Nielen na generálnej prokuratúre zlyhali. Aj okresné prokuratúry v konkrétnych prípadoch nekonali v súlade so zákonmi.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Až takto vážne odhalenia prepojenia prokurátorov na potenciálnych páchateľov trestnej činnosti, či priamo na obvinených z nej donútili nielen občanov, ale už aj kompetentné osoby vo vedení štátu spozornieť a zamyslieť sa nad tým, do akej miery je prokuratúra v rozklade.

Do značnej a nielen generálna. Máme k dispozícii uznesenia nielen vyšetrovateľov, ale aj prokurátorov OP za obdobie posledných niekoľko rokov, kde je zrejmé, že v závažných kauzách konané nebolo tak, ako v záujme objasnenia veci a vyvodeniu zodpovednosti voči konkrétnym osobám porušujúcim zákony byť malo.

Odmietnuté, či odložené boli kauzy, kde úplne nespochybniteľne volenými zástupcami došlo k závažným a dokonca opätovným porušeniam platných zákonov, k vážnym porušeniam v nakladaní s verejným majetkom a verejnými finančnými zdrojmi a dokonca akosi – napíšem to slušne – bolo prehliadané dokonca aj nezákonné konanie konkrétnych volených zástupcov aj vo vzťahu k samotným občanom. V jednom prípade dokonca deťom. 

Vzhľadom na vývoj dokazujúci, že niektorí vyšetrovatelia a prokurátori si verejnú funkciu pomýlili so súkromnou  trafikou, sme sa rozhodli na stav upozorniť nielen zákonodarcov, teda poslancov  NR SR, ale aj orgány činné v trestnom konaní a v konkrétnych neriešených, resp. nedostatočne riešených veciach  a kde veci boli riešené zjavne v neprospech verejného záujmu, podávame trestné oznámenie. 

Snáď sa  zorientujú kompetentné osoby ako v Policajnom zbore SR, tak na prokuratúre a pochopia, že aj nekonanie tam, kde  je konanie OČTK povinnosťou, je v rozpore so zákonom.

Bližšie informácie prinesieme hneď ako to bude možné.

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články