Vodiči pozor ! Uzatvorená cesta v okrese Hlohovec

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

KRPZ Trnava |MM|  Polícia upozorňuje vodičov, že medzi obcami Dolné Trhovište a Pastuchov smerom na Hlohovec je z dôvodu havarijného stavu a opravy priepustu pod cestou uzatvorená cesta II/514.

Obchádzka je vedená po okolitých trasách a je vyznačená dopravným značením. Uzatvorená bude približne 3 týždne.

Upozorňujeme vodičov, aby v úseku zvýšili opatrnosť a rešpektovali dopravné značenie.

– – –

Okresný úrad Trnava oznamuje úplnú uzávierku cesty II/514 z dôvodu rekonštrukcie priepustu č. P28758 na ceste II/514 v km 6,3 v obci Dolné Trhovište (okr. Hlohovec), ktorého stav je vyhodnotený ako havarijný.

Termín trvania uzávierky:            odo dňa 04.11.2019  do   dňa 24.11.2019

Popis obchádzky:    Cestná premávka bude vedená po ceste II/514 z Dolného Trhovišťa – smer Topoľčany, ďalej po ceste III/1325 cez obce Dolné Otrokovce a Horné Otrokovce, ďalej po ceste III/1315 cez obce Horné Otrokovce a Tepličky na cestu II/507 smer Hlohovec, resp. Piešťany a späť usmerňovaná schváleným prenosným dopravným značením

Poznámka:

Úplná uzávierka cesty II/514 vydaná povolením tunajšieho cestného správneho orgánu (Okresným úradom Trnava, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií) pod č. sp. OU-TT-OCDPK-2019/036239 zo dňa 15.10.2019 už nie je potrebná (pôvodne mala platiť do 07.11.2019) a cesta II/514 je opäť prejazdná z Dolného Trhovišťa v smere na Topoľčany a späť (medzi obcami Dolné Trhovište a Merašice).

 

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články