Pietna spomienka pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia v SEREDI

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Trnavský samosprávny kraj, Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Sereď a SNM – MŽK – Múzeom holokaustu v Seredi zorganizovali dňa 6. septembra 2019 pietne spomienkové podujatie pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia.

Pietny akt sa konal pri Pamätníku obeti holokaustu v mestskom parku v Seredi, ktorý pripomína milióny nevinných obetí fašistickej agresie počas II. svetovej vojny a poukazuje na nebezpečenstvá a hrôzy vyplývajúce z diskriminácie a násilia.

Spomienkového stretnutia sa zúčastnili zástupcovia TTSK, mesta Sereď, UZŽNO, Zväzu protifašistických bojovníkov, mesta Galanta ako aj študenti stredných škôl.

Na úvod si prítomní vypočuli modlitbu v hebrejskom jazyku za mučeníkov ŠOA, v ktorej sa prosí za milióny židov, mužov a žien, chlapcov a dievčat, ktorí boli neľútostne popravení počas II. svetovej vojny. V príhovore sa prítomným ako prvý prihovoril Marek Neštický, vicežupan TTSK, ktorý mimo iného povedal: “Toto obdobie považujem za jedno z najtemnejších etáp našej histórie. Človek stratil úctu k ľudskej bytosti a siahol na práva iných. Siahol na život dieťaťa, ženy či starca iba preto, lebo patril k inej etnike a vyznával iné náboženstvo.”

V príhovoroch ďalej pokračoval primátor mesta Sereď Martin Tomčányi: “História Slovenska a nášho mesta je žiaľ spätá aj so smutnými udalosťami , ktoré nás budú ťažiť navždy. Druhá svetová vojna zanechala hlboké stopy v mestách i obciach nielen na Slovensku ale aj na celom svete. Vyžiadala si desiatky miliónov životov.”   ďalej dodal: “Dejiny žiaľ nezmeníme. Konania našich predchodcov nenapravíme, ale v mene všetkých ľudí, ktorí zomreli, sme povinní nezabudnúť. Na znak zmierenia sme rámci pietneho aktu v roku 2012 pri Pamätníku holokaustu zasadili lipu, ktorá je symbolom spolupatričnosti, úcty a vzájomnej tolerancie všetkých národov na našom území.”

Po úvodných príhovoroch si všetci spoločne uctili pamiatku obetí holokaustu položením vencov k pamätníku. Zároveň bolo zapálených sedem sviečok. Šesť z nich symbolizuje šesť miliónov obetí a siedma večné svetlo a zároveň nádej v budúci život v mieri.

Aktom kladenia vencov prítomní chcú vydať posolstvo, že holokaust nesmie ostať zabudnutý. Realizáciou spomienkového podujatia v rámci Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa prispieva k podpore a ochrane ľudských práv a slobôd v našej spoločnosti.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
  1. Primator Tomcanyi v prihovore povedal mudre slova – citujem z clanku:

    “História Slovenska a nášho mesta je žiaľ spätá aj so smutnými udalosťami , ktoré nás budú ťažiť navždy”
    a tiez:

    “Dejiny žiaľ nezmeníme. Konania našich predchodcov nenapravíme, ale v mene všetkých ľudí, ktorí zomreli, sme povinní nezabudnúť.”

    Je niekde k dispozicii cely text jeho prejavu? Jeho prejav by sa mal dostat do osnov skol, aby dalsie generacie skutocne NEZABUDLI…

Comments are closed.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články

- Inzercia -