Kultúrno-spoločenským posedením si SEREĎ uctila seniorov

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším aj tento rok mesto Sereď zorganizovalo pre seniorov kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom Ďakujeme Vám. Estrádnu sálu Domu kultúry navštívilo približne 350 hostí, kde všetkých čakal kultúrny program a malé občerstvenie. Úvodný príhovor seniorom venoval primátor mesta Martin Tomčányi a zástupca primátora Ľubomír Veselický, ktorí prítomným adresovali niekoľko milých slov.

Seniorov prišli potešiť svojim vystúpením žiaci zo Základnej umeleckej školy. Spevom i tancom potešili nejedného hosťa. Na pódiu ich vystriedal spevokol POHODA, ktorý má už pevné miesto medzi účinkujúcimi na mnohých spoločenských podujatiach. Krásnymi skladbami prispel k slávnostnému popoludniu aj spevák Maroš Bango. Niekoľkými piesňami od Karla Gotta vzdal úctu nedávno zosnulému spevákovi, ktorého tento nevidomý spevák dokáže dokonale napodobniť. Aj ďalšie piesne v jeho podaní ulahodili seniorom, nakoľko si mnohí z nich so spevákom spoločne aj zaspievali.

Každý senior bol už tradične obdarovaný kvietkom, ktorý si prítomní prebrali z rúk primátora Martina Tomčányiho, jeho zástupcu Ľubomíra Veselického ako aj poslankýň Edity Červeňovej a Márii Fačkovcovej. Príjemné popoludnie si všetci pochvaľovali a už teraz sa mnohí tešia na ďalšie spoločné podujatia.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články