Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | SOL archív | Reportér 24

Najhoršia je mlčiaca väčšina
Označenie inzercie
Sereď Online

ISSN 1337-8481   Dnes je 21. 8. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Wifina - internetove pripojenie pre verejnost
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
FOTO
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
EXPEDICIA BALKAN 2014
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
Lekáreň
Údaje o lekárskej službe na dnešný deň nie sú dostupné.

Kino Nova
Múzeum Sereď
Farnosť Sereď
Označenie inzercie
Historické fotografie
Sereď
Označenie inzercie
Linky
Videá

Aké investície čakajú mesto Sereď v roku 2018

Iveta TóthováDátum04. 01. 2018 20:53:07TémaMestský úrad
24

S plánmi do nového roka vstúpili nielen občania Slovenska ale i samosprávy. Sereď čaká v roku 2018 množstvo naplánovaných investícií. V nasledujúcich riadkoch sa tým najdôležitejším investíciám budeme venovať podrobnejšie. K niektorým podal bližšie vysvetlenie prednosta MÚ Tibor Krajčovič.

 

V rozpočte mesta sa v roku 2018 predbežne uvažuje so sumou 6 000,- € na rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému.

Pán Krajčovič, iba vlani v máji došlo k rekonštrukcii kamerového systému, kde sa staré analógové kamery vymenili za IP kamery, bola vybudovaná nová serverovňa, zakúpený nový server so softverom, nové kamery a vymenené optické vedenie. Kamery sa vymieňali na ul. M.R.Štefánika, Nám.slobody a J.Fándlyho . Projekt bol finančne podporený dotáciou ( 80 % ) vo výške 9.000,- €. S akou rekonštrukciou sa počíta tento rok? 

V roku 2017 okrem Vami spomenutej rekonštrukcii kamerového systému a výmene 3 ks kamier došlo ešte k výmene ďalších 11 kamier za nové IP kamery (ul. Čepeňská, Kostolná, Pod hrádzou 2x, SNP, Dolnostredská, Pažitná 3x, Camping, Zámocký park. Do kamerového systému bolo v roku 2017 ešte pripojených ďalších 12 IP kamier, ktoré zakúpili obyvatelia a podnikatelia (Novomestská, Komenského 4x, Cukrovarská, Poštová 2x, I.Krasku 2x, Čepeňská, D.Štúra). V roku 2018 plánujeme rozšíriť server o možnosť pripojenia ďalších IP kamier, nakoľko v systému MsP je ešte pripojených 26 starých analógových kamier, ktoré potrebujeme vymeniť za IP kamery. Nové kamery plánujeme doplniť na ulicu Fándlyho a Veternú (Kapustniská).

Ďalšou investíciou bude pokračujúci výkup pozemkov pod MŠ Fándlyho, kde časť parciel je využívaná ako súčasť záhradky, dvora a zastavaných plôch. Mesto sa už niekoľko rokov snaží parcely s majiteľmi usporiadať. Na výkup je rozpočtovaná čiastka 20 000,- €.

Rozpočet na zabezpečenie všetkých prípravných a projektových dokumentácií na nové projekty v roku 2018 je v čiastke  25 000,- €. Medzi nich patrí napr. trhovisko a aj priestor pri SLSP čaká zmena.

Pán Krajčovič, už boli čitatelia informovaní, že trhovisko bude zastrešené, bude riešené parkovisko aj stánky. Čo ale mesto plánuje s priestorom pri SLSP ?

Uvedený priestor pri SLSP je jedným zo 103 investíčných  zámerov bodovaných poslancami.Pri bodovaní dostal preferencie od 4 poslancov (8 + 2 + 2 + 4 – spolu 16 bodov). Sme v štádiu čakania na tohtoročnú diplomovú prácu študentky, ktorá sa zameriava špeciálne na priestor pri SLSP pri budove Hubert. V 1.zmene rozpočtu ešte budú pridané investície do nového mobiliáru mesta vo výške 18.000 €.

Mesto každoročne investuje vysoké čiastky do opráv miestnych komunikácií. Ani v roku 2018 tomu nebude inak. Veľkou rekonštrukciou prejde povrch MK na ul. 8 mája s naplánovanou čiastkou 84 000,- €.  Zároveň ale mesto plánuje pokračovať v budovaní nových parkovacích miest a spevnených plôch, na ktoré je rozpočtovaná čiastka vo výške 42 000,- €.

Podľa prednostu MÚ bolo mesto okrem toho úspešné v projekte „Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v meste Sereď“. Projekt vo výške 12 tis € bude jedným z prvých realizovaných v roku 2018.

Nakoľko obyvatelia Serede ale aj samospráva nebolo spokojní s externe vykonávanou zimnou údržbou a do nového verejného obstarávania sa nikto neprihlásil, od roku 2018 si tieto služby bude vykonávať mesto vo vlastnej réžii. Na túto činnosť bude potrebné zabezpečiť soľ na 2 roky o hmotnosti 100 ton. Z rozpočtu bola na toto vyčlenená čiastka 11 000,- €.

Veľkú položku z rozpočtu pohltí nakladanie s odpadmi. Na rekonštrukciu zberného dvora, ako zakúpenie novej brány a rampy je rozpočtovaná suma 7 000,- €. Mesto plánuje zakúpiť aj automobil s plachtou za cca 20 000,- €.

Najpodstatnejšiu časť kapitálových výdavkov tvorí realizácia projektu „Rozšírenie triedeného odpadu„ s rozpočtovými nákladmi 379 008,- €.

V rámci realizácie tohto projektu mesto plánuje zakúpiť  ramenový nosič kontajnerov – reťazový za 41 132,- €, cestná mostová váha za 40 656,-  €,  štiepkovač za 49 280,- €, závesný kontajner zatvorený v hodnote 12 807,-  € , závesný kontajner otvorený za 7 059,- €, vozidlo s  univerzálnym podvozkom za 106 158,- € a kolesový komunálny traktor za 121 916,-  €.

Pán Krajčovič,  projekt „Rozšírenie triedeného odpadu“ je dosť zložitý a málokto si po prečítaní predchádzajúcich riadkov uvedomí o čo sa jedná. Môže sa naskytnúť otázka, načo mesto potrebuje investovať do nových vozidiel a rôznych zariadení ako váha, štiepkovač, kontajner a pod. Znamená to, že v roku 2018 bude Sereď zabezpečovať likvidáciu odpadov vo vlastnej réžií?

Projekt BRO spočíva v nákupe techniky, ktorú teraz dodávateľsky platíme, resp, nám chýba. Mesto ročne platí cca 1.400 vývozov kontajnerových vokov (7kubíkových). A práve tento kontajnerový nosič a 10 vokov je hlavnou našou požiadavkou a predmetom tohto projektu. Okrem toho štiepkovač na konáre a iné dreviny. To čo vyzbierame od rodinných domov a záhradok je náročné skladovať. No ak to podrvíme a dáme do kontajnerov – nemusíme prenajímať drvičku externe a možno aj výhodnejšie predáme štiepku. A váha? Predsa všetky tieto komodity musíme vážiť a vykazovať naše hodnoty. A v projekte je aj multifunkčný traktor. Ak si dobre všimnete – spejeme k vlastným technickým službám. Letnú a aj zimnú údržbu už sami zvládneme na cca 80%. Budeme ešte ale stále obstarávať polievanie, vysoké a náročne orezy drevín a vypilovania či frézovania pňov.

Čo sa týka komunálnych odpadov – tie nám od 1.1.2018 na 2 roky bude zabezpečovať Komplex, odpadová spoločnosť. Je tu zmena v dodávateľovi oproti predošlým rokom. Zmluvu sme podpísali tesne pred Vianocami. Opäť pre prieťahy vo verejnom obstarávaní.

Mesto Sereď aj tento rok plánuje investovať do detských ihrísk a to konkrétne na Čepenskej ulici a to zakúpením dvoch detských zostáv v približnej hodnote 7 500,- €. Okrem toho sa Sereď,  podľa prednostu MÚ, opäť prihlásila do projektu Žihadielko od spoločnosti Lidl. Minulý rok sme sa nemohli zúčastniť ako víťazi z roku 2016.

Ďalej má mesto záujem obstarať dva krovinorezy za cca 6 000,- € a dve traktorové kosačky za 36 000,- € ( z toho jedna je už zakúpená v r. 2017 ). Prednosta MÚ zdôrazňuje, že všetko smeruje k tomu, aby bolo mesto v komunálnych službách sebestačné.

Rozpočtované náklady na rekonštrukciu vyššie spomínaného mestského trhoviska sú naplánované na 80 000,-  €. Prednosta MÚ dodáva : toto je iba odhadovaná čiastka. Nevieme ako budeme vyzerať finálny projekt realizácie. Bude to pripomienkované ešte verejnosťou. Komisia rozvoja mesta a životného prostredia by ale rada videla najprv navrhované vizualizácie. Uvidíme k čomu sa dostaneme.

Za zmienku stojí aj modernizácia a doplnenie verejného osvetlenia, na ktoré sú  rozpočtované kapitálové výdavky v čiastke 10 000, - €  a na výmenu krytov 6 000,- €. Podľa prednostu MÚ robí mesto tieto investície z úspor na energiách a servise po zavedení LED svietidiel. Je tu dopyt už aj na izoláciu vzdušných elektrických vedení, ktoré najmä počas silných vetrov neraz skratujú ističe. Sereď má stále veľké percento takéhoto neizolovaného vedenia.

V roku 2018 predpokladá mesto aj rekonštrukciu mestského rozhlasu, kde sa kapitálové výdavky vyšplhajú na čiastku 5 000,-  €.

Azda najväčšiu položku z rozpočtu pohltia modernizácie a rekonštrukcie materských škôl v celkovej čiastke 732 837,-  €. V tejto čiastke je zahrnutý projekt „ Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Komenského A“  v čiastke 366 753 € + 8.000 osobné.

Pán Krajčovič, môžete prosím bližšie vysvetliť o čo pri realizácii projektu pôjde a či bude na projekt poskytnutá dotácia ?  

Jedná sa o zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií v minimálnom rozsahu, výmena zdrojov osvetlenia v budove a regulácia vykurovacieho systému. V súvislosti s rozsahom úprav a zlepšením odolnosti budovy voči vodnému živlu projekt počíta s úpravami dažďovej kanalizácie. Súčasťou projektu je aj vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy, ktorý v minulosti nebol k dispozícii.

Očakávaným dôsledkom aktivity zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy  je pokles spotreby energie v budove, ročnú úsporu nákladov na energie, zníženie záťaže na životné prostredie prostredníctvom emisií znečisťujúcich látok, zlepšenie energetickej triedy podľa globálneho ukazovateľa z „G“ na „B“ a priblíži sa energetickým štandardom a normám, ktoré sú kladené na budovy škôl a školských zariadení.

V tomto roku mesto počíta aj s projektom  „Rozšírenie MŠ D. Štúra“   v čiastke 345 084,- €. Podľa prednostu MÚ sa jedná o rekonštrukciu jedného terajšieho pavilónu – Slniečko a technického pavilónu s kuchyňou + prístavba nového pavilónu. Zriadenie školskej  jedálne. Súčasťou projektu sú aj stavebné úpravy areálu materskej školy.

Okrem uvedených projektov sú v tejto časti rozpočtu zahrnuté aj kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou sociálnych zariadení na MŠ Cukrovarská v čiastke 21 000,- €.

Z rozpočtu mesta budú v roku 2018 použité financie aj na rôzne opravy. Konkrétne mestských budov v hodnote cca 85 000,- €,  rekonštrukciu dámskych toaliet v kine NOVA 7 000,- €, opravy výtlkov ciest 90 000,- €. Plánovaná je  oprava mosta do kempingu za cca 14 000,- €,  čistenie a výmena košov  kanalizačných vpustí za 7 000,-  €  a mesto počíta vykonať aj opravy a rekonštrukcie  školských budov za približne 81 000,-  €.

Prednosta MÚ Tibor Krajčovič na záver dodáva: treba spomenúť ale najväčšiu investíciu mesta na roky 2018 a ďalšie. Aj keď táto investícia nie je zahrnutá v mestskom rozpočte – ale na nami prenajatom majetku. Je to prestavba bývalého areálu ZŠ Garbiarska na ďalšie nájomné byty a najmä priestor na umiestnenie minimálne 20 seniorov v sociálnom zariadení. Po skončení nájmu ju mesto odkúpi aj so všetkými realizovanými investíciami za 1,00 €.

Ešte po poslednom mestskom zastupiteľstve a schválení rozpočtu na rok 2018 sme boli ešte úspešní v dohadovacom konaní s MŠVVŠ SR. ZŠ J. Fándlyho  dostala 25 tis € na materiálne vybavenie a ZŠ J. A. Komenského 30 tis € na opravu toaliet a materiálne vybavenie.

Okrem týchto spomenutých projektov, celkové bodovanie na rok 2018 vyhrala rekonštrukcia mestského úradu a najmä veľkej zasadačky vo výške 357 tis €. Do tohto projektu ale pôjdeme len v prípade úspešnosti pridelenia grandu.

Stále aktuálne ostávajú podané projekty na :

·       Zlepšenie technického vybavenia odborných učební  ZŠ Jana Amosa Komenského  v čiastke 68 tis €,

·       Obnovu národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ Sereď vo výške 1. 138 tis € - pridelená čiastka je z grandu 863 tis. No je nutná ešte investícia do statiky predtým v rozpočtovanej položky 96 tis €  a

·       Regeneráciu vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi – Kubačov park vo výške 252 tis €.

 


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci
Registrovaný Elena Albertovičová Elena Albertovičová | 04-01-2018 22:19:06
Cirkevná škola kedy bude opravená z vonka? Stále rezonuje ZŠ Fándlyho a ZŠ Komenského. Kedy aj táto škola dostane uznanie?

Ďakujem
Registrovaný Miloš Majko Miloš Majko | 04-01-2018 21:11:35
Pan Krajcovic, dostali priestor na podielanie sa pri rozdeleni aspon casti financnych prostriedkov mesta aj obcania, ktori ich vytvorili vlastnou pracou a prostrednictvom dani do mestskej kasy priniesli?

- - -

Pan Krajcovic, zverejnite prosim obcanom aj kompletne naklady na chod (resziu) MsU, platy zamestnancov a ich odmeny.

Dakujem.

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Direct real Norea - REALITY
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Papiernictvo Kizze
Označenie inzercie
Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
LED ARENA
Označenie inzercie
Autopožičovňa Sereď
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Sereď, Slovensko
Jasno
15°
C
72%
Východ 10 km/h
07:02
18:10

Štv

B

23°/12°

Pia

B

22°/9°

Sob

B

22°/9°

Vyhľadávanie
Posledné komentáre
KomentárPre pána sklenára Pred 6 hodinami:
Rusi sa z tragédie v Černobyle nepoučili. Pravdu nehovoria ani pri ďalšej havárii, pri ktorej unikla pre ľudí a životné prostredie nebezpečná radiácia.
Komentárdik more Pred 8 hodinami:
Požiar osobného vozidla v obci Dolná Streda
KomentárSMUTOK Pred 18 hodinami:
Tragická dopravná nehoda medzi obcou Šintava a Šoporňa - AKTUALIZOVANÉ
Komentárvrahovia Pred 18 hodinami:
Politici za 30 rokov od Nežnej revolúcie Slovensko dostali na morálne a právne dno.
KomentárTo je môj názor Pred 20 hodinami:
Policajti im našli heroín
KomentárOZ Dolnostredan Včera:
Sereďskí rybári lovia opäť vo svojom revíri
Komentárkonstatovanie Včera:
AKTUÁLNE: Vyzerá to tak, že predsa len právo a spravodlivosť sa začínajú vracať na Slovensko.
Komentárblablablaha Včera:
"Vy pán poslanec Fico ste absolútny suterén." - Zuzana Šubová
KomentárSud s obzalovanym Machom Včera:
Obžalovanému starostovi Machovi pred prokurátorkou a sudcom do reči veľmi nebolo. Čo sa dozvieme na pojednávaní zajtra?
Komentárs.i.n. Včera:
"stazovali sa tu niektori na amfiteater,,,my to mame dennodenne od skoreho rana do neskoreho vecera!!!!" - píše obyvateľ sídliska Meander
Komentárpotecha Predvčerom:
MFK Zvolen - ŠKF iClinic Sereď 0 : 2 (0 : 1)
Komentárpre pometeného diskutujúceho 17-08-2019 21:58:44:
Technológie mali ľuďom uľahčiť život.
Komentárhavran 17-08-2019 10:28:26:
"HARAKTER VYJEDNÁVAL S VRAHOM" - píše poslanec NR SR Igor Matovič

Na Expediciu - cestovateľský portál
Označenie inzercie
TPX-NET
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Bottom panel

© SeredOnLine.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na SeredOnLine.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign