Posedenie bývalých vojakov z povolania pri mikulášskej kapustnici

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ondrej Urban | Zväz vojakov SR – klub Sereď už tradične organizuje koncom roka posedenie pri kapustnici. Tento rok pripadla táto obľúbená aktivita na sobotu 7.12.2019. V Dennom centre pre seniorov v Seredi sa stretlo takmer 40 bývalých kolegov, priateľov a ich rodinných príslušníkov, pozvanie prijal aj primátor mesta Sereď Mgr. Martin Tomčányi a vedúci Denného centra pre seniorov Jozef Valábek. Predseda klubu pplk. v. v. Ondrej Urban privítal hostí a poďakoval Dennému centru pre seniorov, najmä pani Biháriovej za prípravu príjemného prostredia. Poďakovanie patrí aj pani Kataríne Urbanovej za pomoc pri organizačnom zabezpečení akcie. Využil túto príležitosť aj na to, aby odovzdal pamätnú medailu k 10. výročiu založenia klubu členke klubu pani Danici Uhliarovej, ktorej otec plukovník Július Zvodár pôsobil niekoľko rokov v Seredi ako veliteľ 1. ženijného práporu 13. tankovej divízie. Primátor mesta Sereď pozdravil prítomných a zároveň ospravedlnil viceprimátora Bc. Ľubomíra Veselického, ktorý sa pre chorobu nemohol na posedení zúčastniť. O slovo požiadal aj podplukovník v. v. Ján Himpán, ktorý poďakoval rade klubu za to, že ho navrhla na ocenenie v ankete Vojenský čin roka. Do dnešného dňa má za sebou 106 bezplatných odberov krvi a porota ankety mu udelila mimoriadnu cenu. Dostalo sa mu uznania aj od prezidentky SR, ktorá ho prijala v Prezidentskom paláci. Potom si už všetci pochutnávali na chutnej kapustnici s výborným pečivom, ktorým viaceré prítomné dámy prezentovali svoje pekárske umenie a pri dobrom víne spomínali na roky strávené vo vojenskej rovnošate. Pri spomínaní poskytla inšpiráciu aj prezentácia fotografií z kroník vojenských útvarov z posádky Sereď, ktorú predseda klubu pripravil. Na záver bolo vyhodnotené najlepšie pečivo. Pani Kupčíková, ktorá napiekla najlepšie pagáčiky, bola odmenená peknými darčekmi. Hostia sa rozišli až neskoro večer a domov odchádzali s príjemnými spomienkami. Veríme, že na budúci rok bude účasť členov klubu ešte hojnejšia.

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články