Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 25. 8. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Výsledky volieb do výboru a kontrolnej komisie na obdobie rokov 2018 – 2021

redakcia SOLDátum24. 02. 2018 22:45:43TémaRybári
226

Prítomní členovia na VČS, konanej dňa 17.2. 2018, si zvolili do výboru týchto členov:

 1. Ing. Dušan Alina
 2. Vladimír Beno
 3. Lukáš Bíro
 4. Alexander Greman
 5. Ing. Ľuboš Javor
 6. Ľuboš Jendek
 7. Marek Kišucký
 8. Marián Kohút
 9. Miloš Mesároš
 10. Ladislav Režnák
 11. Marián Scherhaufer
 12. František Strapáč
 13. Peter Strapáč
 14. Roman Vančo
 15.  Štefan Vančo

Ako náhradník do výboru, bol zvolený Jozef Mlynárik. Ostatných 8 kandidátov nezískalo nadpolovičný počet hlasov prítomných voličov, z čoho vyplýva, že neboli zvolení.

Do kontrolnej komisie, si prítomní členovia na VČS 2018, zvolili týchto členov:

 1. Ing. Pavol Gavalec
 2. Ing. Ján Hudák
 3. Ivan Remiš

Ako náhradník nebol zvolený nikto. Štvrtý kandidát nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu prítomných voličov a preto nebol zvolený.

Za delegátov na snem SRZ, si prítomní členovia na VČS 2018, zvolili týchto členov:

 1. Ing. Dušan Alina
 2. Ing. Ľuboš Javor

Ako náhradník za delegáta, bol zvolený Marián Scherhaufer. Ostatní dvaja kandidáti neboli zvolení, pretože nezískali potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov.

Bezprostredne po voľbách sa stretlo 15 novozvolených členov výboru MsO SRZ v Seredi, na svojom prvom zasadnutí, s jediným bodom programu a to zvoliť si štatutárov organizácie, t.j. predsedu a tajomníka.

Za predsedu MsO SRZ Sereď, si hlasovaním zvolili ing. Dušana Alinu
/ Za : 14 Proti : 0 Zdržal sa : 1 /
Za tajomníka MsO SRZ Sereď, si hlasovaním zvolili Mariána Scherhaufera
/ Za : 14 Proti : 0 Zdržal sa : 1 /

Výbor MsO SRZ Sereď

 

zdroj: srzsered.sk


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Je vidieť | 03-02-2019 13:42:41
že seredonline sledujete ako ostrieži, že Pozorovateľ ?
aspoň viete potom poriadne napísať oznamy na stránku,aj by som vám to upozornenie napísal na tú vašu stránku, keby ste ju neblokovali ale čo už !
to čo ? | 03-02-2019 09:34:22
opäť budeme na výročnej schôdzi bilancovať rok 2017 a schvaľovať rozpočet na rok 2018 ?

https://srzsered.sk/
OZNAMY
Pozvánka na výročnú členskú schôdzu a valné zhromaždenie Neptún s.r.o.
2. februára 2019
…ktoré sa uskutoční v sobotu 16. februára 2019 o 8:30 hodine v kinosále kina NOVA pri svetelnej križovatke.
Program:
A: Členská schôdza
1. Otvorenie
2. Odsúhlasenie programu VČS
3. Voľba pracovného predsedníctva
4. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
5. Správa mandátovej komisie
6. Správa o činnosti a hospodárení SRZ MsO za rok 2017 a plán hlavných úloh SRZ MsO Sereď na rok 2018
7. Správy hospodára, rybárskej stráže a disciplinárnej komisie
8. Návrh rozpočtu na rok 2018
9. Správa kontrolnej komisie
10. Prestávka
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
B: Valné zhromaždenie NEPTÚN s.r.o.
1. Správa o činnosti spoločnosti za rok 2017
2. Podnikateľský zámer na rok 2018
3. Diskusia
4. Návrh na uznesenie
5. Záver
Po ukončení programu sa uskutoční žrebovanie povoleniek na rybárske preteky SRZ MsO Sereď v roku 2019:
4 x povolenka na rybárske preteky v Šintave a 4 x povolenka na rybárske preteky Dolná Streda
Výbor SRZ MsO Sereď
Tak že chytať nebudete | 21-01-2019 13:53:51
keď že je to neplatné, na ostatnej vodnej ploche chytať počas doby hájenia kapra nebudete
Toto je pravda | 20-01-2019 10:38:07
Obyčajný rybár píše:
18. januára 2019 o 13:26

Lov kaprov na ostatnej vodnej ploche v čase od 15.marca do 31.mája podľa zákona 216/2018 Z.z., § 13 Ochrana rýb, je minimálne sporný, v bode (3) sa uvádza že :
V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15.marca do 31.mája; to neplatí od 1.mája do 31.mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.
(5) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 sa ne vzťahuje na
a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien, odstavených ramien a ostatných vodných plôch (ostatné vodné plochy bude treba z písm. a) vypustiť),
b) kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.
Podľa bodu (5) ods a) sa na ostatných vodných plochách lov všetkých rýb od 15.marca do 31.mája zakazuje a podľa bodu b) sa na ostatných vodných plochách lov všetkých rýb od 15.marca do 31.mája povoľuje, tak že podľa ktorého bodu sa má obyčajný rybár riadiť ? Asi si bude musieť hodiť mincou. Samozrejme že naši veľký odborníci vo zväze si to nevšimli, ale poradiť si nedali.
Napriek tomu, že vo Vyhláške 381 k zákonu 216/2018 Z.z., § 10, Čas individuálnej ochrany rýb sa hovorí že :
(1) Čas individuálnej ochrany rýb sa ustanovuje na tieto druhy rýb takto:
e) od 15.marca do 31.mája–kapor rybničný (Cyprinus carpio) v kaprových vodách; čas individuálnej ochrany neplatí od 1.mája do 31.mája, keď je jeho lov a privlastnenie povolené v čase rybárskych pretekov, čas individuálnej ochrany ( slovné spojenie „čas individuálnej ochrany“ bude treba nahradiť „všeobecný zákaz lovu rýb“ ) sa nevzťahuje na ostatné vodné plochy, v ktorých je lov kapra rybničného povolený od 1.januára do 31.decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona. Ustanovenie že, čas individuálnej ochrany sa nevzťahuje na ostatné vodné plochy, v ktorých je lov kapra rybničného povolený od 1.januára do 31.decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona, je zavádzajúce nakoľko § 13 ods. 5 písm. b) hovorí o všeobecnom zákaze lovu rýb a nie o individuálnej ochrane rýb, a v § 13, ods. 5 písm. a) sa zakazuje lov rýb na ostatnej vodnej ploche, preto bude treba vykonať zmenu v zákone aj vo vyhláške, ktorú som uviedol vyššie. V zákone 216/2018 Z.z., § 14, Individuálna ochrana rýb sa totiž to zakazuje:
a) loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej druhovej ochrany okrem lovu generačných rýb na účely ich reprodukcie vykonávaného užívateľom.
Až po zmenách v zákone a vo vyhláške bude môcť platiť to čo je uvedené v Spoločnom rybárskom poriadku, ktorý vydal SRZ, že je povolený lov rýb na ostatných vodných plochách celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany, zatiaľ toto tvrdenie nemá oporu v zákone a preto je neplatné.

Aj toto je jeden z dôvodov prečo je treba nový zákon a aj vyhlášku novelizovať.
Vidieť | 13-01-2019 21:34:41
Všetci, okrem výboru v MsO SRZ Sereď.
Pre tohp podemnou | 13-01-2019 20:21:44
Robiš sa tu doležitý,pritom to už dávno všetci vedia.tipujem že si z dolnej stredy.alebo sa mýlim?
Pre Mateja | 13-01-2019 17:43:57
Keď že nám všetkým členom nedovolia prispievať na stránke MsO SRZ Sereď, tak ti odpoviem na stránke seredonline, snáď si to prečítaš.

Neviem prečo ti naši predstavitelia z výboru neodpovedajú na tvoju otázku. Mala by to byť pre nich samozrejmosť a tento problém, respektíve odpoveď na tvoju otázku už mali dávno zodpovedať. Keď že ti na ňu do dnešného dňa neodpovedali, vyzerá to tak že oni sami, buď nepoznajú na ňu odpoveď alebo ich tvoja otázka jednoducho momentálne nezaujíma, lebo na stránke evidentne boli prítomní, keď že sú ta uverejnené už aj iné veci potom čo si im položil túto otázku:

Matej 02.01 16:47
Dobrý deň chcem sa spýtať jednej otázky ohľadne nového zákona o rybárstvo. otázka znie je povolené chytať počas celého roka (január, december) na našich vodách? Čepeň Šintava Dolná streda atď. Z tým že dodržím lovne miery aj čas?

Tak že ak dovolíš, odpoviem ti na tvoju otázku.

Vo vykonávacej vyhláške je uvedené § 10,
(1) Čas individuálnej ochrany rýb sa ustanovuje na tieto druhy rýb takto:
e) od 15.marca do 31.mája–kapor rybničný (Cyprinus carpio) v kaprových vodách; čas individuálnej ochrany neplatí od 1.mája do 31.mája, keď je jeho lov a privlastnenie povolené v čase rybárskych pretekov, čas individuálnej ochrany sa nevzťahuje na ostatné vodné plochy, v ktorých je lov kapra rybničného povolený od1.januára do 31.decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona

V zákone je uvedené § 13 Ochrana rýb
(3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15.marca do 31mája; to neplatí od 1.mája do 31.mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky
(5) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na
b) kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.

Áno, podľa nového zákona je teda povolené chytať ryby na ostatných vodných plochách celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany rýb. V našej organizácii sú to tieto vody:

Rameno Dolná Streda, Bagrovisko Šintava, Vinohradské štrkoviská, Nová voda a Koleno
Tttttttt | 19-06-2018 12:14:30
http://www.srzrada.sk/category/aktuality/pravny-referat-aktualne/
pre už tu netrep | 18-06-2018 17:04:08
Najprv si naštuduj ako to je a potom píš. Strapkuješ sa tu jedine ty.
Už tu netrep | 17-06-2018 20:59:10
Buchta
Pozorovateľ | 17-06-2018 20:34:35
Najprv sa nauč chytať ryby
Sereď | 17-06-2018 15:40:02
V Čepeni a Šintave sa nedá už chytit ani šupina. Sa ale čudujem prečo ked Alina vykázal zarybnenie. Asi to tak 2 až 4 krát prehnal ako zvyčajne. Každý rok je to horšie taká je pravda. Dolnostredany urobili dobre že sa trhli od Serede to je cesta aj pre Šintavu. Čím skôr tým lepšie.
požehnanie | 17-06-2018 13:07:21
už som pochopil prečo sa v seredi všetci pred lovom prežehnávajú !
Pre imra | 17-06-2018 11:31:25
Nauč sa chytať ryby všade ich je požehnane
Seredan | 16-06-2018 17:38:51
V rámci Ankety na Facebooku :

http://www.srzrada.sk/aktuality/anketa-k-mnozstvu-privlastnenych-ryb-na-jedno-vydane-povolenie-a-k-cene-kaproveho-povolenia/

som si prečítal príspevok našeho predsedu Alinu. Že sa ten Alina nehanbí. On, čo 30 rokov žiadne povolenie pre seba nekupoval ! On, ktorému Rada dáva 20 povolení zadarmo !
On, ktorému Javor dáva ďalších 20 kusov povolení zadarmo pre jeho potrebu tu ide kázať!!! Alina z Javorom rozkradnú r pretekov v Čepeni každý rok 20 tisíc EURO pre seba a Alina sa nehanbí toto písať !!! Takého predsedu v Seredi máme. Zlodej je to a navyše nemá ani štipku úcty k ostatným. Tak nám treba!!!
Imro | 16-06-2018 15:11:24
Ja bez vašej povolenky tam nepôjdem javas akceptujem len nechápem toto divadlo nášho vedenia nevedia si priznať prehru a zbytočné zhoršujú medzi rybármi vzťahy k čomu to je dobré????!!!!!!!!!!
Hybaj skúsiť na DS | 16-06-2018 13:51:07
Predtým si ale prečítaj paragrafy o pytliactve aby si potom nebol prekvapený...
Imro | 16-06-2018 03:18:38
ako som sa tu dočítal Sereďani môžu loviť v Dolnej Strede Áno je to pravda je ich tu plno ale iba na Váhu a na zelenke aj ja tu chytám Čo mi iné zostáva keď čepen a Šintava už sú vyrabovane !!!
rybarik | 15-06-2018 23:13:54
Oravec,co si stratil gule v chotari?videl som ich na ramene na strome.
Pozorovateľ | 15-06-2018 21:08:20
Tešte sa Dolná je zas aspoň teraz naša
Pozorovateľ | 15-06-2018 21:08:20
Tešte sa Dolná je zas aspoň teraz naša
pre pozorovatel | 15-06-2018 16:11:25
daj konkrétne čo máš nech sa tešíme všetci...
Pozorovateľ | 15-06-2018 09:26:54
Hor sa na ryby
Karma prišla plačete Oravec
pre zlodejov z dolnej stredy | 15-06-2018 09:08:25
takže voda je znova naša
Jožo zo serede pre pozorovatela | 14-06-2018 19:37:24
Prečo to teda nedáš ty.
Jožo zo serede pre pozorovatela | 14-06-2018 19:37:15
Prečo to teda nedáš ty.
Pozorovateľ | 14-06-2018 19:26:36
Toto neni o trnave o vodnom toku že Oravec a posluhovaci ci to sem nedáte
Jožo zo serede pre pozorovatela | 14-06-2018 19:06:03
Prosím ťa Aký súd daj info zverejni čo vieš Lebo v Trnave bolo niečo iné písané.
Pozorovateľ | 14-06-2018 18:33:36
Dolnostredany čo to nezverejnite nemate gule sralovci karma došla oravec
Pozorovateľ | 14-06-2018 17:18:38
Karma prišla
Je to spat | 14-06-2018 17:10:38
Seredcania mozete znovu lovit v Dolnej Strede. Odnatie reviru bolo na sude zrusene. Pozorovtel
pravda víťazí | 14-06-2018 10:58:29
šak to !
pre zlodejov z dolnej stredy | 14-06-2018 10:47:36
pravda vítazí:))))
Pozorovateľ | 14-06-2018 09:39:18
Klasika toto môže písať a kritizovať zaostalí človek ako ty. Vieš čo radšej budem debil ako zlodej. Ale karma sa blíži a vam ostanú oči pre plač
Pre pozorovateľ | 14-06-2018 08:33:23
Máš pravdu ty patríš do tej kategórie.
Pozorovateľ | 13-06-2018 20:36:42
Debil zostane debilom
Sereďania pre pozorovateľ | 13-06-2018 18:41:50
čo myslíš že sme všetci padnutý na hlavu A prosím ťa prestaň tu urážať ľudí keď Máš voľajaký problém dávno vieme že ste nás len zavádzali a klamali.
Pre pozorovatel | 13-06-2018 18:31:13
nie som z Dolnej Stredy Ale zo Seredi a nenadávam ti do debilov.
Pozorovateľ | 13-06-2018 18:12:09
Zas len debilný komentár od debila z dolnej stredy
Maš pravdu pozorivatel | 13-06-2018 17:28:30
V Seredi bude naozaj plač a škrípanie zubov.
Pozorovateľ | 13-06-2018 16:45:59
Veru veru karma sa blíži oz dolnostredan bude plač
Pravda | 13-06-2018 13:21:32
karma je zdarma a platí pre všetkých .
Novinky | 13-06-2018 11:44:35
Rozhodnutie Okresného úradu v Trnave - odbor opravných prostriedkov
13.06.2018 11:19
Okresný úrad v Trnave - odbor opravných prostriedkov vydal rozhodnutie ktorým zamieta odvolanie Slovenského rybárskeho zväzu, mestskej organizácie Sereď, v zastúpení advokátskou kanceláriou VIA LEGE s.r.o. a potvrdzuje rozhodnutie Okresného úradu v Galante zo dňa 28.02.2018.

Z uvedeného rozhodnutia jednoznačne vyplynulo že:OR DOLNOSTREDSKÉ NIE JE VODNÝM TOKOM

Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/rozhodnutie-okresneho-uradu-v-trnave-odbor-opravnych-prostriedkov/
pre mudrlanta | 12-06-2018 13:40:08
nezdochol pes

keď chceš do niečoho mudrovať mal by si sa najprv oboznámiť do detailov s podrobnosťami a tú základnú vec že tam je Chránené vtáčie územie ti snáď už hádam netreba pripomínať , veď ty ako veľký kritik by si to hádam mohol vedieť, či to by som asi od teba chcel príliš veľa , však

CHVÚ Kráľová
V Y H L Á Š K A 21
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. januára 2008,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová

§ 2
(3) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny
vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia,
sa v častiach chráneného vtáčieho územia uvedených
v prílohe č. 3 považuje
a) vykonávanie zásahov do pobrežnej a vodnej vegetácie
od 1. apríla do 15. augusta okrem vykonávania
povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného
predpisu,3)

hádam to pochopil aj taký blbec ako ty !!!
pre dolnostredan oz | 12-06-2018 13:16:50
Kde máte údržbárov? Nekosíte? Za chvílu nebudete vedieť nájsť vodu, jak vám to tam zarastá!Čo sa deje, zdochol pes?
Novinky | 12-06-2018 12:09:36
Nepoučiteľný pytliak
12.06.2018 11:19
Niektorí ľudia sa zrejme zo svojich prešľapov nepoučia. Dnes v ranných hodinách bol obecnou strážou rybníka OR Dolnostredské – Skala znovu chytený pytliak, ktorý pytliačil na OR Dolnostredské - Skala pred dvoma dňami. Vtedy bol prichytený a usvedčený z pytliactva a bolo naňho podané trestné oznámenie. Po spísaní trestného oznámenia bol prepustený na slobodu , kde mal čakať na rozhodnutie súdu. Miesto toho aby sa poučil, bol si opäť zapytliačiť. Opäť lovil ryby bez povolenky, pričom si tento krát privlastnil 4 kusy podmierečných rýb z toho jeden kus kapra a tri kusy pleskáča. Polícia ho opäť zadržala a bolo opäť podané trestné oznámenie. Teraz mu hrozí ešte väčší trest.Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/nepoucitelny-pytliak/
Meno naco | 12-06-2018 10:41:26
Mate noveho ved.RS skuste jeho co robia 17 z Rs
SEREĎAN | 11-06-2018 08:30:13
A v Seredi to je všetko v poriadku? Žiadny pytliaci? Alebo na Seredské vody sa vôbec nechodí? Jedna odpoveď je stopercentne istá. MECHODÍ SA!
Novinky | 10-06-2018 09:10:09
Ďalší pytliak prichytený na OR Dolnostredskom - Skala
10.06.2018 08:43
Dnes v skorých ranných hodinách bol obecnou strážou rybníka na OR Dolnostredskom - Skala prichytený ďalší pytliak, ktorý nie len že chytal ryby bez povolenia, ale privlastnil si päť podmierečných rýb. Štyroch kapríkov a jedného pleskáča. Privolaná policajná hliadka vinníka zadržala.Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/dalsi-pytliak-prichyteny-na-or-dolnnaostredskom-skala/
Ono je tam tých prechmatov viacej, | 08-06-2018 08:18:38
napríklad v kronike stále p.Mičáni v zarybnení uvádza že na Dolnej Strede bolo zarybnené:

Zarybnenie lovných revírov na jeseň 2016
Dolná Streda Kapor výber (nad 70 cm) = 500 kg

Jarné zarybnenie 2017
Druhý dovoz 15. – 16. týž. 2017
4.nádrž – kapor K3 ( 1,3 – 1,7 kg ) = 1000 kg – rameno Dolná Streda – cca 670 ks

Aj keď pod tlakom dôkazov priznal Alina na Okresnom úrade životného prostredia v Galante, že tam tie ryby nedali, čo veľmi dobre vie aj samotný autor príspevkov Miloš Mičáni a napriek tomu tam toto klamstvo nechal napísané.

Takýto je obraz MsO SRZ Sereď pod terajším vedením.
Len pre zaujímavosť! | 08-06-2018 06:33:39
Ako väčšinu rybárov, aj ja sa občas nakliknem na stránku SRZ SEREĎ. Musel som sa zasmiať, keď som videl dve mená F.Strapáč a L.Jendek, že sú tam hospodári. To už neviem pochopiť, prečo sú tam vedený, keď nám naši mocipáni odsmečili náš revír! Alebo, že by s revírom pod Dolnú Stredu prešli aj títo hospodári? A ďalšia vec na zamyslenie. Máme mennej vôd a viac členov v rybárskej stráži. Lenže s tých členov chodí len Greman a občas s ním niekto . To je čo za organizovanosť? Ja som kontrolu mal len raz a pred 5, či 6 rokmi som mal aj tri do týždňa.
biznis | 07-06-2018 09:05:53
toľko špiny a klamstiev čo bolo na dolnú nahádzané , tak asi si ten biznis zaslúžia
odpoveď | 07-06-2018 09:04:51
šak uvidíme kto bude ten biznis robiť lepšie, náhlik to ale už asi nebude, ani polakovič,ani vajdík - asi to bude tá dolná streda, kurňa
biznis | 07-06-2018 09:02:26
šak nech má biznis aj druhý
otázka | 07-06-2018 09:01:57
veď prečo by mali mať biznis iba alina s javorom ?
biznis | 07-06-2018 09:01:08
asi to chceli dať Náhlikovi
Pozorovateľ | 07-06-2018 08:13:59
Ktovie načo sa chceli odtrhnúť zas a stale biznis
tá bomba | 07-06-2018 07:11:19
je bomba, už len debil verí javorovi že v dolnej strede nechceli organizáciu srz
pozorovatel | 07-06-2018 00:06:22
Zlodeji ste Oravec a Sury
toto je bomba | 06-06-2018 22:16:11
Novinky píše:
6. júna 2018 o 22:08
Reakcia na Javorov článok :

https://www.dolnostredan.sk/news/or-dolnostredske-revir-odobraty-a-prideleny-obci-bolo-to-v-sulade-so-zakonom/

Javor zasa iba klame, tu máte dôkazy.
Sereď | 05-06-2018 09:23:54
Mal by som taku otázku či v Dolnej Strede tiež dajú strop počtu členov ? V Komjaticach už neberú nových iba ak niekto vypadne je tam myslím 300 členov ale ich rybník je najmenej 2x taký ako rameno.
pre Pozorovateľ | 05-06-2018 07:39:22
načo tu trapošíš, ty niesi predseda, teba má každý na háku
Dolná | 04-06-2018 21:40:33
Ráno idem na ryby do Dolnej, posledne čo som tam bol sa nedalo chytať na dva prúty,kamarát nechcel veriť a už má aj on lístok, videl - uveril - kúpil
Pozorovateľ | 04-06-2018 21:01:03
Ešte neni nič dobojované
Ale si si prišiel prevziať funkciu sralo
Pozorovateľ | 04-06-2018 15:50:06
Ako vždy neschopaci si to uverejniť pod svoj článok zlodeji
Novinky | 04-06-2018 07:28:09
Článok v RRR \"Konečne dobojované 2\"

Čo sa o nás píše v rybárskom časopise RRR pod názvom \"Konečne dobojované 2\" si môžete prečítať tu:

www.rrr.sk/online_rybicky/06-2018/magazin.html#p=86Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/clanok-v-rrr-konecne-dobojovane-2/
Pozorovateľ | 03-06-2018 21:38:07
Nech sa páči skorumpovanec kniežaťa.
Kľudne príď zajtra odovzdam ti funkciu
Sereď | 03-06-2018 20:57:41
Hovoril som dnes s kamarátom z Nitry. Ich organizácia má problémy z tým že im odchádza obrovský počet členov do Komjatíc do súkromného obecného spolku rybárov Komjatice. A dôvod ? Poriadok, žiadna buzerácia od členov predstavenstva alebo rybárskej stráže a vynikajúco zarybnený revír Komjatice. Ibaže v Seredi nás predseda z Javorom chcú asi dostať na kolená. Ak odskočí ešte aj Šintava, hotovo. Už teraz sú problémy, navyše počítam že za 2 týždne je v Seredi odchytané.Po fiasku z OR v Dolnej Strede mal výbor odstúpiť, alebo byť odvolaný, ja mám tento názor.
Len tak na okraj | 03-06-2018 09:16:37
Výsledky z pretekov o putovný pohár starostu obce Dolná Streda si podľa štatistiky návštevnosti pozrelo dňa 22.5.2018 - 1675 ľudí, to je už slušná návšteva, či nie ? Článok o pytliakoch si prečítalo 1025 ľudí.Tiež slušná návšteva.
pre Fero | 03-06-2018 09:10:04
Neviem koľko bolo rybárov z tých ľudí čo si pozreli uznesenie súdu hneď po jeho zverejnení na stránke oz dolnostredan ale jedno viem isto, a to že celkovo si uznesenie pozrelo dňa 1.6.2018 - 775 ľudí a dňa 2.6.2018 - 668 ľudí, neviem či to je málo alebo veľa ? Posúď sám.
Fero | 02-06-2018 22:19:52
Ale malo rybárov to zaujíma
názor | 02-06-2018 06:29:54
niekto musí členskú základňu informovať aj pravdivo, keď že ty a Javor ju stále klamete
pre pozorovateľ | 02-06-2018 00:15:55
fakty sú fakty
Pozorovateľ | 01-06-2018 20:19:56
Zas tu traposis
Krajský súd v Trnave potvrdil rozhodnutie okresného súdu v Galante Viac tu s//www.dolnostredan.sk/news/krajsky-sud-v-trnave-potvrdil-rozhodnutie-okresneho-sudu-v-galante/ | 01-06-2018 18:42:21
Krajský súd v Trnave potvrdil rozhodnutie okresného súdu v Galante, ktorý uznesením zamietol návrh Slovenského rybárskeho zväzu - Rada Žilina a MsO SRZ Sereď na nariadenie neodkladného opatrenia a to zastavenia výkonu Rozhodnutia MŽP SR č.8490/2017-4.1 zo dňa 23.11.2017 až do právoplatného ukončenia súdneho sporu.

Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/krajsky-sud-v-trnave-potvrdil-rozhodnutie-okresneho-sudu-v-galante/
Pre autora | 20-05-2018 05:24:38
videa \"kapria hostina\", ktoré bolo zverejnené na stránke mso srz sereď, pekné video, bol som aj aj v dolnej strede pozerať takéto divadlo, tá obec tam fakt dala krásne ryby.
Sereď | 16-05-2018 10:30:01
Pred tym ako to dali cateringovej spoločnosti ukradli Javor z Alinom z kažých pretekov v Čepeni 20 000 €. Teraz idu z cateringovou spoločnosťou napoly.
pre Zisk | 15-05-2018 114507 | 16-05-2018 10:17:17
Si z nejakého lacného kraja. Že 5000,- E. Za to by nešli ani organizovať VRP! A presné údaje sa nedozvie nikto! Všetko len dvaja najvyšší Ing. Možno niečo dostanú aj ďalší ich najbližší zakrývači. Len na tombole musí byť tá suma a kde je ešte ostatný zisk. Aha - vyplatenie brigád! Aj keď brigádnicke ide s iných peňazí!
Pozorovateľ | 15-05-2018 15:18:51
Šak sa uvidí
Pre pozorovateľ | 15-05-2018 11:46:38
Vaše ryby sú bohužiaľ v kafilérke.
Zisk | 15-05-2018 11:45:07
s pretekov aký bude ? Zasa 5000€ , ktoré potom minie Alina ako reprezentačné !
Odpovedi | 15-05-2018 11:43:04
od Alinu sa nedočkáš, na tajnáša robia preteky aj keď je to trestný čin pytliactva. To sme to dopracovali.
Pozorovateľ | 15-05-2018 11:31:49
Ani ja som nedostal odpoveď kedy zaplatíš naše ryby.
Pán Ing. Alina | 15-05-2018 07:08:28
Stále som nedostal od Vás odpoveď!!!!!!
Pán Ing. Alina | 15-05-2018 07:08:26
Stále som nedostal od Vás odpoveď!!!!!!
Seredský rybári | 14-05-2018 21:15:41
sme to my ale somári , Alina si s Javorom robí biznis aj napriek tomu že im návrh na usporiadavanie súkromných akcií na naších vodách počas doby hájenia na výročnej členskej schôdzi neprešlo, tak si veselo v Šintave firma Poľnonákup lovila ryby. Je toto normále, veď to je nielen porušenie zákona ale aj stanov SRZ. A my stále nič ??? Dokedy budeme toto trpieť ???
Alina zneužíva štát | 14-05-2018 20:11:23
štát predsa nedal výkon rybárskeho práva Slovenskému rybárskemu zväzu bezplatne preto, aby si z toho Alina robil súkromný biznis. Ozaj, vie o tej divokej rybačke v Šintave aj Javor? Naozaj to treba oznámiť ministrovi.
Nie budeme | 14-05-2018 20:05:01
si chytať na našom svoje ryby aj v Šintave aj v Čepeni aj v Bábe, to všetko je tiež naše.
Pozorovateľ | 14-05-2018 16:48:09
Trapkovci zlodejsky z Dolnej Stredy.
Oni aspoň tie ryby púšťali a nekradli ako vy ste ukradli celý rybník aj s rybami.
Otázka znie načo ste ešte v srz chytajte si na svojom naše ryby
Toto zaujíma aj mňa | 14-05-2018 15:44:57
na základe akého povolenia zorganizovali rybárske preteky v Šintave pre súkromnú firmu , ktorá chytá moje ryby, nakúpené za moje peniaze ? \"Pozorovateľ\" to ťa teraz netrápi ?????
Pripájam svoj právny názor | 14-05-2018 12:43:32
Seredský predseda Alina spolu zo štatutárom SRZ Javorom dlhodobo porušujú Zákon o rybárstve tým, že zneužívajú pridelený výkon rybárskeho práva od štátu. Konajú tak, ako keby podnikali v zmysle § 34 uvedeného zákona. Takéto konanie je však na revíroch SRZ protizákonné. Vie o tom minister životného prostredia ? Vie tom ministerka vnútra, že štatutárni zástupcovia občianskeho združenia v Seredi a tajomník SRZ Rada v Žiline takto dlhodobo zneužívajú štátom zverený majetok pre svoje obohacovanie sa ?
Dopyt | 14-05-2018 11:21:39
Pán predseda mohol by ste mi povedať z akého titulu sa dnes konajú preteky pre firmu Poľnonákup v Šintave? Ďakujem za skorú odpoveď.
Ale čoby | 13-05-2018 22:40:10
Zisk VRP im dá na to zabudnúť.
Flustráciu | 13-05-2018 22:38:08
musí byť cítiť až do serdehela
Dolnstredany | 13-05-2018 22:35:38
Len tak ďalej, konečne je vo vode ryba , na brehu poriadok a pytliaci v base, ešte keby si k nemu sadli tí seredský podvodníci tak by to nemalo chybu.
Pozrel | 13-05-2018 22:28:40
som si fotky z veľkých pretekov, všimnite si Javora ako sa usmieva cez zaťaté zuby, najradšej by tie ceny predal a nie dal.
Nie to len | 13-05-2018 22:25:56
banda zlodejov v seredskom výbore nevie zhltnúť tù obrovskú facku ktorú dostala od Dolnej Stredy
Pre podomňou | 13-05-2018 22:23:20
Si ty ale úbožiak.
Hrdinovia tohto štátu | 13-05-2018 21:58:05
Sa preberte degeši to že si niekto pomýlil vašu bačorinu z Váhom neni pytliactvo a ľudia su zbytočne vo väzbe ste fakt geroji.
Nepamätám | 13-05-2018 14:50:15
si kedy seredská rybárska stráž naposledy niekoho chytila pri trestnom čine pytliactva v Dolnej !
Pozorovateľ | 13-05-2018 11:49:09
Len choď bude pokoj
Člen SRZ Sered | 13-05-2018 11:26:05
Čo ste pre to urobili aby nám rybári z Dolnej Stredy neodišli spolu z Ramenom? NIČ! Viete ľudi len urážať. A stačilo málo urobiť poriadok z Alinom a Javorom na schôdzi.
Máš pravdu odíde aj Báb aj Čepeň a tiež Šintava tá určite odíde už to Alina na výbore pár ľudom spomínal už to neutají.
Ja tiež rozmýšľam že odídem do Dolnej Stredy.
pre clena srz | 13-05-2018 10:42:12
to ti nevadi ty magor,ze seredski rybari prisli o vodu?mozeme postupne prist aj o cepenske rameno,alebo bab.potom mozeme vsetci sedeiet pri vahu,ale hlavne,ze bude vsade cisto.
Pre "pozorovatel" | 13-05-2018 10:38:15
Ako sa podniká na cudzom sme videli včera v Čepeni.
Člen SRZ Sered | 13-05-2018 10:21:00
Vidno že na Ramene v Dolnej Strede je od začiatku poriadok, nie bordel ako v Seredi. Rameno má slúžiť pre rybárov z Dolnej Stredy nie pre pytliakov. Len tak ďalej dolnostredany,dobre ste začali. Máte tam krásne kapre a hlavne PORIADOK! Držím Vám všetky palce.
Takto | 13-05-2018 10:19:41
Prečo by sa mali hanbiť Dolnostredania že chytili pytliakov na ich vode to (Daniel) nepochopím.
Práve naopak, nech si berie rýb. stráž v Seredi z nich príklad, ako treba postupovať. Ak sa to dodnes nenaučili...
Pozorovateľ | 13-05-2018 10:14:20
Neni sú schopný ani článok spraviť svoj ako vždy na cudzom sa najlepšie podniká zlodeji
daniel | 13-05-2018 08:56:25
Tak a už majú svojho prvého pytliaka .No no no na súkromnom revíre treba platiť .Bohužiaľ sa budú hanbiť Dolnostredania. či aj zlá reklama je reklama?
Novinky | 12-05-2018 23:13:13
Obecná stráž rybníka OR Dolnostredské – Skala chytila pytliakov.

Dnes v podvečerných hodinách prichytila obecná stráž rybníka OR Dolnostredské – Skala dvoch mužov pri páchaní trestného činu pytliactva. Po podaní trestného oznámenia na polícii boli páchatelia , ktorí sa k páchaniu trestného činu priznali , odvezení do cely predbežného zadržania.

Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/obecna-straz-rybnika-or-dolnostredske-skala-chytila-pytliakov/
sahara | 12-05-2018 08:10:25
Pre Sahara | 12-05-2018 07:16:49 Aha myslíš za tie sumy horibilné ?? :D Nie ďakujem peniaze sú tu na iné treba .A ja mám svoje zaujmi iné ako ryby .
pre "pre sahara" | 12-05-2018 07:59:32
Tomu on nerozumie. On nie je z Dolnej Stredy.
Pre Sahara | 12-05-2018 07:16:49
Keď chceš môžeš aj ty vstúpiť do Oz dolnostredan je to pre všetkých a rybník je pre všetkých dolnostredanov .
sahara | 12-05-2018 06:56:06
Pre všetkých ,ktorý tu hájite OZ Dolnostredan .Treba si uvedomiť , že všetok ich boj bol financovaný z peňazí našich teba občanov. Takže ak chcú niečo mať nech si to platia zo svojho .
Prosím som povedal . | 12-05-2018 00:54:41
Pozorovateľ fakt už nefetuj škody to !!!!!!
Pozorovateľ | 11-05-2018 20:49:03
Uvaci a zlodeji dolnostredsky
Prosim | 11-05-2018 20:32:51
Pozorovatel už nefetuj si načisto trápny ste ako malí chlapci ktorým zoberú hračku. Teraz už je neskoro hádzať vinu na niekoho druhého. Sa rozpamätaj čo nám Alina. na sľuboval keď Dolná Streda odíde on položí funkciu a stále je vo funkcii.
rybár | 11-05-2018 18:59:02
zajtra majú Javor a Alina v Čepeni žatvu. seredskí rybári dreli aby si dvaja ľudia namastili vačky. tak je to vyše 12 rokov rok čo rok. DOKEDY EŠTE ?
Pozorovateľ | 11-05-2018 17:06:41
Zaplať ryby aj so svojím konfabelom a hamby sa za svoje činy ohovarac podpychovac udavac a zlodej v jednej osobe
Pozorovateľ | 11-05-2018 15:05:02
Kalsika
Oravec | 11-05-2018 07:48:05
Pre anonymného pisateľa „ pozorovateľ “

V prvom rade ti musím povedať, že on-line Sereď nepatrí mne a tak nie sú všetky komentáre, ktoré sú proti vedeniu SRZ moje ako si to ty myslíš. Na rozdiel od teba , nemám problém sa pod svoje príspevky podpísať. Urobil som to verejne už veľa krát.

Tak ako som predpokladal , tak si ma aj ty veľký aktivista za počítačom sklamal. Tvoja obohratá platňa už dohráva tu starú pesničku o zaplatení vašich rýb. Tvoje reči sú len v koši voda preto, lebo vieš veľmi málo o dianí ohľadom Dolnej Stredy, tak podľa toho aj viem kto si, ale to nie je podstatné. Podstatné je v tomto probléme to, že práve včera prišla odpoveď na ostatnú výzvu obce Dolná Streda na vysporiadanie sa za ryby, v ktorej pán tajomník Ing. Javor požiadal aby sa obec nesnažila o dohodu o vyrovnanie, nakoľko zvažuje viaceré právne možnosti finančného vyrovnania, čo v preklade znamená, že sa chce zasa len súdiť a nemá o vyplatenie vašich rýb dohodou s obcou Dolná Streda záujem. Tak že máš veľkú smolu lebo pán tajomník nechce aby obec zaplatila vaše ryby, dôvod je jasný, keby sa s obcou dohodol nemohol by na súde žiadať o vydanie neodkladného opatrenia z dôvodu že SRZ hrozí majetková ujma a teda keď že tajomník nechce aby obec zaplatila vaše ryby a ty si ho o tom aby chcel nedokázal presvedčiť, respektíve si sa o to ani nepokúsil, tak ja ti už s tým bohužiaľ neviem inak pomôcť. Keď si chceš pozrieť originály výziev obce Dolná Streda a odpovedí od SRZ, nájdeš ma dnes od 16 00 do 18 00 na chatke (rybárskom domčeku) pri Zelenke, čo ale vlastne podľa tvojich minulých vyjadrení je hausbót a rameno malo patriť Náhlikovi. Tak už sa tu nestrápňuj !

Petrov zdar
Pozorovateľ | 11-05-2018 06:42:44
Ty si úplne mimo zas len osočovanie a ohovaranie ale podstata je kedy zaplatíte ryby a pracu
Sereď | 10-05-2018 21:18:46
Ako si želáš Marián Scherhaufer. Prečo stale bereš do huby Vančovcov čo to urobili??? A Jana Hudáka s Palom Gavalcom voláte klobáskoví inžinieri fuj hanbite sa. Možeš sa hanbiť hlavne ty Marián
Asi bude treba ľuďom povedať koľko si dostal z VRP pred 3 rokmi a kolko vlani.
Dr. No | 09-05-2018 18:41:00
Kolegovia anonymní, neanonymní, falošní či priznaní, prisluhujúci a podlizujúci sa jedným či druhým, vyjadrujúcim sa k OZ Dolnostredan a ramene v DS - pozývam vás na dni zdravia Dôvery kde si môžete dať skontrolovať čokoľvek pretože mám pocit, že to fakt, teraz,už a naozaj potrebujete.
Pozorovateľ | 09-05-2018 16:47:21
Kľudne zverejni čo chces len aby si mal nato dôkaz ja sboju srz neosieram a ani nikoho len argumentujem svoj názor ktorý je pravdivý ale tebe nesedí tak zas a znovu len vyhrážky
Sereď | 09-05-2018 09:45:39
Myslel som,že si priznáte chybu. Ale nie vy si nedáte pokoja až kým nezozbijete celú seredskú organizáciu. To vám strata Ramena nestačí!!! Prečo tak škodíte radovým členom??? Viem Alina z Javorom cez preteky v Čepeni nahrabali pre seba dosť. Veď to vedia všetci že každoročne okradli členstvo o 20 tisíc EURO!!! A že im na organizácii nezáleží. Ale tebe Marián Scherhaufer (pozorovateľ),tak tebe sa čudujem že sa necháš tými dvoma zlodejmi zneužívať. To chceš aby sme aj o Šintavu prišli??? Prečo nepovieš radšej ľuďom čo ste preberali minule na výbore??? Ešte raz tu budeš osierať vlasnú organizáciu a zbytočne provokovať ďalších, tak to tu zverejním ja.
Pozorovateľ | 09-05-2018 06:51:05
Inteligencia sa prejavila že debilné hovädo.
Kludne môžeš zverejniť meno keď sa bojíš zverejniť svoje inteligent hanblivý kľudne choď chytať na rameno aspoň bude voľné miesto
pre pozorovatel | 08-05-2018 091936 | 09-05-2018 06:36:07
Vieš o tom, že si skutočný idiot? Ja to už viem. Ťahať sem veci na Ľuboša, je skutočne možné len od idiota. Keď nevieš o čo tam išlo, tak sa ani do toho nemontuj ty hovädo! Ty si jeden s tých, že keď by ti siahali na plat, tak by si bol ticho a ani by si nemukol ty debil. Najprv som si myslel o tebe, že si polodebil, ale teraz vidím, že si plný debil.
Oravec | 08-05-2018 20:29:47
Pre \" pozorovateľ \"
Ja viem ty sa nikoho nebojíš, preto tu všetkých urážaš anonymne.
Sereď | 08-05-2018 20:25:03
Ako to čítam tak sa viac a viac hanbím zato že som členom SRz Sered. Práve pre takých ako si ty - \"pozorovateľ\", ktorého meno dobre poznám a aj ho to zverejním ak bude v poškodzovaní organizácie Sereď pokračovať. Všetci vime že dolnostredany sú v práve. Osočovať takýmto spôsobom Miloša Oravca a starostu je primitívne. Takýmto spôsobom prídeme o ďalšie revíry len preto, že dvaja ľudia a to Alina z Javorom poškodili organizáciu a teraz to všetci vidia.Teba na výbore tí dva huckajú a ty ako trúba urážaš ľudí ktorých sa oni dvaja boja. Ale organizácia nie je len Javor a Alina to si pamätaj. Ak nie,zverejním tvoje meno.
Pozorovateľ | 08-05-2018 20:04:54
Teba sa určite nebojím.
Neosocujem viac ako ty ostatných ťažko sa číta pravda ake kazdemu co patrí tak tebe vyhadzov od rybárov za rozvracanie srz trestné oznámenie môžeš podať kľudne keďže vieš že ti to nepomôže
Oravec | 08-05-2018 19:15:23
Pre anonymného pisateľa „ pozorovateľ “

Neviem kto si a ani ma to nezaujíma. Jedno viem však iste, s tvojou frustráciou zo straty revíru ti nepomôžem. Trestné oznámenie za krivé obvinenie mojej osoby na teba podávať nebudem. Je to pre mňa zbytočná strata času. Musím ti povedať však jedno. Som neskutočne rád, že Dolnostredské rameno konečne patrí obci Dolná Streda a teda je ozaj Dolnostredské. Budem na to pyšný do konca svojho života. Vieš ja sa totiž nehanbím za to odkiaľ pochádzam a nebojím sa to ani verejne povedať na plné ústa. Som rodák z Dolnej Stredy a preto som bol aj jeden z tých čo založili občianske združenie „Dolnostredan“, ktoré tu neustále osočuješ.

Som nato hrdý, že sa nám v Dolnej Strede podarilo vytvoriť miestnu rybársku organizáciu. A keď to nešlo cez SRZ, tak sa to podarilo inak.

Ak však chceš , aby som ti pomohol s vysporiadaním sa za ryby v Dolnostredskom ramene medzi obcou Dolná Streda a SRZ, musíš požiadať a presvedčiť pána tajomníka SRZ Ing. Javora aby predložil relevantné dokumenty na vysporiadanie sa za ryby obci Dolná Streda, lebo do dnešného dňa neprijal ani jednu z troch výziev obce Dolná Streda na rokovanie ani nepredložil žiadne dokumenty na vysporiadanie. Ak sa ti to podarí, určite budem nápomocný k tomu, aby vysporiadanie bolo spravodlivé a každý dostal to čo mu patrí. Ak ešte niečo budeš potrebovať , vieš kde ma nájdeš, kľudne príď, nemusíš sa ničoho báť.
Petrov zdar
Zlodeji | 08-05-2018 16:00:05
Zabudnite na to že vám niekto zaplatí to čo ste ukradli. Revír ste nám garantovali a máme holý ko...
pre rybára | 08-05-2018 15:24:43
trulko sa mieša do toho kam nemá páru
genofond a prácu zaplatiť ako bolo spomenuté
Máš pravdu mali by ste vykapať a bol by pokoj
rybár | 08-05-2018 14:02:46
To čo ste neukradli skapalo, a začo by si chcel zaplatiť. Tam prestaň okrádať rybárov na veľkých pretekoch budeme tých dvadsa tisíc potrebovať na výdaje právnikov čo ste prešustrovali.
pre pozorovateľa | 08-05-2018 10:38:58
Určite sa dočkáš tak ako dolnostredania sa dočkali svojho práva na revír. Ale v akej výške je otázkou na doloženie právneho nároku a jeho obhájenia.
pozorovatel | 08-05-2018 09:19:36
Takýto ste skorumpovaný zlodeji ale otázka je furt tá istá Oravec ,Sury čiže OZ Dolnostredan (zlodeji) kedy zaplatíte ryby z ramena


nééhehééé | 07-05-2018 11:58:10

Predstavte si obec, kde neohrozene vládne bývalý vyšetrovateľ, ktorého vyhodili od zboru preto, lebo si napísal na transparent vetu: \\\"Keď nás nezaplatí štát, zaplatí nás mafia\\\" a po vyhodení dostane skvelý nápad, že si tú mafiu založí a dodá je punc nevinnosti a zákonnosti tým, že ju nazve občianským združením, ktoré je platené z daní obyvateľov obce. Mafia je zložená z bývalých a súčasných policajných funkcionárov, včetne vysoko postaveného funkcionára Národnej kriminálnej agentúry, ktorý je schopný vyčarovať neexistujúce hniezdisko chavkoša na brehoch dolnostredského ramena a to práve vo chvíli, keď SRZ Sereď tieto brehy upravuje a následne pod hrozbou basy donúti vedenie SRZ Sereď k bezmocnému prizeraniu sa právnickemu prevzatiu ramena. A teraz si predstavte, že po niekoľkých rokoch si táto mafia, teda občianske združenie kamarátskymi vzťahmi s funkcionármi vodárov spečatenými v reštaurácii Romantik toto rameno, ktoré naši otcovia a dedovia prerobili zo smetiska na krásny rybársky revír uzurpuje. A to z jediného dôvodu - aby tie daňové príjmy obce akože použili na zarybnenie \\\"neuveriteľne kvalitnými kaprami\\\", lebo na kvalite predsa záleží. Keby sa náhodou našiel nejaký tĺk, ktorý nevie, že ten nový revír je majetkom skupinky nadľudí z občianského združenia a chcel by ísť na túto vodu loviť ryby, ten spadne na riť z ceny povolenia obce na lov rýb. Veď načo by obec opravovala chodníky v dezolátnom stave, keď nadľudia už dávno vybavili mlčanie a strach obyvateľov obce a návštevy nadľudí u neposlušných občanov, ktorým sľúbia za neposlušnosť problémy v práci. Preto na stránke Dolnej Stredy nenájdete žiadne komentáre pod článkami, lebo nikto nie je taký blbec, aby sa priečil vôli mafie, teda občianského združenia. A ten, kto blbec je, ako napríklad neposlušný občan ja, ktorý kedysi veril, že existuje demokracia a neberie vážne vyhrážky policajných funkcionárov z OZ Dolnostredan, ten jedného dňa príde do práce a zistí, že prácu už nemá, pretože mafia je mocnejšia, ako jednotlivec. Teraz, keď som prišiel o prácu, lebo som bol neposlušný, nemám už čo stratiť a kto nemá čo stratiť, ten stráca zábrany a začína hrýzť
Som zvedavý | 06-05-2018 21:36:24
Či budeš vykrikovať po veľkých pretekoch koľko ste zasa nakradli ?
Vidím že... | 06-05-2018 21:17:00
...zlodej kričí : \"chyťte zlodeja! \".
Vieme všetci že to takto mal pripravené zlodej č. 1 Javor z jeho poskokom Alinom. Ale im to nevyšlo. Aspoň v prípade OZ dolnostredské.
Gratulujem | 06-05-2018 20:41:53
Oz Dolnostredan len friško lapajte rybky lebo plány na rozdelenie pozemkov okolo ramena už su na stole za rok si to elita a funkcionári ohradia svoje chatky a zberba si môžete isť kupit povolenku do srz Sered
Tento krat sa do vody dostali aj ryby | 06-05-2018 19:19:17
a take ake sa aj zaplatili. ZIVE A ZDRAVE!
https://www.dolnastreda.sk/novinky/novinka/375#novinka
Škoda vznikla | 06-05-2018 19:06:13
Tak tak, škoda nám vznikla, prišli sme o revír, presúdili pomaly aj gate. Náhradu škody by sme si ale mali pýtať od nášho kompetentného vedenia... držím palce dolnostredania, dobre ste spravili. Uz podla prvych vasich krokov vidno, ze to s vodou myslite dobre.
Ja som pozeral tiež | 06-05-2018 12:08:01
Nevidel som starostovi falošnú košelu falošného maltézkého rytiera. Zato vidím jeho pravé a porádne prežraté bandžo. Určite si berie vzor od nedalekej cigánskej kolónie. Tiež robia len zlobu, ich váha začína na 155 kg. živej hmotnosti.
Sereď | 06-05-2018 10:09:07
pozeram na stranke dolnostredan (ov) fotky so zarybnenia v piatok. Fakt pekné lysáky.
tak nech sa vám darí a treba zostat kamarátmi lebo toto rozdelenie bezní rybári nechceli. je to maslo Javora z Alinom, hlavne týchto dvoch škodcov, nie radových členov.
Tak nech sa vám darí.
J.
Pre presne tak | 05-05-2018 12:47:31
Aký genofond ako si napísal že sme všetko vycapali tak odkial je genofond povodní sam nevieš čo píšeš ale kveci nič kedy zaplatíš za genofon po tvojom zlodej
Pozorovateľ | 05-05-2018 07:14:04
Kedy zaplatíte zlodeji
pre pozorovateľ | 04-05-2018 22:26:27
Si sa zasekol, ihla ?
pre pozorovateľ | 04-05-2018 22:25:59
Si sa zasekol, ihla ?
pre pozorovateľ | 04-05-2018 22:25:37
Si sa zasekol, ihla ?
pre pozorovateľ | 04-05-2018 22:25:16
Si sa zasekol, ihla ?
pozorovatel | 04-05-2018 15:45:29
Kedy zaplatíš naše ryby a pracu okolo Ramena zlodej zlodejsky
Rameno sa nedá nikdy vychytať
Takto | 04-05-2018 15:25:06
Ak to všetko sereďania vychytali mínus to čo vykapalo znamená, že treba Dolnostredanom ryby doplatiť.
Pozorovateľ | 04-05-2018 10:25:19
Kedy zaplatíš naše ryby a pracu okolo Ramena zlodej zlodejsky
Presne tak | 04-05-2018 06:32:05
Dolnostredské je konečne Dolnostredské.

Existuje potom také slovné spojenie:

\"GENOFOND RÝB\"

Ak nevieš čo to je nájdi si to na internete, veď to sedenie pri počítači ovládaš.

Existuje potom niečo také ako je zákon 139/2002 Z.z. o rybárstve a predstav si tam sa hovorí v § 6 že :

§ 6
Hospodárenie v rybárskych revíroch
(1) Užívateľ je POVINNÝ ZARYBŇOVAŤ rybársky revír podľa zarybňovacieho plánu, ktorý schvaľuje ministerstvo. Zarybňovací plán rybárskeho revíru vypracúva užívateľ a predkladá ho na schválenie ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka. Schválený zarybňovací plán je pre užívateľa záväzný a MUSÍ ZARUČOVAŤ OCHRANU POVODNÉHO GENOFONDU RÝB .

Keď že ste všetko z vody vycápali a aj to čo ste nemali, tak prd je váš a nie ryby.
pre pozorovatel | 03-05-2018 21:44:07
máš pravdu doteraz ste na cudzom kradli ale už nebudete
Pozorovateľ | 03-05-2018 20:13:40
Šúry a Oravec kedy zaplatíte naše ryby a pracu okolo Ramena .
Na cudzom sa najlepšie kradne či po vašom podniká.
Otázka | 03-05-2018 18:16:41
Horšie sa to nedalo oznámiť?
Pozor zmena plánovaného času návozu rýb na OR Dolnostredské - Skala Viac tu s//www.dolnostredan.sk/news/pozor-zmena-planovaneho-casu-navozu-ryb-na-or-dolnostredske/ | 03-05-2018 11:09:57
Oznamujeme Vám zmenu času návozu rýb na OR Dolnostredské, kvôli zvýšeniu denných teplôt návoz prebehne v Piatok 4.5.2018 okolo 8 00 hodine.

Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/pozor-zmena-planovaneho-casu-navozu-ryb-na-or-dolnostredske/
Oravec | 03-05-2018 09:28:44
moc ste sa nepredviedli,na to že je to prvé vaše zarybnenie.Na slovensku to však chodí tak,že najlepšie sa žije z ukradnutého.
Pozorovateľ | 02-05-2018 20:42:18
Zavadzas kedy zaplatíš za nase ryby
Za ktore? | 02-05-2018 19:42:07
Za tie, co vam cela nasada pokapala a museli sme ich upratovat za vas?
Pozorovateľ | 02-05-2018 19:28:11
Papier znese
Kedy zaplatíte za naše ryby
Pozorovateľ | 02-05-2018 19:28:10
Papier znese
Kedy zaplatíte za naše ryby
Pozorovateľ | 02-05-2018 19:28:08
Papier znese
Kedy zaplatíte za naše ryby
na žebráka?? | 02-05-2018 18:26:29
Zalov dobre v pamati, ako dopadli tie vaše minuloročné ryby, ktoré sa vám ťažilo isť upratať? Čo to bolo za násadu? Porozmýšlaj, prečo aj preteky museli zrušiť.... a druhá vec... koľko tých rýb sa tam naozaj nasadilo??? teraz ich tam bude 2x toľko.
Pozorovateľ | 02-05-2018 18:05:20
To je teda zarybnenie na žebráka.
Kedy zaplatíte za naše ryby
Trapkovci svoj článok si radšej ani nespravíte. Z cudzieho sa najlepšie kradne a to nehovorím o cene na rybolov porovnajte si jednu vodu za tie prachy a
Zarybnenie OR Dolnostredské - Skala | 02-05-2018 15:09:59
Samospráva obce oznamujeme, že v piatok 4. mája 2018, prebehne prvé historické zarybnenie OR Dolnostredské – Skala, obcou Dolná Streda.
Predpokladaný návoz rýb je medzi 11:00 - 12:00 hodinou. Ryby budú dodané Slovenskou rybárskou agentúrou, Kláštor pod Znievom.
Do OR Dolnostredské - Skala bude nasadené uvedené množstvo rýb:
- 1 000 kg - K2 jar - dvojročná násada dodaná na jar, kusová hmotnosť 1 000 g,
- 3 000 kg - K3 jar - trojročná násada dodaná na jar, kusová hmotnosť nad 1 650 g.
Quo vadis DS | 28-04-2018 21:52:35
Buchty či koláče. Kritika nepasuje ale je potrebná. Zaujímavé je to, že anonym vie meno autora. Tak si kopnime do buchty alebo do buchtovej?
pre košpiračného teoretika | 26-04-2018 20:33:47
Buchta ty konšpirátor, keď budeš chcieť nabudúce škodiť starostovi obce , tak povedz svojej žene nech neodchádza zo zastupiteľstva skôr ako sa skončí. Potom by si sa totiž dozvedel že na ryby nejde iba 4000 € ale 10000 € a to na 4000 kg rýb, aspoň by si sa tu verejne nestrápňoval. Keď ti vadí že cigánska je v Dolnej Strede za jedno euro, tak sa vráť bývať tam odkiaľ si prišiel, alebo sa vyber na stavanie mája s manželkou trebárs do Šintavy.
ale biznis | 26-04-2018 18:25:39
????? | 26-04-2018 18:13:13

4000 zo spolocnych penazi obce na rybnik!!!!1500 na stavanie maja!!!! kto ho pride stavat Karel Gott pozyvam vas vsetkych na cigansku za 1 euro SURY SURY Robis si co chces

Pridať komentár
Vážny problém | 26-04-2018 07:17:07
Za tie tony stavebného odpadu vysypané na Čepenskom ramene budete mať vážny problém páni rybári zo seredského výboru.
HaHaHa | 25-04-2018 20:30:23
Vám neomylným a podstivým ten Oravec dobre leží v žalúdku, vidím že tú stratu Dolnej Stredy ešte dlho nebudete vedieť stráviť. Oravec držím ti palce ,bárs by bolo takých ešte viacej.
Už si trápny | 25-04-2018 19:44:47
Oravec už si trápny
to čo má byť | 25-04-2018 10:28:37
to čo ste aký bordel zo stavieb navozili na čepenské rameno, to vám tam ozaj všetkým v tom výbore šibe, vôbec si neviete vážiť ani trošku životné prostredie, hanba celému výboru, určite vám to nikto nepovolil a vy idete vypisovať o ostatných ako si na svojom pozemku upratali a ešte ich idete udávať, hneď to dám preveriť či vám to niekto povolil vy jedna hnusná banda
rybár | 19-04-2018 16:14:57
ani nebude lebo chystá mešce .IDE ZATVA .
pre stano-zr | 19-04-2018 15:36:40
vidím že sa výbor netrhá aby ti odpovedal
stano-zr | 17-04-2018 21:11:16
Dolnostredske
Keďže toto Rozhodnutie považujeme za nezákonné, napadneme ho správnou žalobou na príslušnom súde (Krajský súd v Bratislave).
Co dalej,nemozete podat info,skopiroval som vase slova - bud p.Alinu alebo celeho vyboru? Musim pisat sem , lebo na nasu stranku sa mi to neda.
stano-zr | 17-04-2018 21:11:14
Dolnostredske
Keďže toto Rozhodnutie považujeme za nezákonné, napadneme ho správnou žalobou na príslušnom súde (Krajský súd v Bratislave).
Co dalej,nemozete podat info,skopiroval som vase slova - bud p.Alinu alebo celeho vyboru? Musim pisat sem , lebo na nasu stranku sa mi to neda.
realita | 13-04-2018 08:23:46
Na OR Dolnostredskom – Skala, boli osadené nové informačné tabule.

https://www.dolnostredan.sk/news/na-or-dolnostredskom-skala-boli-osadene-nove-informacne/
Voľby dopadli tak ako mali | 10-04-2018 18:55:04
Pamätáte ?
Chceli ste - Alinu máte ho.
Dolnostredany chceli vodu - majú ju.
Čota | 10-04-2018 18:44:43
Trápi nikto ti nekáže aby si si kúpil v Dolnej strede povolenku uvidí sa kde bude lepšia rybačka.
rybár | 10-04-2018 18:25:19
na slovensku je možné všetko,že dolnostredskí zlodeji
Trapos | 10-04-2018 18:16:42
Nekompletný ziskuchtivy darmozraci
O čom točíš ? | 10-04-2018 17:00:42
Cena hosťovacej dennej povolenky mso srz bez ryby je 20 €
Cena dennej povolenky v obci dolná streda bez ryby je 12 €

OBEC DOLNÁ STREDA JE O 8 € LACNEJŠIA

Cena týždennej povolenky mso srz bez ryby je 80 €
Cena týždennej povolenky obce dolná streda bez ryby je 70 €

OBEC DOLNÁ STREDA JE O 10 € LACNEJŠIA

Chceš dôkaz, tu ho máš :

http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2018/02/Preh%C4%BEad-cien-povolen%C3%AD-na-rok-2018.pdf
????? | 10-04-2018 12:42:36
To sú teda ceny horšie ako inde hlavne keď tam nenisu vaše ryby na tom sa najlepšie zaraba zlodeji
NOVINKA | 10-04-2018 12:18:27
Predaj rybárskych povoleniek na OR Dolnostredské - Skala

Oznamujeme záujemcom o rybolov na OR Dolnostredské - Skala, že si môžu zakúpiť rybársku povolenku.

Ich predaj prebieha na Obecnom úrade v Dolnej Strede u pani Ivančíkovej.

https://www.dolnastreda.sk/novinky/novinka/364#novinka
Nie novinka! | 10-04-2018 03:25:02
Ak ste ešte nepočuli o kontrolnom výlove, tak teraz ste sa to mohli dozvedieť. Robilo sa to od nepamäti. Takže aké zavádzanie nových vecí? Aké porušovanie?
tu máte odpoveď | 08-04-2018 20:37:50
Porušenie zákona Javorom píše:
8. apríla 2018 o 20:32
V Seredi vymysleli nový spôsob lovu rýb „Výlov rýb udicou“ , len nechápem pán tajomník prečo si tento spôsob nenavrhol do nového zákona. Inak je to porušenie platného zákona, zákon nepozná termín výlov udicou a loviť ryby na udicu v chovných rybníkoch je zakázané , tak že Javor opäť porušuješ zákon.

https://srzsered.sk/2018/04/08/vylov-ryb-udicou-puste-sady-7-4-2018/

Páni na ministerstve čo vy nato ?
čo sú to za novoty ? | 08-04-2018 19:56:36
vedeli ste niekto o výlove udicou na pustých, to čo je zas za novoty, vyvolený si idú v dobe hájenia zachytať a my ostatní čo ?
stano-zr | 06-04-2018 23:20:14
Pan Alina - aj Fico castejsie komunikuje,aj ked sa nam smeje , vy sa nesmejete priamo iba si robite svoju pracicku za co mate obdiv nas vsetkych a ze to robite na ukor svojho casu a bezplatne Vam asi dame urobit pomnik, uz aby to odsuhlasili na VCS , dam navrh, miesto si dufam urcite sam. DAKUJEME VAM
Dušan? | 31-03-2018 08:33:54
Ten toho nasluboval ale neodstúpi, lebo kde by mal také peniažky, jak tu? Tu sa mu sypu jedna radosť! Stačí vo všetkom poslúchať inžiniera ekonoma a peniažky sa sypu! Čo tam po svedomí? Čo to vlastne pre nich? V ich slovníku je to nie cudzie slovo, ale nepoznané!
Nech sa páči | 30-03-2018 15:12:55
Môžeš to zorganizovať možno to uspeje lebo alina povedal že odstúpi ak padne Dolná streda takže konaj !!!
člen Sereď | 30-03-2018 12:11:01
písal som pred časom jasne že Alinu a Javora treba na schôdzi nahradit inými čestnými ľuďmi lebo prídeme o dolnostredské rameno a onedlho aj Šintavu a Báb. Nedali ste si povedať. Pritom keby sme Javora a Alinu nezvolili dolnostredany slúbili že umožnia lov na ramene. A teraz z toho nebude nič.
Ešte je jedna možnosť. Nech členovia protestujú a nech sa zvolá nová členská schôdza a týchto dvoch podvodníkov Alinu a Javora odvolajme.
pre Javora | 28-03-2018 13:45:43
Javor – na prebratie zásielky máš zo zákona 18 dní,10 už prešlo aj keby si zásielku neprebral, tak za 8 dní bude rozhodnutie vykonateľné a revír bude patriť Dolnej Strede. Tak načo zavádzaš ľudí, aj tak z toho majú prd, lebo je na uzavretej vode všeobecný zákaz lovu .
stano - zr | 28-03-2018 11:01:54
Podávať žalobu na ministerstvo ŽP , sa mi zdá zúfale a zvlášť s právnikom ktorý nevie napísať petit žaloby v GA a každý úkon si učtuje. Jedno predbežné opatrenie nebolo úspešné a D.Streda bola 137 voda odobratá SZR v réžii ŽP. Takže nie som moc istý , či to pomôže - jedno je isté právnik si príde na svoje vždy - my ? Uvidíme
Alina | 28-03-2018 08:11:56
tebe už neveríme, zasa nás len zavádzaš
stano-zr | 27-03-2018 20:53:54
Vazil by som slova - a Alina krical ,ak sa Vam nepaci nozete ist, a D.Streda odisla aj s ramenom.Ja som clenom SZR sered - A chcem iba dobre a hlavne cestne a transparentne .Kazdy je strocom svojho stastia. Petrov zdar
čo keby | 27-03-2018 14:05:21
ste jednoducho bez zahovárania povedali členskej základni pravdu o dolnej strede, veď vaša dobre platená právnička čambáliková má to rozhodnutie v rukách už týždeň
Myslíš | 27-03-2018 11:33:07
Že tie voľby boli platné kebyže sa niekomu chce tak to kľudne môže napadnúť lebo tie voľby neboli právoplatné udialo sa tam viacej technických chýb Môžeš si dať otázku Aké ???
pre stano zr | 27-03-2018 09:49:40
ked sa ti nelubi v seredskej organizácii hybaj do trnavy,tam to máš bližší.Po schodzi,kde si pri volbách do výboru
dostal asi 3 hlasy si tu vypisoval,aby sme na teba zabudli a už tu otravuješ zas.
stano - zr | 27-03-2018 08:54:08
Zarybnenie je pekná vec , no nepamätám si jarné zarybnenie,nepíše sa koľko sa dá do vody a za koľko - ako vždy . Pán Alina dajte na našej stránke jasné stanovisko ohľadom D.Stredy.Sme v neistote .
tu vidíte | 27-03-2018 07:58:38
aký hnoj ste si zvolili
dobré ráno | 27-03-2018 06:30:53
to máš na mysli tých dementov čo ta na schôdzi volili ?
je vidieť ako sa k nim správaš ,pozývaš ich o trištvrte na jedenásť aby ráno o šiestej prišli,preto sú asi všetci dementi a nepracujú , tak nepotrebujú dovolenku

alebo to máš na mysli tých dementov ktorí si zobrali svoju vodu ? tak tí ľa už majú na háku, lebo majú svoju vodu
Ráno | 26-03-2018 22:40:39
Dementi ráno je zarybnenie možte ísť pomocť .
Neskoro | 26-03-2018 21:20:37
Bomba ideš po funuse už sú predané. Zostali už len lístky pre divákov. A na autobus.
bomba | 25-03-2018 20:32:47
hneď zajtra si idem kúpiť
predaj povoleniek | 25-03-2018 20:08:37
predvčerom poobede!
mám otázku | 25-03-2018 19:49:23
nevie niekto kedy začne dolná streda predávať povolenky ?
A kurva... Buchta | 25-03-2018 19:04:59
Milí a vážení \"členovia\" fašizmom zaváňajúceho \"OZ\" Dolnostredan. Primitivizmus a vyhrážky sú síce pekná vizitka vášho vskutku závratného intelektu, ale keď sme už pri tej vašej činnosti spočívajúcej v rozháňaní právnikov, aby umlčali každého, kto nesúhlasí s vašou uzurpáciou ramena Dolná Streda, tak vedzte, že ten váš VIP klub jedincov s prístupom k ramenu jedného dňa skončí tak, že sa vás občania Dolnej Stredy prestanú báť a celá tá vaša božská podstata potečie do kanála podobne, ako prednedávnom božská podstata bývalého premiéra. Pretože to, čo vyhnalo ľudí do ulíc nebola vražda, ale skutočnosť, že si tu oligarchovia a \"ich ľudia\" (ako by povedali pán starosta) robia čo len chcú. A to je v rozpore s demokraciou.
85641 | 25-03-2018 16:37:32
Kurva ta rano obuva
To bude bar | 25-03-2018 14:53:25
Už majú aj dve ku*vy do placu, Gremana a Buchtu
Možno | 25-03-2018 14:43:46
Alina s Javorom otvárajú rybársky obchod musia dobehnúť stratu za Dolnú stredu.
Platné | 25-03-2018 12:25:19
Lístky na preteky v DS si dajte preplatiť na rýb. dome. Na DS sme dochytali. Ozaj čo je to za nový náves pri vode na čepenskom ramene?
mňa tiež zaujíma | 24-03-2018 22:35:44
čo bude s vylosovanými povolenkami na dolnu stredu?
Už si trápny | 24-03-2018 21:08:24
Trapos
dotaz | 24-03-2018 18:14:46
čo bude s vylosovanými povolenkami na dolnu stredu?
Vtipne | 23-03-2018 19:11:06
Zarybnuvat sa bude aj DS rameno. Ale my sme dozarybnuvali.
otázka | 23-03-2018 09:05:17
bude sa zarybnuvat aj dolna streda ?
Potom | 23-03-2018 07:22:47
Nikto si tu do huby neserie. Rybári tu vyjadrujú iba svoje názory. To že to nepovedali na schôdzi je len ich problém. Teraz budú proste bez dolnej stredy ale s Alinom. Ktorý takto zarybňuje. Vo štvrtok poobede zavesí na internet že ráno o 7 00 až 7 30 sa zarybňuje. Asi tý čo by tam chceli prísť vrátia čas naspäť. Je to veľká hanba výboru. Snáď mi odpustíte že som to sem zavesil.

OZNAMY
Začiatok jarného zarybnenia
22. marca 2018

Vážení rybári, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22. marca 2018 začne prebiehať jarné zarybnenie kaprom na našich revíroch. Prvý návoz kapra začne v čase medzi 7:00-7:30 od rybárskeho domu.

Výbor SRZ MsO Sereď
Teraz | 23-03-2018 07:13:18
kvákate tu všetci jak choré vrany! Čo ste boli všetci ticho na VČS-ke? Pred tým velké reči, teraz velké a tam kde by to pomohlo, tak ste boli ticho jak voš pod chrastou! Šak ked chcem niečo dosiahnuť, tak to nerobím jak kukuričný partizán, ale sa ohlásim, keby sa pár jedincov našli, tak by sa pridali viacerí, ale to si len do huby se...te!
Pozorovateľ | 23-03-2018 06:30:12
Teraz nerozbili srz aj z ministrom mali by ich vylúčiť
fakt | 22-03-2018 20:00:24
Faktom je, že tí, čo si kúpili povolenku na revíry MsO SRZ Sereď v tomto roku keď ešte dolnostredské rameno v zozname revírov bolo, majú nárok na kompenzáciu z ceny povolenky, pretože si tam už nezachytajú. Fakticky neverím, že o to niekto odvážny požiada.
Faktom je aj to, že náklady na spor s Dolnostredanmi a právne služby musí niekto zaplatiť. Sereďania, nič v zlom, ale pôjde to z vašich vačkov, to je proste fakt. Hádam si nemyslíte, že to vedenie organizácie zaplatí z vlastného.
Možné je, a netreba zúfať, že Dolnostredania umožnia zachytať si na ich zaujímavej a dobrej vode. Že to ale nebude zadarmo je 100%-ným faktom.
Šikovným patrí svet, to je fakt.
člen srz | 22-03-2018 16:38:52
Alina nás o*ebal a ešte z nás robí debilov keď sa nato pýtate, to je náš predseda.
Pre hlupákov | 22-03-2018 16:25:35
Vy môžete robiť spisovateľov a rozpravkarov čo si viete navymyslat a sami si aj odpovedať hlavne tí istí
Môžeš čakať | 22-03-2018 15:22:10
Na schôdzi nás pekne oklamali lebo chceli aby sme ich zvolili do výboru zavádzali nás ako malých chlapcov a teraz su za lezení ako voš pod chrastou a nič nevysvetľuje . Som zvedavý s čím vyrukuju koho budú z tohoto obviňovať počítam že to budú dolnostredani.
Ako to je | 22-03-2018 14:46:31
Vysvetlí mi niekto z výboru Ako to je s tou Dolnou Stredou niektorí tvrdia že môžme tento rok tam ešte chytať iní že už nie dá mi niekto odpoveď na túto otázku . Nie je to len moja otázka ale väčšiny rybárov v Seredi čakáme na odpoveď vážení členovia výboru a pán alina Dajte nám odpoveď .
Janko Hraško | 22-03-2018 06:32:11
Pán Javor a pán Alina, dovolte mi jednu otázku. Prečo na svojich internetových stránkach neinformujete svoju základňu o tom že ste prišli o OR Dolnostredské ? Že by si to Vaši členovia nezaslúžili ? Veď práve preto Vás na schôdzi volili ,lebo ste ich presviedčali ako Vám rameno ostane a nechápete čo tí sprostí dolnostredania vlastne chcú ?
biznis | 20-03-2018 22:02:15
Alina nám bude predávať časenky, bude ďaľší biznis.
Pre stano.zr | 20-03-2018 21:52:41
Spravíte si poradovník ako u lekára
stano-zr | 20-03-2018 19:58:27
SRZ MO Sered - stale lci, kde sa pomestime? zruste chovne rybniky.Pan ALINA , zastupuete 2000 rybarov, alebo ine zaumy ?
Alebo že by | 20-03-2018 18:07:08
to bol Buchta ?
Ale čo to trepem | 20-03-2018 18:06:10
To bol Polakovič
Ale kde že mafia | 20-03-2018 18:04:56
To predsa pre seba vybavil Náhlik
mafia | 20-03-2018 17:50:35
smerácka mafia zauradovala,že pán starosta.
člen srz | 20-03-2018 17:01:30
Pán Alina s pánom Javorom už na schôdzi dobre vedeli, že o Dolnostredské rameno prídeme, preto sa snažili navodiť atmosféru že aj keď je rameno ohrozené tak máme výbornú právnu pozíciu na základe posudku prof.Antalu, aj napriek tomu že dobre vedia že rameno NIE JE vodný tok. Tvrdili nám ako budeme čakať ako to dopadne a ak prehráme sa budeme odvolávať a znovu čakať a rameno bude stále naše.
A pritom som si na konci rozhodnutia prečítal že:
\" PROTI TOMUTO ROZHODNUTIU SA NEMOŽNO ODVOLAŤ \"
čo oni dobre vedeli že ak prehráme nebude možné sa odvolať.
POTREBOVALI PROSTE ABY SME ICH ZVOLILI A MY SME IM NALETELI
Jožo | 20-03-2018 14:12:28
No Na parádu to sme teda dopadli ešte nech prídeme o šintavu a báb a môžme sa ísť pásť pekne . Veľmi ďakujeme pán alina
Aj celý váš tím ktorý ste nás na celej schody len klamali a zavádzali .

Seredan | 20-03-2018 13:54:15
Alina Čo ty na to nemal by si náhodou odstúpiť z funkcie na schôdzi si nás zavádzal klamal o hlade Dolnej Strede. Zase ste nás spolu s javorom Dobre oklamali som zvedavý čo sa zase vytiahne na svetlo v čom nám zase klamete. Či už sú to preteky alebo zarybnovanie alebo brigády tam nás dobrý okrádať o peniaze keď niekto chceš dôkazy tak mu nič nedáte.
Smútočné oznámenie | 19-03-2018 19:31:04
S hlbokým zármutkom oznamujem kolegom-rybárom členom MsO SRZ Sereď, že zamietnutím odvolania proti odňatiu dolnostredského ramená MŽP prišla naša MsO definitívne o tento revír.
Touto cestou sa chcem poďakovať dlhoročnému a novozvolenému vedeniu MsO, ktorí urobili všetko preto aby nás tohto neperspektívneho revíru navždy zbavili. Ukázali sa ako skúsení manažēri, ktorým ide v prvom rade o blaho rybárov našej organizácie.
P.S. Prosím rybárov, ktorí mali to šťastie a počas výročnej schôdze si vylosovali voľný lístok na rybárske preteky v Dolnej Strede aby ich odovzdali na Rybársky dom, kde im bude oznámené ako bude s nimi naložené.
stano-zr | 19-03-2018 18:44:07
A to este nemusi bit vsetko. Ta voda bude chybat vela rybarom.
člen | 19-03-2018 17:06:54
Konečne som pochopil že Alina dal prednosť dostať sa za každu cenu do vyboru aj ked mal malo hlasov ,len škoda že nebojoval takto za Dolnu Stredu ktoru sme jeho a len jeho vinou už stratili.
Dušan | 19-03-2018 14:54:59
Páni z Dolnej Stredy blahoželám k úspešnému ukončeniu vašej práce. Teraz ukážte ako sa to má robiť . Tým mám na mysli zarybnenie , starostlivosť o vodu a okolie
Seredan | 19-03-2018 13:53:49
Ako je to možné predseda na schôdzi povedal že to bude patriť Seredi Kde sa stala chyba Takže nakoniec bude pravda že to odflakly takže sa budeme tlačiť na Váhu v čepeni a šintave.
Zmena | 19-03-2018 13:40:40
Takže im nepomohlo ani priekopavanie do Váhu ani liečenie rýb Dúfam že sa teraz viacerým otvoria oči ako nás alina klamal spolu s javorom .
OR Dolnostredské | 19-03-2018 13:14:52
OR Dolnostredské patrí už Dolnej Strede. Klamstvá Alinu a Javora skončili. Všetko dopadlo tak ako malo. Dolná Streda má OR Dolnostredské a Sereď má Alinu s Javorom.

Minister zamietol rozklad SRZ a potvrdil rozhodnutie MŽP SR, č.8490/2017-4.1 zo dňa 23.11.2017, ktorým ministerstvo pridelilo OR Dolnostredské obci Dolná Streda.

Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/minister-zamietol-rozklad-srz-a-potvrdil-rozhodnutie-mzp-sr-c-8490-2017-4-1-zo-dna-23-11-2017-ktorym-ministerstvo-pridelilo-or-dolnostredske-obci-dolna-streda/
VY asi nepoznáte | 13-03-2018 13:35:40
humor. Ale dúfajte, že FICOIZMUS na Slovensku definitívne skončil ako MEČIARIZMUS, už ten hranol dúfam len zaspieva v telke a ide navštíviť kámoša VADALU do Benátiek. ŠKody, že volbý v Seredi neboli až po Ficopáde na papuľu. To by sa JAvor ani ALina ani neopovážili prísť do kina.
O čom točíte? | 13-03-2018 07:15:55
To o čom píšete je podmienka, aby vás prijali na liečenie do Zálužia?Čo priklepli komu? A aké sekanie dier do ľadu?
Pre Richard | 12-03-2018 14:41:16
Asi to bude pravda, Alina s Beňom sa prekopali až do Váhu a OR Dolnostredské sa stalo vodným tokom, a Martiš to celé nafilmoval.
Richard | 12-03-2018 13:02:59
Si neznalý: liečili ryby aby náhodou opäť nekapali,ved keď im minulý týždeň odklepli Dolnostredské. Ostáva Seredi!
Vtip za stovku | 12-03-2018 08:33:02
Alina s Beňom režú diery do ľadu na OR Dolnostredskom
rybar | 11-03-2018 09:59:22
Stano v SEREDI sa kšetuje zo všetkým, brigády,z peletami aj peniazmi.Ano je pravda že fanklub ich zvolil ale raz dopadnu ako táto vláda.Večne kradnut nebudu.
pre stano-zr | 11-03-2018 08:10:50
To akože sa dávajú peniaze za brigády len tak bez protipodpisu toho čo si ich prevezme ? Alebo ako si to myslel ?
stano-zr | 10-03-2018 21:07:08
Pan Alina monolog schocha Vam vysla no na kazdeho raz pride , aj Ficovi sa darilo a asi skoncil - ak sa pozerate do zrkadla ste to Vy, a to je dobre aspon sa vidite aky ste dokonalo uspesny - je to smiesne 101 percent zarybnit , asi som blb a 120 000 sa da na reziu a 80 000 na fa do vody.Pripada mi to ako na zjazde Ksc za komancov.A to som chcel dat iba blbu DISKUSIU na zaciatok aby nebol monolog. Mozno mi to vide na buduce , ked budete mat koryto iste - Vsetci ste vo vybore zodpovedny , aj pan ktory je predsedom kontrolnej komisie a pracueje po veceroch - bol som na brigade - nic som nepodpisal , nic mi neukazali ,, nepovedali - isiel som po peniaze , a to bola bomba v exceli tabulka nic som nepodpisoval , na otazku preco nemam dat podpis mi pan ktory si myslim excel nepozna mi poveal ze to netreba o vsetkom sa vie. A pan kontrolor ta tabulka bola axstra hruba .Takze dakuem , ze sa vo vybore o nas starate . Petrov zdar
Nespokojný | 09-03-2018 12:03:09
Veď to bolo na schôdzi a je to aj v zápisnici zo schôdze, tak to asi bude pravda.
pre Nespokojný | 09-03-2018 11:57:39
A je to vôbec pravda? Myslím, že to by asi neurobili, natoľko by neboli šlahnutý na hlavy. Určite by ich rybári pomlátili čapicami.
Nespokojný | 09-03-2018 10:05:49
To jako vážne chceli prenajímať naše vody ? Prečo nevybavujù aby sme mohli chytať my ? Prečo potom platíme celoročnú povolenku ? Ja zaplatím celý rok a nemôžem chytať a počas hájenia budú chytať súkromníci. No pekne ste sa vyfarbili.
rybar | 08-03-2018 16:39:43
to čosa momentálne deje v parlamente tak to sa odohrava bohuzial aj v SRZ v ZILINE.
Seredský rybár | 08-03-2018 13:50:07
Páni viete o tom že pán Javor chcel v Seredi podnikať spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom. Našiel si tam hlupáčika ktorý navrhol aby organizácia prenajímala vody od 1. Do 15. Mája, pre súkromné subjekty, na rôzne akcie. Vôbec mu pritom nevadí že v uvedenom termíne platí všeobecný zákaz lovu, chcel prenájom vody uskutočňovať počas výnimky, ktorú má organizácia na uskutočňovanie pretekov.

Zákon § 11 Ochrana rýb
(3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31. mája. To neplatí v čase od 1. mája do 15. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky.

Keby mu to vadilo a riadil by sa zákonom a stanovami, tak by na schôdzi upozornil, že takéto hlasovanie je v rozpore so zákonom. On ani pán Čerešňák, ktorý tam bol za Radu SRZ ale nič také neurobili. Hlasovalo sa, veľa o hlasovaní v 2000 člennej organizácii hovorí aj počet členov, ktorí mali svojim hlasovaním o prenajímaní vôd rozhodnúť, je to v bode 13, diskusia:
Hlasovanie: za : 55 proti : 63 zdržal sa : 8 – Návrh nebol prijatý

https://srzsered.sk/wp-content/uploads/2018/03/zapisnica-z-clenskej-scodze-2018.pdf

Mimochodom, ten pán čo navrhol prenájom vôd súkromníkom je ten istý pán, ktorý navrhol aby vylúčili dolnostredanov zo zväzu zato, že si chcú založiť svoju vlastnú organizáciu.

Škoda že ten návrh o prenajímaní vôd súkromníkom neprešiel, bolo by zaujímavé sledovať ako bude 2000 členov SRZ pozerať na súkromníkov ako chytajú ryby v čase keď oni sami nemôžu. Možno že by sa konečne zobudili.

nezdá sa mi | 04-03-2018 11:39:34
že by v OZ DOLNOSTREDAN boli nejaké voľby, zato posledný výprask dostalo SRZ od Okresného úradu a to je fakt, a tie peniaze čo to stálo !!!
zdá sa mi | 04-03-2018 11:19:25
že po dvoch týždnoch od schodzi OZ DOLNOSTREDAN už strávilo volebný výprask a znova tu začínaju vypisovat tie svoje debiliny.Ste na smiech
súdruhovia | 04-03-2018 10:25:21
Alina & Javor. Predpokladám že to nakoniec všetko ako chlapi čo majú gule zaplatíte z vlastného.
Skutočné náklady | 04-03-2018 10:13:23
Môj typ na cenu posudku je cca do 700 €

No skutočné náklady pre SRZ okolo tzv záchrany ramena sa vyšplhali hodne vysoko. Totiž to už dávno prekročili 20 000 € a po pripočítaní súdnych sporov ktoré SRZ ešte zaplatí táto suma ďaleko prevýši 30 000 €
Oprava | 03-03-2018 15:59:53
nie 7.000,-- ale 5.757,--
Môj typ | 03-03-2018 15:58:04
300,-- eur s papierom 1000,--eur bez papiera Spolu 1.500,-- Tých 7.000,-- je prehnane veľa aj na takú kapacitu a odborníka a jediného na slovensku
Seredskí | 03-03-2018 12:00:16
rybári ! Skúste si tipnúť, koľko za posudok prof. Antala zaplatíte? Akebo Ste už zaplatili. Dávam tipovaciu súťaž.

Takže 5,757.- EUR plus DPH
Tu je pravda o posudku | 03-03-2018 08:56:50
Obec uspela v konaní vedenom Okresným úradom začatom na základe žiadosti SRZ

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie zastavil konanie o vydaní rozhodnutia, že Odstavné rameno Dolnostredské je vodným tokom, o ktorého vydanie žiadal Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina.
SRZ MsO Sereď predložil Okresnému úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie znalecký posudok vypracovaný prof. Ing. Jaroslavom Antalom, DrSc., ktorého objednávateľom bol SRZ MsO Sereď. Zo znaleckého posudku vyplýva, že na základe analýzy došiel znalec k názoru, že Odstavné rameno Dolnostredské je vodným tokom, keďže je ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku Váh.

Obec Dolná Streda predložila Okresnému úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie znalecký posudok vypracovaný Ing. Svetlanou Juchovou, ktorého bola i objednávateľom. Z vykonaného znaleckého šetrenia vyplýva, že Dolnostredské rameno je oddelené od rieky Váh nepriepustnou podzemnou tesniacou ílovobetónovou stenou, a teda miera hydrologického ovplyvňovania riekou Váh, je aj po dvadsiatich rokoch od úplného uzatvorenia podzemnej steny zanedbateľná. Ďalej sa uvádza, že rameno ovplyvňuje predovšetkým jeho prepojenie s podzemnými vodami.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie evidoval aj vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. V predmetnom vyjadrení sa uvádza, že SVP, š.p. sa so závermi znaleckého posudku prof. Ing. Jaroslava Antala, DrSc. nestotožňuje. Vodný režim v Odstavnom ramene Dolnostredské nie je ovplyvňované režimom vodného toku Váh, ale režimom útvaru podzemných vôd v príbrežnej zóne Váhu.

Zamestnanci Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie vykonali dňa 22.11.2017 miestu obhliadku pri vodnom toku Váh. V tomto období bol SVP, š.p. ohlásený pokles vodnej hladiny rieky Váh. Meraním bolo zaznamenané, že hladina rieky Váh bola nižšia o cca 1 meter oproti bežnej hladine. Následne sa zamestnanci presunuli na OR Dolnostredské, kde nebol viditeľný pokles hladiny. Dňa 9.1.2018 vykonali zamestnanci opakovanú obhliadku v tých istých miestach. Obhliadkou bol pozorovaný vzostup hladiny rieky Váh oproti predchádzajúcemu šetreniu, pri obhliadke OR Dolnostredské nebol vizuálne pozorovaný pokles ani vzostup hladiny oproti predchádzajúcej obhliadke. Z oboch obhliadok bola vyhotovená fotodokumentácia a záznam.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie sa stotožnil so stanoviskom SVP, š.p. Banská Štiavnica a znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Svetlanou Juchovou a zastavil konanie v predmetnej veci podľa §30 ods. 1 písm. i) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, nakoľko v predmetnej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil.

https://www.dolnastreda.sk/subory/subor/3530
SRZ Sereď má | 02-03-2018 21:05:42
svojho Fica a Kaliňáka
prosím Vás | 02-03-2018 20:32:10
svedomití, spravodliví, neomylný a čo ja viem akí seredskí rybári si zvolili nové, demokratické a poctivé vedenie. Ak Ste rybár, môžete mi odpovedať na jednu otázku? Vy Ste volil tiež demokraticky zvolené vedenie. Nechápen ako je to možné, že vo výbore chýba meno doc.dr. Róbertko Fico a JUDr. Kaliňák.
Mám otázku, | 02-03-2018 11:28:30
prečo som si prečítal na stránke oz dolnostredan že bolo vydané nové rozhodnutie okresného úradu, ktorý na základe znaleckého posudku pani Juchovej, vyjadrenia SVP š.p. a svojich meraní zastavuje konanie o tom či or dolnostredské je vodným tokom a teda zostáva v platnosti rozhodnutie z roku 2005, v ktorom sa hovorí že or dolnostredské

NIE JE VODNÝM TOKOM

veď nám pán predseda tvrdil pred voľbami na schôdzi, že znalecký posudok je len jeden od pána Antalu a ten nikto nespochybnil, zasa nás oklamal a potom tu bude niekto vypisovať že je neprávom osočovaný ?

https://www.dolnostredan.sk/news/rozhodnutie-okresneho-uradu-v-galante-odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie/
pre s.i.n. | 26-02-2018 08:39:24
Staré známe pravidlo:
Keď hlupákom dôjdu argumenty začínajú osočovať a odbočovať z témy!
Takže hor sa do útoku.

Toto sa stalo na schôdzi , Alina zaútočil na OZ Dolnostredan, všetci mu to zožrali aj s navijakom a tak dopadli voľby ako dopadli, a zbíjať sa bude ďalej.Vôbec nevadilo že sa v rozpočte na rok 2017 stratilo 5387,50 € z roku 2016 a iné.Hneď sa blbosť prejavila aj na zvýšení ceny lístku na preteky, kde sa cena zaokrúhlila na hor, z dôvodu aby sa lepšie vydávalo. Slovák zostane Slovákom. Proste blbí, tak ako nás všetci nazývajú, či už Maďari, Česi alebo iní.
s.i.n. | 25-02-2018 13:48:14
Celé mesiace sa tu viedla hysterická diskusia, často až nenávistná najmä proti Alinovi a Javorovi. Jeden nezainteresovaný a neznalý pomerov v Sereďskom rybárskom spolku by si myslel, že tí dvaja by sa mali dať na hranie na vŕbovú píšťalku niekde pri Váhu. A ajhľa, znovu sú vo výkonnom výbore! Tak ako to teda v tom spolku tichých .. vlastne je? Ozrejmí to niekto?

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárMajú smolu Pred 5 hodinami:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárpotecha Pred 7 hodinami:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)
KomentárČo tak Včera:
PRÁVE TERAZ: Dopravná nehoda pri Tescu v Trnave
KomentárAnonym Včera:
AKTUÁLNE: Vyzerá to tak, že predsa len právo a spravodlivosť sa začínajú vracať na Slovensko.
KomentárAnonym Predvčerom:
AKTUÁLNE: Po podnikoch v Seredi sa pohybuje podvodník zneužívajúci dôveru personálu
Komentárak nemôžete poraziť, snažíte sa uraziť., tak hovorí naše slovenské porekadlo Predvčerom:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
KomentárHlupáci Predvčerom:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárseredanka 22-08-2019 20:10:28:
"Vy pán poslanec Fico ste absolútny suterén." - Zuzana Šubová
KomentárPre obyvatel 22-08-2019 08:29:03:
Rusi sa z tragédie v Černobyle nepoučili. Pravdu nehovoria ani pri ďalšej havárii, pri ktorej unikla pre ľudí a životné prostredie nebezpečná radiácia.
KomentárA to je zas moj nazor 21-08-2019 23:42:53:
Policajti im našli heroín
KomentárKlaun 21-08-2019 20:12:23:
Technológie mali ľuďom uľahčiť život.
Komentárdik more 20-08-2019 21:17:55:
Požiar osobného vozidla v obci Dolná Streda
KomentárSMUTOK 20-08-2019 11:31:46:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
Komentárvrahovia 20-08-2019 11:10:30:
Politici za 30 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko dostali na morálne a právne dno.
Komentárs.i.n. 19-08-2019 10:45:25:
"stazovali sa tu niektori na amfiteater,,,my to mame dennodenne od skoreho rana do neskoreho vecera!!!!" - píše obyvateľ sídliska Meander

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign