Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 25. 8. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Pracovníčky šintavského Obecného úradu si nerobia srandu zo žiadateľa, ale z občanov, ktorí ich platia

Miloš MajkoDátum12. 04. 2017 20:30:30Témaobec Šintava
200

Obecný úrad v Šintave zverejnil na svojej webovej stránke obce program rokovania Obecného zastupiteľstva na deň 10.04.2017. Keďže program občanom hovorí pramálo o podstate preberaných bodov, poslanci OZ dostávajú aj materiály k jednotlivým bodom, ktoré budú na rokovaní OZ preberať. Rokovanie Obecného zastupiteľstva je zo zákona verejné, a teda aj preberané materiály sú verejné. V zásade sa jedná o dianie v obci a nepochybne sa zhodnem s väčšinou ľudí  v tom, že pri dostatku informácií zverejnených Obecným úradom občania môžu byť niektorým z bodov zaujatí a môžu sa rozhodnúť mať k danému bodu pri jeho prerokovávaní priamo na zastupiteľstve pripomienky. Práve z tohto dôvodu je potrebné, aby boli všetky podklady, s ktorými narábajú poslanci OZ zverejnené aj pre občanov, keďže sa jedná o ich obci, živote v nej, financiách týkajúcich sa obce, jej chodu, základnej školy, či ostatných záležitostí pre život občanov dôležitých.

Keďže poslanci OZ materiály na rokovanie dostávajú v elektronickej podobe e-mailom, obec ich má naskenované.

V dostatočnom predstihu pred rokovaním OZ  v súlade so zákonom 211/2000 Z.z. som požiadal Obecný úrad v Šintave o zverejnenie všetkých podkladov k jednotlivým bodom zverejneného programu predmetného verejného zasadania OZ. Účelom mojej žiadosti bolo zverejnenie týchto materiálov vo verejnom záujme k už publikovanej pozvánke s programom.

Zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám pracuje s určitými lehotami, ktoré tzv. osobe povinnej, v tomto prípade sa jedná o Obecný úrad v prvom rade, určuje prvú lehotu v dĺžke 8 pracovných dní od prijatia žiadosti. Zákon však umožňuje informácie, ktoré má osoba povinná k dispozícii okamžite, okamžite aj zverejniť. Dá sa predpokladať, že je to aj logické, hlavne v prípade, keď je zverejnením požadovaných materiálov sledovaný určitý cieľ, napr. informovanosť verejnosti pred určitým rokovaním, ktoré sa koná v konkrétny deň.

Obecný úrad v Šintave ako osoba povinná dodržal zákonom stanovenú maximálnu lehotu, kedy bol povinný žiadateľovi predmetné materiály zverejniť. Do e-mailovej pošty konkrétna pracovníčka Obecného úradu žiadateľovi poslala požadované materiály dnes v stredu pred obedom. Problém je v tom, že zastupiteľstvo rokovalo v pondelok o 18.30 hod.

E-mail z OÚ:

Obec Šintava <obec@sintava.sk>

Prílohy 11:33

komu: majko
Dobrý deň,
na základe Vášho dožiadania zo dňa 3.4.2017 v súlade so zákonom č. 211/2000Z.z. vám zasielam všetky materiály na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 10.4.2017.
S pozdravom
Miroslav Holička, starosta obce

- - -

V tomto konkrétnom prípade teda litera zákona osobou povinnou, teda Obecným úradom v Šintave dodržaná bola.  Skôr ako Obecný úrad za peniaze obyvateľov oboznámil verejnosť s materiálmi, ktoré budú poslanci OZ prerokovávať stihlo naše médium na náklady jeho vlastníka zverejniť kompletný spracovaný videozáznam už zo samotného rokovania OZ.

Hodnotenie kvality a účelnosti práce nadštandardne platených pracovníčok Obecného úradu pod vedením starostu obce Miroslava Holičku zámerne nechávame na obyvateľoch obce a samotných občanoch.

Poznámka na záver: Na Obecnom zastupiteľstve bol prerokovávaný aj bod programu "zníženie platu starostu obce", ktorý navrhla poslankyňa Režnáková. Žiaľ, väčšina prítomných poslancov uznala, že starosta si zvýšený plat zaslúži a k jeho zníženiu nepristúpila. Nuž, aj takto sa dá vnímať demokracia, plnenie si povinností, účelné využívanie pracovného času a napĺňanie požiadavok verejného záujmu.


Priložené súbory k článku:Video k článku:


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Občan | 26-04-2017 04:58:11
Treba žiadať odobrať kompetencie a presunúť ich na odborne zdatných v spoločnom obecnom úrade alebo na okresný odbor cestnej dopravy a komunikácií...
Šintavan | 25-04-2017 11:59:44
Presne tak to dopadne, keď sa starostovia stavajú do pozícií odborníkov na všetko. Ušetria síce pár 100 € za projektovú dokumentáciu, ale prax po čase ukáže, že tie ich riešenia stoja za … A v konečnom dôsledku investované peniaze sú vyhodené do vzduchu.
Registrovaný Lenka  Hanáková Lenka Hanáková | 24-04-2017 14:15:23
Jedna vsakovacia jama už existovala pri Lodenici. Vykopaná jama hĺbka cca 2 m, obrastená burinou, nebola nijakým spôsobom z vrchu zabezpečená a ani označená. Po čase bola zavezená makadamom. Pri prietrži mračien spĺňala účel nulový, keďže vzniknuté „jazero“ (voda siahala po kolená dospelého človeka) zaplavilo jamu a zaplavilo i celú plochu pred chatovou osadou. Spomínaná zaplavovaná plocha je miestna komunikácia, ktorú využívajú všetci občania Šintavy. Riešenia boli navrhnuté od občanov zastupiteľstvu, ale nepadli na úrodnú pôdu resp. na žiadnu. Téma sa posunula na neurčito resp. matematicky približujúca sa dátumovo nekonečnu, alebo do zabudnutia.
Občan | 24-04-2017 04:09:32
A sú aj ďalšie činnosti z poslednej doby, ktoré sa v budúcnosti negatívne prejavia...
Obcan | 23-04-2017 21:48:39
Ano,podla vsetkeho je ,,genius,, ale na jeho genialitu doplatia vsetci. Asi chce byt nesmrtelne zapisany do dejin obce ako najvacsi b.b.c v jeho historii. Tak nech si to budu pamatat i nasi potomkovia a aspon budu mat co po nom napravat. Skoda.
Šintavan | 23-04-2017 21:04:51
Pre Obcan | 23-04-2017 20:35:31
Ako som povedal. Oprava vozovky spolu s vybudovaním vsakov sa realizuje bez projektovej dokumentácie a stavebného povolenia. Holička je najväčší odborník na všetko, takže on sa nepotrebuje s nikým radiť. Na poslednom zastupiteľstve povedal, že stavebná komisia je k ničomu. Nikto sa nezaoberal hydrogeologickými podmienkami a prepočtami koľko vody a z akej plochy pritečie. Nikoho nezaujímalo, či tú vsakovaciu jamu môžu vykopať priamo v blízkosti stavieb a či nenarušia ich statiku. Holička je jednoducho MacGyver. Podobným spôsobom sa realizuje rekonštrukcia Domu smútku. Hlavná vec, že bežného občana, ktorý chce vybudovať spevnenú plochu za vlastné financie šikanuje. Núti ho vybaviť stavebné povolenie a dokonca zabudovať lapač ropných látok. Asi má dvojaký meter.
Obcan | 23-04-2017 20:35:31
Pre sintavan 22.4.2017. Ak ma pamat neklame,takv priestoroch
Pri p. Kolarikovi by mal byt kanalizacny vpust,ktory sluzil na odvod dazdovych vod z tejto ulice pod breh tehelne. Pytam sa preto,preveroval niekto moznost odvodu dazdovej vody tym,uz vybudovsnym dielom? Nestacilo by ho vycistit,aby plnil dalej svoju funkciu? Myslite,ze vsakovacia jama splni svoj ucel? A ak ano dokedy? A co potom? Vybudujeme dalsiu jamu a potom.....
Čistý debiluzmus | 23-04-2017 09:06:50
Čo si myslite, kto je za novou skládkou materiálu na opravu cesty \"Nové domy\" pri Lodenici? Skládka toho istého materiálu je o 300 m ďalej.
Nová skládka je odhadujem niečo cez 3 km od miesta výkonu práce a týmto prevozom sa ničia ďalšie cesty.
Nemohla tam byť nejaká dohoda s Milanom Vohlárikom? Či to má pred domom, alebo vo firme je asi jedno.Ušetrilo by sa 6 km prevozu materiálu.
Hnus pán starosta!
Zákon č. 135/1961 Zb. | 23-04-2017 03:43:02

Stavba diaľníc, ciest a miestnych komunikácií a ich styk s okolím
§ 16
Povoľovanie stavieb

(1) Na začatie stavby diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie a na ich zmeny je potrebné stavebné povolenie, ktoré vydáva špeciálny stavebný úrad (§ 3a), ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2) Ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu postačuje na
a) stavebné úpravy cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie, ktorými sa nezasahuje do ich nosnej konštrukcie, nezvyšuje sa ich stále zaťaženie, nemení sa vzhľad stavby, ani spôsob užívania,
b) udržiavacie práce na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie v okolí pozemnej komunikácie,
c) udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.
(3) Stavebné povolenie, ani ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu sa nevyžaduje na udržiavacie práce,
a) ktorých vykonávanie nemôže ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad ani životné prostredie v okolí pozemnej komunikácie,
b) ktorými nedochádza k zmene šírkového usporiadania pozemnej komunikácie ani k zmene jej smerového alebo výškového priebehu trasy,
c) ktoré nevyžadujú uzávierku pozemnej komunikáci
d) ktorými sa nezasahuje do práv vyplývajúcich

1. zo styku pozemnej komunikácie s dráhou alebo inou komunikáciou, s vedeniami každého druhu alebo s vodnou stavbou, alebo
2. z pripojení na cesty, miestne komunikácie a účelové komunikácie a z vjazdov na susedné nehnuteľnosti a z výjazdov z nich.

(4) Na stavebné konanie podľa odseku 1 a na ohlasovanie podľa odseku 2 sa vzťahuje všeobecný predpis o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,6a) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5) Súčasťou povoľovania stavby pozemnej komunikácie podľa odseku 1 sú aj jej súčasti a vyvolané úpravy podľa § 18 ods. 13.
(6) Súčasťou konania podľa odseku 1 sú všetky konania, ktoré sú podľa osobitných predpisov potrebné na povolenie stavby podľa odseku 5. Správne orgány príslušné na tieto konania majú v konaní podľa odseku 1 postavenie dotknutého orgánu a svoju pôsobnosť uplatňujú záväznými stanoviskami.
6b)


ferko | 22-04-2017 21:20:48
to je kazisvet a nie starosta co by mal ist obcanom v ustrety a prikladom. to sa fakt s nim neda nic robit. dokedy to takto bude pokracovat.
Šintavan | 22-04-2017 21:10:40
Tento týždeň sa začali práce na oprave vozovky ul. Nové domy. Súčasťou prác je vybudovanie vsakovacieho rigolu a pomerne veľkej vsakovacej jamy. Samozrejme všetko sa robí bez projektovej dokumentácie a hlavne bez stavebného povolenia. Sú to vodné stavby!!! Starosta sa opäť vyznamenal porušovaním zákona, je to totiž čierna stavba. Ale porušovanie zákonov má Holička predsa v malíčku, takže všetko je OK.
Oznam | 22-04-2017 13:59:31

Oprava cesty - Predná hora - od 16.5.2016 do 19.5.2016


17. mája 2016 o 11:33, Ing. Eva Hanusová
Oznamujeme občanom že sa začali práce na oprave miestnej komunikácie v úseku ...m od čísla domu ... po križovatku Práce na pokládke asfaltu sa ukončia v termíne ........... Počas pokládky asfaltového krytu bude možné jazdiť obmedzene v jednom jazdnom pruhu. Ďakujeme za pochopenie.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 17-04-2017 11:20:04
dagmar | 17-04-2017 05:44:58 | - vdaka za uznanie informacnej hodnoty media aj pre Vas osobne.

Uplne kludne napiste, v com konkretne podla Vas \"idem proti\" starostovi, aky osobny problem riesim a cim konkretne ja podla Vas rozostvavam obec.

Dagma, napiste prosim KONKRETNE FAKTY. Rad vysvetlim kazdemu, kto ma zaujem komunikovat.

Inak, skoda ze ste nevyuzili sancu, kedy som pozval vsetkych obyvatelov obce ktori maju zaujem spytat sa ma na cokolvek aj z obsahu casopisu Transparentna samosprava - vyhradil som hodinu a cakal som v studiu. Zial, neprisiel nik. Predpokladal som, ze teda kazdemu je vsetko jasne.
Pre obcan | 17-04-2017 09:54:11
Keby to bolo napísané takto,to je v poriadku,nemusí sa hneď chodiť s osobnými urazkami,či má pravdu,alebo nie,o to tu vôbec nejde.
Občan | 17-04-2017 09:00:42
Pani Dagmar ešte nemala asi možnosť jednať vo veci , čo sa jej nepáči , nech skúsi niečo oprávnene kritizovať , potom zistí ako to v obci chodí...
pre pre Dagmar | 17-04-2017 08:51:50
Asi Vy ste chromy na hlavu!!!! Pani Dagma napisala slusne a bez urazok na kohokolvek svoj nazor,tak nechajte si Tie vase osobne narazky na neikoho hlavu.
pre Dagmar | 17-04-2017 07:37:44
Dagmar a co stechroma na hlavu.ved nevidite fakta.pozrite si aspon 1 video.sye vobec v obraze ked tu takuto koninu napisete.
dagmar | 17-04-2017 05:44:58
Pan Majko. Nebyvam dlho v sintave, ale vdaka vasim clankom a videam sa rychlejsie oboznamujem s dianim na urade. Samozrejme, mozno robia nejake chyby, ano, treba na ne upozornit, chyby sa mozu odstranit, ale po poslednom zastupitelstve mam pocit, ze to cele robite kvoli vasmu osobnemu problemu, ktory riesite s uradom a preto rozostvavate celu obec proti starostovi.
Pre Majo | 14-04-2017 18:00:54
Je smutné že niekto nechápe podstatu článku ,za bývalého starostu bolo zverejnované všetko a načas.T.z.programOZ vopred,zápisnica o deň po OZ,takže plnia si pracovníčky Obc.úradu svoje povinnosti?
pre zvedavý | 14-04-2017 12:01:35
už tolko nedakuj a chod na OZ osobne a tam sa prejav
zvedavý | 14-04-2017 08:32:29
páni poslanci, vy sa nehanbíte za chovanie a aroganciu starostu?! ešte ho v tom aj podporujete,zoberte čapice a žente ho svinským krokom preč, robí hanbu celej dedine a hlavne Vám,čo sa zaňho schovávate. p. Majko vďaka Vám vieme, ako to v skutočnosti prebieha na OZ. Ďakujeme za dokumentáciu.Poďakovanie pre poslancov, ktorí svoju prácu venujú pre spokojnosť občanov a neboja sa arogantného, nevychovaného starostu.
Šintavan | 14-04-2017 07:18:42
Všimol som si, že diskusia k tomuto článku sa míňa podstaty veci. Ak som to správne pochopil, p. Majko urobil robotu za nás občanov Šintavy a vyžiadal si dokumenty, ktoré aj podľa mňa by mali byť automaticky zverejňované. Je až zarážajúce ako sa starosta a jeho poslanci bránia zverejňovaniu materiálov predkladaných na rokovania OZ. Riadia sa totiž pravidlom: ten kto nič nevie, do ničoho nerýpe. A o to starostovi ide. Ale predsa ide o nás občanov. Prečo by sme teda nemali poznať obsah materiálov? Čo také strašné taja? Starosta cenzuruje poštu od občanov pre poslancov. Veď nie sme v Číne. Keby mohol určite by zakázal aj internet. Pani Režnáková naznačila možné riešenie, ale zjavne to nikto nepochopil alebo nechcel pochopiť. Vyzerá to tak, že v tomto volebnom období sa postoj kompetentných predstaviteľov obce k transparentnosti v obci Šintava nezmení. Uvidíme, ako tomu bude po nasledovných voľbách.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 14-04-2017 01:12:05
Kiko | 13-04-2017 20:58:08 | - aka je pravda? Skuste odpovedat dnes, teda v piatok povedzme do 20:58:08. Ak konkretna odpoved nebude, nebude ani Vas prispevok.
V zaujme media nieje spamovanie diskusie len preto, aby tam nieco bolo napisane - zaujem je o hodnotne prispevky co do obsahu. Pravda zaujima verim ze kazdeho z nas a aj mna.


anonym | 13-04-2017 21:55:35 | - V zasade 90% prispevkov nie je ani obdobnych s mojim nazorm a nevadi mi to. No ako som napisal diskutujucemu vyssie, nie spamovanie diskusie.

Takze otazka aj pre Vas: po kratkom zamravcani sa vyjadrite, u koho by ste si podla Vas mali dohadovat individualny diskusny priestor, ak nie u majitela media. Vas nazor.
Tak isto cas 24 hodin. Dobrovolne. Inak Vas prispevok strati zmysel a spam nie je tolerovany nikde, nebude ani na SOL.
anonym | 13-04-2017 21:55:35
Dokola
Kontaktujte majiteľa média teda mňa..................
Dohodnite si individualny diskusný priestor u mňa............
Odídete s názorom jediným správnym odo mňa................
Pravdu majú len tí čo boli v médiu u mňa.............
Mňa,mňa,mňa,mňa,mňau.

Kiko | 13-04-2017 20:58:08
Ono sa to nezdá, ale Holička a Majko majú čosi spoločného. Obaja sa držia hesla, že účel svätí prostriedky. Jeden si kupuje ocenenia a kašle na názor občanov a druhý zverejňuje článok za článkom v podstate na tú istú tému ( Šintava- poslanci verzus starosta ) len aby zvýšil sledovanosť tohto média. Ani jedného z nich nezaujíma pravda.
pre občan | 13-04-2017 14:46:31
A prečo , by mal byť ? Hovorí si len svoj názor . Okolité obce sú zaujímavé a reč je len o Šintave asi to tým chcel napísať. A čo sa týka holičku a podobných karma je zdarma . Téma by mohla byť aj Rozhodnutie MŽP SR o pridelení ostatnej vodnej plochy na podnikanie v osobitnom režime obci Dolná Streda.
Obcan | 13-04-2017 12:39:08
Majo,ty si tlk. Nie si holickovi rodina?
Pre majo | 13-04-2017 11:09:54
Ano mate pravdu s tymi bozimi mlynmi, uz sa to zacina prejavovat😊
Pre Majo | 13-04-2017 11:01:58
Som rada ze v tejto dedine je este niekto normalny. Len tak dalej. Bozie mlyny melu pomaly ale isto nemajte strach.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 13-04-2017 10:18:41
Majo | 13-04-2017 10:06:24 | - pre Vas nateraz posledna moja reakcia - uz v nadpise je napisane, ze uradnicky si urobili srandu nie zo ziadatela, ale z obcanov.

Ja tie podkaldy nepotrebujem, pre mna, nech samosprava aj preda dedinu za hubicku.

Majo, ak mate zaujem o dalsiu diskusiu mimo temy - kontaktujte vedenie media a dohodnite si individualny diskusny priestor. V opacnom pripade mate moznost na diskusiu vyuzit medialny priestor, ktory Vam ju umozni. Skuste obecnu stranku Sintavy a pod.
Majo | 13-04-2017 10:06:24
Ako aj Vasich clankov. Mal by ste sa opatovne zacat venovat tomu, co Vam ide najlepsie...spravit 300 fotiek gulasparty a dat ich sem.
Ked nie som opica, nebudem lozit po stromoch, ked na to nemam :D

Ale predpokladam, ze keby hocikto iny poziada o tie tlaciva z OU, tak ich dostane, ale kedze sa jedna o Vas, tak ste ich dostal v poslednom moznom termine....ale dostal. Specialne osoby, si zasluzia specialny pristup....
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 13-04-2017 09:53:47
Majo | 13-04-2017 09:50:53 | - Vasa jednoduchost je obdivuhodna. Veselu sibacku a hodne cokoladovych zajacikov! ;-)
Majo | 13-04-2017 09:50:53
Miloš Majko | 13-04-2017 09:38:10
Podobne, podobne....vid clanok vyssie :D

Teraz mi to pride, ze Vy umyselne NEkonate! Cize ste rovnky ako Holicka...ten tiez NEkona, ked sa to tyka jeho preslapov...
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 13-04-2017 09:38:10
Majo | 13-04-2017 09:12:52 | - ak je teda z Vasej strany napisane vsetko, tak je cas vratit sa k teme. Holicka a zverejnovanie materialov tzkajucich sa obcanov. Teda veci verejnych.

Ako som uz napisal - podnety ake davate Vy, su neocenitelne. ;-)
Majo | 13-04-2017 09:12:52
Ja hovorim, ze sa hanbite priznat si chybu, ale casto by ste sa mali aj za to co pisete
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 13-04-2017 08:38:29
Majo | 13-04-2017 08:21:24 | - ja ze sa snad hanbim? Ja pisem niekedy anonymne?
Ale, no... ;-)
Majo | 13-04-2017 08:21:24
Miloš Majko | 13-04-2017 08:10:58
Ked sa hanbite, mozete to spravit aj anonymne... Inak napisem o Vas clanok, ze NEkonate :D
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 13-04-2017 08:10:58
Majo | 13-04-2017 08:06:09 | - mylite sa, tobi to vycsina uradov - napr. aj MsU Sered. Je to toziz normalne.

A v tej druhej casti - ja davam sancu Vam a stale dufam, ze to urobite. Odvahu Majo, ved to nemate daleko! ;-)
Majo | 13-04-2017 08:06:09
Pre Miloš Majko | 12-04-2017 23:30:24
Neviem co si myslite kto ste...nadobcan? ked ziadate iny pristup ako ostatni ludia? myslite, ze za to ze sa jedna o Vas, kazdy Vam da vsetko hned? ja taktisto ako kazdy pri hociakom ukone musim cakat na odpovede prislusnych uradov, resp. statnych organov. Preco nie vy? Ste nieco viac ako vsetci ostatni? Mmm? Potrebujete si ukajat svoje ego?

Ziadate nieco, co nikde ziadny obecny urad nerobi!

Ozaj, uz ste podal na dopravny inspektorat ten navrh na presetrenie podozrenia zo spachania preistupku, ked ste na tom moste nad zeleznicnym priecestim pred neprehladnou krizovatkou odstavil svoje vozidlo, a este ste si ho sam odfotil? Kedy ste tam, ako by ste vy napisal, sposobil vazne problemy v doprave a takmer kolizie osobnych aut, kedy Vas museli auta obchadzat cez plnu ciaru do protismeru tesne pred neprehladnou krizovatkou?
Ako to je Pan nadclovek? :D
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 13-04-2017 08:05:53
Ziadna anketa! Vysledok je predsa isty pri kazdej otazke. ;-)
Nemoze byt uspesny ten, kto si za peniaze obcanov nekupi zaramovanu hracku ktoru na tri hodiny postavi pred seba.

Ale konecne bolo na rokovani OU nieco dolezitejsie ako starosta. No vidite ludia, staci aby ste sa poskadali 250 Eciek, nech to ma ornamenty ako los a vypada to doveryhodne. A samozrejme, nech sa tam pise o genialite Vasho starostu. A nemusi byt stredobodom pozornosti on.

\\\"Kdo se hraje, nezlobi...\\\"
Obcan | 13-04-2017 06:48:55
Dajte inu otazku do ankety a to: kto viac skodi a okrada svojich obcanov pan Majko,alebo pan .holicka. a vysledok uz mate dopredu jasny. Vyhral bu uplne jednoznacne certifikovany Holicka.
Seredan | 12-04-2017 23:50:17
Mam pocit ze Miroslav Holička ktoreho Seredania ani moc nepoznali je oblubenejsi co raz viac.
Co tak dat anketu: Kto je pre vas doverihodnejsia osoba?
Pan Miroslava Holička alebo Pan Milos Majko.

To by som bol zvedavy ako by to hlasovanie dopadlo.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 12-04-2017 23:30:24
Majo | 12-04-2017 21:10:32 | - noooo, pan starosta ma nasledovnika... ;-)

Najlepsie poziadat o zverejnenie skor, ako to urad napise, nie?

Majo, SOL vo verejnom zaujme na vlastne naklady NAHRADZA OBECNY URAD.

Ale dobry tip na materil. Dostanete pochvalu od pana starostu, on ma rad, ked je o nom pisane. ;-)
Majo | 12-04-2017 21:10:32
Predpokladám, že keby požiadate o tieto materiály dostatočne vopred, tak ich dostane včas. Lenže by ste zasa nemal nafúknutú senzáciu... Trápne zasa. Umelé kauzy a nemysli.

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárMajú smolu Pred 8 hodinami:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárpotecha Pred 9 hodinami:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)
KomentárČo tak Včera:
PRÁVE TERAZ: Dopravná nehoda pri Tescu v Trnave
KomentárAnonym Včera:
AKTUÁLNE: Vyzerá to tak, že predsa len právo a spravodlivosť sa začínajú vracať na Slovensko.
KomentárAnonym Predvčerom:
AKTUÁLNE: Po podnikoch v Seredi sa pohybuje podvodník zneužívajúci dôveru personálu
Komentárak nemôžete poraziť, snažíte sa uraziť., tak hovorí naše slovenské porekadlo Predvčerom:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
KomentárHlupáci Predvčerom:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárseredanka 22-08-2019 20:10:28:
"Vy pán poslanec Fico ste absolútny suterén." - Zuzana Šubová
KomentárPre obyvatel 22-08-2019 08:29:03:
Rusi sa z tragédie v Černobyle nepoučili. Pravdu nehovoria ani pri ďalšej havárii, pri ktorej unikla pre ľudí a životné prostredie nebezpečná radiácia.
KomentárA to je zas moj nazor 21-08-2019 23:42:53:
Policajti im našli heroín
KomentárKlaun 21-08-2019 20:12:23:
Technológie mali ľuďom uľahčiť život.
Komentárdik more 20-08-2019 21:17:55:
Požiar osobného vozidla v obci Dolná Streda
KomentárSMUTOK 20-08-2019 11:31:46:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
Komentárvrahovia 20-08-2019 11:10:30:
Politici za 30 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko dostali na morálne a právne dno.
Komentárs.i.n. 19-08-2019 10:45:25:
"stazovali sa tu niektori na amfiteater,,,my to mame dennodenne od skoreho rana do neskoreho vecera!!!!" - píše obyvateľ sídliska Meander

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign