Ako dopadla Sereď počas Dňa bielej palice?

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V utorok 15. októbra 2019 sa v 49 mestách Slovenska na 54 priechodoch pre chodcov konala v rámci Svetového dňa Bielej palice dopravno-preventívna akcia.  Pripravila ju  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR.

Biela palica je symbol slepoty i slabozrakosti a umožňuje postihnutým pohybovať sa samostatne na verejnom priestranstve. Medzinárodný deň bielej palice vyhlásila Svetová únia nevidiacich v roku 1964.

Cieľom akcie je upozorniť vodičov na chodcov so zrakovým postihnutím, ktorí sa pohybujú s bielou palicou či vodiacim psom. Na priechode pre chodcov sa pohybuje figurant, ktorý navodí reálnu situáciu ako keď chce nevidiaci prejsť z jednej strany vozovky na druhú. Vodič je v tomto prípade povinný vozidlo pred priechodom pre chodcov zastaviť.

V rámci Slovenska sa najlepšie umiestnil Trnavský kraj, kde na bielu palicu nereagovalo len 11,7 % motoristov. Druhé miesto obsadil Žilinský kraj s 12,4 % a tretie Banskobystrický kraj s 16,3 %. Nasleduje Nitriansky (18 %), Trenčiansky (20,6 %), Košický (22,4 %) a Bratislavský kraj (24,7 %).

Do tejto akcie sa už niekoľko rokov zapája aj mesto Sereď. Počas dvojhodinového intervalu cez priechod pre chodcov na ulici M.R.Štefánika prešlo 106 áut, z čoho 103 vodičov zastavilo a nevidiacemu chodcovi dalo prednosť. Traja vodiči vozidlo nezastavilo. Policajná hliadka bola následne pripravená vodičom rozdávať pochvaly ale aj pokarhania. Pokuta za priestupok sa v tento deň neudeľovala.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články