Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online
MESTSKA POLICIA aktualny kontakt
Označenie inzercie

ISSN 1337-8481   Dnes je 17. 6. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

redakcia SOLDátum21. 06. 2018 10:24:01Témaobec Šintava
226

Starosta obce Šintava zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  25. júna 2018 o 17,30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Šintave.

Pozvánku a program nájdete v prílohe.

 

zdroj: www.sintava.sk


Priložené súbory k článku:Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Otázka | 30-07-2018 14:03:25
Prečo sa značkuje voda na starej nitrianskej, čo sa ide kopať , hádam nejdú hľadať nejaké vysvedčenia?
smrad | 30-07-2018 12:49:52
ten každodenný smrad na Nitrianskej sa naozaj nedá vydržať. každý, každý večer. Kto je za to zodpovedný?
Pozemky | 27-07-2018 13:43:21
https://www.nku.gov.sk/documents/10157/83790a1a-da36-4292-8970-b05087880d6c
Dávam do pozornosti poslancom, kontrolórke a auditorke obce správu NKÚ k oceneniu pozemkov. Je zaujímavé, že pri schvaľovaní záverečného účtu stačilo chabé vysvetlenie k zníženiu hodnoty pozemkov a záverečný účet bol schválený...
Odpoved | 27-07-2018 04:36:35
https://www.sintava.sk/e_download.php?file=data/kontakty/subjekty/poznamkask1_1.pdf&original=regiony_pre_poslancov_podla_ulic_2015.pdf
Tú časť dediny má na starosti pán poslanec Šimulčík viď odkaz
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 27-07-2018 01:48:19
prosbička p.Majko | 26-07-2018 16:35:04 | - odporucam v prvom rade oslovit poslancov OZ.

Taka p. Matulova, p. Lipovsky a vlastne vsetci. Platite ich ako zastupitelov, tak od nich vyzadujte aj presadzovanie zaujmov obcanov, nielen odsedenie si casu na zastupitelstve.
Monte | 27-07-2018 01:01:58
Sintavsky obecny urad tam ma zaujimavu a docela vistiznu foto na google maps...
https://goo.gl/maps/WuKtugvTFY12
prosbička p.Majko | 26-07-2018 16:35:04
nešiel by ste pozrieť do Šintavy na rekonštrukciu vozovky na Košikárskej ? Obzvlášť napojenie priľahlých uličiek ? Vyzerá to tak, že podľa kompetentných pod Dombalom neplatia fyzikálne zákony a počas dažďu bude voda tiecť do kopca
Otázka | 25-07-2018 14:19:13
Vie niekto podať informácie k nižšie uvedenému a kam to obrovské auto vozí tú hlinu cez starú nitriansku...
VZN Šintava | 23-07-2018 19:10:00
Zaujímalo by ma, čo povie odbor starostlivosti o životné prostredie na to, ako Šintavské cisterny rozlievajú svinstvo zamorujúce ovzdušie v okruhu desať kilometrov po okolitých poliach.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 17-07-2018 07:43:24
https://www.aktuality.sk/clanok/607090/komentar-petra-bardyho-gauneri-v-bielych-golieroch-ovladaju-regiony/
Občan | 14-07-2018 04:51:14
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŠINTAVA
č. 17/2018
o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce
nie je v súlade z novým zákonom o výbušninách
Kiska podpísal novelu. Zábavná pyrotechnika sa bude môcť používať iba počas osláv Nového roka
https://aktualne.centrum.sk/slovensko/politika/kiska-podpisal-novelu-zakona-zabavna-pyrotechnika-bude-moct-pouzivat-iba-pocas-oslav-noveho-roka.html
Otázka | 12-07-2018 03:33:39
u r č u j e m 1. deň ich konania na
sobotu 10. novembra 2018,
2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,
Bude zvolané OZ do 17. augusta 2018?
K pozemkom | 10-07-2018 11:23:07
V roku 2015 som pri inventarizácii majetku zistila, že obec má na LV parcely ornej pôdy a zastavaných plôch. Ocenenie novoobjavených pozemkov znaleckým posudkom by bolo pre obec nákladné a z toho dôvodu boli pozemky ocenené podľa vyhlášky 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, metódou polohovej diferenciácie. Nebolo možné určiť hodnotu inak, tak boli použité príslušné ustanovenia prílohy č. 3 vyhlášky, konkrétne E 3 príloha č. 3 bod g) obce do 5 000 obyvateľov, hodnota za m2 3,32. (ktorá je určená v tejto vyhláške). Tento postup odsúhlasila aj auditorka, aj kontrolór obce, nemal námietky proti tomuto postupu ocenenia a zaradenia do majetku.Auditorka dala stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015 (nakoľko bola navýšená hodnota majetku z dôvodu ocenenia), že účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej situácie účtovnej jednotky.

Kontrolór vo svojej správe odporučil prijať záverečný účet bez výhrad a nemal žiadne námietky. Pri schvaľovaní Záverečného účtu za rok 2015 OZ schválilo Záverečný účet s výhradou - navýšenia hodnoty majetku z dôvodu ocenenia dlhodobého majetku.

Bol tento postup OZ správny, ak účtovný zásah schválila auditorka aj kontrolór, ústredná inventarizačná komisia a toto ocenenie bolo vykonané len pre účely účtovníctva?

Ako postupovať v takýchto prípadoch (podotýkam že OZ nesúhlasí s ocenením majetku znalcom), nie je možné ocenenie ani porovnanie priemernej hodnoty. Hodnota ocenenia z vyhlášky č. 492/2004 nebola predložená OZ na schválenie, nakoľko táto hodnota je stanovená, a to som považovala za rozhodujúce (podotýkam že s výškou ocenenia podľa vyhlášky 492/2004 tiež nesúhlasia).
Otázka | 10-07-2018 10:56:55
Obec už zverejnila zápisnicu aj uznesenie z OZ , bude zverejnené aj video?
sintavanka | 27-06-2018 17:06:58
natacalo
Otázka | 27-06-2018 14:55:17
Aj sa natáčalo alebo len fotilo ?
šintavanka | 26-06-2018 14:50:01
Včerajšie zastupiteľstvo zase nesklamalo.
Pán starosta zase exceloval.
Pozorný občan si mohol všimnúť gúľajúce sa oči pani hlavnej kontrolórky pri žlčových výlevoch pána starostu.
Pán starosta plnil aj funkciu hlavného fotografa a niekoľkokrát zvečnil tu prítomných v zasadačke.
Možno na pamiatku, aby si o pár rokov spomenul.
Doplnenie | 25-06-2018 17:44:17
Zákon o pyrotechnike napokon schválili: Od teraz je povolená len na nový rok
k bodu 3 | 25-06-2018 17:39:13
Tibor Bastrnák
Téma:
Chránime Vaše zdravie – návrh novely zákona na obmedzenie predaja a používania zábavnej pyrotechniky.
Občan | 25-06-2018 04:10:43
Marek Endel | 24-06-2018 20:55:07
Materiály k OZ sú zverejnené v časti Úradná tabuľa, nie sú však všetky viď príspevok
Pripomienky | 21-06-2018 11:22:45

Program | 21-06-2018 08:50:17

1/ Z a h á j e n i e – určenie overovateľov zápisnice
2/ Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
3/Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2018 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Šintava - doplniť aj o púšťanie horiacich balónov
4A/ Návrh rozpočtu Školského klubu detí od 1.9.2018 do 31.12.2018
4B/ Návrh VZN o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy a školského zariadenia č. 16/2018 vrátane prílohy č. 1 po zriadení Školského klubu detí, ako súčasti ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, po zaradení do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR od 1.9.2018
- návrh je nedostatočne zdôvodnený
5/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2017
- v stanovisku chýba vyjadrenie k
rok 2017 2016
Pozemky 163 644 € 224 955 €
Ostatné záväzky 30 648 € 0 €
Bežné bankové úvery 35 332 € 0 €
Výsledok hospodárenia -54 691 € -65 775 €
6/ Záverečný účet obce Šintava za rok 2017
ako bod 5/
7/ Audítorská správa z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2017
nezverejnená
8/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
doplniť kontrolu hospodárnosti činností obce
9/ Komunitný plán sociálnych služieb obce Šintava na roky 201/-2022 – návrh na prerokovanie
- je spracovaný predcizne avšak chýba úloha zriadenia zdravotnej služby všeobecného lekára obci
10/ Zámer stavby polyfunkčného objektu Šintava, námestie obce Šintava, investor: ELDI Group, s.r.o., Železničná 3086/60, Sereď, konateľ Lukáš Hracho.
nezverejnený
Marek Endel | 24-06-2018 20:55:07
Niekoľko krát za posledný týždeň som sa pozrel na stránku obce, ale materiály na zajtrajšie rokovanie stále nie sú zverejnené. Je čo tajiť? V pozvánke som narátal osem rôznych dokumentov, ktoré budú zajtra prerokovávané na OZ, ani jeden nie je zverejnený. Náš pán starosta je vo funkcii už druhé volebné obdobie a podľa jeho vlastných slov, ktoré zazneli na OZ chce nastúpiť s čistým štítom opäť. Určite si musí pamätať, že ho už viackrát rôzny občania obce vrátane mňa žiadali, aby materiály na OZ zverejňoval. Možno len nie som dosť empatický a nechápem, že na obci sú aj oveľa dôležitejšie problémy. Veď máme deväť poslancov, ktorí rozhodujú a voliči sú len na to, aby dali raz za štyri roky hlas tomu najlepšiemu. No neostáva mi nič iné, len sa prísť osobne pozrieť, čo je napríklad obsahom expresne vypracovaného VZN o pyrotechnike. Keby takto promtne všetko bolo riešené, ako toto VZN! Mňa by napríklad zaujímalo, ako pokročilo riešenie dopravnej situácie pred školou, ktorá sa rieši bezmála už dva roky. A čo prehratý súdny spor s Lodenicou? Dozvieme sa koľko tento spor obec bude stáť teraz, alebo až po voľbách?
Obcan | 22-06-2018 10:39:49
Bezne bankove uvery? Kedy,kto a naco dal suhlas na ich cerpanie? Predsa by sa museli objavit v uzneseniach OZ. Predsa mame dekret o velmi dobrom zdravotnom ekonomickom stave obce. To je ten dekret,co bol na stole pana starostu pocas schodze OZ a ktory je teraz na naj.mieste vo vitrine obecneho uradu spolu s diplomom pre pana starosto za vinikajucu pracu pre obec od pana Mikusa. A uver? Preboha naco sa bral? Ak viete,dajte vediet.
Občan | 22-06-2018 09:58:51
Miloš Majko | 22-06-2018 08:37:28
OZ zvolal pán starosta, ale nijako nesúvisí s tým či si zbiera podpisy alebo so strany hodili cez palubu. Podľa mňa by bol vhodný komentár , čo je za znížením stavu pozemkov, novými záväzkami, krátkodobým úverom alebo stratou už druhý rok po sebe...prípadne nové doplnenia k prejednávaným bodom. Viem, že pripomienky sa majú riešiť cez obec, nakoľko mám negatívnu osobnú skúsenosť , dávam ich na verejnú diskusiu sem na Váš portál ...
Sintavania | 22-06-2018 08:42:14
sintavania zobudte sa Hracho Vam tam robi ubytovne
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 22-06-2018 08:37:28
Občan | 22-06-2018 08:26:44 | - kto pripravil program rokovania OZ a kto ho zvolal prosim?
Občan | 22-06-2018 08:26:44
Poprosím nekomentovať pána starostu ale nižšie uvedené pripomienky k bodom programu.
Obcan | 22-06-2018 08:11:42
Uz ho jeho stranicki podporovatelia hodili cez palubu,ked si zbiera podpisy? Zeby uz mali dost hanby,co im sposobil? Mozno to tie strany,co ho doteraz podporovali vysvetlia,alebo maju ,,lepsieho,,kamdidata? Uvidime!
sopornang | 21-06-2018 15:01:12
P.Holicka uz zbiera podpisy tak podpisujte Sintavania.
Pripomienky | 21-06-2018 11:22:45
Program | 21-06-2018 08:50:17

1/ Z a h á j e n i e – určenie overovateľov zápisnice
2/ Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
3/Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2018 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Šintava - doplniť aj o púšťanie horiacich balónov
4A/ Návrh rozpočtu Školského klubu detí od 1.9.2018 do 31.12.2018
4B/ Návrh VZN o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy a školského zariadenia č. 16/2018 vrátane prílohy č. 1 po zriadení Školského klubu detí, ako súčasti ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, po zaradení do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR od 1.9.2018
- návrh je nedostatočne zdôvodnený
5/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2017
- v stanovisku chýba vyjadrenie k
rok 2017 2016
Pozemky 163 644 € 224 955 €
Ostatné záväzky 30 648 € 0 €
Bežné bankové úvery 35 332 € 0 €
Výsledok hospodárenia -54 691 € -65 775 €
6/ Záverečný účet obce Šintava za rok 2017
ako bod 5/
7/ Audítorská správa z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2017
nezverejnená
8/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
doplniť kontrolu hospodárnosti činností obce
9/ Komunitný plán sociálnych služieb obce Šintava na roky 201/-2022 – návrh na prerokovanie
- je spracovaný predcizne avšak chýba úloha zriadenia zdravotnej služby všeobecného lekára obci
10/ Zámer stavby polyfunkčného objektu Šintava, námestie obce Šintava, investor: ELDI Group, s.r.o., Železničná 3086/60, Sereď, konateľ Lukáš Hracho.
nezverejnený

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentárlolo Pred 1 hodinami:
Pán primátor Tomčányi, o zákonoch sa nediskutuje. Zákony sme povinní dodržiavať. Aj Ty.
Komentárturbo Pred 2 hodinami:
Bývalý zamestnanec firmy zastrelil svojho nadriadeného priamo na porade
KomentárTM33 Pred 3 hodinami:
Potrebujú obyvatelia mesta futbalový štadión s vyhrievaným trávnikom?
KomentárJohnny Pred 6 hodinami:
S komármi si najlepšie poradia lastovičky. No ľudia ich likvidujú. A následne si chemickými postrekmi ničia zdravie.
Komentárkopírovač Pred 7 hodinami:
Inauguračný prejav prezidentky Zuzany Čaputovej
Komentárpre názor Pred 8 hodinami:
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi
Komentárobčan Pred 9 hodinami:
Aby si deti na ihrisku nehľadali vo vysokej tráve, sami si ju musia pokosiť
KomentárPeter Sokol Pred 11 hodinami:
Ak potrebujete volať na MsP
KomentárOtazka Včera:
Veľká protidrogová akcia NAKA
Komentárnázor Včera:
Ako to vyzerá, keď primátori dohadujú veci, ktoré mesto "nič nestoja"...
KomentárNo len sa veľmi netešte Včera:
Začalo sa najväčšie odstraňovanie priehrady v Európe
KomentárVoda Predvčerom:
Uvedomiť si musíme podstatu. Toto aj pijeme.

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign