Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 26. 8. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Poznáme mená občanov, ktorí budú ocenení cenou mesta a čestným občianstvom mesta Sereď

Iveta TóthováDátum09. 11. 2017 18:07:30TémaMestský úrad
24

Obyvatelia mesta mohli v uplynulom období zasielať návrhy mien občanov a kolektívov, ktorým by chceli vyjadriť morálne poďakovanie za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky dosiahnuté v najrôznejších oblastiach verejného života v oblasti vedy a techniky, umenia a kultúry, školstva, športu, zdravotníctva, bezplatného darcovstva krvi a záchrany života, ochrany životného prostredia, pôdohospodárstva a priemyslu, publicistiky a verejného života, sociálnej starostlivosti, charity, cirkvi, bezpečnosti, ochrany verejného poriadku a majetku a iné mimoriadne zásluhy.  Návrhy mali byť podané do dátumu 30.9.2017 a museli spĺňať všetky náležitosti stanovené nariadením.

Čestné občianstvo mesta Sereď  v zmysle § 4 ods. 2 nariadenia je udelené, ak za návrh hlasuje 3/5 väčšina prítomných poslancov MsZ.

Cena mesta Sereďmôže byť udelená jednotlivcom aj kolektívom. V zmysle § 5 ods. 2 nariadenia cena mesta je udelená, ak za návrh hlasuje väčšina prítomných poslancov MsZ.

Poslanci na rokovaní odhlasovali, že o tom, kto ocenenie mesta a čestné občianstvo mesta získa rozhodnú tajným hlasovaním. Pri zrátaní hlasov bolo zistené, že medzi 15-timi odovzdanými hlasovacími lístkami boli dva prázdne. To znamená, že ani v anonymnom hlasovaní sa dvaja poslanci nevedeli rozhodnúť, komu dajú resp. nedajú svoj hlas.

 

Zrátaním hlasov napokon bolo rozhodnuté nasledovné:

Čestné občianstvo mesta Sereď získa RNDr. Miroslav Nagy DrSc.

Navrhovateľom bol  Ján Jurko

Zdôvodnenie: Navrhovaný v Seredi ukončil povinnú školskú dochádzku a po maturite na SVŠ odišiel do Bratislavy študovať matematiku a fyziku na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského V treťom ročníku si vybral štúdium teoretickej fyziky, ktoré ukončil obhajobou diplomovej práce. Po úspešnom absolvovaní konkurzu začal od 01.08.1972 pracovať na Oddelení teoretickej fyziky Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave kde pracuje dodnes.

Po obhajobe rigoróznej práce získal titul doktor prírodných vied - RNDr .. Na FÚ SAV 17.11.1981 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu pod názvom :Spontánne narušenie symetrie v aplikáciách a bola mu udelená vedecká hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied - CSc.- .Začalpravidelne cestovať na pracovné pobyty do Spojeného ústavu jadrových výskumov v ruskej Dubne Moskovská oblasť kde strávil celkom osem rokov. Tu sa stal spoluautorom chirálnej poruchovej teórie na kvarkovej úrovni – ktorá bola podstatnou časťou doktorskej dizertačnej práce, ktorú obhájil 30.11.1995 v Ústave teoretickej fyziky Národnej akadémie vied Ukrajiny v Kyjeve a získal najvyššiu vedeckú hodnosť doktor fyzikálno-matematických vied -DrSc-

Päťkrát sa zúčastnil na konferenciách v rakúskom Schladmingu ,ktoré organizovala Univerzita v Graci a boli venované moderným metódam jadrovej fyziky, ako aj teórii a experimentom v oblasti fyziky elementárnych častíc. Osem krát navštívil ICTP - lnternational Center for Theoretical Physics-v talianskom Terste. Dlhoročným riaditel'om Centra bol profesor Abdus Salam, laureát Nobelovej ceny za fyziku z roku 1979. Pôsobil na Helsinskej univerzite, Ústave jadrovej fyziky Technickej univerzity vo Viedni. Pracovne ďalej pôsobil na Stanfordovej univerzite v Kalifornii, kde je svetoznáme centrum SLAC - Stanford Linear Accelerator Center - ako aj na Arizonskej univerzite v americkom Tuscone.

Výsledky jeho vedeckej práce boli publikované v popredných zahraničných časopisoch : Physical Review, Nuclear Physics, Physics Letters. Získal spolu s kolegami Prémiu slovenského literárneho fondu zapreklad knihy významného nemeckého fyzika profesora Hermana Hakena podnázvom Kvantovopoľová teória tuhých látok, ktorú vydala ALFAVydavateľstvotechnickej a ekonomickej literatúry Bratislava - a SNTLNakladatelstvítechnické literatury Praha rok 1987. V roku 1990 dostal CenuSAV a v roku 2002 Cenu SÚJV Dubna.

---

Ďalším občanom, ktorý získa čestné občianstvo mesta Sereď JUDr. Roman Paldan

Navrhovateľom bol  Ľubomír Veselický

Zdôvodnenie: JUDr. Roman Paldan začal svoj profesijný životopis písať v roku 1964 v národnom podniku Chemické závody Juraja Dimitrovav Bratislave. Najprv ako robotník, neskôr ako technik. Nasledovalopôsobenie v n.p. Chemolak Smolenice, na Ministerstve priemyslu SRa v podniku zahraničného obchodu O.P. Rempo Bratislava. Pôsobiltiež ako obchodný radca ČSFR v Ruskej federácii. Od roku 1993 bolmimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Ruskej federáciiakreditovaný pre Uzbekistan, Kazachstan, Turkmenistan, Kirgizstan, Tadžikistan, Gruzínsko, Arménsko, Azerbejdžan a Bielosrusko.

Svojou prácou sa pričinil o dobrú propagáciu Slovenska. Počas jeho pôsobenia bola v Moskve pomenovaná jedna z ulíc ako Bratislavskaja, stanica metra Bratislavskaja, park Bratislavskyj prak, na Základnej škole Marino sa začal učiť slovenský jazyk a bol i pri štarte kozmickej rakety na palube so slovenským kozmonautom Ivanom Bellom. Po návrate z Ruskej federácie bol menovaný generálnym riaditeľomsekcie ekonomiky a všeobecnej správy na Ministerstve zahraničnýchvecí SR. V rokoch 2002 až 2008 bol mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Slovinsku. Je nositeľom vyznamenania „Rad ruskej pravoslávnej cirkvi II. stupňa" za rozvoj vzťahov medzi cirkvami Slovenska a Ruskou pravoslávnou cirkvou a „Rad Priateľstva" za upevnenie vzťahov medzi národmi Ruskej federácie a Slovenska.

V súčasnosti pracuje ako riaditeľ správy účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

---

Cenu mesta Sereď získa  BK AŠK Lokomotíva Sereď

Navrhovateľom bol  Albert Kúdela, František Smolinský

Zdôvodnenie: Basketbal v Seredi v tomto kalendárnom roku oslávi 60. výročie organizovanej činnosti najprv v TJ Slavoj Sereď a po jej zániku v TJ Lokomotíva Sereď. Za toto obdobie vychovalnemálo dobrých hráčov a hráčok a dosiahol významné úspechy.

O to, že basketbal v Seredi začal písať svoju históriu, sa zaslúžil Mgr. Ján Kolný po príchode na vtedajšiu Jedenásťročnú strednú školu Sereď. Získal preň skupinu záujemcov a záujemkýň a v hracom období 1957/ 58 družstvá dorasteniek a dorastencov Basketbalového oddielu Slavoj Sereď sa predstavili v krajských súťažiach. Prvý výraznejší úspech dosiahli mladšie dorastenky ( dnes kadetky ) na Veľkej cene Slovenska v Leviciach v roku 1959, kde obsadili 2. miesto. Staršie dorastenky ( dnes juniorky ) v tomto roku na Majstrovstvách Slovenska vo Svite skončili druhé a zabezpečili si účasť na Majstrovstvách Československa v Kromeríži, kde obsadili 6. miesto. Reprezentovali Bratislavský kraj na Veľkej cene Košíc, kde vybojovali 3. miesto. Mladšie dorastenky si na Veľkej cene Slovenska na Starej Turej v roku 1960 zopakovali druhé miesto a staršie doraste nky úspešne bojovali o postup do Slovenskej národnej ligy, v ktorej sa pravidelne umiestňovali na popredných miestach. Hráčky M. Scherhauferová, Bíliková, Poláková, Szabóová a Tanušková pod vedením trénera Jána Kolného úspešne reprezentovali Slovensko na trojboji Čechy - Morava - Slovensko. V sezóne 1965/ 66 si úspešne viedlo družstvo žien, ktoré zvíťazilo v krajskom majstrovstve a postúpilo do Slovenskej národne{ ligy ( dnes 1. liga ) a stalo sa jej dlhoročnýmúčastníkom.Už v priebehu tejto sezóny basketbal pociťoval slabší záujem zo strany TJ Slavoj Sereď a po jej zániku stál na rozhraní. Pomocnú ruku podala Železničná stanica Sereď a za pomoci obetavých funkcionárov vznikla nová TJ - Lokomotíva Sereď.V hracom období 1966/67 sa o slovo prihlásili aj starší dorastenci, ktorí zvíťazili v krajskom prebore a postúpili do dorasteneckej ligy. V roku 1970 družstvo minibasketbalistov zopakoval vlaňajší primát na Slovensku získalo titul majstra ČSSR, keď vo finálových zápasoch zdolalo Tatran Kostelec nad Černými lesy. V sezóne 1970/71 staršie dorastenky obsadili v dorasteneckej lige druhé miesto a postúpili na Majstrovstvá ČSSR, kde sa umiestnili na šiestom mieste. V nasledujúcej sezóne ich napodobnili mladšie dorastenky, keď po 2. mieste na Slovensku štartovali na Majstrovstvách ČSSR v Prahe, kde skončili piate. V tomto období sa družstvá dorasteniek pravidelne zúčastňovali na najvýznamnejších turnajoch v Československu - Vianočnom turnaji v Prahe a Pohári oslobodenia v Bratislave, staršie dorastenky na Majstrovstvách ČSSR Telovýchovných jednôt Lokomotíva obsadili tretie, piate a šieste miesto. Pri ZŠ Sereď, Kamenského ul. vzniklo 1. IX. 1972 Školské športove stredisko, ktoré 23 rokov viedol Albert Kudela. Dievčatá a chlapci majú za sebou nemálo úspechov. Mladšie žiačky ( teraz minibasketbalistky ) zvíťazili v majstrovstvách kraja v rokoch 1974, 1975, 1982, 1983 a 1991, 2. miesto obsadili deväťkrát na Majstrovstvách Slovenska boli tretie vr. 1975 a 1991. Staršie žiačky zvíťazili v majstrovstvách kraja osemkrát, šesťkrát boli druhé, na Majstrovstvách Slovenska boli tretie vr. 1975 a 1991.

V rokoch 1991 - 1995 sa pozornosť zamerala na účinkovanie v krajských súťažiach, kde jednotlivé družstvá dosahovali dobré výsledky. Staršie dorastenky v roku 1992 postúpili do dorasteneckej ligy a v hracom období 1993/ 94 mladšie dorastenky na Majstrovstvách Slovenska obsadili 2. miesto. V nasledujúcom období sa juniorky v lige umiestnili na 5. mieste, kadetky zvíťaziliv krajskom majstrovstve a staršie žiačky postúpili do žiackej ligy. Z dievčenských družstiev sa na MSR v sezóne 2004/ 2005 mladšie žiačky umiestnili na 6. mieste, o rok neskoršie minižiačky 5. a staršie žiačky na 6. mieste, v hracom období 2006/ 2007 mladšie žiačky skončili druhé, o rok neskoršie žiačky tretie a v sezóne 200182009 boli žiačky druhé. V roku 2011 muži postúpili do 1. ligy a v najvyšších slovenských súťažiach pôsobia v súčasnosti aj kadeti a kadetky. Viacerí odchovanci a viaceré odchovankyne obliekali reprezentačný dres - v juniorskom veku za ČSSR hral Peter Bílik, neskôr reprezentoval Rakúsko a Slovensko reprezentoval Krivošík, zo žien Adriana Bíliková -Biermaierová ženy ČSSR a Rakúska, Martina Godályová - Vrťová ženy SR, zúťastnila sa OH v r. 2000, Bronislava Borovičková juniorky a ženy SR, juniorský dres ČSSR resp. SR Monika Gajdošová - Belajová, Jozefína Kozová - Brezíková, Mária Kukučková - Majerčíková a kadetský Andrea Horská - Vanková. Eva Sabová - Prekopová v družstve junioriek SR získala na MS v Brazílii v r. 1997 bronzovú medailu. Milan Lihan sa ako tréner zaslúžil o zisk zlatých medailí junioriek ČCSR na ME vo Vigu v r.1975 a bronzových v Bulharsku v r. 1977. V najvyšších súťažiach v ČSSR, SR, ČR a v zahraničí štartovali Peter Bílik, Krivošík, Lukáš Sečen, Adriana Bíliková - Biermaierová,Marta Tanušková, Eva Medovarská - Poštrková, Jozefína Kozová - Brezíková, Eva Králiková - Sabová. Martina Godályová - Vrťová,Branislava Borovičková, Alena Kalinayová - Hudáková, lvets Koštrnová, Andrea Horská -Vanková, Zuzana Javorová - Stejskalová, Darina Hančinová - Vydarená, Eva Sabová - Prekopová, Simona Krivosudská a Michaela Sedláčková.

---

Cenu mesta Sereď získa aj : Paulína Kostková

Navrhovateľ : Denné centrum pre seniorov Sereď

Zdôvodnenie návrhu: Menovaná počas svojej aktívnej pracovnej činnosti bola od roku 1959 zamestnaná ako pracovníčka okresnej prokuratúry, neskôr od r. 1966 v ZIPP Sereď, kde pracovala ako administratívna pracovníčka. Od r. 1974 až do r. 1998 pracovala v závode Pórobetón Dolná Streda ako vedúca odbytu, odkiaľ odišla do dôchodku. Po odchode do dôchodku sa zapojila do činnosti Klubu dôchodcov na Jesenského ul. v Seredi, kde bola v roku 2001 zvolená do funkcie vedúcej klubu. Túto funkciu vykonávala až do roku 2012, kedy došlo k zlúčeniu dvoch klubov dôchodcov. V novovytvorenom Dennom centre pre seniorov pokračuje v aktívnej práci a zastáva v ňom pozíciu zástupkyne vedúceho DC až doteraz. Už sa pôsobenia v Klube dôchodcov na Jesenského ul. sa stala členkou Okresného výboru Jednoty dôchodcov Slovenska v Galante, kde pôsobí až doteraz.

Pravidelne sa zúčastňuje rôznych okresných, krajských a celoslovenských športových hier seniorov, na ktorých reprezentuje seredských seniorov a získala množstvo medailí za vynikajúce umiestnenia. Pôsobí aj ako prísediaca na súde, osem rokov na Krajskom súde v Trnave a teraz už piaty rok na Okresnom súde v Galante. V súčasnosti ako členka výboru Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Seredi a zástupkyňa vedúceho Denného centra pre seniorov sa podieľa na príprave a priebehu rôznych podujatí, ktoré sa pripravujú pre našich seniorov a je príkladom toho, že dôchodkový vek máme prežiť a nie iba dožiť.

---

Navrhovaný Ladislav Skubeň a Róbert Scherhaufer poslancami neboli na ocenenia odhlasovaní.

 

 


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárMajú smolu Pred 19 hodinami:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárpotecha Pred 20 hodinami:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)
KomentárČo tak Včera:
PRÁVE TERAZ: Dopravná nehoda pri Tescu v Trnave
KomentárAnonym Včera:
AKTUÁLNE: Vyzerá to tak, že predsa len právo a spravodlivosť sa začínajú vracať na Slovensko.
KomentárAnonym Predvčerom:
AKTUÁLNE: Po podnikoch v Seredi sa pohybuje podvodník zneužívajúci dôveru personálu
Komentárak nemôžete poraziť, snažíte sa uraziť., tak hovorí naše slovenské porekadlo Predvčerom:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
KomentárHlupáci Predvčerom:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárseredanka 22-08-2019 20:10:28:
"Vy pán poslanec Fico ste absolútny suterén." - Zuzana Šubová
KomentárPre obyvatel 22-08-2019 08:29:03:
Rusi sa z tragédie v Černobyle nepoučili. Pravdu nehovoria ani pri ďalšej havárii, pri ktorej unikla pre ľudí a životné prostredie nebezpečná radiácia.
KomentárA to je zas moj nazor 21-08-2019 23:42:53:
Policajti im našli heroín
KomentárKlaun 21-08-2019 20:12:23:
Technológie mali ľuďom uľahčiť život.
Komentárdik more 20-08-2019 21:17:55:
Požiar osobného vozidla v obci Dolná Streda
KomentárSMUTOK 20-08-2019 11:31:46:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
Komentárvrahovia 20-08-2019 11:10:30:
Politici za 30 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko dostali na morálne a právne dno.
Komentárs.i.n. 19-08-2019 10:45:25:
"stazovali sa tu niektori na amfiteater,,,my to mame dennodenne od skoreho rana do neskoreho vecera!!!!" - píše obyvateľ sídliska Meander

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign