Nezábudka má dvanásť rokov

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Včera sa konala v priestoroch Klubu dôchodcov v Pate milá slávnosť. Klienti a zamestnanci Domu sociálnych služieb Nezábudka n.o., spolu s pozvanými hosťami oslávili 12. výročie od slávnostného otvorenia dverí (1. november 2007) tohto zariadenia rodinného typu s celodenným pobytom a príslušnými službami. Ako povedala vo svojom príhovore k prítomným riaditeľka domova Ing. Viera Lukáčová, za ten čas bolo zariadenie rozšírené kapacitne z 18 na 24 miest, boli dobudované stravovacie priestory, priľahlý park so zeleňou a oddychovou zónou a boli vykonané mnohé ďalšie úpravy, rozšírili sa formy a rôzne druhy sociálnych služieb, čím sa Nezábudka stala jedným z najlepšie hodnotených zariadení tohto typu na Slovensku.

Najlepšie o kvalite zariadenia a služieb v ňom svedčí aj dlhý poradovník záujemcov o pobyt v Nezábudke.

Na oslave panovala dobrá nálada, ku ktorej prispeli aj samotní klienti svojimi oslavnými príhovormi a básničkami. Dokonca viacerí si aj zanôtili za doprovodu harmonikára Michala. Z podujatia si každý účastník odniesol pekný suvenír, ktorý vyrobili šikovné ruky klientov Nezábudky.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
  1. Som veľmi rada, že v tomto zariadení už veľa rokov prežíva svoju starobu naša 97 ročná mamina. Za tie roky prežila tam pokojné chvíle, dobrú starostlivosť, za ktorú ďakujem všetkým, ktorí sa tu starajú o klientov , ktorí takúto pomoc potrebujú. Kiež by bolo viac takýchto zariadení! Ešte raz srdečne ďakujem celému personálu NEZÁBUDKY za ťažkú, namáhavú prácu a klientom pokojné prežívanie jesene života.

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články