Deň úcty starším občanom v Dolnej Strede

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V mesiaci október prejavujeme viac úcty a pozornosti našim starším občanom. Aj obec Dolná Streda pripravila pre nich stretnutie,ktoré sa konalo v Športovo-komunitnom centre v Dolnej Strede.Všetkých prítomných privítala pani Emília Válkyová,predsedníčka Klubu dôchodcov.Posedenie spríjemnili deti zo Základnej školy J.Majku Dolnej Stredy . Deti svojimi básničkami,piesňami a tancom potešili všetkých prítomných.Určite zaujalo aj vystúpenie spevokolu Klubu dôchodcov v Dolnej Strede a spevokolu POHODA pri Dennom centre pre seniorov v Seredi
Prítomných starších občanov oslovil aj starosta obce PhDr.Mgr Ľuboš Šúry a zaželal všetkým veľa zdravia a optimizmu do ďalších rokov .
Posedenie prebehlo v príjemnej atmosfére, dobrej nálade a pri malom občerstvení, ktoré zorganizovali pracovníčky Obecného úradu.Treba poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave tohto podujatia podielali a pripravili príjemné posedenie pre našich starších občanov.

 

- Inzercia -

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na socálnych sieťach!

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -