Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 8. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
ŠKOLA DEMOKRACIE
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Horúčavy ovplyvňujú aj železničnú dopravu

ŽSR |MM|  Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v súvislosti s vysokými teplotami, ktoré vládnu počas mesiacov jún a júl zvýšili počet a zintenzívnili kontroly na tratiach, ktoré spravujú. Kontroly sa týkajú tak koľají, ako aj trakčného vedenia, ktoré majú tendenciu vplyvom horúčav meniť svoje fyzikálne vlastnosti.

Pri koľajach môže dochádzať k vychýleniu, alebo k vybočeniu koľaje,  pri trakčnom vedení k zvýšeniu pravdepodobnosti kolízie zberača rušňa s trakčným vedením. ŽSR sa vďaka úsiliu svojich zamestnancov darí udržať železničnú infraštruktúru v prevádzkyschopnom stave, v uplynulých dňoch sme napriek extrémnym horúčavám nezaznamenali žiadnu nehodu, ani vážne ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy.

 

Zamestnanci odvetvia železničných tratí ŽSR vykonávajú pravidelné prehliadky tratí, a to buď pravidelnými pešími pochôdzkami alebo jazdami na dráhových vozidlách v pravidelných intervaloch. Zvýšený dohľad na zariadenia infraštruktúry počas vysokých teplôt usmerňujú  interné predpisy,  metodické usmernenia a vnútorný kontrolný systém ŽSR.

 

Okrem pravidelných peších pochôdzok sa v čase zvýšených teplôt, resp. pri predpoklade zvýšenia  teploty koľajníc nad  40°C (resp. teploty vzduchu nad 28°C)vykonávajúteplotné pochôdzky. Pri extrémnych teplotách okolo 40°C môže teplota koľajnice dosiahnuť 60 až 80°C. Na určených úsekoch sa vykonáva denne meranie teploty vzduchu a koľajníc. Realizujú ho zamestnanci Stredísk miestnej správy a údržby (SMSÚ) ŽSR a teplota koľajnice sa meria koľajnicovým teplomerom.V určených miestach merania sa zaznamenávajú teploty o 12,00 a 14,00 hod, ktoré sa evidujú v záznamníku. Tak isto sa sledujú predpovede počasia na najbližšie dni a na základe týchto vyhodnotených údajov rozhodnú pracovníci správcu infraštruktúry o opatreniach na zaistenie bezpečnosti železničnej dopravy.

 

Počas vysokých teplôt sa vykonávajú mimoriadne pochôdzky trate v čase najvyšších teplôt od 10:00-18:00hod. pri predpoklade zvýšenia teploty koľajníc nad 40°C. Tak isto sú v tomto období nariadené  mimoriadne kontrolné jazdy na stanovišti rušňovodiča, prípadne v poslednom vozni osobného vlaku pre kontrolných pracovníkov SMSÚ železničných tratí a stavieb.

 

Zvýšená  pozornosť sa pritom venuje predovšetkým náhlym zmenám smerovej a výškovej polohy v krátkom úseku koľaje, ktoré môžu byť príznakom začínajúceho vychýlenia alebo vybočenia koľaje, okoliu pevných miest a úsekom, v ktorých bola v predchádzajúcom období narušená stabilita koľaje opravnými prácami. Každé vybočenie koľaje je vážnym ohrozením bezpečnosti železničnej prevádzky, preto je potrebné prevádzku na tejto koľaji ihneď vylúčiť a na základe posúdenia stavu koľaje a teplotnej situácie urýchlene rozhodnúť o spôsobe odstránenia vzniknutej chyby. Pri vybočení dôjde k prekonaniu priečnych a pozdĺžnych odporov, vzpernej a ohybovej tuhosti koľaje. V takomto úseku sa potom zmení poloha koľaje v horizontálnom prípadne i vertikálnom smere. Koľaj sa pritom buď len čiastočne vychýli z pôvodnej polohy a zostane i naďalej pod napätím, alebo nastane úplné vybočenie koľaje, pri ktorom sa napätie vo vybočenom úseku uvoľní. O týchto chybách musí byť ihneď upovedomený zodpovedný zamestnanec správcu, ktorý rozhodne o potrebných opatreniach.

 

Aby sa predišlo nežiadúcim vplyvom teploty na stabilitu koľajového roštu, a to konkrétne výškovým a smerovým chybám a prípadnému vybočeniu koľaje, obmedzujú sa v čase vysokých teplôt aj udržiavacie práce tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť prevádzky. Taktiež v prípade vysokých teplôt dochádza z bezpečnostných dôvodov k zrušeniu výluk, v ktorých boli plánované práce znižujúce stabilitu koľajového roštu, prípadne sa práce a výluky presúvajú do nočných hodín, kedy je predpoklad zníženia teploty a taktiež zníženia nepriaznivých teplotných účinkov na stabilitu koľajového roštu.

 

Ďalším z preventívnych opatrení, ktoré ŽSR využívajú v čase vysokých teplôt,  je zavádzanie teplotných pomalých ciest, a to hlavne v úsekoch, kde by vplyvom vysokej teploty mohlo dôjsť k zníženiu stability koľaje. Tieto  sa zavádzajú najmä  v denných  hodinách, v čase predpokladaných vysokých teplôt. Ak je bezpečnosť železničnej prevádzky akokoľvek ohrozená, zamestnanci ŽSR sú povinní vykonať pešiu prehliadku resp. mimoriadnu kontrolnú jazdu prideleného úseku tratí i mimo pravidelnej predpísanej prehliadky, a to i v mimopracovnom čase.

 

Okrem merania teplôt majú ŽSR  zabudované automatizované záznamové zariadenie na meranie teplôt koľajnice napr. v lokalite Železná Studienka, kde sa  meria teplota koľajnice v troch bodoch  v intervale desať minút.

Najvyššia denná teplota bola nameraná  dňa 1.8.2017, a to  36 °C a teplota koľajnice 51,3 °C. O deň neskôr, 2.8.2017 bola nameraná teplota vzduchu 35 ° C a teplota koľajnice 53,5 °C. Teplota koľajnice je ovplyvnená nielen teplotou vzduchu, ale aj ďalšími faktormi ( dĺžka osvitu,  intenzita a smer vetra, dlhodobá priemerná teplota vzduchu, lokalita, vlhkosť a pod.)

                                  

Dátum    Najvyššia teplota vzduchu°C   Najvyššia teplota koľajnice °C      Čas

2.8.2017          35                                            53,5                                         17:05

1.8.2017          36                                            51,3                                         15:54

31.7.2017        34                                            52,8                                         15:43

30.7.2017        33                                            48,8                                          15:23

29.7.2017        29                                            49,9                                          16:21

28.7.2017        27                                            45,7                                          15:45

 

Údaje o vonkajšej teplote sú z  meteostanice BA Lamač, graf (www.in-pocasie.sk)

 

V tomto roku ŽSR do dnešného dňa (do 3. augusta 2017) zaznamenali 4 incidenty kategórie C 2 vybočenie koľaje  a iné chyby geometrickej polohy koľaje: 

·  

         30.05.2017 o 19:43 hodine, na trati Kozárovce – Hronská Dúbrava v úseku medzi ŽST Hliník nad Hronom – ŽST Žiar nad Hronom na koľaji č.1 v km 48,250, vonkajšia teplota bola 28°C. Príčinou boli  vysoké teploty v kombinácii s dynamikou jazdy dráhových vozidiel. Pri tomto incidente nedošlo k zmeškaniam vlakov. Zavedené prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti (POTR) na 30km/h.

·        30.05.2017 o 16:10 hodine na trati Bratislava Petržalka – Bratislava Ústredná nákladná stanici na koľaji č.1 .Príčinou incidentu boli vysoké teploty v kombinácii s dynamikou jazdy dráhových vozidiel. Koľaj bola daná do prevádzky so zavedením POTR na 50 km/h.

·        21.06.2017 o 16:27 hodine, na trati Fiľakovo – Vrútky osobná stanica, v ŽST Kremnica na koľaji č.1 pri teplote vzduchu 28°C. Príčinou incidentu boli vysoké teploty v kombinácii s dynamikou jazdy dráhových vozidiel. Zavedené dopravné opatrenia.

·        21.07.2017 o 15:45 hodine medzi ŽST Nová Baňa – Hronský Beňadik v km 26,850 majster tratí SMSÚ ŽTS TO Zvolen zistil vybočenie obidvoch koľajnicových pásov v dĺžke 3 metrov. Prerušenie dopravy: od 17:27 h - 19:09. Príčina incidentu sa zisťuje.


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
s.i.n. | 05-08-2017 19:00:14
ranxon | 05-08-2017 15:16:25 +iní: Naozaj som rád, že ste to pochopil. Ale práve na nedôslednosti vo vyjadrovaní mnohých ľudí, vznikajú časté nedorozumenia, ktoré môžu viezť ku mnohým, často krát situáciám s vážnymi následkami. Preto exaktné vedy, kam patrí aj Fyzika, si vyžadujú aj exaktné vyjadrovanie. A to autor toho prevzatého textu nedodržal.
ranxon | 05-08-2017 15:16:25
s.i.n. | 05-08-2017 12:47:43 Ano pochopil som a ospravedlňujem sa, ale to je len hranie sa o slovíčka a myslím si že bežný človek pochopil o čo išlo autorovi článku, ale fakt nechcem vyrývať.
s.i.n. | 05-08-2017 12:47:43
ranxon | 05-08-2017 12:04:57, počítal som, že sa tu jeden, čo vie čítať (dokonca aj po česky) ale nechápe, nájde. Fyzikálna VLASTNOSŤ je o.i. ako sa v odkaze píše, \".. aj zmena objemovej, resp. dĺžkovej rozťažnosti..\" Áno, toto sa považuje za vlastnosť, ktorá je pre daný materiál NEMENNÁ!! Zmenou parametra (teploty) sa mení rozmer dĺžkový resp. objemový ako dôsledok zmeny parametra (°K), ale NIE VLASTNOSŤ SAMA!! A to je tá chyba, na ktorú som poukázal. Zmenu vlastností možno pozorovať (aj nezávisle od teploty alebo iných parametrov) napr. u politikov. Ale našťastie, tí s fyzikálnymi zákonmi nemajú nič spoločné-:D
p.s. rád si prečítam, v čom si protirečím!
ranxon | 05-08-2017 12:04:57
Pre s.i.n.Určite si protirečíte. Už len podľa odkazu čo ste dal. Fyzikální vlastnosti technických materiálů
K fyzikálním vlastnostem patří zejména hustota, tepelné vlastnosti, jako teplota (bod) tání a tuhnutí, délková a objemová roztažnost aj. Délková a objemová roztažnost
Jedná seprodloužení délky nebo zvětšení objemu vlivem zvýšení teploty látky. Je vztažena na počáteční délku nebo objem. Teplotní součinitel délkové roztažnosti a objemové roztažnosti je změna délkové nebo objemové jednotky při změně teploty o 1 K.U odlitků, součástí ze spékaných materiálů a součástí z plastů se naopak musí počítat se smršťivostí, která je opakem roztažnosti. Se vzrůstající teplotou se všechny kovy roztahují, což je dáno většími amplitudami atomů při kmitání. Teplotní součinitel délkové roztažnosti závisí na poloze prvku v periodické soustavě. Sledujeme-li změny délky zkušebního vzorku v závislosti na teplotě, zjistíme, že růst délky s rostoucí teplotou je přibližně lineární.
Peter | 04-08-2017 18:15:32
Tu pisu ze teploty budu stale extremnejsie

http://spravy.pozri.sk/clanok/vlny-horucav-budu-vplyvom-oteplovania-atmosfery-extremnejsie-dlhsie-a-castejsie/1149396
s.i.n. | 04-08-2017 16:15:47
Hneď v prvom odstavci sa píše: \"...ktoré majú tendenciu vplyvom horúčav meniť svoje fyzikálne vlastnosti.\"
Predpokladám, že autorom textu prevzatého od ŽSR bola osoba vecí odborne znalá. Počas mojej dlhoročnej technickej odbornej praxe som sa však nestretol s tým, že by sa vplyvom zmeny teploty materiálu menili aj jeho fyzikálne vlastnosti. Zmeny tvaru, o ktorých sa píše v tak obsiahlom texte, sú práve dôsledkom ich nemenných fyzikálnych vlastností.
Kto chce vedieť viac, nech pozorne číta napr. tu:
http://www.ouhornislavkov.cz/assets/File.ashx?id_org=400056&id_dokumenty=1687
https://www.odmaturuj.cz/technika/fyzikalni-vlastnosti-technickych-materialu/

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárAnonimček Pred 37 minútami:
Politici za 30 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko dostali na morálne a právne dno.
Komentáranonym Pred 1 hodinami:
Rusi sa z tragédie v Černobyle nepoučili. Pravdu nehovoria ani pri ďalšej havárii, pri ktorej unikla pre ľudí a životné prostredie nebezpečná radiácia.
Komentárty kokšo Pred 13 hodinami:
Požiar osobného vozidla v obci Dolná Streda
KomentárAnonym Pred 15 hodinami:
"stazovali sa tu niektori na amfiteater,,,my to mame dennodenne od skoreho rana do neskoreho vecera!!!!" - píše obyvateľ sídliska Meander
Komentárpre pometeného diskutujúceho Pred 24 hodinami:
Technológie mali ľuďom uľahčiť život.
Komentárhavran Včera:
"HARAKTER VYJEDNÁVAL S VRAHOM" - píše poslanec NR SR Igor Matovič
KomentárHalo Včera:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)
KomentárSmer obchoduje s kokaínom Predvčerom:
"Považujem za správne ak sa štátnik usiluje byť nositeľom hodnôt, pre ktoré získa podporu ľudí a neuviazne na vlne momentálne nálady masy." - Zuzana Čaputová
KomentárHranol zo Smeru má na Belize 650 milónov eur. 15-08-2019 20:33:49:
Ohováranie a šírenie klamstva o konkrétnych osobách cez internet dosahuje závratných rozmerov aj vďaka podceneniu problému políciou.
KomentárPre dolnostredana 15-08-2019 15:55:24:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárlexa 14-08-2019 22:21:44:
PRÁVE TERAZ: Dopravná nehoda vo Veľkej Mači. Cesta je čiastočne neprejazdná. - AKTUALIZOVANÉ

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign