Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online
OSOBNÝ BANKROT
Označenie inzercie

ISSN 1337-8481   Dnes je 20. 7. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

"Nežiadame, ale dávame“ - Benefičný koncert spevokolu Zoltána Kodálya v Galante

Dňa 6. októbra 2018 o 17:00 hodine v Mestskom kultúrnom stredisku Kolárovo, Spevokol Zoltána Kodálya z Galanty usporiada benefičný koncert na podporu Detského domova milosrdného Samaritána z Veľký Dobroň. Detský domov je sebestačný, má vlastné hospodárstvo, ale na jeho existenciu ukrajinský štát neprispieva žiadnym finančným príspevkom. Výška súčasných zahraničných príspevkov nevykrýva ani minimálnu mzdu zamestnancov. Celkový výťažok z charitatívneho koncertu a finančné dary prichádzajúce na bankový účet, otvorený výlučne na tento bude osobne odovzdané riaditeľke a duchovnej detského domova Katona Viktória.

Spevokol v termíne 20-23. apríla 2017 navštívil Zakarpatskú Ukrajinu. Zájazd vznikol z toho podnetu, že Róbert Pikáli, kto je členom spevokolu a zakladajúcim členom občianskeho združenia Gazda a hlavným koordinátorom hnutia Magyarok Kenyere (Chlieb Maďarov) na južnom Slovensku už dlhšiu dobu podporuje detský domov príspevkami a múkou. Od neho prišiel nápad, aby pre tam žijúcich Maďarov doručil nie len telesnú ale aj duševnú potravu. Pomocou miestneho sprievodcu spevokol prešiel pamätihodnosti regiónu, a koncertoval v Beregove a vo Veľkom Dobroni. Počas zájazdu sa ubytovali v penzióne Detského domova milosrdného Samaritána vo Veľkom Dobroni.

Túžba pomáhať v členoch súboru sa sformulovala už na ceste domov. Ukrajinské hrivny, čo im vystali, dali do rúk Róberta Pikáliho, aby ich pri jeho nasledujúcej ceste hodil do urny umiestnenej na chodbe penziónu. Z hláv členov súboru rýchlo vyskočila iskra myšlienky usporiadania dobročinného koncertu, veď to je najlepší spôsob poskytnutia pomoci zo strany spevokolu. Nápad zobrala za svoje samospráva mesta Kolárovo, 6. októbra bude hostiteľom udalosti. Pre šľachetný cieľ sme získali aj iných známych interpretov. Na koncerte spoluúčinkujú interpret Csaba Jónás, hudobníci Bálint Sipos a Attila Zsapka. Zbor diriguje Mónika Józsa, na klavíri hrá István Nagy. Program moderuje Eleonóra Bodri, redaktorka rozhlasu Patria. Na koncerte odznie dielo skladateľa György Derzsi s názvom „A bűn, ha bűn marad“ z musicalu Vörös Rébék, ktorú skladateľ pre túto udalosť upravil pre zbor. Pozvanou hosťou večera je Viktória Katona, riaditeľka a duchovná domova.

Väčšia časť finančných darov posielaných priamo sa nedostáva do detského domova, lebo ukrajinský štát pod rôznymi právnymi titulmi značne oberá tieto sumy. Spevokol Zoltána Kodálya pre tento účel otvoril bankový účet, kde očakáva finančné dary: SK17 0900 0000 0051 4885 5630. Dary poskytnuté v hotovosti zbierame u členov spevokolu a priamo na koncerte.

 

- - -

CIRKEVNÝ DETSKÝ DOMOV MILOSRDNÝ SAMARITÁN, VEĽKÝ DOBROŇ

Detský domov Milosrdný samaritán je detským domovom pre odkázané dievčatá, bola založená v roku 1995 v obci Veľký Dobroň v Zakarpatsku. Zariadenia od začiatku vedie Katkó László.

Od polovice 80-tych rokov minulého storočia jedna holandská humanitárna organizácia dodala veľké množstvo humanitárnej pomoci do niekoľkých ukrajinských štátnych detských domovov, ale väčšinou táto pomoc sa nedostala k deťom. Preto sa rozhodli, že založia kresťanský detský domov. V marci 1995 dali do užívania novú dvojpodlažnú budovu o rozlohe 160 m2. Začiatkom decembra 1995 detský domov slávnostne odovzdali do správy Reformovanej cirkvi na Podkarpatsku, kam oficiálne patrí.

Zo začiatku z príspevkov sa dalo ešte aj rozvíjať, ale pre nárast cien a miezd a stagnáciu podporných príspevkov robí problém aj vyplatenie minimálnej mzdy pre zamestnancov. Väčšina spolupracovníkov na polovicu pracujú ako dobrovoľníci. Od ukrajinského štátu zariadenie nedostane žiadnu podporu.

Do domova sa prijímajú výlučne dievčatá vo veku 2 - 12 rokov. Pri prijímaní sa neberie zreteľ na národnosť alebo náboženstvo dieťaťa, ale prijímajú sa dievčatá pochádzajúce z ťažkej sociálnej situácie, alebo s ťažkým telesným alebo psychickým postihnutím, siroty alebo polosiroty. 3-4 ročné deti, ktoré sa dostali sem zo štátnych detských domovov, došli sem s rôznymi chorobami, pri všetkých v diagnóze stála mentálne a telesné postihnutie a nedostatok hovorových zručností. Po vstupe do domova takmer všetci rozprávajú a niektorí už študujú na miestnej škole a na Reformovanej strednej škole v Nagydobrony. Mnohí navštevujú hudobnú školu, pomocnú školu a sú aj takí, ktorí pracujú ako kuchynský asistent a sekretárka v detskom domove, pretože ukončili štúdium.

Detský dom sa nachádza v centrálnej budove farmy s rozlohou 9 hektárov. Z vyššie uvedeného je pochopiteľné, že nakoľko sú odkázaní na sebestačnosť. Zo zeleniny pestovanej na poliach a v obrovských fóliovníkoch časť predajú a dokonca podporujú aj iné inštitúcie. Majú vlastné včelárstvo, chov hovädzieho dobytka a ošípaných poskytuje mäso a mliečne výrobky. Celkovo približne na 50 hektároch pestujú obilie, ktoré zabezpečuje krmivo pre zvieratá počas celého roka. Domovu sa podarilo z darov zriadiť vlastnú pekáreň, ale nefunguje kvôli náhlemu a drastickému nárastu ceny elektriny.

Prichádza k nim veľa zahraničných návštevníkov, takže od roku 2005 prevádzkujú penzión, aby svojich podporovateľov vedeli vhodne ubytovať. Penzión má konferenčnú miestnosť s kapacitou 60 miest, kde niekoľko organizácií a skupín už zorganizovalo desiatky konferencií a školení.

 

- - -

SPEVOKOL ZOLTÁNA KODÁLYA

Spevokol Zoltána Kodálya oslavil svoje 60. výročie v roku 2016. Prvé kroky zboru riadil samotný Kodály Zoltán, ktorý súhlasil s tým aby zbor niesol jeho meno a sledoval jeho aktivity až do konca svojho života. Od 1962 po šiestich rokov bola práca spevokolu pozastavená. Činnosť súboru bola obnovená celoštátnym fórom maďarského speváckeho hnutia na podnet Kodályových dní. V roku 1969 na prvých Kodályových dňoch zbor už znovu spieval a do doteraz organizovaných festivaloch vždy sa zapojil. Zakladajúci dirigent, Tibor Ágh viedol súbor do roku 1979, Zsuzsanna Chemez po ďaľšie tri roky. Od roku 1982 dirigentkou zboru je Mónika Józsa. Spevokol Zoltána Kodálya v uplynulom období úspešne reprezentoval mesto Galanta na domácich aj zahraničných (Maďarsko,Ukrajina, Sedmohradsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Izrael) koncertoch. Na Kodályových dňoch viackrát získali najvyššie ocenenia. 60 ročná história Spevokolu Zoltána Kodálya svedčí o tom, že aj v búrlivých časoch zostali verní umeleckému dedičstvu Zoltána Kodálya, duchovnému testamentu, čoho podstatou je udržovacia sila spoločného spevu a neochvejná práca na pozdvihnutí národa. 

Posledné úspechy spevokolu

na XVIII. Kodály Napok kvalifikačnej súťaži v máji 2017 v Galante druhé miesto, “zlaté pásmo s pochvalou poroty”

Na súťaži usporiadanej Osvetovým ústavom Bratislava na celoštátnom kole v Košiciach v kategórii zmiešaných zborov“1. pásmo” (najvyššie) zaradenie, ďalej cena predsedu Košického samosprávneho kraja

a veľa ďalších

Ceny, vyznamenania:

Cena Harmónia v kategórii  sólista, spevokol alebo orchester roka

Cena PRO URBE mesta Galanta z príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky mesta, za dôstojnú reprezentáciu mesta na podujatiach a súťažiach

Zlatá plaketa SR - 2016

Cena Trnavského samosprávneho kraja - 2007

Cena primátora mesta Galanty - 2005,2011

Pamätná cena Zoltána Kodálya - 2006

 

- - -

 

Mgr. Józsa Mónika ArtD. – dirigentka Spevokolu Zoltána Kodálya

 

Józsa Mónika učí hudbu a spev na fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, spevokol Zoltána Kodálya vedie od roku 1982. Svoje štúdia začala v Budapešti absolvovaním vyššieho kurzu pre dirigentov na Osvetovom Ústave. Na AMU v Bratislave v roku získala diplom dirigentky, na Hudobnej Univerzite Liszt Ferenc v Budapešti v roku 2003 diplom učiteľky spevu, hudby a vedenia zborov, dirigovania. Na AMU v Bratislave v roku 2013 získala doktorandský (ArtD.) stupeň. Bola dirigentkou Maďarského umeleckého súboru Ifjú Szívek (1986-1992) a dievčenského zboru Gymnázia Zoltána Kodálya v Galante (1981-1994). Vedie Maďarský spevácky zbor UKF v Nitre (od 1992). Od roku 1980 je členkou, dirigentkou Speváckeho zboru maďarských učiteľov na Slovensku -Vass Lajos,

 

Je čestnou členkou Maďarskej Kodályovej spoločnosti, je laureátkou dirigentských cien z viac medzinárodných súťaží, nositeľkou niekoľkých vyznamenaní:

Jún 2017 - Cena PRO URBE mesta Galanta z príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky mesta, za svoju prácu v kultúre

2013 - Magyar Arany Érdemkereszt, za dlhoročnú činnosť v záujme maďarskej komunity na Slovensku

2011 - Szent László Érdemkereszt / pamätný kríž

2011 - cena Mikola Anikó

2009 - cena Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku

2009 - pamätná plaketa Vass Lajos

Za uznanie činnosť vyvíjanej v prospech zborového spevu získala v roku 2002 Striebornú plaketu Slovenskej republiky.

 

- - -

 


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
darca | 08-09-2018 15:52:57
Chcem darovať!!!
Z Veľký Dobroň? | 06-09-2018 19:26:55
neskloňujeme?
Z Veľký Dobroň? | 06-09-2018 19:26:54
neskloňujeme?

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
Komentárgulak Pred 9 hodinami:
Cyklista spadol na priechode pre chodcov, v nemocnici o pár dní zomrel
KomentárAnonym Pred 10 hodinami:
Trnavská župa podporí aktivity na predchádzanie živelným pohromám
KomentárAnonym Pred 10 hodinami:
"Ostré" náboje mal bezdomovec nájsť v kontajneri. Našťastie skončili na polícii.
KomentárErik Herceg Pred 15 hodinami:
Našla sa rodina na historickej fotografii
KomentárFanda Pred 24 hodinami:
Policajti zadržali dílerku pervitínu
KomentárŠkoda Včera:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárjuro Predvčerom:
Vinohradčan jazdiaci na bicykli predával pervitín
KomentárFrantišek Uhrič Predvčerom:
Našla sa unikátna historická fotografia Serede. Pomôžete pri jej identifikácii?
Komentármachinacie Predvčerom:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
KomentárAlena Predvčerom:
Kukláči zasahovali v sobotu v Seredi a okolitých obciach Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady
Komentáranonym Predvčerom:
Táto banda politicky nanominovaných teoretikov rozhoduje o chode tohoto štátu?!
KomentárCanasta 16-07-2019 23:13:05:
Živil sa predajom drog, skončil v rukách polície - DROGY ZAISTENÉ V SEREDI
KomentárUdenac 16-07-2019 11:50:36:
Falck sa v tendroch nebude uchádzať o stanice záchrannej zdravotnej služby
KomentárAdministrator SOL 15-07-2019 11:00:14:
"HLUK ZABÍJA - Primátor bol požiadaný aby v tomto smere zjednal nápravu. Avšak ako obyčajne - BEZ ODOZVY !!"
KomentárSponzor 15-07-2019 10:57:36:
ŠKF iClinic Sereď - Gyirmót FC Gyor 2 : 0 (1 : 0)
Komentáranonym 14-07-2019 21:51:39:
To akože myslíte vážne, alebo sa blbí len robíte?
Komentárotázka 14-07-2019 11:27:45:
Splnomocnenec Ravasz: Dosiahli sme zavedenie povinnej predškolskej výchovy. Aby bola v praxi úspešná, pracujeme na ďalších podporných opatreniach.
KomentárBanner 13-07-2019 10:52:16:
Galantskí policajti pátrajú po 29 ročnom Mariánovi Cicákovi z Paty
Komentárotázka do pléna 12-07-2019 16:45:47:
Župa osadila v Trnave prvý verejne prístupný defibrilátor na záchranu života
Komentárpre udenac 12-07-2019 13:43:49:
Bitka futbalových fanúšikov na Ventúrskej ulici v Bratislave

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign