Sereďský desaťboj opäť úspešný

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Dňa 12.septembra sa v DD a DSS pre dospelých v Seredi uskutočnil 13.ročník Sereďského desaťboja.

Športové podujatie začalo slávnostným nástupom súťažných družstiev. Úvodného slova sa ujala Jarmila Brokešová – poverená riadením DD a DSS, ktorá popriala šťastie súťažiacim klientom. Športového zápolenia sa zúčastnili družstvá z DSS Dolné Saliby, Šintava, Zavar, Sereď a Šoporňa –Štrkovec.

Pozvanie na podujatie prijali: primátor mesta Sereď Martin Tomčányi, pracovníčky z TTSK z odboru sociálnej pomoci Anna Biliková, Anna Piknová, riaditeľka DD Dolné Saliby Zuzana Bittová a Hana Lenčéšová.

Prijímatelia sociálnych služieb so zanietením absolvovali desať rôznych súťažných disciplín, v ktorých si precvičili motoriku, koordináciu pohybu, um a presnú mušku. Program spestrilo spevácke vystúpenie spevokolu Pohoda z Denného centra pre seniorov v Seredi. Ani tento rok nechýbali na návšteve deti z MŠ na Murgašovej ulici, s ktorými dôchodcovia udržiavajú pravidelnú spoluprácu. Žiaci si vyskúšali jednotlivé športové úlohy a využili možnosť prehliadky pávov a zaujímavých druhov vtákov nachádzajúcich sa v zariadení.

Jednotlivé zariadenia podali obdivuhodný výkon. Trinásty ročník a víťazný putovný pohár vyhralo zariadenie DSS Zavar. Poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným, ktorí sa podieľali na príjemnom a priateľskom strávení tohto výnimočného dňa.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články