V Seredi pribudne nabíjacia stanica pre elektromobily

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mesto Sereď má v pláne vybudovať na svojom území nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Na realizáciu projektu bude využitá dotácia aj spolufinancovanie.

Celý projekt nesie názov „Vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď “ a na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa ním zaoberali aj poslanci.

Mesto ešte len plánuje podať žiadosť o dotáciu na vybudovanie verejne prístupnej elektronabíjacej stanice 2 x 22 kW. V rámci projektu boli vybrané tri lokality: Námestie republiky, Námestie slobody, Kino Nova. Jednalo by sa o jednu elektronabíjaciu stanicu s dvoma parkovacími miestami na nabíjanie osobných automobilov. Z dôvodu dostupnosti elektrickej energie, minimálnych stavebných prác a vlastníckych vzťahov ku pozemkom bola pre elektronabíjaciu stanicu vybraná lokalita – parkovisko na Námestí slobody.

Nová elektronabíjacia stanica má byť technicky vybavená s autentifikáciou zákazníka – RFID čítačka kariet s uplatnením kryptografických bezpečnostných mechanizmov, komunikáciou s back-end systémom, roamingom a pod.

Celkové rozpočtové náklady na vybudovanie novej elektronabíjacej stanice sú vo výške 8 867,59 € s DPH, z toho žiadosť o dotáciu bude vo výške 5 000,- €.

Poslanci MsZ napokon schválili spolufinancovanie projektu „Vybudovanie novej verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď“ vo výške 3 867,- € a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články