Ženisti zo Serede na medzinárodnom cvičení Blonde Avalanche 2019

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Po roku sa príslušníci ženijného práporu v Seredi opäť zúčastnili medzinárodného cvičenia Blonde Avalanche. Cvičenie sa konalo v termíne od 16. do 20. septembra 2019.

Cvičenie sa každoročne koná v jednej z krajín projektu TISA :Slovensko, Maďarsko, Ukrajina a Rumunsko. V tomto roku boli miestom cvičenia maďarské obce Hódmezovásárhely a Sándorfalva.

Mnohonárodný ženijný prápor TISA vznikol na základe medzivládnej dohody podpísanej 18. januára 2002 v Budapešti. Jeho základným poslaním je poskytovať pomoc miestnemu civilnému obyvateľstvu a zúčastňovať sa na znižovaní škôd pri katastrofách v povodí rieky Tisy.

Počas cvičenia bola preverená schopnosť a pripravenosť vojakov v oblasti postihnutej prírodnou katastrofou ako aj plánovanie, organizovanie a vykonávanie humanitárnej pomoci pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy. Okrem našich príslušníkov sa cvičenia Blonde Avalanche 2019 zúčastnili aj vojaci z Maďarska, Rumunska a Ukrajiny.

 

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články