Náves bude musieť byť odstránený

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Spor členov SRZ MsO v Seredi s majiteľom návesu, ktorý je umiestnený na ramene v Hornom Čepeni je konečne ukončený. Náves tu bol odparkovaný jeho majiteľom od marca 2018 a v tom čase došlo aj k výrubu niekoľkých vzrastlých stromov v okolí. Z tohto dôvodu pracovníci úradu životného prostredia z Galanty vykonali v danom čase obhliadku priestorov pri ramene Váhu a na políciu bolo podané trestné oznámenie. Podľa hovorkyne KRPZ Trnava Martiny Kredatusovej, poverený policajt začal v tom čase vo veci trestné stíhanie pre prečin porušovanie ochrany rastlín a živočíchov. Polícia preverila všetky informácie a okolnosti výrubu topoľov.

Zodpovedné orgány napokon po takmer dvoch rokoch rozhodli, že tento náves a okolitý neporiadok bude musieť byť v blízkej dobe z ramena odstránený.

Ako informuje SRZ MsO Sereď na svojej webovej stránke: “Je smutné, že zodpovedné orgány v takýchto veciach nevedia konať a postupovať aj samostatne ale namiesto toho je nutných fakt veľa rôznych podaní a domáhaní sa (za čo v mene výboru ďakujeme členom, ktorí to mali na starosti a vo svojom voľnom čase behali po úradoch a na políciu ako na klavír) na všetky strany ale aj napriek tomu budeme všetky podobné prípady riešiť rovnako vytrvalo ako tohoto pána! Špeciálne poďakovanie patrí Daniele Vaškovej Kasákovej – vedúcej oddelenia životného prostredia MsÚ v Seredi a jej kolektívu, ktorý nám veľkou mierou dopomohol k úspešnému uzavretiu sporu.”

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články