Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 19. 5. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Rekordná návštevnosť a plány vo Vlastivednom múzeu v Galante

159

Vlastivedné múzeum |MM|   Vlastivedné múzeum v Galante je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Kultúrna inštitúcia má sídlo v historickej budove v centre mesta vedľa rímsko-katolíckeho kostola a farského úradu. Múzeum vzniklo v roku 1969 s poslaním dokumentácie vývoja prírody a spoločnosti v regióne. Pre návštevníkov sú v priestoroch múzea dostupné stále expozície a tematické výstavy. Okrem nich pracovníci múzea organizujú aj rôzne semináre, konferencie a sprievodné prezentačné podujatia. Ku kultúrno-vzdelávacej činnosti múzea patrí odborný výklad pre individuálnych návštevníkov a organizované skupiny, školám sú ponúkané viaceré možnosti múzejno-pedagogických aktivít.

 

Záujem sa zvýšil

Návštevnosť sa za rok 2017 vo Vlastivednom múzeu v Galante oproti roku 2016 zvýšila o 65%. K nárastu počtu návštevnosti vo všeobecnosti prispeli tradičné i nové jednodňové podujatia a čoraz obľúbenejšie múzejno-pedagogické činnosti. Veľkonočná a vianočná rodinná sobota, noc múzeí a duchovia v múzeu prilákali stovky návštevníkov.

Minulý rok sme pripravili pre návštevníkov 5 dočasných tematických výstav so sprievodnými podujatiami. Výstavu Jaskyne drakov sme si zapožičali zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva z Liptovského Mikuláša. Prvý februárový týždeň sa k nám dostala výstava voskových figurín z Petrohradského antropologického múzea pod názvom Zvláštni ľudia. Uctili sme si pamiatku svetoznámeho hudobného skladateľa Zoltána Kodálya pri príležitosti jeho 135. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia. Sprístupnili sme výstavu pod názvom Život a dielo Zoltána Kodálya očami maliarky a grafickej výtvarníčky Noémi Tavaszy. Ďalšou významnou udalosťou bolo 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, preto sme zostavili výstavu venujúcu sa jeho životu. Jeho život a dobu sme verejnosti priblížili odbornou prednáškou. Výstavu pod názvom Čilejkársky ľudový odev nám zapožičalo Tekovské múzeum z Levíc. Tento odev je jedným z najzaujímavejších spomedzi krojov na Slovensku, preto sme pri príležitosti takejto výstavy v našom múzeu usporiadali odbornú prednášku na túto tému. Koncom roka sme otvorili výstavu pod názvom Vianoce v 20. storočí, ktorú sme obohatili múzejno-pedagogickou činnosťou: Medovníkové Vianoce.

Okrem výstavnej činnosti a organizovania jednodňových kultúrnych podujatí sme sa zaoberali aj s inými aktivitami. V priestoroch múzea sa uskutočnili dva koncerty v spolupráci so ZUŠ Josepha Haydna Galanta. Odborní zamestnanci a lektori sa vlani zúčastnili na viacerých konferenciách, prednáškach a výstavách mimo Galanty. Múzeum bolo obľúbeným miestom na spestrenie programu pre deti v letných táboroch. Začala sa nová a úspešná spolupráca s materskými školami v Galante, čo pre nich znamená pravidelnú tematickú návštevu počas celého školského roka. Našich návštevníkov sme počas roka 2017 informovali o zaujímavostiach zo života múzea trikrát cez Občasník Vlastivedného múzea v Galante, ktorý vydávame od marca 2016.

 

 

2018:

Rok plný nových plánov

Našim dlhodobým cieľom je rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt v galantskom regióne aktívnym zapojením ľudí do programov vlastivedného múzea ako inštitúcie v službe spoločnosti a jej rozvoja. Minuloročné úspechy nás motivujú k tomu, aby sme si v roku 2018 vytýčili nové plány. V našej práci budeme pokračovať v plnom prúde. Odborní zamestnanci sa naďalej budú starať o ochranu a rozširovanie zbierkového fondu múzea, budú publikovať články a organizovať výstavy, odborné prednášky a konferencie. Aktivity lektorov budú smerovať k tomu, aby sme prilákali čo najviac návštevníkov do nášho múzea. Vieme, že k tomu budeme potrebovať veľa trpezlivosti, ešte viac kreativity a posilnenie vzťahov so stálymi a potencionálnymi návštevníkmi. Pokračovať chceme v spolupráci s Mestom Galanta, kultúrnymi inštitúciami a médiami. Naďalej budeme vydávať vlastný občasník o dianiach v múzeu. Plánujeme nadviazať nové vzťahy so subjektami cestovného ruchu, aby sa múzeum stalo primárnym cieľom turistov, ktorí navštívia náš región. Organizovanie rôznych podujatí bude aj naďalej dôležitou súčasťou našej práce. Čo sa týka online prostredia, tak by sme radi založili oficiálnu webovú stránku múzea a posilnili komunikáciu na sociálnej sieti Facebook. Budeme rozširovať komunikáciu so školami: nadväzovať ďalšie kontakty, vytvárať nové múzejno-pedagogické činnosti pre základné školy a sprístupniť tieto aktivity aj pre stredoškolákov.

 

Stále expozície

Naše stále expozície budú nemenné počas celého roka 2018. V časti Mestská bytová kultúra prezentujeme 2 nábytkové kolekcie z prelomu 19. a 20. storočia. Vystavené Sakrálne pamiatky pochádzajú z okolitých kostolov a chrámov. Potom sa nám otvára svet tradičnej ľudovej kultúry galantského regiónu, kde sa zoznamujeme s ľudovým interiérom, krojmi, ručnými prácami a keramikou. Lekáreň z roku 1909 je jednou z najobdivovanejších expozícií v múzeu. V časti Výtvarné umenie galantského regiónu sú sprístupnené obrazy maliara Antona Dubrovského. Ďalej si môžeme pozrieť špecializáciu múzea - Mlynárstvo v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu. Posledná expozícia návštevníkom odhaľuje archeologické nálezy.

 

Dočasné výstavy

Dočasné tematické výstavy v roku 2018 budú rôznorodé. Od februára do 12. mája k nám prichádza zaujímavá výstava pod názvom Avari a Slovania na sever od Dunaja, ktorú spoločne zostavili Podunajské múzeum v Komárne, SNM – Múzeá v Martinea Tribečské múzeum v Topoľčanoch. K príležitosti Noci múzeí a galérií otvárame špeciálnu výstavu Tribečského múzea v Topoľčanoch, jej názov je Od chmeľu k pivu. 19. septembra 2018 sa začína nosná výstava roku 2018 pod názvom Významné výročia slovenských dejín. Od 5. decembra nám Podunajské múzeum v Komárnezapožičia výstavu Biológia vzrušenia - Pamätná výstava Hansa Selyeho, objaviteľa teórie stresu.

 

Podujatia

  Podujatie známe na celom svete – Noc múzeí a galérií – budeme organizovať dňa 19. mája 2018 v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Galante zapojením renesančného a neogotického kaštieľa do celodenného programu. Naším cieľom bude tento rok motivovať návštevníkov k tomu, aby navštívili všetky tri kultúrne inštitúcie po sebe. Pripravujeme preto celodenný program a zaujímavé úlohy zábavno-vzdelávacieho charakteru, cez ktoré sa ľudia dozvedia doteraz možno neznáme informácie o našom kultúrnom dedičstve. Medzi naše tradičné podujatia patria rodinné soboty organizované pred Veľkou nocou a Vianocami. Počas týchto podujatí zabezpečíme verejnosti voľný vstup do múzea a účasť na tvorivých dielňach, kde sa prezentujú aj remeselníci. Novinkou v tomto roku budú 3 podujatia. Deň vysunutých expozícií múzea na Juraja 24. apríla, júnový Deň detí v múzeuZáhada v múzeu v mesiaci november. Záhada v múzeu bude pokračovaním minuloročného úspešného projektu Duchovia v múzeu. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva budeme mať Deň otvorených dverí pre školy (7. september) a verejnosť (8. september). Vstupné bude počas týchto dní zadarmo a naším cieľom bude oboznámiť ľudí s prácou v múzeu.

 

Investičné plány

Začiatkom roka sa dokončuje reštaurovanie historickej nástennej maľby a omietky v budove múzea a vymaľovanie výstavnej sály. Vlastivedné múzeum v Galante spravuje 3 národné kultúrne pamiatky: Vodné kolové mlyny v Tomášikove a v Jelke a Dom ľudového bývania v Matúškove. Najväčšie investičné plány smerujú práve na opravu a udržiavanie týchto subjektov. Tento rok sa budú dokončovať opravy na vodnom kolese na mlyne v Tomášikove v rámci II. etapy obnovy. Mlyn by sa mal otvoriť na jar 2018. Ďalším zámerom múzea je realizácia rekonštrukcie skladovej a prevádzkovej budovy Domu ľudového bývania v Matúškove.

 

Na záver

Chceli by smedo múzea prilákať všetky vekové kategórie za účelom štúdia, vzdelávania a osobného potešenia, a tým prispieť a upevniť ich príslušnosť k rodnému kraju, aby sme dokázali, že návšteva múzea neznamená nudnú prechádzku históriou, ale môže sa stať chvíľami plnými zážitkov a užitočných poznatkov.

 


Fotogaléria k článku:

159
Autor: redakcia - tlačové správy
159
Autor: redakcia - tlačové správy
159
Autor: redakcia - tlačové správy

Zobraziť všetky fotografie
159
Autor: redakcia - tlačové správy
159
Autor: redakcia - tlačové správy
159
Autor: redakcia - tlačové správy

159
Autor: redakcia - tlačové správy
159
Autor: redakcia - tlačové správy
159
Autor: redakcia - tlačové správy

159
Autor: redakcia - tlačové správy
159
Autor: redakcia - tlačové správy
159
Autor: redakcia - tlačové správy

159
Autor: redakcia - tlačové správy
159
Autor: redakcia - tlačové správy
159
Autor: redakcia - tlačové správy

159
Autor: redakcia - tlačové správy
159
Autor: redakcia - tlačové správy
159
Autor: redakcia - tlačové správy

159
Autor: redakcia - tlačové správy
159
Autor: redakcia - tlačové správy
159
Autor: redakcia - tlačové správy

159
Autor: redakcia - tlačové správy

Skryť všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárPre nazor Pred 3 hodinami:
V Seredi je to tak
Komentárvšak sme Pred 3 hodinami:
"góly strelené do vlastnej bránky v podobe zničených národných parkov sa nezmazateľne zapisujú na tvári Zeme"
KomentárPre Lexa Pred 3 hodinami:
AKTUÁLNE: Dopravná nehoda na Čepeňskej ulici v Seredi
KomentárPre Seredan Pred 3 hodinami:
"Mali sme pochovať svojich padlých, ale namiesto toho ich vykopávame a ženieme do ďalších bojov."
KomentárMudrlant Pred 18 hodinami:
Slobodu na internete obmedzia. A budú na to mať zrozumitelne pomenované dôvody.
Komentárpre Marcela Včera:
5.zasadnutie Obecného zastupiteľstva - dňa 02. mája 2019 o 17:00 hod.
KomentárKlačanovci Predvčerom:
Seredskí taekwondisti reprezentovali v Chorvátsku
Komentármarika Predvčerom:
Súd rozhodol: Holička sa za nepravdivé výroky musí verejne ospravedlniť Jurčagovi!
Komentárpre klof Predvčerom:
Políciou zadržaný Marek G. zostáva vo väzbe
KomentárJozef 16-05-2019 14:44:59:
Hľadáme stratenú fenku Ritu
Komentárpre Marek b. 15-05-2019 10:12:11:
PRÁVE TERAZ: Zásah kukláčov v centre mesta - AKTUALIZOVANÉ
KomentárPre slovenčina moja 14-05-2019 16:09:07:
Mimoriadne: Dvojica z prípadu Jána Kuciaka bola obvinená za úkladnú vraždu podnikateľa
KomentárBack To The Future 14-05-2019 13:26:07:
Seredskí hasiči zasahovali pri nehode. Vodič narazil do steny.
Komentárkua, 14-05-2019 12:41:08:
Policajti zadržali Luciu, ktorá mala v Piešťanoch predávať drogy

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign