Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 20. 5. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Oceňovanie sociálnych pracovníkov 2016

TTSK  |MM|  Trnavský samosprávny kraj v Divadle Jána Palárika v Trnave oceňoval pracovníkov v oblasti sociálnej pomoci pri príležitosti Dňa sociálnych pracovníkov. Pamätnou medailou predsedu TTSK bolo ocenených sedemnásť jednotlivcov a jeden kolektív, Pamätný list predsedu TTSK si prevzalo osem jednotlivcov a zástupca jedného kolektívu z rôznych oblastí sociálnej pomoci.

Predseda TTSK Tibor Mikuš poukázal najmä na to, že v prípade ľudí pracujúcich v sociálnej oblasti nejde o zamestnanie, ale poslanie. „Základným zmyslom života je byť prospešný pre iných. Máme prirodzenú úctu k vašej práci, ktorá je často nedocenená, hoci je pre spoločnosť nevyhnutná. Preto sa snažíme nedokonalosť spoločnosti vo vzťahu k vám napraviť aspoň tým, že tento deň využívame na to, aby sme sa vám verejne poďakovali a vzdali úctu.“

Za všetkých ocenených sa poďakovala zástupkyňa riaditeľky Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare Adriana Kocianová, ktorá bola jednou z ocenených.

 

- - -

Oceňovanie sociálnych pracovníkov 12. 10. 2016

 

Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja

 

Ľubica Tvarožková

V  Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni - Štrkovec pracovala ako finančná účtovníčka od roku 1995. Od roku 2000 je zaradená na výchovnom oddelení ako terapeutka. Je trénerkou 1. stupňa v problematike sexuálnej výchovy mentálne postihnutých, ovláda 9 základných stupňov jazykového programu MAKATON, metodiku práce s autistickými klientami, absolvovala kurzy ergoterapie a arteterapie a kurz starostlivosti o klienta s psychiatrickou diagnózou. Je mimoriadne spoľahlivá, s vysokým zmyslom pre tímovú spoluprácu,  komunikatívna, obetavá, priateľská a empatická. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti životného jubilea.

 

Ľudmila Masaryková

Pracuje ako diplomovaná psychiatrická sestra v  Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec už 31 rokov. Svoju profesiu vykonáva zodpovedne a s pokorou. V kolektíve má svoje pevné miesto ako kompetentná odborníčka. Svoje skúsenosti rada odovzdáva mladším spolupracovníkom. Svojim vystupovaním, prezentáciou svojej práce nielenže skvalitňuje život klientom ale aj reprezentuje zariadenie na vysokej úrovni a je vzorom pre ostatných pracovníkov. Ocenenie sa udeľuje za dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti.

 

Ľudmila Kohútová

Pracuje ako zdravotná sestra v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi od roku 1972, kedy bolo zariadenie uvedené do prevádzky. Svojou svedomitou a zodpovednou prácou sa stará o zdravotný stav klientov. Práci sa venuje s plným nasadením, svedomito a vysoko profesionálne vykonáva a odborne zastáva svoju pracovnú pozíciu. Ocenenie sa udeľuje za prínos v oblasti starostlivosti o seniorov.

 

Štefánia Forgáčová

Pani Štefánia Forgáčová pôsobí ako ošetrovateľka v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi od roku 1975. V sociálnej oblasti sa zameriava predovšetkým na starostlivosť o seniorov, na preferovanie aktívneho dôchodkového veku a zvyšovania kvality života seniorov v zariadení. K svojej práci pristupuje s veľkým odhodlaním, trpezlivosťou a láskavosťou. Toto ocenenie sa udeľuje pri príležitosti životného jubilea.

 

Antónia Ferencová

V Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Seredi pracuje od  roku 1988 na úseku práčovne. Svojou dlhoročnou aktívnou prácou v sociálnej sfére prispieva k zvyšovaniu úrovne a kvality poskytovania sociálnych služieb v zariadení. Práci sa venuje s plným nasadením, svojou aktívnou účasťou napomáha k zlepšovaniu kvality života prijímateľov sociálnych služeb. Ocenenie sa udeľuje svedomité vykonávanie pracovných činností.

 

Elena Vidovičová

V Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Seredi pracuje pani Elena Vidovičová ako sestra od roku 1995. Dlhoročným a profesionálnym pôsobením v zariadení výrazne prispieva k zlepšeniu kvality života klientov. Ocenenie sa udeľuje za príkladnú starostlivosť.

 

Margita Bardúnová

Začala svoju kariéru zdravotnej sestry v roku 1972 v Psychiatrickej liečebni vo Veľkých Levároch. Od roku 2005 pracuje ako hlavná sestra v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Jure, kde si svedomito a vysoko  profesionálne vykonáva a odborne zastáva svoju pozíciu. Sústavne si zvyšovala odborné vedomosti, pomaturitné špecializované štúdium jej zabezpečilo titul sestry špecializovanej v odbore psychiatria. Pani Margita Bardúnová v tomto roku odchádza na zaslúžený odpočinok. Medaila predsedu je poďakovaním  za jej dlhoročný odborný a ľudský prínos do zariadenia.

 

Zuzana Blahová

Je dlhoročnou profesionálnou pracovníčkou v oblasti opatrovateľskej služby v obci Šintava.  V obci sú známe jej skutky obetavosti, ľudskosti, odhodlania, trpezlivosti. Má vysoko ľudský prístup pri komunikácii s klientmi pri riešení ich každodenných problémov. Svojím pozitívnym a empatickým prístupom je príkladom pre ostatných zamestnancov. V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea. Ocenenie sa udeľuje při príležitosti životného jubilea.

 

Alojz Partel

Úctyhodných 45 rokov pracuje v celoslovenskej organizácii Zväzu  postihnutých civilizačnými chorobami v okrese Trnava, zároveň vykonáva funkciu predsedu v tejto organizácii v rámci SR. Odkázaným občanom poskytuje  sociálne poradenstvo, pracuje s postihnutými deťmi. Pracoval v komisiách pre legislatívu v oblasti sociálnej politiky pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Je členom Humanitnej rady Slovenska, Asociácie ochrany práv pacienta a členom predsedníctva Národnej rady pre zdravotne postihnutých občanov. Ocenenie sa udeľuje za celoživotnú záslužnú činnosť pre zdravotne postihnutých občanov a pri príležitosti životného jubilea.

 

Jana Kuklová

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove pracuje 29 rokov ako zdravotná sestra. V roku 2006 získala špecializáciu v odbore diplomovaná psychiatrická sestra a od roku 2012 pracuje ako sestra špecialistka na úseku ošetrovateľských činností. Pracovné povinnosti vykonáva zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni. Sústavne si zvyšuje odborné vedomosti, aktívne sa zúčastňuje na seminároch z ošetrovateľskej a sociálnej sféry. Má zodpovedný prístup k práci, priateľský a ústretový vzťah ku klientkám a zamestnancom. V kolektíve je obľúbená a pre všetkých je prirodzenou autoritou. Ocenenie sa udeľuje při príležitosti životného jubilea.

 

Anna Kudláčová

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove pracuje 10 rokov ako opatrovateľka. V roku 2008 získala odborné vzdelanie v odbore sanitár, v roku 2011 ukončila dvojročné večerné štúdium na Strednej zdravotnej škole v Skalici. Pani Kudláčová pracuje od roku 2008 ako vedúca oddelenia a taktiež je dôverníčkou Základnej odborovej organizácie Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb. Svedomite a dôsledne zabezpečuje každodenné úlohy, čím prispieva k skvalitňovaniu poskytovaných služieb. Iniciatívnou prácou a príkladným vysoko ľudským prístupom ku klientom i spolupracovníkom vedie svoj tím k humánnemu a empatickému správaniu. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti životného jubilea.

 

Gabriela Kissová

V domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove pracuje viac ako 30 rokov. Do zariadenia nastúpila po ukončení gymnáziá na pracovnú pozíciu sanitárka. Od roku 2009 pracuje ako ergoterapeutka. Má mimoriadne ľudský a profesionálny prístup ku klientom, svojou snaživosťou, kreativitou a neustálym vzděláváním vnáša do domova sociálnych služieb pokojnú atmosféru a vzájomné porozumenie. Ocenenie sa udeľuje při príležitosti životného jubilea.

 

Klára Botlóová

Je skúsenou a odborne zdatnou zamestnankyňou Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare, kde pracuje 15 rokov. Svedomite a dôsledne zabezpečuje každodenné úlohy, čím prispieva k skvalitňovaniu poskytovaných služieb. Iniciatívnou prácou a príkladným vysoko ľudským prístupom ku klientom i spolupracovníkom je príkladom pre spolupracovníkov. Ocenenie sa udeľuje za obetavú prácu a pri príležitosti životného jubilea.

 

Anikó Brezovská

Pracuje v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 8 rokov na pozícii opatrovateľka. Má bohaté odborné, praktické vedomosti a skúsenosti, vie rýchlo reagovať na vzniknuté situácie a je svedomitá a maximálne zodpovedná pri práci s imobilnými klientami. Ocenenie sa udeľuje za dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti a pri príležitosti životného jubilea.

 

Darina Burianová

Pani Burianová pracovala 8 rokov v Detskom domove v Piešťanoch na pozícii detská sestra, neskôr pracovala ako sociálna pracovníčka. V rokoch 1998–2000 získavala pracovné skúsenosti v Kyjeve v diplomatických službách. V Detskom domove v Pečeňadoch pracuje od roku 2000 ako vychovávateľka a v súčasnosti pracuje na pozícii hospodárky zariadenia. Pani Darina uplatňuje najnovšie poznatky v oblasti starostlivosti o  deti a mladých dospelých, ochotne pracuje aj nad rámec pracovných povinností a v čase osobného voľna. Okrem hospodárenia s majetkom a zabezpečovania materiálnej stránky detského domova sa zúčastňuje a tiež aktívne zabezpečuje športové a kultúrne dianie v detskom domove. Ocenenie sa udeľuje za obetavú a profesionálne vykonávanú prácu.

 

Ladislav Svíčka      

Pán Ladislav Svíčka sa už 50 rokov zasadzuje za práva nepočujúcich. Budoval štruktúru organizácie z lokálnej na krajskú až po celoslovenskú. Dlhé roky viedol Hlohovský spolok nepočujúcich a aj ich športový klub. Podieľal sa na organizácii kultúrnych aj športových podujatí pre nepočujúcich. Vychovával nových nasledovníkov a zabezpečoval tlmočnícku službu a ich vzdelávanie. Ocenenie sa navrhuje za celoživotnú angažovanosť za práva a potreby nepočujúcich. 

 

Jozef Kosmál           

Ako 13 ročný odišiel k saleziánom do Šaštína, kde v roku 1948 zložil prvé sľuby. V päťdesiatych rokoch ho zastihla komunistická likvidácia kláštorov a rehoľných spoločenstiev. V septembri 1950 bol povolaný do základnej vojenskej služby, kde nastúpil k „pétepákom“. Po ukončení vojenčiny pracoval ako úradník a neskôr ako inštalatér v Bratislave. Počas tohto obdobia si dopĺňal teologické štúdium a v roku 1959 bol vysvätený biskupom Jánom Chryzostomom Korcom za kňaza. Pretože nemal štátny súhlas na výkon kňažského povolania, pracoval ako vychovávateľ a majster na učňovskej škole. V 1974 roku bol prepustený z učilišť,  ďalej však pracoval ako údržbár v charite. Od roku 1977 do 1998 bol správcom farnosti v Adamovských Kochanovciach a v súčasnosti pôsobí na farnosti v Dubnici nad Váhom.  Ocenenie sa udeľuje za dlhoročnú a neúnavnú prácu v oblasti charitatívnej činnosti.

 

Kolektív pracovníkov Strediska Evanjelickej Diakonie Horné Saliby –

Kolektív 13 zamestnancov Strediska Evanjelickej Diakonie je výnimočný svojou svedomitou prácou, obetavosťou a veľkou dávkou trpezlivosti, ktorou zmierňujú bolesť a tiež samotu klientom zariadenia. Kolektív pracovníkov jednotlivých úsekov sa snaží svojou odbornosťou a novými prístupmi vytvárať klientom tie najlepšie podmienky pre život v zariadení. Odmenou za starostlivosť je im spokojný pohľad klientov zariadenia alebo len slabé stisnutie zvráskavenej ruky – ten dotyk je nezabudnuteľný a neopakovateľný pre každého zamestnanca. Ocenenie sa udeľuje za príkladnú prácu v prospech klientov. Ocenenie preberie pani Anna Vašašová.

 

 

Pamätný list predsedu Trnavského samosprávneho kraja

 

 

Andrea Jurišová

Aktívne pracuje viac ako 12 rokov v prospech detí v Detskom domove v Pečeňadoch. Na začiatku svojej pracovnej kariéry pracovala ako vychovávateľka a v súčasnosti pracuje na pozícii sociálna pracovníčka. V práci sa výrazne prejavuje jej  empatia, cit pre potreby detí odlúčených od svojich rodičov a tiež aj organizačné schopnosti. Aktívne sa zúčastňuje prípravy náhradných rodičov nad rámec svojich pracovných povinností. Výrazne napomáha mladým dospelým pri začlenení sa do života po odchode  z detského domova. Ocenenie sa udeľuje za záslužnú prácu v oblasti starostlivosti o deti a mladých ľudí v Detskom domove v Pečeňadoch.

 

Adriana Kocianová

Pracuje v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Zavare ako vrchná sestra a zároveň vykonáva funkciu zástupkyne riaditeľky Domov sociálnych služieb. Jej postoj, profesionalita a pracovné zanietenie je výpoveďou jej úprimného záujmu a vzťahu k práci. Svojím prístupom na zdravotnom úseku dokázala zvýšiť kvalitu a úroveň v poskytovaní sociálnych služieb. Jej práca je podnetnou pre mnohých zamestnancov. Ocenenie sa udeľuje ako prejav vďaky za odborne vykonávanú prácu.

 

Zdenka Veselská

Pani Zdenka Veselská pracuje v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici na pozícii personalistky a mzdovej účtovníčky 11 rokov. Je vždy ochotná vypočuť si kolegov a predovšetkým má výnimočný vzťah k mentálne postihnutým klientom. Za obdobie svojho pôsobenia priniesla do zariadenia množstvo pozitívnej energie, inovatívnej práce. Neustále sa vzdelávala a zúčastňovala sa množstva podujatí a projektov nad rámec svojich pracovných povinností. Toto ocenenie sa udeľuje pri príležitosti odchodu do dôchodku.

 

Věra Dubecká

Pracuje v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Holíči od roku 1990. Svoju pracovnú činnosť začínala ako zdravotná sestra a neskôr pracovala na pozícii ergoterapeutka. V súčasnosti pracuje na pozícii - vedúca zdravotného úseku. V rámci sústavného vzdelávania sa pravidelne zúčastňuje seminárov,  je držiteľkou certifikátu Bazálnej stimulácie. Toto ocenenie sa udeľuje za dlhoročné pôsobenie a aktívny prístup v organizácii.

 

Mária Ďurčová

Pani Mária Ďurčová pracuje v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Holíči od roku 1986.  V súčasnosti pracuje ako opatrovateľka v zariadení. V roku 2000 úspešne ukončila SO vzdelanie v štúdijnom obore sanitár na Strednej odbornej škole v Skalici. Pravidelne sa zúčastňuje seminárov opatrovateľov a rôznych vzdelávacích aktivít, ktoré sú usporadúvané zamestnávateľom. Ocenenie sa udeľuje za vynikajúce pracovné výsledky, dlhoročné pôsobenie a aktívny prístup, ktoré skvalitňujú život klientov v zariadení.

 

Dana Barcajová

Pani Dana Barcajová pracuje v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Senici 18 rokov na pozícii zdravotný pracovník. Jej výzor je zrkadlom  jej duše, jej milota, ochota, trpezlivosť a ostatné charakterové vlastnosti sú predurčené na sociálnu prácu. Svojím prístupom na zdravotnom úseku dokázala zvýšiť kvalitu a úroveň v poskytovaní sociálnych služeb. Jej práca je príkladom pre ostatných zamestnancov. Ocenenie sa udeľuje za zvyšovanie úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadení.

 

Juliana Fabiánová

Pani Juliana Fabiánová zaslúžene trávi svoje dni na dôchodku. V rokoch 1972 do 1989 zastávala funkciu poslankyne obce a bola členkou komisie sociálnych vecí obecného Zastupiteľstva obce Vydrany. V rokoch 1972 až 1990 bola predsedkyňou Miestnej organizácie Slovenského zväzu žien vo Vydranoch. V 90 rokoch založila spevácky zbor v obci a taktiež sa venovala kultúrnym aktivitám. V roku 2012 bola jednou zo zakladateliek Klubu dôchodcov vo Vydranoch. Pretože vždy bola pre ňu dôležitá ľudskosť, pomáhanie ľuďom v núdzi, pracuje a pomáha dodnes. Ocenenie sa udeľuje za záslužnú prácu v sociálnej oblasti.

 

Magdaléna Horváthová

Pani Magdaléna Horváthová po úspešnej maturite na Gymnáziu v Dunajskej Strede, bola aktívnou členkou Miestnej organizácie  Slovenského zväzu žien vo Vydranoch. Pôsobila ako zástupkyňou starostu obce. V rokoch 1994 až 2010 bola poslankyňou obecného Zastupiteľstva vo Vydranoch a zároveň pôsobila ako predsedkyňa Komisie pre sociálne a finančné veci v obci Vydrany. Dnes si pani Magdaléna Horváthová zaslúžene vychutnáva odpočinok na dôchodku. Ocenenie sa udeľuje za aktívnu dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti.

 

Kolektív pracovníkov Zariadenie pre seniorov Šaštín – Stráže

Je to zariadenie pre 24 klientov, ktorým je poskytovaná kvalitná sociálna a ošetrovateľská starostlivosť prostredníctvom 15 členného profesionálneho personálu. Práca je náročná a vyžaduje si plné nasadenie, sústredenosť a trpezlivosť všetkých zamestnancov. Každý zamestnanec pristupuje ku klientom v zariadení citlivo s ohľadom na jeho osobité požiadavky. Cieľom práce celého kolektívu je zabezpečenie dôstojnej a pokojne prežitej staroby. Ocenenie sa udeľuje zavynikajúce výsledky pri práci s klientami. Ocenenie preberie riaditeľka zariadenia pani Dagmar Šmidová.

 

 

 


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
Stanislava | 12-10-2016 17:48:52
Štefánia Forbáčová toto je nesprávne ! Správne je Forgáčová opravte to tam.

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentárpre názor | 18-05-2019 162130 Pred 2 hodinami:
V Seredi je to tak
KomentárInvalid Pred 4 hodinami:
PRÁVE TERAZ: Zásah kukláčov v centre mesta - AKTUALIZOVANÉ
Komentárvšak sme Pred 11 hodinami:
"góly strelené do vlastnej bránky v podobe zničených národných parkov sa nezmazateľne zapisujú na tvári Zeme"
KomentárPre Lexa Pred 11 hodinami:
AKTUÁLNE: Dopravná nehoda na Čepeňskej ulici v Seredi
KomentárPre Seredan Pred 11 hodinami:
"Mali sme pochovať svojich padlých, ale namiesto toho ich vykopávame a ženieme do ďalších bojov."
KomentárMudrlant Včera:
Slobodu na internete obmedzia. A budú na to mať zrozumitelne pomenované dôvody.
Komentárpre Marcela Predvčerom:
5.zasadnutie Obecného zastupiteľstva - dňa 02. mája 2019 o 17:00 hod.
KomentárKlačanovci Predvčerom:
Seredskí taekwondisti reprezentovali v Chorvátsku
Komentármarika Predvčerom:
Súd rozhodol: Holička sa za nepravdivé výroky musí verejne ospravedlniť Jurčagovi!
Komentárpre klof Predvčerom:
Políciou zadržaný Marek G. zostáva vo väzbe
KomentárJozef 16-05-2019 14:44:59:
Hľadáme stratenú fenku Ritu
KomentárPre slovenčina moja 14-05-2019 16:09:07:
Mimoriadne: Dvojica z prípadu Jána Kuciaka bola obvinená za úkladnú vraždu podnikateľa
KomentárBack To The Future 14-05-2019 13:26:07:
Seredskí hasiči zasahovali pri nehode. Vodič narazil do steny.
Komentárkua, 14-05-2019 12:41:08:
Policajti zadržali Luciu, ktorá mala v Piešťanoch predávať drogy

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign