Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 25. 8. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Poznáme mená občanov, ktorí budú ocenení cenou mesta Sereď a čestným občanom mesta Sereď

Iveta TóthováDátum10. 11. 2016 17:40:46TémaIné
24

Poslanci na svojom zasadnutí dňa 10.11.2016 hlasovaním rozhodli, ktorí z občanov nášho mesta budú ocenení cenou mesta Sereď a čestným občanom mesta Sereď. Oproti minulému roku, kedy bolo hlasovanie tajné, tento rok bolo hlasovanie aklamačné, t.j. verejné. Medzi navrhnutými a odsúhlasenými sú:

RC MAMA KLUB – cena mesta Sereď

Ružena Scherhauferová – cena mesta Sereď

Anna Lehocká – cena mesta Sereď

Albert Kúdela – čestné občianstvo mesta Sereď

Jolana Čomajová - čestné občianstvo mesta Sereď

Navrhnutými boli aj   ORF COSMOS CAMPING SEREĎ - cena mesta Sereď a WESPA – dopravná zdravotná služba – cena mesta Sereď, no títo v hlasovaní neprešli.

 

RC MAMA KLUBzdôvodnenie na udelenie ceny mesta Sereď- občianske združenie Rodinné centrum MAMA klub oslávilo v septembri svoje 1 O .výročie založenie, pri tejto príležitosti navrhujem oceniť kolektív za doterajšie pôsobenie v meste Sereď. 6. septembra to bolo presne desať rokov existencie.  Desať rokov dobrovoľníctva, desať rokov nezabudnuteľných zážitkov, desať rokov aktivít venovaných deťom aj rodičom, desať rokov priateľstiev, ktoré si deti častokrát odnášajú z centra do škôlok a škôl. Z najstarších ,,mamaklubáckych" detí, ktoré boli pri zrode materského centra sú dnes starší žiaci a stredoškoláčky. MAMA klub prešiel počas svojich desiatich rokov obrovskými zmenami. S narastajúcim počtom rodín sa pred siedmimi rokmi zväčšovali priestory na Garbiarskej ulici. Zároveň sa stali členmi Únie materských centier a začali organizovať veľké verejné akcie ako Míľa pre mamu, či Medzinárodný deň materských centier. Pred štyrmi rokmi sa presťahovali do nových a opäť väčších priestorov na Jesenského ulici. V tom čase začali pripravovať viac aktivít zameraných nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov a vznikla potreba premenovať sa z materského centra na rodinné centrum. Minulý rok sa MAMAklub opäť vydal novou cestou a zriadil pod svojimi krídlami Detské opatrovateľské centrum Stonožka, čím chcel vyjsť v ústrety rodičom, ktorí si aktívne hľadali prácu, alebo sa potrebovali vrátiť do zamestnania skôr, než ich dieťa mohlo byť umiestnené v MŠ. Z akcií a podujatí v meste, ktoré pravidelne organizujú spomeniem tie naj : - Mikuláš v DK, kde býva návštevnosť cca 400 osôb -Karneval v DK súčasťou cca 400 osôb –Míľa pre mamu, kde v roku 2016 bolo skoro 1200 účastníkov -Deň detí-Rozprávkový les v parku s návštevnosťou cca 600 ľudí -Lampiónový sprievod atď. Pravidelné aktivity v priestoroch MAMA klubu tiež praskali vo švíkoch. Hudobná škola Y AMAHA otvorila až dva paralelné kurzy pre deti a kurz cvičenia na fit loptách tiež bežal trikrát do týždňa. Rodinná angličtina, Montessori dielničky, kurz predškolskej prípravy, či kreatívne dielne pre deti aj mamy sa tiež tešili veľkému záujmu. V roku 2015 svojimi aktivitami urobili radosť vyše 2500 deťom, rodičom, starým rodičom, a tým prispeli svojou troškou k budovaniu pevnejších vzťahov v meste Sereď. Prispeli kspoločenskému a kultúrnemu vyžitiu rodín, k výchove a vzdelávaniu detí aj žien na rodičovskej dovolenke

–-

Ružena Scherhauferová zdôvodnenie na udelenie ceny mesta Sereď - je občiankou mesta Sereď, ktorá sa trvalo a výrazne angažuje v oblasti kultúry nášho mesta. Je autorkou románov Odhalené tajomstvo, Už viem, že chcem teba, Emine slzy, Predajná láska, Život sa nás nepýtal, Šťastie si Ťa nájde a Prekliata. V nedávnej minulosti pracovala v Seredi ako učiteľka Slovenského jazyka, etickej a výtvarnej výchovy. Desiatky rokov spolupracuje pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí ako moderátorka akcií a pri slávnostných obradoch a aktoch ako recitátorka. K významným reprezentantom nášho mesta sa zaradila ako autorka úspešných románov. Jej prvý román vyšiel pod pseudonymom Paulína Dudášová-Svodovská v roku 2008. Román Emine slzy vydaný na Slovensku v roku 2011 úspešne vydala v minulom roku aj v českom jazyku v ČR.

––

Anna Lehocká zdôvodnenie na udelenie ceny mesta Sereď - počas svojej aktívnej pracovnej činnosti bola zamestnaná v ZIPP Sereď, ako úradníčka. Jej veľkou láskou bol spev a preto 28 rokov bola členkou spevokolu „ ZVON „. Po odchode do dôchodku začala navštevovať klub dôchodcov a od roku 2002 postupne formovala malú spevácku skupinu z radov dôchodkýň, ktorá sa časom rozširovala. V roku 2011 založila pri Dennom centre seniorov spevokol ,,POHODA „, ktorý dnes združuje 24 členov. Spevokol sa zúčastňuje na rôznych verejných podujatiach s repertoárom krásnych slovenských ľudových pesničiek. Pravidelne vystupuje na podujatiach DC seniorov a na prehliadkach, ktoré organizuje okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska. Za tento jej aktívny prístup pri využívaní voľného času dôchodcov jej navrhujeme hore menované ocenenie.

––

Albert Kúdela zdôvodnenie na udelenie čestného občianstva mesta Sereď - všestranný športovec, ktorý svoju športovú činnosť začal ako futbalista a basketbalista zároveň. Futbal hral za Sereď ako žiak, dorastenec i za mužstvo dospelých. Pod deravými košmi hájil farby mesta Sereď počas rozbehu basketbalu v Seredi. Definitívne rozhodnutie pre jeho ďalšie pôsobenie v Seredi nastalo po návrate z vojny v roku 1965. Najmä z rodinných dôvodov vtedy uprednostnil basketbal. Už len ako tréner. Začal s mladšími dorastencami a v ďalšom roku so staršími dorastencami, s ktorými postúpil do dorasteneckej ligy. Po rozhodnutí vedenia TJ, že sa bude pokračovať v basketbale len v ženskej zložke - p . Kudela sa stal trénerom družstva žien. Po piatich rokoch pri ženách sa stal profesionálnym trénerom na ZŠ J. A. Komenského. V tejto funkcii profesionálneho trénera pôsobil 22 rokov až do roku 1996. V tých časoch sa hrávali majstrovstvá Slovenska len v kategórii žiačok. So svojimi družstvami sa umiestnili 3 krát na 2.mieste a 2 krát na mieste treťom. V rámci súťaží škôl postúpil so svojimi zverencami mnohokrát na Majstrovstvá Slovenska. Raz sa stali majstrami a jedenkrát obsadili 2. miesto na Slovensku. Zúčastnili sa aj Pionierskej olympiády v Prešove, kde spomedzi 6 najlepších družstiev z Československa obsadil vynikajúce 2.miesto. V roku 1999 vykonával funkciu profesionálneho krajského trénera až do roku 2000, kedy odišiel do dôchodku. No naďalej nazaháľal. Ako funkcionár zastával rôzne funkcie od svojich devätnástich rokov. V basketbalovom oddiele TJ Slavoj bol dlhoročným členom a istý čas aj predsedom. Od roku 1974 bol aj členom Výkonného výboru Krajského basketbalového zväzu a hracej komisie. V Krajskom basketbalovom zväze bol aj predsedom. Vo výbore TJ Slavoj a neskôr v TJ Lokomotíve vykonával funkciu od roku 1966. Neskôr bol aj tajomníkom. V TJ pôsobil až do februára 2010. Potom opäť v roku 2013 sa vrátil k funkcionárskej práci už v AŠK Lokomotíva Sereď, ako zástupca ZRTV. Vo výbore AŠK Lokomotíva Sereď pôsobí dodnes. p. Kudela bol iniciátorom a hnacím motorom začatia výstavby Sokolovne. Nikdy sa nepoddával prekážkam k jej dokončeniu. Jeho dojatie nemalo konca pri jej úspešnom dokončení v roku 2012. Stále v Sokolovni aktívne pôsobí ako správca. Je to neraz jeho druhý domov. Tento rok si Lokomotíva Sereď pripomína 50.výročie svojho založenia a budúci rok je 60.výročie založenia basketbalu v Seredi. Zároveň p. Kudela sa v tento rok dožil krásneho jubilea, 77 rokov. Nech sa ho ešte dlho drží šťastná sedmička.

Ďakujeme za všetku 50-ročnú prácu odvedenú pre naše deti, pre všetkých športovcov a pre šírenie dobrého mena mesta Sereď na Slovensku -ako aj v zahraničí.

–-

Jolana Čomajová zdôvodnenie na udelenie čestného občianstva mesta Sereď - v roku 1979 absolvovala Pedagogickú fakultu Banskej Bystrici, odbor učiteľstvo pre školy II.cyklu s aprobáciou telesná výchova a branná výchova. Neskôr, v roku 1985, si na PF v Banskej Bystrici doplňujúcim štúdiom rozšírila aprobáciu aj pre školy III.cyklu.  Začínala ak odborná asistentka telesnej výchovy na PF v Banskej Bystrici, neskôr ako učiteľka na ZŠ Petrovská v Seredi a od roku 1985 je učiteľkou na ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi. Na škole pracuje ako vedúca predmetovej komisie Zdravie a pohyb,učiteľka telesnej výchovy a vychovávateľka centra voľného času.  Ako bývalá aktívna hráčka basketbalu a trénerka II. triedy bola iniciátorkou založenia Školského športového strediska basketbalu chlapcov pri ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi v roku 1996. Pod jej vedením získali žiaci najvyššie umiestnenia na Majstrovstvách Slovenskej republiky a na medzinárodných turnajoch. Jej zverenci na Majstrovstvách SR jedenkrát získali titul majstra SR, trikrát sa umiestnili na 2. mieste, štyrikrát na 3. mieste a na medzinárodnom basketbalovom turnaji v Prahe získali l .miesto. V brannom viacboji sa na Medzinárodných majstrovstvách ČR umiestnili dvakrát na l .mieste.  Mgr. Jolana Čomajová ako učiteľka telesnej výchovy organizuje  a zapája sa do všetkých školských i mimoškolských športových aktivít ako sú : basketbal, branný viacboj,atletika, futbal, volejbal, plávanie, streľba zo vzduchovej pušky, olympiáda mladých záchranárov CO . So svojimi žiakmi reprezentovala, propagovala a šírila dobré meno nielen ZŠ Juraja Fándlyho, ale i mesta Sereď. Počas svojho pôsobenia na škole pracovala vždy s veľkým zanietením a nasadením. Vyhl'adávala a sústreďovala okolo seba množstvo talentovaných žiakov, ktorým venovala všetok svoj voľný čas a energiu. Svojou profesionalitou a ľudským prístupom si vedela získať rešpekt, úctu i uznanie žiakov, rodičovi kolegov. Mgr. Jolana Čomajová je vzornou učiteľkou, dobrou odborníčkou a hlavne vynikajúcim a skromným človekom. Svojou prácou prispieva k pozitívnemu formovaniu mladej generácie. Za celoživotnú prácu, vynikajúce výsledky vo výchovno - vzdelávacom procese a za starostlivosť o mládež v oblasti športu ju navrhujem na ocenenie "Čestné Občianstvo mesta Sered"'.

 


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci
Registrovaný Miloš Mičáni Miloš Mičáni | 11-11-2016 16:55:40
Poznám dvoch občanov z delegovaných na významné ocenenie. Tak ako Albert Kúdela i Jolanka Žola Kubačková Čomajová si toto ocenenie plne zaslúžia.
Albert v telocvični býval, jedol, organizoval, trénoval i pomaly spal. Zanietený človek pre basketbal a samotný šport an blok. Sám som ako študent pod jeho vedením a príkladom formoval vzťah k basketbalu. Bohužiaľ nešťastná noha sa už ozývala v mladom veku a tak som musel skončiť.
Žola je moja priateľka od mladosti, ešte zo študentských čias. Zanietaná, ambiciózna to žena, symbol obrovskej vitality a húževnatosti. Bola vynikajúca basketbalistka a neskôr ešte lepšia trénerka. Vo Svite, keď priviedla našich synov k titulu majstrov Slovenska v kategórii mladších žiakov, početná skupina rodičov skandovala Hejková, Hejková .. a ona plakala a ronila slzy od šťastia. Píšem a na klávesnicu mi spadla slzička ... Albert a Žola, úprimne Vám blahoželám.

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárČo tak Pred 8 hodinami:
PRÁVE TERAZ: Dopravná nehoda pri Tescu v Trnave
Komentáranonym Pred 10 hodinami:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
KomentárAnonym Pred 16 hodinami:
AKTUÁLNE: Vyzerá to tak, že predsa len právo a spravodlivosť sa začínajú vracať na Slovensko.
KomentárČo ste čakali Pred 17 hodinami:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)
KomentárAnonym Včera:
AKTUÁLNE: Po podnikoch v Seredi sa pohybuje podvodník zneužívajúci dôveru personálu
Komentárak nemôžete poraziť, snažíte sa uraziť., tak hovorí naše slovenské porekadlo Včera:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
KomentárHlupáci Včera:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárseredanka Predvčerom:
"Vy pán poslanec Fico ste absolútny suterén." - Zuzana Šubová
KomentárPre obyvatel Predvčerom:
Rusi sa z tragédie v Černobyle nepoučili. Pravdu nehovoria ani pri ďalšej havárii, pri ktorej unikla pre ľudí a životné prostredie nebezpečná radiácia.
KomentárA to je zas moj nazor 21-08-2019 23:42:53:
Policajti im našli heroín
KomentárKlaun 21-08-2019 20:12:23:
Technológie mali ľuďom uľahčiť život.
Komentárdik more 20-08-2019 21:17:55:
Požiar osobného vozidla v obci Dolná Streda
KomentárSMUTOK 20-08-2019 11:31:46:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
Komentárvrahovia 20-08-2019 11:10:30:
Politici za 30 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko dostali na morálne a právne dno.
Komentárs.i.n. 19-08-2019 10:45:25:
"stazovali sa tu niektori na amfiteater,,,my to mame dennodenne od skoreho rana do neskoreho vecera!!!!" - píše obyvateľ sídliska Meander

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign