Máme rozprávkový dom

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

  

Mať rozsiahly školský areál je snom každého žiaka. Mať ho upravený je zasa snom každého zamestnanca školy. Nuž a spoločným snom všetkých sa stáva areál, ktorý slúži rovnako deťom ako i zamestnancom nielen na oddych, ale i na prácu. V tomto prípade vyučovanie.

Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi práve taký areál má. Nielen veľký, ale aj upravený. A od augusta 2019 má vo svojej centrálnej oddychovej časti dominantu. „Rozprávkový dom“, ako ho nazvali najmladší žiaci. Vyrástol uprostred dvora počas letných prázdnin vďaka Rodičovskému združeniu AMOSKO pri ZŠ J.A. Komenského, ktoré podalo projekt a dofinancovalo jeho realizáciu  a Nadácii Volkswagen Slovakia. Možno deti k tomu názvu inšpirovali rozprávky, ktoré im tam pani učiteľky v príjemne tienistej atmosfére predpoludňajšieho septembrového vyučovania čítali. Možno im ten nápad vnukli piesne, ktoré sa v teplých dňoch rozliehali školským areálom a vnikali cez otvorené okná do tried. A možno je to naozaj dom z rozprávky, trochu čarovný altánok, pretože v ňom môže byť všetko skutočné: hodiny výtvarnej výchovy, v ktorých detský pohľad neohraničujú štyri steny triedy, ale počas ktorých dokáže zvedavé oko zachytiť skutočnú farbu padajúcich listov i tvar oblakov blúdiacich oblohou; hodiny biológie, počas ktorých sa rastliny a stromy z učebníc prenesú do takej tesnej blízkosti, až sa ich môžu dotknúť a priamo ich skúmať; hodiny ekológie, počas ktorých sa šikovné detské ruky budú starať o vysadené rastliny v kvetináčoch a povzbudzovať ich k rastu; ale i všetky ostatné vyučovacie hodiny, počas ktorých je možné dosiahnuť plnenie vzdelávacích cieľov napríklad skupinovou prácou v inšpiratívnom prostredí a na čerstvom vzduchu. Práve na tento účel bol totiž altánok vybudovaný, má slúžiť ako ekoučebňa pre všetkých žiakov.

Dnes slúži učiteľom a žiakom nielen na vyučovaní, ale i po ňom. Poobede, v čase mimovyučovacej činnosti, sa v ňom deti zo školského klubu detí môžu dosýta hrať nielen na školu, i keď táto hra je v ňom najobľúbenejšia. Často tam však môžeme zazrieť deti pri rôznych oddychových a tvorivých činnostiach – s farbičkami, kriedami, ale i pri spoločenských hrách a družných rozhovoroch. Sme radi, že altánok plní svoj účel, našiel uplatnenie v našom vyučovacom procese a dúfame, že v budúcnosti sa v ňom zrealizuje množstvo zaujímavých aktivít.

PaedDr. Daria Braunová

 

 

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články