Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 22. 8. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Kto a prečo verejne klamal (falšoval údaje) v zápisnici z komisie ?

Miloš MajkoDátum01. 02. 2018 10:00:47TémaSeredskySport.sk

Tohtoročné prideľovanie dotácií z rozpočtu Mesta Sereď, teda verejných finančných zdrojov na Školskej, športovej a bytovej komisii pri MsZ v Seredi zo dňa 22. januára 2018 vďaka vedeniu komisie - predsedníčku komisie poslankyňu MsZ  Vydarenú zastupoval poslanec MsZ Stareček (Stareček je zároveň šéfom jedného zo žiadateľov o dotáciu)  prebehlo takpovediac "na hulváta". Stareček namiesto zaužívaného spôsobu rozdeľovania peňazí mal rozdať hotový rozpis s určenými sumami, kde svojmu súkromnému klubu v návrhu nadelil najvyššiu finančnú čiastku a iným klubom bolo ubrané na úroveň ich faktickej ekonomickej likvidácie. Jedným hlasovaním nechal návrh členom schváliť. Dorážkou a ponížením nielen etiky, slušnosti, ale aj s najväčšou pravdepodobnosťou aj porušením zákona však bolo následné zmanipulovanie (sfalšovanie) zápisnice z rokovania komisie. V zápisnici  nebola uvedená pravda. Zápisnica totiž bola vyhotovená tak, že namiesto jedného hlasovania o rozdelení  190 000 Eur (takmer  6 MILIÓNOV SK), v nej figurovalo asi dvadsať hlasovaní o každej žiadosti osobitne. Ďalší vážny problém v transparentnosti vedenia mesta  Sereď, v delení verejných peňazí a korektnosti informovania verejnosti. 

Ako to teda bolo v skutočnosti? Spýtali sme sa na to e-mailom týchto konkrétnych ľudí:

- Robert Stareček, poslanec MsZ a predsedajúci rokovaniu komisie v zastúpení

- Božena Vydarená, poslankyňa MsZ a predsedkyňa komisie (na predmetnom rokovaní neprítomná a zastupovaná kolegom Robertom Starečkom)

- Michal Hanus, poslanec MsZ a člen komisie

- Jaroslav Čomaj, člen komisie

-  vedenie Mesta Sereď (zaslané na adresy: info@sered.sk a podatelna@sered.sk)

Text nami zaslaného e-mailu:

Dobry den,
Vzhladom na rozporuplne informacie siriace sa medzi obcanmi o diani na poslednom zasadnuti Skolskej, sportovej a bytovej komisie pri MsZ v Seredi, konanej dna 22.1.2018, Vas ziadam o upresnenie sposobu hlasovania pri pridelovani dotacii z verejnych financnych zdrojov jednotlivym ziadatelom – otazka:
Prebehlo hlasovanie clenov komisie o dotaciach jednotlivo ku kazdemu ziadatelovi? Alebo sa hlasovalo jednym hlasovanim o viacerych dotaciach (vsetkych dotaciach) ?
Dalej prosime upresnit informaciu, kto konkretne a z akeho dovodu menil zauzivanu prax posudzovania rozdelovanych dotacii? Prosime uviest meno osoby a jej postavenie vo vztahu ku Skolskej, sportovej a bytovej komisii a inym verejnym funkciam zastavanym v meste Sered.
Dakujeme za poskytnute informacie
Milos Majko
redakcia Seredonline

Na žiadosť o stanovisko k takto závažnej veci reagovali:  Jaroslav Čomaj, Michal Hanus a Božena Vydarená. Poslanec MsZ Stareček ako predsedajúci  zodpovedný za vedenie komisie, zápisnicu z nej a vedenie mesta nereagovalo. 

Stanovisko člena komisie Jaroslava Čomaja:

Dobrý deň,
hlasovanie nebolo ani pri mládeži, ani pri športe jednotlivo ku každému žiadateľovi, ale na návrh predsedajúceho p. Starečka sa hlasovalo o všetkých žiadostiach naraz.
V Do roku 2015 sa hlasovalo o výške dotácií podľa jednotlivých žiadostí na návrh niektorého člena komisie. V roku 2016 prešiel návrh pána Hanusa, aby každý člen komisie navrhol výšku dotácií pre jednotlivých žiadateľov, teda podobne ako sa to robí pri bodovaní jednotlivých investičných akcií u poslancov MsZ, čo som ja osobne veľmi privítal. Každý člen komisie má predsa možnosť naštudovať si materiály - žiadosti o dotáciu týždeň vopred a na základe toho sa demokraticky rozhodnúť o výške dotácie pre jednotlivých žiadateľov, keďže poznáme celkovú výšku prerozdeľovaných dotácií. V roku 2017 tento sôsob rozdeľovania dotácií opäť prešiel tesne hlasovaním, napriek tomu, že člen komisie p. Stareček pred začiatkom komisie odovzdal každému členovi komisie návrh na prerozdelenie dotácií na šport. Tento rok som predniesol návrh, aby si každý člen komisie urobil vlastnú tabuľku s vlastným návrhom a z priemeru budeme mať výsledok. Bohužiaľ tento návrh neprešiel, ale prešiel návrh predsedajúceho komisie pán Starečka, že "Školská športová a bytová komisia" bude hlasovať na základe návrhu. Návrh predniesol p. Stareček. To isté sa zopakovalo i pri prerozdeľovaní v oblasti Šport. Predsedajúci rozdal každému členovi komisie s návrhom prerozdelenia dotácií na šport pre jednotlivé kluby a hlasovalo sa o tomto návrhu ako celku, teda nie o jednotlivých čiastkach.
S pozdravom
PaedDr. Jaroslav Čomaj


O niekoľko minút J.Čomaj prvý e-mail doplnil o tieto informácie:

S myšlienkou, aby sa dotácie na šport dávali len pre deti a mládež prišiel ešte nebohý p. Kubala. Od tej doby dávam takmer každý rok tento návrh, bohužiaľ neúspešne. Naposledy pri schvaľovaní Výzvy na predloženie žiadostí o dotácia v oblasti športu na rok 2018. Uznesenie komisie č. 116/2017 (Zápisnica zo zasadnutia komisie zo 6.11.2017). Pri rodeľovaní dotácií často najviac trpia deti a mládež, pretože niektoré športové kluby napriek tomu, že vyberajú členské od detí a mládeže (nech si to už nazývajú akokoľvek: mimoriadne či iné príspevky) tieto ani neuvedú v hospodárení klubu či v rozpočte. Neviem prečo by peniaze občanov mesta mali ísť ako dotácia pre športujúcich dospelých a nie len na rozvoj športu u detí a mládeže. ( Perlička: Dotácie na šport v roku 2017 v Trnave: FC Spartak Trnava (futbal) 50.000,- € HK Trnava (hokej) 35.000,- €) Sme teda v Seredi podstatne lepší:-)

Poslanec MsZ Michal Hanus na komisii rovnako prítomný reagoval takto:

    Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti Vám dávam na vedomie, že zápisnica zo zasadania ŠŠaB komisie by mala byť zverejnená na stránke mesta Sereď. Na zasadnutí komisie prebehlo hlasovanie o pridelení dotácií, pričom sa hlasovalo za návrh ako celok a nie za návrhy za jednotlivé kluby. Prebehli teda jednotlivé hlasovania o dotácie pre mládež a šport.  Nie za každý klub či OZ jednotlivo. Na návrh myslím poslanca a člena komisie pána Starečka, ktorý tejto komisii na žiadosť pani Vydarenej, ktoré je predsedom komisie a ktorá sa jej nemohla zúčastniť predsedal, sa zmenil spôsob prerozdelenia dotácií. S týmto návrhom pána Starečka sa pri hlasovaní stotožnilo 5 z 8 členov komisie, a teda jeho návrh prešiel. Pri prerozdeľovaní dotácie do športu vo výške 190 000,-€ ako prvý podal návrh pán Stareček, ktorý rozdal členom komisie tabuľku s ním navrhovaných dotácií pre jednotlivé kluby.  Nakoľko som sa s jeho návrhom nestotožnil, teda so spôsobom navrhovania dotácií ako aj výškou dotácií pre jednotlivé kluby uviedol som, že odmietam hlasovať v tejto veci, nakoľko som sa domnieval, že prerozdelenie nie je spravodlivé a pre niektoré kluby takmer likvidačné.  Po rozprave, kde sa vyjadrovali členovia komisie k návrhu pána Starečka prebehlo hlasovanie a za návrh pána predsedu bolo 5 členov komisie z prítomných 8.  
    Nestotožňujem sa s rozhodnutím komisie, ale rešpektujem hlasovanie jednotlivých členov, nakoľko bolo slobodné a verím, že každý z členov hlasoval podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Som toho názoru, že navrhované sumy pre jednotlivé kluby nie sú adekvátne a môžu ohroziť fungovanie niektorých klubov.
S pozdravom,
Michal Hanus

Poslankyňa MsZ a predsedkyňa komisie (na predmetnom rokovaní neprítomná a zastupovaná poslancom Starečkom) napísala toto:

Dobrý večer,
        ospravedlňujem sa, že Vám neviem dať informácie z priebehu ŠŠaB komisie, nakoľko som bola hospitalizovaná v Galante a včera som sa vrátila.Pokiaľ mi to zdravotný stav umožní, budem sa určite zaujímať o jej priebehu u tajomníčky, tiež vedúcej odboru. Podľa možnosti sa budem chcieť stretnúť aj s primátorom mesta.
        Práve teraz som si našla niekoľko emailov ku komisii.                                                                                                                                                                                  Božena Vydarená

 

Ako sme už uviedli,  poslanec MsZ, člen komisie (v danom čase komisii predsedajúci)  a zároveň predstaviteľ súkromného športového klubu ako jedného zo žiadateľov dotácie (pridelená najvyššia finančná čiastka)   Robert Stareček sa nevyjadril.

K vzniknutej situácii stanovisko nezaujalo ani oficiálne oslovené vedenie mesta.

Včera, teda 31.01. 2018 predpoludním, sme telefonicky kontaktovali prednostu   MsÚ  Tibora Krajčoviča. Mali sme záujem zistiť jeho pohľad na dôvod sfalšovania dôležitých údajov v zápisnici publikovanej na oficiálnom webe Mesta Sereď.  Tibor Krajčovič sa spýtal, čo s tým on má, povedal, že s tým nemá nič a arogantne zložil telefón. Pán Krajčovič sa mýli. Šéfuje totiž tajomníčke a zapisovateľke  komisie - ona je zamestnankyňou MsÚ. A reč je práve o zápisnici a o tom, že obsah zápisnice nezodpovedá so skutočnosťou, resp. je so skutočnosťou vo vážnom rozpore. Nie v drobnosti, ale v asi dvadsiatych mimoriadne závažných bodoch ako je hlasovanie členov komisie o rozdeľovaní dotácií z verejných peňazí mesta.

Určite si z uvedeného v tomto materiáli čitateľ - občan všimol, že neriešime spravodlivosť rozdelenia dotácií, neriešime teda výšku finančných prostriedkov pridelených jednotlivým žiadateľom. Predmetom materiálu je účelová manipulácia s informáciami o priebehu rokovania komisie a hlasovaniach o dotáciách. Otázkou je aj to, prečo predsedajúci  šéf jedného zo žiadateľov o dotáciu, zároveň člen komisie a poslanec MsZ - verejný činiteľ Robert Stareček  navrhol zmeniť spôsob rozdeľovania peňazí.

Po našom záujme o zápisnicu a upozornení na odhalenie sfalšovaných údajov v nej, bola zápisnica na mestskej stránke vymenená. Došlo teda k verejnému potvrdeniu faktu, že zápisnica nezodpovedala skutočnosti a teda, že údaje v nej boli sfalšované.

Na stránke mesta sa nenachádza žiadna informácia o výmene zápisnice a teda o tom, že  Mesto Sereď najskôr na oficiálnom webe uverejnilo a za platnú tak verejne prezentovalo inú zápisnicicu s manipulovaným a nepravdivým obsahom.

V prílohe prikladáme pôvodnú zápisnicu s nepochybne úmyselne manipulovanými (falšovanými) údajmi a zápisnicu obsahovo podstatne zmenenú.

Keďže vedenie Mesta Sereď na písomnú žiadosť o zaujatie stanoviska k takto vážnej  veci nereagovalo a pri pokuse stanovisko získať telefonicky prednosta MsÚ Krajčovič arogantne zložil telefón, Mesto Sereď požiadame o zverejnenie informácií v súlade so zákonom  211/2000 Z.z.

Pripomíname verejnosti, že je hanbou mesta, keď občania a média musia v takto zjavných pochybeniach konkrétnych ľudí informácie žiadať podstatne zložitejšou cestou za použitia zákona ukladajúcim tzv. "osobe povinnej"  povinnosti informácie zverejniť a takto ich teda nútiť k plneniu si povinností, za ktoré sú občanmi platení.

Znovu sa verejne pýtame - ako hlboko je vedenie mesta ochotné a schopné klesnúť vo vzťahu k informovaniu občanov o veciach verejných a dianí na úrade, ktorého chod občan v plnej miere platí?

Z informatívnych dôvodov uvádzame, že za zamestnancov zodpovedá a riadi ich prednosta  (úradník) Ing. Tibor Krajčovič  (v minulosti mu primátor mesta Tomčányi svojim rozhodnutím   z verejných peňazí udelil odmeny vo výške  65 650 Eur)  a za úrad ako celok a vlastne za dianie na ňom pred občanmi nesie zodpovednosť nimi priamo volený a platený primátor mesta  t.č.  Ing. Martin Tomčányi.

- - -

Nakoľko v tomto prípade evidentne došlo k závažnej pravdepodobne účelovej manipulácii s obsahom zápisnice z rokovania legálneho poradného orgánu MsZ pri rozdeľovaní verejných finančných zdrojov vysokej hodnoty, žiadame primátora a štatutára mesta mesta, ako aj poslancov MsZ (verejných činiteľov), aby vec nechali prešetriť orgánom činným v trestnom konaní v snahe vylúčiť (alebo potvrdiť) porušenie zákona konkrétnymi za zápisnicu a zverejňovanie pravdivých informácií o rozdeľovaní finančných dotácií zodpovednými osobami. 


Priložené súbory k článku:Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
cista zlodejina | 05-02-2018 10:18:52
Funkcionar v klube nema co robit v komisii ktora rozdeluje peniaze prave jeho klubu.
športovec | 05-02-2018 08:44:32
Za návrh p. Starečka hlasovali: Robert Stareček, Zuzana Lášticová, Stanislav Horvath, Jozef Šipoš a Norbert Kalinai.

Proti hlasovali: Jaroslav Čomaj, Michal Hanus a Miroslav Marko.
hlasovanie | 04-02-2018 22:05:25
Iste by zaujimalo občanov,kto za návrh p. Starečka hlasoval? Bolo by treba uviesť ich mená, aby ľudia vedeli s akými ľudmi majú dočinenia a podľa toho sa v budúcnosti zariadiť.
a dojit | 02-02-2018 12:33:07
sa vďaka seredským voličom bude veselo ďalej .Vivat demokracia.
Miso | 02-02-2018 12:21:06
Takto dojit mesto dlhe roky a zrazu to snad bude primatorovi vadit? A kde bol 7 rokov?
sepultura666 | 02-02-2018 08:29:08
...arogancia verejnych cinitelov zda sa podla vzoru velkej politiky presla az do tych najnizsich urovni...skvele...nepomoze nic,len obrovska celostatna defenestracia!!!....
Pavol Kurbel | 01-02-2018 22:52:57
Majko má pravdu. Vtedy som hlasoval za to, aby verejnosť mala prístup na komisiu. Uvedomoval som si totiž, že pred zrakmi verejnosti sa oveľa ťažšie robia také \"kšefty\", aké sa odohrali na poslednej komisii.
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 01-02-2018 20:55:16
V zasade vidim problem v uz vela krat spomenutom konflikte zaujmov.

Priamno v komisii sedia priamy zastupcovia iba niektorych ziadatelov.
Nasledne aj v MsZ.

Bud vsetci, alebo ani jeden.

Pred niekolkymi rokmi som sa spolu so 4 dalsimi obcanmi domahal na ucsti pri rokovani presne tejto komisie a presne pri rozdelovani dotacii.

Clenovia nasu pritomnost na rokovani hlasovanim NEODSUHLASILI. Verejne financie rozdelili za zatvorenymi dverami.

Vtedy som o tom napisal clanok a vela diskutujucich sa postavilo proti mne. Tu su PRIAME NASLEDKY toho, ze obcania z vysoka kaslu na to, ked sa deje krivda inym.Zacinaju sa zaujimat az vtedy, ked stupia na otlak im.

Priatelia, neriesime komu sa deje krivda - mame zaujem nastavit pravidla tak, aby samohlo byt krivdene NIKOMU.

Nesnazme sa prihravat sebe cez kontakty, pchanim sa do zadku ci lobovanim - zajtra totiz bude niekto lepsi od nas, alebo sa staneme nepohodlnymi.

Nastavme system a bude jedno kto bude zvoleny do funkcii a kto bude rozhodovat.

Trvajme na spravodlivosti pre vsetkych, minimalne pre drvivu vacsinu. A zaujimajme sa o veci verejne vtedy, kedy su naznaky totalitnej vlady v obci, meste, regione v state. Ked totalita nastupi, je odpor bud velmi narocny, alebo dokonca az nemozny.
pre Seredan 01.02 o 20,11 | 01-02-2018 20:49:22
Aj po iné roky to nebolo inak. Predsedníčka komisie-poslankyňa vydarená sa teraz má dôvod vyhovárať na chorobu a zvaľovať všetko na Starečka..Aj ona ťahala len za futbalistov, lebo aj jej manžel bol futbalista a trénoval Čepeň. Ako vyzerali zápisnice z predchádzajúcich rokov? Tak isto ako teraz.Koľké volebné obdobie je v Športovej komisii,určite nie prvé.
Marián malis | 01-02-2018 20:38:45
V prvom rade by tam nemal sedet starecek a kalinai. Človek ktorý na otázku čo budú robiť kluby, veď ich to zloží, odpovie, že je to ich problém nech si zoženú sponzorov.takto nás zastupujú? Páni, prídite to povedať rodičom detí ktoré športujú. Ani jeden z tých piatich sa doteraz nikomu neospravedlnil a ani nevyjadril. Ak to nechcete robiť poriadne, tak odstúpte.
takže | 01-02-2018 20:20:48
traja muškatieri by tu mohli napísať viac o priebehu schvaľovania tohto bodu.
pre Seredan | 01-02-2018 20:11:25
z týchto len piati hlasovali za. Proti boli traja: Čomaj, Hanus, Marko. Žiaľ nemali na to, aby túto hnusnú krivdu prehlasovali!
zase sa spôsob | 01-02-2018 20:08:19
ala Sered. Šecko alebo nič. AKo tam môžete zaradiť ľudí, ktorí proti návrhu p.Starečka hlasovali. A keďže aj PUNČOGATE Kori odchádza veselo do zabudnutia, pán poslanec bude naďalej poslušne hlasovať aj tento spôsob rozdeľovania peňazí
nijako neovplyvní seredskú hlasovaciu mašinu.
Seredan | 01-02-2018 19:59:06
Ing. Miroslav Marko, PaedDr. Jaroslav Čomaj, Mgr. Zuzana Lašticová, Ing.
Stanislav Horváth, Róbert Stareček, Ing. Jozef Šipoš, Ing. Norbert Kalinai, Michal Hanus PhDr. Toto sú členovia, ktorí pri tejto zrade boli!
Občan | 01-02-2018 19:10:38
Hlavne tých čo sú zodpovedajú za toto fiasko
Občan | 01-02-2018 19:08:31
Všetkých čo sú tam
Obcan | 01-02-2018 19:01:23
Napiste ich mena,nech ludia vedia.
Občan | 01-02-2018 18:58:26
Odvolať a zvoliť nových členov komisie.len ako?
Občan | 01-02-2018 18:58:24
Odvolať a zvoliť nových členov komisie.len ako?
na porovnanie | 01-02-2018 17:42:23
Oproti minulému roku sa financie pre:
- futbalistov navýšili cca 10 000 eur
- HK OA Slávia znížili viac ako o 8 000 eur
- Teakwon-do klubu za ich všetky tie svetové úspechy čo dosiahli ZNÍŽILO o viac ako 1 000 eur
- Ice-Players florbalistom, čo majú baby v extra najvyšších ligách a muži túto sezónu neprehrali ešte ani jeden zápas ZNÍŽILO viac ako o 1 300 eur
- a pod

Z uvedených len niektorých príkladov tu je JASNÉ, že sa neodmeňoval ani úspech, ani medzinárodné zviditeľnenie Serede.
Vážení členovia športovej komisie, keď ste týmto klubom ubrali z ich financií (ktorá ani spolovice nepokrýva ich skutočné náklady), mali ste aspoň trocha šajnu o tom ako a čo už urobili pre zviditeľnenie nášho mesta? Vám všetkým, ktorí ste len odklepávali podvrhnutý návrh, HANBA! HANBA! HANBA!!!!!
veľká škoda | 01-02-2018 17:18:51
že tí demokrati zničili Niklovku. Tá utiahla všetko. Síce chodilo sa len na JAS do Trenčianskych. Stareček tiež s partiou nemôže do aleluje ťahať z vlastného. Viete v Seredi je to také divné, je futbal je zle, ak by nebol bude ešte horšie. Skutočne ťažko si vybrať.
nejde len o Starečka | 01-02-2018 17:01:05
ide aj o celú športovú komisiu. Vždy je v nej dosť takých členov, ktorí odklepnú futbalu. Tak sa to vždy dialo, aj minulý rok, aj za predsedovania predsedkyne Vydarenej. Ostatné kluby si platia z vlastnej réžie sústredenia, cestovné náklady, športovú výstroj, lebo príspevok od mesta nevystačí ani len na preplatenie prenájmu športovej hale (telocvične).
Občan | 01-02-2018 16:55:10
Druholigova Sereď ide na sustredenie do Turecka.!!!
shelley | 01-02-2018 16:24:07
To je konflikt záujmov ako vyšitý. A však samozrejme si bude prihrávať pre svoj klub .
Občan | 01-02-2018 15:34:35
Banda nenažraná.
heslo mladých | 01-02-2018 13:24:14
Na túto \"do neba volajúcu\" nehoráznosť už reaguje aj naša mladá generácia svojím sloganom: Hraj futbal alebo ber drogu!
čo má s tým prednosta Krajčovič? | 01-02-2018 13:22:41
Minimálne to, že sa komisie zúčastnil ako jeden z hostí a všetkému sa prizeral a musel si teda pamätať, čo a ako sa tam dialo! Źiaľ, arogantné cynické správanie sa pre našich \"vládcov\" sa stalo už úplne normálne!!! Ale donekonečna to ľudia už nebudú trpieť!
dokedy | 01-02-2018 12:22:10
Dokedy bude Stareček bude drancovať rozpočet mesta? Je to verejným tajomstvom, že roky obrovské sumy idú práve jemu. Dokedy? Nikto to nezastaví? Spravili capa záhradníkom. Žiaľ, taká je u nás prax.
Obcan | 01-02-2018 11:59:33
Odvolat clenov komisie! Vydarena konaj a navrhni ich odvolanie!

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárA to je zas moj nazor Pred 1 hodinami:
Policajti im našli heroín
KomentárAnonym Pred 3 hodinami:
AKTUÁLNE: Po podnikoch v Seredi sa pohybuje podvodník zneužívajúci dôveru personálu
KomentárKlaun Pred 5 hodinami:
Technológie mali ľuďom uľahčiť život.
KomentárAnonym Pred 5 hodinami:
"Vy pán poslanec Fico ste absolútny suterén." - Zuzana Šubová
Komentárnové info Pred 8 hodinami:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárre.obyvatel Pred 14 hodinami:
Rusi sa z tragédie v Černobyle nepoučili. Pravdu nehovoria ani pri ďalšej havárii, pri ktorej unikla pre ľudí a životné prostredie nebezpečná radiácia.
Komentárdik more Včera:
Požiar osobného vozidla v obci Dolná Streda
KomentárSMUTOK Včera:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
Komentárvrahovia Včera:
Politici za 30 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko dostali na morálne a právne dno.
Komentárkonstatovanie Predvčerom:
AKTUÁLNE: Vyzerá to tak, že predsa len právo a spravodlivosť sa začínajú vracať na Slovensko.
KomentárSud s obzalovanym Machom Predvčerom:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárs.i.n. Predvčerom:
"stazovali sa tu niektori na amfiteater,,,my to mame dennodenne od skoreho rana do neskoreho vecera!!!!" - píše obyvateľ sídliska Meander
Komentárpotecha 18-08-2019 22:58:41:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)
Komentárhavran 17-08-2019 10:28:26:
"HARAKTER VYJEDNÁVAL S VRAHOM" - píše poslanec NR SR Igor Matovič

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign