Mesto Sereď získalo prostriedky na vypracovanie projektu pre cyklistickú komunikáciu

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky urobilo historicky prvú výzvu o dotáciu na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky. Úspešné samosprávy a občianske združenia si celkom prerozdelia 13 miliónov eur.

Peniaze z prvej výzvy podporia tri okruhy projektov A, C1 a C2, ktoré zahŕňajú výstavbu a rekonštrukciu cyklotrás, obstaranie projektovej dokumentácie na výstavbu a rekonštrukciu cyklotrás ako aj obstaranie súvisiacej cyklistickej infraštruktúry, teda odstavné miesta na bicykle.

Mesto Sereď získalo vo výzve dotáciu vo výške 29 655,20 Eur, ktoré budú slúžiť na realizáciu projektovej dokumentácie pre cyklistickú komunikáciu spolu s príslušenstvom v úseku od mosta do Šintavy až po svetelnú križovatku pri Progrese.


Erik Štefanek z OZ Mám rád cyklistiku povedal: „Úsek je nosnou časťou plánovanej siete cyklotrás a je špecifikovaný aj v schválenej Koncepcii rozvoja cyklistickej doprave pre mesto Sereď. Dôležitá je aj následná náväznosť na úsek cez most ponad železnicu s pokračovaním k IDC a priemyselnému areálu. Dôležitým bodom je aj rekonštrukcia mosta ponad železnicu, kde mesto aktívne presadzuje u realizátora rekonštrukcie vybudovanie ako pešej tak aj cyklistickej komunikácie v rámci telesa mostu.“

Práve Erik Štefanek bol iniciátorom myšlienky prihlásiť sa do výzvy. Vedenie mesta jeho myšlienku podporilo a spoločnými silami sa financie podarilo získať. Ako povedal: „Poďakovanie tak patrí určite všetkým zainteresovaným, najmä oddeleniu rozvoja mesta Sereď. V súčasnosti sa teda bude obstarávať projektant a veríme že v ďalšej výzve od ministerstva bude mesto Sereď opäť úspešné v čerpaní prostriedkov na už samotnú realizáciu projektu.“


Okrem spomínanej mestskej cyklocesty čaká Seredčanov ešte jedna investícia, ktorá poteší najmä cyklistov. Pôjde o vybudovanie dvoch parkovacích prístreškov na bicykle. Umiestnené by mali byť pri železničnej stanici v mieste plánovanej výstavby nových parkovacích miest a v blízkosti autobusovej stanice. Výzor ako aj prevedenie bude ešte predmetom ďalších rokovaní. Tieto parkovacie miesta by mali zabezpečiť ako bezpečnejšie parkovanie bicyklov tak aj ochranu pred nepriaznivým počasím.

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články