Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 24. 8. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Starosta Holička sa držal a jeho arogancia nastúpila až v druhej polovici zasadania. Znovu z peňazí občanov rozdával zamestnancom úradu.

Miloš MajkoDátum26. 12. 2017 21:10:51Témaobec Šintava
200

Šintava   |   Posledné rokovanie obecného zastupiteľstva v Šintave bolo opätovne zaujímavé. Aj občasný návštevník rokovacej sály si nemohol nevšimnúť drobné, no podstatné zmeny, ako napr. zakrytie stola, za ktorým starosta počas rokovania nervózne trepotal nohami a košík s kvetinami, za ktorým sa tentokrát schovával pred občanmi. 

Poslanci OZ opätovne neschválili diskusiu občanov, čím už tradične potvrdili svoje pohŕdanie ich názormi a nezáujem si vypočuť problémy, ktoré občanov trápia. Poslankyňa Režňáková do rokovania presadila dva body a to opätovné schválenie uznesenia starostom vetovaného rozhodnutia o vodovode na Nitrianskej ulici a uskutočnenie uznesenia, na základe ktorého už pol roka má starosta predložiť dôležitý dokument týkajúci sa jeho poverenia konať v dôležitej veci za obec.

Zo začiatku rokovanie nepripomínalo tie minulé, starosta Holička sa držal a jeho arogancia nastúpila až v druhej polovici zasadania. Nepomohli dokonca ani dobre mienené pohlavky" od kontrolórky - starosta si pozor na slová nedal.

Najväčšia diskusia sa začala pri bode programu - rozpočet obce na rok 2018. Diskusiu otvoril poslanec Šimulčík, ktorý bol na  obsah bodu výborne pripravený.  Týkalo sa to hlavne benefitov všetkých zamestnancov v pôsobnosti  obecného úradu (OÚ)  ako zamestnávateľa. O nadštandardných platoch pracovníčok OÚ sme písali v minulosti. Evidentne je im málo a zatúžili po ďalších výhodách, ktoré im majú zaplatiť občania. Ide napríklad o nadštandardné dôchodkové pripoistenie, ktoré je vo zvyku zpravidla v dobre prosperujúcich súkromných firmách. Obyvateľov obce tento luxus v prípade schválenia bude stáť skoro 7 000 Eur. To však nie je všetko, starosta chce, aby sa občania zamestnancom OÚ poskladali aj na podstatne vyššie odmeny. Oproti roku  2017 chce z peňazí občanov rozdať viac odmien, čím  dôjde k navýšeniu súčasného stavu o asi 85 %. To je štedrosť jednotlivca z cudzieho vrecka, čo? Navýšenie odmien sa snažila obhajovať tzv. ekonómka  Tóthová (tá permanentne ukričaná pani neuvedomujúca si svoje miesto pri rokovaní poslaneckého zboru), ktorá argumentovala  tvrdením, že  2%-tné navýšenie je povinné. Taktne opomenula ostatných asi 83 %. (pri niektorých položkách na odmenu je navýšenie viac ako  100%)  Len aby nedošlo k omylu, poslanec Šimulčík nenavrhoval žiadne znižovanie odmien, no chcel zachovanie stavu roku  2017 bez navyšovania výdavkov. Keď spočítame všetky navrhnuté benefity pre zamestnancov OÚ, malo by ísť zhruba o 10 000 Eur na rok. Chápeme, že o rok budú voľby a tak má starosta snahu rozdávať,  no takto zoširoka by mohol zo svojho. Tak by sme zistili, kde má jeho štedrosť hranice. Pre upresnenie, materiál o odmenách navrhoval starosta Holička a spracovala ho už menovaná úradníčka  Tóthová.

Poslanec Šimulčík veľmi rozumne navrhol zrušenie benefitov v podobe tretieho dôchodkového piliera a odmien a presunutie týchto peňazí  zo súkromných vreciek kde majú skončiť do vybudovania detského ihriska, ktoré by minimálne desaťročie slúžilo všetkým deťom v dedine. Poslanci ale veci vidia inak a namiesto všetkým deťom financie nechali zamestnancom úradu.

Ďalšou vecou týkajúcou sa rozpočtu, bolo zníženie predpokladaných nákladov na Deň oslobodenia. Poslanec Šimulčík argumentoval porovnaním nákladov na organizáciu Mikuláša pre deti (700 Eur) a na  MDD  (1400 Eur), teda pre deti z celej obce. Na deň oslobodenia úrad predpokladá vo výške  1200 Eur. Ide o kladenie vencov a zrejme následné občerstvenie pre účstníkov tejto akcie. Šimulčíkov návrh predpokladal na akciu vyčleniť  200 Eur na vence a prípitok pre prítomných. Na tento návrh najviac "prskal" poslanec Matušica a  rozčúlene návrhy na šetrenie navrhnuté kolegom Šimulčíkom  odsudzoval. Matušica operoval tvrdením, že suma v konečnom dôsledku môže byť aj nižšia, no Šimulčík potvrdil, že aj opačne vyššia a preto navrhoval strop vo výške už spomenutých  200 Eur. Poslanec Šimulčík aj v tomto prípade navrhol  1000 Eur presunúť na vybudovanie detského ihriska  pre staršie deti v obci. Poslanci opätovne Šimulčíkov návrh neschválili.

Ďalší bod sa týkal kontrolnej činnosti kontrolórky na rok 2018. Opätovne poslanec Šimulčík navrhol vykonanie kontroly na večierok organizovaný ZŠ v roku 2016, ktorý stál takmer 4000 Eur, ako aj vianočné večierky roku 2017. Sám vyhlásil, že do zistenia kontrolou či sú financované v súlade so zákonom, sa týchto večierkov nezúčastní. K rovnakému konaniu vyzval všetkých poslancov.  Poslanci OZ Šimulčíkov návrh znovu neschválili, no verejná výzva na kontrolu adresovaná kontolórke  Šimulčíkom zostala a je aktuálna. Ak kontrolu nevykoná a v budúcnosti prípadne príde k odhaleniu akejkoľvek nezákonnosti, poslanci budú vedieť ľahko identifikovať  za stav zodpovedné osoby. Kontrolórka Vedrodyiová dala ústne vysvetlenie k financovaniu večierkov. Keď bola poslancom vyzvaná, aby zistenia dala na papier a podpísala sa pod ne - viditeľne zneistela. Dúfam, že toto zneistenie nemá pôvod v obave, že v budúcnosti vyjde najavo opätovne niečo, čo nemala záujem kontrolovať, alebo snáď mala záujem kryť.

Ku kontrole vystúpil aj predseda finančnej komisie  Lipovský s návrhom člena komisie Jána Kavoňa, ktorý navrhol, aby kontrolórka zistila, či predaj majetku obce  vodovodu Václavom Jurčagom  bol v súlade so zákonom. Každú iniciatívu smerujúcu ku kontrole treba uvítať. Zároveň sa ale treba pozastaviť pri  slovách  Jána Kavoňa, kde z pozície člena finančnej komisie verejne konštatoval, že obec nie je v najlepšej finančnej kondícii.  Starosta však tvrdí pravý opak - obec je vo výbornej finančnej kondícii. Kto má teda pravdu? Jeden z nich však určite verejne občanov klame. Ján Kavoň zároveň povedal, že peniaze by nemali ísť na detské ihrisko, ale na vybudovanie vody na Nitrianskej ulici. Vo svojom vystúpení J.Kavoň neodsúdil konanie starostu týkajúce sa odpojenia vody občanom a plytvanie na vysoko nadštandardné benefity zamestnancom, ale bez hanby navrhol zobrať peniaze deťom určené na detské ihrisko.

Takže, skúsme si vysvetliť logiku takéhoto myslenia:

- zobraním peňazí na detské ihrisko vo výške  10 000 Eur a zachovaním benefitov zamestnancov vo výške 10 000 Eur za 5 rokov je obec v "strate" cca  50 000 Eur.

- zachovaním detského ihriska a zobraním benefitov a ich použitím na vybudovanie prípojok na Nitrianskej ulici, sa obec za rovnakých 5 rokov dostane do "zisku" asi 40 000 Eur.

Keby však Kavoň navrhol použiť peniaze z benefitov (každý rok 10 000 Eur), nepotešil by zamestnancov a starostu Holičku. Na veci ale je najlepšie, kedy člen finančej komisie chce zobrať peniaze deťom namiesto výzvy starostovi vyrokovať urobenie prípojok dodávateľom vody, čo bolo v projekte a vyzerá tak, že len nebolo ním vyhotovené. Ale to by musel zároveň pomenovať veci pravými menami a uznať neschopnosť starostu Holičku komunikovať dnes už nielen s občanmi, médiom SOL a TV Markízou, ale aj vodármi.

Čo si vyberie občan?

V ďalších bodkoch rokovania bolo poslancami prelomené veto starostu na uznesenie vo veci neodpojenia obyvateľov od vodovodu starostom Holičkom na konci roka.

Poslanci však neschválili výzvu starostovi, aby dodržal uznesenie OZ, ktorým mal už dávno poslancom predložiť mandát od OZ iniciovať súdny spor s Lodenicou s.r.o. Ak  také uznesenie existuje, je zvláštne, že na niekoľko mesiacov poslancom nebolo starostom Holičkom predložené napriek tomu, že k tomu bol vyzvaný uznesením poslancov OZ. Vyvoláva to podozrenie, že starosta nemá čo predložiť, lebo žiaden takýto dokument neexistuje. Povedané inak, že existuje, tvrdí  len starosta Holička. Je smutné, že väčšina  poslancov sa s jeho pasivitou v podstate stotožňuje.

Starosta obce na konci rokovania zaželal občanom príjemné Vianoce. Žiaľ, benefity k výplate  si museli zabezpečiť sami a až po tom, čo ich svojou prácou zabezpečili zamestnancom OÚ.


Fotogaléria k článku:

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Zobraziť všetky fotografie
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko


Skryť všetky fotografie

Video k článku:


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
zastupiteľstvo | 15-02-2018 22:12:32
Spoluobčania na stránke obce - Úradná tabuľa nám pribudli materiály na zastupiteľstvo/ Správa kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017, Návrhy VZN súvisiace so školou, škôlkou a ŠKD a Návrh VZN o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia/.
Ak sleduje niekto z poslancov diskusiu na sol, zaujímalo by ma: Kedy budú zverejnené na stránke školy faktúry za večierok z 21.12. 2017? Prečo nie je celý návrh VZN o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia zverejnený na webovej stránke obce v sekcii úradná tabuľa?
Najsmutnejšie | 03-02-2018 09:58:16
Najsmutnejšie je to , že aj niektorí vzdelaní ľudia nechcú vidieť tieto skutočnosti a sú na strane starostu aj v prípade jeho zjavne nevýhodných konaní v neprospech obce a občanov ...
smutné | 01-02-2018 12:21:14
aféra za aférou. Keď sledujem Punčák aféru nášho rodáka v Seredi, zastupiteľstvo a starostu v Šintave je to na zaplakanie.
obcan | 01-02-2018 08:37:08
ale aj Mirec
Sintavanka | 01-02-2018 08:36:38
vraj Mizerova a aj sestra Helena Miklosikova.Ondriskove
voľby | 01-02-2018 08:22:15
je otázka ako vidí starosta svoje zvolenie v nasledujúcich voľbách. Ak dospeje k názoru, že bude kandidovať znova, tak to bude katastrofa, ale potom je to ľudia na vás. Alebo si namiesto seba vyberie niekoho, kto bude pokračovať v jeho šlapajach a zakryje jeho prešlapy. Kto to bude s jeho privŕžencov?
budú voľby, | 31-01-2018 21:33:48
dúfajte že Šintava toho šaša odstaví. Jeden frajer z Partizánskeho vyblokovával sanitku. Teda nakúpil veľa aj na môj vkus. 18 mesiacov natvrdo.To mi celkom nesedí. Ale vodičský na 9 rokov do prdele !!!! Veľmi správne. Pár takýchto trestov a aj seredkí frajeri sklapnú. Keby podobne trestali aj starostov sa skutočné úmyselné svinstvá, určite by sa éra Holičkovcov skončila okamžite. Tí dva JUDR v šintavkom zbore sú hrdí absolventi Sládkovičova?
otázočka | 31-01-2018 20:54:46
Je 31.1. 2018 vyše mesiaca od večierka organizovaného školou a žiadna faktúra nie je vložená z tejto parády. Vyčkáva sa do jari???
seredan | 29-01-2018 08:41:17
a v nedelu na primanie v kostole
spravodaj | 29-01-2018 07:55:04
Príhovor starostu - to bol GRC! normálne ma po prečítaní naplo. Tie jeho vymyslené nezmysly a klamstvá dal ešte aj na papier, aby si to ľudia mohli prečítať. Naňho presne sedí to jeho oblúbené slovo - FARIZEJ!
Spravodaj | 26-01-2018 10:07:02
Doplnenie
Celý rok boli obyvatelia Nitrianskej pod tlakom ,že budú odpojení od pitnej vody.
Obyvatelia , ktorí sa angažovali boli na zastupiteľstvách zastrašovaní a zosmiešňovaní vid. videá z OZ
Poslanec bol posmešne oslovovaný súdruh a ostatní poslanci sa na to len prizerali...
Pána farára tu na SEREDONLINE podľa mojej mienky napadli za kázeň na polnočnej omši stúpenci pána starostu, lebo sa domáhali aby s ním urobil poriadok...
Päť rokov sa obec súdila o lodenicu, ale že nemá v poriadku dôležitejšie pozemky to nerieši ...
Heslo roka 2017
Rozdeľuj a panuj alebo rozdeľ a panuj alebo (po latinsky) divide et impera je výrok znamenajúci: snaž sa protivníkov rozdeliť a medzi sebou znepriateliť, o to ľahšie získaš nad nimi nadvládu
sintavania | 23-01-2018 10:36:31
nech to ani nenosia po domoch. nezelame si to.....
spravodaj | 23-01-2018 09:30:23
v ňom sa nepíše, ako sa starosta správa k ľudom, ani to aký je arogantný. Tam sa píše, aký je \"úžasný\" \"-)....
Otázka | 23-01-2018 08:45:20
A Šintavský spravodaj kedy bude prosím?
rozum | 22-01-2018 15:19:50
Ktorého Tótha? Vidíte, povypíjajú si a potom nevedia, čo činia. Mňa už nič neprekvapuje, čo sa deje v Šintave. Lebo keď pozerám to video zo zastupiteľstva a počúvam tie malomeštianske vyjadrenia od niektorých, čo najďalej boli v Seredi v Lidl, mám dosť a vtedy si hovorím, že kde mali tí ľudia rozum, keď toto volili.
Thaa | 22-01-2018 14:52:30
Juj teda zislo by sa aj dalsim napr. z obecneho zast. mozno sa zobudia... lava strana okrem p. Reznakovej to je tragedy...snad sa to po volbach zlepsi a zbytocne stolicky obec moze vyhodit...teraz by tam stacili len 2...pani Tvarozkova by tiez mohla kandidovat na poslankynu nech sa veci konecne doriesia a obec moze fungovat...
obcania | 22-01-2018 14:26:36
Myslis na hasicko kadehackom plese.Toth fo mal prefackatr
abcd | 22-01-2018 12:11:03
Čo je pravdy na tom,že starosta na akcii chytil pod krk mladého Tótha?To nás už bude aj byť?
abcd | 22-01-2018 12:10:59
Čo je pravdy na tom,že starosta na akcii chytil pod krk mladého Tótha?To nás už bude aj byť?
thaa | 22-01-2018 12:04:07
strašné sa na to len pozerať... vidím tam par fajn ludí pre obec, pán šimulčik držím palce aj pani režnákovej, komunikujete, rozumiete veciam z právneho aj ekonomického hľadiska...zvyšok? prosím akože 2ja právnici a nikdy nič nepovedali a ani nenavrhli.. stačí si pozrieť bios ludí na nete, čím sa živia a kde pracujú, alebo...prežívajú? štátna správa...todos los mordos tupos...
janka | 01-01-2018 17:02:44
Ta ktora to pise musi napisat podla jeho podkladov.
Obcan | 01-01-2018 14:23:03
Tak vazeni. Pred chvikou sme si vypoculi novorocny prihovor nasho starostu. Bolo v nom vela dobrych myslienok a ja dufam,ze pisatel toho prihovoru mal mal holicku ako predlohu k nemu. Pretoze opusoval vsetky neresti ktore ma on a ktore rozdeluju sintavanov. Cize v prvom rade a najvacsim problemom je on sam. Je hanbou nieco take vobec prednasat ako novorocny prihovor,je hanbou klamat a rozostvavat obcanov uz na zaciatku . Lepsie by bol urobil,keby nepovedal vobec nic,ale najviac by sa mal hanbit ten,co mu uvedeny prihovor pisal. To si fakt niekto mysli,ze vsetci trpime stratou pamati? Ved staci si pozret niektore zaznami zo zastupitelstiev.
janka | 31-12-2017 22:55:45
Panovi Simulcikovi nesiaha chudacik ani po clenky.
jana | 30-12-2017 13:22:07
Myslím , že pán Šimulčík je prínos pre Šintavu a jej obyvateľov.Kiež by aj v okolitých mestách a dedinách ich bolo viacej to by potom vyzeralo všetko inak .
Registrovaný Ján Šimulčík Ján Šimulčík | 30-12-2017 11:54:14
Pre Šintavanku,

mám dojem, že máte strach sa podpísať a verejne sa postaviť za svoj názor. Dovolím si povedať, že za nekonkrétny názor. Keď už ideme ku konkrétnostiam, už strácame argumenty, ktoré zrejme ani nie sú.

Okrem iného Vás a nielen Vás, vyzývam, aby ste bola konkrétna. Čo som na poslednom zasadnutí kritizoval? Ak myslíte, upozornenia na nezmyselné plytvanie obecných peňazí, ktoré patria všetkým a nie iba „vyvoleným“, nazvime to aj kritikou.

Nemala byť Vaša otázka, prečo sa nezmyselne plytvajú peniaze, prečo ostatní boli tí ,čo mali k tomu povedať ticho, prečo niekto obhajoval plytvanie peňazí...? Otázok by mohlo byť viac. Mal som iba pritakávať alebo byť ticho, ak s tým nesúhlasím? Ak som mojim poukázaním niekomu zobral chuť na nezmyselné, nehospodárené míňanie obecných peňazí, tak za tým si stojím. A nebojím a nehanbím sa aj pod svoj názor podpísať.

Ján Šimulčík, poslanec OZ
Sintavanka | 29-12-2017 23:06:31
Dakujem za ponuku, ale kedze tato stranka ponuka anonymitu, vyzijem ju. Pan poslanec, ja som videla video z OZ. Kto si ho pozrie ubidu, sko tam uz kazdemu kolegovi beruete chut k praci svojou neustalou kritikou. Gratulujem.
Sintavan | 28-12-2017 09:20:30
No ta fotka jak sa schovava za kvety je svetova
Asi Mizerova aranzovala.a napad schovat mrviace nohy no joho by to napadlo.no darmo na nieco ma rozumy
odpoved | 28-12-2017 01:16:05
Miloš Majko | 27-12-2017 20:30:24
Venujte sa prosim teme, ktorou je OZ.
Príspevok reštitúcie je k téme OZ, pán starosta na zasadnutí po prestávke 1,45 hovorí o poškodených fyzických osobách a urbárnikoch, ktorí vraj nič nepredávali a boli akože poškodení a tu je napísané čo hovorí zákon a ako sa to rieši...
zaujímalo by ma | 27-12-2017 23:46:39
1. Čo sa vyriešilo na rokovaní Lodenica s.r.o a poslanci OZ?
2. Starosta sa vyjadril na zastupiteľstve, že od 1.1. 2018 bude hlásiť v rozhlase, že nebude v spodnej časti obce fungovať kanalizácia. Máme si začať budovať latrínu? Miesto ohňostroju máme očakávať výkaly vystrelujúce zo záchoda? Či ako tomu máme rozumieť?
3. Na jednej strane stále starosta hovorí, že súdny spor s Lodenicou s.r.o nie je ukončený. Ak je pravda, čo hovorí, zdá sa mi zvláštne, aby zrazu prejavili iniciatívu samotní poslanci riešiť situáciu. Komu zateká do topánok?
Registrovaný Ján Šimulčík Ján Šimulčík | 27-12-2017 23:07:54
Pre Šintavanku:

Napísala: Simulcik zasa mlati prazdu slamu. Kto pochopit nechce, ten nepochopi, co ostatni chapu. Ten chlap nic konstruktivne neprinssa, uba kritizuje. Co on dobre urobil? Len vsetko zle zle zle

Dobrý deň,
Rád by som poďakoval „Šintavanke“ za svoj názor. Dovolím si k nemu uviesť niekoľko pohľadov:
1, Na zasadnutí obecného zastupiteľstva vystupujem ako osoba so svojim menom. Všetky moje názory si môžete pozrieť na videu OZ. Poprosím preto „šintavanku“, aby sa aj ona podpisovala pod svoje názory. Nie je to strach z prezentovania názorov pod svojim menom?

2, „Simulcik zasa mlati prazdu slamu.“ Čo k tomu dodať? Pokiaľ nebude viac poslancov (5), ktorí by chceli veci zmeniť, je to z časti „mlátenie prázdnej slamy“. Ale predsa je to dôležité. Ján Patočka v roku 1977 napísal: „Nijaká poddajnosť doteraz neviedla k zlepšeniu, ale iba k zhoršeniu situácie. Čím väčší je strach a servilnosť, tým viac si mocní trúfali, trúfajú a budú trúfať. Neexistuje nijaký iný prostriedok na to, ako zmenšiť ich tlak, než to, keď sú zneistení, keď vidia, že na nespravodlivosť a diskrimináciu sa nezabúda, že sa nad tým všetkým nezatvárajú vody.“

3, „Kto pochopit nechce, ten nepochopi, co ostatni chapu.“ – Súhlasím.

4, „Ten chlap nic konstruktivne neprinssa, uba kritizuje. Co on dobre urobil?“ Začnem poslednou vetou. V máji 2015 som ako poslanec dal návrh na opravu Športovej ulici. Pridali sa ďalší poslanci a to až do takej miery, že nezahlasovali za rozpočet 2016, lebo v ňom neboli dostatočne vyčlenené prostriedky na cesty. Rozpočet sme museli schvaľovať opäť, ale už sa našli aj peniaze. Dnes máme niekoľko opravených ciest... Keď budete dňa 12. 1. vykladať pred svoj dom plast a papier, na tejto iniciatíve som sa tiež podieľal. Teraz sa papier zbiera 1x a plast 2x do mesiaca. Obecný úrad navrhoval, presadzoval a aj uskutočňoval iba 1x do mesiaca, aj to iba plast (mohli ste mať niekoľko mesiacov skúsenosť). Dalo by sa pokračovať, ale to nie je cieľ. A teraz k prvej vete. To, že poukazujem na nezmyselné plytvanie verejných financií a míňanie obecných peňazí na nezmyselnosti, nepovažujem za kritizovanie. Snažím sa svoje tvrdenia podložiť zákonmi alebo porovnávaním poukázať na nezmyselnosť... Nakoniec je to aj povinnosť a oprávnenosť poslanca OZ podľa zákona 369/1990.

5, “Len vsetko zle zle zle” Spomenuli ste 3x zle. Pokúsme sa byť konkrétni. Napíšte 3 konkrétne veci (nie všeobecné), čo bolo zle. Ak mi budete odpisovať a nehanbíte sa za svoj názor alebo svoje meno, prosím Vás, podpíšte sa. Ak máte strach sa podpísať svojim priezviskom, zájdite na obecný úrad, tam Vám dajú moju adresu alebo telefón. Môžete mi to povedať aj osobne.

Ján Šimulčík, poslanec OZ

Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 27-12-2017 20:30:24
Venujte sa prosim teme, ktorou je OZ.
Reštitúcie | 27-12-2017 17:56:47
http://www.pozfond.sk/sk/informacny-obsah/restitucie/vyzva-o-poskytnutie-nahrady-po
Predkladanie žiadostí

Výzvy oprávnených osôb je potrebné adresovať regionálnemu odboru Slovenského pozemkového fondu, ktorý je miestne príslušný na konanie vo veci riešenia reštitučných náhrad.

*Výzva o poskytnutie náhrady zákon 503_2003 Z.z..pdf
Výzva o poskytnutie náhrady
podľa § 6 ods. 6 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Meno a priezvisko oprávnenej osoby .......................................................................................................................................................
Rodený/á ....................................................................................................................................................... Rodné číslo/Dátum narodenia ....................................................................................................................................................... Adresa
.......................................................................................................................................................
Predmet výzvy :
Na základe rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu/ Okresného úradu
v ....................................................................................................................................................
č. j. ............................ zo dňa ..........................,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa ........................................ žiadam o poskytnutie náhrady za
pozemky, stavby, trvalé porasty*, ktoré pre zákonné prekážky nebolo možné vydať.
Náhradu žiadam poskytnúť :
1. prevodom finančných prostriedkov* na účet č. .......................................................................
alebo poštovou poukážkou na adresu ...........................................................................................
...................................................... ................................................................................................
2. bezodplatným prevodom pozemku* ........................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zároveň udeľujem súhlas so spracovávaním, poskytovaním a sprístupňovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu údajov uvedených v tejto výzve, za účelom plnenia reštitučnej náhrady.
Súhlas platí do doby naplnenia účelu, pre ktorý bol súhlas poskytnutý.
V .............................................. dňa ...............................
podpis
Zákon č. 503/2003 | 27-12-2017 17:35:34
Poznámka k videu z obecného zastupiteľstva 4.12.2017 pre pána starostu. ako mohol bývalý starosta kúpiť pozemky pod lodenicou , aby nekŕmil urbárnikov bludmi...
Zákon č. 503/2003 Z.z.
Zákon zaviedol náhrady za pozemky, ktoré vlastníkom, oprávneným osobám nemožno vrátiť z taxatívne uvedených
dôvodov ( napr. na pozemku sú telovýchovné a športové zariadenia, zriadená záhradkárska alebo chatová osada, botanická záhrada, arborétum šľachtiteľská plocha, pozemok je zastavaný, je vo vlastníctve fyzickej osoby, pozemok sa nachádza v obvode na projektu pozemkových úprav, ktorého vykonanie bolo schválené). V týchto prípadoch sa oprávnenýmosobám poskytnú náhradné pozemky vo vlastníctve štátu, v primeranej výmere a bonite v akej boli pôvodné pozemky a to ak možno v tej obci, v ktorej sa nachádza prevažná časť pôvodných pozemkov a ak s tým oprávnená osoba súhlasí. Okrem poskytnutia náhradných pozemkov je možné oprávneným osobám za pozemky, ku ktorým sa vlastníctvo nevracia poskytnúť finančnú náhradu. Finančnú náhradu za pôvodné pozemky poskytne Slovenský pozemkový fond podľa druhu pozemku v čase jeho prechodu na štát alebo na inú právnickú osobu.
Teraz by sa mal pán starosta pýtať pozemkového fondu prečo zapisuje urbárnikom pozemky pod štadiónom a tých kvalifikovaných pracovníkov úradu, prečo sú pozemky pod štadiónom vedené na liste vlastníctva 2169.2173,3045,3046 ako orná pôda ...
http://merit.slv.cz/KSTT/32Sp16/2007
Napadnutým rozhodnutím Obvodný pozemkový úrad v Galante ako orgán príslušný podľa ust. § 5 ods. 2 zák. č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom (ďalej len zákon), v súlade s ust. § 46 z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok) rozhodol vo veci uplatneného nároku oprávnených osôb 2. až 177. tak, že oprávnené osoby spĺňajú podmienky § 3 ods. 1 písm. d/ zákona na navrátenie vlastníctva k pozemkom, ktoré boli odňaté bez náhrady postupom podľa z. SNR č. 81/1949 Zb. o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných útvarov. Keďže časť pozemkov je vo vlastníctve fyzických a právnických osôb a časť je zastavaná nie je možné ich navrátenie a oprávneným osobám sa priznáva právo na náhradu za ich podiel z nehnuteľností v k. ú. D., ktoré sú evidované v pk.vl.č.201 v celkovom sumárnom podiele 109303706670192/245797542144000 = 44,46899904563%, podľa prehľadu uvedeného v napadnutom rozhodnutí v súlade s identifikáciou parciel č. j. 744/04-B zo dňa 21. 1. až 10. 2. 2005 doplnenej 11. 1. , 21. 1. a 30. 1. 2007.
sintavanka | 27-12-2017 16:51:41
aj my sme boli na tu polnocnu omsu tesili sme sa prichodu jeziska a na omsu ,ktora je slavnostna raz za rok ,ale boli sme velmi sklamani aku kazen predniesol p. farar cela kazen bola o drogach a alkohole a pocuvali to aj birmovanci velmi smutne na takyto velky sviatok ,minuly rok sme navstivili omsu v Seredi a to bol zazitok viac nebudem chodit do Sintavy radsej pojdem do Seredi
Pre sintavanku | 27-12-2017 15:21:02
Sintavanka vymenujte co zle urobil Holicka
Sintavanka | 27-12-2017 15:00:44
Simulcik zasa mlati prazdu slamu. Kto pochopit nechce, ten nepochopi, co ostatni chapu. Ten chlap nic konstruktivne neprinssa, uba kritizuje. Co on dobre urobil? Len vsetko zle zle zle

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárČo tak Pred 1 hodinami:
PRÁVE TERAZ: Dopravná nehoda pri Tescu v Trnave
Komentáranonym Pred 3 hodinami:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
KomentárAnonym Pred 10 hodinami:
AKTUÁLNE: Vyzerá to tak, že predsa len právo a spravodlivosť sa začínajú vracať na Slovensko.
KomentárČo ste čakali Pred 10 hodinami:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)
KomentárAnonym Včera:
AKTUÁLNE: Po podnikoch v Seredi sa pohybuje podvodník zneužívajúci dôveru personálu
Komentárak nemôžete poraziť, snažíte sa uraziť., tak hovorí naše slovenské porekadlo Včera:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
KomentárHlupáci Včera:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárseredanka Predvčerom:
"Vy pán poslanec Fico ste absolútny suterén." - Zuzana Šubová
KomentárPre obyvatel Predvčerom:
Rusi sa z tragédie v Černobyle nepoučili. Pravdu nehovoria ani pri ďalšej havárii, pri ktorej unikla pre ľudí a životné prostredie nebezpečná radiácia.
KomentárA to je zas moj nazor Predvčerom:
Policajti im našli heroín
KomentárKlaun 21-08-2019 20:12:23:
Technológie mali ľuďom uľahčiť život.
Komentárdik more 20-08-2019 21:17:55:
Požiar osobného vozidla v obci Dolná Streda
KomentárSMUTOK 20-08-2019 11:31:46:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
Komentárvrahovia 20-08-2019 11:10:30:
Politici za 30 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko dostali na morálne a právne dno.
Komentárs.i.n. 19-08-2019 10:45:25:
"stazovali sa tu niektori na amfiteater,,,my to mame dennodenne od skoreho rana do neskoreho vecera!!!!" - píše obyvateľ sídliska Meander

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign