Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 25. 8. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Oceňovanie občanov mesta Sereď

Iveta TóthováDátum12. 01. 2018 13:17:06TémaMestský úrad
24

V obradnej sieni MsÚ v Seredi sa dňa 11. januára konalo slávnostné oceňovanie občanov mesta. O tom, kto ocenenie získa rozhodli na novembrovom zasadnutí poslanci MsZ.  Z rúk primátora si plakety Cena mesta a Čestný občan mesta prevzali štyri osobnosti, ktorí sa svojou prácou či voľnočasovou aktivitou pričinili o zviditeľnenie mesta a jeho rozvoj.

 

Čestné občianstvo mesta Sereď získal RNDr. Miroslav Nagy DrSc, ktorý od 01.08.1972 pracuje na Oddelení teoretickej fyziky Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Po obhajobe rigoróznej práce získal titul doktor prírodných vied - RNDr .. Na FÚ SAV 17.11.1981 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu pod názvom: Spontánne narušenie symetrie vaplikáciách a bola mu udelená vedecká hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied- CSc.- .Začal pravidelne cestovať na pracovné pobyty do Spojeného ústavu jadrových výskumov v ruskej Dubne Moskovská oblasť kde strávil celkom osem rokov. Tu sa stal spoluautorom chirálnej poruchovej teórie na kvarkovej úrovni– ktorá bola podstatnou časťou doktorskej dizertačnej práce, ktorú obhájil 30.11.1995 v Ústave teoretickej fyziky Národnej akadémie vied Ukrajiny v Kyjeve a získal najvyššiu vedeckú hodnosť doktor fyzikálno-matematických vied –DrSc. Päťkrát sa zúčastnil na konferenciách v rakúskom Schladmingu ,ktoré organizovala Univerzita v Graci a boli venované moderným metódam jadrovej fyziky, ako aj teórii a experimentom v oblasti fyziky elementárnych častíc. Osem krát navštívil ICTP - lnternational Center for Theoretical Physics-v talianskom Terste. Dlhoročným riaditel'om Centra bol profesor Abdus Salam, laureát Nobelovej ceny za fyziku z roku 1979. Pôsobil na Helsinskej univerzite, Ústave jadrovej fyziky Technickej univerzity vo Viedni. Pracovne ďalej pôsobil na Stanfordovej univerzite v Kalifornii, kde je svetoznáme centrum SLAC - Stanford Linear Accelerator Center - ako aj na Arizonskej univerzite v americkom Tuscone. Výsledky jeho vedeckej práce boli publikované v popredných zahraničných časopisoch : Physical Review, Nuclear Physics, Physics Letters. Získal spolu s kolegami Prémiu slovenského literárneho fondu zapreklad knihy významného nemeckého fyzika profesora Hermana Hakena podnázvom Kvantovopoľová teória tuhých látok, ktorú vydala ALFAVydavateľstvotechnickej a ekonomickej literatúry Bratislava - a SNTLNakladatelstvítechnické literatury Praha rok 1987. V roku 1990 dostal CenuSAV a v roku 2002 Cenu SÚJV Dubna.

Ďalším občanom, ktorý získal čestné občianstvo mesta Sereď je JUDr. Roman Paldan, ktorý svoj profesijný životopis písať v roku 1964 v národnom podniku Chemické závody Juraja Dimitrovav Bratislave. Najprv ako robotník, neskôr ako technik. Nasledovalo pôsobenie v n.p. Chemolak Smolenice, na Ministerstve priemyslu SRa v podniku zahraničného obchodu O.P. Rempo Bratislava. Pôsobil tiež ako obchodný radca ČSFR v Ruskej federácii. Od roku 1993 bol mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Ruskej federácii akreditovaný pre Uzbekistan, Kazachstan, Turkmenistan, Kirgizstan, Tadžikistan, Gruzínsko, Arménsko, Azerbejdžan a Bielosrusko.Svojou prácou sa pričinil o dobrú propagáciu Slovenska. Počas jeho pôsobenia bola v Moskve pomenovaná jedna z ulíc ako Bratislavskaja, stanica metra Bratislavskaja, park Bratislavskyj prak, na Základnej škole Marino sa začal učiť slovenský jazyk a bol i pri štarte kozmickej rakety na palube so slovenským kozmonautom Ivanom Bellom. Po návrate z Ruskej federácie bol menovaný generálnym riaditeľomsekcie ekonomiky a všeobecnej správy na Ministerstve zahraničnýchvecí SR. V rokoch 2002 až 2008 bol mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Slovinsku. Je nositeľom vyznamenania „Rad ruskej pravoslávnej cirkvi II. stupňa" za rozvoj vzťahov medzi cirkvami Slovenska a Ruskou pravoslávnou cirkvou a „Rad Priateľstva" za upevnenie vzťahov medzi národmi Ruskej federácie a Slovenska. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ správy účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Cenu mesta Sereď získal BK AŠK Lokomotíva Sereď. O to, že basketbal v Seredi začal pred 60- timi rokmi písať svoju históriu, sa zaslúžil Mgr. Ján Kolný po príchode na vtedajšiu Jedenásťročnú strednú školu Sereď. Získal preň skupinu záujemcov a záujemkýň a v hracom období 1957/ 58 družstvá dorasteniek a dorastencov Basketbalového oddielu Slavoj Sereď sa predstavili v krajských súťažiach. Prvý výraznejší úspech dosiahli mladšie dorastenky ( dnes kadetky ) na Veľkej cene Slovenska v Leviciach v roku 1959, kde obsadili 2. miesto. Staršie dorastenky ( dnes juniorky ) v tomto roku na Majstrovstvách Slovenska vo Svite skončili druhé a zabezpečili si účasť na Majstrovstvách Československa v Kromeríži, kde obsadili 6. miesto. Reprezentovali Bratislavský kraj na Veľkej cene Košíc, kde vybojovali 3. miesto. Mladšie dorastenky si na Veľkej cene Slovenska na Starej Turej v roku 1960 zopakovali druhé miesto a staršie dorastenky úspešne bojovali o postup do Slovenskej národnej ligy, v ktorej sa pravidelne umiestňovali na popredných miestach. Hráčky M. Scherhauferová, Bíliková, Poláková, Szabóová a Tanušková pod vedením trénera Jána Kolného úspešne reprezentovali Slovensko na trojboji Čechy - Morava - Slovensko. V sezóne 1965/ 66 si úspešne viedlo družstvo žien, ktoré zvíťazilo v krajskom majstrovstve a postúpilo do Slovenskej národne{ ligy ( dnes 1. liga ) a stalo sa jej dlhoročnýmúčastníkom.Už v priebehu tejto sezóny basketbal pociťoval slabší záujem zo strany TJ Slavoj Sereď a po jej zániku stál na rozhraní. Pomocnú ruku podala Železničná stanica Sereď a za pomoci obetavých funkcionárov vznikla nová TJ - Lokomotíva Sereď.V hracom období 1966/67 sa o slovo prihlásili aj starší dorastenci, ktorí zvíťazili v krajskom prebore a postúpili do dorasteneckej ligy. V roku 1970 družstvo minibasketbalistov zopakoval vlaňajší primát na Slovensku získalo titul majstra ČSSR, keď vo finálových zápasoch zdolalo Tatran Kostelec nad Černými lesy. V sezóne 1970/71 staršie dorastenky obsadili v dorasteneckej lige druhé miesto a postúpili na Majstrovstvá ČSSR, kde sa umiestnili na šiestom mieste. V nasledujúcej sezóne ich napodobnili mladšie dorastenky, keď po 2. mieste na Slovensku štartovali na Majstrovstvách ČSSR v Prahe, kde skončili piate. V tomto období sa družstvá dorasteniek pravidelne zúčastňovali na najvýznamnejších turnajoch v Československu - Vianočnom turnaji v Prahe a Pohári oslobodenia v Bratislave, staršie dorastenky na Majstrovstvách ČSSR Telovýchovných jednôt Lokomotíva obsadili tretie, piate a šieste miesto. Pri ZŠ Sereď, Kamenského ul. vzniklo 1. IX. 1972 Školské športove stredisko, ktoré 23 rokov viedol Albert Kudela. Dievčatá a chlapci majú za sebou nemálo úspechov. Mladšie žiačky ( teraz minibasketbalistky ) zvíťazili v majstrovstvách kraja v rokoch 1974, 1975, 1982, 1983 a 1991, 2. miesto obsadili deväťkrát na Majstrovstvách Slovenska boli tretie vr. 1975 a 1991. Staršie žiačky zvíťazili v majstrovstvách kraja osemkrát, šesťkrát boli druhé, na Majstrovstvách Slovenska boli tretie vr. 1975 a 1991.  V rokoch 1991 - 1995 sa pozornosť zamerala na účinkovanie v krajských súťažiach, kde jednotlivé družstvá dosahovali dobré výsledky. Staršie dorastenky v roku 1992 postúpili do dorasteneckej ligy a v hracom období 1993/ 94 mladšie dorastenky na Majstrovstvách Slovenska obsadili 2. miesto. V nasledujúcom období sa juniorky v lige umiestnili na 5. mieste, kadetky zvíťaziliv krajskom majstrovstve a staršie žiačky postúpili do žiackej ligy. Z dievčenských družstiev sa na MSR v sezóne 2004/ 2005 mladšie žiačky umiestnili na 6. mieste, o rok neskoršie minižiačky 5. a staršie žiačky na 6. mieste, v hracom období 2006/ 2007 mladšie žiačky skončili druhé, o rok neskoršie žiačky tretie a v sezóne 200182009 boli žiačky druhé. V roku 2011 muži postúpili do 1. ligy a v najvyšších slovenských súťažiach pôsobia v súčasnosti aj kadeti a kadetky. Viacerí odchovanci a viaceré odchovankyne obliekali reprezentačný dres - v juniorskom veku za ČSSR hral Peter Bílik, neskôr reprezentoval Rakúsko a Slovensko reprezentoval Krivošík, zo žien Adriana Bíliková -Biermaierová ženy ČSSR a Rakúska, Martina Godályová - Vrťová ženy SR, zúťastnila sa OH v r. 2000, Bronislava Borovičková juniorky a ženy SR, juniorský dres ČSSR resp. SR Monika Gajdošová - Belajová, Jozefína Kozová - Brezíková, Mária Kukučková - Majerčíková a kadetský Andrea Horská - Vanková. Eva Sabová - Prekopová v družstve junioriek SR získala na MS v Brazílii v r. 1997 bronzovú medailu. Milan Lihan sa ako tréner zaslúžil o zisk zlatých medailí junioriek ČCSR na ME vo Vigu v r.1975 a bronzových v Bulharsku v r. 1977. V najvyšších súťažiach v ČSSR, SR, ČR a v zahraničí štartovali Peter Bílik, Krivošík, Lukáš Sečen, Adriana Bíliková - Biermaierová,Marta Tanušková, Eva Medovarská - Poštrková, Jozefína Kozová - Brezíková, Eva Králiková - Sabová. Martina Godályová - Vrťová,Branislava Borovičková, Alena Kalinayová - Hudáková, lvets Koštrnová, Andrea Horská -Vanková, Zuzana Javorová Stejskalová, Darina Hančinová - Vydarená, Eva Sabová - Prekopová, Simona Krivosudská a Michaela Sedláčková.

Cenu mesta Sereď získala aj Paulína Kostková, ktorá sa po odchode do dôchodku zapojila do činnosti Klubu dôchodcov na Jesenského ul. v Seredi, kde bola v roku 2001 zvolená do funkcie vedúcej klubu. Túto funkciu vykonávala až do roku 2012, kedy došlo k zlúčeniu dvoch klubov dôchodcov. V novovytvorenom Dennom centre pre seniorov pokračuje v aktívnej práci a zastáva v ňom pozíciu zástupkyne vedúceho DC až doteraz. Už za pôsobenia v Klube dôchodcov na Jesenského ul. sa stala členkou Okresného výboru Jednoty dôchodcov Slovenska v Galante, kde pôsobí až doteraz. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych okresných, krajských a celoslovenských športových hier seniorov, na ktorých reprezentuje seredských seniorov a získala množstvo medailí za vynikajúce umiestnenia. Pôsobí aj ako prísediaca na súde, osem rokov na Krajskom súde v Trnave a teraz už piaty rok na Okresnom súde v Galante. V súčasnosti ako členka výboru Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Seredi a zástupkyňa vedúceho Denného centra pre seniorov sa podieľa na príprave a priebehu rôznych podujatí, ktoré sa pripravujú pre našich seniorov a je príkladom toho, že dôchodkový vek máme prežiť a nie iba dožiť.


Fotogaléria k článku:

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

Zobraziť všetky fotografie
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©
24
Autor: Rudolf Tóth ©

24
Autor: Rudolf Tóth ©

Skryť všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárČo tak Pred 15 hodinami:
PRÁVE TERAZ: Dopravná nehoda pri Tescu v Trnave
Komentáranonym Pred 16 hodinami:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
KomentárAnonym Pred 23 hodinami:
AKTUÁLNE: Vyzerá to tak, že predsa len právo a spravodlivosť sa začínajú vracať na Slovensko.
KomentárČo ste čakali Pred 24 hodinami:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)
KomentárAnonym Včera:
AKTUÁLNE: Po podnikoch v Seredi sa pohybuje podvodník zneužívajúci dôveru personálu
Komentárak nemôžete poraziť, snažíte sa uraziť., tak hovorí naše slovenské porekadlo Včera:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
KomentárHlupáci Včera:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárseredanka Predvčerom:
"Vy pán poslanec Fico ste absolútny suterén." - Zuzana Šubová
KomentárPre obyvatel 22-08-2019 08:29:03:
Rusi sa z tragédie v Černobyle nepoučili. Pravdu nehovoria ani pri ďalšej havárii, pri ktorej unikla pre ľudí a životné prostredie nebezpečná radiácia.
KomentárA to je zas moj nazor 21-08-2019 23:42:53:
Policajti im našli heroín
KomentárKlaun 21-08-2019 20:12:23:
Technológie mali ľuďom uľahčiť život.
Komentárdik more 20-08-2019 21:17:55:
Požiar osobného vozidla v obci Dolná Streda
KomentárSMUTOK 20-08-2019 11:31:46:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
Komentárvrahovia 20-08-2019 11:10:30:
Politici za 30 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko dostali na morálne a právne dno.
Komentárs.i.n. 19-08-2019 10:45:25:
"stazovali sa tu niektori na amfiteater,,,my to mame dennodenne od skoreho rana do neskoreho vecera!!!!" - píše obyvateľ sídliska Meander

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign