Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 20. 8. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Starosta Holička sa bojí diskusie a otázok občanov, no šikanovať občana problém nemá

Miloš MajkoDátum12. 12. 2016 22:38:33Témaobec Šintava
200

Od jesene roku  2015  obecný úrad mal za úlohu  vypracovať zásady hospodárenia v obci. Aj keď ide o jeden z najdôležitejších dokumentov slúžiaci  pri predaji či prenájme pozemkov, nehnuteľností a pod., starostom riadení pracovníci si dali načas. Po roku bol tento dokument predložený OZ  v nenáležitej forme a preto ho poslanci v septembri 2016 z rokovania stiahli. Následne sa na príprave už podielali aj  samotní poslanci. Jedná sa o dokument rádovo 12 či 13 stranový, ktorého príprava by nemala trvať viac ako týždeň, no vysoko nadštandardne platení pracovníci obce na čele so starostom Holičkom  (možno by stačilo hovoriť iba o nadriadenom, teda starostovi)  to reálne nezvládli za rok.

Poslanci OZ sa na septembrovom rokovaní dohodli, že ďalšie zasadnutie bude v októbri. Toto však starosta Holička odignoroval. Rokovanie nezvolal ani vtedy, keď dokument už hotový bol. Na základe nekonania starostu sa traja poslanci OZ  - Režnáková, Holbíková a Šimulčík,  v súlade so zákonom  rozhodli zvolať mimoriadne rokovanie OZ. Ani toto však starosta Holička v termínoch stanovených zákonom nezvolal. Zvolal však "svoje" zasadnutie, kde zahrnul všetky požadované body, okrem jedného a tým bola diskusia občanov. Tento bod museli poslanci OZ na základe návrhu poslankyne Režnákovej do programu vsunúť až priamo na rokovaní OZ. (bližšie kabaret starostu Holičku v ktorom sa naozaj bránil tomuto bodu popíšeme v samostatnom článku)

Na rokovaní  bolo toho zaujímavého veľa, no upozorníme  len na tie najdôležitejšie body.

Zaujímavé boli informácie týkajúce sa rezervného fondu obce, kde starosta dal dodatočne poslancom schváliť účel už minutých peňazí. Starosta Holička znovu asi zabudol, že financie obce nie sú jeho vlastnými a že je potrebné použitie peňazí najskôr si nechať schváliť poslancami a až následne ich použiť. Na toto bol starosta poslancom upozornený.

Ďalším zaujímavým bodom bolo zvýšenie transparentnosti rozpočtu obce na rok 2017. Ekonómka Tóthová ako obyčajne aj teraz nevhodne vstupovala do rokovania so svojimi poznámkami. Samotnej ekonómke by logicky na transparentnosti malo záležať. Ekonómka a zamestnankyňa OÚ, ale zároveň aj poslanci OZ by si  už konečne mali uvedomiť, že ona je výlučne výkonnou pracovnou silou a tým kto rozhoduje, sú poslanci volení občanmi. Hlasovanie však skončilo remízou a teda návrh na transparentnejší  rozpočet neprešiel.

Čitateľom a obyvateľom obce odporúčame naštudovať si zásady hospodárenia s majetkom obce, nakoľko sa jedná o dôležitý dokument vyžadovaný zákonom. Komu záležalo na tom, že sa tento dokument prijal až takmer šesť rokov po nástupe starostu  Holičku do funkcie?

Poslanci OZ schválili zber separovaného odpadu  (plasty a papier) bude vykonávaný dva razy do mesiaca, teda tak, ako tomu bolo do augusta 2016. Je milé, že poslanci si konečne začínajú všímať aj potreby bežných občanov. Na druhej strane je smutné, že starosta Holička ich aj pri tomto bode pomerne aktívne ignoroval.

Bod občan Galbavý je natoľko dôležitý, že stojí o mimoriadnu pozornosť občanov pri sledovaní video záznamu rokovania OZ. Šikanovanie vlastných občanov vrcholným predstaviteľom samosprávy a ešte aj za ich peniaze je ďalším dôkazom neskutočnej arogancie starostu Holičku. 

Obec Šintava získala dotáciu  6000 Eur na opravu domu smútku. Starosta podľa zverejnených informácií na OZ niekoľko mesiacov nekonal a rozpočet opravy domu smútku poslancom nepredložil. Zdá sa, že starosta chce, aby tieto peniaze (musia byť vyčerpané do konca roka, inak budú musieť byť vrátené poskytovateľovi dotácie) prepadli, čo by však bolo zapríčinené starostovou nečinnosťou. Čo týmto sleduje? Nebude na ďalšom rokovaní poznámka, že dom smútku nie je rekonštruovaný z viny poslancov? Snáď nie, pretože iba hlupák by nechal prepadnúť peniaze, ktoré obec získala. V súvislosti  s opravou domu smútku starosta  spôsobom jemu vlastným spomenul aj Jána Koričanského, ktorého sa však poslanci museli verejne zastať a požiadať starostu, aby sa mu verejne ospravedlnil.

- - -

Starosta obce Holička sa ako obyčajne vykrúcal pri viacerých bodoch a dokonca nevedel napočítať ani  do 5 pri sčítavaní hlasov. Znovu selektoval a diskriminoval v diskusii a túto ukončil predčasne, čím znovu protizákonne obmedzil práva občanov.

Ale o tom neskôr v inom článku a s výrezom videa, ktoré občanov lepšie uvedie do reality v obci Šintava.


Fotogaléria k článku:

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Zobraziť všetky fotografie
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Skryť všetky fotografie

Video k článku:


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Simona | 26-01-2017 16:23:14
Mali by uviesť na OZ jednu jedinú základnú štátnu školu na Slovensku, okrem školy v Šintave, ktorá si dovolí pripraviť večierok za 4000 eur pre priateľov školy. To bol vrtoch, kt. je neospravedlniteľný a hlavne do očí bijúci širokej verejnosti, vrhlo to jednoznačne negatívny postoj verejnosti na zamestnancov školstva a rezort školstva, že večne sťažujúci sa na nízke platy a pritom si môžu dovoliť takéto večierky. Bol to veľký prešľap a krok vedľa.
Postreh | 26-01-2017 14:15:07
Určite si starosta dosadí do rady školy svojich ľudí, ktorý nebudú robiť problémy jemu a riaditeľovi školy. A možno ani žiadna voľba nebude. Starosta to zhodí zo stola a zametie pod koberec ako napr. uznesenie o zvoze plastov v intervale 2 x do mesiaca a mnohé iné. Demokracia ala p. Holička.
Obcan | 26-01-2017 12:04:14
To nemyslite vazne. Dufam,ze stavebna komisia to vsetko koordinuje a ze je vsetko v kostolnom poriadku. Myslim,ze budu aj fotografie uverejnene na SOL online zachytavajuci skutkovy stav. Nech mame nieco do archivu a kroniky.
obcan | 26-01-2017 11:45:57
to nemyslite vazne.
Otázka | 26-01-2017 11:44:50
Už prebehla rekonštrukcia domu smútku keď je na obecnej stránke faktúra?
olga | 26-01-2017 11:33:52
propagovat jednu pohrebnu sluzbu a zavadzat pozostalich je tiez protizakonne. ci...
Otázka | 26-01-2017 09:19:12
Podpredseda rady školy a kontrolór obce sú jedna osoba alebo len zhoda mien?
Rada školy | 24-01-2017 15:03:35
Zaujal ma 5. bod programu /Voľba členov školskej rady -zástupcov OZ/
Pre vysvetlenie občanom, rodičom, prečo je voľba členov rady školy dôležitá:
Činnosť rady školy
(1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
(2) Rada školy a) Uskutočňuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy (alebo školského zariadenia) b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7 písm. b) až e) a ods. 8 písm. b) a c) zákona 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením. c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z.z. najmä 1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,
2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,
3. k návrhu školského vzdelávacieho programu,
4. k návrhu rozpočtu,
5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
6. k správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia, jej výsledkoch a podmienkach, u naj
7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaném menej na dva roky,
9. k informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
Oznam | 24-01-2017 11:46:24
http://www.sintava.sk/samosprava/zasadnutia-obecneho-zastupitelstva/rok-2017/
Janko | 24-01-2017 07:07:01
ozaj a co je z byvalou pizzeriou. Vohlarika ste vyhnali a teraz to je prazdne, to bol vas ucel. hoci isiel do lepsieho.ale preco co tu funguje musi prec...
Janko | 22-01-2017 10:44:01
a to tam veduca nemoze ostat, aspon jedna pre chod uradu. ale to je zase len zle riadenie starostu
pre "faktúry" | 22-01-2017 09:56:35
Čo by nerobili. Chodia na výlety s dôchodcami. Vlastne vtedy je úrad zatvorený z technických príčin.
obcan | 20-01-2017 08:04:42
Obsah len to co vieme.skoda penazi
Mohli by byt pouzite rozumnejsie.
odpoved | 20-01-2017 05:11:42
Spravodaj už nosili, má peknú farbu...
Jarka | 17-01-2017 19:00:18
možno občanom popíšu v spravodaji, ako bolo na večierku školy, pocity, pikošky,veď to bola udalosť roka v Šintave, aby sme aj my ostaní, čo sme tam neboli, pocítili tú priateľskú atmosféru, ktorá tam vládla. :)
Faktury | 17-01-2017 18:52:48
ked tak pozeram na faktury zverejnene obcou, zaujimalo by ma, kolko musi pan starosta a jeho druzina pretelefonovat, ked kazdy mesiac ma faktury od Telekomu za 110-120eur aj od Orange za 110-120eur... robia tam aj nieco ine okrem telefonovania potom vlastne...?
tiez obcanka | 17-01-2017 18:41:33
obcanka | 16-01-2017 16:57:09
mirec chodi len po dlhej .do skoly a na faru

ani na tej dlhej to nebolo bohvieco, co vam poviem...
načo spravodaj | 17-01-2017 17:56:20
šak sa tam bude len otŕčat s papalášmi na fotkách jedine čo tam je zaujímavé je spoločenská kronika
Helena | 17-01-2017 16:48:50
nie nenosili.preco
Otázka | 17-01-2017 16:14:45
Už nosili Šintavský zpravodaj?
obcanka | 16-01-2017 16:57:09
mirec chodi len po dlhej .do skoly a na faru
vidno | 16-01-2017 16:20:47
že mirec nechodí ani po budovatelskej
obcan | 16-01-2017 09:24:40
ved tade Mirec nechodi domov
odpoved | 16-01-2017 08:56:33
obcan | 16-01-2017 07:55:10
Zato Stará nirianska je samý sneh a ľad... a tú sledujú aj na DI...
obcan | 16-01-2017 07:55:10
no vykon pan starosta.dnes cestou do prace uz cesta do pekarne posypana ba upravena,ste sikovny. a ze ako fajn ze to tu sledujete. aspon mate o sebe informacie.
Jarka | 14-01-2017 14:18:27
4000 eur prevečierkovaných miestnou školou, čo si ani jedna škola v kraji nedovolí, to je všetko v súlade so zákonom. Tam nikto nevidel nehospodárne vynaloženie financií? Ale upraviť miestne komunikácie počas zimy pre občanov je jednoznačne nehospodárne.
Maria | 14-01-2017 13:52:19
tak ako vsetko ostatne
obec | 14-01-2017 13:34:32
tú nejaké to sneženie nerozhádže - jednoducho ho odignorovali
snežilo | 14-01-2017 13:14:36
Michal | 14-01-2017 09:42:25
Správcom miestnych komunikácií je obec Šintava - Zákon o pozemných komunikáciach - cestný zákon - Zákon č. 135/1961 Zb. ).
Michal | 14-01-2017 09:42:25
taka otazka kto sa ma starat o cestu do pekarni .no je to tam na zabitie.
obcan | 13-01-2017 10:10:25
neviem kto tu nadava.kto...
odpoved | 13-01-2017 04:10:06
obcan | 12-01-2017 18:51:50
Neznižujme sa na úroveň nadávok a prezývok...
obcan | 12-01-2017 18:51:50
Hadam by ste nechceli aby pat a mat v takej zime robili
Občan | 12-01-2017 17:39:22
snežilo | 12-01-2017 16:12:58
Asi očakávali, že sa sneh roztopí ...
snežilo | 12-01-2017 16:12:58
V obci zo stredy na štvrtok nasnežilo, ak to kompetentní na obecnom úrade nepostrehli. Vlastníkom miestnej komunikácie je obec Šintava (Zákon o pozemných komunikáciach - cestný zákon - Zákon č. 135/1961 Zb. ).
Podľa § 3 d Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií – správu miestnych komunikáciií vykonáva obec , teda v našom prípade obec Šintava.
Ďalej vyššie spomínaný zákon č. 135/1961 Zb. ukladá:
- vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.
- obec zabezpečuje informačný systém zimnej spravodajskej služby ako súčasť jednotného informačného systému zimnej spravodajskej služby a údaje o stave zjazdnosti pozemných komunikácií vo svojom vlastníctve poskytujú bezplatne ministerstvu,
Podľa § 4 b Miestne komunikácie sú:
1) Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

(2) Siete miestnych komunikácií sa budujú a udržiavajú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou tak, aby uľahčovali osídlenie a vyhovovali potrebám miestnej dopravy, prípadne poľnohospodárskej dopravy, a ak to vyžadujú všeobecné záujmy, aj potrebám diaľkovej dopravy a potrebám obrany štátu.
Je po 16:00 h a cesty sú v celej obci neupravené. Nechať udupať sneh a čakať, že primrzne nepovažujem za bezpečné a určite to nie je uľahčenie života hlavne pre vodičov, ktorí po neupravených miestnych komunikáciach v obci musia jazdiť.
Ešteže | 12-01-2017 09:33:56
na videu z OZ 5.12.2016 tvrdil že ešte len telefonicky oslovil dve firmy,a tu aha z 1.12.2016 objednávočka ....klamete pán starosta a zase klamete!!.....pane bože!
obcan | 11-01-2017 21:20:57
tak pan starosta asi dalsie fiasko na krku. ci...
otázky | 11-01-2017 20:00:22
Už je Dom smútku v Šintave zrekonštruovaný? Nemala rekonštrukcia prebehnúť do 31.12. 2016? Ako to je?
Pre obcan | 11-01-2017 18:55:44
http://www.sintava.sk/urad-2/zverejnovanie/objednavky/
obcan | 11-01-2017 10:39:59
ako mam rozumiet tejto objednavke
objednávka | 11-01-2017 10:23:56

Číslo objednávky

Dodávateľ

Popis plnenia

Dátum vystavenia

Cena *


10/2016 Stehel Construction,s.r.o oprava Domu smútku 01.12.2016 0,00 €
Občan | 07-01-2017 19:34:37
Dúfam, že to bude navrhnuté už na najbližšom zasadnutí OZ a návrh výšky limitov sa bude odvíjať od potreby prostriedkov na opravu ciest , chodníkov a ďalších v minulosti zanedbaných požiadaviek občanov...
Škola je dôležitá, len neviem či večierky sú základom výchovy čestných občanov...
Pre občan | 07-01-2017 18:29:17
Takže potom je už len na našich poslancoch, aby si všimli tento príspevok a začali konať.
Občan | 07-01-2017 08:59:44
Nerozumiem | 07-01-2017 08:41:49
Majú tam vnútorný predpis, ktorý stanovuje rozumnú výšku prostriedkov použitých na reprezentáciu obce a občania môžu tak pôsobiť na obec a výšku cez zmenu tohto predpisu..
Nerozumiem | 07-01-2017 08:41:49
Občan | 07-01-2017 08:05:39 celkom tvojmu prispevku, vnútorný predpis o rozpočte.pravidlach obce Šintava má čo spoločné s obcou Lysá? Majú tam tiež takéto šikovné vedenie?😂
Občan | 07-01-2017 08:05:39
Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 34 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Obec Lysá pod Makytou môže uhrádzať výdavky na reprezentačné a propagačné účely v rozsahu schválenom v rozpočte Obce Lysá pod Makytou na príslušný rozpočtový rok pri zachovaní maximálnej hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti ich použitia. Hospodárenie s týmto prostriedkami si vyžaduje zachovanie maximálnej hospodárnosti a vecnej podloženosti.
Čl. II.
VÝDAVKY NA REPREZENTAČNÉ A PROPAGAČNÉ ÚČELY
Výdavky na reprezentačné a propagačné účely môže obec uhrádzať zo svojho rozpočtu len v nevyhnutnom rozsahu, ak si to vyžadujú reprezentačné, hospodárske a iné spoločenské dôvody a to na:
Výdavky na reprezentačné účely môžu byť použité, ak si to vyžadujú politické, hospodárske, spoločenské alebo pracovné dôvody, a to na:
1. Reprezentácia obce starostom obce:
- pohostenie pri oficiálnych návštevách a na ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí
- občerstvenie účastníkov pracovných porád, konferencií a iných pracovných príležitostí, rokovaní o potrebách obce
- vecné dary poskytnuté v súvislosti s reprezentáciou obce Lysá pod Makytou
2. Občerstvenie a pohostenie pri kultúrnych a spoločenských akciách:
- folklórne slávnosti
- stretnutie dôchodcov s predstaviteľmi obce
- oslava Dňa matiek, MDD, prípadne iné kultúrno-spoločenské a športové akcie
3. Vecné dary občanom našej obce pri životných jubileách
4. Vecné dary žiakom pri prvom nástupe do základne školy
5. Vecné dary poskytnuté v súvislosti s reprezentáciou obce
Jarka | 06-01-2017 22:05:10
Pán riaditeľ má v pláne v roku 2017 dokončiť elektroinštaláciu, urobiť strechu a fasádu školy. Verím, že OZ určite podporí tieto rekonštrukcie i finančne, tak ako to bolo i pri iných rekonštrukčných prácach v minulosti na škole. V podstate tejto škole, už nič nebude chýbať, asi iba to najdôležitejšie a to sú žiaci a tam už ani OZ a starosta nepomôžu.
Janko | 06-01-2017 21:25:58
no dopozeral som fotkz y predvianocneho stretnutia,no pan riaditel sa riadne nahodil.jak po mladsom bratovi oblek.urcite sa nepozrel do zrkadla ako vyzera.
Hlávková | 06-01-2017 18:12:50
vačierok | 06-01-2017 09:07:40

večierok bol pre priateľov školy, nepriateľov v podobe diskutujúcich so sol tam nevolali. Kauzu Večierok, komisia prešetrila, všetko v súlade so zákonom.
Slečna Hlávková by to určite odsúdila ako plytvanie prostriedkami školy a obce...
obcanka | 06-01-2017 09:16:42
mozem sa opytat aka komisia to presetrovala
vačierok | 06-01-2017 09:07:40
večierok bol pre priateľov školy, nepriateľov v podobe diskutujúcich so sol tam nevolali. Kauzu Večierok, komisia prešetrila, všetko v súlade so zákonom.
obcan | 06-01-2017 08:58:52
a co tam robila na vecierku jeho dcera a dokonca aj vnucka
obcan | 03-01-2017 19:59:36
no pre boha ziveho tak na toto idu nase peniaze. humus nad humus.take fotky az po tie vyplazene jazyky. katastrofa. ludia pozrite si to
Fotky | 03-01-2017 16:58:21
http://www.selfiecam.sk/21-12-2016-predvianocne-stretnutie-zs-v-sintave/
Obcan | 31-12-2016 16:46:15
Pre anonym. Si naivny,alebo z inej republiky. Podat trestne oznamenie? A naco. Ved ti,co sa noli zadarmo najest a este ich priviezli sluzobnymi autami maju priamo,alebo cez svojich priatelov dosah na vysetrovatelov,alebo prokuratorov a co myslis by sa stalo? Nic sa nezisti a vsetko skonci. Lepsie je robit tlak na oboch zodpovednych nech transparentne dokazu ze bolo vsetko v poriadku. Ale toho sa nedockame,pretoze klamar a podvodnik sa bude vykrucat do posledneho dychu. Tak si dajme trochu oddych, zajtra si vypocujeme novorocny prihovor a mozno nam bude vnuknuta nova inspiracia pomocou ktorej budeme pokracovat v ozrejmovani financnych tokov a ich zakonnosti pod taktovkou pana riaditela a pana starostu. Zelam vsetkym veseleho silvestra a stastny novy rok.
zamyslite sa | 31-12-2016 09:36:03
a všetci do jedného, čo vykonali kontrolu, boli na danom posedení! Najprv sa najedli, popili, pofotili, vytancovali toho 21.12. 2016 a potom kontrolovali po sviatkoch. Neviem, či sa mám smiať, alebo plakať, čo sa už deje v tomto štáte. Tu sa verejne občania SR klamú. Ale sme dopadli s tou demokraciou.
anonym | 31-12-2016 09:19:44
Naco sa tu dohadujete. Treba podat trestne oznamenie na podozrenie zo sprenevery. Ak nikto nepochybil nic sa nedeje, ak pochybil, nech si zodpoveda.
ten pán | 31-12-2016 08:45:13
nie je karierista ale vypočítavý manipulátor.V dedine je BOHOM, niekde vyššie by bol iba bábkou vhodnou na obetovanie. Jeho kaukulácia je špičková. Kde sú tí, ktorých pred časom hostil ? Mnohí sú zapadnutí prachom politiky napr. pán Č.ktorému robil odborného poradcu. Radšej ani nevedieť aká suma z obecných peňazí pribudla na jeho účet počas pôsobenia v obci. Terajší aj bývalý starosta mu isto priklepli nemalé odmeny.
Občan | 31-12-2016 08:08:59
Pre Hospodarenie | 31-12-2016 07:00:01
príspevky s citovanými paragrafmi práve spochybňujú konanie školy a prejedanie prostriedkov ...
No čo už veď je Silvester...
Hospodarenie | 31-12-2016 07:00:01
Pan riaditel prestante uz ste trapny. Neohanajte sa poragrafmi zakona vytrhnuteho z kontextu ale predlozte a vylozte vsetky dokumenty do jednoho a potom sa mozeme bavit o tom,co je v ramci zakona mozne a co nie,resp. Co vam zakon umoznuje a co nie. Tak potrebujete este jasnejsiu vyzvu? Ak nie konajte. Budem cakat. Klamstiev uz stacilo teraz dajte dokazy,alebo skoncite.
Hospodárenie | 31-12-2016 06:52:36
Prostriedky z prenájmu sa použijú na ďalší rozvoj školy ...
finančné prostriedky získané z prenájmu na financovanie svojho ďalšieho rozvoja, a to v súlade s § 23 „Osobitosti rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií“ ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z.finančné prostriedky získané z prenájmu na financovanie svojho ďalšieho rozvoja, a to v súlade s § 23 „Osobitosti rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií“ ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z.
Hospodarenie | 31-12-2016 06:31:46
Pan riaditel nezosmiesnujte sa viac ako ste. Sam sa v tom clanku usvedcujete z podvodov.preco nevylozite na stol vsetky zmluvy na renajom a vsetky doklady ktore dokazuju vsetky vlastne prijmy? To by sme sa asi velmi cudovali. Ale vy to neurobite a dobre viete preco. Tak nam tu nehrajte divadielko. Nie vsetci su tak blbi ako vy chytry. Darmo nie kazdy moze ziskat tak vzdelanie ako vy.tak rieste veci podla bozich prikazani a jedno z nich hovori...NEPOKRADNES!!!
Obcan | 31-12-2016 06:19:50
Ale ved on sa zamyslel a pris0iel nato ako vo svoj prospech zyskat prachy. To je ten ospevovany riaditel. Vobec mu neide o obec,ani o skolu ale iba o jeho osobny prospech. Je to pijavica obecnych penazi. A ta kontrola? Nuz na smiech. To si myslite pan riaditel ze vsetci sme taki naivni ze vam to zozerieme? Preco raz nenapisete uplne chlapsky,ze ste to prepiskol,alo rychle sa vsetko snazite ututlat? Ste uz na smiech aj so starostom. Skratka ste dve nuly.ano je nacase sa zamysliet a povedat stacilo pan riaditel,vradte obci co ste neopravnene zobral a zbalte svoje veci.pred nami je novy rok tak bez vas bude iste lepsi.
Hospodárenie | 31-12-2016 06:10:27
r. 020 - Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§ 2 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b) zákona
do tohto riadku uvedú školy finančné prostriedky získané (napríklad od občanov, poprípade od športových klubov, či záujmových združení...) za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces
Zákon č. 523/2004 Z. z. umožňuje aj školám a školským zariadeniam v zriaďovateļskej pôsobnosti OÚ v sídle kraja použiť finančné prostriedky získané z prenájmu na financovanie svojho ďalšieho rozvoja, a to v súlade s § 23 „Osobitosti rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií“ ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z.
r. 021 – Zisk z podnikateļskej činnosti (§2 ods. 1 písm. d), ods. 2 písm. c) zákona)
uvedú sa finančné prostriedky nadobudnuté zo zisku z podnikateļskej činnosti po zdanení (údaj uvedú iba školy vykonávajúce podnikateļskú činnosť. V prípade školských zariadení uvedený riadok vyplnia len tie zariadenia, ktorých zriaďovateļom je OÚ v sídle kraja).
zamyslite sa | 30-12-2016 22:06:45
Ďakujeme za podrobné vysvetlenie pán riaditeľ. Môj názor sa nezmenil! Ak škola má takýto vlastný príjem, stále tvrdím, že to boli neefektívne využité finančné zdroje! Prečo ste z nich nehradili opravu kanalizácie ZŠ? Oprava kanalizácie stála obec 6928,13 eur. A pripomeňme si, ako to bolo s rozširovaním kapacít škôlky a budovaním technických dielní na škole . Peniaze mali byť na opravu ciest a zrazu sa minulo 39535,66 eur na modernizáciu a rekonštrukciu MŠ a na cesty nezostalo. Pán riaditeľ, skúste sa vy zamyslieť pri závere roka 2016, či to vaše správanie je solidárne ku všetkým občanom Šintavy, lebo troška skromnosti a pokory by nezaškodilo i z vašej strany.
Zisk-cipodvod | 30-12-2016 21:53:24
Lenze budova skoly je majetkom obce a teda vsetky prijmy z prenajmu patria obci. A teda nemozu byt vlastnymi prijmami skoly. A ak ich skola pouzila bez suhlasu obecneho zastupitelstva konala neopravnene a musi ich previest na ucet obce. Ta kontrola asi kontrolovala iba to co vyhovovalo panovi riaditelovi.
Zisk | 30-12-2016 19:39:19
Vianočné posedenie zo dňa 21.12.2016 v celkovej výške 3 940,- € bolo hradené z vlastných príjmov školy (zisk z uskutočňovaných overení profesijných kompetencií, zisk z prenájmu priestorov).
Kontrolu uskutočnili:
Mária Vedrodyová| - hlavný kontrolór obce
Ing. Michal Lipovský - poslanec - predseda finančnej komisie
Bc. Stanislava Režnáková - poslankyňa
Roman Matušica - poslanec a člen školskej rady

Ako bol zisk vyčíslený ? Zisk je rozdiel medzi výnosom a nákladmi.
Obcann | 30-12-2016 07:20:02
Pre pre vas... ak nevies radsej nepis. Zhanat dotacie a starat sa je predsa jeho povinnost ako riaditela. Ale on robi zurky aby sam seba zviditelnil a skola mu moze byt ukradnuta. Tu ma len ako zasterku na ktoru sa vzdy vyhovara. Tkk otvor oci. Je to katierista a ked si ho vezmes k sebe tak zistis,ze co je zac. Klamar,podvodnik a oblbovac v jednej osobe. Darmo, vystudoval ten spravny odbor. Len to mal dotiahnut do konca. Mohol uz byt vo vatikane a nie iba v sintave.
marta | 30-12-2016 05:41:39
Mizerova.ved ty mu trcis z riti tak sa mu pchasg
Marta | 29-12-2016 21:47:42
Skola ma vlastne financie a ja som prave obletela mars. Skola ma len to co jej da sam kral Miro. Clovek sa az divi, kolko demagogie je nutnej aby sa vsetci klanali ...
občan obce Šintava | 29-12-2016 20:46:58
Ak škola mala k dispozícii vlastný príjem, verím, že prvoradé je u pána riaditeľa, tak ako ste písali zveľaďovať, modernizovať školu. Preto sa pýtam: Prečo tieto finančné prostriedky neboli využité na opravu kanalizácie školy, kt. obec vyšla na 6928,13 eur? Alebo na iné opravy? A ťažko mi je, vyjadrovať sa, keď sme do dnešného dňa nedostali verejne predložené doklady, odkiaľ škola získala finančné prostriedky teda „vlastný príjem“ ?
pre vas | 29-12-2016 20:09:58
Kto si nevie zratat dva a dva, aj tymto sposobom sa skola prezentovala pred ludmi, ktori vedia financne podporit. Hovori sa tomu marketing. Evidentne to funguje, kedze skola ma \"stastie\" a putuju sem krasne financie, obnovuje sa, modernizuje...
kdo umi ten umi, kdo neumi..

pre vas | 29-12-2016 18:47:10
Sintavania nevidia, co riaditel Bodis prinasa do obce. Ale ich chyba. Ked odide, kto bude vybavovat dotacie na opravu obnovu vybavenie modernizaciu skoly? Asi si myslia ze to zatiahnu z rozpoctu vsetko haaa haaaa. Piluju si konar pod svojou ritou...a potom budu plakat.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 29-12-2016 14:19:36
Telefonicky a nasledne osobne som pana riaditela ZS na zaklade diskusnych prispevkov na SOL, poziadal o vysvetlenie financovania rozluckoveho vecierka.
Moznosti bolo viac, za najvhodnejsiu VZDY povazujem OSOBNE vysvetlenie obcanom po registracii v mediu, aby bola vylucena akakolvek NASA ci MOJA manipulacia s predlozenymi faktami ci zla interpretacia toho, co konkretna osoba (voleny zastupca) mal zaujem obcanom povedat, resp. napisat.

Pan riaditel poziadal o schvalenie pristupovych prav - splnil podmienky a dostal moznost na SOL publikovat.

Som rad, ze na rozdiel od mnohych inych, pan riaditel nevahal, do pol hodiny bol ochotny stretnut sa a KOMUNIKOVAT.

Neposudzujem jeho vysvetlenie, riesim SPOSOB a FORMU (uroven) samotnej KOMUNIKACIE.

Aj v tomto pripade SOL zostava nad vecou a nasou ulohou je sprostredkovanie informacie obcanom / citatelom.
Rok 2016 bol rokom bohatým na udalosti aj v našej ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. Martin BodisDátum28. 12. 2016 193800Témaobec Šintava | 29-12-2016 13:42:13
AKÉ PREKVAPIVÉ,že pán riaditeľ dal na Seredonline článok hneď po tom ako ho tu začali prepierať kvôli šafáreniu so školskými teda obecnými financiami. Veď nie nadarmo vyštudoval teológiu, kde sa zdokonalil v manipulácii s ľuďmi. Stavím sa, že starosta mu za to odklepol krásne koncoročné prémie
vetva | 29-12-2016 09:55:04
Zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev je vidieť, že ako náhle sa začne riešiť škôlka, škola, ŠKD toto slovo obmäkčí všetkých poslancov a sú na vetvy. Prečo? Lebo škôlku, školu, ŠKD navštevujú ich deti, alebo budú navštevovať . Potrebujú poslanci, aby rodičia útočili proti nim, že odmietajú dotovať školu? Všetko, čo si škola zažiada má od OZ odklepnuté. A pán riaditeľ školy je spokojný, lebo dobre vie, že poslancov má na svojej strane o starostovi ani nehovorím a jeho funkcia je zabezpečená minimálne na ďalšie 2 roky do najbližších komunálnych volieb. Záver: Ešte takú jednu párty pre priateľov školy spraví i budúci rok a potom verím, že nastane zmena nielen na starostovskej stoličke, ale i na riaditeľskej a budeme mať v dedine pokoj.
Obcann | 29-12-2016 09:01:27
Tak takto. Ak skola ziskala sponzorov,ktori jej venovali financny obnos,ktory bol oficialne zaregistrovany do uctovnictva,tak budu ku kazdemu daru i darovacie zmluvy. Mal by teda riaditel skoly tieto zmluvy zverejnit,ci na nich je napisane ze darovane financie su urcene na chod skoly,alebo na prejedenie s jeho kamaratmi. Ak su urcene na chod skoly a prejedli sa,tak to by bol zavazny problem. A v tom pripade by mal pan riaditel uverejnit i zoznam ludi,ktori sa tejto akcie zucastnili,aby sme im mohli dat otazku co na take hospidarenie hovoria. Ak tie peniaze boli poskytnute skole na jej chod,mal by niest zodpovednost riaditel skoly,pretoze v tom pripade boli peniaze spreneverene. Je otazne,ci skoly su skutocne financne na tom tak zle,ako pocuvame od skolskych predakov ked si dovolia organizovat taketo party. Myslim,ze je cas zamysliet sa a to majma na ninisterstve skolstva a vo vlade. Lebo riaditel skoly bodis nazorne dokazuje,ze financnych prostriedkov maju skoly na rozhadzovanie viac ako dost!
obcan | 29-12-2016 07:49:39
tito dvaja ludia panuju v Sintave a este pan farar
Ďakujeme | 29-12-2016 06:08:34
pán riaditeľ za Vaše priania,mozno,keby boli prišli verejne v deň konania večierka, brala by som ich ako úprimné, teraz mi však pripadajú veľmi falošné,neúprimné, prídu mi ako \"citové vydieranie\" ..,a na záver: Keď si ja raz niečo hradim z vlastných zdrojov, nedám faktúru na firmu a do účtovníctva....alebo sa mýlim?
objednávka | 29-12-2016 05:57:45
1296/13 Romantik s.r.o. catering 2 500.00 11.11.2013 Zobraziť
1934/15 Romantik s.r.o. catering 1 500.00 11.12.2015 Zobraziť
2020/16 Romantik s.r.o. stravovanie 3 250.00 20.12.2016 Zobraziť
Otázka | 29-12-2016 05:48:48
Šintavanka | 28-12-2016 22:37:15 Je to vyfakturované na školu? Ak si platím zo svojich peňazí, tak si to objednám na seba a dám si to vyfakturovať na seba.
Šintavanka | 28-12-2016 22:37:15
Pán riaditeľ Bodis dal vyhlásenie na SOL, že predvianočné stretnutie s priateľmi školy, nebolo financované zo štátnych ani obecných zdrojov, ale z vlastných príjmov.
obcan | 28-12-2016 22:08:38
To snad neni pravda.srandujete
anonym | 28-12-2016 21:39:52
Co sa zralo za vyse 3000 euro? To je slusna palka. Za priblizne rovnaku sumu sa prestravuje priemerna rodina za 1 rok.
Obcann | 28-12-2016 19:43:42
Pre Dana.... ele este treba pripocitat 20% DPH, co v tomto pripade je zhruba 800 eur, pravda,ak su to vsetky vydavky. Je na zamyslenie ci sa nedali vyuzit tie peniaze inak. Len v takom pripade by nemusela obec vynakladat na skolu financie,ktore by mohli ist na rozvoj obce. Ale to by musel niekto pohnut rozumom (ak nejaky ma). Lenze autori vecierka sa v pohode vysmievaju z obcanov a safaria ako sa im zachce.
Dana | 28-12-2016 19:02:08
Faktúra za stravovanie (catering) 3250 eur, Gala event (výzdoba) 250 eur, selfiecam (fotoautomat) 200 eur, DJ MIMO 240 eur. Celková sumarizácia: 3940 eur. Jeden večer 3940 eur. Vážení diskutujúci, toto je vrchol drzosti roka 2016 v Šintave.
Nehoráznosť | 28-12-2016 15:46:13
A pripočítajte si k tomu vyzdobu gála event...za 250€ a ešte plus DPH lebo ceny si uvedené bez, dostaneme sa k celkom peknej sumicke
Romantik s.r.o. | 28-12-2016 14:57:06
Dana, ak sa pozrieme na položku \"stravovanie\"od Romantik s.r.o., tak nám môže byť asi hneď jasné, na koľko NAŠICH peňazí ich toto krásne občerstvenie vyšlo... dovolili si to IBA za 3250 eur ;)
Obcann | 28-12-2016 07:45:11
Pre daniela.... tak to si pozreme a nezabudneme urobit aj fotodokumentaciu 31.decembra,aby nikto nemohol prekrutit fakticky vysledok.
Daniel | 28-12-2016 07:28:14
a mna bude velmi zaujimat oprava domu smutku,ako bude muset vratit dotaciu od statu
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 27-12-2016 21:37:29
Dana | 27-12-2016 18:31:20 | - ospravedlnujem sa, no asi som sa vyjadril nepresne. Ja som nebol ochotny uverit, ze po tom vsetkom, by si niekto snad dovolil z verejnych financnych zdrojov zaplatit selfie foto na vianocny vecierok!

Do reality ma uviedlol az Vami pridany link -priatelia, takto vyzera OBCIANSKA KONTROLA vynakladania verejnych financii v praxi!

Obec Sintava vdaka jej obyvatelom smeruje k transparentnej samosprave. Myslim si, ze poslanci OZ zacali naozaj dobre a systematicky, no este stale maju znacne rezervy.

Budeme sa pytat kompetentnych, ako to vlastne s tym platenim zabavy je a ci to je vo VEREJNOM ZAUJME.

Myslim si, ze obcan sa uplne OPRAVNENE PYTA, ci 200 Eur tymto smerom, je najvhodnejsi vydavok zo strany ZS.

Na zaver - klobuk dole pred organizaciou, zabava to musela byt naozaj dobra. Problemom je ze len na pozvanky pre vybranych ludi, no na ucet vsetkych obyvatelov...

Dana | 27-12-2016 18:31:20
Miloš Majko | 27-12-2016 15:29:48
1. nemám predčasný Silvester. Na žart je akurát to, že som napísala nesprávne selfiecam, ale jeho cena bola 200 eur a pravda je i tá, že bol zakúpený školou. http://www.zverejni.info/ZSsMSkralaSvatopluka
2. nikomu nezávidím, že sa najedol na posedení a dobre sa zabavil, ale ak ide o verejné finacie, tak ma zaujíma na aké účely sa tieto finančné zdroje použili, lebo škola spadá pod zriadovateľa, teda obec Šintavu.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 27-12-2016 15:29:48
Dana | 27-12-2016 12:47:53 | - predpokladam, ze zartujete. Chapem to v suvislosti s bliziacim sa Silvestrom...
Dana | 27-12-2016 12:47:53
Po ukončení dovoleniek ma budu zaujímať zo zvedavosti faktúry za posedenia priateľov školy z 21.12.2016 a zamestnancov 22.12.2016 (catering, výzdoba, darčekové predmety, obed). Zatiaľ je k dispozícii faktura selfiecamp (fotoautomat) za 200 eur. Je na zamyslenie, či selfiecamp je tak životne dôležitý pre chod školy.
obcan | 24-12-2016 18:16:49
ved oni to tak musia robit na povel
Obcann | 24-12-2016 08:54:11
Pre otazka. No to co som videla,tak neziaduci boi traja. Prisli spolu a ten rozruch co nastal bol ocividny. Mohli by sa ti dvaja trochu miernit. Dufam,ze si to vzacni hostia nevsimli. Alebo,zeby im to sami nasepkali. Ved si mali stale co potichu vysvetlovat. Je to skutocne ich velka hanba.!! Keby uz konecne rozmyslali normalne ako chlapi.
Tothova | 24-12-2016 08:42:25
Vcera vecer okolo piatej som videl ako starosta a styria poslanci prezerali marnicu.nechapal som ak boli na kontrolu tak ked uz je tma. a co tam videli svietili si z baterkou. booooze ved toto je tu chore
Obcan | 23-12-2016 23:21:38
Pre Dana. V skole sa lucilo s rokom asi 100 ludi a pan riaditel so starostom. Velmi sa tesili,fotili a pod. Viete si predstavit kolko ludi by sa tesilo,keby sa lucili s riaditelom a starostom? A pritom by stacila iba jedna oslava na rozlucku,druha by nebola potrebna. A usetrilo by sa. Ale,ak by sa nerobili take oslavy,mohol sa pan starosta venovat inej cinnosti. Napriklad zabezpecit firmu na opravu domu smutku a nemusel by si vymyslat a zavadzat.predpokladam,ze ten dom smutku sa nestihne kompletne zrekonstruovat a peniaze ktore obec ziskala bude musiet vratit. To bude vysledok nekonania starostu a ignorovania jeho povinnosti. Ale aspon sa zasa mozeme tesit na novorocny prihovor. Dufam,ze si ho bude pripravovat sam. 😂 Ak ano,mohol by v nom oznamit aspon to,co sa mu za cely rok podarilo zabezpecit pre obcanov a co pre skolu. Staci aspon jednou vetou. Co sa mu nedarilo nech radsej nespomina. Zelam vsetkym pekne sviatky.
Otázka? | 23-12-2016 13:43:57
A dostali pozvánky všetci poslanci?! Alebo zase len vyvolení??
A nežiaduca osoba bol tentoraz kto?
obcan | 23-12-2016 11:23:32
no v skole to bolo pompezne. Boli aj pani z Bratislavy a bolo ich asi 120 osob a veeelmi honosne pohostenie.hm...
Dana | 22-12-2016 22:47:54
21.12 si spravia veselicu vo veľkom štýle, tam sa vrtia a fotia ako pubertiaci a na druhý deň 22.12. si urobí vedenie a zamestnanci ďalšie posedenie.
Obcan | 22-12-2016 22:01:41
A tym dvom z toho obcerstvenia rastie iba hlava v ktorej sa rodia tie najskvelejsie myslienky ako prist k dalsim peniazom na ukor vsetkych obcanov. To nevymyslis,to je realita,alebo z cudzieho krv netecie!
obcan | 22-12-2016 21:34:15
ved sa nazeru z nasich penazi
perlička | 22-12-2016 20:56:14
Predvianočné stretnutie s priateľmi školy - to bolo perlička na záver roka 2016 v podaní pána riaditeľa školy.
Nehnevajte sa, ale škola, ktorá neustále žiada financie na modernizáciu školy od obce, by si mala snažiť šetriť kde sa dá, aby zaťažovala rozpočet obce, čo najmenej a nie robiť viac krát do roka posedenia stále pre tých istých hostí. Pán riaditeľ, ak máte chuť robiť stretnutia s priateľmi, ktorí sú hlavne vašimi priateľmi, tak si ich robte za vlastné, osobné financie a nie z peňazí, ktoré patria všetkým občanom obce a nie iba škole. My sa zaobídeme i bez okázalostí.
Helena | 22-12-2016 20:01:15
ano poslaci a ucitelia mali vianocny mejdan...
Obcan | 22-12-2016 16:47:14
niekto vie napisat co sa vcera konalo v skole?
Katarina | 21-12-2016 18:31:55
cul ho nehajte je vyspovedany...
Viera | 21-12-2016 17:23:32
Napomínanie ako služba lásky

http://www.gavenda.sk/index.php?page=article&article_id=183
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 18-12-2016 14:22:33
S falosnymi ci vypocitavymi \"veriacimi\" (plati obecne) sa musia vysporiadat ostatni skutocni veriaci. Nie noviny. Tu je mozne na problem iba upozornit.
Obcan | 18-12-2016 14:12:30
Dnes bol zasa pan velky v kostole na prijmani. Dufam,ze sa predtym vyspovedal zo vsetkych klamstiev a neduho. Tak od vianoc bude hovorit iba pravdu.tesme sa alebo ...hossana... zmena bude a budeme velmi prekvapeni.
Obcan | 17-12-2016 14:09:19
Ano pan majko,mate pravdu. Netreba odbocovat od temy. Ale neda sa poukazat na farizejstvo pana starostu,keby sa nespomenuli aj ine jeho zaporne stranky. On sa totiz vyskiera ludom do tvare i tym,ze sa stavia do pozicie veriaceho. Ale ved my vieme ze je to ucelove a preto na to upozornujeme. Nechceme tym vnasat akukolvek nevrazivost medzi veriacich a ostatnych ale skutocne iba upozornit tych ktori mu stale veria na to ze je iba obycajny farizej ktoreho slovo nema hodnotu ani za mak. To je vsetko.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 17-12-2016 12:32:23
Myslim si, ze miesanie komunalnej politiky a arogantneho sposobu vykonu starostovskej funkcie Holickom miesat s vierou, je nestastne a nevhodne.
Povedie to jedine k neznasanlivosti a vzajomnym atakom viacerych stran, co v konecnom dosledku uplne odputa pozornost od podstaty veci.

Tou by mala byt TRANSPARENTNOST v obci, KOMUNIKACIA STAROSTU S OBCANMI NA ROKOVANIACH OZ, PLNENIE POVINNOSTI STAROSTOM a jeho UCTA voci VOLICOM A OBCANOM.

Mate este kus cesty pred sebou, ktora by ale nemala viest cez osocovanie. Pytajte sa STAROSTU a POSLANCOV OZ aj OSOBNE na chod obce, jeho spravanie, na to, preco stale mate par MLCIACICH POSLANCOV dvihajucich akurat ruky bez nazoru, starostu preco pre ludmi ktori ho platia uteka...

To je cesta v demokracii. Nie anonymne utoky a ponizovanie.
Občan | 17-12-2016 08:22:31
Učí sa slovami a vychováva činmi, to si teraz spolu v predvianočnej dobe uvedomme...
veriaci | 17-12-2016 07:57:41
je to tam mrtve ani hrat nechce nikto lebo aj ked sa nato niekto da tak hned ho tych par privrzencov doslova vyzenie. aj tie drahe vyzdoby co tam prevadza pani umelkyna naco su pre koho myslia ze tym ludi pritiahnu. no omyl. spavanim pristupom a hlavne spravanim veriaci
Obcan | 17-12-2016 07:39:39
No necudujte sa ze sa farar sprava cudne ked sa musi divat na takeho cloceka ako je holicka. Radsej by neprisiel vobec. A ostatni idu radsej do serede. Tak sa necudujte ze su potom kazne take ake su. Zajtra mate moznost sa zucastnit znova toho hororu. Mozno prevezme kazen alebo prihovor pan starosta. Uz ma predsa v tom skusenost.
veriaci | 17-12-2016 07:26:11
pan starosta a ten horor co je v kostole to je v poriadku. pan farar zacina omsu vzdy o 15 minut neskor.kazen sa sklda len z vycitok voci veriacim a a sprava sa cudne. tak sa preto necudejte ze vsetko chodi do Seredi. to je zazitok...
Horor | 16-12-2016 20:36:01
Teraz vážne !! Po pozreti videa musím konštatovať že pán holicka absolútne nezvláda svoju funkciu . Neplní si svoje povinnosti! a pri zisteneni že klamal alebo zlyhal sa to vždy a za každú cenu snaží hodit špinu na niekoho iného ! Vzdajte sa, odíďte s to co najskôr!!! Vy tam nemáte co robit !! Nebudem sa vyjadrovať k jednotlivým bodom schôdze, škoda slov. Nech si ľudia čo vás volili dajú tú námahu, pozrú video a spravia svoj úsudok.
A podalšie nechápem načo tam máme tých 3 nemých poslancov, čo doteraz ani slovo nepovedali!

Obcan | 16-12-2016 16:47:43
Uplne vystizne,len by som dodal,ze uz by sa mal spamatat i archaniel gabriel a vytrieskat ich tym ohnivym mecom z toho raja na zemi,nech uz konecne zacnu robit aj nieco osozne. Takto iba nicia a zlorecia. Takze gabriel si narade a zacni konat!!!
Bože daj im rozum a zdravú myseľ | 16-12-2016 12:46:46
Dobrá groteska !!! V hlavných úlohách pán všemohúci, prekrúcac a popierač holicka a dedinská sliepka tothova.

Toto nepotrebuje komentár....Občan | 15-12-2016 12:29:02
Obcan | 15-12-2016 11:31:25
Ďakujem ...
Obcan | 15-12-2016 11:31:25
Ano,nepocholpil som vasu reakciu,ospravedlnujem sa. Cvaklo mi az teraz.
Občan | 15-12-2016 10:48:05
Obcan | 15-12-2016 10:39:25
Tak asi nebývate na Slovensku, lebo tu vraj nie sú zdraví ľudia, len zle vyšetrení...
Nepochopil ste, že sa nezastávam starostu!!!
Obcan | 15-12-2016 10:39:25
Od chorych ludi sa radsej drzim co najdalej,taze kludne chodte iba vy dvaja.
Občan | 15-12-2016 09:49:15
Obcan | 15-12-2016 09:27:26
Ak dáte adresu zoberiem aj Vás ...
jana | 15-12-2016 09:30:05
gitka | 13-12-2016 16:08:25 to si myslíš len ty arogantných starostov je na okolí dosť .
Obcan | 15-12-2016 09:27:26
Tak ty musis byt alebo farar,alebo chory. Tak sa zavolaj na vysetrenie aj so starostom. Budete tam obaja. A vysledky budu asi rovnake!
Občan | 15-12-2016 07:53:55
Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
Obcan | 15-12-2016 07:12:36
Obcan | 15-12-2016 07:12:36
No vidis a on sa so sirokym usmevom pretrca kazdu nedelu v kostole. Ale uz davno som ho nevidel ist do kostola s prislusnikmi jeho rodiny. Zeby sa za neho hanbili? Ale ved on sa nehanbi.teraz zurocuje skusenosti nadobudnute ako prislusmik komunistickej strany.
hela | 14-12-2016 21:59:15
Ha ha pod cierni zem by som sa zahrabal na jeho mieste hambaaaa
Obcan | 14-12-2016 19:55:48
Ale ved on je hrdina. Obec zviditelnil viac ako ktokolvek pred nim.tak mu tu trochu vyhodenych penazi nezazlievajte. Nezabudnite ze o sintave vedia aj v ruskej federacii a to uz nieco znamena. Mozno bude nasa obec najnovsim spojencom moskvy. A peniaze? Ved mozno budu.ale ten bohovsky pocit genia uz je!!!
pre faktúry | 14-12-2016 18:03:14
lepšie ich nevidieť. Boli by to faktúry na právnikov za spory - Lodenica, Galbavý, pripojenie vodovodu Nitrianska.
A potom, že máme 40 tisíc na zveľadenie obce v roku 2017.
To bude málo aj na prisľúbenú opravu cesty Nové domy.
Faktúry | 14-12-2016 14:43:09
Obec za november nezverejnila žiadnu faktúru ?
387/2016 ZMO,region JE Trnava diáre pre poslancov 01.12.2016 73,15 €
160326 František Kubovič-FRAM, Sereď potraviny v DOS 31.10.2016 206,34
Frantisek | 14-12-2016 07:54:28
holickovec neries gramatiku ale problemyco robi velicenstvo
Obcan | 13-12-2016 19:52:44
b o h o v i s a p i s e s m a k k y m i , p r a v d a p a n r i a d i t e l . a l e i n t l i g e n c i a s a d e d i a v t o m t o p r i p a d e s a t o p o t v r d z u j e n a k a z d o m z a s t u p i t e l s t v e.
Edita | 13-12-2016 17:11:16
velmi spravne a trefne pan Majko. a nepovolte ani b....y
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 13-12-2016 16:18:53
Video dokumentuje iba a iba realitu. Prave na videu bez akehokolvek strihu je mozne v kontexte vidiet spravanie ako starostu, tak poslancov. U starostu je vidiet obdivuhodnu snahu docielit - napr. aj zlym spocitanim hlasov - neprejdenie diskusie obcanov do programu.

Pan Holicka - VEREJNA HANBA VAM za to, ze sa vsetkymi silami snazite zabranit obcanom polozit Vam otazku tykajucu sa Vasej prace a veci verejnych.

Obec nepatri Vam a Vasej rodine, aj ked takymto spravanim a konanim na obci de facto niekolko rokov parazitujete.
Vedia vovec obyvatelia obce, kolko penazi Vam na mzdach oni zo svojej prace za tu Vasu fuserinu vyplacaju?

Vlastne ste povinny im to povedat sam. ;-)
gitka | 13-12-2016 16:08:25
ale v arogancii sme na prvom mieste. konkurencia zatial neni
Občan | 13-12-2016 15:15:04
Zásady hospodárenia ťažko posúdiť, lebo ich uvedenie a zdôvodnenie bolo chabé, z ktorého sa občania nedozvedeli z čoho sa vychádzalo pri určovaní súm či už limitov alebo cien nájmu alebo predaja...Zverejnené verzie sa líšili pridaním slova minimálne ... Nikto nevie ako dlho budú ceny a limity platiť, či sa budú prehodnocavať ...
jana | 13-12-2016 14:22:06
Žeby len v Šintave? Skúste sa pozrieť aj inde výsledok Vás prekvapí .
Xxxx | 12-12-2016 23:18:18
Nebolo by od veci nazrieť aj v Seredi na stanovovanie ceny pozemkov určených na odpredaj a podľa čoho sa to vykonáva. Je to asi tak ja na rodinu, ona na mňa

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentárturbo Pred 44 minútami:
Rusi sa z tragédie v Černobyle nepoučili. Pravdu nehovoria ani pri ďalšej havárii, pri ktorej unikla pre ľudí a životné prostredie nebezpečná radiácia.
KomentárSMUTOK Pred 1 hodinami:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
Komentárvrahovia Pred 1 hodinami:
Politici za 30 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko dostali na morálne a právne dno.
KomentárTo je môj názor Pred 3 hodinami:
Policajti im našli heroín
KomentárOZ Dolnostredan Pred 15 hodinami:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárkonstatovanie Pred 18 hodinami:
AKTUÁLNE: Vyzerá to tak, že predsa len právo a spravodlivosť sa začínajú vracať na Slovensko.
Komentárblablablaha Pred 19 hodinami:
"Vy pán poslanec Fico ste absolútny suterén." - Zuzana Šubová
KomentárSud s obzalovanym Machom Pred 20 hodinami:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárs.i.n. Včera:
"stazovali sa tu niektori na amfiteater,,,my to mame dennodenne od skoreho rana do neskoreho vecera!!!!" - píše obyvateľ sídliska Meander
Komentárpotecha Včera:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)
Komentártony Včera:
Požiar osobného vozidla v obci Dolná Streda
Komentárpre pometeného diskutujúceho Predvčerom:
Technológie mali ľuďom uľahčiť život.
Komentárhavran 17-08-2019 10:28:26:
"HARAKTER VYJEDNÁVAL S VRAHOM" - píše poslanec NR SR Igor Matovič
KomentárSmer obchoduje s kokaínom 16-08-2019 08:06:46:
"Považujem za správne ak sa štátnik usiluje byť nositeľom hodnôt, pre ktoré získa podporu ľudí a neuviazne na vlne momentálne nálady masy." - Zuzana Čaputová
KomentárHranol zo Smeru má na Belize 650 milónov eur. 15-08-2019 20:33:49:
Ohováranie a šírenie klamstva o konkrétnych osobách cez internet dosahuje závratných rozmerov aj vďaka podceneniu problému políciou.

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign