Úspešná akvizícia diel vo Vlastivednom múzeu v Galante

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

VM Galanta,  Mgr. Erika Slobodová, historik múzea |MM|  Vlastivedné múzeum sa začiatkom roka zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia pod č.8 /2019 –  5.2.2. Akvizícia múzeí;  kde bolo možné uchádzať sa o financie určené na nákup nových umeleckých diel.

Fond vznikol v roku 2016 ako inštitúcia. ktorá zabezpečuje podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu prostredníctvom dotácií a príspevkov na základe podaných projektov. Na základe podaného projektu sa  Vlastivedné múzeum stalo  úspešným žiadateľom a získalo potrebné finančné prostriedky. Zámerom projektu bola kúpa malej zbierky diel regionálneho maliara Antona Dubrovského (1915 – 1982), prostredníctvom dotačného programu Fondu za účelom rozšírenia zbierky umeleckej histórie múzea. Vytvorila sa tak súvislejšia kolekcia diel tohto, pre región významného maliara. Celok obsahuje súbor 19 dosiaľ nezverejnených portrétov.

Získané diela budú predstavené na výstave venovanej umelcovej pamiatke a časť z nich bude umiestnená do stálej expozície múzea. Dubrovský patrí k umelcom z okresu, ktorí tvorili počas prvej polovice 20. storočia. Narodil v roku 23.1 1915 v Šoporni, do rodiny debnárskeho majstra. Na Škole umeleckého priemyslu v Turnove vyštudoval odbor rytec drahých kovov a v Prahe začal študovať na Akadémii výtvarného umenia. Počas druhej svetovej vojny narukoval, padol však do ruského zajatia a do vlasti sa vrátil až v r. 1947. Po návrate sa usadil vo svojej rodnej obci a žil veľmi osamelým a skromným životom. Z radov umelcov mal mecenášov, ktorý mu zadávali zákazky.  Dubrovský bol výborný kresliar, čo sa prejavilo aj na jeho tvorbe. V tvárach  dokázal zachytiť strach, úsmev aj nádej a v pár ťahoch aj materiál či riasenie odevu.  Portrétoval M. Rúfusa, J. Smreka, E. Suchoňa, cirkevných hodnostárov, ale znázorňoval aj ľudové tradície, kroje, miestnu prírodu a vo svojich dielach tak zachytával podobu meniaceho sa regiónu. Zomrel 31.10. 1982 vo veku 67 rokov.

Získané diela si návštevníci budú mať možnosť pozrieť na pripravovanej výstave začiatkom roka 2020.

- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články