Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online
MESTSKA POLICIA aktualny kontakt
Označenie inzercie

ISSN 1337-8481   Dnes je 17. 6. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Odpovede na interpelácie poslancov z MsZ 11.9.2012

redakcia SOLDátum02. 10. 2012 11:51:53TémaMestský úrad
417 ilustračná foto

Organizačné oddelenie MsÚ Sereď  |

 

JUDr. Irsák:

Prisypať okraje chodníka od kostola k Slovenskej sporiteľni.

Okolie chodníka bude dosypané zeminou a zrealizuje sa výsev tráv, v termíne najneskôr do 10.10.2012.

Ing. Kyselý:

Spraviť pešiu zónu alebo osadiť spomaľovač na Nám. slobody.

Pri rozhodovaní o vhodnom a prijateľnom riešení organizácie dopravy v príprave rekonštrukcie Námestia slobody boli prerokované viaceré varianty. Vzhľadom na to, že bolo odsúhlasené riešenie s parkoviskom pri  výjazde  pred  Domácimi potrebami, je potrebné umožniť pohyb vozidiel na  toto parkovisko. Z dôvodu ochrany chodcov je prejazdná cesta vyznačená ako zóna s max. rýchlosťou 20 km/hod.

M. Koričanský:

Čo je so zámerom spoločnosti  BAU TRADE Sk vybudovať polyfunkčný objekt na využitie vodojemu na Mlynárskej ul. pri bl. č. 36-37?

Nemáme informácie o tom, že by spoločnosť BAU TRADE Sk mala na území mesta nejaký investičný zámer.  

B. Vydarená:

Prečo nie sú pri zbere odpadu brané fľaše s použitým olejom?

Uvedené nedostatky pri zbere použitého oleja a bioodpadov boli reklamované. Na stav bol upozornený pracovník spoločnosti SITA – p. Sýkora. Listom dňa 19.09.2012 bola zaslaná písomná požiadavka na dôsledné zabezpečovanie zmluvných povinností pri týchto činnostiach.

Čepenská ul., Šulekovská a ostatné ul. pri hlavnej ceste – žiada, aby spoločnosť SITA odkladala odpadové nádoby ďalej od cesty.

Táto  požiadavka bude  písomne zaslaná  p. Sýkorovi z firmy SITA .

Rovná ul. – nemajú čierne vrecia na bioodpad a na ul. sa praská asfalt a dvíha sa chodník.

Na zber bioodpadu sú určené 140 l zberné nádoby. V prípade , že to občanovi nepostačuje  a spolu s nádobou  vyloží niekoľko ďalších vriec s biodpadom, na výmenu dostane  vždy  len  2 ks vriec.

Je dohoda s vlastníkom nehnuteľnosti na Rovnej ul., že túto poruchu vo vjazde do rodinného domu si opraví na vlastné náklady.

Vinárska ul. – na ulici je veľký hluk z vinárskych závodov, hlavne vo večerných hodinách.

Mestská polícia dostala od občanov iba jedno oznámenie o zvýšenom hluku – v minulosti, keď sa v areáli Vinárskych závodov stavalo. V súčasnej dobe nie je zistený sústavný hluk. Nadmerný hluk je potrebné preukázať meraním Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

Kedy začneme chrániť deti a nie psov – problémy so psičkarmi na Garbiarskej ul.

-                     V rámci mesta Sereď boli v súlade s VZN č. 6/2002 o niektorých podmienkach držania psov určené verejné priestranstvá, kde bol voľný pohyb psov povolený. Lokality boli označené tabuľkami a boli tu inštalované schránky na psie výkaly. Celkovo  je na území mesta Sereď vyčlenených 19 lokalít, kde je voľný pohyb psa povolený. Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu sme lokality zatiaľ neohraničili oplotením. Za hranice jednotlivých lokalít sú považované priľahlé chodníky, komunikácie, oplotenia resp. budovy. 

-                     VZN mesta Sereď č. 6/2002 o niektorých podmienkach držania psov v § 6 zakazuje voľný pohyb psov na verejných priestranstvách a vo verejných inštitúciách, kde je tento zákaz vyznačený. Je zrejmé, že v praxi je takmer nereálne inštalovať na každú ulicu, záhony či trávniky zákazové tabuľky.  Prioritne sme však inštalovali  zákazové tabuľky na detské ihriská.

-                     Je smutné, že sú medzi nami bezohľadní  „psíčkári“, ktorí nerešpektujú zákon   č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, predovšetkým § 6 tohto zákona, ktorý určuje povinnosť majiteľom psov bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Preto je potrebné, aby občania na takýchto majiteľov psov upozorňovali príslušníkov mestskej polície, ktorí  dohliadajú na verejný poriadok i čistotu verejných priestranstiev.

-                     Mestská polícia nechráni psov, plní úlohy v zmysle zákona o obecnej polícii a taktiež v zmysle VZN č. 6/2002. Kontroluje dodržiavanie povinností majiteľov pri venčení psov, aby odstraňovali exkrementy po psoch, aby ich nevenčili na detských ihriskách a tým zároveň aj chráni deti.

JUDr. Irsák:

Vylomená značka – jednosmerka na Spádovej ul. Kto to rozhodol, že tam bude jednosmerná ul., navrhuje zrušiť a pre budúcnosť aby takéto zmeny v doprave boli prerokovávané a schvaľované na MsZ.

Príslušné dopravné značenie bolo osadené z podnetu mesta, po predchádzajúcom prerokovaní v Komisii rozvoja mesta a odsúhlasení ODI Galanta. Zámerom bolo riešiť organizáciu  dopravy v kritických miestach. Na základe negatívnej odozvy občanov v prípade uvedenej lokality bolo značenie demontované do doby definitívneho rozhodnutia o opatreniach v doprave v úseku od ulice  A. Hlinku po OD Jednota.

P. Karmažínová:

Psíčkari – navrhuje častejšie kontroly a sankcie pre psíčkarov, ktorých psi znečisťujú verejné priestranstvá.

Mestská polícia popri rôznej inej činnosti sa naďalej bude venovať aj kontrole občanov, ktorí venčia svojich psov nielen na sídliskách, ale aj v celom meste.

Ďakuje v mene rodičov za ihrisko pre deti na Garbiarskej ul. a navrhuje, či by nebol na ihrisku  vhodný iný povrch, ako je terajší makadam.

Každý detský prvok na ihrisku, ktorý má kritickú výšku voľného pádu viac ako 1000 mm  musí  mať v súlade  s platnými STN EN  povrch tlmiaci pád. Príklady doporučených materiálov:  kôra, drevené štiepky, piesok , štrk, syntetické povrchy. Vzhľadom na  finančnú náročnosť, oddelenie rozvoja mesta použilo  na vybudovanie bezpečnostného povrchu štrk.

Ing. Kyselý:

Geovrt – v akom štádiu je využívanie termálnej vody, ako využíva MsBP termálnu vodu v prospech občanov?

Na rokovanie MsZ dňa 06.11.2012 bude predložená informatívna správa o využívaní termálnej vody z geovrtu. Správu predloží riaditeľ Mestského bytového podniku v Seredi p. Róbert Áč.
Mgr. Rampašek:

Prečo v súlade s VZN mesta Sereď č. 1/2005 nebola na rokovanie MsZ predložená správa o vyhodnotení XIII. Seredského hodového jarmoku?

Vo VZN mesta Sereď č. 1/2005 je uvedené, že  vyhodnotenie Seredského hodového jarmoku formou správy predloží na zasadnutie Mestského zastupiteľstva riaditeľ  SHJ. Správa bude preložená na zasadnutí MsZ, ktoré sa bude konať 6.11.2012.

Aké iné aktivity sa plánujú na ihrisku s umelou trávou, ktoré má byť na štadióne?

Na ihrisku s umelou trávou sa plánujú hlavne tie aktivity, ktoré súvisia s činnosťou ŠKF, využívať ho budú môcť na športovú činnosť aj školské zariadenia, ostatné organizácie z mesta Sereď a mimomestské organizácie. Mimomestské organizácie  budú mať prenájom ihriska spoplatnený a tieto príjmy budú použité na krytie nákladov prevádzky ihriska.

JUDr. Irsák:

V rozpočte na rok 2012 príde k zmene, ak sa neminú finančné prostriedky plánované na tento rok na investície?

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  rozpočet mesta , ako  zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov   schvaľuje orgán mesta  (v zmysle § 11 ods. 4 písm. b –mestské zastupiteľstvo).

V priebehu roka 2012 boli schválené 3 zmeny rozpočtu  mesta Sereď na rok 2012 a predmetom týchto zmien boli aj zmeny v kapitálovom rozpočte t.j. vo  výdavkoch na investície.V prípade ďalších potrieb bude na rokovanie mestského  zastupiteľstva predložený ďalší návrh na zmenu tohto rozpočtu s programovým zameraním prípadnej zmeny resp. so zmenou krytia výdavkov.

 

 

zdroj: SN


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Robo Horvath | 03-10-2012 22:59:25
Co keby dal niekto z poslancov otazku,ze kedy mesto znizi obyvatelom nasho mesta dane a poplatky? Z mesta sa vytraca obchodny,pracovny a financny zivot. A bude podstatne horsie.
Ja moc politikov a KDH nemusim ale v tejto vyzve maju pravdu.

http://www.ta3.com/clanok/1006985/tb-kdh-dve-vyzvy-r-ficovi.html

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentárlolo Pred 33 minútami:
Pán primátor Tomčányi, o zákonoch sa nediskutuje. Zákony sme povinní dodržiavať. Aj Ty.
Komentárturbo Pred 2 hodinami:
Bývalý zamestnanec firmy zastrelil svojho nadriadeného priamo na porade
KomentárTM33 Pred 2 hodinami:
Potrebujú obyvatelia mesta futbalový štadión s vyhrievaným trávnikom?
KomentárJohnny Pred 6 hodinami:
S komármi si najlepšie poradia lastovičky. No ľudia ich likvidujú. A následne si chemickými postrekmi ničia zdravie.
Komentárkopírovač Pred 6 hodinami:
Inauguračný prejav prezidentky Zuzany Čaputovej
Komentárpre názor Pred 8 hodinami:
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi
Komentárobčan Pred 9 hodinami:
Aby si deti na ihrisku nehľadali vo vysokej tráve, sami si ju musia pokosiť
KomentárPeter Sokol Pred 10 hodinami:
Ak potrebujete volať na MsP
KomentárOtazka Pred 24 hodinami:
Veľká protidrogová akcia NAKA
Komentárnázor Včera:
Ako to vyzerá, keď primátori dohadujú veci, ktoré mesto "nič nestoja"...
KomentárNo len sa veľmi netešte Včera:
Začalo sa najväčšie odstraňovanie priehrady v Európe
KomentárVoda Predvčerom:
Uvedomiť si musíme podstatu. Toto aj pijeme.

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign