Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 21. 8. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Zimná údržba ciest a chodníkov v Seredi

Iveta TóthováDátum30. 11. 2017 15:07:57TémaIné
24

Dnes  sa Seredčania zobudili do zasneženého rána. Čo ale prináša radosť deťom, robí vrásky na čele motoristom a chodcom.  Zjazdnosť a bezpečnosť ciest a chodníkov počas zimných mesiacov je prioritou každej samosprávy. Mestá a obce majú pre tieto účely vypracovaný plán zimnej údržby, ktorý slúži pre organizáciu včasného a dostatočného odstraňovania závad v zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií v zimnom období.

Zimná sezóna začína 15.novembra a končí 15.marca. Pre mesto Sereď zjazdnosť komunácií túto sezónu zabezpečuje firma Radovan Šulák - MOWERS-TEAM.

Na základe poveternostnej situácie sú v pláne zimnej údržby  mesta Sereď uvedené 3 situačné stupne.

I. stupeň nastáva pri snežení, ak dosiahne vrstva snehu viac ako 5 cm, vzniku poľadovice, mrznúcom mrholení, vzniku šmykľavej utlačenej vrstvy snehu,, šmykľavosti na pozemných komunikáciách v ojedinelých miestach spôsobenej námrazou, zamŕzaním stekajúcej vody z okolia, alebo vody stojacej na komunikácii.  Zmluvný dodávateľ začne výkon prác na základe vlastného pozorovania, predpovede počasia alebo na príkaz

II. stupeň nastáva pri pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach vytvárajúcich snehovú vrstvu nad 15 cm, následkom čoho dochádza pri odhŕňaní k zužovaniu voľnej šírky komunikácií, zvýšenom výskyte miest, na ktorých sa vytvárajú snehové jazyky a záveje, V prípade ak dodávateľ nie je schopný zabezpečiť výkon prác v potrebnom rozsahu, zabezpečí zimnú údržbu ďalšími nevyhnutnými kapacitami.

III. stupeň nastáva pri zvýšenom výskyte neprejazdných miest na MK, keď ani zvýšenými kapacitami nie je možné zabezpečiť zjazdnosť komunikácií z dôvodu pretrvávajúcich trvalých snehových zrážok, resp. trvalej poľadovice (kalamitný stav), pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach alebo silnom vetre vytvárajúcom na celom území mesta na komunikáciách záveje alebo súvislé snehové jazyky znemožňujúce prejazdnosť MK pre iné než špeciálne vozidlá. V tejto situácii dochádza k ohrozeniu základných funkcií, nevyhnutných pre riadny chod mesta.

Do plánu zimnej údržby sú zaradené všetky miestne komunikácie, ktoré sú rozdelené do okruhov. Čistiace práce resp. posyp začína prvým okruhom a následne sa po ukončení prác pokračuje druhým, tretím a nakoniec štvrtým.  Zároveň si ale obyvatelia musia byť vedomí, že nie každá komunikácia v Seredi patrí pod správu mesta. Niektoré spadajú do pôsobnosti kraja.

1. okruh Priemyselná ,Trnavská, Vonkajší rad, Fándlyho, D.Štúra I, II + chodníky cez železničný most, chodníky Cukrovarská, Vinárska–MK+chodník+schody, Školská, Kukučínova, Kostolná, Námestie Slobody+ CMZ,nástupištia SAD, Novomestská, Garbiarska, M.R.Štefánika, Námestie republiky+schody na Spádovú, Pekarská, Poštová,Kúpeľné námestie, SNP,Dolnomajerská, Legionárska, Spádová, Mlynárska, Mládežnícka-chodník, spojovací chodník do Horného Čepeňa –Šulekovská, Komenského, I. Krasku chodník od ul. Čepeňská + parkoviská pri poliklinike, Šintavská ulica (most+schody).

2. okruh Železničná, Jesenského, Pribinova, Pažitná, A. Hlinku, Hornomajerská, Dlhá, Lipová, Ľ.Podjavorinskej, Obežná, Slnečná, Slnečná II., Krásna, F.Kráľa, Hviezdoslavova, Nová, Jilemnického,Rovná, Vysoká, Priečna, celý Horný Čepeň, Kasárenská +parkovisko pri Cintoríne,Dolnostredská.

3. okruh Parková, Malá ulička, Záhradná, Podzámska, Pivovarská, Vojanská, Hrnčiarska, 8.mája, Kuzmányho, Matičná, Š.Moyzesa, Športová, Topoľová, Pod hrádzou, Lúčna, Svätoplukova, Murgašova, Sládkovičova, Stromová, Družstevná, Mierová, Pionierska, Krížna, Krátka, Tehelná,Veterná, Jasná, Severná, Vážska, Jelšová,Bratislavská cesta kbytovým domom 811 (pod železničným mostom), Poľná, Bratislavská - chodník + schody

4. okruh Starý most, cesty okolo bývalého areálu Autocampigu, chodníky v Zámockom parku

Podľa aktuálnej poveternostnej situácie môže byť poradie jednotlivých okruhov operatívne zmenené.

 

Ďalším bodom je zimná udržba chodníkov, ktoré spadajú pod mesto Sereď a chodníkov ktoré spadajú pod bytové družstvá.

ZÚ chodníkov, úsekov chodníkov - vykonávaná mestom Sereď

1. Vonkajší rad  – chodník vľavo od objektu kotolne po križovatku s ul. Fándlyho. Chodník smerom na D.Štúra + priebežný chodník vnútrobloku smer k ul. Cukrovarskej. 

2. Fándlyho              – všetky úseky chodníkov okrem časti chodníkov do bytových domov (zaisťuje SBD) po priebežné chodníky. 

3. D.Štúra               - chodníky železničný most a priľahlý chodník nájazdu od ul. Bratislavská, D. Štúra, úseky priľahlé k št. ceste I/62   

4. D.Štúra II.  – okrem časti od vchodov do bytových domov (zaisťuje SBD) po priebežný chodník.

5. Cukrovarská  – od svetelnej križovatky ľavá pravá strana po križovatku s MK na ul. Fándlyho. Po pravej strane smerom na Dolnú Stredu, po ľavej strane  po vjazd MÚV pre Cukrovar a.s.

6. Mlynárska  – chodník pri dome kultúry smerom k trhovisku ľavá strana. Chodník vľavo od trhoviska smerom k bytovým domom – priebežný chodník po ul. Novomestská.      

                         - chodník od ul. Mlynárskej garáže po hrádzi smerom k ul. Mládežnícka.

                                   – chodník pred byt. domami (Naša domová správa, s.r.o. Sereď) 

7. Vinárska   – od ul. Cukrovarská po OD Vrava a kvetinárstva, od kvetinárstva po križovatku s MK na ul. Kostolná

     Vinárska II.  – okrem časti od vchodov do bytových domov (zaisťuje SBD a Naša domová správa, s.r.o.) po priebežný  chodník 

8. Mládežnícka         – chodník od ul. Cukrovarská ľavá strana smerom k ul. Mlynárska 

9. Dolnostredská      – bez chodníkov

10. Školská                 – nie

11. Kukučínová       – nie

12. Kostolná   – od križovatky s ul. M.R. Štefánika po ul. Vinársku

13. Námestie slobody– Malý park chodníky + chodník vedľa prevádzok od Delta pasáži smerom k ul. M.R.Š. Chodník priľahlý k MK a k vyvýšenej zeleni, cez lipovú alej, od križovatky s ul. Novomestská pred bytovými domami 36, 37, 38, SAD.

14. Novomestská  – okrem časti od vchodov do bytových domov – SBD, po priebežný chodník priľahlý k MK po oboch stranách

15. Garbiarska           – priebežný chodník na strane od bytového domu č. 51

16. Šintavská   – všetky priľahlé k štátnej ceste I/62 od tabule Sereď za mostom po bývalé Kúpeľňové štúdio

17. M.R. Štefánika– od svetelnej križovatky ľavá aj pravá strana po ul. Námestie slobody, okrem chodníkov priľahlých k polyfunkčným objektom a pri obytnom dome „Hokejka“

18.  Parková   – nie

19.  SNP                      - chodník po ľavej strane smerom ku Kúpeľnému námestiu  20.Kúpeľné námestie– priebežní chodník od SNP smerom na ul. Pekársku. 

21.  Pekárska              – chodník po ľavej strane smerom k MsÚ po M.R.Š. Chodník pred poštou.

22.  Poštová               - Chodník pred poštou smerom k ul. Spádovej následne cez park na ul. A.Hlinku a ul. Čepeňskú.

23.  Námestie republiky– všetky chodníky + schody na ul. Spádová

24.  Spádová   – chodníky od križovatky s MK na ul. A. Hlinku po schodisko OD Jednota

25.  Železničná– od svetelnej križovatky ľavý aj pravý chodník po ul. Pažitná.  Chodník po ľavej strane po železničnú stanicu

26.  Pažitná                 – nie, zabezpečuje správca

27.  Pribinova          – nie

28.  Kasárenská          – bez chodníkov

29.  Trnavská              – z mosta nad železničnou traťou po vjazd do Pečivární. 

30.  Poľná– bez chodníkov

31.  Jesenského  – priebežný chodník po oboch stranách MK pri bytových domoch, úseky od vchodov do bytových domov zabezpečuje správca, chodníky priľahlé k rodinným domom zabezpečuje majiteľ nehnuteľnosti

32.  Komenského        – všetky priľahlé k MK po Jesenského

33.  Legionárska  – priebežný chodník smer od A.Hlinku po ľavej strane priľahlý k MK okrem úsekov po bytové domy (správca) 

34.  Dolnomajerská  – priebežný po pravej strane v smere k MK na ul. A. Hlinku okrem úsekov pred vchodmi do bytových domov (správca)

35.  A.Hlinku               – všetky priľahlé k MK od ul. Železničná po štátnu cestu III/1320

36.  Čepeňská   – všetky chodníky priľahlé k štátnej ceste III/1320 po križovatku s MK na ul. Hrnčiarska vpravo a vľavo po križovatku s MK na ul. Hviezdoslavova v smere z mesta

37.  Hviezdoslavova  – chodník vľavo od železničnej stanice po ul. Čepeňská a chodník medzi RD a oplotením ZŠ po ul. Komenského

38.  Maláulička           – bez chodníkov

39.  Podzámska          – nie

40.  Topoľová     – nie

41.  Podhrádzou         – nie, časť bez chodníkov

42.  Pivovarská           – nie 43.Športová      – nie

44.  8. Mája                  – nie

45. Záhradná          – nie

46. Vojanská  – nie

47. Hrnčiarska          – nie

48. I. Krasku   – od križovatky so štátnou cestou na ul. Čepeňská, parkovisko pred poliklinikou po vchod do polikliniky 

49. Kuzmányiho      – nie

50. Matičná                – bez chodníkov

51.Š.Moyzesa    – bez chodníkov

52. Dlhá           – nie 53.Obežná              – nie

54. Lipová                   – nie

55. Ľ. Podjavorinskej– nie 56.Hornomajerská  – nie

57. Nová                     – nie

58. Jilemnického     – nie

59. FraňaKráľa          – chodník po ľavej strane v smere na ul. Hviezdoslavovú.

60. Slnečná                – nie

61. Krásna                 – priebežné chodníky priľahlé k MK

62. Rovná                  – nie 63.Vysoká                    – nie

64. Priečna     – nie

65. Šulekovská– chodník od križovatky ul. Družstevná pri garážach po pravej strane smerom ku Kaplnke. Spojovací chodník od Kaplnky smerom k H.Čepeňu.

66. Dolnočepeňská

– nie, čistí sa priestor pred čakárňou MHD

67. Lúčna        

– nie (časť bez chodníkov)

68. Murgašova

– nie 

69. Svätoplukova

– nie

70. MK Čep. cesta

– od „Ryby“ po výjazd na III/1320 

MK Čep. cesta

– chodníky priľahlé k štátnej ceste III/1320

71. Družstevná

– nie 

72. Mierová  

– nie

73. Pionierska

– nie

74. Sládkovičova

– nie

75. Krížna        

– nie

76. Krátka        

– nie

77. Stromová  

– nie

78.Tehelná  

– bez chodníkov

79. Strednočepeňská  – nie, čistí sa priestor pred čakárňou MHD

80. Veterná

 

- nie

81. Jasná

 

– nie 

82. Severná

 

– nie 

83. Vážska

 

– nie

84. Jelšová                – nie

85. Hornočepeňská   – nie, časť je bez chodníkov

86. Mlynárska         – nie

87. Bratislavskác esta– od čerpacej stanice po most (pod železničným mostom)

88. Priemyselná         – chodníky po oboch stranách cesty

 

ZÚ chodníkov, úsekov chodníkov - vykonávaná správcami bytových domov

1.Vonkajší rad 

– úseky chodníkov od byt. domu č. 762 po priebežný chodník priľahlý k MK na ul. Vonkajší rad– SBD,  Sereď 

2.Fándlyho 

–  úseky chodníkov od byt. domov  č. 744; 745; 746; 748; 749; 750; 753; 755 po priebežný chodník – SBD, Sereď 

–  úsek chodníka od byt. domu  č. 754 po priebežný chodník – Naša domová správa, s.r.o. Sereď 

–  úsek chodníka od byt. domu  č. 756 po priebežný chodník – Ľubica Surová - Spravbyt 

–  úseky chodníka pred byt. domom č. 747 – majiteľ BDa majiteľ pozemkov Slovenské Cukrovary Sereď

3.D. Štúra 

–  úseky chodníkov od bytového domu č. 1009 po priebežný chodník - SBD, Sereď

–  úseky chodníkov od bytového domu č. 1010 a 1011 po priebežný chodník - Naša domová správa, s.r.o. Sereď D. Štúra II

–  úseky chodníkov od bytových domov po priebežný chodník - SBD, Sereď okrem 758/1,3 – Naša domová správa, s.r.o. Sereď

4.M. R. Štefánika

–  úseky chodníkov pred bytovým domom č. 3080/14, 16 - SBD Sereď

–  úseky chodníkov pred bytovým domom č. 1152/18, 20, 22, 24, 26 – Domová správa Trnava

5.Cukrovarská 

–  úseky chodníkov od byt. domov č. 758/2,4; 757/14,16,18; 145 a 146 po priebežný chodník priľahlý k štátnej ceste II/507 – Naša domová správa, s.r.o. Sereď

–  úseky chodníkov od byt. domov č. 758/8,10,12; 757/20,22,24 a 147 po  priebežný chodník priľahlý k štátnej ceste II/507  – SBD Sereď

–  úseky chodníka pred byt. domom 729, 733, 734 – Naša domová správa, s.r.o. Sereďa majiteľ pozemkov Slovenské Cukrovary Sereď – č. 3042

6.Vinárska II 

–  úseky chodníkov od bytových domov č. 129 a 130 po priebežný chodník - SBD Sereď

–  úsek chodníka od bytového domov č. 128 po priebežný chodník - Naša domová správa, s.r.o. Sereď

7.Školská 

–  úseky chodníkov priľahlých k objektu DK. Od ul. Kostolná po MK Mlynárska – Dom kultúry Sereď

–   úseky chodníkov od križovatky ul. Školská, Mlynárska po MK Kukučínová – Gymnázium Sereď

8.Kukučínová

chodník priľahlý k bytovému domu č. 111, 112, 113 a 114 – Naša domová správa, s.r.o. Sereď

9.Kostolná

chodník od križovatky so Školskou po trhovisko priľahlý k DK – Dom kultúry Sereď

10.Námestie slobody

 – úseky chodníkov pred bytovými domami č. 31, 29 a 28 po priebežný chodník – SBD Sereďúseky chodníkov pred bytovým domom č. 30 po priebežný chodník – Naša domová správa, s.r.o. Sereď

11.Novomestská

úseky chodníkov pred bytovými domami č. 41, 42 a 44 po priebežný chodník – SBD Sereď – úseky chodníkov pred bytovými domami č. 34 a 43 po priebežný chodník – Domová správa Trnava

12.Mlynárska

úseky chodníkov pred bytovými domami č. 36, 37 a 38 po priebežný chodník – SBD Sereď – úsek chodníka pred bytovým domom č. 40 po priebežný chodník – Naša domová správa, s.r.o. Sereď

13.Garbiarska

úseky chodníkov pred bytovými domami č. 48, 49 a 50 po priebežný chodník – SBD Sereď – úseky chodníkov pred bytovým domom č. 51 po priebežný chodník – Naša domová správa, s.r.o. Sereď

14.Spádová

-  úseky chodníkov pred bytovým domom č. 1154 – Naša domová správa, s.r.o. Sereď

-  úseky pred bytovým domom 1141, 1140, 1143, 1144, 1145, 1146 - Správcovia BD

15.Poštová

úseky chodníkov pred bytovým domom č. 1157/3,4,5,6 po priebežný chodník – SBD Sereď

16.Železničná

úseky chodníkov pred bytovým domom č. 1123 po priebežný chodník – Domová správa Trnava

17.Pažitná

–  úseky chodníkov pred bytovými domami č. 1013-1014 po MK – SBD Sereď

–  úseky chodníkov pred bytovým domom č. 1015 po MK – Naša domová správa, s.r.o. Sereď

18.Jesenského

úseky chodníkov pred bytovými domami č. 3000, 1111-1114 po priebežný chodník – SBD Sereď

19.  Hornomajerská

úseky chodníkov pred bytovým domom č. 3046 po priebežný chodník – SBD Sereď

20.  Komenského

úseky chodníkov pred bytovým domom č. 3043 po priebežný chodník – SBD Sereď

21.Legionárska

–  úseky chodníkov pred bytovými domami č. 2998 a 2999 po priebežný chodník – SBD Sereď

–  úseky chodníkov pred bytovými domami č. 1124-1126 po priebežný chodník – Naša domová správa, s.r.o. Sereď

22.Dolnomajerská

– úseky chodníkov pred bytovými domami č. 1131 a 1223 po priebežný chodník – SBD Sereď

–  úseky chodníkov pred bytovými domami č. 1129, 1132, 1133 a 1235, 4470-4473 po priebežný chodník – Naša domová správa, s.r.o. Sereď

23.A. Hlinku

–   úseky chodníkov pred bytovým domom č. 1147 v smere na Spádovú – Naša domová správa, s.r.o. Sereď

–   úseky chodníkov pred bytovým domom č. 1149 v smere na Spádovú – Domová správa Trnava

úseky chodníkov pred bytovými domami č. 1148, 3058 a 3044 – SBD Sereď

24.Čepeňská

–  úseky chodníkov pred bytovými domami č. 1211-1214 po priebežný chodník – Naša domová správa, s.r.o. Sereď

–  úseky chodníkov pred bytovým domom č. 3047, 4305 po priebežný chodník – SBD Sereď


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárPre pána sklenára Pred 6 hodinami:
Rusi sa z tragédie v Černobyle nepoučili. Pravdu nehovoria ani pri ďalšej havárii, pri ktorej unikla pre ľudí a životné prostredie nebezpečná radiácia.
Komentárdik more Pred 8 hodinami:
Požiar osobného vozidla v obci Dolná Streda
KomentárSMUTOK Pred 18 hodinami:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
Komentárvrahovia Pred 18 hodinami:
Politici za 30 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko dostali na morálne a právne dno.
KomentárTo je môj názor Pred 20 hodinami:
Policajti im našli heroín
KomentárOZ Dolnostredan Včera:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárkonstatovanie Včera:
AKTUÁLNE: Vyzerá to tak, že predsa len právo a spravodlivosť sa začínajú vracať na Slovensko.
Komentárblablablaha Včera:
"Vy pán poslanec Fico ste absolútny suterén." - Zuzana Šubová
KomentárSud s obzalovanym Machom Včera:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárs.i.n. Včera:
"stazovali sa tu niektori na amfiteater,,,my to mame dennodenne od skoreho rana do neskoreho vecera!!!!" - píše obyvateľ sídliska Meander
Komentárpotecha Predvčerom:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)
Komentárpre pometeného diskutujúceho 17-08-2019 21:58:44:
Technológie mali ľuďom uľahčiť život.
Komentárhavran 17-08-2019 10:28:26:
"HARAKTER VYJEDNÁVAL S VRAHOM" - píše poslanec NR SR Igor Matovič

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign