Iba niekoľko hodín bola Seredčanom sprístupnená výstava ZLATÝ POKLAD

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

V sobotu 12. októbra bol v Mestskom múzeu iba niekoľko hodín vystavený zlatý poklad, ktorý pred 44 rokmi vykopali robotníci v Seredi na Cukrovarskej ulici. Výstava bola pripravená s OZ VODNÝ HRAD a v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Galante. Záujemcovia si zlatý poklad mohli pozrieť v čase od 13:00 do 18:00 hodiny.

Na výstave boli prezentované zlaté a strieborné mince Františka Jozefa I. z rokov 1848 až 1916, ktoré boli razené vo Viedni a v Kremnici. Poklad bol nájdený v roku 1975 pri výstavbe sídliska Sereď-Stred IV. v mliečniku v hĺbke 60-80cm. Následne bol nález uložený a zapísaný do zbierky Vlastivedného múzea v Galante a mince boli vystavené iba ojedinele. Súbor obsahuje 517 mincí a nebol podľa slov Rastislava Petroviča z OZ Vodný hrad, v mieste jeho nájdenia nikdy verejnosti prezentovaný, stalo sa to až po viac ako štyroch desiatkach rokov.

Nález zo Serede je vzácny predovšetkým ako historický prameň. V roku 1916 mal súbor hodnotu okolo 860 korún a je to jeden z najväčších nálezov mincí z obdobia korunovej meny. Dokladá rozvoj priemyslu, remesiel a obchodu v Seredi a okolí od konca 19. storočia..

Súčasťou výstavy bola aj prednáška numizmatika Jána Hunku z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied z Nitry.

Vystavené boli zároveň aj  platidlá Rakúsko – Uhorska z čias, kedy mince ich majiteľ v Seredi ukryl a tiež československé platidlá z doby, kedy ich stavebníci odkryli pri bagrovaní.  K nim mal výklad Martin Chmelík, správca fondu papierových platidiel a finančníctva Múzea mincí a medailí v Kremnici.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články