Túto nedeľu nastane zmena času

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V nedeľu 27. októbra 2019 nastane opäť zmena času. Ručičky hodiniek si presunieme z 03:00 hodiny na 02:00 hodinu.  Každoročná zmena letného a zimného času prebieha pravidelne od roku 1976. Zmena času zo zimného na letný a naopak nastáva vždy v poslednú marcovú nedeľu a v poslednú októbrovú nedeľu. Zimný čas je pre naše časové pásmo čas normálny, ten letný bol iba umelo vytvorený.

Podľa odborníkov pôsobí striedanie času na ľudí s citlivým organizmom negatívne. Tí majú počas doby aklimatizácie na nový čas problémy s krvným tlakom, bolesťami hlavy, trpia nespavosťou alebo prejavmi úzkosti.

Už niekoľko rokov sa hovorí o zrušení zimného a letného času. Europoslanci 26. marca 2019 schválili v Štrasburgu legislatívny  návrh Európskej komisie, ktorým sa od roku 2021 končí striedanie zimného a letného času. Za návrh hlasovalo 410 poslancov zo 751-členného europarlamentu, proti bolo 192 poslancov. Každý členský štát má možnosť sám rozhodnúť, ktorý čas si ponechá. Ak sa obyvatelia členských štátov rozhodnú pre letný čas, poslednýkrát si posunú ručičky hodiniek v poslednú marcovú nedeľu roku 2021. V krajinách, ktoré si chcú ponechať štandardný (zimný) čas, by sa mali naposledy prestavovať hodiny v poslednú októbrovú nedeľu roku 2021.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články