Rozkveťáci plesali

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Michal Hanus | Tento rok sa konal v poradí už osemnásty ples združenia TJ Rozkvet, už tradične na Lodenici v Šintave, ale v netradičný deň, v piatok, 17. 01. 2020. Podujatie zahájila Anka Smolenová, ktorá sa postarala spolu s výborom TJ Rozkvet o zorganizovanie plesu. Privítala hostí a odovzdala slovo Ferkovi Jelšicovi, dlhoročnému predsedovi TJ Rozkvet, ktorý predsednícku štafetu po dlhých rokoch odovzdal novozvolenému predsedovi, Michalovi Hanusovi. Ferko taktiež všetkých prítomných privítal, poprial skvelú zábavu. V poradí tretí sa prihovoril Michal Hanus, ktorý poďakoval Ferkovi Jelšicovi za jeho dlhoročnú prácu predsedu, poďakoval celému výboru organizácie, za ich prácu, angažovanie sa, ako aj všetkým členom TJ Rozkvet a poprial prítomným dobrú zábavu. Nasledoval prípitok a mohlo sa začať veseliť. O skvelú zábavu sa pre prítomných 74 hostí, členov i nečlenov organizácie, postaral pán Račák. A veru, zábava to bola skvelá. Nebola núdza o chutné jedlo, výborné pitie a bohatú tombolu. Niet divu, že zábava pokračovala až do skorého rána. Výbor TJ Rozkvet ďakuje všetkým za účasť a už teraz sa teší na devätnásty ročník, ako aj na akcie, organizované v roku 2020.

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články