Ďakovanie anjelom strážnym

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Predvianočné chvíle návštevníkom Domu kultúry spríjemnili dňa 10. decembra žiaci Základnej umeleckej školy J.F.Kvetoňa vystúpením pod názvom Ďakovanie anjelom strážnym. Pásmo hudby, spevu a tanca bolo pripravené ako poďakovanie za všetko dobro a lásku, ktorú ľudia dokážu vytvárať pre seba, pre svoje rodiny, deti a ľudí navôkol.

Podľa riaditeľky ZUŠ Dagmar Šajbidorovej je tento projekt v našom meste organizovaný každoročne a teší sa veľkej obľube, čoho dôkazom je vždy hojná účasť divákov. Program bol aj teno rok zostavený zo sólo interpretov ale aj zaujímavých súborov zložených zo žiakov i pedagógov hudobného a tanečného odboru. Na vystúpenie sa všetci poctivo pripravovali a výsledkom bolo pásmo spevu i tanca v ktorom žiaci predviedli svoj talent, výrečnosť i muzikálnosť. Plná sála divákov a záverečný potlesk bola pre žiakov a učiteľov dostatočným poďakovaním i ocenením za vynaloženú snahu aj úsilie počas roka.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články