Bezplatné hodiny angličtiny pre predškolákov na CZŠ pokračujú

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Milí rodičia predškolákov,

sme radi, že bezplatné hodiny anglického jazyka ponúkané u nás na CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi sa každoročne tešia Vášmu veľkému záujmu. Preto Vám i v tomto školskom roku 2019/2020 ponúkame už 7. ročník  bezplatného vzdelávania v anglickom jazyku. Hodiny budú prebiehať v priateľskej atmosfére v príjemnom prostredí CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi  vždy v stredu od 16,00 do 17,00 hod. Deti prostredníctvom týchto hodín rozvinú svoje logické myslenie, budú trénovať pamäť, rozvíjať kreativitu, inteligenciu. Súčasťou angličtiny budú hry, riekanky, piesne, práca s interaktívnou tabuľou a veľa podnetných situácií na úrovni prispôsobenej schopnostiam skupiny detí, v ktorých napreduje celá osobnosť dieťaťa.

Prvú hodinu štartujeme v stredu 2.10. 2019.

Na akékoľvek otázky týkajúce sa bezplatného vzdelávania v anglickom jazyku Vám radi odpovieme na tel. čísle: 0918 510 922 alebo na e-maili.: riaditel@czssered.edu.sk

Ing. Monika Kroláková, riaditeľka školy.

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články