Po dvojmesačných prázdninách začal nový školský rok 2019/2020

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Po dvojmesačnej prestávke školy opäť otvorili svoje brány. Nový školský rok odštartoval v pondelok 2. septembra a na žiakov i pedagógov v ňom čakajú nové úlohy, aktivity i plány. Do školských lavíc zasadlo na území Slovenska približne 660.000 školákov. Žiaci v školskom roku 2019/2020 budú navštevovať 1910 základných škôl, 441 stredných odborných škôl, 236 gymnázií a 17 konzervatórií.

Aj brány seredských škôl sa v tento deň otvorili, aby privítali žiakov i študentov. Na území mesta máme tri základné školy : Jána Ámosa Komenského, Juraja Fándlyho a Cirkevnú základnú školu sv. Cyrila a Metoda. No nový školský rok začal aj pre študentov Gymnázia Vojtecha Mihálika a Obchodnej akadémie. Už tradične nový školský rok začal hymnou, slávnostným privítaním a príhovormi. Riaditelia škôl a učitelia želajú žiakom veľa úspechov, elánu do učenia a trpezlivosti pri získavaní nových vedomostí.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články