Slávka Kramárová, rod. Kurišová- kandidátka na poslankyňu

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Vážení občania,

onedlho sa budú konať voľby do NR SR, do ktorých kandidujem aj ja. Hoci ma veľa z vás pozná, dovoľte mi bližšie  sa predstaviť. V Seredi mám hlboko zapustené korene, ktoré vychádzajú z kultúrnych, výchovno- vzdelávacích a športových aktivít mojich predkov. Môj starý otec bol zakladateľom Tamburášskeho súboru a dirigentom dychovej kapely Sirotinec, stará mama založila prvé jasle. Obaja boli členmi Ochotníckeho divadla aj členmi telovýchovného Sokola. Otec, dlhoročný riaditeľ školy, bol v minulosti členom hudobnej skupiny Rondo a sólovým spevákom spevokolu Zvon. Mama pracovala v detských jasliach. Všetko toto ovplyvnilo môj život. Ako žiačka a dorastenka som bola aktívna a myslím úspešná atlétka Lokomotívy Sereď, spolu s ostatnými Seredčankami sme súťažili aj v Lige žien. ( Mrzí ma, že v Seredi atletika zanikla.)Stala som sa  pedagógom so zmyslom pre kultúru, šport a sociálne veci. Po skončení vysokoškolského štúdia na PdF UK v Bratislave som pracovala a stále pracujem v školských službách ako učiteľka. Výnimkou bolo krátke pôsobenie na okresnom úrade v Galante vo funkcii inšpektorka- metodička. V súčasnosti už sedemnásty rok úspešne pôsobím ako riaditeľka školy ( dvanásť rokov v ZŠ J. A. Komenského v Seredi a piaty rok vediem pedagogické kolektívy v ZŠ, MŠ a ZUŠ, ktoré sú súčasťou Spojenej školy v Sládkovičove). Neviem, či ja som mala šťastie na kolektívy učiteľov alebo oni mali šťastie na mňa, ale boli sme a sme veľmi dobrý kolektív, ktorý dosahoval a dosahuje veľmi dobré výchovno- vzdelávacie výsledky. A nielen to, naši žiaci majú pekné umiestnenia aj v oblasti kultúry a športu. Spracovala  som veľa väčších i menších projektov, z ktorých väčšina bola úspešných a získali sa financie. Vyzdvihujem najmä spoluprácu s mestom, rodičovskými združeniami, školami v regióne, denným centrom seniorov.

Ako aktívna členka Matice slovenskej dlhodobo ovplyvňujem kultúrny a spoločenský život najmä našej mládeže. Organizujem pre školy z regiónu súťaže: uskutočnil sa už 16.ročník súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy Mihálikova Sereď a 13.ročník v prednese slovenskej ľudovej piesne Folklórna Sereď. Obe súťaže sa tešia záujmu škôl.

V minulosti som pôsobila ako poslankyňa v Meste Sereď aj poslankyňa v Trnavskom samosprávnom kraji, v súčasnosti som poslankyňou Mesta Sereď,  vykonávam funkciu predsedníčky  Školskej, športovej a bytovej komisie.

Mojou prioritou je samozrejme školstvo. Hoci sa o ňom stále veľa hovorí, viac negatívneho, myslím, že môžeme v tejto oblasti veľa urobiť:

  1. Zamestnať na ministerstve školstva v regionálnom školstve odborníkov z praxe, ktorí pôsobia na základných a stredných školách ( vysokoškolskí učiteľ sa vôbec nerozumie tejto oblasti )
  2. Rokovať s vysokými pedagogickými školami ohľadne prijímania študentov, akceptovať dopyt škôl a následne ponúknuť  také aprobácie, ktoré školy potrebujú ( chýba 1.stupeň, fyzika, matematika, jazyky, telesná výchova, o čom už hovoríme dobrých desať rokov)
  3. Dbať, aby sa pokračovalo vo vyplácaní 13. a 14. platov a rekreačných poukazov pre zamestnancov všetkých škôl- mám osvedčené v praxi
  4. Skrátiť dôchodkový vek pedagógov v regionálnom školstve ( kvôli ich zdraviu )
  5. Snažiť sa o väčší prísun financií pre školstvo
  6. Posilniť na školách oblasť kultúry a športu

 

Kandidátov za poslancov do NR SR za Trnavský samosprávny kraj celkovo nie je veľa, aj v súčasnosti je menej zastúpený. Vieme, že vždy je košeľa bližšia ako kabát. Verím, že kohokoľvek budete voliť, bude to podľa vás správne.

Ja vo voľbách  kandidujem za Slovenskú národnú stranu pod číslom 42. Ak vás môj príspevok oslovil a rozhodli ste sa, ďakujem za dôveru.

Slávka Kramárová

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články