Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 26. 8. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Na ulici Pod hrádzou v Seredi by mali byť vyrúbané všetky stromy, ktoré sú v ochrannom pásme hrádze. Zisťovali sme aká je pravda...

24

Naša redakcia bola upozornená, že na ulici Pod hrádzou v Seredi majú byť v najbližšom čase vyrúbané všetky stromy. Citujem:

Cyklotrasa pozdlz ul. Pod hradzou ma byt vyklcovana od stromov na oboch stranach. Dalsia zlikvidovana zelen. Mesto a poslanci mlcia. Preco doteraz nikto o nicom neinformuje obyvatelov o vyrube takeho mnozstva stromov a zelene? Pravdepodobne sa bude organizovat peticia na podporu a zachovanie tejto zelene a doplnenie o dalsiu. Dufam ze nastane vseobecna podpora a postavenie sa voci tomuto bordelu co sa deje v tomto meste.

Táto správa ma zaujala a tak som k nej zisťovala bližšie informácie.  Obrátila som sa na Mestský úrad s otázkami, či sa plánovaný výrub stromov zakladá na pravde. Ak áno, koľko stromov sa má vyrúbať, aký je na to dôvod, či boli obyvatelia upovedomení o chystanom výrube, kedy k realizácii dôjde a či majú obyvatelia nejakú možnosť výrubu zabrániť...

Odpoveď som dostala takmer obratom :

Reakcia na informáciu o výrube stromov pod hrádzou

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Šaľa ako správca a vlastník pravostrannej  hrádze v katastri nášho mesta po vykonanej obhliadke stavu hrádze a jej 6 metrového ochranného pásma konštatoval, že na pozemkoch v území, ktorého je správcom a vlastníkom, vysadili obyvatelia rôzne dreviny, ktoré v danom priestore nemôžu byť vysadené. Z tohto dôvodu  sa pred viac ako dvoma týždňami stretla pracovníčka správcu územia Ing. Súdorová s primátorom mesta i poslancom MsZ. Z tejto časti odpovede vyplýva, že informácia o pokyne na odstránenie  stromov bola pravdivá. Nie je ale pravdou, že poslanci a mesto  mlčia.

Skôr ako sa začneme zamýšľať nad hľadaním vlastných riešení , mali by sme si všetci dobre uvedomiť, že protiprávny stav pred mnohými rokmi spôsobil každý, kto na pozemku, ku ktorému nemal vlastnícke ani užívateľské právo, teda na cudzom, vysadil stromy. A dnes s odôvodnením  ochrany životného prostredia a úmyslom záchrany vlastných stromov zasadených, opakujem, na cudzom pozemku, hovorí o petícii, pričom takouto hromadnou sťažnosťou  alebo žiadosťou bude chcieť legalizovať vlastné protiprávne konanie.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Šaľa po vykonanej obhliadke oslovil dotknutých obyvateľov ulice Pod hrádzou  listom zo 6.5.2016, aby do 30.6.2016 uviedli ochranné pásmo hrádze do súladu s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.  Zo stanoviska vyplýva, že sa tento pokyn týka všetkých drevín, krovín ale aj materiálov, ktoré k dnešnému dňu v ochrannom pásme hrádze sú.  Spomínaný list prikladám ako prílohou.

Otázku, či občania majú nejakú možnosť ak nechcú, aby stromy boli vyrúbané, nemôžem v tomto prípade považovať za relevantnú  a musím sa vrátiť k predchádzajúcemu konštatovaniu. Ten, kto vysadil v rozpore so zákonom strom tam, kde to zákon nedovoľoval, nemôže byť úspešný ak požiada, aby jeho protiprávnemu  konaniu bolo vyhovené.  Rovnaké oprávnenia realizovali nedávno plynári na Čepeňskej ulici a priebežne na území mesta tak robia Energetické rozvodné závody, keď bez ohľadu na ročné obdobie eliminujú riziká poškodenia sietí, ktorých sú správcami.

Ľubomír Veselický

Prikladáme list doručený obyvateľom ulice Pod hrádzou v Seredi od Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Šaľa,   Osobne som si u niekoľkých obyvateľov zisťovala, či list skutočne dostali a opýtaní obyvatelia doručenie potvrdili.


Fotogaléria k článku:

24
Autor: Mária Tóthová
24
Autor: Mária Tóthová
24
Autor: Mária Tóthová

Zobraziť všetky fotografie
24
Autor: Mária Tóthová
24
Autor: Mária Tóthová
24
Autor: Mária Tóthová

24
Autor: Mária Tóthová
24
Autor: Mária Tóthová
24
Autor: Mária Tóthová

24
Autor: Mária Tóthová
24
Autor: Mária Tóthová
24
Autor: Iveta Tóthová


Skryť všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci
Registrovaný Vladimír Herega Vladimír Herega | 16-05-2016 23:47:28
Nech hovorí predpis čokoľvek, zeleň ak nezasahuje do inžinierskych sietí, neohrozuje dodávku energií alebo nepoškodzuje stavbu, alebo sa nejedná o zeleň napadnutú nejakou chorobou, či vyschnuté kríky alebo stromy, by mala byť chránená a ponechaná na mieste.Akýkoľvek strom, krík, či tráva predsa zadržujú vodu, spevňujú pôdu, v ktorej sú zasadené a tým pádom zabraňujú pôdnej erózii.V celej Európe sa zeleň chráni, ale v Seredi a celkovo na SK sa zdravé stromy rúbu ako na páse.Tých pár stromov by sa naozaj mohlo zachovať, veď nikoho neohrozujú a kto chce drevo do krbu, nech si ho kúpi.
Registrovaný Jaroslav Hrušovský Jaroslav Hrušovský | 16-05-2016 23:39:53
Ivan, na Čepenskej sa bude prerábať rozvod plynu z nízko na stredotlak a tak celá pravá strana smerom na Čepeň bude rozkopaná. Tade má viesť nové potrubie.
Registrovaný Ivan Sklenár Ivan Sklenár | 16-05-2016 22:36:20
Po prečítaní stanoviska, ktoré zaslal p. Veselický som sa len „kyslo“ pousmial s tým, že vlastne iné sa ani nedalo od pána hovorcu očakávať. Treba však začať pri právnej norme, na ktorú sa Slovenský vodohospodársky podnik š.p. (SVP) odvoláva. Teda na Zák. 364/2004. Čo hovorí citovaný § 55zákona?
§55 „Ochrana vodných stavieb“
(1) Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať vodné stavby a ich funkcie, najmä ťažiť zeminu z ochranných hrádzí, vysádzať na nich dreviny, pásť na nich alebo preháňať cez ne hospodárske zvieratá a jazdiť po nich motorovými vozidlami s výnimkou miest na to určených poškodzovať ciachy, vodočty, vodomery,... je zakázané.... Zákaz jazdenia motorovými vozidlami po vodných stavbách sa nevzťahuje na vozidlá správcu vodného toku a orgánu štátnej vodnej správy.“
(2) V záujme ochrany vodnej stavby, ak nejde o verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, môže orgán štátnej vodnej správy na návrh vlastníka vodnej stavby určiť pásmo ochrany vodnej stavby a podľa jej povahy zakázať alebo obmedziť v ňom výstavbu niektorých stavieb alebo činností
Vodnou stavbou sa v tomto prípade zrejme rozumie vodná hrádza (týteš). V spomenutom §55 však nikde nie je zmienka o 6m ochrannom pásme, ako to uvádza p. hovorca Veselický vo svojom stanovisku a ani jeden zo stromov priamo do hrádze nezasahuje! Zrejme to prevzal od pracovníčky SVP. Je tu však jedna taká maličkosť. Citovaný zákon 364/2004 vznikol a začal platiť od júna 2004. Stromy, ktoré sú na fotografiách (ale aj ďalšie) majú podstatne viac rokov, ako nabral účinnosť citovaný zákon. Znamená to, že tí občania ul. Pod Hrádzou, ktorí v minulosti vlastným pričinením, bez zištných dôvodov a pomoci mesta, poludštili túto časť mesta sa nakoniec sami vystavili mimo zákon. Tento chorý princíp bol žiaľ už niekoľko krát uplatnený samotným referátom životného prostredia mesta Sereď pri výrube iných stromov a tiež ako uvádza p. hovorca mesta aj SPP. V každom prípade si myslím, že v takýchto prípadoch, kedy prekážky voči zákonu v podobe vysadených stromov dávno pred vznikom právnej normy (zákona) by sa mali vecne, citlivo a hlavne triezvo posudzovať aj s ohľadom na životné prostredie. Rád by som poznal aspoň jeden relevantný dôkaz o tom, ako vypílené stromy na ul. Čepeňská (am blok) konkrétne poškodzovali plynové potrubie? A to samé platí aj o spomínaných stromoch na ul. Pod Hrádzou. Skôr by som povedal, že koreňový systém stromov spevňuje zeminu v päte hrádze, než by ju poškodzoval. Spomínam si na osemdesiate roky min. storočia, keď voda vo Váhu pri Drahovciach presakovala pod hrádzou a na miesta s priesakom sa navážali vrecia s pieskom. Vtedy sa v novinách písalo a kritizoval stav, prečo tam nie sú vysadené stromy!! V čom ma p. hovorca vo svojej odpovedi nesklamal? Jednoducho v tom, že v odpovedi nie je ani náznak toho, že by „mesto a poslanec“ hľadali spôsob ako hájiť záujmy svojich občanov. Ale to nie je nič nové. Dobre to poznáme z roky vlečúceho sa smutného príbehu s pitnou vodou.
P.S. Odkaz pre autorku tohto článku: sl. Tóthová, tento článok je napísaný p. Veselickým. Jeho obsah sa výhradne a v plnej miere týka VEREJNÉHO ZÁUJMU obyvateľov mesta Sereď. Preto si myslím, že by ste mala zmeniť úroveň diskusie na „VŠETCI“ . V prípade že tak nespravíte, požiadam admina, aby zverejnil jeho kópiu a umožnil sa vyjadriť každému, komu načrtnutý problém nie je ľahostajný.
Registrovaný Drahoš Ujlaky Drahoš Ujlaky | 16-05-2016 20:47:34
Pani Tothová, môžem vedieť dôvod prečo blokujete diskusiu a nedáte možnosť vyjadriť sa obyvateľom? Nie každý ma potrebu zverejňovať svoje meno ale zato to neznamená že nemá názor na vyrub zelene a nie je obyvateľ tohoto mesta. Nafotili ste jednu stranu ale nejde náhodou aj o zeleň z druhej strany teda za hrádzou? Namiesto blokovania by som uvítal konkrétnejšie info v akom rozsahu bude likvidácia zelene. Miloš Majko môžem ťa poprosiť o nejaké riešenie keď vidím že p. Tothová má problém blokovania článkov už aj pri výrube zelene? Ďakujem.

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárMajú smolu Pred 19 hodinami:
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch
Komentárpotecha Pred 20 hodinami:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)
KomentárČo tak Včera:
PRÁVE TERAZ: Dopravná nehoda pri Tescu v Trnave
KomentárAnonym Včera:
AKTUÁLNE: Vyzerá to tak, že predsa len právo a spravodlivosť sa začínajú vracať na Slovensko.
KomentárAnonym Predvčerom:
AKTUÁLNE: Po podnikoch v Seredi sa pohybuje podvodník zneužívajúci dôveru personálu
Komentárak nemôžete poraziť, snažíte sa uraziť., tak hovorí naše slovenské porekadlo Predvčerom:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
KomentárHlupáci Predvčerom:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárseredanka 22-08-2019 20:10:28:
"Vy pán poslanec Fico ste absolútny suterén." - Zuzana Šubová
KomentárPre obyvatel 22-08-2019 08:29:03:
Rusi sa z tragédie v Černobyle nepoučili. Pravdu nehovoria ani pri ďalšej havárii, pri ktorej unikla pre ľudí a životné prostredie nebezpečná radiácia.
KomentárA to je zas moj nazor 21-08-2019 23:42:53:
Policajti im našli heroín
KomentárKlaun 21-08-2019 20:12:23:
Technológie mali ľuďom uľahčiť život.
Komentárdik more 20-08-2019 21:17:55:
Požiar osobného vozidla v obci Dolná Streda
KomentárSMUTOK 20-08-2019 11:31:46:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
Komentárvrahovia 20-08-2019 11:10:30:
Politici za 30 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko dostali na morálne a právne dno.
Komentárs.i.n. 19-08-2019 10:45:25:
"stazovali sa tu niektori na amfiteater,,,my to mame dennodenne od skoreho rana do neskoreho vecera!!!!" - píše obyvateľ sídliska Meander

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign