Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 17. 12. 2017, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Prenájom priestorov na podnikanie
Označenie inzercie
Ponuka práce
Označenie inzercie
ZARAZ Jazyková škola
Označenie inzercie
Afrikola
Označenie inzercie
Zaraz - jazykova skola
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
Jazykova skola ZARAZ
Označenie inzercie
Vysivanie na textil
Označenie inzercie
Expedicia 100. vyrocie VOSR Petrohrad
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

ČINNOSŤ TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZNEJ CHARITY A CENTRA POMOCI ČLOVEKU SEREĎ

24

Katarína Pažitková |  Rozhodni sa pomáhať...

Trnavská arcidiecézna charita buduje sieť pomoci ľuďom, ktorí si sami pomôcť nedokážu. Našim cieľom je aktívne pomáhať sociálne slabším, matkám s deťmi, ľuďom bez domova či akýmkoľvek ľuďom v núdzi, ktorí pomoc potrebujú.

Chcete pomôcť i Vy?

Prostredníctvom siete našich dobrovoľníkov (môžete k nim patriť aj Vy) získavame informácie o konkrétnych materiálnych potrebách rodín či jednotlivcov, ktorí sa dostali do hmotnej núdze a nepriaznivej životnej situácie. Poznáte to – chladnička sa pokazila bez dovolenia a manžel práve prišiel o prácu, dcéra už vyrástla z postieľky, synček „na ceste“ a nová posteľ taká drahá...  Ak je vo vašom okolí rodina, či jednotlivec, ktorý sa ocitol v takejto alebo podobnej situácii – dajte nám vedieť. Pokúsime sa tak spoločne sprostredkovať pomoc.

A ako ešte môžete pomôcť pomáhať? Veľmi jednoducho a prirodzene – či už informáciou o niekom, kto potrebuje pomoc alebo priamo darovaním vecí – základných životných potrieb. Alebo práve meníte starú posteľ za novú, či ste sa rozhodli pre novú práčku a tú starú, ale ešte funkčnú by ste radi niekomu darovali... Ozvite sa nám, možno vieme o niekom, komu takto spoločne pomôžeme pocítiť obyčajnú ľudskosť a spolupatričnosť.

 

Trnavská arcidiecézna charita a Centrum pomoci človeku pôsobí v Seredi už dva roky

Trnavská arcidiecézna charita, prostredníctvom Centra pomoci človeku Sereď na Garbiarskej ulici, poskytuje svoje služby pre ľudí žijúcich na ulici, ľudí v hmotnej núdzi, krízovej situácii už dva roky.

Centrum pomoci človeku prevádzkuje denné nízkoprahové centrum, ktorého súčasťou je sociálna poradňa, stredisko osobnej hygieny, sociálny šatník, v období od 1.12. – 31.3. nocľaháreň.

Sociálna poradňa

Každý, kto sa ocitne v situácii, kedy si nevie alebo nemôže pomôcť sám, môže bezplatne využiť služby základného sociálneho poradenstva poskytované sociálnym pracovníkom Centra pomoci človeku Sereď. Pomáhame jednotlivcom i rodinám ohrozeným chudobu, nízkopríjmovým domácnostiam, osobám v nepriaznivej životnej situácii, či životnej kríze pri zvládaní náročnej situácie, hľadaní zamestnania, ubytovania, písaní životopisu, poskytujeme možnosť využiť náš internet, komunikujeme s exekútormi, pomáhame pri vypisovaní žiadostí, sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci – zdravotnej, psychologickej, právnej, riešení rodinných, vzťahových, finančných problémov,...

Ponúkame všetkým, ktorí sa ocitajú v nepriaznivej finančnej situácii, kedy ich príjem nepostačuje na pokrytie svojich výdavkov, možnosť zvýšiť si svoj príjem predajom kresťanského pouličného mesačníka Cesta v uliciach Serede.

Zapožičiavame kompenzačné pomôcky (invalidné vozíky, barle, chodítka, polohovateľné postele). Uvedené kompenzačné pomôcky sú k dispozícii za dobrovoľný príspevok na podporu realizácie cieľov Centra pomoci človeku Sereď.

Realizujeme potravinové zbierky a ďalšie účelové zbierky (zbierky šatstva, školských pomôcok, posteľnej bielizne, uterákov, osušiek, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov,...). Všetky veci z účelových zbierok pomáhajú zabezpečovať chod nášho centra a zároveň sa nimi snažíme pomáhať sociálne slabým rodinám a jednotlivcom pri zabezpečovaní ich nevyhnutných životných potrieb.

 

Sociálne služby pre bezdomovcov v Seredi poskytované Trnavskou arcidiecéznou charitou a Centrom pomoci človeku Sereď

Každý pracovný deň, okrem stredy, v čase od 9:30 – 13:30, je v spomínaných priestoroch otvorené Denné nízkoprahové centrum.

Nízkoprahové znamená, že sociálne služby, ktoré sú v tomto čase poskytované majú tzv. nízky prah. V praxi to znamená, že sociálne služby sú ľahko dostupné – bezplatné a poskytované bez preukazovania identity. Do centra môžu klienti slobodne prichádzať i odchádzať, neeviduje sa ich pohyb a len oni sami rozhodujú o tom ako často a ktoré  ponúkané sociálne služby budú využívať. Klienti môžu prichádzať do centra i pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok. Počas pobytu v centre sú povinní rešpektovať a dodržiavať len centrom stanovené jednoduché pravidlá – ako napr. neužívať v našich priestoroch alkohol, ani iné návykové látky, nebyť agresívny, nátlakový k pracovníkom, či k iným klientom, udržiavať čistotu, upratovať po sebe. Klienti majú možnosť zapájať sa do rôznych činností v centre – pomáhať pri bežnom upratovaní (umývanie podláh, stolov, strediska osobnej hygieny, okolia budovy,...), pri údržbe centra (drobné opravy, maľovanie centra,...), čo však nie je podmienkou pre využívanie poskytovaných sociálnych služieb. Je prípustná ich aktivita i pasivita v tomto smere.

Počas prevádzkovania denného nízkoprahového centra vieme minimálne o 14 osobách, ktoré v určitom období a určitý čas využívali naše sociálne služby a v súčasnosti majú prácu, našli si stále ubytovanie. Je možné, že počet osôb, ktorým naše centrum pomohlo preklenúť komplikované obdobie ich života je i vyšší, pretože sa stáva, že klient naše služby prestane využívať a my nemáme správy, čo sa s ním stalo.

Počas zimných mesiacov je v priestoroch Centra pomoci človeku prevádzkovaná nocľaháreň.

Počas  uplynulých období sociálne služby denného nízkoprahového centra využívalo priemerne 15 klientov denne v letnom období a 30 klientov denne v zimnom období. Počet klientov vždy stúpa s klesajúcou vonkajšou teplotu.

Sociálne služby nocľahárne využívalo v minulom zimnom období priemerne 14 klientov za noc.

Služby Denného nízkoprahového centra:

Pri otváraní centra je vydávaná suchá strava – chlieb, maslo. Počas celej doby otvorenia je k dispozícii káva, čaj. V čase obeda je vydávaná instantná polievka, prípadne chlieb, maslo. Klienti majú možnosť využiť stredisko osobnej hygieny – WC, sprchu, práčku. Toaletný papier, sprchový šampón, pena na holenie, uterák, prášok na pranie a čisté veci zo sociálneho šatníka (darované obnosené šatstvo) sú rovnako poskytované zdarma. Klienti majú možnosť si tiež zapožičať zastrihávač vlasov.

Počas celej doby otvorenia je v centre prítomný sociálny pracovník, ktorý pomáha pri zvládaní náročnej životnej situácie, snaží sa motivovať k zmene životného štýlu a pomáha riešiť konkrétne problémy v prípade záujmu zo strany klienta (vypisovanie žiadostí, vybavovanie dokladov, hľadanie brigády, práce, ubytovne, komunikácia s exekútormi, problémy v medziľudských vzťahoch, kontaktovanie rodiny, sprevádzanie do inštitúcií,...).

 

Trnavská arcidiecézna charita - Nízkoprahová nocľaháreň v Centre pomoci človeku Sereď

Trnavská arcidiecézna charita, Centrum pomoci človeku Sereď plánuje v období od 1.12.2014 – 31.3.2015 v priestoroch na Garbiarskej ulici č. 18 prevádzkovať nocľaháreň. Počas zimných mesiacov tak bude zabezpečené prístrešie na účel prenocovania pre všetkých, ktorí sa ocitajú na ulici a sú odkázaní na takýto typ sociálnej služby. Sociálna služba bude spoplatnená sumou 1.- € na osobu a noc. Klienti bez príjmu budú mať možnosť si nocľah odpracovať prostredníctvom aktivity v Centre pomoci človeku Sereď počas dňa – upratovaním vnútorných priestorov, sociálneho šatníka, strediska osobnej hygieny, či blízkeho okolia.

Cieľom prevádzky nocľahárne je zabezpečiť základnú životnú potrebu – spánok. Pre ľudí žijúcich na ulici je nevyhnutnosťou oddýchnuť si počas mrazov v bezpečnom prostredí, teple a načerpať tak nové sily. Len oddýchnutý človek je pripravený riešiť svoje problémy. Prevádzkovanie nocľahárne počas zimných mesiacov je nevyhnutnosťou, ktorej snahou je, aby ani jeden človek v núdzi nezamrzol a neumrel v zime na ulici z dôvodu nedostatku pomoci.

Výzva – prosba o pomoc pri realizácii poskytovania sociálnych služieb:

Touto cestou si dovoľujeme poprosiť všetkých, ktorým ich situácia dovoľuje a nie sú im ľahostajné osudy ľudí na okraji spoločnosti, aby nám pomohli pri realizácii našich plánov a prispeli k prevádzkovaniu a skvalitneniu nami poskytovaných sociálnych služieb.

Veľmi by sme ocenili sponzorskú pomoc, ale i pomoc od jednotlivcov – formou stravných lístkov, suchých potravín, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb, uterákov, osušiek, posteľnej bielizne, diek, spacích vakov, nového i obnoseného – čistého zimného šatstva a obuvi – hlavne pánskeho.

Centrum pomoci človeku je tiež otvorené dobrovoľníkom a študentom pre vykonávanie praxe, či písanie bakalárskej, diplomovej, dizertačnej alebo rigoróznej práce.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú akýmkoľvek spôsobom prispieť k realizácii plánov Centra pomoci človeku Sereď.

 

Trnavská arcidiecézna charita, Centrum pomoci človeku Sereď, Mgr. Katarína Pažítková, www.charitatt.sk, katarina.pazitkova@charitatt.sk, 0948 944 449.


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹
vizia | 30-10-2014 14:54:48
http://www.seredonline.sk/clanky/kazdy-jeden-z-nas-dokaze-zmenit-ludsky-osud/

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Optik MORVAY AKCIA
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Pridať komentár
iLieky
Označenie inzercie
Reklamna plocha - bannerovy pruzok
Označenie inzercie
Reporteri
Označenie inzercie
Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
LIDL
Označenie inzercie
Kominar DUBA
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
-4°
C
92%
Severozápa 3 km/h
08:34
16:59

Ned

H

3°/-1°

Pon

H

2°/-3°

Uto

B

1°/-2°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárAnonym Pred 4 hodinami:
Podnikateľ exposlanec Marián Sidor patrí medzi žiadateľov o zmenu územného plánu. Vo videu predstavuje ich zámer na ubytovanie stoviek až tisícov pracovníkov v areáli bývalej NHS
Komentárvideo Pred 6 hodinami:
Šintavská "celebrita" Holička utekal aj pred kamerou a otázkami redaktorky TV Markíza - v REFLEXe na TV už dnes popoludní
KomentárAle ale Pred 6 hodinami:
Muž, ktorý sa mal sa vyhrážať policajtom po zákroku v Opoji smrťou sa prihlásil sám na polícii
KomentárAnonym Pred 6 hodinami:
Domové prehliadky vykonané pravdepodobne v súvislosti s incidentom, pri ktorom bol zastrelený Ján G. z Vinohradov nad Váhom
KomentárJana Pred 6 hodinami:
Mimoriadna udalosť v obci Opoj: Policajti PMJ museli použiť služobnú zbraň, jeden z podozrivých streľbu neprežil
KomentárAnonym Pred 7 hodinami:
Nadránom v obci Opoj polícia vykonala zákrok proti podozrivým z trestnej činnosti, pri ktorom bol zastrelený Ján G. zo známej "bankomatovej mafie". - AKTUALIZOVANÉ
Komentárzakon sa ide menit Pred 9 hodinami:
Nútené práce uložené Mestom Sereď príslušným VZN napadol JUDr. Ladislav Skubeň na Generálnej prokuratúre
KomentárObcan 333 Pred 9 hodinami:
Poslanci začali rokovať - bod o zmene Územného plánu mesta bude o 13:00 hodine - AKTUALIZOVANÉ
Komentárreflex relacia Pred 17 hodinami:
Starosta Holička pred redaktorkou TV Markíza zbabelo ušiel
Komentárpostreh Pred 20 hodinami:
Videozáznam z 9. zastupiteľstva v obci Šoporňa
Komentárgulak Pred 20 hodinami:
"Pochod čertov" v Piešťanoch v nedelu asi nebude. Poslanci tvrdia, že "postavy demonov posobia velmi realisticky" a je to tiež "otazka bezpecnosti a ochrany pred ujmou psychickou ci fyzickou"
KomentárTyrone Včera:
Adrian Macho sa oficiálne ujal vedenia obce Šoporňa
KomentárLen 4tisic? Včera:
Väčšinu poslancov MsZ a primátora Tomčányiho diskusia o veciach verejných pre občanov nezaujímala.

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign