Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 22. 5. 2018, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
LIDL ponuka prace
Označenie inzercie
Tepovanie interierov
Označenie inzercie
Afrikola
Označenie inzercie
Zaraz - jazykova skola
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
Jazykova skola ZARAZ
Označenie inzercie
Vysivanie na textil
Označenie inzercie
Expedicia Nahorny Karabach
Označenie inzercie
Expedicia 100. vyrocie VOSR Petrohrad
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Výberové konanie na MsÚ v Seredi 2011

 Dňa 11.3 2011 som sa zúčastnila výberového konania na Oddelení školstva, rodiny, športu a kultúry. Som veľký patriot, k mestu Sereď mám blízky vzťah, mám určité vzdelanie, prax vo verejnej sfére, tak som si povedala prečo nie. To, prečo som sa uchádzala však nie je predmetom môjho článku. Na výberovom konaní ma čakal nepríjemný šok, resp. šoky, ale idem po poriadku. Asi dva dni pred konaním mi volal pán prednosta (vetou „Dobrý deň pani Nádaská“ – moja pozn.: nikdy by som si nedovolila osloviť v oficiálnom styku vysokoškolsky vzdelanú osobu priezviskom a opomenúť titul, síce si na to nepotrpím, ale úradný styk by mal mať akú takú úroveň), že vzhľadom na (citujem) „enormne vysoký počet účastníkov“ pristúpili k zmene pravidiel, čiže začneme testom a až jeho úspešným vykonaním sa prejde k osobným pohovorom. Na tom samozrejme nič nie je zlé, „bežná prax,“ pomyslela som si.

Na úvod by som si ešte dovolila pripomenúť § 5 ods.5 zák. č. 552/2003Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. „Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 3 ods. 1 písm. a) až e) a g), výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Síce bol vopred daný dátum v oznámení, ale samotné oznámenie nemôžeme chápať ako pozvánku, keďže nevieme, či sme boli vôbec zaradení do výberového konania.  Na margo – oslovená som bola dva dni pred jeho samotným konaním. Na neprofesionálne praktiky Mestského úradu sú však obyvatelia určite zvyknutí.

V deň výberového konania sme sa všetci kandidáti zišli vo veľkej zasadačke, na moje prekvapenie ten „enormne vysoký počet uchádzačov“ predstavoval 10 ľudí (na porovnanie v súkromnej sfére sa na jedno voľné miesto hlási 150-200 uchádzačov). Po krátkom uvítaní a pokritizovaní životopisov účastníkov zo strany pána prednostu v tom štýle, čo si to vôbec niektorí dovolili  prihlásiť sa, sme začali s písomnou časťou výberového konania.. Zo strany pána prednostu mi kritizovanie životopisov prišlo veľmi neadekvátne, na voľné miesta sa hlásili všetko vysokoškoláci, (väčšinou, cca 70%) mladí ľudia s chuťou do práce, čo sa o zložení prestárnutého Mestského úradu nedá moc povedať.  Ponižovať účastníkov konania v prvej vete by som si ako vysoký funkcionár mesta, i keď by som mala na to pádny dôvod,  nedovolila.

Najväčší šok ma však čakal po zhliadnutí otázok. Také otázky ma nečakali ani na výberovom konaní na pozíciu generálny štátny radca najvyššej platovej triedy na Oddelení multilaterálnych vzťahov na Ministerstve obrany SR, ak teda porovnávam náročnosť. Procesy normatívneho financovania, dohodovacie konanie atď atď. Čerešničkou na torte bola otázka uveďte úspechy športu v Seredi. Nepodstatné, osobne si nemyslím, že úspechy  Sereďčanov v športe sú nepodstatné, je to úžasné, ale aby od zodpovedaní tejto otázky záviselo získanie pozície vedúceho, to sa môže stať iba v Seredi. Otázky boli tak kladené, že uprednostňovali terajšiu vedúcu oddelenia, ktorá prišla na výberové konanie na svoje miesto a ďalšie dve kandidátky, ktoré mali zjavne s touto prácou skúsenosti. Táto skutočnosť nekoreluje s vyjadrením pána prednostu pre mesačník Seredské novinky, marec 2011, strana 3: „Chceme však, aby pri tejto zmene mali možnosť všetci, napr. aj čerství absolventi vysokých škôl.“ Ďakujeme veľmi pekne za túto “možnosť“. Aká veľkorysosť.  Čo sa týka pozície vedúceho na Mestskom úrade, resp. iných i zvolených funkcií v mestskej samospráve, roky tieto funkcie zastávali(-jú) i ľudia so stredným vzdelaním, resp. bez príslušného vzdelania v odbore: z mlynára prednosta,z učiteľa telesnej výchovy primátor,z lepiča plagátov poslanec, z riaditeľky materskej školy poslankyňa (mimochodom členka komisie na výberovom konaní), z očnej lekárky poslankyňa, zo zakladateľky “detského ihriska“ poslankyňa... Mali, resp. majú títo ľudia skúsenosti so samosprávou?? Vedeli títo ľudia, čo je proces normatívneho financovania?? Hocaký priemerný študent práva so skúškou zo správneho práva by bol kompetentnejší. Funkcia vedúceho podľa mňa nezáleží od zodpovedaní takých otázok, ktoré sú i tak položené pre vytypovanú skupinku ľudí. Funkcia vedúceho je o manažérskych schopnostiach, o jeho verbálnom, neverbálnom prejave, diplomatickom riešení prípadných sporov, o jeho osobnosti, o jeho flexibilite, o jeho schopnosti a rýchlosti preniknúť do danej problematiky, o schopnosti vychádzať s ľuďmi a riadiť ich, dávať im pokyny, o obrovskej zodpovednosti... Toto nezistím z toho, keď mi niekto popíše proces financovania, ktorý by som, a nielen to, s mojim vzdelaním „zmákla“ do týždňa  intenzívneho študovania na danom poste. Beriem si príklad z nášho ministra obrany. Z Kauflandu rovno do čela silovej zložky a tajných služieb (VOS, VSS). Každý to odsudzoval, prečo???  Kto tvrdí, že je/bude zlým ministrom (okrem Fica a Bašku)??? Funkcia vedúceho je aj o tíme ľudí aký si vyberie! Minister obrany má pod sebou špičkový tím. Jeho štátny tajomník je podľa mňa najväčší odborník na bezpečnostnú politiku SR, jeho publikácie sú úžasné. Pán Ondrejcsák je špičkový odborník, ale možno by bol zlý minister, minister obrany je možno zlý odborník, ale špičkový manažér, o tom to teda je!!!! Pán minister určite pred voľbami nevedel ani Ň o bezpečnostnej stratégii SR, ale možno bude našim najlepším ministrom obrany!!!

Teraz trošku z iného súdka. Čo ma však najviac zarazilo je už vyššie spomenuté pohŕdanie pána prednostu niektorými uchádzačmi. Na konci výberového konania nám bolo z jeho úst oznámené, že uspeli iba tri kandidátky, ostatní nemajú šancu a nemajú na to, aby sa stali vedúcimi oddelení. Mojej spolukandidátke na výberovom konaní v rámci osobného pohovoru bolo povedané, že by sa na tej pozícii prácu ani nenaučila. Ako vôbec môže vysoký funkcionár mesta takto zhadzovať, kritizovať  a pohŕdať kandidátmi bez toho, aby vedel, aké má ten ktorý človek kvality? Dovolím si tvrdiť, že možno učiteľka na základnej škole vedela proces financovania školy, ale ak celý život učí angličtinu, o zákonoch nemusí mať ani šajnu  (s najväčšou pravdepodobnosťou ani nemá, o mojom názore na pôsobenie učiteľov vo verejnej správe som už raz písala). Post vedúceho je o manažérovi, ekonómovi a šikovnom právnikovi. K ukončeniu výberového konania by som na mieste prednostu diplomaticky všetkým poďakovala za prejavenú ochotu a chuť pracovať pod mojim vedením, popriala by som veľa osobných a profesijných úspechov a nie kritizovať a odsudzovať kandidátov, ktorí majú vzdelanostne možno naviac ako samotná osoba prednostu. Odsudzujem každé arogantné správanie na poste vedúceho pracovníka.

Pýtam sa takto verejne Vás, pán prednosta, ak bolo výberové konanie na Vaše miesto prednostu (prepáčte, nepostrehla som, zbehlo sa to veľmi rýchlo, ale predpokladám že bolo, pretože podľa § zákona č. 552/2003 muselo byť), keďže ste v priamej riadiacej pôsobnosti primátora, vedeli ste, resp. videli ste vôbec tú neskutočnú kopu všeobecne záväzných právnych predpisov pred nástupom do svojej funkcie, čiže to, čo žiadate od vedúcich oddelení??? Vedeli ste Vy výklad stavebného zákona, ovládali ste zákon o odpadoch, zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, vedeli ste Vy, ktoré kompetencie obce sú v rámci samosprávy a ktoré plní obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy???? Ovládali ste športové úspechy Sereďčanova ovládali ste dokonale proces financovania verejných škôl???? Vychádzajúc v Vášho životopisu – robotník, mlynár, audítor, člen predstavenstva, personalista – veľa tých skúseností so samosprávou tam tiež nevidím. Predpokladám teda, že ste sa museli veľmi svedomito a riadne pripraviť na svoje výberové konanie, a to viac ako len tých sedem dní zo zákona.

Na výberovom konaní ma zaujali ďalšie dve veci. Pán prednosta tvrdil, že otázky vyberal krajský školský úrad. Hm, zaujímavé. Krajský školský úrad je orgán štátnej správy a že by orgán štátnej správy sa namáhal s vypracovaním otázok na výberové konanie na pozíciu v samospráve, tak to sa môžeme tešiť, akých máme ochotných úradníkov. To ako keby otázky na pohovor do Slovenskej sporiteľne vypracovávala VUB banka. Na pohovore boli otázky typu aké máme v Seredi a v blízkom okolí kultúrne pamiatky, aké sú úspechy športu v Seredi, aké sociálne služby mesto Sereď poskytuje, teda že by úradník v Trnave na Krajskom školskom úrade vypracovával otázky a vôbec veci, ktoré absolútne nespadajú do jeho kompetencie, tak klobúk dole, že sa zaujíma o to, aby bol vybratý v Seredi ten najlepší kandidát. Očakávam, že tieto otázky vypracúval až po pracovnej dobe, pretože si neviem predstaviť, že takto „pracuje“ z peňazí zo štátneho rozpočtu. Pravdu povediac, zaujalo ma to natoľko, že si túto informáciu overím, keďže rodič mojej kolegyne z vysokej školy je vedúci nemenovaného oddelenia na KŠÚ v Trnave, dodatočne zverejním.

Ďalšia nelogická vec. Na výberové konanie  sa dostavilo cca 20 ľudí (v jeden deň boli dve výberové konania). Pán prednosta mi do telefónu tvrdil, že vzhľadom na „enormný“ počet uchádzačov  pristúpia najprv k písomnej previerke a potom k ústnym pohovorom. Výberové konanie sa začalo o 9:00,  skončilo o cca 14:30,čiže trvalo približne 5,5 hodiny. Rozmýšľam...... Ak by sa konali len ústne pohovory, skončili by sme určite skôr, dedukciou sa dá teda prísť k hypotéze (každý si ju potvrdí alebo vyvráti sám) : otázkami sa automaticky vyradia všetci ostatní kandidáti okrem toho/tých, ktorí mali určite postúpiť do ďalšieho kola. Na akomkoľvek pohovore použitím otázok, o ktorých dopredu viem, že budú nezodpovedané, ľahko a bez námahy vyradím kandidáta bez toho, aby vznikali pochybnosti o samotnom konaní. Presne táto praktika sa objavuje na výberovom konaní na justičného čakateľa, kde v otázke napíšu, o čom pojednáva daná Smernica EÚ, pričom uvedú iba jej číslo a môžem byť neviem aký renomovaný právnik, i tak tú otázku nezodpoviem.

Na záver iba toľko: v ušiach mi znejú slová jedného advokáta, u ktorého som sa uchádzala o miesto dávnejšie po skončení školy: „ Mňa nezaujímajú odpovede na odborné veci, právo vás naučíme, mňa zaujíma, aký ste človek.“ To je profesionál a diplomat.

Čo sa týka mojej kritiky či už osôb alebo postupu, myslím si, že z pohľadu kandidáta si ju môžem dovoliť, ale kritika osôb z pohľadu prednostu -  to svedčí o jeho „práci s ľuďmi“.

Dňa 14.3. 2011 sa koná ďalšie výberové konanie na post vedúceho Oddelenia organizačnej štruktúry, na ktoré som sa prihlásila. Vzhľadom na mimoriadne odborné kvality pána prednostu a vzhľadom na to, že nemá záujem o mladých vzdelaných ľudí som sa rozhodla nezúčastniť daného konania, i keď by som z čistej zvedavosti chcela vedieť obsah „vyraďovacích otázok“. Minúť čas sa dá i na efektívnejšie činnosti...

 

 


iLieky
Označenie inzercie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
pre anonym | 02-12-2011 10:33:48 | 02-12-2011 14:04:07
mas pravdu.. a ked uz chceli silou mocou, aby to urobila externa firma, preco vybrali predrazeneho pravnika z Bratislavy, ktory si za tento ukon vypytal 1176 eur, ked existuje mnoho inych firiem, ktore zakladaju srocky na kluc za asi 400-500eur.. toto je hospodarne nakladanie s peniazmi danovych poplatnikov?? hnus...
anonym | 02-12-2011 13:40:58
Jozef, nie je anonym? Čítam dosť pravidelne SOL a nevidím nijaké kydanie na hlavu, práveže serióznou formou sa poukazuje na rodinkárstvo,klientelizmus. Na právnom odd. vidím, že sú dve pracovníčky z čoho Mgr. je nová, prijatá po reforme. Tiež zachránila mesto ako dcérenka pracovníčky.
Jozef | 02-12-2011 12:35:34
mozes mi prosim, napisat, ako si na to prisiel, ze:
MsZ nechce aby ľudia písali na SOL?
Pokial som to ja dobre pochopil, tak len nechcu aby im rozni anonymovia kydali na hlavu.
Slusnej diskusii sa asi branit nebudu. Či?
pre anonym | 02-12-2011 12:27:22
prepáčte ale túto istu otázku si kladiem aj ja. A neviem čí sú dokonca neni 3 právničky
anonym | 02-12-2011 10:33:48
Dávam do pozornosti :
Fa č. 64/11 MÚ Judr.Jozef Pukalovič - spracovanie dokumentov
k založeniu spoločnosti Správa majetku mesta Sereď s.r.o..
Pri tom sú zamestnané 2 právničky na MÚ, MsZ nechce aby ľudia písali na SOL. Prečo asi?
čitateľ | 30-11-2011 20:07:22
Mám dojem, že dcérenka má už pracovný pomer trvalý vo vrecku, lebo ako brigádnička, alebno dohodárka by nefigurovala v zozname zamestnancov mesta -odd. rozvoja mesta, poplatky za komunálny odpad.
pre informovaný | 29-11-2011 13:57:39
A takto sa mrhá finančnými prostriedkami daňových poplatníkov.A to sa stále hovorí o konsolidovaní verejných financií a šetrení. Ale len hovorí.
informovaný | 29-11-2011 08:37:31
Že vraj je to dcérenka tej panenky čo vo vestibule MÚ sedí v okienku a celý deň čaká na stránku.
anonym | 28-11-2011 09:28:13
Robo Horvath to napisal vecne a dobre. A co keby ludia skusili cestu anonymneho udania? Urady su povinne presetrit aj anonymne udania, a osoba, ktora bola udana, musi uradom dokazat, ze ma doklady o tom, ze udanie nie je pravdive. Mali by vsetci pravne doklady o bezuhonnosti, alebo vypisy z banky o rovnosti prijmov a vydavkov?
pre prečo asi | 28-11-2011 08:24:53
Zrazu sú to teplé miestočká, a pre dcérenku -chuderu čo tam musí robiť za pár Euro čo všetci závidia? Aký to máš meter?
Adela | 27-11-2011 22:06:20
Pre Robo Horvath: Konečne to zasa niekdo zrozumitelne,trefne komentoval.Ked už tomuto nebude niekdo rozumiet.....?
Robo Horvath | 27-11-2011 21:52:33
Pre: prečo asi? Nemáš pravdu. Ľudia sem píšu preto, že sa im vaše kroky nepáčia. Určite robíte aj veľa dobrých krokov , ale keď tu ľudia poukazujú na nesprávnosť či podozrenia, tak treba reagovať a snažiť sa ľuďom vysvetliť a obhájiť vaše kroky. Určite nie všetky sú správne a treba ich napraviť , to bude určite serióznejšie ako táto hra, na hluchonemého a ešte aj slepého chrobáka. Takto len zväčšujete bariéru, podozrenia a nespokojnosť obyvateľov. Ľudia tu jasne poukázali na vážny problém v MsBP, konateľa , dozorná rada a kontrolórka mesta. Nechápem prečo to dôkladne neriešite! Veď tu bolo poukázané dokonca na porušovanie zákonov a nedostatočnú kontrolu.
Práve preto, že sa tam točia milióny, už mala nastať výmena na postoch a hĺbková kontrola aby zmazala akékoľvek podozrenia obyvateľov nášho mesta. Alebo je tu niečo prečo to nejde alebo sa to nedá?
Adela | 27-11-2011 20:58:09
Prečo asi?Myslite si,že nie?Ani nahlas nehovorte,lebo vyberove konania boli super transparentne a spravodlive,čitajte,čitajte,čitajte,možno sa zaradite medzi tych priemernych.
prečo asi ? | 27-11-2011 20:05:51
Že sa píše ? Lebo za posledných 20 rokov sA NIKDY žIADNE VÝBEROVE KONANIA NEROBILI. A že sa to nepáči hlavne tým čo museli odísť z teplých miestečiek a píšu , pochopí aj priemerný občan.
Adela | 27-11-2011 19:52:32
Pre anon,tichučko,šušká sa,že veduca odboru školstva,rodiny a soc. vecí bola tiež najšikovnejšia a najmudrejšia a že vraj je to rodina p .prednostu,ved čitajte,čo sa tu piše,pekny večer
anon | 27-11-2011 17:26:32
Kto je za tým bratancom?
anonym | 26-11-2011 22:04:37
To bolo rečí po nástupe nového vedenia o transparentnosti. Avšak za posledný rok sa tu objavilo viacej príspevkov s poukázaním na nekalé praktiky ako za predchádzajúceho vedenia za celé 4 roky. To už je čo povedať.
ADELA | 26-11-2011 20:47:30
Samozrejme ,že čitaju a všetko sleduju,dokonca aj reaguju,vid niektore prispevky,ako odpoved na určite komentare.Ked si prečitate cely članok,tak vlastne nema ani kdo odpovedat pre aroganciu pana prednostu.A preto všetko dopadlo,tak ,ako dopadlo
zvedavý | 26-11-2011 18:32:59
... na úrade nevidia a nepočujú,žeby nikto nečítal komentáre?! Či nie je k tomu čo dodať?! Tak isto hlucho a slepo na MsBP....
Adela | 26-11-2011 17:56:54
Nie len mamičku,ale aj bratranca,že p. prednosta?
anonym | 26-11-2011 17:11:24
Nie všetci čo na MÚ majú podané žiadosti o pracovné miesto majú takú "šikovnú" mamičku čo vie vybaviť a zariadiť všetko.
pre doluuvedeného | 26-11-2011 09:49:02
Ano súhlasím, že sa má každý právo prihlásiť na voľné pracovné miesto, ale MÚ žiadne voľné pracovné miesto nenahlásil. A menovaná prijatá, keď je taká šikovná, prečo nevyhrala nejaký konkurz na voľné miesto niekde v iných inštitúciách , ale jej to musela mamička pripraviť rovno na prijatie.
andrej s. | 24-11-2011 13:06:20
ja by som len rád vedel prečo nedoprajete a tak veľmi závidíte... a čo vlastne závidíte?? to že sa z nezamestnanej stala zamestnaná? alebo tých pár eur, čo tam zarobí?? počítam, že keď je to štátna správa a 1/2 úväzok zarobí max. 300 eur v hrubom! tak o čo vám ide!!
teraz neviem či je to tu celé skôr trápne alebo smiešne!!?
každý má možnosť prihlásiť sa na voľné pracovné miesta...!
no podľa mňa drvivá väčšina z vás má svoje pracovné miesta a žerie vás niečo osobné!!!!!!
Koloman | 24-11-2011 13:05:29
Áno riešime tu aj pozíciu pracovníčky na 4 hodiny, pretože bola prijatá protekčne, vytvorilo sa pre ňu nové pracovné miesto, pretože ako tu zaznelo, doterajší pracovník sa špecializuje na verejné obstarávania, takže na jednom doterajšom mieste sú terajší dvaja pracovníci, prejdú 2-3 mesiace a je to plný úväzok. A také kecy, že 3 oslovené záujemkyne odmietli 4 hodinový úväzok neobstoja.
anonym | 23-11-2011 07:51:33
Pre mýdrych anonymov - to je reakcia dcéry, alebo matky?Nič iné z toho nevyplýva.
Macka | 22-11-2011 23:11:51
Ukazte mi kde ste zverejnili napr. na svojej stranke ze hladate pracovnicku. Viete, teraz je to na 1/2 uvazok, potom na cely bez vyberoveho konania - ved uz mame zaucenu pracovnicku. Toto si robte v pizzerii za svoje, nie na MsU za spolocne!
pre múdrych anonymov | 22-11-2011 22:22:20
Nechcete robiť a organizovať výberové konania aj na upratovačky,veď vedúci oddelenia si vybral z troch záujemkýň jednu pracovníčku na polovičný úväzok.A že pred materskou pracovala na podobnom poste no tak si vedúci vybral ju. Preboha čo tu chcete riešiť ? Pozíciu pracovníčky na úrade na 4 hodiny ? Nechcete kádrovať a súdiť priameho nadriadeného,ktorý si vybral práve ju?
anonym | 22-11-2011 21:49:17
Prečítal som si na oficiálnej stránke mesta odpoveď zástupcu MsÚ ohľadne prijatia dcéry pracovníčky do zamestnania kde vysvetľuje ako sa mesto namáhalo a oslovilo tri záujemkyne a ani jedna nemala záujem ísť pracovať na MsÚ a až tá štvrtá, náhodou to bola dcéra pracovníčky prejavila ochotu. V zmysle zákona o informáciách môžeme vedieť kto prácu odmietol, alebo zo strany mesta je to touto formou zahraté do autu.
Peter Klokner | 21-11-2011 18:03:37
Asi pred dvomi rokmi sa podobné "nedopatrenie" udialo na MsÚ v Hlohovci. Nejednalo sa vtedy o žiadnu podržtašku, išlo o miesto právneho poradcu na úrade. Ako osud chcel alebo nie, v ukážkovo zmanipulovanom výberovom konaní (presný postup bol podrobne popísaný na stránke venovanej tomuto konkrétnemu prípadu) sa na prekvapenie zúčastnených našla čerstvá absolventka práva, neuveriteľne dcéra istej zamestnankyne, ešte neuveriteľnejšie aj známa niektorých členov výberovej komisie a predstavte si že navyše podľa komisie predčila schopnosťami aj dlhoročného erudovaného pracovníka ktorý mal smolu že nebol asi dosť lojálny.
Vyhrala (s toľkými superpredpokladmi logicky) a miesto dostala.
Našťastie, napriek značnému tlaku verejnej mienky, ktorý bol rovnako ak nie viac zastupiteľstvom ignorovaný sa božie mlyny nezastavili. Práve naopak zapršalo z opačnej strany. Spolupracovníci prijali nádejnú geniálnu spolupracovníčku s takým nadšením, že ešte pred uplynutím skúšobnej doby dotyčná pochopila realitu a rozhodla sa nemrhať svojou genialitou medzi nehodnými.
Toľko konkrétny prípad ako sa dá aj inak vysporiadať s totálnou aroganciou. Možno námet do budúcna.
Adela | 21-11-2011 17:14:19
Neblaznite,vymenia im funkcie:-(
Michal Obeda | 21-11-2011 16:43:02
V poriadku, pisem to neanonymne.

Ak neprebehlo vyberove konanie, tak ide o korupciu - nahrat pracovne miesto niekomu priamo bez vyberoveho konania stale znamena, ze sa obec nepresvedcila, ci existuje aj lepsia ponuka. Tymto sposobom v dnesnej tazkej dobe vylucili moznost, ze na urad prace v meste chodi lepsia kandidatka na uvedene pracovne miesto. Ak ma slecna charakter poda vypoved a bude sa uchadzat o volne miesto - ak ho vyhra a porazi protikandidatov, nebudem mat ziadne vyhrady.

Rovnako by mal postupovat aj kazdy pribuzny zamestnany v samosprave - pani Acova a pani Horvathova!
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 21-11-2011 16:01:25
Zaujimavy a v mnohom az groteskny stav v diskusii - anonym krici na anonyma aby sa odhalil.
Pri normalnych, slusnych a korektnych prispevkoch je vlastne jedno kto je kto. Osobne neschvalujem preberanie niektorych veci, ktore patria do kompetencie veduceho a zodpovedneho pracovnika uradu. I ked nie su osoby konkretne menovane, myslim si ze sa ich takato diskusia dotyka osobne. Som za transparentnost vo vedeni uradu, ale skutocne je na case aby si ludia uvedomili, ze nie anonym nesie zodpovednost a to nielen politicku ale aj pravnu a moralnu. Pytam sa, preco sa pod ktorykolvek z tychto prispevkov ich autor nepodpise kedze maju byt pravdive?

Poskytujeme medialny priestor na sirenie informacii clankami, autorskymi materialmi a tiez na diskusie sirokej verejnosti. Toto nas dava do velmi zaujimavej situacie -totiz dotknute osoby sa "skaredo" pozeraju na nas a nie na anonymov, ktori su mozno ich kolegami denne sa na nich usmievajucimi v kancelarii, pri obede ci druznej debate po pracovnej dobe. Je to vecna dilema, nie kazdy totiz chape, ze nie tvorcovia novin su ti, ktori sa nepodpisuju pod svoje nazory. Co sa tyka osobne mna, kazdy uradnik vie, ze nemam problem zdvihnut telefon ci osobne informaciu ziskat. Ked mam vyhradu a tych bolo a urcite stale bude dost, vzdy vsetko riesim pod svojim menom a - nemam s tym problem. Paradoxne, dotknutym neprekaza az tak moje ci Ivetkyne zistovanie informacii ci kritika, ako prave kritika anonymov. Nie, nie je to paranoja. Je to stale opravneny pocit nevyrovnanosti zbrani v suboji. Priatelia, zamyslite sa, nik nikomu hlavu neodhryzol za vyslovenie nazoru pod svojim menom. Je to seriozne a cestne voci strane druhej a zaroven aj voci sebe samemu.
Jozef | 21-11-2011 14:52:30
precital som si oba komentare Zuzky, ale ani v jednom sa odusevnene nikoho nezastava. Vycitas jej anonymitu a ked sa predstavi, tak jej neveris. Co by si chcel/a?
Raz tu niekto spomenul vlastnosti tupeho stada.Mal pravdu.
pre Zuzku | 21-11-2011 14:37:45
Za takýmto menom sa môže skrývať hocikto, ten kto sa z mesta odsťahuje sa tak oduševnene nezastáva nejakej pracovníčky, ktorú vraj ani nepozná. ide o to, že pred voľbami bolo zo strany kandidátov na funkcie na MÚ silné slová o prepúšťaní a zostíhľovaní aparátu MÚ. Teraz vidieť, že sa deje opak pracovníci sa neustále prijímajú a určite aj budú prijímať ďalší bez toho, aby sa hľadala kvalita a myslelo sa aj do budúcna ./ v dnešnej dobe hlavne jazykové znalosti, lebo robiť nejaké papiere sa šikovná naučí za pár dní/. Táto zapraxovaná osoba pred l0 rokmi - odvtedy sa dávno zákony zmenili a musí sa znovu zapraxovávať, ale bola najlepšia i keď protekčná. Čas uteká - Budú aj ďalšie voľby
Zuzka | 21-11-2011 13:41:57
Milý anonym,
volám sa Zuzana Kováčová, pred časom som sa z mesta Sereď odsťahovala, pretože som sa vydala. Nie som prijatá "trafená hus"!! Pracujem v súkromnej sfére, kde nikoho nezaujíma kto sa ako do firmy dostal. Práve naopak, u môjho zamestnávateľa to funguje tak, že keď hľadá nového človeka, radšej si vypýta referencie od zamestnancov. Čo sa týka prijatia novej zamestnankyne na MÚ, stanovisko MÚ je na oficiálnej stránke mesta Sereď www.sered.sk, ktoré prikladám:

Prijatie príbuznej našej pracovníčky do pracovného pomeru malo svoje reálne dôvody. Pracovník, ktorý sa doposiaľ zaoberal agendou komunálnych odpadov získal oprávnenie na výkon verejného obstarávania a táto nová agenda mu vzhľadom na stále sa sprísňujúcejšie podmienky verejného obstarávania zaberá veľkú časť jeho pracovného času. Preto bolo potrebné získať na toto miesto (nie novovytvorené) silu, ktorá by problematiku ovládala a zároveň by súhlasila s polovičným pracovným úväzkom. Tri oslovené záujemkyne, ktoré na MsÚ v Seredi majú podané žiadosti o prijatie do zamestnania pracovný pomer na polovičný úväzok odmietli. Prijala ho iba štvrtá oslovená pani, ktorá na rozdiel od ostatných problematiku odpadového hospodárstva pozná, pretože túto prácu vykonávala pred časom ako pracovníčka na dohodu o vykonaní práce. Jej príbuzenský vzťah s inou zamestnankyňou nehral žiadnu rolu, lebo medzi týmito dvomi pracovníčkami nie je žiadny vzťah podriadenosti. K otázke nahlásenia novovytvoreného pracovného miesta iba toľko, že toto pracovné miesto nie je nové, a ak by aj bolo, žiadny právny predpis neukladá zamestnávateľovi nahlasovať takéto miesta ÚPSVaR. Je to iba právo zamestnávateľa, no nie jeho povinnosť.

Pre bežný občan.. anonym píše o pracovníčke, ktorú mali vyhodiť a nevyhodili a podobne.. tak neviem, Vy máte prehľad, koho, kde chcú vyhodiť a nakoniec ho nevyhodia?

pre ZUZKU: | 21-11-2011 13:31:59
Takto dopadnú na Slovensku ľudia,ktorí upozornia na korupciu a rozkrádanie:

Erika Lakatošová bola zamestnankyňou Obecného úradu v obci Ruská. Ide o drobnú obec s malým počtom obyvateľov (okolo 580 ľudí) nachádzajúcu sa v okrese Michalovce, kúsok od hraníc s Ukrajinou.

Pani Lakatošová mala ako administratívna pracovníčka na starosti aj účtovníctvo obce. Všimla si, že starosta László Lakatos vyberá tisíce eur z obecných prostriedkov bez toho, aby ich využitie podložil dokladmi.

Poslanci starostu opakovane upozorňovali, že výbery a platby v obchodoch s bankomatovou kartou obce nevyúčtoval. Ten zareagoval svojsky a kartu pred ich zrakmi „roztrhal“ s tým, že už ju nepotrebuje. Koncom roka 2008 ho poslanci písomne vyzvali, aby obci vrátil vyše 12 tisíc €. Napriek tomu, že peniaze sľúbil uhradiť, neurobil tak. Začiatkom januára 2009 ale podpísal, že uznáva svoj záväzok voči obci.

Starosta neskôr tvrdil, že peniaze boli určené na spoločný projekt s maďarskou obcou Nyírcsászári. Nie je však jasné, prečo ak išlo o obecný projekt, starosta podpisoval, že uznáva svoju osobnú podlžnosť voči obci. Rovnako nie je jasné, prečo nepreviedol peniaze na projekt naraz, ale vyberal ich z bankomatu postupne počas niekoľkých týždňov. Zahmlený ostáva aj dôvod, prečo potom, čo sa projekt údajne neuskutočnil, opäť nevrátil peniaze vcelku, ale v dvoch splátkach a navyše znovu v hotovosti.

Podľa pani Lakatošovej starosta peniaze bez vyúčtovania vyberal aj naďalej. Starostovi pred nástupom do funkcie skrachovala stavebná firma a mal údajne vážne finančné problémy. Pani Lakatošová bola presvedčená, že aj to je dôvod, prečo používa prostriedky obce na osobné účely (napr. na opravu auta). Rozhodla sa pred svojvoľným hospodárením starostu „nezatvárať oči“ a v auguste 2009 podala trestné oznámenie. V tomto kroku ju podporili aj štyria poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí sa k trestnému oznámeniu pripojili.

Vyšetrovateľ následne začal trestné stíhanie a obvinil starostu zo sprenevery. Neskôr obec vyzval, aby si nechala vypracovať audit hospodárenia za rok 2009. Audítorka uviedla, že starosta má voči obci nevyúčtovaný dlh vo výške viac ako 6 tisíc €. Vyšetrovateľ však z jej správy „nevyčítal“, že starosta obci dlží peniaze a zastavil trestné stíhanie s odôvodnením, že sa skutok nestal, nakoľko nebolo preukázané, že si tieto prostriedky skutočne prisvojil. Rozhodnutie oprel len o výpoveď starostu, ktorý vyhlásil, že boli použité pre potreby obce. Počas vyšetrovania poslanci prijali uznesenie, v ktorom starostovi zakázali kartu používať. Napriek tomu urobil ešte ďalšie tri výbery – údajne sa pomýlil.

Vo februári 2010 starosta pani Lakatošovú z hodiny na hodinu vyhodil. Do 15 minút si mala zbaliť veci a opustiť pracovisko. Dôvodom malo byť údajné úmyselne vedenie účtovníctva proti jeho osobe. Pani Lakatošová výpoveď vnímala ako pomstu a obrátila sa na súd kvôli nezákonnej výpovedi. Starosta však údajne nechodí na pojednávania, tie už odročili šesťkrát.

László Lakatos bol v novembri 2010 opäť zvolený za starostu obce Ruská.

Pani Lakatošová sa snaží aj naďalej získať dôkazy v prípade, ktoré by dávali nádej na opätovné začatie trestného stíhania. Starosta však údajne odmieta podľa infozákona sprístupniť niektoré dokumenty obce, ktoré by potenciálne mohli do prípadu vniesť viac svetla. Poslanci, ktorí boli v minulosti podpísaní pod trestným oznámením, sa už o prípad bližšie nezaujímajú a 20 mesiacov nezamestnaná Erika Lakatošová ostáva v boji sama.
Viera | 21-11-2011 13:08:57
Na stranke mesta je odpoved ze uvedena pracovnicka bola prijata pretoze predtym pracovala na uvedenej pozicii a teda bola zaskolena.

Suhlasim s tym ze bol urcite dobry dovod ju tam teda prijat lebo mala skusenosti. Ale tie skusenosti nabrala pretoze ju tam predtym mamicka dotlacila. Ak taketo praktiky funguju niekde v pizzerii alebo predajni byciklov to neznamena ze taketo praktiky budu v meste pretoze toto je platene zo spolocneho vrecka a sancu ziskat miesto nedostali dalsi ludia ktori by sa rovnako zaskolili a zvladli tu pracu.
anonym | 21-11-2011 12:57:29
Adela, aj ja pokladám za správne, keď tak veľmi Zuzka kritizuje anonymitu, prečo sa nám nepredstavila, že by trafená hus sa ozvala -prijatá pracovníčka. Nič nové tu nebolo publikované, len to, na čo už bol dotaz na oficiálnej stránke mesta.
bežný občan | 21-11-2011 12:48:43
Zuzka môžete byť konkrétnejšia a prezradiť nám, akýže je to druh informácií ku ktorým sa ako bežný občan nemám dostať ?
Je to niečo podobné ako zbytočné pozemky pod garáž či budúce voľné fleky pre kamošov či čo vlastne ?
Napadá ma aj niečo o zneužití interných informácií za úželom vlastného prospechu ale to by už na MsÚ boli tie figúrky asi riadne sofistikované a na leveli nie málo podobnom takej mafii v oblečkoch a kostýmoch, či ?
pre Zuzku | 21-11-2011 12:42:08
no asi ste sa ešte nikdy v živote riadne nezamysleli nad realitou doby. Neklamme si a priznajme, spústa našich priateľov,známych, príbuzných, susedov a vôbec aj ľudí s ktorými len bežne komunikujeme sa správa trebárs tak ako tie spomínané dve zamestnankyne na MsÚ. Nesnažte sa nám Zuzka podsúvať, že vy by ste svoju susedu, kamošku alebo koho vôbec tak morálne spranierovali. Práve naopak, boli by ste naštvaná že sa uchýlil k neférovím praktikám a určite by v tom bola aj závisť. A mať príležitosť anonymne sa ventilovať tak ju využijete. Že nie ? Prosím nebuďte smiešna. Veď aj vaša reakcia je napriek nejakej "Zuzke" vlastne rovnako anonymná :-)
Čo tak dať dobrý príklad a pod vlastným menom tu prelomiť ľady a verejne sa tu zastať podobne primitívnych a nemorálnych praktík personálneho lobingu.
Nedivme sa potom, že máme na úradoch alebo konkrétne na MsÚ fifleny ktoré majú v hlave akurát tak ...... ale zas vedia kde sa majú čo opýtať.
Nanešťastie nepoznám jediný prípad, kedy sa aj ten najväčší pablb za jeho sprostosť z nejakého úradu prepustil. Kde niet jasne daných a merateľných mantinelov schopností niet ani vyvodenia zodpovednosti.
A preto sa na úradoch tak dobre zašívajú trosky z príbuzenstva či známostí.
Tak Zuzka do toho, fandím že nám anonymom dáte teraz na frak :-)
Adela | 21-11-2011 12:29:05
ešte som chcela od Zuzky,meno,priezvisko,kde pracuje,problem už uviedla
Adela | 21-11-2011 12:27:37
pre Zuzku:ked je to pravda,nevidim dovod nato,aby som vedela,kdo to napisal,iba ak..je to klamstvo .
Zuzka | 21-11-2011 08:50:45
Pre anonym:
prečo keď máte nejaký problém s klientelizmom na MÚ v Seredi, prečo nenapíšete, volám sa tak a tak, som odtial, pracujem tam a mám takýto problém. lebo.. ,skrývať sa za anonym dokáže každý.
Podľa Vašich komentárov usudzujem, že aj Vy pracujete na MÚ Sereď, pretože disponujete s informáciami, ku ktorým sa bežný občan mesta nemá šancu dostať.. takže nechápem, o čo Vám ide.. iba ak by ste mali tiež dcéru, ktorú sa Vám tam nepodarilo dostať
dolnostredan | 21-11-2011 08:10:32
Matka na finančnom, dcéra na životnom odd.-obe viac šťastia ako rozumu.
xxxxxxxxx | 18-11-2011 13:21:53
takze alkohol za volantom, alebo sposobil vaznu dopravnu nehodu??
realista | 18-11-2011 13:05:52
anonym | 18-11-2011 08:25:24 klames
anonym | 18-11-2011 08:25:24
Prijatie p. Čavojského nebolo nič iné ako klientelizmus a tak isto je to aj s dcérou pracovníčky finančného odboru.
pre xxxxxxxx | 17-11-2011 23:09:09
asi prečo?...keď chodí autobusom ? vo februári odsúdený a v marci na výberovom prešiel ako najlepší ?
xxxxxxxxx | 17-11-2011 22:03:34
preco? co spravil? podelte sa s nami..
Marta Bauer | 17-11-2011 21:59:35
To som netvrdila, že bol odsúdený, ale v Trnave by ho určite nezamestnali. Tam sa totižto veľmi čudujú !!!
pre martu bauer | 17-11-2011 21:41:18
a za čo bol odsúdený čavojský? zaujíma ma to..
tiez to vidim tak, ze je tam len figurka, ktora robi presne to čo mu zhora nakazu..
Marta Bauer | 17-11-2011 21:24:14
Viem, že v tejto dobe stačí na dokázanie bezúhonnosti len výpis, ale boli časy pred pár rokmi, keď bol potrebný odpis. Máte pravdu anonym, škoda, že sa to zmenilo!
anonym | 17-11-2011 20:11:18
pre MArtu Bauer :
cast zo zakona o vykone prace vo verejnom zaujme:
Zamestnancom podla tohto zakona sa moze stat fyzicka osoba, ktora je bezuhonna.
Za bezuhonneho na ucely tohto zakona sa nepovazuje ten, kto bol pravoplatne odsudeny za umyselny trestny cin.
Bezuhonnost sa preukazuje VYPISOM z registra trestov nie starsim ako tri mesiace.

Anna : nie presne naopak pani Bauer by rada aby tomu tak bolo
Anna | 17-11-2011 18:34:04
Odpis z registra trestov p.riaditeľa znamená ,že mal už výmaz z registra trestov? Ale pri takých funkciách je potrebné predkladať odpisy z registra trestov.
anonym | 17-11-2011 18:06:38
Už sa teším na predaj mestských nehnuteľností. Som zvedavý na praktickú ukážku transparentnosti a boja proti klientelizmu.
Marta Bauer | 17-11-2011 15:00:36
Keby naše mesto prijalo taký projekt ako v Martine, možno keby len o ňom uvažovalo by bolo fajn.
Ale ten plánovaný predaj mestských nehnuteľností prednostne tým, ktorí sú v nich v podnájme je zaujímavý. Ževraj sú v strate a pre mesto nevýhodné. Pre tých, čo ich odkúpia už budú zaujímavé a efektívne?
Najviac ma bolí možná strata starej budovy DK. Výberové konanie na riaditeľa DK bolo najdôležitejšie, nakoľko išlo o prázdne miesto (p.Valábek odišiel do dôchodku). Mnohí občania si od tejto zmeny riaditeľa DK veľa sľubovali. Mám taký pocit, že podmienky výberového konania boli prispôsobené tak, aby tam bol ten, koho tam chceli niektorí mať. Stačilo len zmeniť výpis z registra trestov za odpis a bolo by to dopadlo ináč !
A možno by tá naša stará sála DK, ktorá je akusticky jedinečná v širokom okolí zostala majetkom nás, občanov mesta!!!
Takto sa to robí | 17-11-2011 09:26:45
Mesto Martin dostalo Oscara samospráv

Zaviedol elektronické verejné obstarávanie, elektronické aukcie, otvorenú verejnú súťaž, zverejňovanie zmlúv a faktúr na internete, zverejňovanie majetkových priznaní volených funkcionárov, investície, dotácie, ale napríklad aj KTO ZÍSKAL ZAMESTNANIE NA RADNICI.

Čítajte viac: http://turiec.sme.sk/c/6142614/martin-dostal-europskeho-oscara-samosprav.html
Robo Horvath | 16-11-2011 22:42:18
Ale za to tie nájomné zmluvy sú pekne nastavené, až do dôchodku poslancov a keď sa podarí náhodou skôr lacno odkúpiť tak super a pánboh zaplať. Je to hnus !
anonym | 16-11-2011 07:46:08
Žeby v Seredi medzi všetkými nezamestnanými dievčaťami a ženami bola práve najšikovnejšia dcéra pracovníčky FO Lýdie M. Vám sa to zdá morálne,rodinkárstvo ako Brno.
Peter K. | 15-11-2011 22:44:49
Velmi zaujimavy dokument - preco ma najmensie najomne prave pan Sipka za fitko? Preco to druhe fitko je drahsie? Preco maju niekotri uzatvorene zmluvy do 2026!!!! Bez valorizacie??? Toto je co za bordel???
Robo Horvath | 15-11-2011 22:29:06
Pre podo mnou, ja neklamem, tu je to čierne na bielom a treba to ešte podeliť lebo to je ročné,kto tu klame?

http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_11_14/20110419/20110419_Z14A_priloha3.pdf
p.Robo Horvát | 15-11-2011 20:40:19
Prever si čo píšeš , lebo klamať sa nemá. Inak podobný Robert pracoval na MsÚ ,ale musel odísť kôli prechmatom.
Peter Klokner | 15-11-2011 14:44:46
A našiel som si čas a prečítal poctivo celú diskusiu a zistil že je to lepšia zábava ako tie drísty v popoludňajšej telke :-)
Pani Nádaskej si dovoľujem poďakovať za "spúšťač" v podobe jej článku a diskutujúcim najmä z "obdobia poslankyne Vydarenej" za rozšírenie môjho obzoru. ZUž viac rozumiem prečo neuspeli s garážou pod bývalými oknami obyvatelia Cukrovarskej 145/3 :-)
Fakt geniálne.
Robo Horvath | 15-11-2011 11:56:51
Tie anonymné davy považujú za nízke napr. nájom v celom kine nova, kde si poslanci prenajímajú priestor za za cca 2 eura/m2 a potom sa mesto akože čuduje že budova produkuje stratu a treba ju predať,no a komu asi,to netreba asi ani písať.
anonym | 15-11-2011 11:31:26
v dnesnej ekonomickej situacie ist do toho bez podpory statu je pre samospravu ekonomicka samovrazda a co sa tyka najmov sato tu nedavno riesilo a anonymne davy ich povazuju sa nizke, tak neviem ...
Jozef | 15-11-2011 10:18:29
to je pravda, ale moznosti maju aj samospravy. Prenajom pozemku za bagatel, vybudovanie infrastruktury ....
A tym moznost dotiahnut investicie.
A zamestnat svojich volicov.
anonym | 15-11-2011 10:08:30
REBOD pokial viem stale nema ziadneho investora = prazdny park a stat silne vstupuje do podmienok pre velkych investorov, danove prazdniny a podobne
Jozef | 15-11-2011 09:38:37
aha, a preto REBOD rokoval s Vranovicom a spol. a nie s ministrom?
anonym | 15-11-2011 09:18:59
marian steka na nespravny strom, pracovne prilezitosti nevyraba samosprava, dokonca ani nezlepsuje podnikatelske prostredie, na to tu je stat
suhlasim | 15-11-2011 08:48:22
Marian to napisal pravdivo.
marián | 15-11-2011 08:08:29
mali ste spravit vyberove konanie a nemuseli ste pocuvat kecy o tom ze uplatnujete rodinkarstvo mozno sa vam to nezda z vasej pozicie ludi za vodou ale 80% ludi zaraba do 500€ mesacne a sanca najst si pracu v meste je takmer nulova. Kedy budete toto riesit? Zatial iba lepite cesty a pilite stromy ale co z toho ze ludia nebudu mat co zrat ked odide Samsung? Budeme zrat vas? Cely vychod place ze nema dialnice tu su dialnice vsade okolo nas a poriadna firma nikde. Dokedy???????????
abcd | 15-11-2011 07:56:01
K optimistovi - V dnešnej dobe, keď je už veľmi veľa aj vysokoškolsky vzdelaných ľudí bez práce sa výberové konanie robí v každej inštitúcii iba na MÚ v Seredi sa nerobí.Vo verejnej správe sú pracovníci platení z daní
daňových poplatníkov a tu by mala pracovať tá najvyššia
kvalita.
k realistovi | 15-11-2011 07:46:50
Vy Ste určite realista - pracovník MÚ
Optimista | 15-11-2011 07:32:04
Majte rozum. Všade výberové konanie? Veď to sa robí na vedúce pozície.
Michal Kusý | 14-11-2011 22:03:50
Bolo verejne vyberove konanie alebo to ze sa hlada zamestnanec bolo vypisane pol dna niekde na anstenke?
realista | 14-11-2011 21:41:11
viem si to predstavit pri poziciach nadriadeny - podriadeny, alebo priamy spolupracovnici, ale na roznych oddeleniach a na rovnakej - najnizsej urovni pracovneho rebricka v tom problem nevidim, skor to vidim ako diskriminaciu. V tomto pripade co sa tu prezentuje (matka je taka a taka, ako mohli zamestnat dceru?), to skor vyzera len ako zle skryta osobna nenavist, ktora dokonale odhaluje kde hladat "anonyma" a vyslovene je to az sproste.
Michal Kusý | 14-11-2011 20:57:08
U nas vo firme je zakaz rodinnych vztahov na pracovisku, lebo to skodi - videl som to v predchadzajucom zamestnani. Proste rodinni prislusnici drzia spolu aj ked su proti sebe, cim skodia celej firme. Kazdy co takto zamestnava dava jasny signal - su u nas rovni a rovnejsi.
realista | 14-11-2011 20:47:37
Nepodpisany napriemerny anonym, podla kvality vasich prispevkov mate na viac ako zavidiet niekomu smiesny prijem v samosprave a obvinovat tu dceru za to, ze ma matku. Skuste to inde, urcite pri tych kvalitach, jazykovej zdatnosti a schopnosti anonymne kritizovat a sudit sa ponuky budu len hrnut. Uprimne a bez srandy skutocne nechapem tu tuzbu po praci na mestskom urade (alebo vam hrozi praca v skolstve?, potom sorry:), musite nas seredanov milovat, ze tak tuzite po tom sa o nas starat.
anonym | 14-11-2011 20:44:40
Prečo mám pocit, že za tohto vedenia sa akosi veľa píše o podozreniach z klientelizmu a netransparentnosti?
anonym | 14-11-2011 19:49:02
Nechápem ako môže mesto, ktoré vyhodilo zapracované pracovníčky, prijať na ich miesto nové pracovníčky (pozrime si na stránke mesta mená pracov.) a ešte k tomu dcéru tej ,ktorú nevyhodili a tiež mali. Pre jej dcéru sa miesto určite utrasie veď sa vytvára s.r.o.
j.f. | 14-11-2011 13:21:40
Refarat životneho prostredia
Anonym | 14-11-2011 13:16:45
Odbor životného prostredia na MsÚ neexistuje.
pre Jana S | 14-11-2011 11:54:34
Staršia z nich pracuje na FO a mladšia na odbore životného
prostredia
Ján S. | 14-11-2011 11:36:37
Môžte prosím napísať mená príbuzných (matka a dcéra) na mestskom úrade?
pre JUDr.Nádaskú | 14-11-2011 11:34:35
p.JUDR. Nádaská, už viete po dlhšom čase, prečo ste Vy a
a Vám podobní vzdelaní ľudia nemohli uspieť pri výberovom konaní na MsÚ v Seredi? Pretože by Ste mohli ohroziť tých pracovníkov, ktorí tam pracujú. Často krát bez vysokoškolského vzdelania a ovládania cudzích jazykov, čo už je pre 21. storočie dosť veľký problém. Napriek tomu sa
na MÚ aj v súčasnosti prijímajú ľudia len priemerní, pestuje sa tam rodinkárstvo najnovšie matka a dcéra . Prajem Vám,aby sa raz Vaša generácia - mladá a vzdelaná dostala do takejto zastaralej inštitúcie a priniesla tam nového ducha,vzdelaných ľudí, s ktorými by prišla aj tá sľubovaná modernizácia úradu pre prospech celého mesta. Držím Vám palce a budem Vás podporovať a Vám podobných ľudí pri voľbách a myslím si, že nebudem jediný, veľa ľudí má moje zmýšľanie.
anonym | 04-09-2011 19:07:20
Aj tam aj tam. Zmena, ale k lepsiemu.Uz je cas...
pre zastaral( ý ) personál | 04-09-2011 08:25:44
Aj v Trnave by to chcelo vyčistiť ...
pre Michaelu | 04-09-2011 06:08:13
Myslite si, ze sa teraz nieco zlepsuje, alebo kym sa kompletne nevymenia vsetci, bude to pokracovat?
Adela | 03-09-2011 13:38:33
Pre Michaelu,uplne s vami suhlasim,je vidiet,že ste rozumna a že sa vyznate v danej oblasti,mne bolo aj luto autorky članku,lebo ludia to vobec nepochopili a opačne utočili na ine,aj podla mna to bolo hrube,sebecke a klientelicke spravanie daneho pana
Zastaralí neodborní personál na MsÚ Sereď | 03-09-2011 13:17:12
Pracujem na MsÚ v Trnave,ale bývam v Seredi a vybavujem veci na MsÚ v Seredi tak bežne ako každý iný občan. Plne súhlasím s prispievateľkou článku. Už z postoja a ponižovania kandidátov vidno, že chcel kandidátov odrádzať a že na post bol-a vopred vybratá nejaká kandidátka. To je čistý klientelizmus a s tým sa musí niečo robiť.. Už len to správanie je na jeho post neadekvátne! Navyše ako bolo správne podotknuté, sám by také testy nezvládol. Michaela
anonym | 02-09-2011 20:16:45
Charakter - To co ste napisali, je pekna bodka za celou plejadou myslienok. Niekedy to treba nechat plynut...
charakter (Anonym 26.8.) | 30-08-2011 14:33:42
26.8.ste povedali vsetko, co sa tu vlastne chcelo povedat."Na take posty patria ludia charakterovo cisti a bezuhonni, potom nemoze na nich nikto nic vytiahnut".(koniec citatu)
To, co tu pisali o byvalych komunistickych funkcionaroch je pravda - boli fukcionari. Su dnes "pani" funkcionari? Su. To je pravda. ALE JE TO NESPRANE, ZE SU TAM, KDE SU. Nic viac a nic menej, len to: je to nespravne, ze su tam, kde su.
pre anonyma 27.8. | 30-08-2011 06:54:44
Suuuhlasim!!!
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 29-08-2011 17:21:36
Ze nik nikomu nic nediktuje je fakt. A lepsi dokaz toho nie je nic ine ako to, ze si stale po sebe svoje prispevky citate. I ked pod snad 10 nickami. Je vsak korektne verejnost upozornit na fakt, ze jedna osoba sa snazi vystupovat v mene minimalne 10.
Dalej som uviedol, ze ferovejsie by bolo komunikovat s ludmi osobne zoci - voci.

Mrzi ma, ze ste nereagovali prakticky na nic dolezite z mojho prispevku. Zrejme na to mate dovod. Faktom vsak je, ze vo svojich prispevkoch Vy - ANONYM podavate o konkretnych ludoch svoje pocity a dojmy Vami nazyvane FAKTAMI.
Ja by som takuto zbabelu a zakopovu vojnu nevolil. Preto ta otazka - ci nemate problem rano sa pozriet do zrkadla...
pre anonyma 11,33 | 29-08-2011 16:39:24
Pan Majko tu vyslovil "podozrenie" ze sa tu niekto rozprava sam so sebou, tu je ale dokaz, ze to tak nie je. Vsetko, co sa tu pise, su len fakty. Fakty z minulosti aj sucasnosti. To, ze ludia nie su s niektorymi faktami spokojni a poukazuju na ne, je normalne. O roznych stranach i politikoch sa ludia tiez denne a rozne vyjadruju a nie vzdy tak slusne ako tu. Asi nam chce niekto diktovat o com sa smie a o com sa nesmie pisat. Potom tieto "sukromne" noviny radsej zruste. Pan Majko sa tiez t.c. vytrvalo venuje jednej teme a nikto ho za to neodsudzuje. Hold, kazdy ma ine priority.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 29-08-2011 13:25:12
Ivan | 29-08-2011 12:56:00 | - neviem ako Vas oslovit, ale dobre - tentokrat teda Ivan. Nie je podstatne,koho mam a koho nie za priatela.Ide o to zrkadlo.
Co sa tyka mna, neznizil by som sa k tomu, aby som komukolvek cokolvek napisal anonymne. Pred nieco viacej ako tromi rokmi som v novinach zaviedol nieco styl, ktory ludom dokazuje, ze nebyt anonymom sa oplati. Ludia s menami toho za tu dobu v meste zmenili vela. Viem, verejnost zabuda, ale to nevadi. Pozitiva ostavaju a na nich sa da stavat dalej. Na to, ze po nas troch "testeroch" sa v novinach identifikovali stovky dalsich som hrdy.

Nech islo o akukolvek citlivu temu, vzdy som komunikoval priamo a pod svojim menom.
To co tu v niektorych prispevkoch predvadzate je ubohe a opatovne to potvrdzuje moju teoriu overenu praxou - verejna diskusia je obrazom spolocnosti v ktorej zijeme. A ta z daleka nie je a nebude idealna.
Ivan | 29-08-2011 12:56:00
Zaujimave, sudim Teba podla seba pan Majko? To ste vyslovili ake spekulacie? Predsa v tychto novinach sa hovori o vselicom, tak preco nie aj pravdu o tom, co sa nam nepaci. Alebo len kvoli Facebook priatelovi Vam to nie je po chuti? No teda si to nevsimajte, nech si ludia povedia, co maju na srdci.Ved pisu, aspon co som, cital slusne.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 29-08-2011 11:55:10
stale su tu | 28-08-2011 21:36:03 |, Julius | 29-08-2011 07:14:53 |, v internete | 29-08-2011 08:11:04 | - a este vela, vela prispevkov - aj Vy trpite komunikacnymi problemami? Nik sa s Vami nebavi a preto sa na verejnej diskusii rozpravate sam so sebou?

Co takto pozbierat tu trochu odvahy (snad predsa len nejaka zostala, ci sa mylim?) a vybehnut si za tym veducim odboru ci tou poslankynou a povedat im do oci, co si o nich myslite? Je to problem? Ak ano, v com? V com je jednoduchsie z desiatok nickov vypisovat na nete konkretnym ludom veci, ktore sa im bojite povedat do oci? Ci sa bojite, ze by vo Vas spoznamli byvaleho kolegu ci dokonca sudruha?

Viem ze rizkujem obratenie Vasho hnevu voci sebe, no zvykol som si - otazka: nemate problem rano sa pozriet do zrkadla?
anonym | 29-08-2011 11:31:00
"v internete"- vieme o akého vedúceho kultúrneho pracovníka ide. Ešte stále dosť nenahrabal. Tu vidieť ako sa komunistickí súdruhovia potískajú jeden druhého do funkcií a ako sa držia pri moci, hoc sú aj dôchodcovia. Funkcia a výnosný "džob" sa tak ľahko neopúšťa, presne tak ako poslanecká stolička.
v internete | 29-08-2011 08:11:04
Klikni si : Urad Trnavskeho samospravneho kraja - Odbor kultury. (TTSK) To uvidis, ake super pravomoci maju byvali papalasi. Vacsie ako za komunistov. Tam sedi ten byvaly veduci odboru kultury z ONV Galanta,teraz pan riaditel(vtedy sudruh-a presvedceny) inak zo Serede. Uz ho tu spomenuli. TO je teda vysmech nas vsetkych.
Julius | 29-08-2011 07:14:53
...je dobre vediet, ze sa ludia s tymi praktikami komunistickych papalasov citia urazani a este lepsie je to, ze vedia, ktori z nich stale zarabaju vo funkciach a tym sa nam vlastne verejne vysmievaju, A este k tomu aj to, ze su uz dochodcovia...Ak nebudeme mlcat, nedovolime im stekat.
stale su tu | 28-08-2011 21:36:03
Ano, anonym, mas pravdu. Im nejde o spolocnost, alebo dobro mesta, myslia len na svoje vlastne vrecko. Tak ich nevolme, nech konecne zmiznu do zabudnutia. Je mi zle, ked vidim, kolko ich stale "hrabe".
anonym | 28-08-2011 20:14:38
Presne,starí totalitní komunistickí kádrováci do dôchodku !
Stále sa preplatajú ako zmyje na výnosné miesta.
nova generacia | 28-08-2011 06:52:14
Ano.Na vsetkych postoch. Ked do dochodku, tak vsade. Poslanci,( Vydarena ) aj napr. pan riaditel Kultury v Trnave (za totality veduci kultury na ONV Galanta). Je z toho az nevolno, ako sa prisali. Ako v Trnavskom hlase napisali. Je to ako rakovina...najde si cestu spät.
anonym | 27-08-2011 20:37:34
Správne a výstižne " poslankyňa s minulosťou", ktorá rozhodovala za "totáču", teraz nech rozhnodujú iní, nová generácia.
vek | 27-08-2011 06:56:37
Ak ma krajina nezamestanych, myslim si, ze kazdy clovek, ktory dosiahol dochodkovy vek, by ho mal aj nastupit a uvolnit miesto mladym. A vsetky aj pomocne prace by mali dostavat ludia hladajuci pracu a nie dochodcovia. A este si prilepsuju nic nerobenim ako poslanci,,,poslankyna s minulostou.
minulost nas dohoni | 26-08-2011 16:19:17
Anonym, to je pravda o tej bezuhonnosti a moralke, a je aj to pravda o tom, ze minulost nas dohoni...Suhlasim aj s nazorom, ze dochodcovia by nemali kandidovat za poslancov, nech rozhoduje ta generacia, ktora aktivne pracuje, pretoze potreby generacii su rozdielne aj ich priority. Presne ako v rodine, ze deti maju ine potreby ako rodicia.Ja so 59 rocny, pracujem mimo SK a mam ete deti v puberte, musim este 6 rokov pracovat, aby som mal narok aj na penziu zo zahranicia, ale aj tak si myslim, ze je to ok s tymi dochodcami. A to, ze byvali KSC aktivni nepatria za poslancov, je tiez velmi dolezite.
suhlasim | 26-08-2011 08:15:20
Ano, suhlasim, ja sam mam 60, ale som za to, ze by som mal uvolnit miesto ludom, ktori si budu rozhodovat o buducnosti. Za moju generaciu rozhodovali nasi stari rodicia a rodicia a do 1989 sme nemali sancu, iba madi horlivci, co isli do KSC. V BRD je a vzdy bol odchod do dochodku v 65-tke, ale u nas je zatial tak ako je, a to by malo platit aj s kandidaturou a volbami.
anonym | 26-08-2011 07:12:24
preto do politiky, aj kumunálnej by mali ísť ľudia charakterovo čistí, bezúhonní, aby nemal kto-čo na nich vytiahnúť.Tiež hranica veku kandidovať by mala byť stanovená na 60 rokov, pretože za ďalšie 4 roky voleb. obdobia už osoba nestačí s "dychom". Treba sa venovať dôchodcovským aktivitám a odpočívať.
kadial vietor... | 25-08-2011 19:49:11
Julius, viete, ze Vas prispevok by moho byt dobrou bodkou za celou dikusiou? Suhlasim s Vami, je to velmi vystizne, ze nasa minulost nas vzdy dohoni. Velka pravda.
Julius | 25-08-2011 07:25:52
Vecne, s nadhladom sa da hovorit o vsetkom, a ako som tu cital, potvrdilo sa mi moje prevedcenie, ze minulost Ta (nas) vzdy dohoni. Darmo by sme otocili viac krat kabaty a isli s kazdym vetrom...
anonym | 24-08-2011 21:21:30
Dobre pripomienky a este lepsie, ze ten primator, o ktorom sa pisalo je uz prec, teraz uz len aby odisla aj ta samozvana, ci ako to tu dobre napisali.
Kto bol kto | 24-08-2011 19:22:36
Suhlasim. O tom to je.
honba za peniazmi | 24-08-2011 14:28:27
Ano, kratko a vystizne napisane. Prave preto treba ludi informovat a dat vediet, kto je kto a kto bol kto.
anonym | 24-08-2011 07:58:18
Dostať sa na zvoliteľné mieste v komunálnej politike je tom,ako si viete obchádzať ľudí,sľubovať,ohlupovať ich svojou rétorikou a sebavedomím.Starousadlíkom v rod. domoch je to preto jedno, však ju už poznáme, no koho? Tých druhých, to je mladšie, to nevieme o koho sa jedná. No koho? Nie je to o veľkých vedomostiach,rozhľade, schopnostiach, ale o premyslenom postupe homby za peniazmi.
samozvanci | 23-08-2011 21:21:43
...su predsa zname praktiky...samozvanci, Castro odovzdal zezlo bratovi,ziadne volby, akoby to bolo dedicne...na kralov sa vedia hrat, ale nikdy nimi nebudu.
anonym | 23-08-2011 19:12:26
Ak by ich nik "nekupoval" nemali by šancu dostať sa na zvoliteľné miesta v komunálnej i veľkej politike.
slovna hra | 23-08-2011 19:10:16
mlatenie prazdnej slamy nebol moj vyrok, ja som len ilustroval, ze takto sa da donekonecna hrat s vyrokmi a prisloviami. V ekonomike sa presadzuje dopyt a ponuka, keby sa produkt drzal za kazdu cenu, aj ked nema odbyt, podnik by skrachoval a je jedno ci statny aebo sukromny. Ale komunisti sa chcu drzat za kazdu cenu, aj ked ich nikto "nekupuje".
anonym | 23-08-2011 18:40:10
Schopnosť presadiť sa za každú cenu nie je výhradnou vlastnosťou bývalých, či súčasných členov KSS. Naopak. Je to typická vlastnosť kapitálu. Na otázku kto nemá dosť peňazí a moci je tá istá odpoveď. Objektivita nie je silnou stránkou slovnej hry | 23-08-2011 16:55:00.
slovna hra | 23-08-2011 16:55:00
Schopnost presadit sa za kazdu cenu, alebo ist aj cez mrtvoly, ucel sväti prostriedky...retoriku ovladame. A ovladaju ju hlavne tie prisate pijavicky, co este stale nemaju dost moci ani penazi.Nech sa nasytia vo svojom areali, je dost velky. Co nenapisali Castrovi k narodeninam, ked su taki skalopevni? Zabudaju na svojich sudruhov? Zostante medzi svojimi, ine strany a ani nestrannici o Vas nestoja. Stacilo 2 x 20 rokov.
anonym | 23-08-2011 16:32:16
Ani nevypadnú, lebo tam nie sú.
kmenovy prispevok | 23-08-2011 15:08:32
Prave v nom je predsa napisane, kto bol v komisii pri vyberovom konani. To je fakt, rovnako aj vsetko, co sa tu pise je fakt pravda a nie mlatenie prazdnej slamy. Zrna este nevypadli.
anonym | 23-08-2011 08:05:29
Táto diskusia určite víťazí v množstve premlátenej prázdnej slamy. Od obsahu kmeňového príspevku je vzdialená na hony a táranie o odstavení komunistov z verejných funkcií nadobudlo rozmery nevyliečiteľného vyplakávania ubolených a neuspokojených renegátov.
anonym | 23-08-2011 07:57:41
P. poslankyňa si svoje odriaditeľova, odkádrovala druhých, odposlancovala niekoľko volebných období, odrozhodovala o veciach verejných. Dosť !
Trnavsky hlas | 22-08-2011 22:52:49
Napada ma otvoteny list pana Beskida tomu spomenutemu riaditelovi. No pekne. Ako sa to hemzi starymi kadrami. Ani som si to pomaly neuvedomoval. To je ale ...Radsej pomlcim.
pravda | 22-08-2011 22:45:52
...alebo sa tazko cita prave meno toho, s ktorym sme prihlaseni ako priatel na Facebook...Raz a navzdy, ti aktivni, byvali funkcionari namaju miesto na rovnakych postoch a niekedy aj vyssich, ako zastavali do roku 1989. V tom musime mat jasno.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 22-08-2011 22:33:58
Nikdy som neriesil konkretne mena a ani konkretnych ludi. Hovorim obecne a za dolezite povazujem diferencovanie - lustracny zakon sa tykal urcitych ludi, nie vsetkych clenov Komunistickej strany.
Ako som uz napisal, predmetny zakon sa u nas v paxi prakticky neuplatnoval, preto momentalne je ostatne vylucne na volicoch.

Pokym mladi ludia budu pocas volieb sediet doma pri pocitacoch, v krcmach ci kupat sa niekde na kupaliskach - jednoducho budu mat ine priority, dovtedy budu o ich buducnosti rozhodovat ini. Tak to je a to je jeden zo zakladnych a dolezitych prvkov demokracie.
moznost | 22-08-2011 22:28:47
cital som, ako pan Majko odpovedal Slovakovi zo zahranicia, ze by byvaki aktivni komunisti nemali dostat pravo ist do volieb, a o to ide, potom by bolo jedno kolko a akych ludi sa volieb zucastni, lebo by byvali komunisti boli automaticky prec. A ten riaditel Kultury v Trnave asi patri tiez medzi nich. Mysleli asi V. Kubanyiho.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 22-08-2011 22:21:36
Igor, dovolim si pozmenit cast Tvojej vety: "Stredná a mladá generácia proste kašle na voľby," - a pokracoval by som - a nasledne sa cuduju, kto a ako rozhoduje o nasej buducnosti a buducnosti nasich deti...

Myslim si, ze vsetci poslanci MsZ boli riadne zvoleni v slobodnych a demokratickych volbach - ti co nevolili mali moznost volit ist a svojimi hlasmi zmenit sucasne vysledky volieb. Ze tak neurobili? Nuz...
Igor Lehocký | 22-08-2011 19:48:30
No to sa väčšinou stane tak, že cca70-80% všetkých voličov, ktorí idú ku komunálnym voľbám sú dôchodcovia, ktorí hodnotia kandidátov napr. na poslancov MsZ podľa svojich vlastných kritérií. Stredná a mladá generácia proste kašle na voľby, pretože vidia a vnímajú "pomery na Slovensku".
otazka | 22-08-2011 19:06:03
Ako pani poslankyna, rovnako aktivny komunista, byvaly veduci kultury v Galante prehlasujuci v 1989, ze len krysy utekaju z potapajucej sa lode,ako sa ako mohol dostat do veducej funkcie - znova kultura - pre kraj Trnava!? Je to smutne. Ako sa moze aj take nieco stat?
Ja | 22-08-2011 16:55:32
Nie, nie som p. poslankyňa som o generáciu mladšia.
anonym | 22-08-2011 16:37:31
Včera zase štekali.
suhlasim | 22-08-2011 15:58:33
Spravne, vsetci to tak citime, a predsa sa niekde stala chyba a presmykuju sa ako hlodavce...Verim, ze vyhrame a vydrzime, aby sme tomu zabranili a pripad pani poslankyne sa neopakoval.
anonym | 22-08-2011 08:00:32
Jednoznačne staré komunistické tváre nepatria do terajšieho spoločenského života, do jeho rozhodovania a riadenia.
anonym | 21-08-2011 17:43:50
Za príspevkom Ja stojí asi p. poslankyňa, aby si zasa prezentovala svoje zásluhy, sobášenie v muzeálnej záhrade. A čo iné ešte urobila pre občanov svojho mesta okrem toho, že si dobre pre seba zarobila.
CT24 | 21-08-2011 11:41:28
www.CT24.cz, ked kliknete na zive vysielanie a idete dolu , najdete Blogy. Tam je clanok ruske"Prazske jaro". Zaujimave.
odvtedy emigranti | 21-08-2011 07:41:01
Oprava. Nie je tou 23 rokov co prisli "bratia" 43 rokov je to uz. Pred 23 rokmi v juni odisi posledni vojaci z tohoto obdobia z nasho uzemia. Zamenil som cisla. Ospravedlnujem sa.
odvtedy emigranti | 21-08-2011 07:21:04
Dnes je den, kedy sa stava diskusia o komunistckych poslancoch velmi dolezita. Pred 23 rokmi sa zacalo to cele pokrytectvo.
Zahranicny Slovak | 21-08-2011 00:08:23
Dakujem, vlastne ste potvrdili moju uvahu. Kazda zmena je cesta a na nej sa casto zakopne aj prehra, rovnako v sporte aj v spolocenskom zivote, a cesta k demokracii je asi jedna z najtazsich, lebo si vyzaduje neustale vzdelavanie, diskusiu,skusenosti ale i odvahu, atd. Drzim palce vsetkym mudrym a sikovnym Slovakom, aby nerezignovali a tym neuvolnili miesto nespravnym ludom.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 20-08-2011 17:40:18
Zahranicny Slovak | 20-08-2011 17:14:08 | - co sa tyka novin, je nevyhnutne jasne odlisovat clanky a nasledne komentare pod nimi.

Keby ste mali pocit, ze noviny su zatazene nejakymi nazormi v jednostrannom zafarbeni - pravo pisat ma kazdy plne registrovany a identifikovany autor. U ziadneho z autorov neskumame politicke presvedcenie a ani nabozenske vyznanie. Za materialy zodpoveda kazdy autor individualne.

Plne sa stotoznujem s Vami v nazore, ze ludia politicky aktivny v minulom rezime nemaju moralne pravo zasahovat do riadenia statu a veci verejnych v sucasnoti. Zastavam nazor, ze lustracny zakon mal byt aplikovany do bodky a vsade a to minimalne po dobo 30 rokov od revolucie.
Ja dokonca zastavam nazor, ze komunisticka strana mala byt postavena mimo zakon a kedze zlociny komunizmu boli odsudene presne ako zlociny fasizmu, ludia verejne hlasajuci extremne praktiky tychto rezimov by mali byt brani na trestnopravnu zodpovednost. Faktom vsak zostava, ze lustracny zakon u nas nikdy nijako dokladne neplatil, tisice ludi prezliekli kabaty a spolocnost sa zial s tymto faktom musi vysporiadat sama. Napriklad vo volbach. Ludia by tekymto ludom nemali dat sancu zvitazit a teda nadalej ovplyvnovat chod statu a naich miest.
To vsak musia pochopit vsetci ti, ktori v den volieb tvrdia, ze volit nepojdu, pripadne den po volbach uznaju, ze mali iny program...

V novinach sa mozete registrovat aj Vy a pisat ako autor clankov - urcite by to uvitali stovky citatelov. Kazdy nazor je cenny a svojim sposobom dokaze formovat vedomie a myslenie dalsich stoviek ludi. Mna osobne by naozaj mrzelo, keby sa noviny javili ako jednostranne zamerane.
Zahranicny Slovak | 20-08-2011 17:14:08
Zijem na opacnej strane Zemegule, zil a pracoval som v okrese GA.Sem -tam si kliknem aj na Vase noviny, a stale viac nadobudam dojem, ze to tu smeruje k propagacii "starych zlatych casov" - tych od 1968 do 1989. Glorifikuje sa vsetko z tych rokov a neguje pritomnost. Hned ako niekto napise o ludoch z toho obdobia, spusti sa lavina chvaly na obdobie sozializmu po prichode spojeneckych vojsk. Myslim, ze az do tohto roku boli u Vas primatori prave byvali komunisti, teda o tom, co tam mate rozhodli tito pani. Clanky, takmer bez prestavky lobujuce roky 1968 - 1989 su vysmech slusnym ludom, su nemoralne, tak ako bolo nemoralne obsadenie CSSR nasimi "bratmi". Ale vsetci, ktori po roku 1968 dostali veduce miesta SCHVALILI VSTUP SPOJENCOV , a verejne s nim suhlasili, presli previerkami ako spolahlivi. Na to sa nesmie zabudat, a vy sa tu snazite tento velmi podstatny fakt zatlacat do pozadia, akoby to nikdy nebolo a zlahcovat jeho zavaznost. Prave preto nema nikto z toho obdobia moralne pravo znova rozhodovat o veciach verejnych a zastavat ako reprezentant demokratickej spolocnosti funkcie na mestskom urade.
Vcera po 22,00 | 20-08-2011 10:17:24
Ta jej prehnana angazovanost ma teraz odcinit to, co sposobovala spolupracovnikom za roky direktorovania? Vtedy mala byt taka mila a ustretova, ako sa chce ukazovat teraz. Zaujimave, ze do podnikania idu byvali komunisti tak radi, hoci sa to prieci ich ideologii...
Ja | 19-08-2011 22:26:03
Moja skúsenosť s p. poslankyňou je pozitívna. Ochotne pomohla aj poradila. A myslím, že sobášenie v muzeálnej záhrade je hlavne jej zásluhou. Ale prezraď anonym, čím Tebe konkrétne ublížila?
kecálkovia | 19-08-2011 22:13:48
Kecálkovia? Druhý s takou minulosťou ako má p. poslankyňa by sa ani nepostavil pred oči svojich spoluobčanov. Bál by sa,že mu ju raz vykričia. Ale rozhodovanie o osudoch iných a peniaze nepoznajú dosť!
anonym | 19-08-2011 20:38:26
Kecálkovia! Nechcieť ich môžete, ale vo voľbách ich nepreskočíte. Také je to jednoduché.
Kecalkovia? | 19-08-2011 19:41:37
Ani aktivni ani pasivni komunisti. Za ich vlady nesmel medzi nich nikto, teraz ich nechceme my medzi sebou. Take je to jednoduche.
anonym | 19-08-2011 17:20:03
Kecálkovia! Mesto nemá čo dovoľovať alebo nedovoľovať kandidatúru. Na to je zákon! Zákon!!! Ak bývalí aktívni komunisti kandidovať nemôžu, môžu kandidovať pasívni?
Šak si už dajte dokopy o čo vám ide! Nechcete mať v mestskom parlamente Vydarenú? Poviem iba to, čo tu už bolo napísané. Kandidujte a uvidíme, koľko ľudí Vám dá hlas. Nenechajte sa urážať. Zdvihnite zadky a predstavte sa ľuďom.
Kecalkovia? | 19-08-2011 16:18:06
My nepotrebujeme "zbadat" za co su hlasy volicov, my nechceme, aby mohli na miesto poslanca kandidovat byvali aktivni komunisti. To je vsetko. O to tu ide. Mesto Sered nema umoznit takymto ludom kandidovat! Je to urazka pre vsekych, ak sobasi, vita do zivota, zasada v komisii, ktora rozhoduje o prijati zamestnancov Mestskeho uradu byvala aktivna komunistka Vydarena. O to tu ide.
anonym | 19-08-2011 15:12:08
Kecálkovia! Kandidujte za poslancov a zbadáte, za čo sú hlasy voličov.
anonym | 19-08-2011 12:00:12
Včera o 21.04 z 19.08.11 Veľmi výstižné a trefné. Okrem svojho zisku, za ktorým ide hlava-nehlava čo urobila?
vcera o 21,04 | 19-08-2011 10:03:44
...s tou "poslankynou" by bolo pod uroven sa porovnavat, pretoze nie je co porovnavat. Porovnavat sa mozu napr. ti ludia, ktori pracuju v rovnakom obore, kto z nich v com a preco dosiahol lepsie vysledky, ale z nas nebol nikto horlivy, hyperaktivny komunista, tak nie je ako a co porovnavat, kto a komu pokial siaha.
anonym | 18-08-2011 21:04:56
Kecálkovia! Niektorí tej opľúvanej poslankyni nesiahate ani po členok.
anonym | 18-08-2011 20:44:42
Vyslúžilí komunisti patria do "zaslúženého" dôchodku. Už raz a navždy ich vládnutie a rozhodovanie v spoločenskom živote by malo skončiť. To platí aj o poslankyni.
spät k Vydarenej | 18-08-2011 20:25:18
Dakujem, tak to treba dat vediet, ako tato spravodliva komunistka, teraz poslankyna, jedno hlasa druhe robi...patri do penzie a prec z verejneho zivota.A na mestskom urade je aj kontrola? Martin, chces mat takych ludi ako reprezentantov mesta? Tomu neverim. Dubcek tu nie je nasa tema, to bolo na okraj, hlavne bolo, ze po 1989 sme nezatvarali komunistov ako to robili komunisti po1948 a 1968. To sa neda spochybnovat.
NeVydarený | 18-08-2011 17:43:59
Keď sa vrátime k pani Vydarenej, nájde sa niekto, kto by vedel vysvetliť, za čo dostala 505 hlasov? Nikto si nepamätá, aký podfuk jej schválili poslanci v minulom volebnom období v podobe VZN, ktoré dáva návod na to ako prísť bez súťaže ku pozemku, na ktorom stojí (ne)legálna stavba? Bola to náhoda, že stavebník- majiteľ garáže na mestskom pozemku bol práve jej syn? Ale žiaľ, tak to bude chodiť aj naďalej, pokial bude mať väčšina obyvateľov Serede hlavu len na jedenie...Pani poslankyňa, pokiaľ navštevujete túto stránku, tak sa poučte a poberte sa do funkcionárskej penzie!
Jozef | 18-08-2011 15:59:31
Lubomir, tak pod toto sa podpisujem.
Registrovaný Ľubomír Veselický Ľubomír Veselický | 18-08-2011 15:48:36
Velebený Dubček nepochopil dobu počas Pražskej jari. Precenil silu myšlienky ozdravného procesu a podcenil nekompromisnosť Brežnevovej politiky. V roku 1989 starší o 21 rokov zasa nepochopil nevyhnutnosť rozdelenia štátu. Ani v jednom prípade spoločnosti nepomohol. Iba rozvŕtal, čo sa dalo. Dnes z neho robia ikonu, lebo je mŕtvy, nikomu a ničomu už uškodiť nemôže a umelo rozširuje počet "významných" politikov.
Jozef | 18-08-2011 14:44:41
s tym Dubcekom by som bol opatrnejsi. Ako mozno nasadit ludsku tvar na taku zrudu ako bol onen rezim.
Ktosi (myslim, ze V.Skutina), napisal, ze to by bolo ako nasadit ludsku tvar dobermanovi.
O nieco podobne sa snazil svojho casu aj N.Chruscov. Po Stalinovej smrti v svojom znamom "tajnom" prejave na XX. zjazde. A vsetci vieme ako to to skoncilo.
Nakratko prislo k "odmaku", ale len aby sa zruda mohla nadychnut k dalsim zverstvam.
Dufam, ze uz nikdy viac.
o 8,05 anonym | 18-08-2011 14:25:23
Nemalujeme, ale po 1989 neboli väzenia plne politickych väznov-komunistov, a Dubceka znicili prave ti najhorsi prevracaci kabatov po roku 1968 - tito, co dostali veduce pozizie po "normalizacii", ti su este tu! Prave TI!Co prisli po Dubcekovi.Jozef to napisal kratko a presne.Pred 1968 chcel Dubcek socializmus s ludskou tvarou, Ti, co prisli potom, ti sa pchali Rusom do...aby si splhli...ja myslim na nich a tam patri aj komunisticka poslankyna...
Jozef | 18-08-2011 13:40:21
nie, nie je to spravne. Byvali bolsevici by nemali mat pravo zastavat ziadnu verejnu funkciu.

Ale co je horsie, je ta nostalgia v niektorych ludoch, ten zvlastny smutok za starymi "dobrymi" casmi. A preto im treba pripominat zverstva, ktore bolsevici napachali. Ano, aj v Cine, Sovietkom Rusku, Kambodzi... a hlavne u nas.
Pretoze dnes sa znova stava modernym byt laviciar, komunista a podobna haved.Hlavne medzi mladymi ludmi, ktorym uz nic nehovoria represalie,politicke vrazdy, strielanie do ludi, zatvaranie do lagrov, uranove bane a ani gulagy.
anonym | 18-08-2011 12:59:38
Tu preberáme starú komunistickú aktivistku,(nie Čínu) terajšiu poslankyňu, ktorá vo výberových konaniach rozhoduje o pracovných postoch. Je to správne?
anonym | 18-08-2011 08:05:57
S týmto vôbec neshlasím. Revolúciu tzv. "nežnú" nám tu nespáchali Eskimáci z Grónska ani Brazílčania. Aj keď sa KS snažila 40 rokov gumovať vlastné názory ľudí dosiahla pravý opak a jej hegemónia padla. Nie je pravda, že ľudia stratili schopnosť žiť v spoločnosti. Tí, čo si roky pred 17. novembrom pamätajú musia priznať, že na neudržateľnosť systému ako prví otvorene pokazovali práve mladí komunisti. Tak tu nemaľuj a priznaj objektívne ako to bolo.
komunisticki poslanci | 18-08-2011 07:12:33
nechodme zrazu na druhy koniec sveta. Demokracia je len taka dobra alebo nefunguje, aki ludia v danom arealy ziju. Vnutorna moralka a sebadisciplina je ale zakladny predpoklad. Ked boli ludia 40 rokov "vedeni" stratili schopnost zit v spolocnosti , kde nepanuje len jedna farba, pretoze nie su zvyknuti porovnavat, diskutovat, hladat viacej alternativ...My sme tu otvorili diskusiu, lebo sme chceli nahlas povedat, ze uz nechceme na postoch ludi, ktori nam 40 rokov drzali uzdu a urcovali smer, nech sa teraz zaradia na koniec zastupu a drzia krok.Uzivajte si dochodok. (Vydarena)
anonym | 17-08-2011 18:59:22
KOMENTÁR PORUŠIL PRAVIDLÁ DISKUSIE
Príspevok svojim obsahom bol v rozpore s pravidlami diskusie, prípadne porušoval legislatívu platnú v SR a EÚ. Administrátorom portálu bol vymenený za tento oznam a uložený do archívu.
anonym | 17-08-2011 18:49:40
Ja to čítam ako prognózu. Nie ako želanie. Či?
Jozef | 17-08-2011 18:46:31
anonym 16.8. 15.52.47.
anonym | 17-08-2011 18:39:39
Nech pozerám ako chcem, nikde v tejto debate som nenašiel výrok, že si niekto želá príchod čínskeho komunizmu. Alebo zle vidím? Jozef! Naviguj, alebo daj súradnice.
Vdaka Jozef | 17-08-2011 18:01:37
...za postreh pre anonyma, co pisal o odporcoch rezimuv Cine. Hrozna veta. zvratene myslenie a este zvratenejsie prirovnanie. To teda vyjadril aj to, ze suhlasil, ze u nas komunisti zatvarali, kto sa odvazil nahlas prejavit ine zmyslanie, a ze by bol rad, keby to tu znoa bolo.Vlastne nam ukazal, kto sa to tu s nami "bavi". Ja som tiez ateista, ale ateizmus neznamena hned komunizmus. Ja verim iba viac vede ako knazom.
pre16:08:17 | 17-08-2011 16:25:18
Jára Cimrman

Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích.

Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě Pánbůh potrestá...

Život je nejlepší školou života.

Můžete s tím nesouhlasit, můžete se dokonce i rozčilovat, ale to je asi tak všechno, co s tím můžete dělat.

Nepochválím-li se sám, nikdo to za mne neudělá.

Každé zbytečné slovo je zbytečné.
anonym | 17-08-2011 16:08:17
Jozef! Klasik českého humoru hovorí. Múžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak asi všechno, co proti tomu múžeme udělat.
Jozef | 17-08-2011 14:43:17
to, ze tato spol. nie je idealna suhlasim.Az tak slepy nie som. Taka ani neexistuje. Ale zelat si navrat komunistov a to hned v suvislosti s Cinou, je naozaj zvrhle. Krajina,ktora nechala zavrazdit 65 milionov vlastnych obcanov moze byt vzorom naozaj iba pre choreho cloveka.
anonym | 17-08-2011 13:33:42
Označovať dnešnú demokratickú spoločnosť ako normálnu a slušnú vyžaduje tiež riadnu dávku slepoty a nekritickosti.
Jozef | 17-08-2011 11:50:29
.. no, dat do jednej vety komunisticku Cinu a slusnu spolocnost, to uz vyzaduje priam lobotomiu.
anonym | 17-08-2011 11:15:01
V Číne sedia v base odporcovia režimu, v demokratických štátoch behajú zločinci po slobode. Aký je v tom rozdiel, ak hovoríme o slušnom spoločenskom zriadení?
anonym vcera o 20,11 | 17-08-2011 10:34:28
Cinanov je 1,3 miliardy-dospeli,deti,starci,pro aj proti vlade, miliony odisli do Ameriky a Nemecka...Nositelia Nobelovych cien sedia vo väzeni.Pekny odstrasujuci priklad.
My sme sa tu vsak venovali poslankyni Vydarenej s jej diktatorskou minulostou, ze nechceme spajat s jej osobou pritomnost ani buducnost, a nechceme, aby mala zasa moznost rozhodovat o pracovnych miestach v meste...
anonym | 16-08-2011 20:11:01
To je práve to zaujímavé, že Číňania nepotrebujú rady od nikoho. Ha, ha, ha! Preto sú komunistickou veľmocou v počte jednej miliardy ľudí. Ha, ha, ha!
anonym o 15,52 | 16-08-2011 19:15:45
Tak sa ponahlajte do Ciny a pomozte im prist na Slovensko obnovit ten Vas zlaty komunizmus.Urcite budu potrebovat Vase rady.Ha, ha, ha. A co je to vlstna komunizmus? To, co opisoval Marx a Engels - to boli "kapitalisti" alebo to, co urobil Lenin a o nom idu cudne chyry, alebo je to to, co bolo u nas po 1968 - obdobie najfalosnejsich ludi, co schvalili vstup "bratov" aby sa dostali ku korytu a moci...
anonym | 16-08-2011 15:52:47
Nech to znie akokoľvek neuveriteľne ale komunizmus nakoniec zvíťazí na celom svete. Dnes má už Čína v hrsti USA. Je to teda iba otázka času. Takže moc na komunistov nenadávajte priatelia.
anonym | 16-08-2011 14:16:16
Horliví komunisti s VUML za zadkom nedávali ostatným pracovníkom dýchať. Bolo to veru narkantné v školstve. A preto dnes nepatria na oči svojom spoluobčanom, t.z. ani do mestského zastupiteľstva.
zvonar | 16-08-2011 13:24:44
cest praci priatelia, ked uz ste v takom svungu, nemohli by ste vyriesit aspon cast problemov globalneho oteplovania a prehodnotit vynatie Pluta spomedzi planet SS?
Anonym 11,18 hod. | 16-08-2011 13:16:38
Ale ved to su takmer vsetko byvali komunisti, co sa dostali k majetkom, riaditelia sa popresuvali z dola na vychod, zo severu na juh a vyuzili zabehane cesty z dob socializmu.Vtedy sa kradlo vsade, pamätame si na mäsiarov,Vinarske zavody, druzstva...
anonym | 16-08-2011 11:18:40
Oproti dnešným privatizérom a "podnikateľom" v čiernej či šedej ekonomike sú komunisti iba učni. Nenažranosť časti oficiálnych vlastníkov rôznych regulérne fungujúcich spoločností nemá v dejinách tohto územia obdobu. Takže asi tak. Či čo?
Cintorin dejin | 16-08-2011 08:47:01
Velmi vystizne napisane, komunisti sa idu teraz ohanat zakonmi, ze tie im umoznuju kandidovat...Co umoznovali komunisti ludom, ktori naboli v KSC? Ako som uz raz napisal. To su pijavice, ktore same neodpadnu, lebo nemaju nikdy dost...dost moci, ci penazi...My sme prooti nim nemali ziadne zakonne moznosti, lebo zakon mali v rukach, ale vsetci funkcionari si uzivali ako milionari, ich manzelky si nakupovali v Parizi, vsade dostavali vsetko zadarmo...
anonym | 16-08-2011 08:28:06
Záleží len kto je aká maska a ako sa vie predať. Ľudia vždy naletia. A potom banujú. Aj pred podvodníkmi sú ľudia denne varovaní, a predsa sa nechajú nachytať, a nie málo. Toto je tiež ten prípad.Starí komunisti by už mali ísť na cintorín dejín.
anonym | 15-08-2011 16:03:37
Niet takého zákona, ktorý by obmedzoval kandidovanie z titulu politickej príslušnosti.
Hlasy vo volbach | 15-08-2011 15:41:50
Tu islo o to, aby sa niekto taky ako Vydarena na kandidatku vobec namohli dostat.
anonym | 14-08-2011 08:13:27
Chytrák! Ta sa pochváľ, či si bol v decembri 2010 voliť a potom sa vyjadruj k získaným hlasom!
anoooonym | 13-08-2011 22:20:15
A potom, že 505 hlasov, moc by som sa nechválil.
dakujem | 12-08-2011 15:13:40
Tesim sa, ze ste nam prispeli a opisali ako to bolo. Teraz uz pomoze len bojkotovat tie dni, ked si ona na urade zaraba, aby nemala koho sobasit a vitat do zivota...
anonym | 12-08-2011 09:55:38
Dôvodom, že ju ľudia v obvode volili bolo hlavne to, že nosila dane z nehnuteľností,ľudom sa predstavovala, komunikovala, sľubovala čo vybaví, zariadi, presadí, hlavne pre starých ľudí zníženie daní, opravy uličných komunikácií,a potom koho voliť, no toho čo tu bol a sľúbil. Dostali aj iní, okrem nej,túto šancu dostávať sa takýmto spôsobom do povedomia ľudí.
nehoriaci komunisti | 11-08-2011 15:22:33
My stale hovorime o horlivej pani komunistke a zapalenej komunistickej poslankyni, krora PREKAZA. To, ze niektori ludia ziskali clenstvo v KSC, aby profesijne mohli nieco dosiahnut, vieme tiez, ale to nie je pripad komunistky Vydarenej. Nechceme, aby dovolili byvalym horlivym komunistom posobit ako poslanci, a zasa rozhodovat v komisiach o postoch!
anonym | 11-08-2011 14:34:20
Aj keď v niektorých rodinách boli komunisti, ale nehoreli takou veľkou láskou k rodnej strane a nezašľapávali nestranníkov. Ale tento komentovaný prípad to nie je, jednoducho kariera a peniaze, ruka v ruke bez hamby, minulej aj terajšej.
anonym | 11-08-2011 13:41:50
Nerob si o moje sny starosti. Ja som nepovedal, že komunisti boli výborní. Čítaj poriadne. Nadávam na túto háveď, ale to hneď neznamená, že velebím komunistov. Zdá sa, že na stranícke schôdze myslíš ty, nie ja. Neviem ako u vás, ale z našej rodiny nikto v strane nebol. Koľko rodín sa s tým môže pochváliť?
anonym | 11-08-2011 12:24:01
Anonym 10:13:42, verím že mávaš ťažké sny ešte aj podnes, z toho, že nemôžete na straníckych schôdzach určovať kto a čo môže, komu a kam budú chodiť deti do školy, atď. Veď nie je to zasa až tak dávno, že by sme si nepamätali, ako to všetko fungovalo!
anonym o 10,13 | 11-08-2011 12:18:17
Otvorena ekonomika, dopyt a ponuka, trh, bol vo svete vzdy a na Slovensku do 1948. Vtedy ludia prisli o vsetko, co generacie pred nimi vybudovali. Ale toto je odbocenia od povodnej temy. My si stale myslime, ze takych poslacov-byvalych aktivnych a presvedcenych komunisto- NECHCEME !
anonym | 11-08-2011 10:13:42
Myslím, že na rany spôsobené týmito všivákmi kapitalistickými budeme spomínať tiež poriadne dlho.
anonym | 11-08-2011 10:08:50
Aj za komuniznu psy nielen brechali ale aj nepríjeme hrýzli.
A na hlboké pohrýznutie, ba až rany, sa nikdy v živote nezabúda. To treba mať na zreteli anonym 10.08 o 16.02.
pre anonyma | 10-08-2011 19:57:57
Nam nie je jedno, my nestekame. My sme iba propomenuli pozadie reality. A som rad, ze som dostal ozvenu, a dufam, ze tato ozvena o opisovanej pani bude dlho a hlasne zniet a dosiahne sluch mnohych ludi. Dakujem za podporu a otvorenie priestoru na toto echo. Uz sme boli pridlho ticho. Raz sa to muselo dostat do eteru.Vasa odpoved o psoch pani anonym, je nic len smiesna bezmocnost. Este raz vdaka vsetkym,co sa pridali.
anonym | 10-08-2011 16:02:55
Včera okolo polnoci prešiel po ulici chlap. Všetci psi sa zúrivo rozbrechali. Keď odišiel, psi stíchli. Bolo im jedno, na koho brechali. Hlavne, že si štekli.
anonym | 10-08-2011 14:34:29
Komunistickú predátorku už nikdy nezakryje. Čím viac sa otŕča, tým viac sa ľudom jej minulosť vynára.
pre anonyma | 10-08-2011 13:54:03
Vdaka Vam.Vdaka, ze nezabudate na jej jednanie v minulosti a konecne mala jedna mlada zena odvahu nahryznut tuto problamatiku. Bez tychto riadkov si roky sedela "na vavrinoch"a snad si nahovarala aka je nenahraditelna, ci snad oblubena. Najlepsie by ludia urobili, keby odmietli sobas a vitanie deti do zivota, ked ona za to dostava peniaze,teda ked sa hra na fararku. Pani Vydarena, skuste sa sebarealizovat niekde, kde nebudete poburovat. Budte rada, ze ludia su slusni a radsej mlcia, nechcu sa s Vami spinit. A mozno by mali, ved ona nikdy nebrala ohlady...Ale jej ide hlavne o peniaze a moznost rozhodovat, mat moc nad niekym a niecim!
anonym | 10-08-2011 09:52:26
Ako bola zvolená? Obchádzala obvod, teda ulice, oslovovala ľudí,sľubovala čo všetko vybaví a zariadi ak bude poslankyňa. Ten obvod sú všetko starší ľudia, nové mladé tváre nepoznajú tak volili to isté. Ale je na každom kandidátovi, či ide so svojou predošlou silne komunistickou karierou na trh, alebo má charakter a nebude sa vystavovať na oči širokej mestskej verejnosti. O tom je aj kandidatúra, o charaktere, ktorý ako vidieť mnohým chýba. Rodičia a bývalé spolupracovníčky nezabúdajú.
pan Majko | 09-08-2011 21:59:30
To vieme, ze bola "zvolena". Ale preco jej dovolili kandidovat! O tom je to! To, ze si mohla dovolit kandidovat a teraz sa nam vsetkym smeje do tvari, to je to, co sa nemalo stat.Nech si uziva dochodok a schova tu svoju tvar a poprevracany kabat. Nech da zarobit mladym ludom bez komunisticke zlej minulosti vseveducej a najspravodlivejsej...
anonym | 09-08-2011 20:53:02
vyžíval? :-)
Jozef | 09-08-2011 20:48:35
vyzyval.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 09-08-2011 20:34:53
Dovolim si pripomenut, ze o osadenstve Mestskeho zastupitelstva este nedavno rozhodovali volici, ktori svoju buducnost uprednostnili pred travanim casu pred televizorom ci okopavanim zahradky. Volici teda rozhodli v slobodnych a demokratickych volbach. Inak povedane, mozno su desiatky ludi, ktori by sa na miesta poslancov hodili viacej, bud vsak nekandidovali, pripadne kandidovali, no neboli zvoleni. Pripadne ich nemal volit kto.
Este dve hodiny pred uzatvorenim volebnych miestnosti som osobne vyzival volicov k tomu, aby isli volit. Aby veci verejne nenechavali na nahodu pripadne mladi ludia aby osudy deti nenechavali na tych, ktori k urnam poctivo pristupuju uz 50 rokov...
Priority vacsiny opravnenych volicov teda rozhodli. Dalsi reparat - o 3 roky.
aktivna poslankyna | 09-08-2011 16:53:15
...a kto jej to vsetko umoznil? Vranovic? Ale preco aj teraz nikto nepovie tu pravdu, co pisal anonym nahlas! Ako ju mozu medzi seba na urade pustat a nechat prave ju reprezentovat mestsky urad?! Ved terajsi primator bojoval v 1989 prave proti byvalym funkcionarom a aj on ju tam che mat ako raprezentantku demokracie? Je to vysmech vsetkym, co obetovali cas a sily pre rozklad komunizmu. Smutne, chce sa mi plakat. Nech uz niekto, kto ma na toto nastroj nieco robi, ved ona je ako pijavica, ktora sa nikdy dost nenapije a preto ani sama neodpadne. Bude sat dokedy jej to spolocnost dovoli a doma sa smeje, ako s nami vybybrala...Martin rob nieco, toto tak nenechaj, prosim.
anonym | 09-08-2011 10:54:07
Bola to široko-ďaleko najaktívnejšia a hrdá komunistka, a teraz je najaktívnejšia poslankyňa mestského parlamentu, jeho komisií, výberových konaní, vítaní detí, sobášov,skrátka je strčená všade a bez hamby kde sa šuchne euro.
505 hlasov? | 09-08-2011 09:47:33
Ako byvala aktivna komunistka mala dostat zakaz kandidovat ako poslankyna. Ako su vsetci dobre informovani. Povodne nikto neuviedol meno, uvaha neuviedla ziadne meno,A zrazu sa tu jedno pise. Trafena hus zagaga. A uz to vieme. Asi mal niekto potrebu obhajovat sa a legalizovat svoje ambicie. Nie JA, ale 505 byvalych bratov a sestier ma chcelo...Ziadni aktivni funkcionari KSC nemaju pravo kandidovat za poslancov. to, ze je vsade strcena je realita, pravda a je to nechutne, mali by ste si precitat par veci z jej angazovanych prednasok pre komunisticku vychovu z cias jej funkcionarcenia. Asi by Vam vsetkym prislo zle a nikto by si nedal vitat deti do zivota touto pani komunistkou, ci co je vlastne dnes?
anonym | 09-08-2011 07:35:40
A je to jasné. Pani Vydarená je kritizovaná za to, že je údajne všade. Pán Vranovič zasa, že o ňom nie je nič počuť. Tak kto by vám chronickým kritikom vyhovel? Ani Pánboh! Len špiníte a špiníte. Pretože iné nedokážete. Či?
anonym | 08-08-2011 21:10:46
s tými hlasmi sa tak velmi neohánaj. p.Vranovič pri volbách do VUC ich dostal v novembri 2009 druhý alebo tretí najväčší počet v celom kraji. A čo o ňom je počuť dnes?
anonym | 08-08-2011 17:35:58
anonymovi z 8.8.2011 o 15:58:48
Pani Vydarená dostala od svojich voličov 5O5 hlasov. A koľko si dostal Ty, dilino?
? | 08-08-2011 16:24:22
myslíte p. Vydarenú
anonym | 08-08-2011 15:58:48
Plne dávam za pravdu autorovi príspevku "Výberové konanie z 8.8.2011". Tá pani je v každej .... strčená.
Vyberove konanie | 08-08-2011 13:43:32
Uz len to, ze byvala riaditelka MS teraz poslankyna,20 rokov najaktivnejsia komunisicka funkcionarka v sektore materskych skol bola clenka komisie, je nemoralne. Ti ludia maju neustalu potrebu rohodovat, urcovat, byt na verejnosti. Ze ju tam este stale mesto trpi...Ako ona nedala nikdy sancu ludom, co nemali cervenu knizku a dupala po kazdom, kto si dovolil nahlas kritizovat jej maniere a komunisticke nepravdy, tak je uz konecne treba dupnut na tuto pani...Komunistov je plna Sered, hlavne mestsky urad...
anonym | 08-08-2011 11:43:23
Záujemcom o domácu prípravu leča na zimu odporúčam počkať na priaznivejšie ceny papriky a rajčín.
loan | 08-08-2011 10:47:11
KOMENTÁR PORUŠIL PRAVIDLÁ DISKUSIE
Príspevok svojim obsahom bol v rozpore s pravidlami diskusie, prípadne porušoval legislatívu platnú v SR a EÚ. Administrátorom portálu bol vymenený za tento oznam a uložený do archívu.
tituly | 15-06-2011 16:22:19
Ak ste si mohli vsimnut, ani v zakone a ani v usmerneni ministerstva skolstva nie je nikde napisane, ze nizsi titul sa ma nahradit nizsim :P takze podla mna je kazdeho osobnou vecou, ci si bude pisat prof. doc. JUDr. Mgr. Bc. Ferko Mrkva, PhD. alebo nie...
Jozef | 23-03-2011 22:57:45
anonym | 22-03-2011 18:46:26

V utorok 22.3.2011 podpísal pracovnú zmluvu nový riaditeľ Domu kultúry v Seredi pán Mgr. František Čavojský. Do práce nastúpi od 1.4.2011.
anonym | 23-03-2011 18:37:49
Veru-veru, prisľúbený druhý rozhovor bol na utorok, bolo by možné ho uverejniť? Radi by sme vedeli, ktorí sú tí najschopnejší :)
Ďakujeme
anonym | 22-03-2011 18:46:26
zverení už niekto výsledky výberového konania, veľa sa o tom popísalo a výsledok je kde, ako aj ma zaujíma nový riaditeľ kultúrneho domu
anonym | 17-03-2011 19:06:01
Tu sa asi všetka diskusia skončila :) škoda!
Jozef | 16-03-2011 13:32:20
xíng - O.K.
Nǐ hǎo! - dobry den
j.f. | 16-03-2011 13:22:21
tak teraz si ma dostal. :) mier
Jozef | 16-03-2011 13:07:51
v hovorovej cinstine som sa Ti ospravedlnil, za to ,ze Ti nerozumiem.
(som to vyguglil)
j.f. | 16-03-2011 12:35:00
V mojom pripade uz nejde o medzeru ale poriadnu brazdu. Skusal som aj prekladac a nic. :)
Jozef | 16-03-2011 10:48:48
v kaligrafii mam medzery, takze len takto:
Duìbùqǐ, wǒ tīng bùdǒng. :)
j.f. | 16-03-2011 10:19:56
Jozko keby som ti to dal v cinstine, ktoru urcite ovladas mal by si z toho nieco len ty.
Jozef | 16-03-2011 07:26:08
j.f.
a mne sa hned zdalo meno Konfucius take česke. :)
anonym | 16-03-2011 06:38:47
Pán Uhrič - palec hore!
j.f. | 15-03-2011 22:58:06
Jednoducho vyberove konania na MsU nie su transparentne. Kedze jedina metoda dosadenia si vytipovanych ludi na veduce pozicie je vyberove konanie, netreba sa cudovat, ze to vyvolava podobne diskusie a podotýkam opravnene. Snad by sa mal vyjadrit aj sam pan prednosta aj ked ako povedal konfucius: eště jsem se nesetkal s člověkem, který by dokázal vidět své chyby a sám před sebou se z nich obvinit.
Marián Uhrič | 15-03-2011 22:10:24
Hoci je pán Veselický jeden z mála poslancov, ak nie aj jediný, ktorý aktívne neustále komunikujú s občanmi, za čo si ho samozrejme vážim, nie vždy musí mať jednoznačne pravdu. Bez urážky. Poznám ho osobne, viem aký je to rozumný človek. Daného výberového konania sa ale nezúčastnil, preto úplne nechápem, že tak obhajuje prednostu MsÚ. Ja som na tom výberovom konaní bol. Osobne úprimne neriešim, že som nebol vybraný, o to mi v tomto príspevku nejde, ale k tej leteckej teórii p. Veselického.. Ak by boli podmienky dané tak, že chcú vyslovene človeka s praxou v danom obore, boli by tam iba takí uchádzači. Je predsa jasné, resp. pravdepodobné, že človek roky pracujúci v obore vie, resp. mal by vedieť po odbornej stránke viac, ako človek zvonka a je jedno či je to skúsený človek z inej sféry alebo absolvent Vysokej školy.
Viackrát deklarované reči o šanci mladým ľudom, absolventom, o ich kreativite, jasnej predstave, silnej osobnosti. Ak mu tam nakoniec takí ľudia tak hrozne prekážali, čo dal v podstate pán prednosta viackrát najavo, mali byť podmienky pre uchádzačov nastavené inak a predišlo by sa týmto diskusiám.
O otázkach je zbytočné polemizovať, človek pracujúci v obore ich vypracoval podľa všetkého lepšie a postúpil ďalej,ok, v konečnom dôsledku očakávané. Ešte raz na tomto mieste opakujem, nie je cieľom môjho príspevku, riešiť to, že som nebol vybraný. Viem aké boli otázky, viem ako som ich vypracoval. Ale mne osobne prekážalo to, že tí spomínaní absolventi a nielen tí, na danom výberovom konaní nedostali ani šancu na ten osobný pohovor, ktorý bol najprv deklarovaný ako spôsob výberového konania a až na poslednú chviľu bol zmenený na písomnú previerku. Mnohí tento osobný pohovor brali okrem iného aj ako potencionálnu možnosť prezentovať svoju osobu, názory, predstavy pre možné ďalšie výbery, aj na rôzne iné referentské pozície. Tým pádom sú pre mňa všetky tie reči o mladých, o ich kreativite,jasnej predstave, silnej osobnosti len bludom, pretože tie z takejto písomky len ťažko vyzistiť. Odborné znalosti sú samozrejme potrebné, ale tie sa na určitých pozíciách dajú rýchlo dobehnúť. Bez urážky, pán prednosta taktiež pracoval v inej sfére, ale jeho manažérske a osobnostné predpoklady, resp. schopnosti, na základe ktorých je predpokladám na danej pozícii(p. Veselický, práve vy ste mi v jednom rozhovore povedal, že je to veľký prínos pre mesto, výborný manažér a človek) boli určite veľmi dôležité a po odbornej stránke určite musel taktiež niečo dobiehať za pochodu.
Samozrejme pre niektorých super múdrych anonymov som ďalší trapný absolvent, čo tu vyplakáva, nech sa páči. Ja som vyjadril svoj názor, neskrývam sa za žiadny pseudonym. Na toto myslím slúži diskusia tohto portálu, na vyjadrenie svojho názoru. Prečítal som tu toho dosť a je mi jasné, že predstavitelia mesta a im blízki ľudia v podstate budú držať spolu, ale svoj názor tu vyjadrilo viacero účastníkov tohto výberového konania a nielen "trapní" absolventi. A o to tu ide, ukázať, že niečo v poriadku nebolo. Svoj názor si každý utvoril.
Registrovaný Marta Bauer Marta Bauer | 15-03-2011 20:03:52
Dobrý večer p.Majko,
veľmi dobrý komentár. Dúfajme, že si ho prečítajú pozorne aj tí, ktorí sa fakt nevedia predstaviť. Včítane tých, ktorí sú registrovaní len nickom.
Neviem, či by mali odvahu urážať a poukazovať na tých, ktorí tu seriózne diskutujú a vyslovia svoj názor pod svojím pravým menom.
Janka, odtajnite sa a buďte hrdinka!
Mimochodom, p.viceprimátor je fakt jeden z mála kopetentných, ktorý sa zapája do diskusie a trpezlivo vysvetľuje aj anonymom.
Registrovaný Ľubomír Veselický Ľubomír Veselický | 15-03-2011 19:46:29
Pre Janka | 15-03-2011 18:27:48! Vôbec nepochybujem, že viete o čom píšete. Problém je iba v tom, že o tom viete iba Vy jediná. Nebol som medzi pracovníkmi, ktorí k 1.11.2010 dostali výpoveď z organizačných dôvodov. Toto si môže overiť každý priamo u riaditeľky ÚPsVaR v Galante. Voľby boli 27.11.2010. Ponuku postu zástupcu primátora som dostal začiatkom decembra 2010. Každý si to môže overiť u primátora mesta Sereď. Ak som bol kritický voči funkcionárom mesta po roku 2002 vždy bola moja kritika mnou podpísaná, na rozdiel od Vašej dnešnej na moju osobu, jasne formulovaná a odôvodnená. Pokiaľ ste Janka mladšia a máte chuť, prihláste sa. Pomôžem Vám s volebnou kampaňou, staňte sa poslankyňou, ukážte svojou prácou v poslaneckom zbore, že ste dôveryhodná pre výkon funkcie zástupkyne primátora a po čase môžete byť na mojom mieste. Má to ale podmienku. Museli by ste prestať klamať, vydávať svoje dohady za fakty a najmä museli by ste vystúpiť z anonymity, za ktorú sa teraz skrývate, a ktorú využívate na vylievanie svojich žlčovitých výrokov.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 15-03-2011 19:20:31
V diskusii ma mrzi, ze znovu sa mnohe aonymne prispevky sklzavaju do utokov vylucne na jednu osobu, A na veci je zial smiesne, ze prave na tu, ktora prakticky ako jedina ma zaujem komunikovat s verejnostou aj v tych najpalcivejsich temach a poskytovat vysvetlenia a to napriek tomu, ze po roky bola iba jednou z 19-tich. Priatelia, spamatajte sa! Majte aspon tolko ucty, ze ked uz nie ste schopni predstavit sa - nesnazte sa urazat.
Ani trochu Vas nemrzi fakt, ze niekde na pozadi sa smeje dalsich mozno 10 poslancov, ktorym Vy, obcania mesta uz aj 4 ci 8 rokov nestojite ani za to, aby sa s Vami verejne bavili? Nemate ani trochu pocit, ze z anonymneho postavenia akosi zneuzivate ochotu jedinca, ktory si od vzniku novin nikdy nedaval servitku pred usta, ktry sa vzdy vedel postavit a pod svojim menom vystipit aj tam, kde dopredu vedel, ze uspech nezozne? Skutocne musime byt tak primitivne jednoduchi a bit toho, kto chce komunikovat, diskutovat namiesto tych, ktori su roky niekde v kutiku potichucky ucuckani?

Prosim, budte aspon trochu spravodlivi a hladajte to, co moze zblyzovat a nie to, co bude vecne rozostvavat.

Dakujem.
Ucastnicka Vyberoveho Konania | 15-03-2011 18:56:19
Dobry vecer,
tiez som sa zucastnila VK.

Uvitanie pana prednostu sa ma vobec nedotklo, pretoze som vedela, ze mna sa jeho slova netykaju. Jeho slova si adresata/ov nasli. Na pohovore mi zalezalo, preto som sa nan patricne pripravila, zopakovala vedomosti zo skoly a prestudovala kompetencie veduceho a zakony, ktore bolo treba ovladat (aj ked som netusila, ze zo sme na pripravu mali mat o 5 dni viac).

Otazky v teste boli podla mojho nazoru adekvatne a neboli tazke. Veduci daneho odboru, musi ratat s akoukolvek otazkou, ktora sa co i len okrajovo tyka danej problematiky. Ak sa o danu problematiku predtym nezaujimal, resp. isiel iba skusit stastie, je to malo, pretoze mesto tam potrebuje ludi, ktorych problematika aj osobne zaujima.

Vybrata som nebola, ale verim, ze sucasnemu vedeniu zalezi, aby funkciu zastavali SCHOPNI ludia, pretoze tito ludia budu ich kolegami a musia spolocne chciet dobro pre mesto a jeho obyvatelov.
Robo Horvath | 15-03-2011 18:53:28
P. Veselický,skúste potiahnuť ten knipel a vyrovnajte to vaše lietadlo na správny smer,lebo sa rútite do útesov a to nemusí dobre dopadnúť.
Janka | 15-03-2011 18:27:48
jasné,že p. Veseslický si nebude ... do vlastného. Je rád, že je rád a že je kde je, lebo by inde šancu nemal byť. Jeho posledný zamestnávateľ znižoval stavy a flek viceprimátora (o ktorom už vedel dááávno predtým, ako boli voľby) je dobrým z hľadiska posúdenia príjmu na výpočet dôchodku...Pamätáme, ako sa "sťažoval" na úrad, keď ho nezvolili za kontrolóra. Teraz je ticho a drží krok. Pritom si myslí, aký on je vševedko. To neurážam, len viem o čom píšem....Bola by som rada, keby jeho post zastávali tiež ľudia mladší, šikovnejší a hlavne morálni.
anonym | 15-03-2011 18:22:05
Vážený pán Veselický, nepochybujeme o tom,že výberové konanie na riaditeľa DK prebehol bez problémov. Neviem síce, čo sa ukáže v stredu, ale len to, že pracovníčky MsÚ napísala excelentne test. A to predsa všetci vieme. škoda, že táto diskusia nabrala iný smer, ako mala.
Registrovaný JUDr. Mgr. Alexandra Nádaská JUDr. Mgr. Alexandra Nádaská | 15-03-2011 18:09:24
pre Ľubomír Veselický | 15-03-2011 17:44:53
Lenže tá letecká spoločnosť vyhlásila, že má záujem aj o čerstvých absolventov. Ak chcela pilota s praxou, tak to mala patrične uviesť v oznámení. A určite by nemala ostatných nevyhovujúcich pilotov kritizovať a odsudzovať. "Ostatní môžu ísť" nie je adekvátne vystupovanie šéfa leteckej spoločnosti.
Registrovaný Ľubomír Veselický Ľubomír Veselický | 15-03-2011 17:44:53
Predpokladám, že čoskoro budú preukázané podstatné argumenty o priebehu tohoto výberového konania. Všetci tí, ktorí kritizujú výroky prednostu by sa mohli skúsiť vžiť do pozície vlastníka leteckej spoločnosti, ktorý hľadá skúseného pilota pre dopravné lietadlo. Pri výberovom konaní zistí, že tam má jedného čerstvého držiteľa pilotného preukazu, troch s praxou na Čmeliakovi, dvoch, ktorí lietali iba na Cesne a iba troch, čo majú nalietané v iných spoločnostiach viac ako päť tisíc hodín. Ako by ste sa rozlúčili s tými, o ktorých viete, že im ten knipel nemôžete zveriť ani náhodou? Iba ak by ste chceli rýchlo prísť o lietadlo.
Lucia | 15-03-2011 16:34:58
Milý Anonym z 15.3.2011 o 08:43:23 osobne som sa zúčastnila pohovoru, ktorý sa honal na MsÚ v piatok 11.3.2011 a keď si myslíš, že názor JUDr. Nádaskej je skreslený alebo že si to nebodaj vymyslela tak sa veľmi mýliš. Pán prednosta urazil všetkých uchýdzačov už hneď na začiatku tohto výberového konania a to výrokom, že niektorých životopisy boli zlé a nemajú tam čo robiť. Boli dané určité kritéria a vo výzve jasne stálo, že pozvú len vybraných uchádzačov...teda keď mal niekto zlý životopis a hneď sa im nepozdával, nemali ho pozývať. A ďalšia a pre mňa tá dôležitejšia vec bola, že pán prednosta sa vyjadroval výrokmi typu "Vy by ste sa to aj tak nikdy nenaučili... " a pod. Sú urážlivé. Vyštudovala som daný odbor, za 6 mesiacov končím doktorád, takže nie som asi až taká tupá ako si myslí. A posledná vec: keď prídeš na pracovný pohovor a ľudia, ktorí tento pohovor s tebou robia si začnú vymieňať papieriky s nejakými čudnými odkazmi a zrazu na teba pozrú a jeden z nich poviem "nechaj tak potom ti poviem" je tiež hlboko urážlivé.
Myslím, že keby sa všetci účastníci k tomuto výberovému konaniu vyjadrili tak by sme videli, že tento blog nebol len výmysel JUDr. Nádaskej.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 15-03-2011 09:00:38
anonym | 15-03-2011 07:11:42 - kedze ste svoj prispevok prekopirovali aj do tejto rubriky, robim tak aj ja:


- je mi skutocne luto, ze je Vam luto...
V danom kontexte si dovolim pripomenut nasledovne:

- SOL za asistencie mojej ani nikoho ineho nebudu nikdy zneuzite na nic, ak zneuzitim nenazveme informovanie citatelov (ani to sa pri mentalite niektorych ludi vylucit neda)

- pravdepodobne sa nepozname a preto ospravedlnujem, ze si o nas myslite, ze sme vsetci padnuti na hlavu.
Sl. Tothova sa na sedeni zucastnila vo svojom osobnom volnom case. De facto vratane napisania clanku a vlozenia tlacovych sprav na SOL, ROL, reporter24 a dvoch novych redakcnych systemov pre noviny - teda verejnost zdarma pracovala od 12.45 do takmer pol noci. Nech je vysledok vyberoveho konania taky ci onaky, ona a ani ja z toho nemame uplne nic. Nejde nam o obhajobu ani jednej zo stran. Sl. Nadaska slobodne v novinach napisala svoj nazor, diskutujuci slobodne k veci diskutovali, my sme sa slobodne rozhodli ku kroku, ktorym sme ferovo minimalne pre predmetne konanie urobili maximum a v stredu slobodne k veci povie co uzna za vhodne prednosta uradu. Koniec koncov i Vy ste svoj nazor vyjadrili slobodne. A je na citateloch a sirokej verejnosti, ake zavery si niekedy vo stvrtok z uvedeneho urobi. Bez ovplyvnovania mojho ci kohokolvek ineho.

- na zaver si dovolim skopirovat cast vyjadrnia sl. Tothovej:
"dovolím zdôrazniť, že výsledky môjho pozorovania sa týkajú výlučne predmetného výberového konania. Ostatných výberových konaní som sa nezúčastnila, preto k ich pirebehu stanovisko zaujať nemôžem."

Myslite si, ze sme sa skutocne nechali k niecomu zneuzit? Dakujem za Vasu odpovd.nonym | 15-03-2011 07:08:28 - je mi skutocne luto, ze je Vam luto...
V danom kontexte si dovolim pripomenut nasledovne:

- SOL za asistencie mojej ani nikoho ineho nebudu nikdy zneuzite na nic, ak zneuzitim nenazveme informovanie citatelov (ani to sa pri mentalite niektorych ludi vylucit neda)

- pravdepodobne sa nepozname a preto ospravedlnujem, ze si o nas myslite, ze sme vsetci padnuti na hlavu.
Sl. Tothova sa na sedeni zucastnila vo svojom osobnom volnom case. De facto vratane napisania clanku a vlozenia tlacovych sprav na SOL, ROL, reporter24 a dvoch novych redakcnych systemov pre noviny - teda verejnost zdarma pracovala od 12.45 do takmer pol noci. Ci je vysledok vyberoveho konania taky ci onaky, ona a ani ja z toho nemame uplne nic. Nejde nam o obhajobu ani jednej zo stran. Sl. Nadaska slobodne v novinach napisala svoj nazor, diskutujuci slobodne k veci diskutovali, my sme sa slobodne rozhodli ku kroku, ktory sme ferovo minimalne pre predmetne konanie urobili a v stredu slobodne k veci povie prdnosta uradu. Koniec koncov i Vy ste svoj nazor vyjadrili slobodne. A je na citateloch a sirokej verejnosti, ake zavery si niekedy vo stvrtok z uvedeneho urobi. Bez ovplyvnovania mojho ci kohokolvek ineho.

- na zaver si dovolim skopirovat cast vyjadrnia sl. Tothovej:
"dovolím zdôrazniť, že výsledky môjho pozorovania sa týkajú výlučne predmetného výberového konania. Ostatných výberových konaní som sa nezúčastnila, preto k ich pirebehu stanovisko zaujať nemôžem."

Myslite si, ze sme sa skutocne nechali k niecomu zneuzit? Dakujem za Vasu odpoved.
anonym | 15-03-2011 08:43:23
Ja nepochopim jednu vec, JuDr. Nadaska nam napisala litaniu o tom ako strasne sa k nej prednosta spraval, ale bohuzial to je len jej subjektivny nazor. Pre niekoho je arogantne spravanie aj napriklad to, ze niketo sa na Vas neusmeje alebo, ze Vam zabudne zazelat vela stastia. Vnimanie "arogantnosti" je velmi ale velmi subjektivne a takisto to co si niekto vyklada tak, ze ho niekto posiela domov mohlo byt v skutocnosti myslene uplne ale uplne inak, bohuzial mame tu len jeden, podla mna, zatrpknuty pohlad osoby, ktora ocakaval, ze sa dostane dalej a to je velmi malo na to aby som si mohol vytvorit objektivny nazor na predmetne vyberove konanie.
anonym | 15-03-2011 07:11:42
Prosim vas,čo to robite.Nezapajal som sa do tych blbovin,čo sa tu piše ohladom titulov,škôl a pod,čo nebol zamer p.Dr. Je to smutne,že niekdo nechce rozumiet,čo sa tu robi.Všetko,čo pisala naznačovalo,že išlo o čavojske spravanie p .prednostu.To je jedna vec.Druha vec je,že ste sa p. Tothova za asistencie p.Majka dali zneužit na obhajobu p.prednostu.Ved je to niečo horšie ako divadlo,vy ste akože čakali,že po tom všetkom bude taky isty? Ja nie,vedel som,že bude ako medik,dokonca poďakuje učastnikom a pod.,ved mal na pripravu cele dva DNI. Je mi zo všetkeho nanič a teraz by som vam to mal vysvetliť ako cepenan,lebo ,nehnevajte sa,len ten jediny mal a ma rozum.Nepoznam ho,ale klobuk dole ako to napisal,ale vidim,že vy ste ho nepochopili.Je mi na grc.Krasny velky divadelny den vam želam a zapamätajte si,všetci sme neni blbci.Ale zrežirovane to bolo na 1.,musim uznat
anonym | 15-03-2011 05:28:33
A ja Vám pre zmenu pekný a výberovými konaniami nerušený deň.
Takže aj ja Vám blahoželám k úspešnému zloženiu rigoróznej skúšky.Viac o tom už radšej nebudem písať a Vy sa prosím skľudnite a v pohode študujte tretiu vyšku. Predpoklady nato máte a výberových konaní ešte bude......
Robo Horvath | 14-03-2011 21:37:03
pre ignácio dr.h.c. PuDr posunovač u dráhy | 14-03-2011 20:22:05,

Dráhy budú prepúšťať,tak sa drž aby si neskončil na úrade práce alebo že by si bol účastníkom výberového konania MsU ?
Registrovaný JUDr. Mgr. Alexandra Nádaská JUDr. Mgr. Alexandra Nádaská | 14-03-2011 21:22:19
pre ignácio dr.h.c. PuDr posunovač u dráhy | 14-03-2011 20:22:05
Pán kolega, ja vážne nič netajím, len nemám dôvod sa tu o sebe rozpisovať. Pekný večer
Registrovaný Marta Bauer Marta Bauer | 14-03-2011 21:13:02
pre Titulovanie:
Hlásite sa ako magor, prečítajte si článok,ak ste ho vôbec čítali.
Autorka článku predsa zdôraznila, že si na titulovanie nepotrpí. Pán prednosta MsÚ v úradnom styku z jeho pozície predsa má oslovovať s titulom. To predsa každý normálny človek vie. Takže zbytočne ironizujete, v tomto a mnohých iných veciach mala určite pravdu. To sa ani nedá vymyslieť, to musela zažiť.
Titulovanie | 14-03-2011 20:37:28
Tu je, magor, aj so svojimi titulmi:
http://henryklahola.nazory.cz/Babice_348.html
Tu šoféruje:
http://henryklahola.nazory.cz/Babice_361.html
Ďalšia fotka:
http://henryklahola.nazory.cz/Babice_374.html
Titulovanie | 14-03-2011 20:31:19
Pani Nádaská,

tu máte kolegu: JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola: http://henryklahola.nazory.cz/

Vidíte, koľko škôl, a po zhliadnutí stránok si každý pomyslí, že debil.
ignácio dr.h.c. PuDr posunovač u dráhy | 14-03-2011 20:22:05
Vážená JUDr. Mgr. A. Nádaská,mám taký pocit, že Ste ma skutočne presvedčila o Vašich skutočných kvalitách o ktorých začínam žiaľ pochybovať.Mám taký pocit, že keď nemáte Vy vždy pravdu vzplanú ohne.Už ma tá Vaša doktorská práca ani nezaujíma ,lebo asi máte vskutku vážny dôvod k tomu, že tvrdo tajíte, kde Ste doktorát získala a ešte tvrdšie to akú druhú vysokú školu Ste absolvovala.Tituly si pred meno vypisujete, ale aká škola Vám ich udelila
uchraňujete ako štátne tajomstvo.Viete čo si ľudia myslia o tituloch z Trenčianskej univerzity , z Plzeňského práva alebo obdobných "vysokých" škôl s ktoré sú pod úrovňou stredoškolského štúdia.Takže madam nevyskakujte a uveďte to.V opačnom prípade choďte do súkromnej sféry a nikto sa o Vás na týchto stránkach nebude starať a budete určite všetkým ukradnutá.
Madam, aby bolo úplne jasné, bola Ste to Vy, ktorá vzľadom na získané vzdelanie sa uchádzala o post na MsÚ v Seredi.
cepenan | 14-03-2011 20:09:44
beriem spat teraz som si to lepsie precital
anonym | 14-03-2011 20:05:35
dementa zo seba robis len ty sam, kedze pan majko nazval individuom - nemenovanu sefku z vychodu , co ste vy dvaja s j.f. na rovnakej urovni naladeni doteraz nedokazali pochopit
cepenan | 14-03-2011 19:57:23
pan majko si o mne mysli ze som dement lebo som napisal tak jak my narastol moj seredsky jazyk!ale lepsie je tu pisat sladke recicky a pozerat sa ako nas tu ojebav.ju...
Registrovaný JUDr. Mgr. Alexandra Nádaská JUDr. Mgr. Alexandra Nádaská | 14-03-2011 18:39:39
ad: anonym | 14-03-2011 16:32:10
Pán prednosta zdôrazňoval, že šancu majú aj čerství absolventi. Nemyslím si, že na MsÚ každý vedúci začínal ako profesionál, zvlášť podaktorí nemali ani len to vzdelanie. Minúť čas zaučením kvalitného a vzdelaného človeka sa môže mestu niekoľkokrát pozitívne vrátiť. To "miesto na doštudovanie" je v každej práci od predavačky po generálneho riaditeľa. Zvlášť ak vieme ako úrady v štátnej správe a samospráve fungujú po odbornej stránke (napr. v Sociálnej poisťovni nikdy nič nevedia, veď to behanie po úradoch, kde Vás posielajú od dverí k dverám, isto každý pozná).
Čo sa týka opäť tých nešťastných titulov, práve v súčasnom svete sa nosia, vážne neviem o tom, že ich človek má a nepíše si ich, práve naopak, píšu si ich aj tí čo ich nemajú (viď exposlanec). Je to každého osobná vec a to najnepodstatnejšie v mojom článku.

ad: dr.ing. | 14-03-2011 16:44:36
Chcem len poznamenať, neviem aké máte Vy vysoké školy, ale komunizmus u nás nikdy nebol, iba socializmus s vedúcou KSČ. Myslím si, že komentáre na internete nie sú určite psychickou záťažou psychicky zdravých ľudí.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 14-03-2011 18:19:02
V poriadku, nic sa nedeje.
j.f. | 14-03-2011 17:53:11
P.Majko sorry, tentokrat mi ubehol obraz. zaplo mi to az teraz.:)
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 14-03-2011 16:53:30
j.f. - evidentne nevysielame na rovnakej frekvencii. Stava sa...
dr.ing. | 14-03-2011 16:44:36
Slečna ja som si Vám skutočne nelustroval, len som prebehol zoznam absolventov a nenapadlo ma, že Ste absolvovala školu až v septembri. Skúška resp. štátnica hore dole, dnes sa v tom žiadny problém ako za socíku nehľadá.A je to v poriadku. Neviem prečo sa Vás to tak strašne dotklo, kto sa pustí do verejnej diskusie akoby poškodený postupom pracovníkmi štátnej správy resp. samosprávy, musí byť pripravený aj nepríjemné otázky. Nejedná sa o žiadne urážky. Raz Ste začala boj, treba do dobojovať minimálne do 12 kola.
Prosím Vás,kde Ste robila rigo? Rád si ho na internete prečítam.To len tak pre seba.A ako sa volá tá druhá vysoká škola ktorú Ste absolvovala? Aj mňa sa to môžte kľudne opýtať aj ja Vám odpoviem bez akýchkoľvek problémov.A nebudem v tom vidieť žiadnu zákernosť.Viete, ak sa mladí ľudia chcú presadiť sa vedúcich funkciach musia uniesť podstatne vyššiu psychickú záťaž.To len za komunizmu boli otázky pre funkcionárov absolútne neprípustné. A keď boli, tak vopred dohodnuté.
Vy si to určite pamätať nemôžete, ale Vaši rodičia určite.
Najpodstatnejšie je však to, že Ste dokázala skutočne "rozfofrovať" diskuziu, aká tu už dávno nebola. A ani asi nebude.AJ v tomto vidím zmysel Vašeho príspevku a v prípade, že sa aspoň čiastočne preukáže oprávnenosť a opodstatnenosť Vášho postupu bude to Vaša jednoznačná výhra
pred minimálne 2445 čitateľmi . Koľkože potreboval pán primátor hlasov aby vyhral voľby. Takže ať Vám to odsýpa.
j.f. | 14-03-2011 16:39:43
P.Majko nie som natolko inteligentny, aby som sa neurazil, ale ten konkretny postrech, ktory napisal bol aspon k veci. na FB by som dal palec hore. a individum som samozrejme aj ja.
anonym | 14-03-2011 16:32:10
Milá JUDr. Mgr. Nádaská,
nejdem hodnotiť transparentnosť výberového konania z dôvodu neúčasti na ňom ale dovolím si namietať v oblasti vhodnosti zvolenia otázok v prijímacích testoch.
Mne sa zdá, že ste si pomýlili prijímací pohovor advokátskeho koncipienta s pohovorom na miesto vedúceho (riadiaceho) pracovníka. Na vysvetlenie uvediem, že pri prijímaní koncipienta sa zohľadňuje to, že je vo svojom odbore začiatočník a že náležitú prax a vedomosti získa časom,čo sa náležite odzrkadluje v jeho finančnom ohodnotení. Dúfam,že sa zhodneme, že vedúci riadiaci pracovník musí mať v danej oblasti minimálne náležité vedomosti. Tu skutočne nie je priestor na doštudovanie. (napr. aby šéf oddelenia školstva nevedel, aké typy financovania školstvo má a čo to detailne znamená, resp. šéf oddelenia kultúry nevedel, aké kultúrne pamiatky v Seredi máme, je absurdné.) Takže Vaše komentáre v danej oblasti sú neracionálne.

Čo sa týka titulov, vo všetkej úcte k Vám, v súčasnom profesionálnom svete sa tituly nenosia, svoju schopnosť musíme všetci dokazovať vedomosťami uplatanenými v praxi.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 14-03-2011 15:58:47
Z Vasho prispevku nepovazujem za individuum cepenana...
j.f. | 14-03-2011 15:49:31
vystihol to aj ked vulgarne...
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 14-03-2011 15:45:56
j.f. | 14-03-2011 15:33:07 | - prosim meno toho individua do diskusie na SOL netahajte. Dakujem.
j.f. | 14-03-2011 15:33:07
cepenan podla mna si vystihol podstatu uplne. aj ked slovnikom n.mojsejovej, ale pre pochopenie uplne na jednotku a suhlasim.
anonymus | 14-03-2011 12:21:22
Pardon!:cepenan
anonymus | 13-03-2011 23:45:05
Pri vsetkej ucte k seredonline...musim povedat ze jediny kto tu vykrikol ze :"Cisar je nahy"(Cisarove nove saty)..aj ked dost vulgarne je "seredan"kazdy nech si urobi nazor sam...
Registrovaný JUDr. Mgr. Alexandra Nádaská JUDr. Mgr. Alexandra Nádaská | 13-03-2011 22:55:49
ad anonym | 13-03-2011 21:46:44
Oceňujem Vašu snahu lustrovať v zozname absolventov PFUK, avšak zoznam obsahuje mená absolventov, ktorí skončili do 30.6. 2006, ja som školu ukončila 26.9. 2006 a titl JUDr. až v roku 2009. Druhú školu som ukončila v roku 2010.
Čudujem sa však enormnému záujmu o nepodstatné veci.
Robo Horvath | 13-03-2011 21:50:25
Miloš, možno by pomohlo napr. okno pre primátora,kde by sme mohli dávať otázky a dočkať sa aj cez SOL odpovede.
anonym | 13-03-2011 21:46:44
Takže milá Saša, keď raz niečo hodíne na int. tak to majte aspoň overené.Jedinej osobe ženského pohlavia priezviskom Nádaská ale krstným menom Zuzana /nie Alexandra/ bol udelený v roku 2005 titul doktorky práv.....
Alebo žeby sa mýlil portál UK??? Aj to je možné. Na Slovensku je možné všetko.Chcem zdôrazniť, že toto sa vôbec netýka problematiky výberového konania, ale týka sa len Vašeho písomného vyjadrenia k veci.Takže nechajte na pani Nádaskú čo sem napíše, alebo nenapíše.
Evita | 13-03-2011 21:40:26
Čítať s porozumením sa tomu hovorí na školách, takže tu tých titulovaných s komentármi je dosť, doporučila by som si prečítať ešte raz článok a pozrieť si komentár pani Márie z dňa 13. 03. 2011 o 14.40 kde veľmi správne položila otázky, takže ako tomu hovoria mladí bingo alebo prst hore, riešite tu tituly, trestné oznámenie a iné, veľmi úbohé od niektorých ľudí. Výberové konania sú vždy len divadielka a súdiť, že za komunizmu sa získavali vysoké školy veľmi ľahko, tak zrejme nežijete v realite vážený prispievateľ, vám nič nehovorí napr. trenčianska vysoká škola, detašované pracoviska UK Bratislava právo, niet čo komentovať zrejme.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 13-03-2011 20:57:50
zvonar | 13-03-2011 19:24:30 | -suhlasim s Vasim nazorom. Ak mate zaujem, kontaktujte ma prosim na e-mail: majko@majko.sk, alebo telefonicky 0907 277 777. Dakujem.
anonym | 13-03-2011 20:41:08
MIlá Saša, pokiaľ si flustrovaná, tak si píš s Eskimákmi. Určite si s nimi porozumieš.Na tú druhú vyšku som sa pýtal len preto, aby som si vedel ujasniť,či štúdium aj na druhej škole by eventuálne súviselo s jej budúcim postom.Dnes sa totižto nedá učiť za pochodu ako za súdruhov komunistov.Na miesto si musí sadnúť erudovaný odborník ak Ti to nedošlo.
Keď mám za dr. Nádaškú zabojovať, snáď mám nato právo.Keď o to nestojí, určite to sem napíše že nepotrebuje podporu
a tým pádom je po funuse.Mám tiež doktorský a inžiniersky titul, ale to ma ešte nestavia do istej pozície gen. riaditeľa banky,lebo mám technické a nie ekonomické vzdelanie. Capíto????
anonym | 13-03-2011 20:09:39
K zajtrajšiemu výberovému konaniu: Všetkým prajem veľa úspechov, zajtra sa pán Prednosta nebude určite správať arogantne, dá si na to pozor! ak sa ale tak správal, ako sa uvádza, tak je na to asi dosť svedkov! Bolo by fajn, keby niekto zo zajtrajších kandidátov na pozíciu Oddelenia financií napísal správu o konaní. Len pre porovnanie.
cepenan | 13-03-2011 20:00:44
riesite tu picov.ny a podstata sa stratila ale to je tomuto mestu uplne typicke...nech si napise vy jebl.ne aj 10titulov sak kur.a tu sa poukazuje na nieco uplne ine!keby semnu tak jednali na tom pohovore tak mu dam na p.cu a nie ze este spravia z ludi co maju skoly debilov ked vidime ze telocvikari su primatori a robia tam same stare komunisticke rapiny...
anonym | 13-03-2011 19:51:01
Načo tu niekoho zaujíma, ktoré školy autorka článku absolvovala? Aký to má význam? Pokiaľ niekto nejde spochybniť získanie jej titulov, tak to naozaj nikoho nemusí zaujímať.
saša | 13-03-2011 19:48:19
a ešte by som chcela dodať, že evidentne podaktorí nepochopili podstatu tohto článku, v ktorom ide v prvom rade o arogantné chovanie pána prednostu a nie o to koľko titulov slečna Nádaská má a taktiež vôbec nejde o to, že nepostúpila do ďalšieho kola. Tak prosím Vás čítajte poriadne, pretože niektoré komentáre sú fakt stupidné a veľmi trápne. A okrem toho je každého osobná vec, či si tituly uvedie alebo nie. Ja mám len Bc. a nevidím dôvod, prečo by som si tento titul nemala uvádzať.
saša | 13-03-2011 19:40:45
no milý anonym ak ti chýba len ku šťastiu vedieť to aké školy ma slečna Nádaská skončené tak je to právo na Komenského univerzite a ďalšia škola je myslím politológia na Trnavskej univrezite. Rigoróznu skúšku neviem kde presne robila ale snáď ti aspoň toto bude stačiť ku kludnému spánku. Verím tomu, že keby bola slečna Nádaská prihlasená tak ti na to odpovie aj ona sama.
zvonar | 13-03-2011 19:24:30
Zacina to tu sklzat do formatu Seherezady, co komercnemu mediu nemusi prekazat, ale...

Poznam aj prednostu aj autorku clanku a nebudem komentovat ani jedneho ani druheho...komentovanie autorkinych titulov je jalove, ja mam jeden titul a pouzivam ho len v uradnom styku...kazdy ho mozeme pouzivat alebo nepouzivat...horeuvedena kombinaciu titulov je mi smiesna, ale to je len moj bezvyznamny nazor, je to vec cloveka.

Clanok je silny a myslim, ze je tu viacero otazok vyvolavajucich faktov...KTO ich zodpovie a KDE?

Vacsina z nas byvajucich v tomto "zaujimavom" mestecku a vidiacich si dalej od predpazenych ruk sa nadejala, ze prisla garnitura, ktora to tu konecne "prekope". Zacalo sa to celkom pekne a myslim, ze ak sa rube les, lietaju triesky a pridu aj kauzicky.

PODSTATA: chyba tu pravidelny feedback o diani v meste zo strany mesta...SoL ma potencial vyrobit a priniest zaujimave a validne informacie spojene s implementovanymi nazormi obcanov, ktorych tu je vagon...PRECO nic taketo este nemame? Zijeme informacnu dobu a nemat dnes informacie znamena nabalovanie domnienok a drbov
anonym | 13-03-2011 19:10:01
No chýba mi tu stále odpoveď občianky Nádaskej s uvedením názvu dvoch vysokých škôl ktoré absolvovala, lebo inak to naozaj vytvorí nedobrú atmosféru pre tých, ktorí sa ju rozhodli/ vrátane mňa/ tvrdo podporiť v jej boji proti Sereďským veterným mlynom.JUDr. Spišiak tiež čosi vravel o vyčistení Augiášovho chlieva, nikto mu neveril a zrazu stal sa v Seredi zázrak. To by bol gól ak by to pokračoalo čistením MsÚ v Seredi od nekompetentných nominantov rodnej strany a vlády eventuálne Národného frontu.
A BUDE POKOJ | 13-03-2011 19:08:33
Neviem ale zdá sa mi že zo všetkých prihlásených ktorý splnaju kvalifikáciu na dané miesto nech sa jeden vyberie žrebom.Samozrejme pod dohladom notára a bude pokoj.Rozhodne náhoda,šťastie nikto nebude ukrivdený ani zvýhodnený a všetci budu spokojný a šťastný.Ved žijeme v Kocurkove tak prečo to nespraviť takto?Preslávili sme sa už inými raritami, toto bude ešte tá najmenšia.
Blondie | 13-03-2011 18:03:52
pani Nádaská, klobúk dolu pred vašou otvorenosťou a odvahou zverejniť názor
Mária | 13-03-2011 17:31:44
tiez si vazim p. Nadasku, vacsina nespokojencov totiz casto zostava mlcat.

ti papalasi vo vedeni mesta musia vediet, ze zakony a pravidla slusnoti platia aj pre nich a nie len pred volbami.

rodinkarstvo a arogancia moci ocividna pretrvava v nasom meste nadalej.
Eva | 13-03-2011 17:02:11
JUDr.Nádaská opisovala priebeh výberového konania,nepoznám ju , ale vážim si ju pre jej odvahu.Ak vyhrá ten človek o ktorom sa v meste hovorí , nemusel prednosta okolo výberového konania robiť taký cirkus.
anonym | 13-03-2011 16:05:59
Mária máš smolu.Pracovníci MsÚ sa tu pretrčali hlavne pred voľbamy,teraz o nás (až na 3-4)už nemajú záujem.S tým športovým úspechom v Seredi je to vidieť na hlavnej stránke mesta Seredˇ. Sú tam "aktuálne" výsledky a tabulky spred 3-4 rokov...
Mária | 13-03-2011 14:40:39
Pán prednosta MsNV na tomto diskusnom fóre bolo vznesených dosť podnetov na ktoré by ste zrejme mal ako zástupca mesta verejne odpovedať- (11.03.2001) výberové konania:

-bol porušený zákonný postup o vyhlásení a priebehu výberového konania ? Nehrozí, že ho niekto môže spochybniť?

-upravil ste zmeny pravidiel výberového konania v jeho priebehu? ďalšie kolá, termíny, kritériá hodnotenia, je to v súlade so zákonom?

- vysvetlite prosím kritiku o Vašom chovaní voči uchádzačom?

- želáte si naozaj kvalifikovaných mladých ľudí na mestskom úrade?

- aký je Váš rodinný vzťah k uchádzačom konania, čo postúpili do ďalšieho kola?

- Je pravda, že popri práce prednostu zastávate aj iný post v súkromnej firme? Ako to zvládate?

dakujem za odpovede

Seredcanka Maria
anonym | 13-03-2011 12:46:06
pre ja: Neviem, či zmyslom článku sl.Nádaskej je všímať si jej osobu. Mne je ona ukradnutá, ale zmysel po tejto trápnej diskusii mizne. Nejde tu o tituly, nejde tu o absolventov, ktorým sa neopdarilo preraziť. Veď tu ide o princíp, arogancia je mestu typická, väčšina zamestnancov sa správa akoby nad nich nebolo, niečo chcete vybaviť a narazíte na solitér, prípadne vylúskané tekvicové jadierka. A teraz ešte aj arogancia samotného nového prednostu, ktorý je tam krátko a určite tiež nevie všetko, čo sa týka jeho oboru. ale má na to ľudí, ktorí mu, pravdepodobne, pomôžu. Otázka je, či by pomohli zamestnanci z Odboru školstva... novému nezabehnutému riaditeľovi. Tak buďte radi, že ste sa tam nedostali. tieto diskusie sú fakt niekedy zarážajúce, ľudia na seba útočia a vyvolávajú konflikty. Veď to je zbytočné, na každého raz príde, žiaľ, ale pravidlo platí!
Igor Lehocký | 13-03-2011 12:44:59
To čo som pokladal za potrebné a vhodné uviesť som uviedol. Nadpis článku znie: "Výberové konanie na MsÚ v Seredi 2011" a podstata článku mieri na spôsob jeho vykonania a vystupovanie niektorých osôb počas výberového konania, ktoré potvrdili vo svojich príspevkoch ďalší uchádzači. Bolo by namieste prečítať si vyjadrenia primátora a ostatných dotknutých osôb. Prekálačky o tituloch niektorých anonymov bez titulov, to je naozaj úctyhodná fuška...
anonym | 13-03-2011 12:32:44
Pán Lehocký, hádam Vás nemrzí, že ste k tomu nemali čo povedať... :-)
volič | 13-03-2011 12:29:32
p.Lehocký,nemudrujte tu čo by ste zmazali,berte to ako fakt,že všetko so všetkým nejako súvisí.
Ja tiež poznám jedného človeka čo sa určitý čas pohrával s titulom Ing. dokonca je niekoľko rokov poslanec,predseda komisie atd. atd. no proste otrasné niečo bez chrbtovej kosti tak,že slušnému voličovi je z toho na vracanie.
ja | 13-03-2011 12:27:06
Povedzme si to na rovinu. Slecna nespravila tzv. pohovor na danu funkciu tak si to vykompenzovala napisanim tohto blogu kde svoje pocity nazyva FAKTY. Ja vam neberem ze mate VS majte aj 5 VS pre mna za mna. Ale treba mat aj sebeuctu a hlavne hrdost. Nemozete vsade ocakavat len preto ze mate pravnicku fakultu ktoru podotykam mam aj ja (TT) Vas budu s fanfarou ocakavat.
A to ze MsÚ sa zachovalo tak ako sa zachovalo je zas Vas pohlad na vec. Rad by som si vypocul aj druhu stranu a az potom by sa dal vyvodit kazdeho osobny nazor.

Osobne si zatial myslim ze na MsÚ vyhrala zvyklost a zapracovanost. A pokial s niekym pracujete uz dlhsiu dobu a mate medzi sebou dobre pracovne vztahy tak bol by clovek hlupy aby to menil.
anonym | 13-03-2011 12:23:44
Prosím neberte ma ako provokatéra, dokázať súdruhom na MsNV že všetko nerobia kóšer bude asi ťažko.Chce to veľa sily, ale aj odvahy.Čistú myseľ , čisté ruky, presne ako to tvrdil veľký Félix. Aby tu malo vlastne zmysel ďalej diskutovať a niečo preukazovať je potrebná jedna vec. Prosím občianku Nádaskú, nech zverejní názov tých dvoch vysokých škôl ktoré absolvovala, kedy a kde robila rigo a potom bude tóčo samo na MÚ Sereď.
Igor Lehocký | 13-03-2011 12:07:02
Je tu 27 príspevkov, ktoré sú absolútne mimo podstaty článku. Hotová katastrofa, keď sa stretnú dve povahy, ktoré chcú mať za každú cenu posledné slovo a svoju pravdu navrch. Všetky anonymné príspevky podobného charakteru by som zmazal, lebo patria na pokec alebo do krčmy k pivu.
bebe | 13-03-2011 12:05:35
1:0 pre vás!! A teraz sa venujme článku - prehral som a odchádzam porazený...ale nedá mi jedna skutočnosť v článku uvedená - pani Nádaská je veľká patriotka a Sereď je jej srdcu blízka. Ako to, že taký patriot nemá ani tušenia o úspechoch sereďského športu?

To vaše oznámenie, ktoré ste dostala, by som ako pozvánku chápal, keďže ste ním bola oboznámená s miestom a dátumom konania pohovoru. Keď vám takéto skutočnosti boli doručené, tak ste asi prizvaná na výberové konanie či nie (teda ste splnili všetky podmienky udané v zákone)? A druhá vec, v oznámení/pozvánke bolo výslovne uvedené, že dva dni pred konaním výberového konania budete oboznámená s ďalšími skutočnosťami.
anonym | 13-03-2011 11:56:27
Na stránke Ministerstva školstva SR je k dispozícii metodické usmernenie, v ktorom sú nejaké info o používaní akademických titulov, koho to zaujíma, pozrite si:

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/MUSM/20071218_MU_k_pouzivaniu_titulov_a_oznaceni_funkcii.pdf
tak | 13-03-2011 11:54:51
Tak a je to vonku. Už vieme, čo sa šušká, kto bude víťazom.
bebe | 13-03-2011 11:50:57
všetko dohromady? Tak počúvam čo sa mi pletie alebo ti došli argumenty?
bebe | 13-03-2011 11:50:30
Tvoj príspevok 11:43:07 tak vyznel, prepáč ak som ťa urazil
anonym | 13-03-2011 11:49:02
Začína sa ti to pliesť všetko dohromady. Prajem ti dobrú chuť k nedeľňajšiemu obedu. :-)
bebe | 13-03-2011 11:48:23
Nie som pracovník MsÚ ani sa nechystám. A iróniu používam preto, lebo väčšina z vás sa vie len sťažovať, hádať a druhých presviedčať o svojich pravdách. Nekomentujem tu vaše názory, aj keď v mnohom pravdivé, ale niektoré (teraz) vaše perly by ste si mohli nechať doma pod poduškou...
anonym | 13-03-2011 11:47:31
Písal so niekde, že právne normy podliehajú morálnym normám..? Nehádaj sa sám so sebou.
bebe | 13-03-2011 11:46:39
Niektoré morálne normy sú pre ľudí dôležitejšie ako tie právne, právna norma samozrejme nemôže byť pod morálnou, ale keď idete na WC,na ktorom je kamera, nemáte ju z morálneho hľadiska chuť zakryť?
anonym | 13-03-2011 11:45:52
Keď chceš so mnou rovnocenne rozprávať o právnych normách, iróniu si nechaj doma. Ak nedokážeš presvedčiť argumentami a znalosťami, začneš sa vyhovárať na iróniu. Venuj sa tomu, čomu rozumieš.
bebe | 13-03-2011 11:45:04
A odkedy právne normy podliehajú morálnym normám? Alebo dobrým mravom? Koľko z vás sa rozhorčuje nad zákonom, ktorý ukladá povinnosť platiť zdravotné odvody z prenájmu bytov? Je to v súlade s morálnymi normami? Myslím že nie a nehovorte mi tu, že pletiem jablká z hruškami ;)
Robo Horvath | 13-03-2011 11:44:40
A už to začína znovu.Arogancia pracovníkov MsU.

Vážení úradníci MsU,uvedomte si už konečne,že ste platení z našich daní a poplatkov a že ste tu pre nás.Na svoje rozhodnutia sa nepozerajte len cez zákon,ale skúste do nich vložiť aj trochu ľudskosti a pochopenia.
bebe | 13-03-2011 11:43:39
Norma, ktorú spomínam neexistuje, a ak nevieš prečítať iróniu v mojich písmenách...

Ide mi len o to, že nijaký normálny človek si dva tituly proste nenapíše. Robia to fakt len ľudia čo sa chcú ukázať a pretŕčať že oni majú dve školy a ostatní im môžu len päty lízať a oni sú predurčení vo všetkých výberových konaniach aby zastávali najdôležitejšie posty...Ja som to pozoroval len u ľudí, ktorí si o sebe mysleli, že nad nich nie je, rôzni inžinierikovia, samozvaní doktori práva z pofidérnych vysokých škôl a pologramotný blbci, čo si svoje vzdelanie kúpili v roku 83 za klobásky a mlieko z rodinného hospodárstva...
pre bebe | 13-03-2011 11:43:07
Ak je niečo upravené právnou normou, nemôže byť rovnaká problematika upravená morálnou normou v inom znení. Veď by si to odporovalo. Rozmýšľaj.
pre bebe | 13-03-2011 11:41:16
Vidím, že perličky pokračujú :-) Morálna norma predsa nemôže byť nadriadená právnej norme. Vieš vôbec čo je morálna norma?
pre bebe | 13-03-2011 11:37:23
Inak uveď mi tú normu písania titulov pred meno, ktorú si spomínal... Možno sa nechám poučiť od človeka, ktorý svoje domnienky premieňa na fakty. :-)
anonym | 13-03-2011 11:36:59
bebe je pravdepodobne vybratý uchádzač,,, nedá sa to ani čítať.škoda, sl. Nádaská, že tieto noviny síce poukážu na problém, ale aj tak to skončí niekde v poslednom šuplíku...nevyvodia sa dôsledky. mal by sa vyjadriť prednosta ako dotknutý človek, nie stále "hovorca", ktorého keď vyhodili z postu kontrolóra všetkých "opľúval" a teraz je rád, že je kde je...veď dôchodkový vek sa blíži, alebo žeby bol tu?!?
bebe | 13-03-2011 11:36:54
Ja som síce právne negramotný, ale ani pani doktorka nemá asi bohvieaké znalosti, keď sa len rozhorčuje a nekoná ;)
bebe | 13-03-2011 11:36:14
hovoríte tu o STN - Slovenskej Technickej Norme...áno priznávam, takáto norma je vedúcou ideou pri písaní titulov, ale morálna norma, ktorá je určite dôležitejšia, hovorí, že človek si má písať len akademicky silnejší titul, ale to vám ako právne gramotnému človeku nič nehovorí...uznávam svoju chybu, ale keby som mal aj 4 vysoké školy a každú s iným titulom, napíšem si určite len ten najsilnejší, aby si ma tu ľudia nemuseli doberať ;)
pre bebe | 13-03-2011 11:33:16
Bolo by vhodné, aby si ty ako právne negramotný človek neradil vyštudovanej právničke, aké kroky má podniknúť. Nerob si hanbu.
pre bebe | 13-03-2011 11:31:06
Skôr lež začneš mudrovať o niečom, o čom nemáš páru, aspoň si niečo prečítaj. Takže norma STN 01 6910 hovorí nasledovne: Ak je pred menom viac titulov, neskôr získané tituly sa píšu pred skôr získanými titulmi. Akademicko-vedecký titul Dr. sa píše pred skôr získaným akademickým titulom. Teda v prípade sl. Nádaskej je poradie titulov JUDr. Mgr. Vyplýva ti z tohoto, že titul z druhej vysokej školy sa neuvádza? Prečo svoje mylné domnienky prezentuješ ako fakty?
bebe | 13-03-2011 11:30:58
Pane bože...ak máte pocit, že tam vyberajú ľudí dopredu tak konajte! Aha, nemáte dôkazy? Bojíte sa? Tak načo sem vypisujete, že sa niečo deje keď to nechcete riešiť?
bebe | 13-03-2011 11:27:54
Ja nemám žiadne pocity :) ja len reagujem na nezmyselný článok a na rozhorčovanie pani doktorky, ktorá si ani nevie poriadne napísať titul pred meno. Každý takýto blog musí mať výstup, nejaký zmysel alebo podnet na niečo. Tu vidím len rozhorčenie niekoho, kto nezvládol výberové konanie, lebo pohorel na otázkach v teste. Keby som mal pri každom neúspechu napísať blog, tak internet sa mnou len hemží.

O trestných činoch sa tu popísalo v komentároch, tak je len odporúčam slečne či pani Nádaskej, aby konala, keď má pocit krivdy...a ako právnička by mala vedieť, aké kroky má podniknúť...
anonym | 13-03-2011 11:25:01
Ja chcem len povedať jedno.Všetci riešite tituly.Podstata problému vám uniká. Ľudia na vedúce miesta sú vybratí dopredu!Poslanci sa hlásili do komisií ako im vyhovovalo.Nie je to vôbec čisté.Prečo teda napr. na výberové konania v pondelok nepustí mesto nejakých nestranných pozorovateľov?Hocikoho, kto by nemohol zasahovať len by sa díval na to či otázky v pohovore boli uchádzačom dávané rovnako a nebolo vyberané podľa sympatií a kamarátstva! V pondelok je na to šasnca.
lucia | 13-03-2011 11:24:06
zaujimava diskusia. nerozumiem vedeniu mesta, preco robi formalne chyby pri tak jednoduchom prostupe, ako je vyberove konanie upravene v zakone - ved to predsa moze neskor ktorykolvek nespokojný uchadzac spochybnit.

Nesplnili si ocividne casove lehoty vyhlasene vo vyberovom konani, menia kritériá v jeho priebehu a zjavne im neprekaza, ze jedna z vybraných kandidátok je setranica pana prenostu.... drzim palce ostaným dvom uchadzackam!
pre bebe | 13-03-2011 11:22:21
Ten pocit, že prišlo k spáchaniu trestného činu, máš ty. Nie sl. Nádaská. Čítaj príspevky postupne, chronologicky a podľa toho potom reaguj.
bebe | 13-03-2011 10:56:36
A pani Nádaská (neoslovím vás titulom, neviem si vybrať) - ak máte pocit, že došlo k porušeniu zákona a toto porušenie má znaky trestného činu, máme inštitúty, ktoré sa volajú Polícia a Prokuratúra, kde môžte pokojne podať Trestné oznámenie. Len neviem, o aký trestný čin by sa malo jednať, keďže ťažké, resp. neprimerané otázky v teste vo výberovom konaní asi Trestným činom nebudú. Ak máte pocit, že prednosta konal korupčne alebo ste videla náznaky toho, že pobral od niektorého z uchádzačov úplatok, OO PZ Sereď sa nachádza na Pekárskej ulici č. 3.
bebe | 13-03-2011 10:46:22
Chcem len podotknúť, že aj keď má človek dve vysoké školy, a jednu skončí s titulom JUDr. a druhú s Mgr., uvádza sa akademicky silnejší titul, teda JUDr., titul z druhej vysokej školy sa neuvádza, aspoň tak káže norma písania titulov pred meno :) Ak máte aj 10 vysokých škôl, máte na to CV, aby ste si ich tam zapísali...
anonym | 13-03-2011 10:44:02
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pozná vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, II. stupňa, III. stupňa... Ale nie vyššie, nižšie a podobne. Netreba si pliesť pojmy z vysokoškolského zákona s pojmami zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tam sa hovorí napr. o úplnom strednom všeobecnom vzdelaní (vyššie sekundárne), vyššom odbornom vzdelaní (postsekundárne alebo terciárne), vyššom odbornom štúdiu (pomaturitné štúdium), nižšom strednom odbornom vzdelaní, atď. Sú to asi také chyby ako keď niekto povie, že na strednej škole majú profesorov. Neuveriteľné ako si niekto prisvojí takýto titul na strednej škole. Detaily treba rozlišovať.
anonym | 13-03-2011 10:23:18
sorry, ale čo sa šušká? veď to povedzme nahlas. Výberové konanie prebehlo presne tak,ako uviedla Saša. Nejde tu o to, kto postúpil do užšieho výberu a kto nie. Aj otázky boli podľa mňa z 80% ok. Problém je v tom, že uchádzači nemali rovnakú východziu pozíciu. Dnes už vieme odpoveď na všetky otázky, lebo všetko je v zákonoch, na nete. Ale tých zákonov je množstvo a keď s tým nerobíte, tak nemáte potuchy, do ktorého sa pozrieť, ktorý by bol pravý. ale to všetko je jedno. Neospravedlniteľné je naozaj správanie sa prednostu. človek tak veril, že predsa len sa blížia lepšie časy a všetko, čo tak prezentujú ako zmenu, naozaj príde. Žiaľ, omyl. Prednosta bol arogantný a to je ten problém. Nakoniec aj jeho reakcia na otázky typu: "Asi by som ani ja nevedel odpovede na všetky otázky," bola nemiestna. A nemyslím, že uchádzači sa sťažujú, že neprešli a nestali sa z nich vedúci odboru, nakoniec to môže byť vždy iba jeden, ale vôbec sa nečudujem všetkým tým negatívnym reakciám na prejav prednostu, ako viedol výberové konanie. Dajte mladým šancu, to jediné k tomu!!!
Igor Lehocký | 13-03-2011 09:59:23
Pán Loffler, nie každé porušenie zákona znamená zároveň, že bol spáchaný trestný čin alebo priestupok.
Michal | 13-03-2011 09:51:47
Slečna Nádaská vo svojom článu nekritizovala to, že sa nedostala do druhého kola, ale to, ako sa s uchádzačmi jednalo a ako to celé prebehlo. A výsledky športu. Zajtra pôjdem na stránku sereďského športu a hneď som oboznámený. Ak toto je kritérium, tak je to úbohé. Výsledky si vie nájsť aj človek s nedokončeným základným vzdelaním. Keby chceli napríklad znalosť cudzích jazykov, to by sa ešte dalo pochopiť. Ale výsledky športu, ktoré sa každý rok alebo aj skôr menia? Podľa toho, ako to prebehlo, (súdiac aj podľa reakcií uchádzačov) a čo sa šušká, tak to vytvára dojem, že je už asi rozhodnuté. A nebude to doterajšia vedúca. A tí, ktorí kritizujú článok a nepochopili čo sa v ňom píše. Prečítajte si ho znovu a ak to nepomôže tak ešte raz a ešte raz a dokola. Až kým nepochopíte, že sa kritizuje správanie vedúceho a priebeh výberového konania, pri ktorom bol pravdepodobne porušený zákon.
pre anonym | 13-03-2011 09:40:59 | 13-03-2011 09:49:15
pravnicke vzdelanie nizsieho stupna : Bc., Mgr. ... ja mu celkom pekne rozumiem
anonym | 13-03-2011 09:40:59
Právnické vzdelanie vyššieho stupňa... To je čo? Niektorí tu máte fakt kompetentné hlášky. Pán Loffler, poraďte o aký trestný čin by sa malo jednať.
Registrovaný Daniel Loffler Daniel Loffler | 13-03-2011 09:06:51
vidim p. Nadaska, ze ste moj prispevok absolutne nepochopili, preto to poviem inak: "suhlasim s kritikou, nesuhlasim s formou". Kezde ste JUDr. mate zrejme pravnicke vzdelanie a vyssieho stupna. Ak mate teda podozrenie, ze bol poruseny zakon, preco nepodate trestne oznamenie???
btw: ak napisete verejne clanok, musite na neho ocakavat aj negativne reakcie. Nie len to, ze vas ludia budu velebit za to, ze kritizujete MsU.
anonym | 13-03-2011 08:32:48
Judr. Nádaská má pravdu, doteraz na jednom z oddelení šéfovala niekoľko rokov pracovníčka pomaly od maturity,teda so stredoškolským vzdelením, a teraz majú neuveriteľné nároky a požiadavky. Kto má skutočný záujem o prácu, sám v sebe nájde spôsob ako sa so získanou pozícou profesionálne stotožniť a byť dobrý.
anonym | 12-03-2011 23:52:12
Ďakujem pani Nádaskej za uverejnenie článku. Prihlásil som sa na výberové konanie 14.3. ale veľmi vážne uvažujem nad tým, že radšej strávim čas oveľa užitočnejšie, ako na nejakej fraške a pôjdem radšej do divadla ako na MsU.
volič | 12-03-2011 23:00:19
A čo keď to naozaj nieje na MsU všetko v poriadku? Ja mam tiež dojem že sa tam nejako čudne šachuje. Treba sa naozaj vrátiť na čistý chodník a nechodiť po blate.Na začiatok,skúste si preveriť bezúhonnosť predsedov komisii,či
anonym | 12-03-2011 22:39:22
darinka,

na taketo posty a vyberove konania do mestskeho uradu sa schopni ludia (az na vynimky ani neprihlasia), bol by to krok vzad
Marta Bauer | 12-03-2011 22:38:16
Autorka článku predsa nepísala o tom, že mala vyhrať. Článok bol úplne o niečom inom. Tak to dopadne väčšinou, keď zmeníte komentovať môžu z registrovaní menom za všetci.
darina | 12-03-2011 22:10:58
je mi ľúto, že väčšina ľudí nepochopila článok slečny Nádaskej, ktorá len poukázala na nekorektné výberové konanie. Jednak, že nedodržali zákonom stanovených sedem dní a jednak pri vyhlasovaní v mestskom rozhlase chceli flexibilného človeka s organizačnými s manažerskými schopnosťami. Mali vyhlásiť, že chcú človeka, ktorý ma aj neviem koľko rokov praxe.Ale ide tu hlavne o správanie pána prednostu pri tomto výberovom konaní. V žiadnom prípade si nemal dovoliť byť arogantný voči uchadzačom o zamestnanie.
Keď chceli niekoho s praxou, tak absolventov nemali na tento pohovor ani pozývať a keď ich už pozvali, tak v žiadnom prípade ich neurážať. Ak majú na tých pozíciach odborníkov, prečo robili výberové konanie? Lebo podľa toho čo som si doteraz prečítala a počula, do úzkeho kruhu sa dostali len zamestnanci MU.Po prečítaní príspevkov je úplne jasné, že pán starosta aj so svojími podriadenými z tohto výberového konania spravili úplnu frašku. Prosím, nabudúce tam dajte človeka, ktorý vie jednať s uchádzačmi o zamestanie a nie je arogantný
anonym | 12-03-2011 21:53:12
Vsetci schopni vysokoskolsky vzdelani ludia vedia, ze samotitulovanie a vnucovanie sa su uplne zbytocne, clovek ktory nieco dokazal nepotrebuje titulovat sa.

Zaujimave je ze v uspesnych firmach sa nikto netituluje naopak ludia co su neuspesni strkaju tituly vsade.

A tesim sa na gramaticke chyby ktore najdete :-)
pre anonym | 12-03-2011 21:09:28 | 12-03-2011 21:41:46
Do zakladnej skoly sa za preklep nemusi nikto vracat, rovnako ani cudzinec ktory neovlada slovensku gramatiku, mimochodom myslel som na jedneho cloveka cize neschopny je v poriadku a v tom je Vas problem Judr.anonym, vidite len to co je napisane a tym ste obmedzeny, keby som vratil tituly potesili by sa otitulovani neschopaci co sa chcu zasit v statnom sektore a keby sme ich takto povracali vsetci mozno by uspesne firmy radsej otitulovanych co by ostali ani nezamestnali ;-)
anonym | 12-03-2011 21:31:46
ja stale nechapem kde bere autor tu istotu ze prave on by mal byt zvoleny do FUNKCIE. Poznam XX ludi co maju VS ale nemaju tu schopnost nieco riadit. To ze mate VS neznamena ze ste inteligentnejsia ako ludia co vysoku skolu nemaju :) Ja som tak tiez bol na par pohovoroch v minulosti a ked ma neprijali tak som nenapisal o tom clanok ....
A kedze ste sa hlasili na danu funkciu tak by sa patrilo byt zainteresovany aj do sportu a nie vraviet teraz ze to by ste sa potom do toho dostali. Ani na komentatora sportoveho podujatia (futbal,hokej) nepride uchadzac s tym ze casom sa do toho dostane.
Registrovaný JUDr. Mgr. Alexandra Nádaská JUDr. Mgr. Alexandra Nádaská | 12-03-2011 21:21:50
ad: bez titulu | 12-03-2011 21:14:09
Na podobné vyjadrenia už nebudem reagovať, čo stále koho dráždia moje tituly. Napíšem článok a príde mi reakcia na moje registračné údaje.. Keby ich mal niekto aj 5, nenapadne ma písať si o ňom, prečo si ich tam dal/nedal atď. Inteligentný človek pochopí zmysel článku.
Ďakujem inak za všetky komentáre
bez titulu | 12-03-2011 21:14:09
ak má človek 2 tituly ešte to nezaručí, že bude mať dvere na vedúcich miestach otvorené. trochu OT: v dnešnej dobe nie je in si dávať na forach, resp. blogoch titul na registráciu. /niekedy si tým človek niečo kompenzuje/ stačí si pozrieť registráciu p. Veselického.
JUDr. Mgr. Alexandra Nádaská | 12-03-2011 21:12:31
Pán Loffler a ostatní: Nechápem, čo tu stále rozoberáte môj titul a mňa. O to vôbec nešlo a nejde. Píšem, že v oficiálnom styku neoslovím osobu inak ako pán magister, pán doktor ak titul má, takže mi tu v diskusii nemusíte písať sarkasticky pani doktorka. Keď prídem k lekárovi, poviem mu pán doktor a nie pán Mrkvička.
Čo sa týka postu vedúceho, ak tieto posty dokázali zastávať osoby bez vzdelania pomaly rovno z obchodnej akadémie (až za pochodu si 3/4 úradníkov zvýšili kvalifikáciu), tak neverím, že by to "nezmákli" šikovní vzdelaní mladí spoluobčania!! Každému šikovnému mladému človeku by stačilo sotva mesiac na zvládnutie danej problematiky. Sama mám prax vo verejnem správe, takže presne poznám ich byrokratické a zastaralé praktiky. Som jednoznačne za výmenu generácie. Stojím za mladými absolventami kvalitných škôl (nie Vysoká škola Alžbety a pod. štúdiá sociálnej práce, kde sa učia jednu A4 na skúšku). V opačnom prípade ide o status quo. Veľmi sa čudujem, že vôbec niekto nepochopil zmysel článku...
anonym | 12-03-2011 21:12:30
a este nieco: kazdopadne tie tituly bezte rychlo vratit, nech nam vzdelanym nerobite hanbu
anonym | 12-03-2011 21:09:28
pre inziniera a bakalara
prosim Vas nerobte si hanbu hlavne Vy sam, skuste si zopakovat aspon zakladnu skolu a gramatiku a potom sa zapajajte do diskusie
Inzinier aj bakalar | 12-03-2011 21:00:55
Prosim Vas nerobte nam vzdelanym ludom hanbu, toto nemyslite vazne.

Asi skocim hned na policiu zmenit obciansky preukaz kvoli titulom. Je to smiesne. Takyto ludia su vacsinou neproduktivny a ziju len z titulov. Presne takyto sa zasivaju v statnych instituaciach a som rad, ze tentoraz uprednostnili schopneho cloveka a nie nejakeho otitulovaneho neschopaka.

SMIECH
anonym | 12-03-2011 21:00:33
podaktorí článok asi nečítali poriadne ide o to, že keby mal človek čas na to, aby sa na pohovor pripravil tak si mohol pozrieť aj úspechy sereďanov v športe . . .
Registrovaný Marta Bauer Marta Bauer | 12-03-2011 20:53:13
Určite mala dať komisia možnosť prezentovať sa každému kandidátovi aspoň 20 minút, počas ktorých im pár otázok mohli položiť.
Časovo by to určite vyšlo tak či tak. Nehovoriac o tom, že neboli písomne pozvaní vybratí kandidáti 7 dní pred termínom vyberového konania, to je viacmenej divné. A dať možnosť len písomného prejavu tiež nie je nič moc. To bola vlastne písomná previerka?
Zatiaľ som z príspevkov neviem, či dobre pochopila, že druhé kolo neprebehlo v ten istý deň?
Registrovaný Daniel Loffler Daniel Loffler | 12-03-2011 20:51:44
sprvoti som sa k clanku vyjadrit nechcel, ale po precitani som dostal az kyselinu. Tolko zlce v jednom clanku... Nehnevajte sa p. JUDr. (napriek tomu, ze si nepotrpite) Nadaska, ale ked sa niekto hlasi na poziciu veduceho oddelenia skolstva... tak by mal vediet o danom odbore vsetko. Nemyslim si, ze na MsU je priestor, aby sa tam clovek ucil nieco nove, v zaujme obcanov je to, aby tam pracovali ludia vzdelani v odbore, v ktorom chcu pracovat. A otazku, ktoru ste uvadzali: uspechy v sporte. Ja som sice sportovy antitalent, ale viem, ze seredsky Floorbal je na celoslovneskej urovni, baksetbal taktiez. Tym neospravedlnujem spravanie prednostu a v tom s Vami plne suhlasim, ze sa mal spravat inak (ak sa spraval tak, ako uvadzate, kedze som nebol ucastny na vyberovom konani). Jednu vec, ktoru som ocakaval od noveho zastupitelstva a primatora bola aj viac profesionalneho a manazerskeho pristupu v komunikacii MsU vs. obcan. No na niektore veci stale cast v Seredi zrejme este nedozrel. Ale nelamem barlu, este mame 3,5 roku, hodnotit budem potom.
zvedavý | 12-03-2011 20:36:45
...ješitnosť ako vyšitá.Táto osoba tuším chcela byť aj poslankyňa, vtedy tiež metala hromy ,blesky. Zachráň sa kto môžeš, že ona si nepotrpí na titulovaní ha-ha-ha
anonym | 12-03-2011 20:20:58
autor clanku si protireci. Ale berem to tak ze treba obvinit vsetkych okolo seba kedze ste neboli vybrana na funkciu. Ked Vam uz aj vadi to ako Vas niekto oslovi do telefonu a nespomenie titul tak vazne sa necudujem ze co pohovor to krach ...
STANE SA | 12-03-2011 20:20:11
Nechcem urážať skutočne vzdelaných ludí.Ale bohužial niektorý super vysokoškoláci dokončili celé vysokoškolské študium za 1 rok.Ciže niekto získal titul a vzdelanie poctivým študiom,niekto tak trochu podvodom alebo supertalentom.Ale titul maju obidvaja.Navyše ešte z čias komunizmu ked som maturoval tak slabší spolužiaci ktorý mali problém vobec biť pripustený k maturitám sa prihlásili na vojenské vysoké školy.Kde bol velký nedostatok uchádzačov.Samozrejme zmaturovali a dokonca uspešne dokončili aj tie vojenské vysoké školy.Ciže tituly maju.Napr taký z Vysokej školy politickej- politruk.Týmto chcem poukázať na to že samotný titul ešte neznamená že dotyčný má aj ten povestný zdraví sedliacky rozum.Má len titul.Možno aj tieto rozdiely nakoniec zapríčinili že v prvej 500 ke najlepších vysokých škol nie je ani jedna Slovenská.Máme privela ludí s titulmi ale málo skutočných odborníkov.Kto bude manualne robiť ked budu mať všetci titul?Švajčiary to maju uplne naopak.Slečnu Sašu v žiadnom prípade nechcem podozrievať že si titul nezsluži ani ju uraziť.
jano | 12-03-2011 20:07:41
Ak sa niekto hlási Oddelenie školstva, rodiny, športu a kultúry v meste tak by si mal aj pozisťovať niečo o tom dôkladne sa pripraviť na pracovný pohovor. Pár som ich už absolvoval a dobre viem, že či už v súkromnej či štátnej sfére by mal mať uchádzač ako taký prehlad čím sa bude zaoberať na danej pozícií čiže aj na takú "záludnú" otázku ako bola o úspechoch Seredského športu by mal vedeť aspoň niečo napísať. Titul pred menom neni všetko...
Soňa | 12-03-2011 19:51:39
Otázky ohľadne úspechov Sereďského športu a podobne, sú otázkami na vyradenie tých, čo nemaju postúpiť. Ak sa prihlási niekto z Bojníc, do výberového konania, tak určite nemá prehľad o výsledkoch našich športovcov. Jednoducho mu touto otázku povieme, že si ho tu neželáme. Dovolím si tvrdiť, že na mieste vedúceho či vedúcej sú podstatné iné veci. Napríklad schopnosť viesť kolektív, motivovať podriadených, zvládať problémy medzi pracovníkmi, zvládnuť odbornú stránku pozície na ktorú sa človek prihlási...
Mám pocit, že ak doterajšia vedúca postúpila do druhého kolo, tak to je len a len preto, aby bol vytvorený dojem, že to bolo "férové". Som si istý, že v ďaľšom kole vypadne. Myslím, že osoba je už vybratá. Mám dojem, že na úrade sa dejú čudné veci. Pán prednosta bol úrčený už dávno predtým, ako bolo výberové konanie. Aspoň tak to vyzerá, keď pán primátor krátko po voľbách povedal, že jednou z prvých úloch ktoré ho čakajú je vymenovanie terajšieho prednostu do funkcie prednostu. Dávno pred výberovým konaním. Ďaľší zaujímavý krok bol, keď sa jeden dôchodca vzdal poslaneckého mandátu a po ňom nastúpil poslanec blízky víťazovi. Mám pocit, že za to má dnes pán dôchodca teplý flek na úrade. Intrigy, intrigy intrigy. To je to, čo
dnes vládne na niektorých nemenovaných úradoch.
anonym | 12-03-2011 19:46:09
Neviem prečo tí menej vzdelaní hneď vylúčili možnosť, že slečna Nádaská naozaj môže mať absolvované dve vysoké školy. Ale na nich to, ako napísal Ferko Mrkvička, tak pôsobí. No aspoň niečo :-)
alexandra maderkova | 12-03-2011 19:38:50
mily Ferko a anonym, ktorý pridal komentár 19.34 Saša ma skončené dve vysoké školy poznám ju osobne a hlavne určite vie ako tituly získala. Irituje ma keď niekto ide urážať človeka, o ktorom evidentne nič nevie. Každý si tu slušne vyjadruje svoj názor a si myslím, že takéto urážky na adresu slečny Nádaskej sú neni na mieste!!!!!
anonym | 12-03-2011 19:34:00
Tazko sa vyjadrovat k osobe, ktora ani nevie, ze ked ziska po rigorozke titul JUDr, titul Mgr sa uz neuvadza :-)Alebo ani nevie, ako ho ziskala??? Hlavne, ze si na nom tak zaklada...
anonym | 12-03-2011 19:30:42
Ferko Mrkvička potvrdil, že sám je menej vzdelaný človek, pretože to na neho "pôsobí", akoby dotyčná mala dve vysoké školy. Tí vzdelanejší vedia, že naozaj má dve vysoké školy, keďže si takto uvádza tituly. Niekto to chápe, na niekoho to tak iba pôsobí :-). Keď niekto absolvuje dve vysoké školy, uvádza si tituly presne takto. Ferko, napíš ešte nejakú perlu.
Ferko Mrkvička | 12-03-2011 19:13:43
môžem sa spýtať, že odkedy sa píšu takto tituly? JUDr. Mgr.??? Pretože pre menej vzdelaného človeka to pôsobí ako keby ste mali dve vysoké školy. Pravda je taká, že po skončení Právnickej fakulty dostanete titul Mgr. a až po absolvovaní rigoróznej skúšky JUDr. To vy veľmi dobre viete. Prečo si nepíšete titul rovno JUDr. Mgr. Bc. Alexandra Nádaská? Nech Vám mnohí ľudia bez vysokoškolského vzdelania ihneď uveria, že máte tri školy. A možno ste zabudli na to, akým spôsobom ste vyštudovali vy...?
anonym | 12-03-2011 19:05:58
Po tom všetkom čo sa tu už popísalo na tému výberových konaní sa nečudujem, že sa tu objavil článok s témou samotného priebehu výberového konania. Zdá sa, že autorka článku zaťala do živého.
Igor Lehocký | 12-03-2011 18:58:17
Pekný večer prajem. Chcem iba reagovať priamo na Vás slečna (to som nevedel :)) Nádaská. Nie sme na súde, to nie, tak som to nemyslel, nie som až tak "lapnutý" trestným konaním, ale iste uznáte, že bez už zverejnených podporných príspevkov, ktoré Vám dávajú za pravdu, by Váš samotný článok nemal šancu na to, aby čitateľ mohol uznať, že máte pravdu. Naopak, ozvali by sa vo väčšej miere neprajníci. To, že Vám niektorí prispievatelia dali za pravdu nie je potešiteľná správa pre občanov Serede a už vôbec nie pre vedenie MsÚ a MsZ. Máte moje sympatie, to iba ako dovetok k tomu, čo už ste popísala, lebo sa nebojíte pravdy. Kiež by bolo viacero takých v tomto malom meste.
ja pre anonym | 12-03-2011 17:53:39 | 12-03-2011 18:42:44
myslim si ze dana otazka bola adekvatna k tomu, ze bolo vyberove konanie na veduceho oddelenia sportu v meste, tak isto ako by som chcel vediet co kandidat, ktory kandiduje na sefa financneho vie o financnom stave mesta a o sefovi vystavby a zivotneho co vie o zivotnom prostredi a stave napriklad ciest mesta ... vam tieto otazky pripadaju neadekvatne ? nevravim najdolezitejsie, ale absolutne adekvatne, hlavne pre niekoho kto sa bucha do prs, ze je seredsky patriot by to mala byt hracka. Seredsky sport ma osobne nezaujima, ale aj tak viem ze futbalisti su v 3.lige a mame uspechy aj v basketbale, hadzanej a v tom hokeji co sa hra na suchu :), aby som si taketo veci nepozrel pred vyberovym na veduceho sportu ? sorry ale to je moja vlastna chyba. To co tu pisete dalej uvedomte si prosim, ze to bolo vyberove na funkciu veduceho, nie bezneho pracovnika, teda cloveka co to oddelenie povedie a bude mat zodpovednost za to co sa tam urobi. Spoliehat sa na to, ze sa to vsetko douci za jazdy moze stat mesto vela, preto mal podla mna kandidovat len clovek pripraveny naskocit do rozbehnuteho vlaku a nie placko co sa spolieha, ze tamto sa doucim tamto si potom precitam. na to tam bolo to sito (a malo byt aj v podmienkach ovela tvrdsie).
anonym | 12-03-2011 18:33:59
Osobne dr. Nádašskú nepoznám, ale podľa titulov musí mať doktorát z Právnickej fakulty a k tomu musí byť absolventkou
inej vysokej školy. Presnejšie magisterského štúdia.
To skutočne je na "MsNV" v Seredi tak vysoko nastavená laťka, že absolvent aj dvoch vysokých škôl tam nemá ani omylom šancu?
Škoda že kritériá MÚ Sereď nepoužívajú na všetkých ministerstvách a iných úradoch v SSR.
Registrovaný Marta Bauer Marta Bauer | 12-03-2011 18:18:48
Ďakujem pekne p.Veselický,
už sa teším, že Kultúrny dom bude konečne pracovať tak ako má. Keď to prebehlo takto, tak bol určite najlepší a jeho práca bude pre Sereď prínosom.
Registrovaný Ľubomír Veselický Ľubomír Veselický | 12-03-2011 18:07:18
Pani Bauer! Zdravím Vás srdečne. Práve som odpovedal na časť Vášho príspevku. Verím, že dostatočne.
Registrovaný Ľubomír Veselický Ľubomír Veselický | 12-03-2011 18:05:29
Budem reagovať iba na časť príspevku diskutérky z 12-03-2011 17:49:40, v ktorom hovorí o výbere kandidáta na pozíciu riaditeľa Domu kultúry! Pánom primátorom som bol poverený spolu s ďalšími štyrmi poslancami za člena výberovej komisie. Asi štyri dni pred dňom výberového konania som sa dozvedel, že kandidáta máme už vybraného. Vážne má táto informácia zarazila, pretože zo šiestich kandidátov sme okrem jednej osoby nikoho nepoznali. Každý zo zúčastnených mal 45 minút na odprezentovanie svojej osoby. Po vypočutí poslednej prihlásenej sa predseda komisie opýtal každého z nás, kto z uchádzačov je u koho na prvom mieste. U všetkých piatich to bol pán, ktorého sme videli všetci prvý raz v živote. Jeho meno doteraz nebolo oficiálne zverejnené. Zverejníme ho v pondelok. Prečo sa tak nestalo doteraz? Pretože písomné oznámenie výsledkov tohto výberového konania bolo zúčastneným kandidátom odoslané poštou 10.3.2011 a považujem za nesprávne, aby sa výsledky dozvedeli z médií skôr ako ich dostanú písomne od vyhlasovateľa výberového konania.
Registrovaný Marta Bauer Marta Bauer | 12-03-2011 17:56:04
komentár o 17.49 som písala prihlásená menom, neviem prečo prešiel ako anonym ?
anonym | 12-03-2011 17:53:39
Vážený Ja, teda Janko Hraško.
Prepáčte, ale vy si myslíte, že je veľmi podstatné a dôležité aby pri výberovom konaní bola otázka, aké úspechy dosiahli športovci mesta Sereď a i. Ano v prípade, že by bol dotyčný vybraný mal by sa samozrejme zaujímať o svoje oddelenie a po nejakom čase by to mohol vedieť, ale nemusí si to predsa pamätať, existujú knihy, časopisy a iné, kde si to prečítam.
Na tento post sa predsa mohli uchádzať absolventi a vlastne všetci, ktorí spĺňali čo bolo treba. Ak uvedené požiadavky predsa splním, môžem si podať prihlášku na pohovor. Ak by zistili, že nejakú podmienku nespĺňam - tak ma predsa nepozvú. A či už ide o absolventov alebo ľudí s dlhšou praxou, nie je predsa mysliteľné aby človek ovládal podrobne prácu celého oddelenia alebo také konkrétnosti, ktoré nemôže mať bez priamej praxe na danom oddelení. Mali potom napísať, že chcú človeka s nejakou minimálnou praxou (napr.: 2 roky) na danom oddelení, ale potom by sa asi neprihlásil nikto - teda až na pracovníkov MsU alebo pracovníka, ktorý pracoval na inom MsU v inom meste, ale to sa mi zdá málo pravdepodobné.
Na záver: - myslím si, že to bolo celé len také verejné divadielko - už som si myslel, že konečne po dlhých rokoch nastal v Seredi čas zmeny, ale mám z toho nie dobrý pocit.
A na margo p. prednostu - ak pracoval na personálnom oddelení, tak by sa mal nad sebou zamyslieť a mal by si práve on naštudovať - ako sa má personalista správať a viesť výberové konanie. (aj ja som nepostrehol, že by prebehlo nejaké výberové konanie na prednostu - bolo to len oznámené že bude novým prednostom. Zaujímalo by ma, keby bolo výberové konanie s takými podrobnými a aj zbytočnými otázkami v teste -či by ich ovládal.)
anonym | 12-03-2011 17:49:40
Konečne článok, ktorý sa týka vyhlásených výberových konaní MÚ. Viem, že prebehlo výberové konanie na riaditeľa Kultúrneho domu v Seredi ešte 7.marca, ale na stránke mesta som sa preklikať k výsledku nedokázala. Tuším je určená doba na zverejnenie, ktorá sa predĺžiť nesmie, ale skrátiť sa dá určite. Možno to tam na stránke niekde je uvedené, ale ani v rámci kultúry som nič nenašla. V kolónke Kultúrny dom je posledná uvedená akcia koncom minulého roka.
Ďaľšie výberové konania majú byť podľa zverejnenia tuším štyri. Neviem,ale asi je to tajné, kto vôbec kandidoval sa nezverejňuje, no aspoň výsledok by zaujímal možno viacerých čím skôr.
Keby ste p.JUDr. Nádaská povolili komentovať všetkým, možno by sme sa dozvedeli viac.
Ale vlastne som sa chcela vyjadriť k výberovému konaniu.
Ja som sa ho tiež zúčastnila dvakrát, naposledy skoro pred dvomi rokmi. Pred výberovým konaním mi bolo avizované, že ho nevyhrám a predsa som sa ho zúčastnila aj napriek tomu. Odišla som po napísaní testu na 90%(čo bolo pri jeho náročnosti výborné) a mojej prezentácii s kladenými otázkami so vztýčenou hlavou a dobrým pocitom, že som to dokázala. Takže choďte do toho aj nabudúce, pokúste sa, aby ste si nevyčítali, že ste to mali skúsiť. Ale doporučila by som Vám sa dopredu oboznámiť s problematikou toho odboru. treba si to naštudovať. O tom teste Vás mali informovať 7 dní pred termínom, myslím, že je to dané vyhláškou, ak interný predpis MÚ nie je iný, možno primátor môže rozhodnúť ináč. To sa dá zistiť.
A ešte by som sa pozastavila nad tým, prečo napr.z učiteľky nemôže byť poslankyňa? ( apropo učiteľka by vedela čo je normatívne financovanie, seredské úspechy v športe a blízke kultúrne pamiatky ,aj o pol noci sa hovorí, však tie otázky pre bežného občana mesta boli celkom jednoduché)
Pri mandáte poslanec ide na prvom mieste predovšetkým o charakter človeka a jeho obetavosť. Vami myslená poslankyňa učiteľka MŠ určite taká je, hoci ju ja osobne nepoznám, viem že sa v tej problematike vyzná.
Poslanci sú volení občanmi, ako aj primátor mesta a starosta obce, ktorí neprechádzajú výberovým konaním.
A v dnešnej dobe, by som si pri spôsobe absolvovania vysokých škôľ nedovolila tvrdiť, že čím viac titulov, tým je človek schopnejší. Takže výberové konania na vedúce funkcie odborov MÚ by mali byť, ale naozaj by sa mal vybrať ten najlepší.
ja | 12-03-2011 17:33:21
treba si uvedomit jedno, ani na miesta ministrov sa nerobia vyberove konania, veduci odeleni na meste su ekvivalentom ministrov vo vlade a vzdy to boli politicke funkcie, predtym skor vybrane zastupitelstvom a teraz po zmene zakona primatorom ... ak chcete tieto veci naozaj menit a naozaj ste taki schopni a vzdelani tak si urobte meno inde a presvedcte o svojich schopnostiach ludi vo volbach a budte potom spravodlivi a nevyberte si prednostu a veducich ale nechajte uspiet najlepsich a najschopnejsich
anonym | 12-03-2011 17:11:13
S uvedeným článkom, kde prispievateľka opísala výberové konanie plne súhlasím, viem si ho živo predstaviť, v prvom rade vzdelaní ľudia a skúsení ľudia bohužiaľ nemajú čo hľadať na vedúcich funkciách, tam sa dosadzujú ľudia, ktorí tam "patria" po veľmi ťažkom výberovom konaní, kde sa "preverujú ich vedomosti z danej oblasti" t.j. na príslušné vedúce miesto. Kultúra európskych štátov je asi taká, že úspech a vzdelanosť sa priam trestá a je trestuhodné sa vôbec prihlásiť na vedúce pozície aj keď potenciálny uchádzač spĺňa všetky požiadavky, ktoré sa vyžadujú na danú pracovnú pozíciu. V daných požiadavkách na príslušné vedúce miesta nebolo absolutne spomenuté, čo okrem základných požiadaviek - t.j. vzdelanie, vlastnosti manažéra, aká pozícia a podľa akého zákona sa uskutočňuje výberové konanie popr. iné, majú ovládať. Predpoklad napr. na školstvo, čo je úplne jasné,je znalosť všetkých školských zákonov. Zrejme to nie je asi nutné. Podľa príspevku o výberovom konaní by sa do otázok mohla dostať momentálne aj otázka, ako o našom meste bohužiaľ píšu a vidíme to aj v televízii, kde v poslednom čase zaberáme snáď viac vysielacieho času ako politici, koľko máme momentálne ešte mafiánov na slobode, koľkí sú zadržaní a iné. Takže ako sa na začiatku hovorilo, že bude zmena po komunálnych voľbách, tak žiadna nebude určite, všetko je len subjektívny názor a divadielkom prejdú len tí "naj" a ktorí sú tí "naj" nik nevie, len výberová komisia -
The Secret.
ja | 12-03-2011 16:57:47
to je uplne v poriadku mozem si pre vas nejake meno vymysliet Janko Hrasko napriklad to bude ok ? :) mne stacilo ze sa hlasite na oddelenie skolstva kultury a sportu a otazka ohladom znalosti pomerov seredskeho sportu vam pripada neadekvatna, proste si v diskusii vzdy hladate rovneho a ja nim nie je ja to chapem :)
Kristína Sližová | 12-03-2011 16:53:51
Chcem sa veľmi pekne poďakovať Alexandre za to, že zverejnila svoje pocity z výberového konania. Ako účastníčka rovnakého výberového konania s ňou musím len súhlasiť!!!!! Vzhľadom na to, že požiadavky na budúceho vedúceho neboli skoro žiadne, resp.sa vyžadovali len "zodpovednosť, samostatnosť, kreativita, flexibilita", som bola sklamaná z toho, ako z nás urobili "bandu" mladých, drzých hlupákov, ktorý sa hlásia na post, o ktorom nemajú ani tušenie. Keby bolo v požiadavkách uvedené, že na danú pozíciu hľadajú človeka s praxou, ktorý ovláda všetko to, čo bolo od nás vyžadované v teste, tak sa na danú pozíciu neprihlásim a nebudem sa tam strápňovať. Zdielam pocit, že celé to bola jedna veľká fraška, z ktorej úspešne vyšli len tí "vyvolení". To, že sem pridávam svoj príspevok nie je o tom, že by som bola urazená z neúspechu na pohovore, je skôr reakciou na chovanie zástupcov mesta. Nie som čerstvou absolventkou, mám už dosť pracovných skúseností v rôznych oblastiach, absolvovala som viac pracovných pohovoroch a v bývalej práci som dokonca robievala výberové pohovory s uchádzačmi o zamestnanie. Na záver chcem odkázať Alexandre asi toľko, že nás mladých by bolo aj škoda, aby sme zaspali dobu na "našom úžasnom, rodinne založenom mestskom úrade v Seredi."
Registrovaný JUDr. Mgr. Alexandra Nádaská JUDr. Mgr. Alexandra Nádaská | 12-03-2011 16:47:28
Dobrý deň JA, nerada diskutujem s anonymom, je mi to smiešne, aby sa dospelý človek nevedel podpísať pod svoj článok.
Registrovaný Anička Hrašková Anička Hrašková | 12-03-2011 16:42:53
Milý pán Lehocký, článok slečny Nádaskej je pravdivý nakoľko aj ja som sa zúčastnila výberového konania len na iný odbor. Nechápem na čo sa vôbec nejaké výberové konanie robilo, keď sa na pracovné miesto dostali opäť tí,čo tam robili a nikomu novému sa šanca nedala. A taktiež ma urazilo jednanie pána prednostu. Tak ako napísala slečna Nadáská keď už sa výberové konanie teda uskutočnilo, je slušné a myslím, že aj úplne normálne poďakovať sa uchádzačom za ich účasť a nie ich urážať, že na to nemajú alebo vy by ste sa to aj tak nenaučili a podobne.Potom sa nečudujme, že to v našom meste vyzerá tak ako to vyzerá, keď v mestskom zastupiteľstve sedia taký ľudia ako tam sedia (vyjadrovať bližšie sa k tomu radšej nebudem) a my mladí a najmä vzdelaní nemáme šancu.
ja | 12-03-2011 16:40:57
to vase vymenovanie "funkcii" ... to su vsetko ludia ktori su zvoleni, vybrali si ich ludia vo volbach, mala ste to skusit aj vy, miesate jablcka s hruskami ... sucasni veduci oddeleni su pokial viem 6 zo 7 vysokoskolaci prveho stupna a pokial mi je znamo vsetci maju adekvatne vzdelanie a prax k poziciam co zastavaju, ak je to pre vas stredne vzdelanie, tak potom uz neviem co si mysliet. mesto urcite nema ucit veducich zamestnacov ako viest, pracovat a robit rozhodnutia, preto je skutocne zarazajuce, ze podmienkou ziskanie tychto pozicii nebola aspon minimalna prax v nejakom zamestnani, ked uz nie v nejakej veducej funkcii, na bezneho zamestnanca nepoviem, ale veduca funkcia bez akejkolvek znalosti toho, ake to vobec je pracovat ...
Registrovaný JUDr. Mgr. Alexandra Nádaská JUDr. Mgr. Alexandra Nádaská | 12-03-2011 16:37:32
Ospravedlňujem sa, vyššie uvedené som písala ja, nevedela som, že ma systém odhásil
anonym | 12-03-2011 16:36:22
Dobrý deň pán Lehocký, mojim cieľom nebolo čakať na reakcie zo strany ostatných kandidátov, bolo nás málo, takže je menej pravdepodobné, že sa niekto ozve. V mojom blogu nevidím žiadnu kontraproduktivitu za to, že som poukázala na určité veci a fakty. Myslím si, že som uviedla až priveľa skutočností na to, aby môj názor bol čisto subjektívny. Kontraproduktivitu vidím práve v takto prebiehajúcich výberových konaniach. Ja absolútne nečakám na názor ďalšieho účastníka, mám svoj vlastný a ten nezmením, ani keby sa nikto neozval. Sme na súde a hľadáme svedka?
Registrovaný Igor Lehocky Igor Lehocky | 12-03-2011 16:05:07
Vždy to tak nejak v živote chodí, že keď sa nejaká nespravodlivosť bytostne dotkne človeka, má chuť a možno až potrebu porozprávať zažité a podeliť sa so svojimi skúsenosťami s ostatnými, aby si vypočul názory, či je jeho vlastná domnienka alebo pocit správny a či aj niekto iný je ochotný zdieľať rovnaký názor na vec, ako on sám, lebo potom ten pocit krivdy akoby oslabol a ľahšie sa prijímajú niektoré skutočnosti. Čakal som, či sa neozve aj niekto ďalší z uchádzačov, ktorý buď potvrdí alebo vyvráti tvrdenie autorky článku, potom by bolo možno každé ďalšie tvrdenie objektívnejšie. Podľa mojich skúseností, vo väčšine takýchto a obdobných prípadov je jeden subjektívny názor málo, aj keby bola na cca 80% podstata vyššie uvedeného v článku pravdivá. Takže čo s tým? Nič. Pokiaľ sa nenájde osoba, ktorá potvrdí skutočnosti v článku, musíte počítať s tým pani Nádaská, že pokiaľ bol Váš článok akokoľvek pravdivý, výsledný efekt bude kontraproduktívny. Myslím, že múdrym a vzdelaným je dané aj vedieť odpustiť :-))

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Kominar DUBA
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Slnečno
10°
B
94%
Sever 13 km/h
05:00
20:33

Uto

H

23°/16°

Str

H

24°/16°

Štv

H

27°/16°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárAntivolič Pred 7 hodinami:
ŠKF Sereď - MFK Lokomotíva Zvolen 4 : 1 ( 2 : 1 )
KomentárThaa Pred 8 hodinami:
DOKEDY EŠTE...?
KomentárVýsledky Pred 10 hodinami:
Deťom by sme mali ísť vhodným príkladom. Je ním starosta Holička?
KomentárPre Gulak Pred 13 hodinami:
"NA CHVÍĽKU PROSÍM" - Peter Novoveský
KomentárPre seredanka a pre aj keby Pred 14 hodinami:
"hoci sa figúry zmenili, systém moci ostal nedotknutý "
KomentárMiloš Majko Pred 18 hodinami:
Výstavba sídliska v Dolnej Strede - časť 1.
Komentáronanym Pred 19 hodinami:
Po Transsibírskej magistrále na východ Ruska. A potom Sachalin, Kamčatka a Jakutsk na Sibíri. Pridáte sa?
KomentárPre autora Predvčerom:
Výsledky volieb do výboru a kontrolnej komisie na obdobie rokov 2018 – 2021
Komentárišla som zo záhradky 18-05-2018 23:52:51:
Premávka na R1 je obmedzená - doprava na Nitru je presmerovaná cez mesto
KomentárMiloš Majko 18-05-2018 15:30:17:
Po čistení kanála zostala špinavá nielen cesta, ale aj okolie. Čo stála táto "práca" a kto za ňu zodpovedá ?

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign