Dni Európskeho kultúrneho dedičstva

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Dom kultúry, Mestské múzeum –  Fándlyho fara v Seredi a Občianske združenie Vodný hrad

Program:

ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM

Koncert renesančnej hudby

VODOU POROBENÉ

Premietanie dokumentárneho filmu

Podujatie pri príležitosti DNÍ EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, téma: Umenie a zážitok

Termín konania: sobota 14. septembra 2019, 16.00 hod., 17.30 hod.

Miesto: SEREDSKÝ KAŠTIEĽ – BASTIÓN

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v päťdesiatich účastníckych štátoch. Slovenská republika sa pripojila k organizátorom DEKD v roku 1993 a odvtedy sa každoročne konajú DEKD v priebehu mesiaca september po celom Slovensku. Základným cieľom tohto celoeurópskeho podujatia je zvýšiť povedomie obyvateľov o kultúrnom dedičstve, prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ale aj rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom.  Svojou aktivitou sa do podujatia môžu prihlásiť štátna a verejná správa, územná správa, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania.

 

Dom kultúry – Mestské múzeum v Seredi v spolupráci s OZ Vodný Hrad pripravilo pre obyvateľov Serede a okolia v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 – k téme UMENIE A ZÁŽITOK koncert starej renesančnej hudby súboru ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM, na ktorý Vás srdečne pozývajú dňa 14. septembra 2019 o 16.00 hod. do priestorov bastióna v Seredskom kaštieli. Vedúcim súboru je Michal Hottmar, známy hrou na arcilutne, spevom sa predstaví Kamila Skladaná, hrou na violončele Alexander Botoš. Program pokračuje o 17.30 hod., bude premietnutý dokumentárny film VODOU POROBENÉ,  s témou o katastrofe na slávnom Titanicu, o zahynutí cestujúceho Michala Navrátila zo Serede. Po filme sa uskutoční stretnutie s autorkou filmového projektu Magdou Papánkovou a súčasťou podujatia je aj výstava predmetov z Titanic zbierky Dariny Helíkovej.

Na podujatie je pre návštevníkov voľný vstup!

Podujatie v Seredi sa uskutoční v rámci koordinácie podujatí DEKD v Trnavskom samosprávnom kraji (trnava.dekd@gmail.com).

Mária Diková, vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi

Informácie o podujatí v Seredi: Mestské múzeum  – Fándlyho fara v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8,

tel. č. +421 950 894 373

 

– – –

Program

 1. John Dowland – What if a day
 2. John Dowland – Flow my tears
 3. John Dowland – Come again
 4. John Dowland – I saw my lady weep
 5. John Dowland – Fortune
 6. Jean-Baptiste Besard – Esprit qui fais mouvoir
 7. Jean-Baptiste Besard – Adieu, bergère
 8. Jean-Baptiste Besard – Beaux yeux qui voyes
 9. Michelagnolo Galilei – Toccata 2da
 10. Alessandro Picininni – Chaccona
 11. Giulio Caccini – Amarili mia bella
 12. Francesco Landi – Pasacaglia della vita
 13. Girolamo Frescobaldi – Se Laura spira

Spev – Kamila Skladaná

Arcilutna – Michal Hottmar

- Inzercia -
- Inzercia -

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články