Literárne popoludnie v Dennom centre pre seniorov v SEREDI

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V utorok 19. novembra sa v Dennom centre pre seniorov v Seredi konalo literárne popoludnie. O príjemný zážitok z hovoreného slova sa postarali tri dámy, ktoré sú známe kladným vzťahom k literatúre.

Spisovateľka Ružena Scherhauferová je medzi seredskými seniormi dobre známa. Napísala už niekoľko románov a mnohé z nich členovia denného centra doma aj vlastnia. Prítomným seniorom predstavila svoj najnovší román STRONGMANI, z ktorého prečítala aj úryvok.

Spisovateľka Ľudmila Moravčíková pobavila všetkých čítaním svojich humorných poviedok, na ktorých sa všetci zasmiali. Príbehy Ľudmily Moravčíkovej sú verným obrazom skutočnosti. Pôvodne nechcela svoju tvorbu zverejňovať, ale napokon to na podnet známych skúsila. A zdá sa, že urobila dobre, lebo medzi čitateľmi si našla mnoho priaznivcov.

Ľúbostnú poéziu zas zarecitovala Helena Živojinová. Na záver vedúci Denného centra pre seniorov v Seredi Jozef Valábek malou kvetinkou poďakoval všetkým trom dámam za príjemne strávené popoludnie. Podujatie bolo spestrené aj hudobnými vstupmi a to hrou na gitare žiačok zo ZUŠ Lucia Holíková, Lucia Kurbelová a Michaela Fándlyová pod vedením učiteľa Jána Takáča.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články