Združenie SK 8:  Zhodujeme sa na potrebe dokončenia reformy verejnej samosprávy

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
TTSK |MM|  Združenie samosprávnych krajov SK 8 víta aktivitu Únie miest Slovenska (ÚMS), ktorá dnes predstavila svoj koncept dokončenia reformy verejnej správy.„Vítame diskusiu o dokončení reformy verejnej správy, do ktorej dnes prispela Únia miest Slovenska. Stav, v ktorom sa nachádzame, mal byť len dočasný a je nevyhovujúci predovšetkým z pohľadu občana, ktorý často nevie, čo na ktorom úrade môže vybaviť. Som rád, že môžem konštatovať veľkú mieru zhody s ÚMS na potrebe dokončenia decentralizácie,“ povedal predseda Združenia SK 8 Jozef Viskupič.

Kraje sú pripravené na ďalšiu odbornú, argumentmi podloženú diskusiu o úprave prerozdelenia kompetencií vo verejnej správe. V tejto súvislosti SK 8 predstaví 12. marca 2020 v Košiciach vlastný koncepčný dokument, ktorý zadefinuje pohľad samosprávnych krajov na budúcnosť fungovania verejnej správy a samosprávy.

K obsahu pripravovaného dokumentu Jozef Viskupič uviedol, že „krajom by mali byť posilnené kompetencie a zvýšená fiškálna nezávislosť. Len silné kraje totiž dokážu komplexne a efektívne rozvíjať územie s citom pre nadobecný charakter tých služieb, ktoré si to vyžadujú (cesty 2. a 3. triedy, stredné školstvo, sociálna starostlivosť, cestovný ruch, životné prostredie…). Navyše, sme presvedčení, že  silná miestna a regionálna samospráva, s priamym mandátom od občanov, je vhodným nositeľom väčšiny kompetencií, ktorými dnes disponuje miestna štátna správa.

Koncepčný dokument Združenia SK 8, ktorý predstavíme v marci 2020 bude naším príspevkom do diskusie o dokončení decentralizácie a reformy územnej samosprávy, s ktorým mienime osloviť aj politické strany, a predovšetkým vstúpiť do formovania nového programového vyhlásenia vlády,“ dodal Viskupič.

Pozičný dokument SK 8 bude voľne vychádzať zo záverov minulo-októbrovej konferencie Združenia SK 8 „Budúcnosť regionálnej samosprávy na Slovensku.“ Akademici a odborníci z praxe sa budú zapojení tak do prípravy dokumentu, ako aj do následného workshopu.

Jozef Viskupič, predseda SK 8 a trnavský župan

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články