Urnová stena, prírodné pochovávanie a zmena poplatkov. Tieto novinky čakajú mestský cintorín v Seredi

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Od 1. januára 2020 prichádza do platnosti nové VZN, ktorým mesto schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď. Jeho návrh schválili poslanci na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 12. septembra.

Navýšenie poplatkov

Jednou zo zmien, ktoré začnú platiť od nového roka je navýšenie poplatkov za prenájom hrobových miest. Tie sa nemenili od roku 2004, teda 15 rokov. Podľa nového cenníka sa ceny za prenájom zdvojnásobia. Napríklad pre jednohrob sa prenájom na desať rokov zvyšuje z 9,95€ na 20,-€, pre dvojhrob z 19.91€ na 40,-€. Zmena sa dotkne aj urnových miest vybudovaných do zeme. Tu sa prenájom na desať rokov zvyšuje z 9,95€ na 20,-€.

Vyzbierané peniaze budú použité na modernizáciu cintorína, opravu chodníka, osvetlenie a domu smútku. „Nejde o žiadnu horibilnú sumu. Do mestského rozpočtu nám navýšenie prinesie približne 1000 eur ročne,“ povedal poslancom prednosta Tibor Krajčovič.

Nový sadzobník poplatkov sa bude týkať iba zmlúv novo uzavretých alebo opätovne obnovených od 1. januára 2020. Zmeny sa aktuálne platných zmlúv nedotknú.

Výstavba kolumbária

Novinkou v mestskom cintoríne v Seredi je momentálne prebiehajúca výstavba kolumbária, čiže urnovej steny. V nej bude miesto na desiatky urien, čím sa ušetrí kapacita cintorína. Prenájom urnového miesta v kolumbáriu bude 30,- eur na desať rokov. Výstavba kolumbária bola v pláne už niekoľko rokov, no k realizácii výstavby došlo až tento rok. Priestory na výstavbu boli vyčlenené v novej časti zľava, za urnovými hrobmi.

Prírodné pochovávanie

Medzi ďalšiu novinku v našom meste bude patriť prírodné pochovávanie. Sereď sa tak, po Zvolene stane druhým mestom na Slovensku, ktoré zavádza takýto spôsob ukladania ľudských pozostatkov. Pochovávanie sa uskutočňuje okolo stromov a kvetinových záhonov vsypom popola do jamky v zemi alebo uložením popola do recyklovateľnej urny a vložením do jamky v zemi. Materiály používané pri pochovávaní na prírodnom pohrebisku sú prírodné a ľahko rozložiteľné–papierové urny, živé kvety, sviečky bez plastových obalov, pamätné ceduľky z dreva. Pochovávanie môže prebehnúť ako cirkevný alebo civilný obrad ale aj bez obradu v úzkom kruhu najbližších.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články