Seredčania majú opäť možnosť získať financie z participatívneho rozpočtu Trnavského kraja

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Trnavský samosprávny kraj už po druhýkrát spúšťa participatívny rozpočet, ktorého cieľom je podporiť dobré nápady z celého regiónu. Ak máte nápad, ako zlepšiť svoje okolie, alebo by ste chceli skvalitniť život a prostredie v Seredi, neváhajte sa podeliť o Vaše nápady. Trnavský samosprávny kraj vyčlenil na občianske a komunitné projekty v rámci druhého ročníka Participatívneho rozpočtu finančné prostriedky v celkovej výške 250 tisíc eur.

O tom, ktoré projekty získajú financie na realizáciu plánov, spolurozhodnú obyvatelia kraja v online hlasovaní potom, ako všetky projektové zámery budú verejne prezentované žiadateľmi na tzv. deliberatívnych fórach v okresných mestách.

Aktuálne prebiehajú prvé stretnutia po celom kraji, na ktorých zástupcovia TTSK v spolupráci s občianskym združením Utopia poskytujú záujemcom všetky potrebné informácie.

Najbližšie stretnutia sa uskutočnia v týchto obciach a mestách:

14.1.2020 – Senica
15.1.2020 – Vrbové
16.1.2020 – Piešťany
21.1.2020 – Ratkovce
22.1.2020 – Hlohovec
23.1.2020 – Smolenice
28.1.2020 – Trnava
29.1.2020 – Sereď
30.1.2020 – Galanta
4.2.2020 – Veľké Úľany
5.2.2020 – Dunajská Streda
6.2.2020 – Šamorín
11.2.2020 – Veľký Meder

Do prvého ročníka participatívneho rozpočtu sa minulý rok zapojili žiadatelia s celkovo 89 projektami, z ktorých úspešných bolo 61. Za Sereď bolo úspešné OZ Mám rád cyklistiku s projektom vybudovať na území mesta nové cyklostojany a jeden nový servisný stojan pre bicykle. Druhým úspešným žiadateľom bolo OZ Priestor, ktoré si zobralo za cieľ spojiť komunitu mladých umelcov, samosprávu a laickú verejnosť, aby spoločnými silami priniesli nový život verejným priestorom v Seredi.

Participatívny rozpočet je jeden z krokov, ktorým Trnavský samosprávny kraj vťahuje svojich obyvateľov do diania v ich okolí a dáva im možnosť rozhodovať o tom, ktoré zámery a nápady sa budú v župe realizovať. Všetky potrebné informácie sú dostupné na stránke www.tvorimekraj.sk.

Harmonogram termínov:

Verejné stretnutia (1. kolo): informačné stretnutia – 07.01.2020 – 11.02.2020
Stanovenie deliberačných kritérií – 25.02.2020
Podávanie projektov žiadateľmi – 06.03.2020
Verejné stretnutia (2. kolo): prezentácia + deliberácia projektov – 01.04.2020 – 22.04.2020
Hlasovanie o projektoch – 30.04.2020 – 13.05.2020
Zverejnenie výsledkov rozhodovania – 20.05.2020
Realizácia projektov – 01.06.2020 – 22.11.2020
Vyúčtovanie projektov do 14.12.2020

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články