Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 26. 6. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri

Miloš MičániDátum19. 06. 2018 12:52:29TémaAktuálne témy

Správa o písomnom vyrozumení výroku Krajského súdu vo veci OR Dolnostredské ma zastihla v zahraničí. Situáciu som poznal už minulý týždeň, avšak čakali sme na oficiálne stanovisko.

Včera v pondelok 18.06.2018 mimoriadne zasadal Výbor MsO SRZ v Seredi, zasadnutie bolo spojené s výjazdom na lovný revír v Dolnej Strede. Som plne informovaný, v kontakte som s predsedom organizácie i s technikom informačných technológií, dnes to nie je žiadny problém. Rybárska stráž bude celý týždeň nonstop monitorovať dianie na lovnom revíri, ktorý desaťročia patril pod správu mestskej organizácie slovenských rybárov v Seredi. Členovia rybárskej stráže vystupujú ako verejní činitelia, ochrancovia rybárskeho práva. Takže akékoľvek aktivity so strany kohokoľvek hraničia s porušením zákona a kto poruší zákon, bude sa zodpovedať.

Komu slúžili peripetie okolo tohto vodného kráľovstva ? - natíska sa otázka v čase kedy zvíťazilo právo rybárov a zdravý rozum. Musel byť predseda organizácie v Seredi spoločne s vrcholným predstaviteľom slovenského rybárstva zbabelo osočovaný v elektronickom médiu, museli byť urážaní a krivo obviňovaní ? Neokrôchanci pod rúškom anononimity hrubo urážali vysoko spoločensky postavených občanov a v neposlednom rade i autora týchto článkov.

Ing. Dušan Alina mal vyslovenú dôveru rybárskou základňou v Seredi na poslednej výročnej konferencii a znovu sa ujal postu predsedu organizácie. Vzdelaný a fundovaný človek, oddaný funkcionár a dlhoročný skvelý rybár. Po jeho boku sa činia skúsení rybárski funkcionári, na post hlavného hospodára sa postavil  Roman Vančo, paradoxne k tejto situácii, rodák z Dolnej Stredy.

Ing. Ľuboš Javor, tajomník Rady SRZ v Žiline zaznamenal významný kariérny úspech, kedy za jeho činovníctva na poste vrcholového manažéra prijala Národna rada Slovenskej republiky nový zákon o rybárstve, slúžiaci potrebám najširšej rybárskej základne a v prospech slovenského rybárstva.

A na koniec sa nedá nespomenúť téma personalizácie členskej základne MsO SRZ v Seredi. Bude rybárom, pochádzajúcich z obce Dolná Streda pozastavené členstvo v sereďskej organizácii ? Podpísali petíciu určitej skupine spoluobčanov za účelom ukrivdenia ostatným sereďským rybárom. Kto nezabránil krivde, hoci ju nespáchal, je rovnako vinný ako keby krivdu spáchal. Tak znie apačský zákon z minulých storočí. My nie sme však Apači a nebudeme a ani nesmieme nikoho diskriminovať. Ale tí čo krivdu spáchali, budú sa môcť pozrieť rybárom po svojej pravici alebo ľavici do očú, keď budú loviť bez mihnutia oka v našich sereďských revíroch ? Tam rozhoduje morálka a česť. Lenže tuná absentuje a to je posledná zmienka o nich.

Petrov zdar !

 


Priložené súbory k článku:Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Kasačná sťažnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky voči rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S/50/2018 – 584 zo dňa 07.03.2019 Viac tu s//www.dolnostredan.sk/news/kasacna-staznost-ministerstva-zivotneho-prostredia-slovenskej | 19-06-2019 14:59:38
Dňa 18.06.2019 bola doručená obci Dolná Streda kasačná sťažnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky voči rozsudku Krajského súdu v Bratislave.Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zdôvodnilo podanie kasačnej sťažnosti medzi iným takto:„ Proti napadnutému rozsudku, jeho výroku, ktorým správny súd zrušil druhostupňové rozhodnutie, ako aj prvostupňové rozhodnutie a vec vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na ďalšie konanie a priznal žalobcom voči žalovanému právo na úplnú náhradu trov konania, o výške ktorej rozhodne správny súd po právoplatnosti napadnutého rozsudku samostatným uznesením, podáva žalovaný na Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „kasačný súd“)k a s a č n ú s ť a ž n o s ť ,a to z dôvodu podľa § 440 ods. 1 písm. g) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“), pretože správny súd rozhodol na základe nesprávneho právneho posúdenia veci, ako aj z dôvodu podľa § 440 ods. 1 písm. f) SSP, pretože správny súd porušil právo žalovaného na odôvodnenie súdneho rozhodnutia v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. “Ministerstvo ďalej poukázalo aj na ďalšie procesné pochybenia správneho súdu:„Nad rámec dôvodov kasačnej sťažnosti si žalovaný dovoľuje ešte poukázať na procesné pochybenia, resp. svojvôľu správneho súdu v tomto súdnom konaní. Uznesením správneho súdu sp. zn. 6S/50/2018 – 198 zo dňa 11.06.2018 (ďalej len „Uznesenie“) bol priznaný odkladný účinok správnej žalobe žalobcov bez splnenia podmienok na jeho priznanie podľa § 185 písm. a) SSP, v zmysle ktorého správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať správnej žalobe odkladný účinok, ak by okamžitým výkonom alebo inými právnymi následkami napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy hrozila závažná ujma, značná hospodárska škoda či finančná škoda, závažná ujma na životnom prostredí, prípadne iný vážny nenapraviteľný následok a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore s verejným záujmom., značnej Žalobcovia v návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe nepreukázali správnemu súdu hrozbu závažnej ujmy hospodárskej či finančnej škody, závažnej ujmy na životnom prostredí ani iného vážneho nenapraviteľného následku, o ktorých nepredložili správnemu súdu žiadne dôkazy.“

Ministerstvo životného prostredia preto navrhuje, aby kasačný súd zrušil výrok napadnutého rozsudku správneho súdu, ktorým zrušil druhostupňové rozhodnutie, ako aj prvostupňové rozhodnutie a vec vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na ďalšie konanie, ako aj výrok napadnutého rozsudku správneho súdu, ktorým priznal žalobcom voči žalovanému právo na úplnú náhradu trov konania a vec vrátil v tomto rozsahu správnemu súdu na ďalšie konanie.Úplné znenie kasačnej sťažnosti si môžete prečítať tu: Kasačná sťažnosť MŽP SR.pdf (1766456)Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/kasacna-staznost-ministerstva-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky-voci-rozsudku-krajskeho-sudu-v-bratislave-sp-zn-6s-50-2018-584-zo-dna-07-03-2019/
SEREĎAN | 19-06-2019 06:38:49
No to je jednoduché, prečo sú teraz ako voš pod chrastou. Čakajú, ako doteraz, že ako sa to vyvinie. A možno sa to zasa nedokáže, ako vždy pred tým. Nechápu aj tak, že pán Tajomník je ekonomický inžinier. On nadelí len sebe! Možno trochu aj jeho kumpánom, ktorí ani netušia v akých číslach sa pohybuje. Nejakú omrvinku im prihodí a sú spokojný ako prasatá, ked im prihodíte rtochu, tak sa ukludnia. Javor to vie. Toľké peniaze, čo zarobil(ulial si) so spoločného, to nemáte ani potuchy!
Postreh | 18-06-2019 07:07:42
Je veľmi zaujímavé sledovať ako teraz tí spravodliví , čo spravodliví, tí najspravodlivejší, ktorí boli na rôznych internetových fórach podľa slov Alinu osočovaní a bolo im krivdené, zrazu keď vyšla pravda najavo ako Javor okradol rybárov o 4 000 000 € mlčia. Ja sa pýtam kde sú tí spravodliví, prečo teraz na stránkam MsO SRZ Sereď neinformujú o zmluvách aj s prílohami ktorými Javor okradol rybárov o ich majetok. Prečo teraz nebojujú za tento majetok a nelinčujú Javora ?
Aha, asi preto lebo sú spravodliví. Nuž darmo , karma je karma a tú neoklamete, tak ako ste oklamali svojich členov.
No Mičány | 17-06-2019 21:57:09
Kedy sa vlastne zobudíš a začneš na javora a Alinu písať Ódy na radosť, vychvaľovať ich do nebies. teraz sa tak akurát môžeš hanbiť. Ale apoň jedno kladné. Zaliezol si ako potkan a mlčíš....
V kauze zmluvy rybárskeho zväzu má prokurátor podozrenie zo zločinov | 17-06-2019 21:11:19
Osem funkcionárov rybárskych organizácií z Trenčianskeho kraja podalo 27. mája na Krajskú prokuratúru v Žiline oznámenie vo veci podozrenia na spáchanie trestného činu.

Autor TASR dnes 14:29,aktualizované dnes 16:05

Slovenský rybársky zväz (SRZ) predal žilinskej spoločnosti MW Solutions areál rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za viac ako 3,4 milióna eur. Majetok má už spoločnosť na liste vlastníctva, SRZ však stále nemá peniaze za predaj.

Podľa viceprezidenta SRZ za Trenčiansky kraj Jozefa Lauša podpísali štatutári SRZ (tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor a bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš) v novembri minulého roku, deň pred volebným Snemom SRZ, zmluvu, ktorá je pre SRZ nevýhodná a v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve pozmenená.

Osem funkcionárov rybárskych organizácií z Trenčianskeho kraja podalo 27. mája na Krajskú prokuratúru v Žiline oznámenie vo veci podozrenia na spáchanie trestného činu.

„Krajská prokuratúra Žilina odstúpila oznámenie z dôvodu príslušnosti Okresnej prokuratúre (OP) Žilina. Prokurátor Okresnej prokuratúry Žilina 10. júna odovzdal oznámenie na vybavenie Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru odboru kriminálnej polície Žilina ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a podozrenie z obzvlášť závažného zločinu podvodu,“ informovala o tom TASR hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Žiline Andrea De Carlo.

Tajomník SRZ Ľuboš Javor, ktorý sa mal podľa vlastných slov dozvedieť o zmenenom texte nevýhodnej zmluvy až v januári tohto roku, ustál hlasovanie o vyslovení nedôvery. Rade SRZ sa na sobotnom (15. 6.) zasadnutí v Žiline nepodarilo vysloviť tajomníkovi nedôveru. Za vyslovenie nedôvery Javorovi hlasovalo 14 členov rady, zdržalo sa 16, proti vysloveniu nedôvery nebol nikto.

Členovia Rady SRZ hlasovali aj o okamžitom ukončení pracovného pomeru Javora. Za hlasovali piati členovia rady, 25 sa zdržalo, proti nebol nikto.

„Rada SRZ odporúča kontrolnej komisii vyčísliť všetky náklady vzniknuté pri hľadaní riešení (právnych pomocí, daňových poradcov...), ktoré mali zabrániť vzniku ďalších škôd v súvislosti s predajom výrobného strediska SRZ Považská Bystrica, a tieto predložiť na schválenie Rade SRZ 13. júla 2019 na účel ich zosobnenia,“ uzniesla sa Rada SRZ. Za vyčíslenie škôd hlasovalo 23 členov, zdržali sa siedmi členovia rady.

Ako o tom informuje komuniké zo zasadnutia Rady SRZ, rada berie na vedomie správu kontrolnej komisie o závažných zisteniach o pochybení štatutárov SRZ pri prevode majetku SRZ – výrobného strediska v Považskej Bystrici. „Rada SRZ berie na vedomie rozhodnutie disciplinárnej komisie pri Rade SRZ o návrhu na predbežné opatrenia podľa disciplinárneho poriadku, ktorým sa pozastavuje výkon funkcie tajomníka SRZ Ľubošovi Javorovi,“ uvádza sa v komuniké s tým, že o ďalšom postupe Rada SRZ rozhodne na svojom najbližšom zasadaní 13. júla po nadobudnutí účinnosti predbežného disciplinárneho opatrenia.

Javor na otázky TASR neodpovedal. „V danej veci neposkytujem žiadne informácie, zápisnica zo zasadnutia sa vypracováva,“ uviedol.
Obvinenia z klamstiev | 13-06-2019 06:54:27
Ako povedal exprezident SRZ Rudolf Boroš, tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor klame. Text kúpno-predajnej zmluvy poznal už pri jej podpise a vedel aj o zmenách v jej znení v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve.

Vo svojich vyjadreniach si tajomník Rady SR jednoznačne vymýšľa, zavádza a klame. Nemôže hovoriť o časovej tiesni, keď to celé naplánoval on. On mi volal, aby som do Žiliny prišiel o deň skôr pred Snemom SRZ, že je všetko pripravené a že ideme podpísať zmluvu.

Zmluva nebola podpísaná na základe môjho odporúčania. A zmluvu konzultoval so svojou právničkou, on má k dispozícii právne oddelenie. On mi emailom posielal podmienky zmluvy, aby som sa k tomu vyjadril. Povedal som mu, že niektoré body sú tam navyše, zdôraznil Boroš s tým, že všetko môže doložiť vzájomnou emailovou komunikáciou.Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/22143355/podpisanim-nevyhodnej-zmluvy-moze-prist-slovensky-rybarsky-zvaz-o-miliony-eur.html#ixzz5qhW7kEWB
postreh? | 11-06-2019 07:05:47
Veľké preteky? To je nič. Sfalšované faktúry, nákupy, predaj a hlavne pre koho to išlo. Finančná správa vie spárovať faktúry, len to treba na nich nechať.Vedia sa pozrieť na čísla faktúr vo fyrme, kde boli vydané a aj tie čo predloží pán účtovník. To bude NÁLEZ! Taktiež vedia preklepnuť účty. Po tomto prelome konečne presvietia aj pána Ing.účtovníka.
Postreh | 10-06-2019 13:01:08
Prečo teraz Alina , Mičáni, Strapáč nevyvreskujete že nás Javor chce okradnúť o 4 000 000 € ? (3 500 000- stredisko + 500 000 DPH akože z predaja)
Bolo by dobré teraz urobiť veľký audit v peniazoch MsO Sereď, určite by sa aj tam niečo našlo. Stačilo by poriadne prelúskať veľké preteky.
pre Mičaniho | 09-06-2019 21:22:03
Ing. Mičáni. Máš fakt pravdu. Ing. Luboš Javor- Tvoj bojový druh, priateľ a brat z vojenských zákopov vskutku zaznamenal neuveriteľný karierny postup a úspech. OKRADOL nás všetkých rybárov o 3.4 MILIÓNA EUR plus cca 500.000 EURA na rybármi zaplatenej DPH čke. Fakt krásny kariérny úspech, za ktorým bude určite nasledovať LEOPOLDOV. Mičáni, napíš zase nejakú komunistickú ódu na milovaného zmrda Javora. Alebo už si mu prestal lízať riť. Takže stratil si vlastnú tvár ? Vieš, čo si o Tebe myslia seredskí rybári? Že si zmrd.
špina Javor | 09-06-2019 21:02:05
takže ty si podpísal vo viere v dobro a o dva mesiace si zistil, že si sa ty hajzlík trošku pomýlil. neboj v Leopoldove sponu aj s doktorom komunistických vied budeš mať dosť času na uvažovanie. Ale pamätaj si. Ty ako aj ten dvoj skurvený komunistický doktor okrem cca 8 natvrdodo všetky škody zaplatíš zo svojho. A potom zdochni ty špina špinavá. To je odkaz od všetkých seredských rybárov.
Funkcionári rybárskych organizácií z Trenčianskeho kraja, Prezídium Slovenského rybárskeho zväzu a Kontrolná komisia SRZ vinia zo súčasnej situácie štatutárov SRZ. | 09-06-2019 19:08:29
Žilina 9. júna (TASR) – Slovenský rybársky zväz (SRZ) predal žilinskej spoločnosti MW Solutions areál rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za viac ako 3,4 milióna eur. Majetok má už spoločnosť na liste vlastníctva, SRZ však stále nemá peniaze za predaj a v zmysle zmluvy ich zrejme ani tak skoro mať nebude.

Funkcionári rybárskych organizácií z Trenčianskeho kraja, Prezídium SRZ a Kontrolná komisia SRZ vinia zo súčasnej situácie štatutárov SRZ, ktorí mali podpísať nevýhodnú kúpno-predajnú zmluvu bez súhlasu Rady SRZ. Osem funkcionárov rybárskych organizácií z TSK vrátane piatich predsedov podalo 27. mája oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu na Krajskú prokuratúru v Žiline.

Podľa viceprezidenta SRZ za TSK Jozefa Lauša podpísali štatutári SRZ (tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor a bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš) 23. novembra minulého roku (deň pred volebným Snemom SRZ) zmluvu, ktorá je pre SRZ nevýhodná a v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve pozmenená.

„Zmluva zaväzuje SRZ k množstvu právnych úkonov a odďaľuje zaplatenie pohľadávky až do roku 2022, na čo kompetentní nemali mandát. Návrh zmluvy nebol predložený členom Rady SRZ ani Prezídia SRZ k nahliadnutiu a pripomienkovaniu, čím boli porušené Stanovy SRZ."

"Znenie tak vážneho dokumentu za 3,4 milióna eur malo byť schválené minimálne prezídiom alebo radou,“ skonštatoval Lauš s tým, že v kúpno-predajnej zmluve bol na rozdiel od zmluvy o budúcej zmluve doplnený bod, zaväzujúci SRZ predložiť 102 rôznych dokladov. Lauš podal podnet na Kontrolnú komisiu SRZ a následne sa na mimoriadnom zasadnutí stretlo Prezídium SRZ.

„Kontrolná komisia zistila, že majetok bol prevedený, peniaze na účte nie sú, že zmluva bola spracovaná a podpísaná nevýhodne pre SRZ, a že v nej neboli žiadne poistky vo forme možnosti vypovedať ju, ale len veľké záväzky pre SRZ. "

"Prezídium prijalo uznesenie, že 15. júna sa bude konať mimoriadne zasadnutie Rady SRZ. Na ňom sa budú schvaľovať kroky tak, aby nedošlo k ďalším, ešte vyšším škodám pre Slovenský rybársky zväz,“ doplnil Lauš.

Ako TASR informoval tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor, kúpno-predajnú zmluvu podpisoval spolu s bývalým prezidentom SRZ Rudolfom Borošom vo viere, že je totožná so zmluvou o budúcej zmluve. Že tomu tak nie je a že je pre SRZ nevýhodná, sa dozvedel až takmer po dvoch mesiacoch od jej podpísania.

„Keďže som mal dôveru v bývalého prezidenta SRZ a mal som ešte mnoho ďalších povinností, čo sa týka príprav snemu, pristúpil som k podpísaniu kúpnej zmluvy, pričom som v danom momente bol presvedčený, že kúpna zmluva je v znení, v akom bola dohodnutá. O zmenách som sa dozvedel až začiatkom roka 2019. Po tomto zistení som si bol vedomý toho, že kúpna zmluva je jednostranná a v neprospech SRZ."

"Načasovane podpisu v čase tesne pred konaním snemu nebolo dobrým konaním, keďže som bol v časovej tiesni. Okamžite som situáciu začal riešiť, mal som niekoľko rokovaní s daňovou poradkyňou, advokátom a organizačno-právnym referentom sekretariátu Rady SRZ, a samozrejme, so zástupcami spoločnosti MW Solutions. Robíme všetky potrebné právne kroky pre ochranu majetku SRZ,“ uviedol Javor.

Ako dodal, z jeho strany nešlo o úmysel poškodiť SRZ, či obrať ho o značné množstvo finančných prostriedkov. „Konal som v dobrej viere a na základe odporúčania bývalého prezidenta SRZ. Nie som si vedomý porušenia Stanov SRZ. Odpredaj výrobného strediska bol schválený Radou SRZ, pričom uzatváranie zmlúv je v kompetencii štatutárnych zástupcov SRZ a nie je dané žiadnym ustanovením, že by malo byť znenie zmlúv predkladané na schválenie Prezídiu Rady SRZ alebo Rade SRZ,“ doplnil Javor.

Ako pre TASR povedal exprezident SRZ Rudolf Boroš, tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor klame. Text kúpno-predajnej zmluvy poznal už pri jej podpise a vedel aj o zmenách v jej znení v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve.

„Vo svojich vyjadreniach si tajomník Rady SR jednoznačne vymýšľa, zavádza a klame. Nemôže hovoriť o časovej tiesni, keď to celé naplánoval on. On mi volal, aby som do Žiliny prišiel o deň skôr pred Snemom SRZ, že je všetko pripravené a že ideme podpísať zmluvu."

"Zmluva nebola podpísaná na základe môjho odporúčania. A zmluvu konzultoval so svojou právničkou, on má k dispozícii právne oddelenie. On mi emailom posielal podmienky zmluvy, aby som sa k tomu vyjadril. Povedal som mu, že niektoré body sú tam navyše,“ zdôraznil Boroš s tým, že všetko môže doložiť vzájomnou emailovou komunikáciou.

Rybné hospodárstvo v Považskej Bystrici bolo rybochovným zariadením Rady SRZ určeným na dodávku násad pstruha pre slovenské rybárske organizácie. Areál tvorí 39 000 štvorcových metrov vodných plôch, 6000 štvorcových metrov trvalých trávnych porastov a 600 štvorcových metrov zastavaných plôch. Súčasťou strediska sú aj nehnuteľnosti – budova expedície rýb a hospodárska budova.

http://www.teraz.sk/slovensko/podpisanim-nevyhodnej-zmluvy-moze-p/400406-clanok.html
Mičány | 09-06-2019 10:09:18
Čo ti zamrzlo pero,alebo péro, nedajbože zdravý rozum. To keby už konečne napíšeš pravdu o tých tvojich kámošoch Alinovi a najmä Javorovi. Môžeš sa hanbiť. Asi potrebuješ zožrať ďaľších 12 litrov gulášu aby sa ti rozviazal jazyk. Pokiaľ tu nenapíšeš skutočnú pravdu o tých zlodejoch v radoch rybárov. Alebo si sa delil s nimi ?????
vareska | 09-06-2019 10:01:46
zjedol 10 litrov gulasu nevladze ani pisat.
nepochybne | 09-06-2019 07:44:05
by tí dvaja mali skončiť v Leopoldove. A veru aj skončia . Súdruh RSDr. Pes prašivý.
takže tu to | 09-06-2019 07:38:53
máte. To sú tie svine komunistické s titulmi od rodnej strany Komunistickej. RSDr - bežne sa im hovorilo rozumovo slabý doktori - tupci, pitomci a nevzdelanci. A najmä karieristi a zlodeji. A Javor- presne to isté. Za tento ich špás určite skončia v spoločnosti Bašternáka. A samozrejme súd vysloví prepadnutie ich všetkých majetkov. Mičáni ty obhajca Javora kde si. Nehanbíš sa ? Kde si, teraz začni vypisovať ódy na Javora. Od hanby by si sa mal pod zem prepadnúť....
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia kontrolnej komisie | 08-06-2019 21:48:01
Kontrola kúpno – predajnej zmluvy a súvisiacich dokumentov uzavretej medzi SRZ a MW Solutions, s.r.o. ohľadom predaja výrobného strediska SRZ Považská Bystrica.
Na sekretariáte SRZ nám boli predložené nasledovné dokumenty :
1. Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 6.7.2018, podpísaná štatutármi SRZ RSDr. Rudolfom Borošom, prezidentom SRZ a Ing. Ľubošom Javorom, tajomníkom SRZ na strane jednej a Romanom Žigmundom na základe plnej moci za MW Solutions, spol.s.r.o
2. Kúpna zmluva uzatvorená medzi SRZ Žilina a MW Solutions, spol.s.r.o. uzatvorená dňa 23.11.2018, podpísaná štatutármi SRZ RSDr. Rudolfom Borošom, prezidentom SRZ a Ing. Ľubošom Javorom, tajomníkom SRZ na strane jednej a Mgr. Robertom Kučerom na základe plnej moci za MW Solutions, spol.s.r.o
3. Dokument nazvaný požadované listiny ku kúpnej zmluve ( požadované zo strany MW Solutions, spol.s.r.o. v počte 102 dokladov ), ktoré musí SRZ doložiť k naplneniu kúpnej zmluvy.
4. Rozhodnutie OU-PB-KO V4111/2018 zo dňa 26.02.2019 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech nového vlastníka MW Solutions, spol.s.r.o.
5. Stanovisko daňového poradcu Ing. Evy Barčíkovej k otázke DPH zo dňa 20.4.2019 6. Protokol o odovzdaní nehnuteľností v súlade s § 4 kúpnej zmluvy zo dňa 23.11.2018. Deň odovzdania 26.4.2019 spoločnosti MW Solutions, spol.s.r.o. 7. List „ Vrátenie faktúry“ s komentárom zo dňa 6.5.2019.
Z hore uvedených dokladov boli vyhotovené kópie pre p. Dušana Janoviča, vedúceho kontroly, Ing. Igora Dekyského a Ing. Pavla Trokana, členov kontrolnej skupiny z dôvodu dôkladného naštudovania listín. Tajomník SRZ, Ing. Ľuboš Javor sa vyjadril, že 21.5.2019 je naplánované stretnutie s predstaviteľmi MW Solutions, spol.s.r.o. o vyhotovení a podpísaní dodatku ku kúpnej zmluve zo dňa 23.11.2019. Kontrolná skupina odporučila, pretože majetok SRZ bol prevedený 26.2.2019 na MW Solutions, spol.s.r.o, bez akejkoľvek zábezpeky, aby v rámci preukázania čistých úmyslov, MW Solutions, spol.s.r.o. povolila zápis ťarchy na LV č.5590 k. ú. Považská Bystrica na SRZ do doby zaplatenia kúpnej sumy. K plánovanému stretnutiu neprišlo.
Stanovisko
Kúpna zmluva uzatvorená medzi SRZ Žilina a MW Solutions, spol.s.r.o. uzatvorená dňa 23.11.2018, podpísaná štatutármi SRZ RSDr. Rudolfom Borošom, prezidentom SRZ a Ing. Ľubošom Javorom, tajomníkom SRZ na strane jednej a Mgr. Robertom Kučerom na základe plnej moci za MW Solutions, spol.s.r.o Po preštudovaní doloženej kúpnej zmluvy kontrolná skupiny zaujíma nasledovné stanovisko :
a) termín podpisu zmluvy 23.11.2019 tesne pred snemom SRZ, kde sa volilo nové vedenie – Prezident SRZ, tajomník SRZ, Rada SRZ a kontrolná komisia SRZ pokladá minimálne za zvláštny aj keď neodporuje povereniu, ktoré dostali prezident a tajomník SRZ k rokovaniam a podpisu príslušných ustanovení a kúpnej zmluve.
b) Závažným nedostatkom kúpnej zmluvy je však absencia akýchkoľvek opatrení k ochrane majetku SRZ – notárska zábezpeka, ťarcha na príslušnom LV ohľadom nemožnosti manipulácie s majetkom SRZ do zaplatenia kúpnej ceny.
c) Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a kúpnu zmluvu vypracovala a predložila k podpisu firma MW Solutions, spol.s.r.o.
d) Miesto toho, aby predmetom zmluvy bol predaj hospodárskeho strediska, ktoré sa skladá zo špecifikovaných nehnuteľností a majetkom sú v kúpnej zmluve predmetom predaja jednotlivé parcely so stavbami a rozpísaným majetkom.
e) podľa predloženej kúpnej zmluvy SRZ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy za žiadnych podmienok.
f) SRZ sa zaviazalo a súhlasilo, že k vyplateniu kúpnej ceny príde až doložením požadovaných cca 100 vyhlásení a dokumentov avšak najneskôr však do 31.8.2022 s podmienkou, že všetky doložené dokumenty vyhlási MW Solutions, spol.s.r.o. za správne a dobré. Inak si môže uplatniť sankciu – zníženie kúpnej ceny až na cenu podľa znaleckého posudku. Ďalej ak sa v budúcnosti ukáže ( do 5 rokov od kolaudácie polyfunkčných zariadení vybudovaných na týchto pozemkoch ), že niektorý z dokumentov doložených SRZ je nesprávny, alebo nezodpovedá realite, MW Solutions si môže vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 15% z kúpnej ceny, hoci aj za každý „neúplný“ dokument.
Záver :
1. Podľa textu v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve má mať podľa následnej Kúpnej zmluvy formu a obsah identický s kúpnou zmluvou uvedenou v § 2 Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Toto sa nestalo a pribudli znenia, ktoré sú mimoriadne nepriaznivé pre SRZ. Ide okrem iného najmä o zmenu v § 2, odst. 2, písmeno (e) / znenie § 2 v budúcej kúpnej zmluve je úplne iné!!!/.
2. Rada aj kontrolná komisia boli najmä prezidentom RSDr. Rudolfom Borošom (aj tajomníkom Ing. Ľubošom Javorom) ústne ubezpečovaní, že zabezpečia všetko tak, aby SRZ nemohlo prísť o peniaze. Na zasadnutí Rady SRZ bol podaný návrh zástupcom kupujúceho p. Žigmundom, gen. Splnomocnencom MW Solutions s.r.o., aby peniaze boli uložené v notárskej úschove alebo bankovej vinkulácie.
3. Zmluva obsahuje v dodatkoch neprimerane množstvo podmienok, ktoré má splniť SRZ (ktoré sú v niektorých prípadoch sotva splniteľné). Zjednodušene povedané, kým SRZ tieto podmienky nesplní, nemusí kupujúci platiť.
Kúpna zmluva uzatvorená medzi SRZ Žilina a MW Solutions, spol.s.r.o. uzatvorená dňa 23.11.2018, podpísaná štatutármi SRZ RSDr. Rudolfom Borošom, prezidentom SRZ a Ing. Ľubošom Javorom, tajomníkom SRZ na strane jednej a Mgr. Robertom Kučerom na základe plnej moci za MW Solutions, spol.s.r.o je a b s o l ú t n e nevýhodná pre SRZ. SRZ má len povinnosti a vo vzťahu k MW Solutions, spol.s.r.o. žiadne práva, dokonca nemôže ani odstúpiť od zmluvy. -Rada SRZ na mimoriadnom zasadaní dňa 27.2.2018 odsúhlasila uznesením č.2/2018 predaj MW Solutions, spol.s.r.o. v diskusií odznelo od samotnej firmy : „navrhujeme dva spôsoby vyplatenia kúpnej ceny, formou notárskej úschovy po splnení podmienok sa vydá protistrane plnenie alebo banková vinkulácia prostredníctvom banky Unicredit bank, a.s., po skontrolovaní dokumentov výpisov LV z katastra, či súhlasia údaje aj podpisy, tak potom banka vyplatí kúpnu cenu na účet protistrany.“ tajomník–po právnej stránke sa všetko zabezpečí a bude sa vychádzať aj z prijatého uznesenia. Prezident SRZ-vysvetľuje, že prostredníctvom vinkulácie je systém čistý. Ing. Cintula–navrhuje externú právnu firmu, podrobne informoval o stredisku. JUDr. Kabáč–dostatočná je notárska zábezpeka formou notárskej úschovy. Prečo toto nebolo dodržané ? Zodpovedný prezident SRZ RSDr. Rudolf Boroš a tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor. -Text kúpnej zmluvy pripravil kupujúci. Je absolútne nevýhodný pre SRZ. Prečo došlo k podpisu takto postavenej kúpnej zmluvy iba deň pred volebným snemom SRZ ? Zodpovedný prezident SRZ RSDr. Rudolf Boroš a tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor.
Kontrolná komisia SRZ na základe § 21 ods.3 Stanov SRZ žiada Prezídium SRZ o zvolanie mimoriadneho rokovania Prezídia Rady SRZ najneskôr do 15.6.2019 k uvedenej problematike a k zaujatiu stanoviska. Navrhujeme : -Zabezpečiť účasť RSDr. Rudolfa Boroša na mimoriadnom rokovaní Rady SRZ k zaujatiu stanoviska a podaniu vysvetlenia. -zvážiť možnosť kvalifikovaného zastupovania SRZ renomovanou právnickou firmou k možnostiam SRZ k vymožiteľnosti tejto pohľadávky, hodnotenia zmluvy, prípadne odstúpenia od zmluvy -zvážiť mieru zodpovednosti vtedajších štatutárov SRZ RSDr. Rudolfa Boroša a Ing. Ľuboša Javora, či nedošlo porušeniu povinností pri správe cudzieho majetku .
4. Rôzne. Na základe žiadosti prezidenta SRZ Emanuela Seemana KK SRZ zaujala stanovisko k voľbám do predstavenstva Slovryb a.s.. Kontrolná komisia SRZ konštatovala, že bolo porušené uznesenie XI snemu SRZ, bod IV., kde v bode A bolo uložené všetkým členom SRZ
Nekandidovať na funkciu člena predstavenstva Slovryb a.s. ak je členom Rady SRZ, KK SRZ, prezidentom alebo tajomníkom SRZ.
Aj keď sa toto uznesenie opiera o Stanovy SRZ § 11 čl. 6 Stanov SRZ platných do 24.11.2019 – Člen orgánu zväzu môže vykonávať súčasne viac funkcií len vtedy, ak tieto funkcie nie sú vo vzájomnom kontrolovateľnom vzťahu. Stanovy SRZ platné od novembra 2019 v § 11 čl. 6 hovoria : „Predsedu organizačnej zložky v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo iný poverený člen predsedníctva. avšak čl. 5 tohto § – fu je identický z predtým platným § 11 ods.6 Stanov SRZ platných do novembra 2019.
Členovia KK SRZ majú zato, že v prípade akéhokoľvek uznesenia Snemu SRZ môže prísť k jeho zneplatneniu : -uplynutím doby na ktorú bolo určené -splnením úloh pre ktoré bolo vystavené -uznesením snemu o zrušení platnosti uznesenia. Novelou Stanov SRZ nemôže byť zrušené uznesenie, pretože Uznesenie snemu uložilo všetkým členom SRZ istú povinnosť a v Stanovách SRZ je len všeobecné zdôvodnenie, takže novela stavov by mohla riešiť toto uznesenie len v tom prípade, ak by bolo v nich uvedené, že sa nimi ruší uznesenie snemu č…. Kontrolná komisia SRZ dala na vedomie svoje stanovisko všetkým členom Rady SRZ. Za porušenie Uznesenia XI. snemu SRZ očakáva odstúpenie dotknutých členov Rady SRZ zo svojich funkcií v Rade SRZ. Pokiaľ nie sú členovia Rady SRZ stotožnený s našim stanoviskom, mala by rozhodnúť disciplinárna komisia SRZ.
5. Záver. Na záver poďakoval predseda KK SRZ Ing. Pavol Trokan prítomným za aktívny prístup a ukončil zasadanie Kontrolnej komisie SRZ.
V Žiline 24.05.2019
Ing. Pavol Trokan Predseda KK SRZ
Oficiálna správa z mimoriadnej porady štatutárov TN kraja | 07-06-2019 18:21:49
Vážení kolegovia, priatelia,
zvolal som túto mimoriadnu poradu funkcionárov SRZ TN kraja z dôvodu, že som často kontaktovaný s jedinou otázkou: „Čo sa deje na Rade SRZ?“. Poprosím Vás, aby ste informovali členskú základňu o faktoch, záveroch KK zväzu a mojom osobnom pohľade na problém, ktorý sa volá „Predaj rybného hospodárstva SRZ P. Bystrica“.

Po zoznámení sa s výsledkami hospodárenia Rady SRZ za 1-3/2019, ako aj po upozornení na časť „pohľadávky“ som dňa 14.5. dal podnet na KK zväzu, aby preverila ,akým spôsobom bolo predané hore uvedené hospodárstvo, keď prevod majetku na katastrálnom úrade bol vykonaný už dňa 26.2.2019 a peniaze na účtoch SRZ k 31.3. nie sú……..Tieto informácie, ktoré vám poskytnem sú z oficiálnych dokumentov, ktoré súvisia s touto udalosťou…..a konám v súlade s §6, ods.1. písm. d)
Stanov SRZ.
Chcem, aby sme sa názorovo zjednotili a členovia Rady SRZ mohli na mimoriadnom zasadnutí Rady dńa 15.3.2019…postupovať jednotne.
Toto vyjadrenie Vám bude poskytnutá na požiadanie….

V čom, podľa môjho názoru zlyhali tajomník a prezident SRZ pri príprave a vykonávaní právnych úkonov súvisiacich s predajom rybného hospodárstva SRZ Považská Bystrica:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Nepreverili si skutočnosti ( aj napriek tomu, že tieto údaje sú verejne dostupné), akej s.r.o. chcú nehnuteľnosti predať a to najmä, kedy bola založená ( 15.6.2017), akú má históriu, aké má obraty, aktíva, pasíva, že mala zisk za 7 mesiacov r.2017 -1.-eur, že v predmete činnosti podľa OR SR nemá nákup a predaj nehnuteľností ani stavebnú činnosť…

Týmto nezodpovedným konaním podľa môjho úsudku porušili §6, písm. e) a g) Stanov SRZ platných do 24.11.2018

2. Zvolali mimoriadne zasadnutie Rady SRZ na deň 27.2.2018, kde pozvali akéhosi generálneho zmocnenca s.r.o., ktorého meno nie je uvedené ani na výpise z OR a vypočuli si, ako daná s.r.o. , má záujem vybudovať objekty komerčného charakteru , ostatné ich spoločnosti sídlia na Cypre a vlastnia veľa nehnuteľnosti……atď…. Zmocnenec sám navrhol spôsob vyplatenia kúpnej ceny, formou notárskej úschovy po splnení podmienok, alebo bankovou vinkuláciou prostredníctvom Unicredit bank a.s. Jediní kto upozorňovali na zložitosť operácie a opatrnosť boli členovia Rady
pp. Pavelka a Ondrejovič.
Na tomto zasadnutí schválila Rada SRZ uznesením č. 4/2018, že odstupuje od zmluvy s predchádzajúcim záujemcom za podmienky, že sa predaj uskutoční do 30.4.2018, uznesenímč.5/2018 odpredaj za 3.407 775.-s poskytnutím benefitov na podporu výstavby nového rybochovného zariadenia upravených v kúpnej zmluve, uznesením č.6/2018 uložila štatutárnym zástupcom SRZ zakomponovať do kúpnej zmluvy zriadenie vecného bremena z dôvodu prístupu na pozemok a zabezpečenia prívodu vody do rev.č.3-2680-1-

1.Ani jedno z hore uvedených uznesení nebolo v kúpnej zmluve zapracované, tajomník porušil
čl. VII, bod 2 Organizačného poriadku sekretariátu, kde má povinnosť riadiť sa uzneseniami
ústredných orgánov zväzu….

3. Dňa 6.7.2018 podpísali tajomník s prezidentom SRZ Zmluvu o budúcej zmluve s MW Solutions s.r.o. kde v § 1, ods.(5) sa uvádza:
Budúci kupujúci prehlasuje, že má záujem uzatvoriť s Budúcim predávajúcim Kúpnu zmluvu a kúpiť Nehnuteľnosti uvedené v § 1 ods.(1) a to za podmienok uvedených v tejto zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy.
V § 2 Zmluvy o budúcej zmluve je už návrh znenia Kúpna zmluva. V tomto návrhu sa v §2 ods.(2) uvádza text :
Kúpna cena bude vyplatená a splatená následovne:
Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu podľa §2 ods.(1) zložiť do notárskej úschovy v prospech predávajúceho do 5 pracovných dní od podpisu tejto kúpnej zmluvy. Kúpna cena bude vyplatená Predávajúcemu notárom po písomnom predložení následovných dokladov Predávajúcim alebo
Kupujúcim notárovi a to po predložení:
(a – d)………..(body nie sú dôležité)
( e )potvrdenia banky o zrealizovaní prevodu finančných prostriedkov (Kúpnej ceny) do notárskej úschovy
Tým, že neinformovali Prezídium Rady SRZ o návrhu a podpísaní Zmluvy o budúcej zmluve, ktoré malo túto Zmluvu o budúcej zmluve dodatočne schváliť, porušili § 22, odst. 6.Stanov SRZ platných do 24.11.2018.
Uvedené porušenie Stanov bol kľúčový moment, kedy sa ešte dalo zachrániť majetok SRZ, lebo táto zmluva, (ale hlavne jej príloha č.4, ktorá požadovala od SRZ predložiť ďalších neuveriteľných 102 dokladov, ako podmienku, aby bola kúpna cena 3,4 mil. eur zaplatená)by dala celé Prezídium do strehu….toto zatajenie podpisu a textu zmluvy vykazuje nielen znaky nedbanlivosti , ale aj znaky úmyslu……pán tajomník si pomýlil názov svojej funkcie s významom slova „utajovať“…..

4. Dňa 23.11.2018 ( deň na ktorý bol zvolaný Snem SRZ) podpísali tajomník a prezident SRZ Kúpnu zmluvu s s.r.o., ktorú podpisoval opäť nie štatutár s.r.o., ale nejaká splnomocnená osoba. Podpísali skutočnosť citujem § 2 Kúpna cena:
Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu uvedenú v § 2 ods.(1) zaplatiť predávajúcemu najneskôr do 5 pracovných dní po písomnom predložení následovných dokladov Predávajúcim kupujúcemu (tu sledujte, ako sofistikovane vypadol z textu zmluvy inštitút notára oproti pôvodnému návrhu, ktorý citujem v bode3.a bol nahradený pojmon „ Požadovaných listín…), a to po predložení:
(a –d) ……..(body nie sú dôležité)
(e) požadovaných listín
( a tu je celý problém, či z nedbanlivosti dovolili túto zmenu tajomník a prezident, , ale to už posúdia zrejme iní…)

Do §9 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa náš tajomník a prezident neunúvali ani jednou vetou uplatniť svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy!

4. Na decembrovom zasadnutí Rady SRZ dňa 15.12.2018 sa predseda MsO P. Bystrica člen Rady,pýtal na skutočnosti okolo prevodu majetku Pov. Bystrica, na čo tajomník SRZ odpovedal, že Kúpna zmluva… je podpísaná…vec je zložitá…Tu mal tajomník ešte jedinečnú príležitosť ponúknuť Kúpnu zmluvu k nahliadnutiu…čo však neurobil, neinformoval Radu, evidentne nemal záujem o transparentnosť v celom procese predaja tohoto majetku SRZ….

5. Tajomník a prezident SRZ splnomocnili s.r.o. k podaniu zápisu návrhu na vklad do KN OÚ P. Bystrica. Návrh na vklad bol vykonaný 31.12.2018. Vklad vlastníckeho práva bol vykonaný dňa 26.2.2019.

6. Ďalšie zlyhanie tajomníka SRZ je v tom, že dňa 23.3. 2019 sa konalo riadne zasadnutie Rady SRZ, na ktorom mal informovať, že kupujúci nesplnil podmienky Zmluvy..a že predávajúci SRZ neplní taktiež podpísané podmienky v Zmluve t.j. dodanie 102 dokladov.

Tieto podmienky, ktoré obaja aktéri podpísali sú pre SRZ, keď sa budú musieť naplniť takmer likvidačné..

Záver:
tajomník a prezident SRZ v procese predaja výrobného strediska SRZ Považská Bystrica, porušili niekoľko ustanovení Stanov SRZ, uznesenia Rady SRZ, hrubým spôsobom zanedbali povinnosti pri správe majetku SRZ.
SEREĎAN | 06-06-2019 14:36:58
To myslíte vážne? Javora preveruje NAKA? To asi nebude pravda. Alebo že by sa ľady pohli a došiel na psa mráz? No keby to bola pravda! Určite by som bol tomu rád a nie len ja.
Javorov kolega | 06-06-2019 12:50:53
Už Javora vyšetruje NAKA za spreneveru majetku SRZ v Považskej Bystrici. Prezídium na mimoriadnom zasadnutí minulý týždeň zbavilo Javora kompetencií tajomníka a zobralo mu právo podpisovať zmluvy a dodatky k nim lebo tajomník chcel kryť schránkovú firmu MW Solutions aby nemusela zaplatiť za rybníky.
otázka | 06-06-2019 07:16:32
a kedy nám vráti ukradnuté za zberák to je balík.
tony | 05-06-2019 16:29:00
maltezsky rit iersky rad je bohaty,tak to ten vas nadclovek starosta v pohode zo svojho zaplati,ved su to len drobne.
Binatex | 05-06-2019 10:37:10
oni sa už nehrajú prehrali súd to znemená rybník a kopec penazí z našich vačkov bez nášho súhlasu.
Oravec | 04-06-2019 20:17:33
je sluha falosneho rytiera starostu su nam vsetkym dlzny minimalne 80 000 za rybnik takto sa hrajkaju s nasimi peniazmi.
Rybár | 01-06-2019 08:27:18
Že by mu bolo na smiech to že Javor prepísal majetok SRZ v hodnote 3 500 000 € na sročku ktorá za tento majetok SRZ nezaplatila ba ešte si dokonca uplatnila odpočet DPH,ktorú musí zaplatiť SRZ aj keď nedostalo ani cent. Pripomína mi to Javorové podvody v Seredi, keď nezaplatil daň za veľké rybárske preteky, vtedy dostal pokutu od daňového úradu 4 000 €. Teraz ho to bude stáť trošku viac.
velrybar | 30-05-2019 21:44:39
niekde na chate sa nadzgava s gulasom a smeje sa.
Išiel | 30-05-2019 21:40:07
s apačmi deliť korisť z lupu
No a kde je Mičányi | 30-05-2019 18:27:06
ten ospevovač Javora- hajzlíka a Alinu - strašne Javorovi podobnému.... Ryba smrdí od hlavy. Však p. ing. Alina.
Upresním | 30-05-2019 17:40:03
včera na zasadnutí prezídia SRZ, prezídium odobralo kompetencie tajomníkovi SRZ Javorovi zo Serede a zvoláva na 15.júna mimoriadne zasadnutie Rady SRZ.
Zaujímavé info | 29-05-2019 07:44:32
Včera podali viacerí členovia Rady a prezídia SRZ trestné oznámenie na Krajskú prokuratúru pre spreneveru majetku SRZ, jedná sa o predaj strediska SRZ v Považskej Bystrici, ktorého predaj podpísal tajomník Javor zo Serede, následne na dnes je do Žiliny zvolané mimoriadne zasadnutie prezídia Rady SRZ na 15,00 hodinu.
Binatex | 24-05-2019 21:27:12
takže vyše osemdesiať tisíc euro z našich obecných ktoré premárnili bez nášho súhlasu je preč a ako poznám Oravca tak potečú ďalšie za právnikov.
Pozorovateľ | 24-05-2019 15:50:08
Seredanov
Rybar | 23-05-2019 22:11:37
tak koho je Skala uz ste ma nacisto pomilili ?????
Oravec | 23-05-2019 22:06:33
si falošný smrad
pozorovatel | 23-05-2019 16:33:09
Oravec si ty organ len zavadzas a ked nezavadzas tak udávaš
Nové info | 23-05-2019 15:02:05
Znalec za posudok v ktorom tvrdí že Rameno Dolná Streda je vodný tok, dostal od MS SR pokutu.

Znalca za závažné porušenie znaleckých povinností pri zhotovení posudku či je rameno Dolná Streda vodný tok alebo nie, ktoré bolo samotným znalcom priznané, ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uznalo vinným, že sa dopustil iného správneho deliktu podľa § 27 ods. 1 písm. b) SZZTP za čo mu správny orgán uložil sankciu a to pokutu vo výške 350 eur podľa § 26 ods. 3 písm. a) ZZTP.

Z rozhodnutia dávame do pozornosti vyjadrenia ministerstva spravodlivosti k častiam posudku na základe ktorých znalec vyslovil názor že Rameno Dolná Streda je vodný tok:


1) v časti „posudok“, v bode II.2.3., sú uvedené údaje o tom, že hladina vody v „Odstavnom ramene Dolnostredské“ v priebehu roka kolíše, a to „podľa údajov zadávateľa, najmä vplyvom kolísania hladiny vody vo Váhu – porovnaj fotografie v Prílohách ZP č. 7 a 8“, pričom z priložených fotografií je zrejmé, že nie je odôvodnená závislosť kolísania hladiny v ramene Dolnostredské od kolísania hladiny vo Váhu, pretože nie je možné porovnať údaje oboch hladín v rovnakom časovom období, čím je tento čiastkový výsledok časti „posudok“ nepreskúmateľný a neodôvodňuje záver, a tým bola porušená povinnosť vykonať znalecký posudok riadne a dôvodne podľa § 16 ods. 2 písm. b) SZZTP v spojení s § 17 ods. 6 SZZTP,

2) v časti „posudok“, v bode II.2.4. je uvedené, že „výpar v letných mesiacoch dosahuje až 100% mesačných úhrnov zrážok“ a nie je odôvodnený postup, aký má vplyv táto skutočnosť na záver znaleckého posudku o ovplyvnení hydrologického režimu Odstavného ramena Dolnostredské hydrologickým režimom vodného toku Váhu, čím nie je odôvodnený postup, na základe ktorého znalec identifikuje hodnoty o výpare ako dôkaz závislosti hydrologického režimu Odstavného ramena Dolnostredské od hydrologického režimu Váhu, a tým bola porušená povinnosť vykonať znalecký posudok riadne a dôvodne podľa § 16 ods. 2 písm. b) SZZTP v spojení s § 17 ods. 6 SZZTP,

3) v časti „posudok“ je v bode II.2.5. uvedený čiastkový záver, že „ďalšiu prítokovú zložku do záujmového územia predstavujú netesnosti ochranných, podzemných stien a infiltračný drén (pozri údaje v Prílohe ZP č.2)“, pričom v Prílohe č.2 je priložená kópia článku (Jalč, Dušan – Drahoš, Miroslav – Tomanovič, František: Hydrogeologický prieskum pre optimalizáciu hladiny podzemnej vody vo Váhovciach. In: Podzemná voda č. III./1997, s. 101-110), v ktorom je uvedené, že hydraulická clona bude vykonaná podzemnou tesniacou stenou v tzv. okne na pravostrannej ochrannej hrádzi, ktoré „sa v súčasnosti realizuje. Utesnené bolo „okno“ v pravostrannej hrádzi zdrže“ (cit. op., s. 110), a v Prílohe č. 5 sa nachádza kópia stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod M., zo dňa 29.11.2016, v ktorom je uvedené, že žiadne „okno“ neexistuje, pretože je ílobetónová stena vybudovaná súvisle od km 0,000 – 10,000 pravostrannej hrádze VS Kráľová; tým je tvrdenie o netesnosti ochranných, podzemných stien v rozpore s tvrdeniami Prílohy č. 2 a Prílohy č. 5, čím je preskúmateľnosť a odôvodnenie prítokových zložiek do záujmového územia, uvedených v bode II.2.5 v rozpore s prílohami, a tým bola porušená povinnosť vykonať znalecký posudok riadne a dôvodne podľa § 16 ods. 2 písm. b) SZZTP v spojení s § 17 ods. 6 SZZTP,

Z uvedeného rozhodnutia ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vyplýva, že znalec v uvedenom znaleckom posudku vyslovil nepreskúmateľný a neodôvodnený záver.

Celé rozhodnutie :Rozhodnutie MS SR o inom správnom delikte.pdf (486141)

Zdroj:

https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/reg-detail/spravneKonanie/spravneKonanie_436 .


Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/znalec-za-posudok-v-ktorom-ako-jediny-tvrdi-ze-rameno-dolna-streda-je-vodny-tok-dostal-od-ms-sr-pokutu/
ich blahorodie | 21-05-2019 19:48:06
ing. Micsányi. Alebo Magister Mičány s titulom zo Sládkovičova ? Je Vám to treba, aby Ste deklaroval, aký Ste právny blbec a idiot ? Ak sa tak rozumiete aj Vašemu profesionálnemu zamestnaniu, tak onedlho vypukne cholera,alebo mor. Nepochybujem, že bez akýchkoľvek problémov dostane aj flek zástupcu oddelenia aj v slávnej nitrianskej nemocnici. Určite kámošov z funebráckych služieb nájdete. Akým právom sa Vy.....vyjadrujete k otázkam práva ?Ako vidím, tí šlušní spolubojovníci v radoch seredských rybárov sú vlastne taký istí ako Vy. Takže ešte stále platí, čo Ste tvrdil o bossovi seredských rybárov, aj o súdruhovi Javorovi? Kde Ste teraz, kam Ste zaliezol. Práve Vy Ste ten, čo vyvoláva nenávisť, klame a zavádza slušných ľudí. Takých ako Vy a Vám podobní by mali doživotne dištancovať od akéhokoľvek toku. Ale aj súkromnej vody. l
Lebo vo vyvolávaní duchov, v štvaní a nenávisti budete nepochybne ďaľej pokračovať. Ste taký istý ako ten starosta Šury. Nepochybujem, že onedlho vytvoríte tandem falošného rytiera a falošného rybára. Prečo sa pred luďmi, ktorí si Vás vážili stále zhovadzujete ? Vám už len toto chýba v živote ? Ak áno, je mi Vás úprimne ľúto.
Nové info | 21-05-2019 14:15:27
Slovenský rybársky zväz prehral súdny spor na Krajskom súde v Žiline

Ako sme Vás už pred časom informovali, rybári z Dolnej Stredy ešte v roku 2014 požiadali Slovenský rybársky zväz Rada Žilina o založenie miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede. Slovenský rybársky zväz Rada Žilina založenie miestnej rybárskej organizácie vydaním uznesením č.113/2014 neumožnil. Na toto uznesenie, ktoré rybári z Dolnej Stredy považovali za nezákonné, podali žalobu na Okresnom súde v Žline. Okresný súd v Žiline svojím rozdudkom zo dňa 7.11.2016 zrušil uznesenie č.113/2014 Slovenského rybárskeho zväzu a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Súd priznal trovy konania a trovy právneho zastúpenia žalobcom v plnom rozsahu.

Proti tomuto rozsudku sa Slovenský rybársky zväz odvolal.

Krajský súd v Žiline odvolanie Slovenského rybárskeho zväzu so sídlom v Žiline proti rozsudku Okresného súdu v Žiline, dňa 28.3.2019 uznesením odmietol. Slovenský rybársky zväz je povinný zaplatiť žalobcom trovy odvolacieho konania vo výške 982,99 €.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné § 246c veta druhá O.s.p.)

Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/krajsky-sud-v-ziline-odmietol-odvolanie-slovenskeho-rybarskeho-zvazu/
biznis | 21-08-2018 08:49:23
biznis je biznis
pousmial som sa nad aktuálnym oznamom ktorý som si prečítal na stránke MsO SRZ Sereď že si možno zakúpiť povolenky na rybolov už aj v Seredi na ostatné revíry SRZ. Tieto si môžu zakúpiť aj nečlenovia. Ceny sú tu :
II. NEČLENOM Slovenského rybárskeho zväzu možno vydať:
2. Hosťovacie povolenie na jeden rybársky revír :
a/ K – denné 20 Eur
b/ K - denné /Gôtovany – zátoka/ 25 Eur / len denné/
c/ K – týždenné 80 Eur
d/ P – denné /VVN Bešeňová/ 15 Eur
e/ P – denné /VN Palc. Maša - Dedinky/ 20 Eur
f/ L – denné /Orava č. 2/ 20 Eur
Nečlenovi SRZ možno vydať povolenie, len ak sa preukáže platným rybárskym lístkom.

http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2018/06/Zoznam-Hos%C5%A5ovac%C3%ADch-povolen%C3%AD-na-rev%C3%ADry-RADY-SRZ.pdf

A viete prečo som sa pousmial. Pred nedávnom som zachytil na seredonline informáciu ako sa nadávalo na OR Dolnostredské že je tam drahá povolenka. Stála na jeden deň pre nečlena 12 €. Teraz si môžete u SRZ kúpiť povolenku na jeden deň trebárs na Váh za 20 € + 1,5 € denný rybársky lístok. Spolu 21,50 €. To už asi nieje drahé, ha ha ha .....to je totiž všeľudové rybárstvo, tak to nazýva SRZ
Ponuka – obloženie spracovne rýb na rybárskom dome | 10-08-2018 10:42:14
rybári už si nemusíte kupovať rybárske lístky, v seredi vám už ryby spracujú a predajú rovno do mrazničky

https://srzsered.sk/oznam/ponuka-oblozenie-spracovne-ryb-na-rybarskom-dome/
Tebe | 09-08-2018 12:34:24
Nemusí
sahara | 09-08-2018 11:55:12
Super príspevok-hlavne pravdivý | 09-08-2018 11:48:02 Ty čo to tu stále dávaš netrep a daj tie dôkazy.Alebo len kvákaš do vetra ? Hrdina
Super príspevok-hlavne pravdivý | 09-08-2018 11:48:02
Zlodeji vládnu v Seredi už strašne dlho. Najprv kvôli nim opustil rady kontrolnej komisie Miloš Hanus, bývalý príslušník polície, ktorý povedal keď im ako členom kontrolnej komisie na stôl hodil Hudák dvadsať tisíc vtedy ešte korún, aby držali hubu a neriešili Veľké rybárske preteky, že on sa za podvody zavrieť nedá. Potom za podvody keď Javor s Alinom ukradli 4 000 € z dvoch percent z daní, ktoré mali byť pre detský rybársky krúžok, odišiel Tibor Kurcius a položil funkciu vedúceho detského krúžku zo slovami, že on za jedným stolom zo zlodejmi sedieť nebude odišiel zo SRZ načisto. Kradli aj vtedy, keď si Javor dovolil na členskej schôdzi povedať že oklamal na zisku lebo by musel platiť väčšie dane, no tento výrok sa mu nevyplatil a dostal pokutu 4000 € od daňového úradu. A kradnú aj teraz keď nasádzajú ryby iba na papieri a vyplácajú brigádne len tak bez dokladu. Proste pokiaľ ich nezavrú tak budú stále kradnúť. Čakám trestné oznámenie za krivé obvinenie a osočovanie ale viem že sa ho nedočkám, lebo sa boja mojich dôkazov.
predošlému pisateľovi. | 09-08-2018 06:41:38
si len chmulo obyčajný, viac sa ti dodať nedá!
týchto treba vyšetruvat | 08-08-2018 14:10:58
Je vidieť že vieš čo hovoríš. Zlodeji vládnu v Seredi už strašne dlho. Najprv kvôli nim opustil rady kontrolnej komisie Miloš Hanus, bývalý príslušník polície, ktorý povedal keď im ako členom kontrolnej komisie na stôl hodil Hudák dvadsať tisíc vtedy ešte korún, aby držali hubu a neriešili Veľké rybárske preteky, že on sa za podvody zavrieť nedá. Potom za podvody keď Javor s Alinom ukradli 4 000 € z dvoch percent z daní, ktoré mali byť pre detský rybársky krúžok, odišiel Tibor Kurcius a položil funkciu vedúceho detského krúžku zo slovami, že on za jedným stolom zo zlodejmi sedieť nebude odišiel zo SRZ načisto. Kradli aj vtedy, keď si Javor dovolil na členskej schôdzi povedať že oklamal na zisku lebo by musel platiť väčšie dane, no tento výrok sa mu nevyplatil a dostal pokutu 4000 € od daňového úradu. A kradnú aj teraz keď nasádzajú ryby iba na papieri a vyplácajú brigádne len tak bez dokladu. Proste pokiaľ ich nezavrú tak budú stále kradnúť. Čakám trestné oznámenie za krivé obvinenie a osočovanie ale viem že sa ho nedočkám, lebo sa boja mojich dôkazov.
asi ho | 08-08-2018 14:05:31
čambáliková udala za ten vodný tok
preco | 08-08-2018 13:53:00
vysetruju starostu? zda sa mi v poslednej dobe strhany
pre toto je čistá pravda | 08-08-2018 13:46:03
Si si istý, že píšeš tu pravdu? To že si to neudal, už to je trestný čin. Vlastne kryješ trestný čin. Ak by to bola pravda, tak by si už s tým dávno vyrukoval! Nemám pravdu? Truľo! Tlčhuba.
Ha ha ha | 06-08-2018 18:39:27
Tak život ma naučil jednu vec a to to, že nikdy never tomu kto hovorí, že to čo hovorí alebo píše je čistá pravda.
toto je čistá pravda | 06-08-2018 06:33:12
Pre Zlodeji | 05-08-2018 21:15:08
Je vidieť že vieš čo hovoríš. Zlodeji vládnu v Seredi už strašne dlho. Najprv kvôli nim opustil rady kontrolnej komisie Miloš Hanus, bývalý príslušník polície, ktorý povedal keď im ako členom kontrolnej komisie na stôl hodil Hudák dvadsať tisíc vtedy ešte korún, aby držali hubu a neriešili Veľké rybárske preteky, že on sa za podvody zavrieť nedá. Potom za podvody keď Javor s Alinom ukradli 4 000 € z dvoch percent z daní, ktoré mali byť pre detský rybársky krúžok, odišiel Tibor Kurcius a položil funkciu vedúceho detského krúžku zo slovami, že on za jedným stolom zo zlodejmi sedieť nebude odišiel zo SRZ načisto. Kradli aj vtedy, keď si Javor dovolil na členskej schôdzi povedať že oklamal na zisku lebo by musel platiť väčšie dane, no tento výrok sa mu nevyplatil a dostal pokutu 4000 € od daňového úradu. A kradnú aj teraz keď nasádzajú ryby iba na papieri a vyplácajú brigádne len tak bez dokladu. Proste pokiaľ ich nezavrú tak budú stále kradnúť. Čakám trestné oznámenie za krivé obvinenie a osočovanie ale viem že sa ho nedočkám, lebo sa boja mojich dôkazov.
návod na prežitie | 05-08-2018 21:40:10
človeče keď máš dôkazy ríchlo ich použi to čo píšeš je vážne to si stúpil do riadneho hovna a vačšinou sa takých pokúšajú zastaviť príklad nedávno sa Válkovej vyhražaly smrtou v diskusii. Doba je zlá zmrdi sú vo vedúcich funkciách.
návod na prežitie | 05-08-2018 21:38:47
človeče keď máš dôkazy ríchlo ich použi to čo píšeš je vážne to si stúpil do riadneho hovna a vačšinou sa takých pokúšajú zastaviť príklad nedávno sa Válkovej vyhražaly smrtou v diskusii. Doba je zlá zmrdi sú vo vedúcich funkciách.
návod na prežitie | 05-08-2018 21:38:36
človeče keď máš dôkazy ríchlo ich použi to čo píšeš je vážne to si stúpil do riadneho hovna a vačšinou sa takých pokúšajú zastaviť príklad nedávno sa Válkovej vyhražaly smrtou v diskusii. Doba je zlá zmrdi sú vo vedúcich funkciách.
návod na prežitie | 05-08-2018 21:38:26
človeče keď máš dôkazy ríchlo ich použi to čo píšeš je vážne to si stúpil do riadneho hovna a vačšinou sa takých pokúšajú zastaviť príklad nedávno sa Válkovej vyhražaly smrtou v diskusii. Doba je zlá zmrdi sú vo vedúcich funkciách.
kukuk | 05-08-2018 21:29:35
možno psačie, obyvatelia DS chodia venčiť svojich miláčikov a pred zrakmi rybárov nechajú ich vysrať a ako ozdobu to tam nechajú
Pre Zlodeji | 05-08-2018 21:15:08
Je vidieť že vieš čo hovoríš. Zlodeji vládnu v Seredi už strašne dlho. Najprv kvôli nim opustil rady kontrolnej komisie Miloš Hanus, bývalý príslušník polície, ktorý povedal keď im ako členom kontrolnej komisie na stôl hodil Hudák dvadsať tisíc vtedy ešte korún, aby držali hubu a neriešili Veľké rybárske preteky, že on sa za podvody zavrieť nedá. Potom za podvody keď Javor s Alinom ukradli 4 000 € z dvoch percent z daní, ktoré mali byť pre detský rybársky krúžok, odišiel Tibor Kurcius a položil funkciu vedúceho detského krúžku zo slovami, že on za jedným stolom zo zlodejmi sedieť nebude odišiel zo SRZ načisto. Kradli aj vtedy, keď si Javor dovolil na členskej schôdzi povedať že oklamal na zisku lebo by musel platiť väčšie dane, no tento výrok sa mu nevyplatil a dostal pokutu 4000 € od daňového úradu. A kradnú aj teraz keď nasádzajú ryby iba na papieri a vyplácajú brigádne len tak bez dokladu. Proste pokiaľ ich nezavrú tak budú stále kradnúť. Čakám trestné oznámenie za krivé obvinenie a osočovanie ale viem že sa ho nedočkám, lebo sa boja mojich dôkazov.
Zlodeji | 05-08-2018 20:32:13
Zostanete už navždy. Kradli ste a stále kradnete. Dôkazov je plná riť aj kúsok. Môžeš tu štekať koľko chceš, krádeže už nezakryješ.
Seredsky rybar 1 | 05-08-2018 20:21:14
Vy ste zlodeji ja nebudem platit dvakrat Dolnostredsky zlodeji na cele zo starostom vysetruju ho za to!!!!!!!
Zlodeji | 05-08-2018 20:08:10
Kradnete stále a všade. O tom svedčí aj vyplatená brigáda bez papiera.
Jozef | 05-08-2018 19:43:03
teraz si sa ukázal tiež ti neverím. Načo si bral tie peniaze pred zákonom si rovnako vinný ako oni. Vymýšlaš si.
Ço tu trapošiš | 05-08-2018 18:23:12
Choď ty na tú tvoju schôdzu a opýtajte prečo mi dali za veľké preteky peniaze bez papiera.
dolnostredsky rybar | 05-08-2018 16:16:53
Prepac ale neverim ti ze si clen srz, vedel by si o com tocis.
Obvinenia su len v tvojej hlave ja som nic take ani neocul, vysetruje sa nas starosta Sury ale neviem preco. Ja tridsat rokov chodim na ryby a kvoli Vam ma to prestava bavit.
Dojdi na schodzu a mozes sa prejavit.
seredský rybár | 05-08-2018 14:00:40
bol som presvedceny ze rybari drzia spolu maju rybarsky kodex cti. Som zo Seredi a som dlhorocny clen srz a som silno znechuteny vyvojom. Ako sa opovažujete okrádať mňa a aj celý zväz o tisícky eur , dôkazov je na to dosť. Prestáva ma to bavit začinam sa hambit že som zo Seredi
donostredsky rybar | 05-08-2018 13:30:35
bol som presvedceny ze rybari drzia spolu maju rybarsky kodex cti. Som z dolnej stredy a som dlhorocny clen srz a som silno znechuteny vyvojom. Ako sa opovazujete bez priciny kydat na svaz. Prestava ma to bavit zacinam sa hambit ze som z Dolnej Stredy
čože ? | 05-08-2018 08:21:33
robia tí rybári aj niečo iné okrem toho že okrádajú svojích členov takýmto spôsobom o ich úlovky ?
Dolnostre dan | 04-08-2018 23:26:32
Falosny rytier nestarosta uz ma rozparcelovanu skalu pre vyvolenych existuju nakreslene plany kde su hauzboty a chaty
podla | 04-08-2018 22:32:57
toho co som cital ukradli este aj 1000 kg K3 na jar 2017, dobry zlodeji su to
este raz pre nechapajucich | 04-08-2018 17:41:08
precitaj si a sklapni, ked tuto kreaturu mate za starostu
to svedci o vasej mentalnej zaostalosti viacej nieje co dodat

https://www.aktuality.sk/clanok/580094/allforjan-falosny-rytiersky-rad-rozdava-na-slovensku-tituly-ocenil-aj-kalinaka/
z tvojho príspevku | 04-08-2018 16:37:13
je hneď jasné prečo sa vášmu vedeniu darí tak kradnúť
pre čo tu trapošíte | 04-08-2018 15:59:03
Poriadok nech si spravia v DS , občania ani netušia o nejakej skale a jej podmienkach je to na úkor občanov pre pár vyvolených .
čo tu trapošíte | 04-08-2018 13:37:51
evidentne vás vaše vedenie okráda a vy tu hádžate ramená, spravte si už konečne vo vašom vedení páni rybári poriadok
Kva kva | 04-08-2018 12:40:16
A ešte čo by si nechcel? Pekne si zacáluješ. To by si chcel
napratat plný mrazák zadarmo?
rybar | 04-08-2018 10:08:49
Co ti hrabe seredska rybarska organizacia je cista ! urob si poriadok v Dolnej Strede hovado!
Ja chcem na jednu povolenku chytat vsade tak ako pred tym.
Zlodeji | 02-08-2018 21:24:25
Najprv okradnete svoju organizáciu a potom dolnú stredu, banda jedna zlodejská, ja sa len čudujem tým vaším členom že vás ešte nevy*****i po vajciach.
zlodeji ste vy | 02-08-2018 20:56:14
tie ryby boli za patak
vy ste zlodeji ked chcete 50 000
A kedy | 02-08-2018 14:43:13
zaplatíte tie ryby čo ste ukradli
pre serfino | 02-08-2018 14:17:51
Máš pravdu dosť bolo snežných diel, predaných rybníkov ,a ubytovní . Treba ho zastaviť a to jedine tak ,že ho nebudeme Voliť!
sefino | 02-08-2018 13:56:30
mam pravdu SURYHO TREBA ZASADNE NEVOLIT !!!!!!
máš pravdu šéf | 02-08-2018 12:31:46
áno pán direktor, ty si šéf apačov, treba tých starých vymeniť za nových
pre preto | 02-08-2018 11:27:27
Neprskaj !. Je to jednoduché , staré treba vymeniť za nové :-)
preto | 02-08-2018 11:17:23
je na ramene všetko osrané,apači sa z toľkého mlieka posrali
nazor | 02-08-2018 10:47:11
aby si pri tom neurobil bocko, maltezaka uz nevolim!!!!
pre maltézkého rytiera | 02-08-2018 09:21:49
odsekni konečne hlavy tomu dvojhlavému drakovi nazývaného srz
smerak richtar rytier | 02-08-2018 09:06:35
vyzera to ze je za vodu
uz nemusi mavat transparentom
je dvakrat plateny od statu aj od mafie
ANONYM | 02-08-2018 07:56:04
teraz viem odkial ide jeho nafúkanost a arogancia, povyšuje sa. Mal by sa hanbiť, jeden titul si kúpil v Sládkovičove a titul maltézkého rytiera si kúpil tiež. Je to podvodná organizácia, nedávno sa potvrdilo že peniaze vyberané na charitu miznú. Zkorumpovaní boháči, politici, podvodníci, mafiáni sa hrajú na vládnucú elitu Slovenska.
čo sme toto za hyjeny | 02-08-2018 07:45:04
to nám vôbec nevadí že nás náš výbor takto odžubáva a kradne na náš úkor naše peniaze, podvod za podvodom zo strany srz v kauze ramena, veď to je do neba volajúce, kedy sa v tejto spoločnosti zobudíme a konečne dáme zbohom takýmto hyjenám, to aké dokazy ešte chceme
ANONIMOVI | 02-08-2018 07:37:15
Všetci o voze iba ty stále o koze
ANONYM | 02-08-2018 07:31:09
Smerácky starosta Šúry je vo falošnej sekte maltézkých rytierov asi potrebuje vlastný rybník aby si vybudoval flotilu alebo vodný hrad.
Niššie je odkaz na jeho foto.


Falošný rád Maltézskych rytierov vydáva vlastné tituly a nepravé diplomatické pasy. Ocenenie od nich prijal exminister Robert Kaliňák či policajný prezident Tibor Gašpar, podvodník Vareha, ktorý je vo vezení, Béla Bugár (Most-Híd).

Združenie vedie Ján Culka.
Šéf súkromných záchranárov bol v minulosti dvakrát právoplatne odsúdený za ekonomickú trestnú činnosť. Ako informoval v minulosti denník SME, Culka na aktivity jeho záchranárského združenia získal miliónové podpory od rezortu životného prostredia aj rezortu vnútra na čele s Kaliňákom.

Poplatky sú vraj rôzne, závisí od podnikateľov. Podľa našich informácií siahajú aj do výšky päť tisíc eur za vstup.
Kde sú tie časy ked Šúry držal v ruke transparent s revom, keď nás nezaplatí štát zaplatí nás mafia, aj take foto existuje. Vo vybranej spoločnosti stretol aj mafiánov, možno sa jeho sen naplnil.
Banánová republika | 02-08-2018 07:12:14
priznať odkladné opatrenie na základe takých dôkazov aké predložil srz je ako keby súd zobral požičovni automobil preto lebo si ho zákazník požičal a potom tvrdil na základe fotografie auta ktorú si sám vyrobil, že je jeho majiteľom, čo sme toto za banánovú republiku ?
Bomba je | 02-08-2018 05:53:56
to ze Alina pre SIZP ked mu na ramene v Dolnej Strede kapali ryby uviedol ze sa nejedna o mimoriadne zhorsenie vod, nakolko v rybníku nie su pozorované znečisťujúce látky, ani nedovolené vypúšťanie odpadových vod (rybník nemá prítok a odtok), a ten dement Javor nás chce stale presvedcit ze to je tok.
Sereďanka | 02-08-2018 00:23:50
Vy si hovoríte rybári. Hanba Vám všetkým! Rameno v Čepeni to je akože čo? Hnus, špina a smrad. Takú stoku som už dlho nevidela. Môžte sa hanbiť!
bomba | 02-08-2018 00:13:30
toto je bomba neveril som dokial som ho nevidel!!!!!

https://www.aktuality.sk/clanok/580094/allforjan-falosny-rytiersky-rad-rozdava-na-slovensku-tituly-ocenil-aj-kalinaka/
Pre Miloša | 01-08-2018 20:49:28
No čo Mičáni nemal by si sa za svoje slová tým neokrôchaným anonymom ospravedlniť. Veď teraz som si v tabuľkách pozrel že o tie kapre veľkosti KV ste Dolnú Stredu okradli a tieto tabuľky nepredložil žiadny anonym ale SRZ a na Okresnom úrade ba dokonca aj na Krajskom súde.
kurňa | 01-08-2018 20:21:45
kam sa ten Oravec hrabe, na Alinu nemá veď ten je génius, on zarybnil na jeseň v rokoch 2015, 2016, 2017 všetky revíry tou isto rybou, to musel pre organizáciu ušetriť, len mi nejde do hlavy že keď ju raz vypustil ako ju znova chytil aby ju mohol zasa vypustiť ?
idiot repelent | 01-08-2018 19:36:43
Šúry a jeho partička podnikateľov a podnikavcov pri krádeži rameny vychádzali z predpokladu, že všetci občania sú idioti a práve preto tu z ich strany zaznievajú argumenty hodné majstra, teda totálne koniny, keďže krádež prírody sa ospravedlniť, ani obkecať nedá. A preto si terar vymysleli novú zábavku, ako ukázať prípadnému pozorovateľovi - idiotovi, že oni (15 kusov) sú tí praví správcovia a majitelia tohto krásneho prírodného hydrologického útvaru a to tak, že začali po niciach nosiť na rameno vrecia s odpadom a fotiť si ich ako dôkaz, že rybári sú hajzli a oni anjeli. Len ako správni retardi zabudli na jeden detail - že tie vrecia obsahujú triedený plastový odpad z domácností, ktorý obec vyváža na zberný dvor a vo vreciach sa nachádzajú také veci, ako 20 fliaš od trvanlivého mlieka, alebo 50 stlačených fliaš od kojeneckej vody. Také typické nápoje neposedných rybárov....... Tlstý Oravec, vyzývam ťa naposledy, prestaň z občanov robiť idiotov, lebo to, že si z teba ľudia robia prdel bude tvoj najmenší problém. A tie vrecia si odnes tam, odkiaľ si ich priniesol, ty \"génius\".
pre noviny | 01-08-2018 18:36:40
Bohužiaľ topiaci sa aj slamky chytá ,načo sa dávajú obecné peniaze na takéto blbosti ? Kto bude mať z toho výhody ? Len vyvolený , alebo aj občania asi nie...
Novinky | 01-08-2018 17:05:58
Bol Krajským súdom v Bratislave priznaný odkladný účinok rozhodnutiu MŽP SR č. 2913/2018/9.2 (1/2018 – rozkl.) zákonný alebo nie ???

Dňa 4.7.2018 bol na Krajský súd v Bratislave odoslaný návrh obce Dolná Streda na zrušenie odkladného opatrenia k rozhodnutiu MŽP SR č. 2913/2018/9.2 (1/2018 – rozkl.). V závere návrhu sa uvádza, že obec Dolná Streda má zato, že žalobca dostatočne nepreukázal vznik možných reálnych dopadov a ujmy ktorá mu má vzniknúť odobratím OR Dolnostredského , hlavne po tom čo žalobca súd vedome zaviedol. Tvrdenie obce Dolná Streda sme doložili Váženému súdu aj s dôkazovým materiálom (na rozdiel od žalobcu sme nezostali len vo fáze tvrdenia). Žalobca nedoložil výšku ujmy dôkazmi a ani nemohol ak niekto uvedie nepravdu, nemal by mať z toho prospech ani v súdnom konaní. Preto navrhujeme neodkladné opatrenie podľa § 189 SSP zrušiť.

Úplné znenie návrhu obce Dolná Streda:

Návrh obce na zrušenie odkladného opatrenia – Syrový.pdf (3982498)

Dňa 16.7.2018 bol doručený na Krajský súd v Bratislave návrh na zrušenie uznesenia Krajského súdu, ktorým bol priznaný odkladný účinok správnej žalobe podanej právnou zástupkyňou Via Lege s.r.o., ktorá zastupuje Slovenský rybársky zväz Žilina a Mestskú organizáciu SRZ Sereď. Podľa vyjadrenia MŽP SR bolo priznanie odkladného účinku NEZÁKONNÉ.

V návrhu na zrušenie odkladného opatrenia sa medzi iným uvádza, že na priznanie odkladného účinku neboli dané dôvody. MZP SR považuje uznesenie Krajského súdu za NEZÁKONNÉ i z dôvodu že neboli splnené podmienky na jeho vydanie v zmysle §185 písm. a) SSP. MZP SR v ňom poukazuje aj na to že žalobca NEPREDLOŽIL SÚDU ŽIADNE DÔKAZY.

MŽP SR ďalej poukazuje na to že Krajský súd si nevyžiadal vyjadrenie k žalobe od ďalších účastníkov pred priznaním odkladného účinku , ktorým bez pochyby je aj obec Dolná Streda. Opomenutie v tomto zmysle vystavilo rozhodovanie Krajského súdu do rizika nerešpektovania práva na spravodlivý proces.

Úplné znenie návrhu MŽP SR pozri tu:

Návrh na zrušenie odkladného opatrenia MŽP SR.pdf (5219797)

Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/bol-krajskym-sudom-v-bratislave-priznany-odkladny-ucinok-rozhodnutiu-mzp-sr-c-2913-2018-9-2-1-2018-rozkl-zakonny-alebo-nie/
pre trošku reality | 27-07-2018 07:20:29
Môžeš sa ukludnovať ale realita je taká , že po voľbách sa všetko zmení :-)
troška reality | 27-07-2018 06:43:38
je len otázkou času kedy bude OR Dolnostredské opäť patriť obci Dolná Streda, to je holá realita, čau
tomu podo mnou | 27-07-2018 02:51:51
Akože nikto? Oravec, Vanek, Polakovič a pár podobných, to je nič? Čo tam po ostatných obyvateľoch? Hlavne, že máme rybník! Lepšie povedané chceme mať svoj rybník. Keď nie všetci, tak aspoň pár vyvolených.
Pravda | 26-07-2018 22:12:55
Nechápem načo sa tu vlastne naťahujete už čoskoro budú voľby a dolnostredský starosta skončí a nastúpi nový ,ktorý to vráti naspať ako to bolo, pretože z tým nikto nesúhlasí.
pre náčelníka apačov | 26-07-2018 14:05:10
kedy konečne upracete po sebe tie sračky ?
PRE PREČO ? | 20-07-2018 07:24:25
Mičáni si myslí že keď bude teraz nosiť slnečné okuliare aby sa jeho pohľad nestretol s tými s ktorými sedel na chatke, tak sa na jeho spoluúčasť na okrádaní členov organizácie zabudne. Veľmi rýchlo zabúda na pravidlá Apačov, ktoré opysuje vo svojom článku - \"Kto nezabránil krivde, hoci ju nespáchal, je rovnako vinný ako keby krivdu spáchal\".
pre podomnou | 19-07-2018 16:48:39
Asi bolo to hovno tvoje.
pre nevkusneho primitiva | 19-07-2018 16:00:16
tie hovna to bol mrte silny argument a nevkusny
mas aj odfoteny dokaz, nahu seredsku ritku ? Ziadam policajny rozbor! Ci to bolo hovno seredske alebo dolnostredne!
Tu je vaša vizitka Apači | 19-07-2018 13:54:20
Takto sa starajú o OR Dolnostredské píše:
19. júla 2018 o 13:42
OR Dolnostredské – Skala – Dnes
19.07.2018 12:28
Takto to vyzerá dnes na OR Dolnostredskom – Skala jeden mesiac od nájazdu Apačov mestskej organizácie.

Apači asi nemusia rešpektovať Vyhlášku 21, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová a preto zakryli aj značku zákaz vjazdu motorových vozidiel ?

Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/or-dolnostredske-skala-dnes/
PREČO ? | 18-07-2018 07:04:00
To sa musíš opýtať autora článku prečo SRZ Sereď zaplatila 50 000 € za lov rýb na OR Dolnostredskom , ktorý bude trvať iba do konca súdneho sporu. Veď ako on píše je veľmi dobre informovaný. On sám vie najlepšie ako kronikár SRZ Sereď o KLAMSTVÁCH so zarybnením OR Dolnostredského , ktoré vyšli najavo a potvrdil ich aj jeho telefonický rozhovor s hospodárom Beňom. A takýto bezcharakterný človek tu ide písať o krivde a pravidlách apačov.

Mičáni prečo si sa na výročnej schôdzi nepostavil za mikrofón a nepovedal pravdu že SRZ Sereď klame o nasadených rybách do svojich vôd a tým podvádza celú svoju základňu ?

Mičáni ti sa vieš pozrieť do očí, tým s ktorými si sedel na chatke , keď si telefonoval Beňovi ?

Bolo ich tam trinásť ako apoštolov a ty si tam bol iba ako Judáš.
to preco? | 17-07-2018 16:51:59
preco 50 000 € nehambia sa!! Rybari chodia na ryby pre zabavu. Za zarybnenie dala DS max. 8 tisic euro. Cele je to spinavost na seckych rybarov. Stacilo chytat na jeden listok. Co bude teraz???
No veru | 17-07-2018 14:26:28
50 000 € je ozaj dosť, bol som sa na ten zázrak v dolke pozrieť a čuduj sa svete boli tam až dvaja rybári, že by tie kapitálne kapre ktoré sú údajne v dolke nechcel nikto chytať ?
Skôr tam už nebude ani lupina, kde niesú ryby , tam niesú rybári, asi tak. Zato bordelu je tam všade dosť. A že chránené vtáčie územie a rybári chránia prírodu, ale asi doma na svojom dvore, lebo v dolke to vyzerá katastrofálne.
To je pravda | 15-07-2018 22:32:03
zaplatiť za dolnostredských kapríkov 50 000 € to je tročku veľa, to už neutají ani Broschová.
Škoda | 15-07-2018 22:09:56
že to bola posledná ryba ktorú sme si chytili, leda že by sme si išli ryby niekde na súkromák ukradnúť, možno Náhlikovi ! Z Alinu už nič nepodojíme všetky peniaze dal Degmovi. Trošku sa nám tie Dolnostredské kapríky predražili. Ale nevadí veď my sa zasa poskladáme.
Serdehelskí kapri | 15-07-2018 21:37:38
Hmm tí boli šmakovní. A zadarmo. Serdehel je bohatá dedina mohli by nám tam zas voľačo napustiť. Hmm...
Apač | 14-07-2018 17:54:13
No čo Apači Dolnostredské rameno sme vyčapcuvali za dva týždne, a čo teraz budeme čapcuvat , Javora s Alinom keď už ryby nieto ? Do konca roka je ešte ďaleko a neni čo chytať.
Začnite s vysťahovaním | 09-07-2018 13:17:33
Pani z vedenia SRZ by si mali dat pozor a neorganizovat spolocne skolenia, porady, konferencie, aby si aj po nich coskoro neprisli chlapci v kuklach a hromadne neodviezli autobusom ako po tych starych panov od futbalu. Bude to este zaujimave. ;-)
Obec Dolná Streda podala prvé trestné oznámenie | 09-07-2018 12:34:26
Obec Dolná Streda v zastúpení starostom podala v súvislosti s OR Dolnostredským prvé trestné oznámenie

Obec Dolná Streda v zastúpení starostom obce PhDr. Mgr. Ľubošom Šúrym podala v súvislosti s OR Dolnostredským trestné oznámenie na prof. Ing. Jaroslava Antalu DrSc. vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu podľa § 347 ods. 1, písm. a) Trestného zákona pre nepravdivý znalecký posudok, tlmočnícky úkon a podnikateľský úkon.

Viac tu :https://www.dolnastreda.sk/novinky/novinka/389#novinka
SEREĎAN | 08-07-2018 16:24:23
A sú tam nejaké ryby? Serdehelani hovoria, že im to Seredani vykrádaju, ale mne sa zdá, že je tam asi len ten odpad s fabriky vedľa.
Ha ha ha dokončenie | 06-07-2018 09:58:48
... právoplatnom pridelení sú nasadené ryby ich vlastníctvom a teda ich privlastnenie bez ich súhlasu je vlastne krádež?
Dúfam, že som Ťa neurazil. 😘😘😘
Hahaha | 06-07-2018 09:54:54
Ty si dobrý a slušný človek, s tou debilitou si ma neurazil. Ale nemyslíš si, že keď Sereďania na Dolnej Strede chytajú ryby nemali by dať hovnobúdky aj tam? Alebo si myslíš, bez urāžky, že keď tam sráli doteraz môžu stále. Ak sa ale hovnobúdky minuli nebolo by dobré dať do povinnej výbavy rybára igelitové vrecko aby im si to po sebe zobrali tak ako sa to robí u psíkov?🤔
A ak je pravdou, že si vodu Dolná Streda zarybnili po právoplatno
pre pre hahaha | 06-07-2018 09:51:28
je tu vidieť jedného veľkého debila to je pravda

a do tej šintavy a čepena vám debilom apačom mali dať ryby a nie budu na vaše hovná, či však vám treba hovno vo vode, hovno na brehu , hovno v búde
pre hahaha | 06-07-2018 09:32:49
Prepáčte zasekla sa mi klávesnica, ale čo som napísal na tom trvám.

pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:28:00
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:59
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:57
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:57
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:56
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:55
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:55
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:54
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:53
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:53
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:52
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:52
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:51
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:51
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:50
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:50
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:49
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:48
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:46
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
pre Ha ha ha | 06-07-2018 09:27:45
Keby debilita svietila, tak Dolná Streda nepotrebuje vôbec pouličné osvetlenie. Stačí, keď by si vyšiel na ulicu. Bolo by to ako za jasného dňa.
Ha ha ha | 05-07-2018 17:13:19
Tak seredani si nainštalovali na Čepeň a Šintavu hovnobudky 😁😁😁 a na rameno do Dolnej stredy kde drancujú obecných dolnostredských kaprov dali len hovno. Hahaha.
Takto sa z nich stanú určite kultúrnejší ľudia 😘😘😘
Pre rybár. obyvateľ .pre starosta. | 01-07-2018 22:56:34
Podľa toho čotu píšete nieste rodení serdehelani niejeto terajšia skala vždy to bola skala a tie keci o vyhodených obecných peniazoch je otrepané zato že pár seredkich podvodníkov chce zarábať na dolnej strede tam sa sťažujte konkrétne Dušan Alpina a Ľubo Javor a pár poskokov chcusi zachovať svoj kšeft aby rižovali na rybaroch a robili ďalej svoje špinavé kšefty za že dolnostredani si zobrali čo im patrí taksu zlí ja im fandím každý nech hospodary na svojom a niesom z dolnej stredy len pre poriadok aby Alpina a javor a apači vedeli
Rybar | 30-06-2018 21:49:11
ja som rybar a na jeden listok som chytal na Vahu aj na terajsej Skale
toto je uchylacina
Obyvatel | 30-06-2018 21:46:26
No vidim zeniekoho dobehla vlastna nenazranost chamtivost a sprostost len bohužiaľ na úkor obyvateľov
Pre starosta | 30-06-2018 19:20:43
Aký úspech? Seredani berú z ramena ryby čo sa im za peniaze obce kúpili. Dolnostredani vraj chytať nemožu. To je teda veľký úspech. Kto to obćanom nerybárom zaplatí? Starosta? A jedno euro za cigánsku raz za rok za to čo platíme úradu tak ako v Seredi nenahradí. Šašovia.
stanislava Buchtová | 28-06-2018 15:04:34
Ja tu píšem pod svojím menom opakujem pre tých ,ktorý to nechápu na 1 krát . Ako viete pán poslanec , anonym a neviem kto že sa my tu nepáči ? Ak mám iný názor už sa my to nepáči ? Hm zaujímavá logika. Máš pravdu nie som rybárka , ale už zopár krát ma tu zamontovali do diskusie tak píšem veci ako sú .A naposledy tu píšem ,že nemám nič ani proti starostovi ani proti poslancom ! A na koniec chcem poďakovať pánovi Majkovi, ďakujem Vám.
pre mikulasa | 28-06-2018 14:50:23
predvolebnu kampan mu nerob je to sakra trapne
aj ja som neni som Buchtova poviem ti rovno teraz si musim kupit dve povolenky ste na hlvu
to nie je lepsie pre ludi
starosta | 28-06-2018 14:28:52
urobil si veľkú chybu že si začal ľudom dávať na 1.mája cigánsku za 1 euro, na deň obce guláš zadarmo, na rybárskych pretekoch guláš , pivo , kofolu, zákusky zadarmo, teraz sa ti to vypomstilo, mal si ľudom nechať nech si všetko zaplatia a bol by pokoj.

Teraz by chceli všetko zadarmo. Aj povolenku na ryby, najlepšie sto kaprov do mrazáku a ako bónus stovku do vačku. Nuž doba je zlá , ľudia závidia a úspech sa neodpúšťa .
rybar | 28-06-2018 14:21:39
ty si spadol na hlavu alebo co
uvedom sa
ja pisem za seba Buchtova nemoze za vsecko
Pre Stanislava Buchtova | 28-06-2018 14:14:57
Keď vám hovorím že nie som poslanec tak nie som poslanec ale jednoznačne máte nejaký problém lebo táto stránka nie je o vašich problémoch ale o rybárstve A pokiaľ viem vy nie ste žiadna rybárka ale poštárka.
rybar | 28-06-2018 14:10:44
ja som slusny obcan dolnej stredy, rybar a co z toho mam
hovno musim si kupit drahy listok. Je to ako u debilov
odpoved | 28-06-2018 13:56:06
ze nie si poslanec to hovor temu co seno zerie
nam sa paci v Donej Strede ale nepaci sa nam jednanie naseho zastupitelstva to nema absolutne nic spolocne so slusnostou a demokracou
Pre Stanislava Buchtova | 28-06-2018 13:27:20
Pani buchtová keď narážate na dnešný článok ja nie som žiadny poslanec som občan Dolnej Stredy Nepáči sa mi na vás že urážate poslancov starostu a slušných občanov Dolnej Stredy Načo ste sa sem nasťahovali keď sa vám tu nepáči.
stanislava Buchtová | 28-06-2018 12:58:16
Haha- Nech príde aj NAKA pre mňa za mňa.Ešte raz píšem pán poslanec ,môžete mi prísť povedať do očí.Ja mám svoj názor a nikto my ho nezoberie. Ale som rada , že sa prejavujete ANONYMNE v diskusii aspoň si vaši voliči urobia o vás svoj názor . A za to ja naozaj nemôžem :-)
Pre nááhahiii a neeheheee | 28-06-2018 12:52:22
Prosím ťa Zavolaj si 112 ku urgentne potrebuješ psychiatrickú pomoc lebo v tvojom prípade sa jedná o rozdvojenu osobnosť A možno by ti pomohla fyzická práca Čo keby že si pokosiť okolo domu zelinu možno tito nachvíľu pomôže .
pre anonymneho poslanca | 28-06-2018 12:39:02
Budete sa cudovat pan poslanec co ma na starosti oblvovat obcanov. Obcania mozu mat svoj nazor odlisny od vedenia a nie je to dovod im hrozit vyobcovanim, navstevou, policiou. Dedina nie je par poslancov a starosta, ale slobodny a neskrotni obcania s vlastnym myslenim a hrdostou na ich rodnu alebo milu dedinku.
nááhihííí | 28-06-2018 12:26:44
Pre fašistickú bandu uzurpujúci si nárok na majetok obce Dolná Streda:
Javor Alina vy zlodeji zaplatte Dolnej Strede ich ryby
néééhehéééé | 28-06-2018 11:28:21
V tejto dedine sa jeden už cíti, ako v Nemecku v roku 1938 - už sa len čaká na starostov pokyn - Začnite s vysťahovaním. Ale pretože je len lokálny politik, nemôže stavať tých, ktorí nemajú radi rozkrádanie obecného rozpočtu k múru pred popravčiu čatu. Do tej by sa mu radi prihlásili osôbky, ako sú Oravec, alebo Mikuláš - tvrdé jadro zotročovacej mašinérie obce. Neviem sa dočkať, kedy si táto fašistická bandička začne vybavovať poslušnosť obyvateľstva tak, ako za reichu - každý, kto má niečo proti vodcovi, bude označkovaný a predaný tzv. spravodlivosti.
Pre občan na podporu poslancov | 28-06-2018 10:01:15
Prečo nejdeš na zastupiteľstvo A tam môžeš kritizovať koľko chceš pravda že anonymne sa to lepšie robí čo si ty spravil pre Dolnú stredu A prečo tu napadaš dolnostredanov čo si myslíš že oni nemajú svoj názor väčšina z nich niečo robí pre Dolnú stredu a sú radi že sa v dedine niečo deje rôzne kultúrne podujatia či už sú to dôchodcovia hasiči futbalisti a tak ďalej. Tu si iba liečiš svoje urazené ego .
blbostí | 28-06-2018 08:01:50
si prečítam dosť aj tu , nepotrebujem to čítať ešte aj na oficiálnych stránkach miest a obcí, toď môj názor iný ako tvoj
obcan na podporu poslancov | 28-06-2018 07:41:00
Občiania vyzývám Vás, nemajte svoj vlastný odlišný názor, je to vážny zločnin zrádzate svoju (dedinu) osvietených poslancov a starostu.
V DS je to neprípustné. Radšej sa ani neprejavujte mlčte na veky vekov amen. Ešte že fórum nefunguje.
Buchtová | 28-06-2018 06:07:09
Choď a udaj
Tu máš niečo na zasmiatie od tvojho mužíčka.
Jediný kto osiera dedinu je on ty a Greman s Gremanovú
Ste podarená dvojka, daj pozor aby vás nenavštívila miesto mňa polícia.

SRZ MsO Sereď - Domov
https://www.facebook.com/SRZMsOSered/?fref=ts 1/1
Štefan Exocet Inak po historicky prvom zarybnení VIP revíru \"skala\" za 10.000 Euro z daňových príjmov obce známej rozbitými chodníkmi a zberným dvorom
za 700.000 Euro sa dajú chytiť takéto 22 cm zdeformované kaprokarasy.
Páči sa mi to · Odpovedať · 4 d
Alexander Greman Môžu sa hanbiť
Páči sa mi to · Odpovedať · 3 d
· Odpovedať · 3 d · Upravené
Iveta Gremanová Na dolnostredsku domácu tresku akurát
stanislava Buchtová | 28-06-2018 05:43:47
Haha bože daj ešte niečo nech sa zasmejem ty sedlák, To si naozaj myslíš , že to všetko píše len môj muž. To je naozaj už schizofrénia daj sa na psychiatriu tam patríš.Urážate tu niekoho a stále tu vypisovať ,že niečo niekto napísal na to je choré . Len si dávaj pozor , aby z tej roboty nevyhodili teba.Ke´d si taký frajer príd nám to povedať osobne , keď si si taký istý ty sedlák. Asi budem musieť ísť za starostom ,aby z vami spravil poriadok pretože si zapamätaj , že mňa ani moju rodinu tu urážať nikto nebude.
Buchtová | 27-06-2018 22:07:24
máš veľa rečí a málo píšeš domov
daj to trestné oznámenie, to bude potom veľká haluz keď kolegovia tvojho podareného mužíčka zistia že je autorom tých anarchistických prejavov a vyhodia ho z práce tak ako si sám predpovedá vo svojich konšpiračných teóriách a pôvodcom udania budeš vlastne ty sama
otázka | 27-06-2018 18:04:56
pre prisťahovaných apačov | 27-06-2018 07:00:12 Čože ty snúbil Oravec a Šúry , že ich tu tak obhajuješ ?Naozaj si myslíš , že to píše Greman, Buchta hahaha. No daj ešte dáke mená nech sa zasmejeme na tebe . Ryby zaplatí len Oravec a Šúry a fúkať do riti im budeš len ty .Petrov zdar! Tuším sa tam vyberiem na tie naše ryby do tejuž našej Dolnej Stredy haha.
stanislava Buchtová | 27-06-2018 14:44:05
pre prisťahovaných apačov | 27-06-2018 07:00:12 Počúvaj ma ty sedlák Dolnostrdský ešte raz tu budeš spomínať mňa , alebo môjho muža tak si zistím , kto si a podám na teba trestné oznámenie ja. Ja som hrdá , že nie som z Dolnej stredy , lebo tu vedia písať len anonymne a do očí povedať nie . Takže daj si pohov ty sralo , čo to nevie povedať mne do očí fuj...
pre prisťahovaných apačov | 27-06-2018 07:00:12
Buchta ty môžeš Oravca a Šúryho akurát v rit bozať
Greman ty si dávaj radšej pozor aby ta Šúry zasa nemusel ťahať zo sračiek a platiť za teba tvoje exekúcie
Gremanová vieš ty vôbec čo je to treska ?
Opýtaj sa Čambálikovej tá ti určite poradí teraz má mrazenej ryby od Javora plnú špajzu.

No ryby Dolnej Strede aj tak zaplatíte
Pre toniho | 27-06-2018 01:11:18
Neviem kto chlasta dpručit či vodka či borovička či rum dpručit !!!!
Pravda je taká | 26-06-2018 204136 | 26-06-2018 22:33:07
Na pokraji zrútenia ? Ale kdeže, vám to vybavím v Pezinku takých ako vy čo si myslia že majú zaplatiť cudzie ryby tam majú najradšej zapadnete tam haha.
pre pravda | 26-06-2018 22:29:49
Nemusíš sem dávať príspevky 3 krát prečítam si aj jeden:D Súkromný rybník to je , ale ved píše to oravec ten to vie najlepšie. Za obecné ťa to nebolí ,že oravec a spol zaplatíš ryby hej ale ty a šury z vlastného môj milí to zakešujete . A zakešujete to rybárskemu zväzu hahahhaa
tony | 26-06-2018 22:14:53
pre no apaci,ty debilko kozarsky co sme tam mali vytrieskat tu K3 (30cm kapre),co ste nasadili za dedinske eurace,sa zobud moc chlastas.chytili sa tam aj 65cm kapre aj tie ste nasadzali,tie kto zaplati srz?alebo vam vyrastli z 30cm na 65cm cez zimu?zda sa,ze v tej zasratej drevennej budke slopete nejaku kozarsku cemegu potom v deliriu vidite obrovske ryby ktore vam vsetky patria.chutovo su vyborne tie kapre z DS,mozem dporucit.
Pre Pravda | 26-06-2018 22:06:10
Užsi trapny s rybnikom pre vivolenych trepeš same hluposti pozry ceny na sukromakoch a už netrep .
Pre Pravda | 26-06-2018 22:06:07
Užsi trapny s rybnikom pre vivolenych trepeš same hluposti pozry ceny na sukromakoch a už netrep .
Pre Pravda | 26-06-2018 22:06:06
Užsi trapny s rybnikom pre vivolenych trepeš same hluposti pozry ceny na sukromakoch a už netrep .
Pravda je taká | 26-06-2018 20:41:36
Daj pozor si na pokraji zrútenia ale to ťa neospravedlňuje zaplatiť Dolnej Strede za ryby budeš musieť.
Pravda | 26-06-2018 20:10:37
Vy idioty inak Vás ani nazvať neviem ste naozaj až taký zadubený , alebo si nedovidíte na koniec nosa. Predtým bol revír seredi ,ako ho spravovali je ich vec. Tu ide o to , že niektorý vyvolený chceli mať z toho súkromný revír za obecné peniaze . Mal to byť len pre vyvolených áno po-volenka bola na predaj za nekresťanské peniaze .Zobuďte sa im nejde o rybárov , ale len privlastniť si niečo len pre seba .A pre svoj zisk.
som zabudol | 26-06-2018 18:46:43
tí vaší blbci sa odvolali každý zvlášť, tu je facka aj pre toho druhého
https://www.dolnostredan.sk/news/rozhodnutie-okresneho-uradu-v-trnave-odbor-opravnych-prostriedkov-zamietnutie-odvolania-slovenskeho-rybarskeho-zvazu-rada-zilina/
no apači | 26-06-2018 18:44:34
počul som že vytrieskať ryby čo nasadila Dolná Streda sa vám podarilo v rekordnom čase a bola to pre vás maličkosť, mám ale pre vás smutnú správu, teraz už bude musieť chytať to čo tam zostalo z násad SRZ, a to tam zostalo prd , tak že ste už dochytali tento rok načisto, za chvíľu čo nevidieť príde zúčtovanie
nááhihííí | 26-06-2018 06:25:42
Presne tak
Javor Alina vy zlodeji zaplatte Dolnej Strede ich ryby
apačovi | 26-06-2018 06:19:33
Nedá sa s tebou nič iné len súhlasiť s tým, že všetko bude čoskoro tak ako má byť. Voda bude opäť patriť Dolnej Strede a apači budú nostalgicky spomínať ako si na nej zachytali ryby keď že vo svojich vodách majú hovno.
pre apači | 26-06-2018 05:54:24
Nie kvôli starostovi , ale občanom dolnej stredy , ktorý všetko financovali a nemali o tom ani páru. Pred tím to bolo rybárskeho zväzu preto to teraz má byť súkromný revír ? Načo sa o to ťaháte aj tak už čoskoro to bude zase tak ako to má byť . Petrov zdar!
apači pliena vodu | 25-06-2018 18:38:11
seredský rybári konečne vďaka dolnostredskému starostovi zakúsili čo je to zachytať si ryby, hanba Alinovi ktorý sa o to nedokáže postarať, ale jedno viem iste seredi revír neostane určite, uplácať sudcov Javor donekonečna nebude, on totiž nevie čo je to seriózna robota,
pre ha ha ha | 25-06-2018 17:52:30
Majú v rukách pozemky ? Wat? Tie pozemky majú prenajaté a to je rozdiel . Zlato ne zlato na pozemkoch bolo to zväzu a bude to zväzu nič via nič menej.
Ha ha ha | 25-06-2018 17:27:29
Tuším že sa bordel čo na rameno v DS navozila niklovka premenil na zlato. Inak si neviem vysvetliť chovanie vedenia seredských rybárov. Pozemky majú v rukách už Dolnostredania s tým nepomôže ani slávny SRZ.
Jaro | 25-06-2018 17:16:07
Ešte aj bobrov tam nasadili,také pekné kúsky...ach...
Novinky | 25-06-2018 08:32:32
Myslím že klamstvám Čambálikovej odzvonilo
Isteže | 25-06-2018 06:10:20
To skôr príde nové vedenie MsO SRZ Sereď ktoré nebude míňať peniaze za prehraný spor namiesto aby za to nakúpilo ryby. A nám zaslepuje oči že revír sa vráti.
pre novinky | 25-06-2018 05:43:45
Informovať môžu , ale už o to prišli, príde nové vedie dediny a bude po všetkom :-)
Novinky | 24-06-2018 23:29:10
Prijatie obce Dolná Streda za účastníka konania
24.06.2018 14:00
Obec Dolná Streda bola prijatá za účastníka konania v právnej veci žalobcu: 1/ Slovenský rybársky zväz, 2/ Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Sereď proti žalovanému: Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky na Krajskom súde v Bratislave, o ktorej sa obec Dolná Streda dozvedela zo stránok SRZ. Za povšimnutie stojí fakt, že uznesenie ktorým bol priznaný odkladný účinok rozhodnutia ministra č.8490/2017- 4.1 , bolo vydané dňa 11.06.2018 a do dnešného dňa obec Dolná Streda nebola o ňom upovedomená Krajským súdom a ani Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Uznesenie o prijatí za účastníka konania, ktoré bolo vydané 14.06.2018 bolo doručené obci dňa 22.06.2018. O ďalšom priebehu tohto konania Vás budeme informovať priebežne.Viac tu: https://www.dolnostredan.sk/news/prijatie-za-ucastnika-konania/
pre trtka | 24-06-2018 23:17:30
nááhihííí | 24-06-2018 21:14:29
TY SI ZLODEJ
nebude hauzbotik ani chaticka nepodarilo sa ti to
nááhihííí | 24-06-2018 21:14:29
Javor Alina vy zlodeji zaplatte Dolnej Strede ich ryby
nááhihííí | 24-06-2018 175411 | 24-06-2018 20:42:48
Ten idiot si tu jedine ty.Ked majú zaplatiť ryby tak Oravec a šúry a občanom dolnej stredy pretože peniaze sú ich naozaj si taký natvrdnutí , alebo to píše Oravec osobne .Neboj nový starosta to dá všetko do poriadku o všetko sa postará nemaj obavy :-)
nááhihííí | 24-06-2018 17:54:11
pre SEREĎAN
Idiot je tu len jeden a to si ty.
Potom sú tu ešte dvaja zlodeji Javor a Alina.
Javor Alina vy zlodeji zaplatte Dolnej Strede ich ryby
SEREĎAN | 24-06-2018 13:53:27
To snad nie! Pre pár idiotkov typu Vanek , Oravec , Javor a Alina sa tu rozkmotrí Sereď s Dolnou Stredou? Keď je to na území D. Stredy, tak prečo im to nenecháte? Jak malí chlapci na pieskovisku! Je to naozaj tak, že tam sa vyvážal bordel a teraz si to považuju jedna aj druhá strana za atraktívnu vodu.Pred pár rokmi som tam bol chytať a vyťahoval som sklolaminátové kúsky. Od tej doby tam už nechodím. Je tam samí sajrajt! O toto sa bijete? Chuďatká malé detičky!
nááhihííí | 24-06-2018 09:10:29
Javor Alina vy zlodeji zaplatte Dolnej Strede ich ryby
nááhihííí | 23-06-2018 205348 | 23-06-2018 21:52:03
Oravec už zalez už si otravný chod račej na pivo zo šúrym.
nááhihííí | 23-06-2018 20:53:48
Javor Alina vy zlodeji zaplatte Dolnej Strede ich ryby
Ty blbečku | 23-06-2018 20:09:36
Kradne ich Javor a Alina a ich banda nenažraných lúpežníkov ktorým ani dva kusy nestačia ale rovno po štyroch kusoch v igelitkách odnášajú na autách s trnavskými značkami. Existujú dôkazy, keď príde čas všetko si budete môcť pozrieť na vlastné oči.
nááhihííí | 22-06-2018 234703 | 23-06-2018 16:15:18
Nech ich zaplatí Šúry a Oravec pretože to platili z obecných peňazí , ktoré im nepatria .
nááhihííí | 22-06-2018 23:47:03
Javor Alina vy zlodeji zaplatte Dolnej Strede ich ryby
alina versus sury | 22-06-2018 22:21:53
a rybari to odsrali mali platit dvakrat

ako im chcu dobre
Pre protektor | 22-06-2018 20:10:48
si teraz písal o sebe hlavná vec že ty nepíšeš anonymné tvoje články hovoria za všetko.
Protector | 22-06-2018 19:20:55
Náhihiíí - zbabelý anonym, keď si honíš péro, tak nepíš. Kalí ty to modzek.
Pre sereď | 22-06-2018 18:34:50
Mnohí z vás pred štyridsiatimi rokmi ani nevedeli že existuje Dolná Streda Takže Aká vaša voda malý tam vaši dedovia nejaké pozemky viete vôbec ako sa to volá kedy volalo Bol to špic Boli tam bazény mala sabačka velka sabačka pokiaľ si tu Sereď z tohoto miesta nespravila smetisko napríklad taká niklovka cukrovar novoplast a tak ďalej . Takže Vy ste si tam nespravili žiadnu vodu. Takže milí páni napr sa opýtajte starších ľudí ktorí tam . Päťdesiatimi rokmi chodili chytať ryby komu to patrí majú tam totiž svoje pozemky
nááhihííí | 22-06-2018 18:31:58
Javor Alina vy zlodeji zaplatte Dolnej Strede ich ryby
pre nahahii | 22-06-2018 16:48:42
Ešte si zabudol na Oravca a Pána rytiera śúryho.Nahahhihi , aj tak ste prehrali už neprskajte nepomôže Vám to hahaha.
nááhihííí | 22-06-2018 05:34:26
Javor Alina vy zlodeji zaplatte Dolnej Strede ich ryby
pre Majko | 22-06-2018 05:13:53
teraz si mi prehovoril zo srdca, vyzerá to ako keby si poznal Javora s Alinom celý život ,sú to jedni arogantní zlodeji
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 21-06-2018 22:14:48
Hanba | 21-06-2018 20:22:32 | - osobne z denne pocutych kauz mam pocit, ze ako v sporte, v polovnictve, tak v rybarstve ide o velky biznis zpravidla zopar nenazranych a arogantnych ludi, ktori na zaklade tolerancie a nezaujmu verejnosti o vec (system fungovania, hospodarenie, tok penazi a a o to, koho peniaze su vlastne pouzivane) si dnes myslia, ze skutocne mozu vsetko tak, ako sa im kedy zachce.
Veru tak | 21-06-2018 21:12:53
Hamba to je veliká, najviac sa mi páči ako všetci rozprávajú ako ryby púšťajú akí sú športoví rybári a hlavne v seredskej organizácii, a keď sa im naskytne príležitosť ukradnúť si poľahky cudziu rybku,tak sa tam točia ako kobilky keď polia vyžrali. Išiel som okolo na bicykli tá zabíjačka s autami čistá katastrofa. Už ozaj len tých ornitológov na takú bandu apačov.
Hanba | 21-06-2018 20:22:32
Citajuc vsetky komentare pod clankom ma napadlo - to kam az sa to zvrhlo, tento nechutny biznis? Je toto este relax, sport, laska k prirode? Co za ludi sa tu pasuje za rybarov, ked su si navzajom schopni vrazit hacik do oka za kus zeme, handrkujuc sa o revir, ryby, povolenky, clenske, nasady...keby ste si radsej po sebe odpratavali bordel, co po Vas ostava..na sereskej aj dolnostredskej strane..
Tttttt | 21-06-2018 19:37:57
No chytajú aj krásny kapry cez 15kg a aj kapitálny zubaci len pre zaujímavosť
No neviem | 21-06-2018 19:23:01
Ale konečne sa na DS dala chytiť ryba.
no čo apači | 21-06-2018 18:45:22
to ste už tú nevychytatelnu a bohatú na kapitálne úlovky dolnú stredu kvoli ktorej vám hrozí obrovitánska škoda vycápali, keď tam už chytáte iba 20 cm kusy čo tam dala dolná streda, stálo vám to zato ?
nááhihííí | 21-06-2018 18:20:24
Javor Alina vy zlodeji zaplatte Dolnej Strede ich ryby
Pre Miloš Majko | 21-06-2018 17:36:49
Pan starosta je verejna osoba a telefón ma stale zo sebou. Patri sa poslat aspon sms . Zaneprazdnenost Vášmu starostovi nechýba. Stretnutie s miestnymi podnikateľmi , z ktorych nieco kvapne je aj o pol noci :-). Keď to tak sledujem po nasom okolí , ved tí starostovia su v podstate chudáci. Trocha výkonnejší ich zamotivuje a oni chudáci potom musia robit neštandardné kroky. Zit s takýmto vedomím a povedomim občanov musi veeeelmi trápne ,ich rodiny z toho nevynímajúc.
PS konečne spravodlivosť začala ťahať za správny koniec. Je koniec súkromnému revíru pre vyvolených, nebudú žiadne chatky pri vode :-) ,ze niektorý pani z Dolnej Stredy
pre Miloš Majko | 21-06-2018 17:26:33
Pán starosta má od utorka ak sa nemýlim dovolenku , ale aj tak by vám nezdvihol môj názor.On aj keď niekto od niekto niečo potrebuje zásadne všetko rieši na behu stále nemá čas na nič a na svojich občanov už vôbec nie...
pozorovatel | 21-06-2018 16:30:15
Zrazu chcete zaplatiť tých 20cm kapríkov ale ked som písal aby ste sa vy vyrovnali to ne .
Vás by mali zavrieť zlodeji Dolnostredský
nááhihííí | 21-06-2018 11:38:18
Javor Alina vy zlodeji zaplatte Dolnej Strede ich ryby
Nanv | 21-06-2018 10:56:02
Primitivni dolnostredania stale riesite iba to ze ste nasadili zopar kaprikov do 50cm a teraz sa tvarite ze vsetky ryby vo vode, ktore su tam xy rokov patria zrazu Vam. Je to na smiech zbadajte sa vy sebecke hovna. A revir je v zanedbanom stave, zarastene brehy, cesty.. to je v poriadku? Kde su tie brigady ktore ste slubovali? Ved vy by ste sa nevedeli postarat ani o kacicaren. Hamba Vam.. A hovorit ze v Seredi su neni ryby a ze Alina mysli len na zisk tak to musi byt jedine cista zavist lebo VY ste ti ktori sa nezmohli na poriadnu nasadu, pytate velku sumu za rybarsky listok, neviete sa ani postarat o revir a este sa budete tvarit ze vsetko patri Vam, no neviem teda kto chce na rybach zarobit!!!
nééhehééé | 21-06-2018 08:04:48
Darmo tu rozdrapujete mordy na funkcionárov SRZ, vy bandička fašistov z OZ Dolnostredan. Dnes ráno som už videl pred obecným úradom prvú lopatu :D A čo sa týka toho vášho zarybnenia karasom a pleskáčom za \"miliardu\" Euro, tak to, že na \"zarybnenie\" boli pozvané len deti, vaši kamaraden a z \"akcie\" nie je jediné foto samotných rýb má svoj dôvod. Aby sa neprevalilo, že celé to vaše \"zarybnenie\" bolo len práčka daňových príjmov obce. Ešte ma tak napadá, či ste vy zaplatili SRZ za ryby, ktorými sa zarybňovalo celé roky, alebo ste ich bohapusto ukradli, ako to máte vo zvyku, keď sa tu už znižujete na urážanie SRZ....
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 21-06-2018 00:33:32
Uz viac krat (naposledy 20.06. 2018 rano) som sa snazil dovolat starostovi na jeho mobil v snahe zistit jeho stanovisko a pohlad na predmetnu vec.

Je smutne, ze v pracovnej dobe nedviha.

Pripominam, ze ked volal on mne, NIKDY sa nestalo, ze by som telefon nedvihol.

Skusim znovu - nie preto, ze by som musel, alebo potreboval. Chcem len urobit vsetko preto, aby mi nik v buducnosti nemohol nic vycitat.
je to pravda | 20-06-2018 22:12:02
já som zas počul že autor článku ked bol nacápaný v tej ich bude, tak dal Bena na hlaso ako hovorí že do dolnej stredy nenasadili ryby, teraz sa zato pchá Javorovi a Alinovi do zadku len aby mu to odpustili
nááhihííí | 20-06-2018 22:07:16
Javor Alina vy zlodeji zaplatte Dolnej Strede ich ryby
Prekvapenie | 20-06-2018 21:12:11
Kolegovia, možno sa mýlim ale nie je autor článku ten, ktorého ožrali dolnostredania v tej ich drevenici pod týtešom a ktorý im radil ako sa majú osamostatnit? Len som o tom počul ale možno sa mýlim. Tak sorry.
nááhihííí | 20-06-2018 19:31:11
Javor Alina vy ste iní zlodeji, doteraz ste okrádali seredských rybárov a teraz už okrádate aj Dolnú Stredu.
pre je to pravda | 20-06-2018 19:22:04
Na súd si to môže dať starosta , ale nie za obecné peniaze už bolo toho dosť šafáriť za obecné peniaze . Nech sa za rybníky ide súdiť , ale len za svoje.
pre hahaha | 20-06-2018 19:19:45
Ty si iný degeš , alebo len nevieš čítať ? Obec? a obec je kto ? Hádam nie starosta a poslanci ? hahah Ryby sú majetok obce tým pádom všetkých občanov . Naštuduj si to v zákone . A piješ asi ty , ale ved daj si jeden budeš ho potrebovať , keď bude revír zase náš hahahahahahahaha.
je to pravda | 20-06-2018 19:12:06
počul som že vraj už bolo podané trestné oznámenie aj žaloba na súd , vie niekto o tom niečo, aby ma nezavreli keď tam pôjdem chytať a zoberem si rybu ?
Ha ha ha | 20-06-2018 18:55:06
Nemal by si tolko slopat -nevieš čo čítaš ani čo píšeš. Ryby nasadila obec tak sú ich. Kto ich bez povolenia icb obce od vody odnese tak ich jednoducho ukradol. To je všetko.
Ak tomu nerozumieš ja ti nepomôžem.
pre hahaha | 20-06-2018 18:20:45
Aké vaše ryby ?? Tie ryby zaplatili občania všetci ,podotýkam zo svojich daní takže tie ryby sú vlastne ich takže ktokoľvek z občanov myslím ,že ich je vyše tisíc si môže ich zachytať .Takže ešte raz opakujem , aby si to pochopil nie tvoje ryby , alebo oz dolnostredan ale občanov dolnej stredy.Pochopil si už konečne !
Ha ha ha | 20-06-2018 17:21:56
No tak prečo sa im na rameno trepete keď máte rýb dosť doma.
Nejak to nesedí. Ak je pravda že im bolo rameno pridelené a oni ho z povinosti zarybnili tak sú ryby ich. Ak ich berete tak ich vlastné kradnete. Na to netreba byť ani fiškál.
Ale aspon je na SOL čo čítať. A neapač Roko dotyčným dobre mastí zadky, fakt dobré.
nééhehééé | 20-06-2018 15:00:51
Relaxuj Oravec, čaká ťa strastiplná ulička hanby :D Inak štrkoviská nemajú korytá a stavy rýb v revíroch SRZ Sereď sú dobré. K70 funguje skvelo. A je viac než zaujímavé, aké výškrabky sa začali z ramena Dolná Streda vyťahovať po tom vašom \"zarybnení kvalitnou rybou\".
no čo apači | 20-06-2018 14:53:08
keď vydrancujete vodu v dolnej strede, rozmýšlali ste čo bude robiť potom ? pokiaľ viem v šintave a v čepeni máte korytá už prázdne, a tie ryby z dolnej budete musiet zaplatiť tak či tak, pred súdom nepomôžu reči typu apačov, tam tomu jazyku asi rozumieť nebudú ! zabúdate na jednu vec to pridelenie revíru dolnej strede je stále platné, len niekto za úplatok pozastavil jeho vykonávanie , nemusím vám zrejme hovoriť kto to bol a čo to stálo, za tie peniaze vám mali radšej kúpiť ryby, lebo už vy žiadne nemáte hahaha hehehe či nééhehééé
nééhehééé | 20-06-2018 14:25:14
Ináč dostal som taký nápad, ako richtárovi a jeho ľuďom ukázať, že príroda je ešte stále a vždy bude v rukách všetkých a nie v rukách vyvolených. Keď chce mať OZ Dolnostredan svoj vlastný rybársky revír, majú jednu možnosť, ktorou nikomu neublížia, podporia rozvoj zdravého životného prostredia a vlastne by im možno z chrbtov odpadla nálepka zlodejov, teda #NECH SI REVÍR VYKOPÚ. Teda navrhujem priniesť pred Obecný úrad v Dolnej Strede nepotrebné lopaty, rýle a krompáče. Určite by z toho bola aj dobrá reportáž.
onanym | 20-06-2018 13:52:56
nééhehééé | 20-06-2018 12:24:57 - dik za presne vysvetlenie. V tomto pripade je to fakt potom zlodejina. Starosta... To je kapitola sama o sebe... podla vsetkeho
nééhehééé | 20-06-2018 12:24:57
Projekt \"ukradni rybárom vodu\" nie je projektom rybárov z Dolnej Stredy, ale skupinky podnikavcov z okolia starostu a spočiatku financovaný Náhlikom. Preto aj za rybársky \"lístok\" pýtali 230 Euro, aby to bola voda pre solventných pánkov. Obviňovať rybárov z Dolnej Stredy, že s krádežou rybárskeho revíru majú niečo spoločné je to isté, ako obviňovanie židov z hospodárskej krízy v tridsiatych rokov. Takže poprosím kompetentných, aby si svoje nenávistné hlody nechali pre seba. Neexistuje jediný rybár z Dolnej Stredy, ktorý je ochotný si zaplatiť 230 Euro za možnosť lovu polozdochnutých \"kvalitných rýb\" zarybnených z ich daní (polovica do obálky?) na jednom revíre, namiesto lovu za polovicu na všetkých rybárskych revírov. Problém občanov Dolnej Stredy je taký, že tu máme jednoducho diktatúru a ktokoľvek sa ozve proti fuhrerovi starostovi a jeho fašistickej bande, tomu zničia život pomocou svojich kontaktov v štátnych inštitúciách, hlavne polície. Preto im onehdy revír odklepol aj sám minister, lebo kamaraden.
onanym | 20-06-2018 12:12:21
Ja uz som sa v tom uplne stratil. Byval som v Dolnej Strede a doteraz nechapem, naco toto bolo dobre....
Registrovaný redakcia  SOL redakcia SOL | 20-06-2018 11:56:38
AKTUALIZOVANÉ - pridané prílohy k článku
Pre Vsetkym Apacom | 20-06-2018 10:01:14
\"všetky škody spôsobené obci Dolná Streda budú vymáhané v trestnoprávnom konaní\". Ked si neznaly, tak prosim ta nemudruj, len sa zhovadis. Trestnopravne konanie je na nieco uplne ine.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 20-06-2018 08:02:01
Jeden arogantny zlodejsky zbohatlik desatrocia vyciciavajuci zdravotnictvo verejne vyhlasil \" Vyhraj volby a mozes vsetko...\"

Vyzera to tak, ze sa potvrdzuje to, co rovnako dlhe roky tvrdime - NIE, NEmozes! A je jedno, ci volby vyhras poctivo, alebo podvodom. Je uplne jedno, ci si kupis falosny rytiersky rad a odfotis sa spolu s kamosmi zo zdochynajucej strany v oblecku ako do komixu.

Ludia dostavaju rozum - postavia sa na odpor VEREJNE.

A aj medzi prokuratormi a sudcami sa najdu taki, ktori povedia dost! Zacnu konat v zaujme pravdy, spravodlivosti a prava. A dokazu, ze nie, nemozete vsetko.

Skoda len, ze moc a peniaze niekedy tak fatalne zmenia aj v minulosti v podstate slusnych ludi...
Pre rybárov DS | 20-06-2018 07:10:38
pre DS rybarov plati, ze mozu chytať. Zial ani p.starosta nevybavil rybník iba pre Vas. Darmo klope denne na SMER kanceláriu v Trnave, je tam viac ako na urade. V prvom rade vyhrali slušný rybári, ktoru chcu chytať ryby v peknom prostredi. Zopár primitívnych rybárov si tu chcelo privlastnit nieco ,načo nemaju morálny nárok. Lovu zdar
SRZ Sered presudi aj gate | 20-06-2018 07:03:22
Revir bol na zaklade pravoplatneho rozhodnutia ministerstva prideleny OBCI, preto ho obec bola povinna aj zarybnit... Toto je len docasny stav, takze BUDICEK ;-)
rybaik | 19-06-2018 22:07:54
vy ste neopravnene zarybnili cudzi revir,ten revir nebol este schvaleny pre DS.To je ako by si staval na cudzom.takze budicek.
Všetkým Apačom | 19-06-2018 21:42:18
Užite si ešte dočasne chyť a pusť na Ramene DS. Všetky nasadené ryby sú výlučným vlastníctvom obce Dolná Streda. Privlastnenie takéhoto úlovku je klasifikované ako krádež majetku obce Dolná Streda.
Žiadam rybárov, aby sa k rybám chovali šetrne, po ulovení rybe opatrne na mäkkej podložke vytiahli peánom háčik, ranu dezinfikovali a rybu opatrne pustili do vody späť.
Tiežrybárov-mäsiarov upozorňujem, že všetky škody spôsobené obci Dolná Streda budú vymáhané v trestnoprávnom konaní ako krádež v zmysle platných zákonov.
Tak Petrov zdar, Apači.
Autor | 19-06-2018 21:08:51
Pre Miloško - ďakujem
Pre Autora - za celý život som vyrobil viac hrubíc - je to opravené (dúfam, že Vám neprišlo plano slovenčinár)
daj pozor | 19-06-2018 20:10:25
aby dolná streda nezrovnala teba
kamačiki mare | 19-06-2018 19:52:24
sadnime do tankov a zrovnajme dolnu stredu !!!!!!!
dolna streda je hovno | 19-06-2018 19:47:46
ked to ostane dolnej strede tak tam aspom vyliat cisternu pouziteho motoroveho oleja
Miloško | 19-06-2018 19:33:20
v revíri - mäkké I
slovenske sudnictvo sa zase raz predviedlo..... €€€€ | 19-06-2018 19:22:59
Vsetky rozhodnutia statnych organov a aj sudov doteraz su na strane Dolnej Stredy, toto je iba neodkladne opatrenie do rozhodnutia sporu, je to DOCASNE... nehovori to nic o tom, ze srz sered ma na rameno narok alebo malo v spore pravdu... o to rameno uz srz prislo... takze tak ako sa tam teraz nasilu rybarsky mocipani natlacia, tak si svestky a pozlatenu rybarsku stolicku i tak zachvilu pobalia a pojdu... vlastne co by na ramene robili.. im o ryby ani nejde, leda tak o kaviar za clenske alebo startovne z VRP :)))) cudujem sa, ze tam takych ludi tolerujete a volite si seredania..
Pre autora | 19-06-2018 19:15:52
Nemám nič proti autorovi, obsahu článku ani vášmu velebeniu výboru MsO SRZ ale myslím si, že aj Apači svoju rodnú reč lepšie poznali. Myslím tie očikolúce hrubice. Prosím vás, nabudúce sem dajte radšej zvukovú nahrávku.
No takto | 19-06-2018 19:06:03
To čo tam Seraď posledné dalo kompletne vykapalo.
To čo tam je teraz dala obec Dolná Streda. Predpokladám, že obec podá na súd žiadosť o predbežné opatrenie na ochranu svojho majetku vo forme rybej násady, ktorá bola do vody nasadená zákonným spôsobom. Preto každá ryba, ktorá bude z Dolnej Stredy odnesená bez povolenia Dolnej Stredy bude protiprávne ukradnutá.
Maro | 19-06-2018 17:45:30
A tie ryby co tam boly pred zarybnenim. dolna streda vyplatila seredskemu zvazu peniaze alebo to nejako vykonpenzovala.o tom nikto nic nepisal
pre Tešíme sa | 19-06-2018 17:44:19
a to že seredská organizácia zarybňovala dolnú stredu už xy rokov na 108% ako každú vodu v organizácii a to ich netrápilo že nám to zoberú že nám ukradnú ryby nech to pekne všetko zaplatí mudrlant Šúri zo svojho vačku
pre nezabudnite | 19-06-2018 16:58:59
Obci Dolnej stredy? Alebo občanom dolnej stredy, ktorý to zacvakali a nesúhlasili z tým to je rozdiel.
Nezabudnite | 19-06-2018 16:40:20
že každý pekný lisec ktorého hodíte do kabele ste určite ukradli obci dolná streda
Masaker začal | 19-06-2018 16:37:27
Masaker na Dolnej Strede začal, utekajte kto ste tam ešte nebol lebo takýmto tempom tam na víkend už zasa nebude ani lupina.
Pravda | 19-06-2018 16:33:39
Super správa .Naozaj sa teším a prajem veľa síl do ďalšieho boja, Vy to dáte. Petrov zdar!
Tešíme sa | 19-06-2018 16:24:11
Ale pokiaľ viem ryby patria obci Dolná Streda, ktorá rameno zarybnila za svoje peniaze. To si ich môžeme privlastniť? Nebude to krádež?
karol | 19-06-2018 13:13:26
parada

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentárpridte dnes na schôdzu Pred 6 minútami:
Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede
KomentárCestujuci Pred 55 minútami:
Traja na jednom bicykli sa čelne zrazili s autom
KomentárCesty a chodniky Pred 2 hodinami:
..."špinavý každý kút v meste a neupravené miesta..." - píše obyvateľka Serede
KomentárZdeno Pred 6 hodinami:
Chcel legalizovať neexistujúce auto
KomentárMiloš Majko Pred 13 hodinami:
Mesto Sereď bude vďaka hlasovaniu poslancov MsZ financovať športový klub miliónom Eur. Poslancov ani primátora možné prepojenie klubu na kriminálne podsvetie nezaujímalo.
Komentárodpoved Pred 14 hodinami:
Guľomet bol zamurovaný v komíne
Komentárhaló poslanci,Šopornani Pred 15 hodinami:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
KomentárPre denu Pred 19 hodinami:
Prečo kontrolórka nekontroluje?
KomentárPoslanec. Pred 20 hodinami:
ŠKF iClinic Sereď - ŠK Dubnica N/Váhom 6 : 0
KomentárIvan Sklenár Pred 20 hodinami:
Rímskokatolícky hodnostár hody na dnes neodobril
KomentárKedysi na začiatku Pred 20 hodinami:
Víkendové búrky potrápili aj obyvateľov Šintavy
Komentárpre messenger Pred 23 hodinami:
Živil sa predajom drog, skončil v rukách polície - DROGY ZAISTENÉ V SEREDI
KomentárZlatá ulička Včera:
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign