Pozvánka na pietny akt kladenia vencov

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Občianske združenie UN-Veteran Slovakia, klub Zväzu vojakov SR v Seredi, ženijný prápor Sereď a mesto Sereď Vás srdečne pozývajú na pietny akt kladenia vencov, ktorý sa uskutoční prí príležitosti 14.výročia havárie lietadla pri maďarskej obci Hejce pri návrate z misie v Kosove.

Spomienkové stretnutie sa uskutoční 21. januára 2020 na mestskom cintoríne v Seredi. Pietnym aktom prítomní dajú úctu Štefanovi Ivanovi a ďalším 41 príslušníkom OS SR, ktorí pri tejto leteckej nehode tragicky zahynuli.

Program pietneho aktu:
15,15 -15,40 – zhromaždenie prítomných pred Domom smútku
15,45 – presun k hrobu plk.Ivana
– položenie vencov, kytíc
– hymna SR
– príhovor prezidenta UN-Veteran Slovakia
– príhovor hlavného ordinára Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR mons. Rábeka
16,15-16,20 – ukončenie pietneho aktu
16,20-16,50 – presun do kostola v Seredi
17,00-18,00-zádušná sv.omša za padlých vojakov v mierových misiách, ktorú bude celebrovať ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky mons. František Rábek.

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články