Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online
OSOBNÝ BANKROT
Označenie inzercie

ISSN 1337-8481   Dnes je 19. 7. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Rekonštrukciu kaštieľa v Seredi poslanci neschválili no ako je to s ďalšími investíciami na rok 2017 medzi ktorými je zahrnutá aj rekonštrukcia tribúny na štadióne ?

Iveta TóthováDátum20. 10. 2016 12:16:37TémaMestský úrad
24

Kalendár nám ukazuje ešte len október a do konca roka zostáva dva a pol mesiaca, no poslanci MsZ v Seredi, tak ako po minulé roky, už v týchto chvíľach rozhodli o  investíciách na nasledujúci kalendárny rok.  O hlasovaní už písal v predchádzajúcom článku poslanec Michal Hanus, no nakoľko v tabuľke nie sú znázornené všetky investície a ani hlasovanie všetkých poslanov, uverejňujem tabuľku ešte raz. Poslanci jednotlivé navrhnuté investície bodovali od č. 1 po č. 10.  K  dispozícii mal teda každý poslanec celkovo 55 bodov. Bodovanie prebehlo podľa vlastného uváženia : prioritná investícia bola obodovaná 10 bodmi , menej dôležitá menším počtom bodov.

Podľa priloženej tabuľky najviac bodov získalo zateplenie a oprava strechy na telocvični na ZŠ J.A.Komenského, druhé miesto rekonštrukcia futbalového štadióna a tretie miesto získal kaštieľ v Seredi.

Práve spomínaného kaštieľa sa týkalo pondelkové zasadnutie MsZ v Seredi. Ako už písal poslanec Hanus, poslanci prejednávali realizáciu projektu „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku a zároveň aj uzavretie projektovej zmluvy medzi mestom Sereď a správcom programu Úradom vlády SR s podmienkami spolufinancovania projektu.

Pripomeňme si, že v  pôvodnom projekte boli celkové náklady na projekt pred procesom verejného obstarávania vyčíslené na sumu 603 314 €, z toho výška grantu 512 817 € a spolufinancovanie mesta 90 497 €.  Vzhľadom na viaceré aktualizácie projektovej dokumentácie a rozpočtov bola zákazka  vysúťažená na sumu 830 196 €. Rozdiel medzi pôvodnou sumou projektu a vysúťaženou sumou je 226 886 €. V prípade realizácie projektu by išla táto suma z rozpočtu mesta Sereď. Ďalšie výdavky z rozpočtu mesta Sereď v prípade realizácie projektu sú spojené S dodatočným spolufinancovaním súvisiacim s korekciami Úradu vlády SR, ktoré môžu byť  od 41 509 € až  do 83 019 €. V prípade dodatočného spolufinancovania v maximálnej výške  by celkové náklady mesta Sereď súvisiace s realizáciou projektu vzrástli z pôvodnej sumy  90 497 € na sumu 400 402 €. To by znamenalo spolufinancovanie mesta v rozpätí 38-48% z celkovej sumy projektu.

Treba spomenúť  aj fakt, že dodávateľ prác považoval za nereálny dátum ukončenia prác do 30.4.2017 a preto žiadal o jeho predĺženie formou dodatku o cca 3 mesiace. V opačnom prípade  nepodpíše zmluvu o realizácii diela. Táto zmena ale na Úrade vlády neprešla. A ak by práce do tohto termínu dokončené neboli, mesto by celú čiastku muselo vrátiť. Okrem toho zaťaženie rozpočtu mesta touto investíciou by nedovolilo ísť do žiadnej inej investičnej  akcie mesta v roku 2017 a aj v ďalších rokoch by bol mestský rozpočet viazaný nejasnou spoluúčasťou na dokončenie čo i len časti budovy kaštieľa.

Poslanci napokon investíciu týkajúcu sa kaštieľa neschválili, no to neznamená, že žiadne úpravy sa v mestskom parku a na kaštieli konať nebudú. Niektoré investície ( síce nie vo veľkom rozsahu ) sa uskutočnia vo vlastnej réžii a s vlastne stanoveným termínom dokončenia.

V hre teda zostáva aj projekt rekonštrukcie telocvične ZŠ J.A.Komenského za 140 000,- € a rekonštrukcia tribúny na štadióne za 500 000,- €, v ktorom je zahrnuté hlavne vybudovanie zázemia pre hráčov, trénerov, televízne štúdio, VIP zóna, v ďalšej etape vybudovanie nových parkovacích miest v areály štadióna. Investícia má byť rozdelená na dva roky po 250 000€.

Otázkou ostáva, či je takáto vysoká investícia do štadióna naozaj tak potrebná pre naše mesto. Či nie sú dôležitejšie investície v meste, ktoré by boli prospešné pre širokú verejnosť a či takto vysoká čiastka nezaťaží mestský rozpočet natoľko, že na iné investície nezostanú financie. Z tohto dôvodu som sa s otázkami týkajúcimi sa práve tejto rekonštrukcie tribúny štadióna obrátila na zástupcu primátora mesta Sereď Ľubomíra Veselického.

1.  Je už rekonštrukcia štadióna istá ?

 Poslanci si na riadnom MsZ 8.9.2016 schválili spôsob a harmonogram prípravy rozpočtu na rok 2017. Súčasťou tohto procesu je aj bodovanie investícií poslancami. Poslanci určili preferenčnými bodmi poradie investícií. Celý proces sa ukončí 9.12.2016 na poslednom tohtoročnom zastupiteľstve – schválením rozpočtu na rok 2017. To znamená, že hovoriť o tom, ktoré investície budú v roku 2017 uskutočnené, je priskoro. Ak preferované investície budú schválené (medzi nimi je aj spomenutá rekonštrukcia) – budú vybavované projekty, povolenia, vyjadrovacie procesy. Je to veľmi zdĺhavý proces, ktorý môže trvať niekoľko mesiacov a miestami aj rokov. A isto treba spomenúť ešte fakt, že náklady na projekt rekonštrukcie futbalového štadióna bude hradiť ŠKF Sereď, resp. prostredníctvom svojich sponzorov.

 

2.  Bude suma 500 000 eur ( síce za dva roky ) celá hradená z rozpočtu mesta?

 Keď bude rozpočet mesta na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 schválený, potom môžeme odpovedať na túto otázku.

 

3.  Očakáva mesto k tejto sume ešte nejakú dotáciu od štátu ?

 Ak bude na to vypísaná konkrétna výzva a bude pre mesto zaujímavá – isto sa do nej zapojíme. 

 

4.  Ide o investíciu na rok 2017 - vie sa nejaký termín začiatku prác ?

Ide o investíciu na dlhšie obdobie ako je len rok 2017. Už z obsahu odpovede na prvú otázku je zrejmé, že vzhľadom na rozsah investície a podmienky príslušných zákonov hovoriť o termíne začatia prác je dnes veľmi predčasné.

 

5.  Je pravda že keď mesto zainvestuje do štadióna už spomínaných 500 000,- € neostane nám na nič v meste iba na havarijné opravy ? žiadne opravy chodníkov a pod ( samozrejme najviac obodované investície by sa zrealizovali, medzi nimi telocvičňa na škole, športová ulica )

Odpoveď na takto položenú otázku by znela: Nie je to pravda.  Otázka je dokonca zavádzajúca. Bez ohľadu na výšku investícií pre štadión + kaštieľ s parkom, v roku 2017 sa isto bude robiť parčík (oddychová zóna pri mestskej polícií) a isto bude končiť prestavba 24 nájomných bytov a polyfunkcie (G-pavilónu). V neposlednom rade tu máme investície do školských zariadení. Tieto investície takisto boli poslancom predložené podľa preferencií riaditeľov školských zariadení na bodovanie. Ich výška dosahuje ročne minimálne 200 tis € – hlavne z mestského rozpočtu. A neraz omnoho viacej. Podobne to bude aj v roku 2017 pre školy. Ďalej sú tu ešte bežné výdavky mesta, ktoré poslanci nebodujú – ale schvaľujú ich výšku. A to sú rekonštrukcie chodníkov a ciest, výtlky, opravy budov, údržba zelene a podobne. Toto všetko sa bude robiť tak, ako každoročne – v návrhu na rok 2017 je to podobne ako v roku 2016.

V uvedenej otázke sú zhrnuté výroky ohľadom dvoch investícií. Ak by sa schválila  investícia do kaštieľa + Zámocký park, tak práve v tomto prípade by ostalo v rozpočte na rok 2017 len na Vami spomínané havárie. Vôbec by sme nerobili rekonštrukciu telocvične ZŠ JAK (dostali sme dotáciu vo výške max 108.000€), nešli by sme do dokončenia povrchu Športovej ulice a nepokračovali by sme v športovo – oddychovej zóne za Raketou. A navyše – teraz nám ostanú ešte ďalšie finančné prostriedky z našej spoluúčasti z Nórskych fondov. Primátor už spomenul na mimoplánovanom MsZ, že tieto budú v rozpočte na rok 2017 prednostne navrhnuté na revitalizáciu Zámockého parku. 

 Ďalej tu treba spomenúť, že aj v roku 2016 bol počiatočný 1. Schválený návrh rozpočtu vyčkávací. A pozrite sa, čo navyše ešte v roku 2016 pribudlo: 

·        Rekonštrukcia ciest v H. Čepeni

·        Rekonštrukcia Poľnej cesty

·        Cesta okolo Majera

·        Prebieha zateplenie administratívnej budovy Sokolovne, rekonštrukcia kúrenia a elektrických rozvodov, termo regulátory v kine Nova, rekonštrukcia pánskych toaliet kina Nova

·        Celý Skatepark – nielen časť

·        Výbeh pre psov a asfaltové ihrisko na Dolnomajerskej

·        Nové chodníky na Dolnomajerskej + oplotenie

·        Nové osvetlenie okolo MSKS Nova, na Bratislavskej, okolo Skateparku a Workoutu, cesty do Campingu

·        MŠ KOM nás stála na úpravách popri 35.000 € navyše ďalších minimálne 80.000€

·        Nová aut. zastávka na Majeri a práve vrcholí príprava rekonštrukcie ďalších 3 zastávok

·        Vrcholí príprava na osadenie ďalšieho FIT ihriska HORALKA na Novomestskej ulici

 

      Prvý návrh rozpočtu na nasledujúci rok je vždy schválený opatrne a vyčkávaco. My nevieme ešte výšku prichádzajúcich podielových daní, nevieme ešte ako nám presne dopadne hospodárenie v roku 2016, nikdy nevieme aké havárie sa nám ohlásia počas zimy, aká bude zima celkom a podobne. Postupne a rozvážne ideme do prípravy rozpočtu na každý rok. A v neposlednej a nemalej miere ešte jeden faktor. Snažíme sa ,a treba povedať že tento rok veľmi úspešne, finančne zainteresovať subjekty pôsobiace v meste Sereď na investíciách mesta.

 

7. Ktorým investíciám ste dali v bodovaní prioritu vy ako poslanec?

Nedal som body ani kaštieľu ani tribúne. Kaštieľu preto, lebo štát cez projekt ponúkol mestu dielo za 600 tis. €  pri spoluúčasti 90 tis.€, potom sme boli nútení zvýšiť hodnotu diela o viac ako 200 tis. € samozrejme len na naše náklady a nakoniec sme dostali tzv. korekciu (zníženie príspevku) v rozpätí 40 až 80 tis. €. Spoluúčasť mesta  je zrazu štvornásobná. Tomu ja nehovorím dohoda o spolupráci ale vydieranie. Tribúnu máme funkčnú. To čo futbalisti potrebujú je väčšie zázemie. Nová tribúna by mala údajne ešte menšiu kapacitu ako dnešná. Doteraz som ale nikde nevidel zverejnenú  informáciu, že nová tribúna za 500 tis. €  bola podľa prezentácie iba  prvou zo štyroch etáp kompletnej rekonštrukcie celého štadióna. Ďalšími by boli parkoviská pre dvakrát dvesto vozidiel v priestoroch za bránkami, čo by znamenalo okrem iného likvidáciu tenisových kurtov a tenisu ako takého, ak by neboli pre tenistov nové kurty. To sú výhľadovo ďalšie státisíce nákladov v nasledujúcich rokoch.  Body som dal Športovej ulici. Nie preto, že na nej bývam tak ako desiatky ďalších obyvateľov, ale preto, že o pláne troch etáp výstavby Športovej hovoríme od roku 2015. Rekonštrukciu telocvične ZŠ J. A. Komenského považujem za veľmi potrebnú. Máme veľa čistiacej a ošetrovacej techniky, ale nemáme ju kde parkovať. Preto som bodoval garáže pre strojný park. Vyregulovanie kúrenia v starej budove DK prinesie v budúcnosti úspory v nákladoch, rovnako ako aj zateplenie veľkej zasadačky, kde nám najviac tepla uniká cez 455 m štvorcových  tenkej  strechy. Body som dal aj  úprave  prístupu k ZŠ J. A. Komenského od Hviezdoslavovej ulice  a rozšíreniu cintorína o kolumbárium (urnová stena). Stručne. Kaštieľ a a tribúnu ŠKF Sereď dnes  z pohľadu reálnych potrieb obyvateľov nepovažujem za dva najdôlelžitejšie problémy Serede.

 

 


Priložené súbory k článku:



Fotogaléria k článku:

24
Autor: Iveta Tóthová
24
Autor: Iveta Tóthová
24
Autor: Iveta Tóthová

Zobraziť všetky fotografie
24
Autor: Iveta Tóthová
24
Autor: Iveta Tóthová
24
Autor: Iveta Tóthová


Skryť všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci
Registrovaný Iveta Tóthová Iveta Tóthová | 20-10-2016 12:39:49
Miloško, ako som spomínala už nie jeden krát. Články neselektujem...nedelím ich na veci verejné alebo súkromné. Články týkajúce sa mesta, detí, kultúrnych či športových podujatí a podobne sú pre mňa ako autorky na jednej úrovni nakoľko nikoho svojimi článkami neuprednostňujem, nechránim ale ani neočierňujem. Píšem výlučne fakty, v článku nikomu nevnucujem svoj názor čitateľom. Preto je uroveň diskusie pod každým mojim článkom rovnaká a to pod plným menom. Zdôrazňujem, že ani pod jedným článkom nie je diskusia zablokovaná, stačí ak sa diskutujúci podpíše. Dôvodom tohto kroku sú v minulosti utočiace diskusné príspevky ( aj na moju osobu ), ktoré ja osobne nie som ochotná v mojich článkoch tolerovať.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 20-10-2016 12:17:32
Ivka, v Tvojom clanku sa jedna o veci verejne - dokonca o nakladdanie s verejnymi financnymi zdrojmi nas obcanov.

Myslim si, ze tento druh clankov by mal mat umoznenu diskusiu obcanov, aby medium plnilo ulohu, pre ktoru bolo zalozene.

Ak vedenie mesta chce informaciu obcanom odovzdat iba JEDNOSMERNE bez zaujmu o ich nazory, ma na to moznosti - SN zneuzivane na propagandu. Samosprava je vec verejna.

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárFanda Pred 4 hodinami:
Policajti zadržali dílerku pervitínu
KomentárŠkoda Pred 8 hodinami:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárjuro Včera:
Vinohradčan jazdiaci na bicykli predával pervitín
KomentárFrantišek Uhrič Včera:
Našla sa unikátna historická fotografia Serede. Pomôžete pri jej identifikácii?
KomentárMaher Včera:
Cyklista spadol na priechode pre chodcov, v nemocnici o pár dní zomrel
Komentármachinacie Včera:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
KomentárAlena Včera:
Kukláči zasahovali v sobotu v Seredi a okolitých obciach Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady
Komentáranonym Včera:
Táto banda politicky nanominovaných teoretikov rozhoduje o chode tohoto štátu?!
KomentárCanasta Predvčerom:
Živil sa predajom drog, skončil v rukách polície - DROGY ZAISTENÉ V SEREDI
KomentárUdenac Predvčerom:
Falck sa v tendroch nebude uchádzať o stanice záchrannej zdravotnej služby
KomentárAdministrator SOL 15-07-2019 11:00:14:
"HLUK ZABÍJA - Primátor bol požiadaný aby v tomto smere zjednal nápravu. Avšak ako obyčajne - BEZ ODOZVY !!"
KomentárSponzor 15-07-2019 10:57:36:
ŠKF iClinic Sereď - Gyirmót FC Gyor 2 : 0 (1 : 0)
Komentáranonym 14-07-2019 21:51:39:
To akože myslíte vážne, alebo sa blbí len robíte?
Komentárotázka 14-07-2019 11:27:45:
Splnomocnenec Ravasz: Dosiahli sme zavedenie povinnej predškolskej výchovy. Aby bola v praxi úspešná, pracujeme na ďalších podporných opatreniach.
KomentárBanner 13-07-2019 10:52:16:
Galantskí policajti pátrajú po 29 ročnom Mariánovi Cicákovi z Paty
Komentárotázka do pléna 12-07-2019 16:45:47:
Župa osadila v Trnave prvý verejne prístupný defibrilátor na záchranu života
Komentárpre udenac 12-07-2019 13:43:49:
Bitka futbalových fanúšikov na Ventúrskej ulici v Bratislave
Komentárpre názor 12-07-2019 12:01:16:
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 3.júla 2019

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign